Pomoc dla niepełnosprawnych

Rozstrzygnięcia Nadzorcze

04.07.2011

Rozstrzygnięcia Nadzorcze Wojewody 2011 rok Delegatura Płock

Poniżej znajduje się lista rozstrzygnięć nadzorczych wydanych przez Wojewodę w roku 2011 - Delegatura Placówka Zamiejscowa w Płocku

 

Lp

Data

Przedmiot

Pobierz

Uwagi

1

14.02.2011r.

stwierdzenie nieważności § 1 pkt 1 i § 1 pkt 2 Uchwały Nr III/13/2010 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji imienia Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu w zakresie zmieniającym zapis § 9 ust. 2 Statutu Miejskiego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji imienia Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu w części obejmującej sformułowanie "oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii  Rady Miejskiej w Raciążu" stanowiącego załącznik do Uchwały VII/52/93 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 2 lutego 1993 r. w sprawie połączenia instytucji kultury, zmienionej Uchwałą Nr XIV/82/2008 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 22 lutego 2008 r. ,zmienionej Uchwałą Nr XLI/225/2010 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 8 października 2010r. 

 
2 14.02.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr II/15/10 Rady Gminy w Łącku z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Jeziora Zdworskiego położonego na terenie Gminy Łąck i gruntów przyległych do Jeziora w strefie do 300 m       
3 14.02.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr II/18/10 Rady Gminy w Łącku z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Jeziora Zdworskiego położonego na terenie Gminy Łąck i gruntów przyległych do Jeziora w strefie do 300 m z ustaleniami uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łąck    
1 02.03.2011r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr IV/30/2011 Rady Gminy Sochocin z dnia 7 lutego 2011r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli  oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznane w 2011r., a także określenie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli  zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sochocin       
2 03.03.2011r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 13/IV/11 Rady Gminy Bulkowo z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie przejęcia i zaliczenia drogi powiatowej do dróg gminnych    
3 31.03.2011r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr V/20/11 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym  z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół dla których organem prowadzącym jest gmina Brudzeń Duży    
4 29.04.2011r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 26/VI/2011 Rady Gminy Bielsk z dnia 24 marca 2011r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Bielsk     
6 02.05.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 23/VI/11 Rady Gminy Sierpc z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zobowiązania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bledziewie do udostępnienia boiska mieszkańcom Gminy Sierpc   
7 29.04.2011r. stwierdzenie nieważności § 2 ust. 1 Uchwały Nr38/VI/11 Rady Gminy Bodzanów w sprawie odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola dla których organem prowadzącym jest Gmina Bodzanów w części dotyczącej ustalenia opłaty za jedną godzinę realizacji zajęć dla dzieci rodziców zameldowanych poza terenem Gminy Bodzanów w wysokości 2 zł za jedno dziecko   
8 06.05.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 33/VI/2011 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 29 marca 2011r. w sprawie : ustalenia regulaminów określających wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, za wysługę lat  
9 18.05.2011r. stwierdzenie nieważności zarządzenia Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie odwołania Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu Nr SOiO.1130-1/10.  
14 18.07.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr VIII/46/2011 Rady Gminy Radzanowo z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie zmiany nazwy Gminnego Ośrodka Kultury w Radzanowie na Gminne Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie oraz nadania mu statutu  
15 22.07.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 83/VIII/2011 Rady Gminy w Bodzanowie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie użyczenia zabudowanej nieruchomości w trybie bezprzetargowym zlokalizowanej na działce oznaczonej numerem ewidencji geodezyjnej 60/2 w m. Cybulin stanowiącej własność gminy Bodzanów   
17 05.12.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 80/XVIII/2011 Rady Gminy Sanniki z dnia 31 października 2011 r. w sprawie: określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sanniki  w części dotyczącej jej zapisów ujętych w § 1 pkt 6 oraz § 2 pkt 3                                
Podziel / Share
04.07.2011, Ilość wejść: 2992, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

do góry