Pomoc dla niepełnosprawnych

Rozstrzygnięcia Nadzorcze

04.07.2011

Rozstrzygnięcia Nadzorcze Wojewody 2011 rok Delegatura Siedlce

Poniżej znajduje się lista rozstrzygnięć nadzorczych wydanych przez Wojewodę w roku 2011 - Delegatura Placówka Zamiejscowa w Siedlcach

 

Lp

Data

Przedmiot

Pobierz

Uwagi

1

31.01.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr III/25/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie prawa  użytkowania wieczystego nieruchomości na rzecz gminy Żelechów w zamian za wygaśnięcie zobowiązania podatkowego

 2 31.01.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr III/26/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie prawa  użytkowania wieczystego nieruchomości na rzecz gminy Żelechów w zamian za wygaśnięcie zobowiązania podatkowego  
 1 01.03.2011r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr VI/20/2011 Rady Miasta w Łaskarzewie z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty wierzytelności wobec Miasta Łaskarzew i jego jednostek ogranizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających chrakter cywilnoprawny, w części § 4 ust. 2, § 5 i § 7        
 2 07.03.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr III/21/2011 Rady Gminy Górzno z 28 stycznia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność Gminy Górzno  
 4 06.04.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr V/22/2011 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zasad opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne podstawy programowe przedszkola publicznego w gminie Miastków Kościelny, w części § 3 i § 5   
 5 29.03.2011r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr V/29/2011 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Garwolińskiego w części dotyczącej § 1 pkt 4, § 3,§ 4, § 8 ust. 3, § 11 ust. 1 i ust. 3 § 14 ust. 1 pkt 3, ust. 3 i ust. 4, § 16 ust. 2, § 18 ust. 1 i ust. 2, § 19, § 40 ust. 2, ust. 4 i ust. 7, § 43 pkt 1 lit. a) i lit. c), § 44 ust. 1, § 48 ust. 1, § 49, § 50 ust. 2, § 61, § 62, § 65, § 67 ust. 2, § 69, § 70 ust. 1 i ust. 2, rozdział 10, § 75 ust. 2 i ust. 3, § 77 ust. 2, ust. 3 i ust. 4 oraz § 78             
 6 06.04.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr V/20/2011 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzegach  
 7 06.04.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr V/21/2011 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej  w Oziemkówce  
 8 26.04.2011r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr VI/26/2011 Rady Gminy w Sabniach z dnia 24 marca 2011r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Sabniach  
 9 26.04.2011r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr V/64/11 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek oglonodostępnych na terenie powiatu węgrowskiego, w części dotyczącej pkt II załącznika do Uchwały     
12 02.06.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr IV/25/2011 Rady Gminy Garwolin z dnia 28 kwietnia 2011r. Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury  - Gminnego Centrum Animacji Kultury i Sportu w Sulbinach, w części  § 1 obejmującą część nazwy odnoszącej się do sportu a obejmującą treść " i Sportu", § 3 w jakiej określa działalność w zakresie kultury fizycznej jako zadanie Centrum oraz w części § 2 ust. 4 Statutu Gminnego Centrum Animacji Kultury i Sportu w Sulbinach stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały
13 02.06.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr IV/35/2011 Rady Gminy Garwolin z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie prowadzenia ewidencji osób sprzedających złom metali kolorowych, stopów żeliwa oraz źródeł  jego pochodzenia, przez przedsiębiorców prowadzących skup złomu na terenie gminy  
14 02.06.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr IV/37/2011 Rady Gminy Garwolin z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie przyjęcia Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań oraz zagrożeń na terenie Gminy Garwolin "Razem Bezpieczniej" na lata 2011-2015
15 06.06.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr VI/23/11 Rady Gminy Wierzbno z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie użyczenia Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Karczewiec z siedzibą w Karczewcu działki nr 149 położonej w Karczewcu, stanowiącej własność gminy Wierzbno 
16 22.06.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr VII/49/11 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/37/11 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 29 marca 2011r. w sprawie utworzenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 2 w Łosicach przy ul. Piłsudskiego 9, w części § 3 pkt 2, 5 i 6, § 6 ust. 2 pkt 5 i 8, § 8 ust. 7 i 8 pkt 1, § 26 ust. 1, § 29 ust. 2, § 30 ust. 2 i 4 - załącznika do uchwały ustalającego Statut Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 2 w Łosicach  
17 02.08.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr IX/35/11 Rady Gminy Paprotnia z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Paprotnia, w części dotyczącej § 2 ust. 3-6 uchwały
18 23.08.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr IX/53/11 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu kompleksu boisk sportowych "Moje boisko-Orlik 2012" położonego w Zbuczynie w części dotyczącej § 11, § 15 ust. 2 i § 16 załącznika do uchwały
19 23.08.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr IX/54/11 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego-filia GOK Zbuczyn w Starym Krzesku, w części dotyczącej § 4 ust. 1, § 5, § 7 i § 12 załącznika do uchwały
20 26.09.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XI/72/2011 Rady Miasta w Łaskażewie z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
21 26.09.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XI/77/2011 Rady Miasta w Łaskażewie z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miasta Łaskarzew w części § 1 pkt 1, pkt 2 lit. b, pkt 4, pkt 5, pkt 6, pkt 7, pkt 8, pkt 9, pkt 10 oraz § 2    
23 18.10.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XI/46/2011 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 7 września 2011 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy oraz wydzierżawiania lub najmu na okres nie dłuższy niż 3 lata
24 25.10.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XII/55/2011 Rady Miasta Węgrowa z dnia 28 września 2011 r. w sprawie nadania Statutu Urzędowi Miejskiemu w Węgrowie 
26 01.12.2011 r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XIII/73/2011 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 27 października 2011 r. w sprawie wyboru ławników,  w części dotyczącej wyboru p. Wołynki Jolanty Marii na ławnika sądu okręgowego
28 22.12.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr IX/49/2011 Rady Gminy w Miedznie z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie lokalizacji wież wiatrowych w Gminie Miedzna    
29 09.01.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XIV/86/2011 Rady Gminy Maciejowice z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia regulaminu porządkowego korzystania z kompleksu boisk sportowych "MOJE BOISKO ORLIK 2012" w Maciejowicach, w części obejmującej § 13, § 14, §15, § 16 i § 17
30 09.01.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XIV/87/2011 Rady Gminy Maciejowice z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Maciejowicach oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu, w części § 2
Podziel / Share
Daniel Koleński, 04.07.2011, Ilość wejść: 3147, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry