Pomoc dla niepełnosprawnych

Rozstrzygnięcia Nadzorcze

01.02.2012

Rozstrzygnięcia Nadzorcze Wojewody 2012 rok Delegatura Płock

 

 

Poniżej znajduje się lista rozstrzygnięć nadzorczych wydanych przez Wojewodę w roku 2012 - Delegatura Placówka Zamiejscowa w Płocku

 

Lp

Data

Przedmiot

Pobierz

Uwa

1 20.01.2012r.

stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XVII/109/2011 Rady Gminy Płońsk z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w treści uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Dalanówek

 
3 21.03.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 72/XVII/2012 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunki i sposób ich przyznawania  
6 29.05.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 376/XXIII/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Miasta Płocka w części dotyczącej § 12 ust. 3 Regulaminu Rady Miasta Płocka stanowiącego załącznik do uchwały   
7 28.06.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 137/XVI/2012 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działek nr ewid: 131/5 i 131/6 położonych w Małej Wsi  
8 28.06.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 135/XVI/2012 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia: "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mała Wieś    
9 10.07.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 138/XVI/2012 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie  ustalenia ceny wywoławczej na sprzedaż w drodze rokowań lokalu gospodarczego nr 2 na działce nr ewid. 103/4 w Starych Gałkach  
10 10.07.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 139/XVI/2012 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie  ustalenia ceny wywoławczej na sprzedaż w drodze rokowań lokalu mieszkalnego nr 3 znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym posadowionym na działce nr ewid. 103/4 w Starych Gałkach  
11 10.07.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 140/XVI/2012 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie  ustalenia ceny wywoławczej na sprzedaż w drodze rokowań lokalu mieszkalnego nr 4 znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym posadowionym na działce nr ewid. 103/4 w Starych Gałkach  
12 10.07.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 141/XVI/2012 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie  ustalenia ceny wywoławczej na sprzedaż w drodze rokowań lokalu mieszkalnego nr 5 znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym posadowionym na działce nr ewid. 103/4 w Starych Gałkach  
14 17.07.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXVII/236/2012 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zasad umieszczania reklam, tablic informacyjnych, plansz na obiektach lub terenach będących własnością Gminy Miasta Płońsk oraz związanych z nią opłat  
16 31.07.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXVII/224/2012 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie regulaminu umieszczania materiałów reklamowych na słupach ogłoszeniowych należących do Gminy Miasta Płońsk  
17 31.07.2012r stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 154/XV/2012 Rady Powiatu w Płocku z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłozenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej   w części dotyczącej § 2 oraz § 6 załącznika do uchwały  
Podziel / Share
Daniel Koleński, 01.02.2012, Ilość wejść: 2750, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry