Pomoc dla niepełnosprawnych

Rozstrzygnięcia Nadzorcze

03.02.2010

Rozstrzygnięcia Nadzorcze Wojewody 2009 rok Delegatura Siedlce

Poniżej znajduje się lista rozstrzygnięć nadzorczych wydanych przez Wojewodę w roku 2009 - Delegatura Placówka Zamiejscowa w Siedlcach

Lp

Data

Przedmiot

Pobierz

Uwagi

25

11.05.2009

stwierdzenie nieważności § 9 ust. 1 Uchwały Nr XX/117/09 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 2 kwietnia 2009 - zasady i tryb przyznawania nagród Wójta Gminy Sobolów, oraz nagród dyrektorów nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sobolów

26 11.05.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XX/116/09 z dnia 2 kwietnia 2009 r. -  Regulamin wynagradzania nauczycieli

27

12.05.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXX/145/09 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 6 kwietnia 2009 r. - Regulamin wynagradzania nauczycieli

28

11.05.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Nr VI/17/09 Zgromadzenia Związku Komunalnego Sokołów Podlaski z dnia 1 kwietnia 2009 r. - zmiany w statucie Związku

29

12.05.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Rady Gminy Sterdyń z dnia 7 kwietnia 2009 r. - Zmiany w Statucie Związku Komunalnego Sokołów Podlask

30

21.05.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Rady Gminy Repki z dnia 20 kwietnia 2009 r. Nr XXVIII/132/09 - zmiany w Statucie Związku Komunalnego Sokołów Podlaski

31

21.05.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXIV/136/09 Rady Miasta Kosów Lacki z dnia 20 kwietnia 2009 r. - zmiany w statucie Związku Komunalnego Sokołów Podlaski

32

27.05.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXXVI/231/09 Rady Miasta Węgrowa z 29 kwietnia 2009 r. - dodatki do wynagrodzeń dla nauczycieli

33

27.05.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXVI/120/09 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 29 kwietnia 2009 r. - nabycie budynku do zasobu nieruchomości Gminy

34

27.05.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXXI/154/09 Rady Masta Łaskarzew z dnia 24 kwietnia 2009 r. - zmiany w składzie komisji Rady Miasta

35

26.05.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXIX/142/09 Rady Gminy w Platerowie z dnia 24 kwietnia 2009 r. - punkty sprzedaży napojów alkoholowych

36

04.06.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXIII/89/09 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 30 kwietnia 2009 r. - opłaty za odbiór odpadów komunalnych

39

25.06.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały (w części § 2) Nr XXII/127/2009 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 21maja 2009 r. - zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej

40

01.07.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXV/140/09 Rady Miasta Kosów Lacki z dnia 28 maja 2009 r. - zasady gospodarowania nieruchomościami

41

25.06.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały (w części § 2) Nr XXII/128/09 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 21 maja 2009 r. - zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej

42

25.06.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały (w części § 2) Nr XXII/129/09 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 21 maja 2009 r. - zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej

43

25.06.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały (w części § 2) Nr XXII/130/09 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 21 maja 2009 r. - sprzedaż nieruchomości gruntowej

44

03.07.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XLII/599/09 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 maja 2009 r. - utworzenie dzielnicy i uchwalenie ordynacji wyborczej

45

10.07.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXXVII/247/09 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 10 czerwca 2009 r.  - opłata stała za korzystanie z przedszkola

46

14.07.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXXII/184/09 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 9 czerwca 2009 r. - zmiana Statutu Powiatu Garwolińskiego

48

21.07.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXIX/113/09 Rady Gminy Wierzbno z dnia 18 czerwca 2009 r.  - zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy

50

23.07.2009

stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXXII/156/09 Rady Miasta w Łaskarzewie z dnia 26 czerwca 2009 r.  - Regulamin przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

51

27.07.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXIII/133/09 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 25 czerwca 2009 r. - wymiar godzin zajęć w szkole

53

31.07.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Rady Gminy Repki Nr XXX/163/09  - przeznaczenie środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli

54

31.07.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XLIII/621/09 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 czerwca 2009 r. - opłata za świadczenia udzielane przez przedszkola

55

01.10.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 553/122/09 zarządu pow.garwolińskiego z 26.08.09r.w spr.zawieszenia w pełnieniu obowiązków dyr.zespołu szkół w Garwolinie

56

01.10.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 554/122/09 zarządu pow.garwolińskiego z 26.08.09 r.w spr.powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora zespołu szkół w Garwolinie

57

28.09.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały nr XXXI/143/09 Rady Gminy w Olszance z 27.08.09 r. w sprawie zawarcia porozumienia z firmą EOLOS dot. przygotowania Studium i Planu Zagospodarowania Przestrzennego

58

30.09.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XLV/650/2009 Rady Miasta Siedlce z 28.08.2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

59

15.10.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały (w części) Nr XXX/97/09 RG Parysów  - Regulamin gospodarowania funduszem zdrowotnym

61

29.10.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXXIII/136/09 z 25.09.2009 r.Rady Gminy Wilga w sprawie Regulaminu Funduszu Zdrowotnego w gminiie Wilga

62

29.10.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXIX 114 09 Rady Gminy w Łaskarzewie z 25.09.2009 r.- zgoda na wynajem pomieszczeń w budynku administracyjnym gminy Łaskarzew

63

04.12.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXXVI-192/09 Rady Miejskiej w Pilawie z 27.10.2009 r. - zmiany w statucie Samodzielnego Publicznego ZOZ w Pilawie

64

31.12.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Rady Miasta Łaskarzew Nr XXXV/173/2009 z 27 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie miasta Łaskarzew w części § 1 pkt 2, pkt 6, pkt 7 i pkt 12

Podziel / Share
Daniel Koleński, 03.02.2010, Ilość wejść: 2585, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

do góry