Pomoc dla niepełnosprawnych

Rozstrzygnięcia Nadzorcze

03.02.2010

Rozstrzygnięcia Nadzorcze Wojewody 2009 rok Delegatura Siedlce

Poniżej znajduje się lista rozstrzygnięć nadzorczych wydanych przez Wojewodę w roku 2009 - Delegatura Placówka Zamiejscowa w Siedlcach

Lp

Data

Przedmiot

Pobierz

Uwagi

25

11.05.2009

stwierdzenie nieważności § 9 ust. 1 Uchwały Nr XX/117/09 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 2 kwietnia 2009 - zasady i tryb przyznawania nagród Wójta Gminy Sobolów, oraz nagród dyrektorów nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sobolów

26 11.05.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XX/116/09 z dnia 2 kwietnia 2009 r. -  Regulamin wynagradzania nauczycieli

27

12.05.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXX/145/09 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 6 kwietnia 2009 r. - Regulamin wynagradzania nauczycieli

28

11.05.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Nr VI/17/09 Zgromadzenia Związku Komunalnego Sokołów Podlaski z dnia 1 kwietnia 2009 r. - zmiany w statucie Związku

29

12.05.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Rady Gminy Sterdyń z dnia 7 kwietnia 2009 r. - Zmiany w Statucie Związku Komunalnego Sokołów Podlask

30

21.05.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Rady Gminy Repki z dnia 20 kwietnia 2009 r. Nr XXVIII/132/09 - zmiany w Statucie Związku Komunalnego Sokołów Podlaski

31

21.05.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXIV/136/09 Rady Miasta Kosów Lacki z dnia 20 kwietnia 2009 r. - zmiany w statucie Związku Komunalnego Sokołów Podlaski

32

27.05.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXXVI/231/09 Rady Miasta Węgrowa z 29 kwietnia 2009 r. - dodatki do wynagrodzeń dla nauczycieli

33

27.05.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXVI/120/09 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 29 kwietnia 2009 r. - nabycie budynku do zasobu nieruchomości Gminy

34

27.05.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXXI/154/09 Rady Masta Łaskarzew z dnia 24 kwietnia 2009 r. - zmiany w składzie komisji Rady Miasta

35

26.05.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXIX/142/09 Rady Gminy w Platerowie z dnia 24 kwietnia 2009 r. - punkty sprzedaży napojów alkoholowych

36

04.06.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXIII/89/09 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 30 kwietnia 2009 r. - opłaty za odbiór odpadów komunalnych

39

25.06.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały (w części § 2) Nr XXII/127/2009 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 21maja 2009 r. - zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej

40

01.07.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXV/140/09 Rady Miasta Kosów Lacki z dnia 28 maja 2009 r. - zasady gospodarowania nieruchomościami

41

25.06.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały (w części § 2) Nr XXII/128/09 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 21 maja 2009 r. - zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej

42

25.06.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały (w części § 2) Nr XXII/129/09 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 21 maja 2009 r. - zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej

43

25.06.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały (w części § 2) Nr XXII/130/09 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 21 maja 2009 r. - sprzedaż nieruchomości gruntowej

44

03.07.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XLII/599/09 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 maja 2009 r. - utworzenie dzielnicy i uchwalenie ordynacji wyborczej

45

10.07.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXXVII/247/09 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 10 czerwca 2009 r.  - opłata stała za korzystanie z przedszkola

46

14.07.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXXII/184/09 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 9 czerwca 2009 r. - zmiana Statutu Powiatu Garwolińskiego

48

21.07.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXIX/113/09 Rady Gminy Wierzbno z dnia 18 czerwca 2009 r.  - zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy

50

23.07.2009

stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXXII/156/09 Rady Miasta w Łaskarzewie z dnia 26 czerwca 2009 r.  - Regulamin przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

51

27.07.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXIII/133/09 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 25 czerwca 2009 r. - wymiar godzin zajęć w szkole

53

31.07.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Rady Gminy Repki Nr XXX/163/09  - przeznaczenie środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli

54

31.07.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XLIII/621/09 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 czerwca 2009 r. - opłata za świadczenia udzielane przez przedszkola

55

01.10.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 553/122/09 zarządu pow.garwolińskiego z 26.08.09r.w spr.zawieszenia w pełnieniu obowiązków dyr.zespołu szkół w Garwolinie

56

01.10.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 554/122/09 zarządu pow.garwolińskiego z 26.08.09 r.w spr.powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora zespołu szkół w Garwolinie

57

28.09.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały nr XXXI/143/09 Rady Gminy w Olszance z 27.08.09 r. w sprawie zawarcia porozumienia z firmą EOLOS dot. przygotowania Studium i Planu Zagospodarowania Przestrzennego

58

30.09.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XLV/650/2009 Rady Miasta Siedlce z 28.08.2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

59

15.10.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały (w części) Nr XXX/97/09 RG Parysów  - Regulamin gospodarowania funduszem zdrowotnym

61

29.10.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXXIII/136/09 z 25.09.2009 r.Rady Gminy Wilga w sprawie Regulaminu Funduszu Zdrowotnego w gminiie Wilga

62

29.10.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXIX 114 09 Rady Gminy w Łaskarzewie z 25.09.2009 r.- zgoda na wynajem pomieszczeń w budynku administracyjnym gminy Łaskarzew

63

04.12.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXXVI-192/09 Rady Miejskiej w Pilawie z 27.10.2009 r. - zmiany w statucie Samodzielnego Publicznego ZOZ w Pilawie

64

31.12.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Rady Miasta Łaskarzew Nr XXXV/173/2009 z 27 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie miasta Łaskarzew w części § 1 pkt 2, pkt 6, pkt 7 i pkt 12

Podziel / Share
Daniel Koleński, 03.02.2010, Ilość wejść: 2273, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry