Pomoc dla niepełnosprawnych

Rozstrzygnięcia Nadzorcze

01.02.2012

Rozstrzygnięcia Nadzorcze Wojewody 2012 rok Delegatura Ostrołęka

 

Poniżej znajduje się lista rozstrzygnięć nadzorczych wydanych przez Wojewodę w roku 2012 - Delegatura Placówka Zamiejscowa w Ostrołęce

 

Lp

Data

Przedmiot

Pobierz

Uwagi

1 20.01.2012r.

stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XIII/46/2011 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wiśniewo w zakresie tekstu planu

 
2 25.01.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XV/95/11 Rady gminy Goworowo z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw, wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego a także wysokość i warunki wypłacania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

 
4 06.03.2012r. stwierdzenie nieważności § 3 Uchwały Nr XXI/140/2012 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Przemiarowie  
5 06.03.2012r. stwierdzenie nieważności § 3 Uchwały Nr XXI/141/2012 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Przemiarowie  
8 01.10.2012r.

stwierdzenie nieważności:

-zarządzenia Burmistrza Gminy Brok Nr 20/2012 z dnia 9 sierpnia 2012r. w sprawie unieważnienia konkursu na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół przeprowadzonego w dniu 4 lipca 2012r. tj. w przedmiocie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Broku

-zarządzenia Burmistrza Gminy Brok Nr 27/2012 z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Broku oraz udzielenia pełnomocnictwa pełniącej obowiązki dyrektora Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Broku  

 
9 30.10.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXIX/196/2012 Rady Gminy Rzekuń z dnia 24 września 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Rzekuń na lata 2012-2018 wraz z załącznikiem  
10 28.11.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 109/XIX/2012 z dnia 25 października 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Klukówek oznaczonej numerem 250/2 stanowiącej własność gminy Świercze w części § 1 dotyczącej słów : "w drodze przetargu nieograniczonego"  
11 19.11.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XVIII/96/2012 Rady Gminy Karniewo z dnia 19 października 2012r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Karniewo wraz z załącznikiem  
13 06.12.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XVIII/109/2012 Rady Gminy Sypniewo z dnia 30 października 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sypniewo wraz z załącznikiem  
Podziel / Share
Daniel Koleński, 01.02.2012, Ilość wejść: 3475, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry