Pomoc dla niepełnosprawnych

Rozstrzygnięcia Nadzorcze

03.02.2010

Rozstrzygnięcia Nadzorcze Wojewody 2009 rok Warszawa

Poniżej znajduje się lista rozstrzygnięć nadzorczych wydanych przez Wojewodę w roku 2009 - Warszawa

Lp

Data

Przedmiot

Pobierz

Uwagi

39

11.05.2009

stwierdzenie nieważności Uchwały Nr LII/1582/09 Rady m. st. Warszawy z dnia 9 kwietnia 2009 r. - przyznawanie nagród dla nauczycieli

41

22.05.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 194/09 z dnia 20 kwietnia 2009 r. - przyznawanie nagród dla nauczycieli

42

27.05.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXXV/190/09 Rady Gminy Leszno z dnia 23 kwietnia 2009 r. - cennik usług Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

43

26.05.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXXVIII/165/09 Rady Gminy Kampinos z dnia 27 kwietnia 2009 r. - dodatki i inne składniki wynagrodzenia dla nauczycieli

44

26.05.2009 stwierdzenie nieważności załącznika (w części) do Uchwały Nr XXXIV/185/09 z dnia 24 kwietnia 2009 r. Rady Gminy Brańszczyk - dodatki i nagrody dla nauczycieli

46

05.06.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Rady Miasta w Ożarowie Mazowieckim Nr 322/09 z dnia 28 kwietnia 2009 r. - umowa o zagospodarowanie działki

47

05.06.2009 stwierdzenie nieważności Uchwał Rady Gminy Wieliszew Nr XXIX/238/09 i Nr XXIX/239/09  - powołanie i odwołanie Skarbnika Gminy

48

05.06.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały RG Jabłonna z dnia 29 kwietnia 2009 r. Nr XXXII/361/09 - dodatki do wynagrodzenia i rozliczanie godzin nadliczbowych nauczycieli

49

15.06.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Rady Gminy Klembów z dnia 21 maja 2009 r. Nr XXXIV/246/09 - kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli

50

24.06.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały (w części) Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1033/XXXV/09 z dnia 20 maja 2009 r. - dodatkowe oznaczenia taksówek

51

31.06.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXIII/143/2009 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 maja 2009 r.  - opłaty za świadczenia w przedszkolu

52

30.06.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXXV/232/09 Rady Miasta Otwock z dnia 26 maja 2009 r. - taryfy za usługi

53

03.07.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. Nr LVI/1698/09 - włączenie technikum do zespołu szkół

54

10.07.2009 stwierdzenie nieważności załącznika (w części) do Uchwały Rady Gminy Michałowice z dnia 17 czerwca 2009 r. NrXXXI/217/09 - środki na pomoc finansową dla nauczycieli

55

13.07.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Rady Gminy w Siennicy z dnia 4 czerwca 2009 r. Nr XXII/171/09 opłaty za korzystanie z Punktów Przedszkolnych

56

13.07.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały (w części) Rady Powiatu Mińskiego z dnia 3 czerwca 2009 r. Nr XXV/214/09 - zmiany w Statucie Powiatu Mińskiego

57

20.07.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25 czerwca 2009 r. Nr 347/09 - opłaty za świadczenia w przedszkolach

58

13.07.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Rady Powiatu Mińskiego z dnia 3 czerwca 2009 r. Nr XXV/213/09 w sprawie zasad udzielania stypendiów uczniom i studentom

59

17.07.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 16 czerwca 2009 r. Nr XXXVIII/290/09 - program usuwania wyrobów zawierających azbest

60

20.07.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały (w części) Rady Gminy Jabłonna z 24 czerwca 2009 r. Nr XXXIV/382/09 - świadczenia i pomoc zdrowotna dla nauczycieli

61

20.07.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Rady Miasta w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25 czerwca 2009 r. Nr 345/09 - odstąpienie od przetargu przy zawieraniu umowy dzierżawy

62

29.07.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały (w części) Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 25 czerwca 2009 r. Nr XXX-75/09 - Regulamin Organizacyjny Straży Miejskiej

63

24.07.2009 stwierdzenie nieważności Uchwaly Rady Mejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 3 lipca 2009 r. Nr 358/09 - zmiana uchwały w sprawie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Gminy

64

29.07.2009 stwierdzenie nieważności Uchwał Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 czerwca 2009 r. Nr 490/2009 i Nr 491/2009 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

65

29.07.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 czerwca 2009 r. Nr XXXIV/217/09 - obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli

66

30.07.2009

stwierdzenie nieważności Uchwały Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 czerwca 2009 r. Nr XXXIV/218/09 - obniżki obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze

67 31.07.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Rady Powiatu Otwockiego z dnia 30 czerwca 2009 r Nr 200/XXXII/09 - rozliczanie tygodniowego wymiaru godzin zajęc dla nauczycieli, obniżki dla pełniących stanowiska kierownicze

68 03.08.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 2 lipca 2009 r. Nr 362/XXXVIII/09 - sprostowanie błędu w Uchwale dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

69 06.08.2009 stwierdzenie nieważności załącznika (w części) do Uchwały Rady Gminy Zabrodzie z dnia 30 czerwca 2009 r. Nr XXXI/155/09 (regulamin przyznawania środków na doskonalenie nauczycieli

70 07.08.2009 stwierdzenie nieważności Zarządzenia Nr 50/2009 Wójta Gminy Clelstynów z dnia 26 czerwca 2009 r. - powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora przedszkola

71

24.08.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Rady Gminy w Iłowie z dnia 17 lipca 2009 r. Nr 130/XXXIV/09  - limit kwotowy na telefon służbowy Wójta Gminy

72

20.08.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały (w części) Rady Miasta Zielonka z dnia 21 lipca 2009 r. Nr XXXVII/361/09 - miejsca objęte zakazem spożywania napojów alkoholowych

73 07.09.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Rady Gminy Lesznowola z dnia 6 sierpnia 2009 r. Nr 416/XXIX/09 - sprosotwanie błędu pisarskiego w uchwale RG Lesznowola

74

09.09.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały (w części) Rady Gminy Klembów z dnia 6 sierpnia 2009 r. Nr XXXVII/271/09 - ustalenie opłat za świadczenia w przedszkolu

75

06.10.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXXI/179/09 z dnia 3.09.2009 r. - regulamin rozpatrywania, przyjmowania i załatwiania skarg

77

15.10.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 432/XXXI/09 Rady Gminy Lesznowola o sprostowaniu omyłki w uchwale dot.planu zagospodarowania przestrzennego

79

26.10.2009 stwierdzenie nieważności § 4 Uchwały Rady Gminy w Radziejowicach Nr XXXIII/194/09 z 1.10.2009 r. w sprawie zmiany czasu pracy nauczycielom piastującym stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych w gminie  Radziejowice

80

23.10.2009 stwierdzenie nieważności Zarządzenia Nr 81/2009 Wójta Gminy Celestynów z 21.08.2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Celestynów

81

02.11.2009 stwierdzenie nieważności Rady Miasta Ząbki Nr XLIN/344/09 z 28.08.09 r.w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta Ząbki

82

09.11.2009 stwierdzenie nieważności Rady Miasta Łomianki Nr XLII/317/09 z 8.10.09 r. w sprawie odwołanie Pani A.Kozińskiej ze stanowiska kier. USC w Łomiankach

83

06.11.2009 stwierdzenie nieważności Rady Miejskiej w Halinowie Nr XXXII/279/09 z 25.09.09 r.w sprawie sprostowania błędu w uchwale Rady Miasta z dnia 24.06.09 r

84

06.11.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Rady Miasta Halinów z 25.09.09 r.Nr XXXII/280/09 w sprawie sprostowania błędu w uchwale Rady Miasta Nr X/81/03 - dot. Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

85

17.11.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Rady Miejskiej w Podkowie Leśnej Nr 137/XXXI/2009 z 8.10.09 r.- ustalenie zasad wykupu miejsc na cmentarzu komunalnym w Podkowie Leśnej

86

23.11.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXXIX/239/09 Rady Gminy Jaktorów z 26.10.09 r. w sprawie nadania nazw ulic

87

26.11.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Rady Miasta Milanówka Nr 354/XXX/09 z 27.10.09r. w sprawie zmiany uchwały 353/XXX/06 z 28.02.06 r.- Regulamin utrzymania porządku i czystości w Milanówku

88

26.11.2009 stwierdzenie nieważności § 3 ust. 4 i 5 załącznika do uchwały Nr LIII/471/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z 29.10.09 r. - doskonalenie zawodowe nauczycieli

89

04.12.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XL/182/2009 Rady Gminy Sochaczew z 28.10.09 r. - zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

91

09.12.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały nr XLVII/278/09 Rady Miasta Sulejówek z 29.10.09 r. zmieniające uchwałę Nr 209/XXXV/08 z 15.12.08 r.- sprzedaż nieruchomości gminnych.

92

04.12.2009 stwierdzenie nieważności Uchwał nr 444/XXXIII/2009 i 445/XXXIII/2009 Rady Gminy Lesznowola - zmiany nazw miejscowości

93

07.12.2009 stwierdzenie nieważności § 3 ust.3 i 4 uchwały nr 352/XXX/09 z 27.10.09 r. oraz § 3 ust. 2, 5 i 6 uchwały nr 353/XXX/09 z 27.10.09 r. - pomniki przyrody

94

07.12.2009 stwierdzenie nieważności § 7 załącznika do Uchwały Rady Miejskiej w Halinowie Nr XXXIII/284/09 z 30 października 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku

95

18.12.2009

stwierdzenie nieważności Uchwał Rady Miejskiej Konstancin – Jeziorna z 16 listopada 2009 r.: 1) Nr 418/V/35/2009 w sprawie odwołania Pana Wojciecha Lalika z funkcji członka Komisji Rewizyjnej 2) Nr 419/V/35/2009 w sprawie powołania pana Stanisława Szena na funkcję członka Komisji Rewizyjnej

96

29.12.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Rady Gminy Celestynów Nr 257/09 z 27 listopada 2009 r. w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

97

31.12.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Rady Miejskiej w Błoniu Nr XLII/297/09 z 2 grudnia 2009 r. w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Błonie

Podziel / Share
Daniel Koleński, 03.02.2010, Ilość wejść: 2904, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry