Pomoc dla niepełnosprawnych

Zarządzenia

Zarządzenia Wojewody Mazowieckiego 2013 rok

Poniżej znajduje się lista zarządzeń wydanych przez Wojewodę Mazowieckiego w 2013 roku.

Nr. Data Tytuł Pobierz

Zmiany/Uchylenie

Pobierz Uwagi
1 4.01.2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sochocin     Dz.Urz. z 2013 r. poz 194
2 4.01.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej położonej w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Kopernika      
3 4.01.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Górki, gmina Dębe Wielkie uchylone zarz. nr 394 z 14.08.2013r.  
4 4.01.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w gminie Mochowo, obręb Zglenice Budy      
5 4.01.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Gójszcz, gmina Mrozy uchylone zarz. nr 501 z 14.10.2013r.  
6 4.01.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny części nieruchomości położonej w miejscowości Garbatka-Letnisko gmina Garbatka Letnisko      
7 4.01.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Bernardyńskiej 10      
8 4.01.2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w obrębie Stropkowo, gmina Zawidz      
9 4.01.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Lisiej      
10 4.01.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w miejscowości Zegrze Południowe Rybaki gmina Nieporęt      
11 4.01.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdujacego się w budynku na nieruchomości położonej w Wołominie przy ulicy Piłsudskiego 57      
12 4.01.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdujacego się w budynku na nieruchomości położonej w Wołominie przy ulicy Piłsudskiego 57      
13 7.01.2013r. w sprawie likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego "Petrobudowa" w Płocku

zm. zarz.nr 460 z 24.09.2013r.,

zarz nr 348 z 16.07.2014r.

zm.zarz. nr 229 z 21.05.2015r.

zm.zarz. nr 574 z 14.08.2015r.

zm.zarz. mnr 1193 z 22.12.2015r.

zm.zarz. nr 329 z 28.06.2016r.

zm.zarz. nr 7 z 18.01.2017r.

zm.zarz. nr 101 z 28.04.2017r.

zm.zarz. nr 434 z 31.07.2017r.

zm. zarz. nr 573a z 9.10.2017r.

 

 

 

 
14 10.01.2013r. sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Krzywej      
15 10.01.2013r. sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się na nieruchomości położonej w obrębie Garbatka Podlas gmina Garbatka-Letnisko zm.zarz. nr 66 z 19.02.2013r.  
16 10.01.2013r. sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Cieślin, gmina Mochowo      
17 10.01.2013r. sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Gminy Miasta Radom nieruchomości położonych w Radomiu      
18 10.01.2013r. sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Gabinie przy ulicy Stary Rynek 12      
19 10.01.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w gminie Sońsk, obręb Gołotczyzna      
20 10.01.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w obrębie i gminie Baboszewo      
21 15.01.2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Baranów     Dz.Urz. z 2013 r. poz 510
22 15.01.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Miętne, gmina Garwolin      
23 15.01.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału we współużytkowaniu wieczystym nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Alei Solidarności 115 oraz udziału we współwłasności budynku      
24 15.01.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny udziałow we współwłasności nieruchomości położonych w gminie i obrębie Dzierzążnia      
25 15.01.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny na rzecz Miasta Ostrołeka prawa własnościnieruchomości Skarbu Państwa  położonej w Ostrołęce przy ulicy ks. Antoniego Pęksy      
26 15.01.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny na rzecz Miasta Ostrołeka prawa własnościnieruchomości Skarbu Państwa  położonej w Ostrołęce przy ulicy ks. Jerzego Popiełuszki      
27 15.01.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny na rzecz Miasta Ostrołeka prawa własnościnieruchomości Skarbu Państwa  położonej w Ostrołęce przy alei Jana Pawła II      
28 15.01.2013r. w sparwie wyrażnia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałęgo zarządu przysługującego Centralnemu Zarządowi Służby Więziennej w siedzibą w Warszawie do nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Jachowicza 4a i 4b      
29 17.01.2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Mała Wieś     Dz.Urz. z 2013 r. poz. 678
30 17.01.2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta i gminy Gąbin     Dz.Urz. z 2013 r. poz. 679
31 18.01.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości zabudowanej położonej w Otwocku przy ulicy Armii Krajowej 8 uchylone zarz. nr 144 z 28.03.2014r.  
32 21.01.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Dionizego Czachowskiego 9/11      
33 22.01.2013r. w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2013 r. na terenie województwa mazowieckiego i dodatkowego wynagrodzenia za udział w pracach komisji lekarskich

zm.zarz.nr 79 z 27.02.2013r.

zm.zarz. nr 90 z 4.03.2013r.

zm.zarz. nr 103 z 19.03.2013r.

 
34 25.01.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny na rzecz Agencji Rezerw Materiałowych w Warszawie zabudowanej nieruchomości stanowiącej zasób nieruchomości Skarbu Państwa , położonej w miejscowości Baniocha przy ulicy Puławskiej 4a, gmina Góra Kalwaria      
35 25.01.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej, położonej w Ożarowie Mazowieckim przy ulicy Konoposkiej 9 uchylone zarz Nr 368 z 30.07.2013r.  
36 25.01.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Mrozy z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa samodzielnego lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Mrozach przy ulicy Leśnej 6      
37 29.01.2013r.

w sprawie powołania Komisji  Egzaminacyjnej  przeprowadzającej  testy kwalifikacyjne  dla  osóbubiegających się o uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy: C1, C1+E C i C+E lub D1, D1+E D i D+E, oraz nadania jej regulaminu wewnętrznego

zm.zarz. nr 539 z 30.10.2013r.

zm.zarz. nr 297 z 11.06.2014r.

zm.zarz. nr 35 z 2.02.2015r.

zm.zarz. nr 995 z 17.09.2015r.

zm.zarz. nr 287 z 2.06.2016r.

zm.zarz. nr 418 z 18.07.2017r.

 
38 1.02.2013r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska uchylone zarz. nr 1079 z 23.10.2015r.  
39 1.02.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na odstapienie od żądania zwrotu 90% bonifikaty udzielonej użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Rzekuniu przy ulicy Mazowieckiej 45      
40 1.02.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości położonej w Białobrzegach przy ulicy Żeromskiego 51      
41 1.02.2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Miasta Mława nieruchomości położonej w Mławie przy ulicy Reymonta      
42 1.02.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości położonej w Białobrzegach przy ulicy Żeromskiego 53      
43 1.02.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Nowym Mieście nad Pilicą przy ulicy Tomaszowskiej 41      
44 1.02.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Miasta Stołecznego Warszawy położonej w Warszawie przy ulicy Aptecznej 5 uchylone zarz. nr 166 z 18.04.2013r.  
45 4.02.2013r. w sprawie okreslenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących zasób nieruchomości Skarbu Państwa na terenie województwa mazowieciego zm.zarz. nr 117 z 19.03.2014r. Dz.Urz. z 2013 r. poz. 1359
46 8.02.2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Prażmów     Dz.Urz. z 2013 r. poz.1878
47 8.02.2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Nadarzyn     Dz.Urz. z 2013 r. poz.1879
48 8.02.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Deseniowej      
49 8.02.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Warszawskiej      
50 8.02.2013r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej

     
51 8.02.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Okopowej 16      
52 8.02.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Hafciarskiej      
53 8.02.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Centurii      
54 8.02.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Smolnej 13      
55 8.02.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Ludnej 4      
56 8.02.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku na  nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Wołoskiej 26      
57 8.02.2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Lewartowskiego i Anielewicza      
58 8.02.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ulicy 1905-go Roku      
59 8.02.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Siedlcach przy ulicy Artyleryjskiej      
60 8.02.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w miejscowości Miastków Kościelny      
61 18.02.2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim     Dz.Urz. z 2013 r. poz. 2089
62 18.02.2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Mazowieckim      
63 18.02.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Płocku przy ulicy Kazimierza Wielkiego 6B uchylone zarz. nr 81 z 27.02.2014r.  
64 19.02.2013r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Topiel 31

     
65 19.02.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Przysucha      
66 19.02.2013r. zmieniające zarzadzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się na nieruchomości położonej w obrębie Garbatka Podlas gmina Garbatka-Letnisko      
67 19.02.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Karolkowej 49      
68 19.02.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w obrębie i gminie Lelis      
69 20.02.2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Siennica     Dz.Urz. z 2013r. poz. 2116
70 21.02.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Sokołowskiej 9/25      
71 21.02.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Okopowej 16      
72 21.02.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Centurii      
73 21.02.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Rosy Bailly 5      
74 21.02.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Wilczkowice Górne gmina Kozienice      
75 21.02.2013r. w sprawie wyrażenia gody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w miejscowości Chwałowice gmina Iłża      
76 21.02.2013r. w sprawie określenia zadań Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze województwa mazowieckiego uchylone zarz. nr 42 z 7.02.2014r.  
77 21.02.2013r. w sprawie powołania Komisji Oceniającej prace uczestników konkursu 'Moja szkołą w Unii Europejskiej" - edycja Akademia Młodego Dyplomaty zm.zarz. nr 137 z 28.03.2013r.  
78 21.02.2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim      
79 27.02.2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2013 r. na terenie województwa mazowieckiego i dodatkowego wynagrodzenia za udział w pracach komisji lekarskich      
80 28.02.2013r. w sprawie powołania Zespołu do spraw kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie

zm.zarz. nr 572 z 22.11.2013r.

zm.zarz. nr 1140 z 20.11.2015r.

uchylone zarz. nr 587 z 14.12.2016r.

 
81 28.02.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Garwolinie na nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa oddaną we współużytkowanie wieczyste osobom fizycznym położoną w Garwolinie      
82 28.02.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Ostrówek gmina Łochów      
83 28.02.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ulicy Potkanowskiej      
84 28.02.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w Ostrołęce przy ulicy Kołobrzeskiej 11      
85 28.02.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w Pruszkowie przy ulicy Lipowej 42      
86 1.03.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali znajdujących się w budynku na nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Kolegialnej 15      
87 1.03.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Kolegialnej 15      
88 1.03.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Kolegialnej 15      
89 1.03.2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli przestrzegania warunków utrwalania przebiegu imprezy masowej      
90 4.03.2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2013 r. na terenie województwa mazowieckiego i dodatkowego wynagrodzenia za udział w pracach komisji lekarskich      
91 5.03.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny na rzecz Gminy Piaseczno nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Piasecznie przy ulicach Brzezińskiej, Chyliczkowskiej, Przybosia i Przemyckiego      
92 5.03.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie o 50% ceny nabycia przez Miasto Mława nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa położonej w Mławie przy ulicy Reymonta      
93 6.03.2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Platerowie     Dz.Urz. z 2013r. poz. 2834
94 6.03.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny na rzecz Powiatu Piaseczyńskiego niezabudowanej nieruchomości położonej w Górze Kalwarii przy ulicy Ks. Sajny 1 uchylone zarz. nr 380 z 7.08.2014r.  
95 13.03.2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Milanówka zm.zarz. nr 101 z 19.03.2013r. Dz.Urz. z 2013 r. poz 3197
96 13.03.2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pomiechówek zm.zarz. nr 102 z 19.03.2013r. Dz.Urz. z 2013 r. poz 3198
97 13.03.2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Izabelin     Dz.Urz. z 2013 r. poz 3199
98 13.03.2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Celestynów zm.zarz. nr 100 z 19.03.2013r. Dz.Urz. z 2013 r. poz 3200
99 18.03.2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Raciążu     Dz.Urz. z 2013 r. poz 3281
100 19.03.2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Celestynów     Dz.Urz. z 2013 r. poz 3295
101 19.03.2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Milanówka     Dz.Urz. z 2013 r. poz 3296
102 19.03.2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pomiechówek     Dz.Urz. z 2013 r. poz 3297
103 19.03.2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2013 r. na terenie województwa mazowieckiego i dodatkowego wynagrodzenia za udział w pracach komisji lekarskich      
104 19.03.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Sochaczewie, obręb Chodaków      
105 19.03.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Brygady Pościgowej      
106 19.03.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Mieszka I      
107 19.03.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy J.S.Bacha 22      
108 20.01.2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie uchylenia zarządu komisarycznego oraz likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe "Holdbud" w Warszawie     Dz.Urz. z 2013 r. poz 3542
109 22.03.2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Słupnie     Dz.Urz. z 2013 r. poz 3565
110 22.03.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Sochaczewie, obręb Chodaków      
111 22.03.2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Osiny, gmina Gostynin      
112 25.03.2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu kwalifikującego oferty składane do "Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 realizowanego  latach 2011-2013 Maluch"      
113 26.03.2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Miasta Radom nieruchomości położonej w Radomiu, obręb Żakowice      
114 27.03.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Jadwisin gmina Serock      
115 27.03.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Gminy Krasne nieruchomości położonej w gminie i obrębie Krasne      
116 27.03.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w gminie Nadarzyn, obręb Urzut      
117 27.03.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Siedlcach przy ulicy Armii Krajowej      
118 27.03.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Zwoleniu przy ulicy Mickiewicza 16      
119 27.03.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Kozienicach przy ulicy Bohaterów Studzianek      
120 28.03.2013r. w sprawie wyrażanie zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Mławie przy ulicy Stefana Roweckiego 'Grota"      
121 28.03.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Lewickiej 13/15      
122 28.03.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Homera 14      
123 28.03.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Belgijskiej 9      
124 28.03.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Ząbkowskiej 33      
125 28.03.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Sierakowo gmina Przasnysz      
126 28.03.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Sochaczewie obręb Andrzejów Duranowski      
127 28.03.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny na rzecz Agencji Rezerw Materiałowych w Warszawie zabudowanej nieruchomości stanowiącej zasób nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Karczewie przy ulicach Świderskiej i Bohaterów Westerplatte      
128 28.03.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału we współużytkowaniu wieczystym nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Kąkolowej 2A oraz udziału we współwłasności budynków      
129 28.03.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Sierpcu zm.zarz. nr 222 z 22.05.2013r.  
130 28.03.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Foksal 6      
131 28.03.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Kukłówka Radziejowicka, gmina Radziejowice      
132 28.03.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w miejscowości Magnuszew      
133 28.03.2013r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych podległych Wojewodzie Mazowieckiemu do dokonywania w 2013 roku przeniesień wydatków budżetowych w obrębie jednego rozdziału      
134 28.03.2013r. w sprawie powołania Zespołu do spraw przeciwdziałania nietolerancji wobec grup mniejszościowych oraz grup zagrożonych wykluczeniem

zm.zarz. nr 168 z 19.04.2013r.

zm.zarz. nr 551 z 6.11.2013r.

zm.zarz. nr 476 z 25.09.2014r.

 
135 28.03.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości położonej w miejscowości Lipiny gmina Przyłęk      
136 28.03.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Warszawie przy Alei Armii Krajowej      
137 28.03.2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Oceniającej prace uczestników konkursu 'Moja szkoła w Unii Europejskiej - edycja Akademia Młodego Dyplomaty"      
138 28.03.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonych w miejscowości Łochów gmina Łochów      
139 28.03.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Czerniakowskiej 103/105      
140 28.03.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Stawki 5      
141 28.03.2013r. w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia w 2013 r. kontroli przedsiębiorców, w zakresie przestrzegania obowiązków wynikających z pozwolenia na nabywanie, przechowywanie lub używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego zm.zarz. nr 420 z 30.08.2013r.  
142 28.03.2013r. w sprawie określenia trybu ogłaszania konkursów ofert na realizację zadań publicznych finansowanych ze środków Wojewody Mazowieckiego, przeprowadzania tych konkursów i ogłoszenia ich wyników oraz rozliczania przyznanych dotacji i kontroli realizowanych zadań finansowanych lub współfinansowanych z dotacji uchylone zarz. nr 99 z 27.02.2015r.  
143 29.03.2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie      
144 2.04.2013r. zmieniajace zarządzenie w sprawie systemów wykonywania czynności kancelaryjnych w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie      
145 2.04.2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Policzna     Dz.Urz. z 2013 r. poz 3960
146 2.04.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części zabudowanej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa położonej w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Siennickiej 25 uchylone zarz. nr 634 z 31.122.013r.  
147 2.04.2013r. w sprawie trybu powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów sprawdzających kwalifikacje kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem oraz nadania jej regulaminu

zm.zarz. nr 630 z 30.12.2013r.

zm.zarz. nr 244 z 15.05.2014r.

zm.zarz. nr 83 z 19.02.2015r.

uchylone zarz. nr 261 z 10.05.2016r.

 
148 2.04.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Błonie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej położonej w Błoniu przy ulicy Grodziskiej      
149 4.04.2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Czarnia     Dz.Urz. z 2013 r. poz 4164
150 5.04.2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Grudusk     Dz.Urz. z 2013 r. poz 4165
151 8.04.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie części nieruchomości położonej w Białobrzegach      
152 8.04.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Filipinów gmina Zwoleń      
153 11.04.2013r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Tczów Średni gmina Tczów

zm.zarz. nr 410 z 27.08.2013r.  
154 11.04.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Miasta Mińsk Mazowiecki z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Jana Łupińskiego i przy ulicy Warszawskiej 252      
155 12.04.2013r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części  nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Mieszka I

     
156 12.04.2013r. w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego      
157 15.04.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Siedlcach przy ulicy Starzyńskiego      
158 15.04.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy 11 Listopada 37/59 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
159 15.04.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Gminy Ostrów Mazowiecka nieruchomości położonej w gminie Ostrów Mazowiecka, obręb Komorowo      
160 15.04.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego nr 10 znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Kazimierza Wielkiego 6B      
161 15.04.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Gminy Jednorożec nieruchomości położonej w gminie i obrębie Jednorożec      
162 16.04.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Garwolinie przy ulicy Romanówka

zm.zarz. nr 318 z 3.07.2013r.

uchylone zarz. nr 554 z 6.11.2013r.

 
163 16.04.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Tczów Borki gmina Tczów      
164 18.04.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczenia garażowego znajdującego się na nieruchomości położonej w Płocku przy Placu Dąbrowskiego 1      
165 18.04.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Zawada Stara gmina Policzna zm.zarz. nr 620 z 16.12.2013r.  
166 18.04.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego stanowiącego własność Miasta Stołecznego Warszawy położonego w Warszawie przy ulicy Aptecznej 5 i 5a      
167 18.04.2013r. w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania     Dz.Urz. z 2013r. poz. 4773
168 19.04.2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw przeciwdziałania nietolerancji wobec grup mniejszościowych oraz grup zagrożonych wykluczeniem      
169 22.04.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Studzieniec, gmina Sierpc uchylone zarz. nr 275 z 10.06.2014r.  
170 22.04.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Studzieniec, gmina Sierpc uchylone zarz. nr 276 z 10.06.2014r.  
171 22.04.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Studzieniec, gmina Sierpc uchylone zarz. nr 288 z 10.06.2014r.  
172 22.04.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Studzieniec, gmina Sierpc uchylone zarz. nr 291 z 10.06.2014r.  
173 22.04.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Studzieniec, gmina Sierpc uchylone zarz. nr 293 z 10.06.2014r.  
174 22.04.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału we współużytkowaniu wieczystym nieruchomości położonej wWarszawie przy ulicy Emilii Plater 9/11 oraz udziału we współwłasności budynków uchylone zarz Nr 24 z 21.01.2015r.  
175 22.04.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonych w Zwoleniu      
176 22.04.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w obrębie Gózd Stary gmina Stara Błotnica      
177 24.04.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Łajski gmina Wieliszew      
178 24.04.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Koźmiana 2      
179 24.04.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zsobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Materii 1 uchylone zarz. nr 115 z 17.03.2014r.  
180 25.04.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Gminy Załuski nieruchomości położonej w gminie i obrębie Załuski      
181 26.04.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego nr 5 znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Laskowcu przy ulicy Mazurskiej 30      
182 26.04.2013r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad postępowania w zakresie udzielania zamówień publicznych w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie oraz formy i trybu przekazywania informacji dotyczących procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych przez kierowników służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz kierowników jednostek podporządkowanych Wojewodzie Mazowieckiemu

     
183 29.04.2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Mała Wieś     Dz.Urz. z 2013r. poz.5113
184 29.04.2013r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia wojewódzkiego kompleksowego ćwiczenia obronnego pod kryptonimem "Mazowsze 2013"      
185 30.04.2013r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego      
186 30.04.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku położonym w Otwocku przy ulicy Wyspiańskiego 3      
187 30.04.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa. położonej w miejscowości Otwock Mały, Gmina Karczew      
188 6.05.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny części nieruchomości położonej w Garbatce- Letnisko przy ulicy Kochanowskiego 119      
189 7.05.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Łużyckiej 2 uchylone zarz. nr 119 z 8.05.2017r.  
190 7.05.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Łaguszów gmina Przyłęk zm.zarz. nr 606 z 16.12.2013r.  
191 7.05.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Mężenin gmina Platerów      
192 9.05.2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Wojewody Mazowieckiego w 2013 r. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego      
193 9.05.2013r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert dotyczących realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności na terenie województwa mazowieckiego w 2013 r.      
194 9.05.2013r. w sprawie wyrażenia zgody za zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Studzieniec, gmina Sierpc uchylone zarz. nr 292 z 10.06.2014r.  
195 9.05.2013r. w sprawie wyrażenia zgody za zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Studzieniec, gmina Sierpc uchylone zarz. nr 287 z 10.06.2014r.  
196 9.05.2013r. w sprawie wyrażenia zgody za zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Studzieniec, gmina Sierpc uchylone zarz. nr 289 z 10.06.2014r.  
197 9.05.2013r. w sprawie wyrażenia zgody za zbycie w formie darowizny Agencji Rezerw Materiałowych w Warszawie zabudowanej  nieruchomości stanowiącej zasób nieruchomości Skarbu Państwa położonej w miejscowości Kazuń Nowy, gmina Czosnów      
198 9.05.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Brwinowie przy ulicy Pszczelińskiej 99      
199 9.05.2013r. w sprawie powołania i zasad działania terenowych komisji do spraw szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę uchylone zarz. nr 63 z 12.02.2015r.  
200 9.05.2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Warszawie oraz powołania jej członków      
201 9.05.2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Sierpca     Dz.Urz. z 2013r. poz. 5556
202 9.05.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Abrahama 11      
203 9.05.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Koźmiana 2      
204 9.05.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Ząbkach przy ulicy Reymonta 29 A      
205 9.05.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa położonej w miejscowości Otwock Wielki, gmina Karczew zm.zarz. nr 612 z 16.12.2013r.  
206 9.05.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Łaguszów gmina Przyłęk

zm.zarz. nr 607 z 16.12.2013r.

uchylone zarz. nr 312 z 24.06.2014r.

 
207 9.05.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości położonej w miejscowości Sadowne przy ulicy Kościuszki 19      
208 13.05.2013r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert dotyczących realizacji zadania z zakresu rządowego programu ograniczania przestepczości i aspołecznych zachowań 'Razem bezpieczniej" w 2013r.      
209 13.05.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Józefów uchylone zarz. nr 270 z 5.06.2014r.  
210 13.05.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości Położonej w obrębie i gminie Brok      
211 13.05.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie Kęczewo, gmina Lipowiec Kościelny      
212 13.05.2013r. w sprawie wyrażenia zgody za zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Studzieniec, gmina Sierpc uchylone zarz. nr 290 z 10.06.2014r.  
213 13.05.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny na rzecz Miasta Ostrołęka prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa połozonych w Ostrołęce, obręb 0004-4      
214 13.05.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz współużytkowników wieczystych nieruchomości gruntowych będących własnością Skarbu Państwa położonych w miejscowości Glina, Gmina Celestynów      
215 20.05.2013r. w sprawie przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 99 wraz z miejscem postojowym nr B/12 położonego w Warszawie przy ulicy Wąwozowej 8      
216 20.05.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Bernardyńskiej 10      
217 20.05.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie o d żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Bernardyńskiej 10      
218 20.05.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej położonej w Szczytnie, gmina Kampinos uchyl. zarz. nr 98 z 11.03.2014r.  
219 21.05.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współuzytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Sochaczewie, obręb Chodaków      
220 22.05.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa udziału we współużytkowaniu wieczystym nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Smolnej 40 oraz udziału we współwłasności budynku uchylone zarz. nr 176 z 15.04.2014r.  
221 22.05.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Mławie przy ulicy Warszawskiej      
222 22.05.2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie wrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Panstwa nieruchomości położonej w Sierpcu      
223 22.05.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w miejscowości Ostrów gmina Magnuszew      
224 22.05.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Niwki gmina Zwoleń      
225 24.05.2013r. w sprawie wyborów uzupełniających da Rady Gminy Łaskarzew     Dz.Urz. z 2013r. poz. 5869
226 24.05.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Młodzianowskiej pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
227 24.05.2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad kalkulacji opłaty wynikającej z dodatkowych kosztów związanych z udostępnianiem informacji publicznej w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie      
228 24.05.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału wynoszącego 10/48 w nieruchomości gruntowych położonych w miejscowościach Leśniakowizna i Cięciwa, gmina Wołomin      
229 24.05.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości PAN Jastrzębie przy ulicy Ogrodowej 8, gmina Lesznowola      
230 24.05.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Łokietnica, gmina Gostynin      
231 24.05.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Mokobrodach przy ulicy Ks. Brzóski 1 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
232 24.05.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Garwolinie przy ulicy Stacyjnej pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
233 24.05.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Łochowie przy ulicy 1 Maja pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
234 24.05.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w miejscowości Jedlnia Letnisko      
235 24.05.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w miejscowości Gniewoszów przy ulicy Lubelskiej pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
236 24.05.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Szydłowcu przy ulicy Kościuszki 194 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
237 24.05.2013r. w sprawie określenia zakresu kompetencji i zadań wykonywanych przez Wicewojewodę Mazowieckiego uchylone zarz. nr 382 z 7.08.2014r.  
238 24.05.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Mławie przy ulicy Warszawskiej      
239 24.05.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Sierakowo, gmina Przasnysz      
239a 24.05.2013r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert dotyczących realizacji zadania z zakresu rządowego programu ograniczania przestepczości i aspołecznych zachowań 'Razem bezpieczniej" w 2013r.      
240 28.05.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Sokołowie Podlaskim przy ulicy Wolności 50 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
241 29.05.2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wiśniewo     Dz.Urz. z 2013r. poz.6036
242 29.05.2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Raciąż     Dz.Urz. z 2013r. poz.6037
243 29.05.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału wymoszącego 1/2 w nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Siennica, gmina Siennica      
244 29.05.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięcie trtwałego zarządu przysługującego do nieruchomoścido nieruchomości położonej w obrębie Turza Mała, gmina Lipowiec Kościelny      
245 29.05.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Konary - Łęg, gmina Brochów      
246 29.05.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Żurominie w obrębie 0001      
247 29.05.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w obrębie Sierakowo, gmina Przasnysz      
248 29.05.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Sierakowo, gmina Przasnysz      
249 29.05.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Bernardyńskiej 10      
250 29.05.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Bernardyńskiej 10      
251 29.05.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w obrębie Wólka Smolana, gmina Brochów      
252 29.05.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Mławie przy ulicy Warszawskiej      
253 29.05.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięcie trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości do nieruchomości położonej w Przesmykach przy ulicy Kościuszki 4      
254 29.05.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Gminy Zaręby Kościelne nieruchomości położonej w gminie i obrębie Zaręby Kościelne      
255 29.05.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny na rzecz Gminy Mała Wieś prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w gminie i obrębie Mała Wieś      
256 29.05.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Legionowie przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego      
257 5.06.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Grodziska, gmina Nowy Duninów uchylone zarz. nr 78 z 27.02.2014r.  
258 5.06.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Łaguszów, gmina Przyłęk      
259 5.06.2013r. w sprawie powołania Zespołu Monitorującego wdrażanie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach      
260 5.06.2013r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert dotyczących realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej      
261 6.06.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Mieszka I      
262 6.06.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łosicach położonej w Łosicach przy ulicy Kilińskiego 2      
263 6.06.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa położonej w Jesionce, gmina Czosnów      
264 6.06.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Brzuza gmina Łochów zm. zarz Nr 592 z 03.12.2013r.  
265 6.06.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału we współużytkowaniu wieczystym nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Rajców 9 oraz udziału we współwłasności budynku uchylone zarz. nr 532 z 2016 r.  
266 6.06.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Nowej Iwicznej przy ulicy Zimowej 15, gmina Lesznowola uchylone zarz nr 370 z 25.07.2014r.  
267 6.06.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Grójcu przy ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej 13 uchylone zarz. nr 92 z 6.03.2014r.  
268 6.06.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz współużytkowników wieczystych nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Sulejówku przy ulicy Kasprowicza 8      
269 6.06.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Bernardyńskiej 10      
270 6.06.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Radomiu uchylone zarz. nr 97 z 7.03.2014r.  
271 7.06.2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Ciechanowie przy ulicy Orylskiej      
272 7.06.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Ślubów gmina Wyszków      
273 7.06.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa samodzielnego boksu garażowego w budynku garażowym znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Mrozach przy ulicy Leśnej 6 uchylone zarz. nr 175 z 11.04.2014r.  
274 7.06.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Białobrzegach przy ulicy Żeromskiego 53 uchylone zarz. nr 53 z 14.02.2014r.  
275 10.06.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego usytuowanego na nieruchomości stanowiącej zasób Skarbu Państwa położonej w Otwocku przy ulicy Warszawskiej 3      
276 13.06.2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Solec nad Wisłą     Dz.Urz. z 2013 r. poz. 6639
277 13.06.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Ostrownica Kolonia gmina Kazanów      
278 17.06.2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sobolew     Dz.Urz. z 2013 r. poz. 7077
279 17.06.2013 zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Stołeczne Przedsiębiorstwo Handlu Opałem i Materiałami Budowlanymi w Warszawie     Dz.Urz. z 2013 r. poz. 7445
280 17.06.2013 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Nowolipie 2 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji w Warszawie      
281 17.06.2013 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w Opinogórze Górnej przy ulicy Krasińskiego 13      
282 17.06.2013 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznych z tytułu trwałego zarządu przysługującego Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie do nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Domaniewskiej 40A      
283 17.06.2013 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznych z tytułu trwałego zarządu przysługującego Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie do nieruchomości położonych w Warszawie przy ulicy Majdańskiej 38/40      
284 17.06.2013 zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny części nieruchomości położonej w miejscowości Miętne gmina Garwolin      
285 17.06.2013 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Kamianka gmina Repki

zm.zarz. nr 319 z 26.06.2014r.

uchylone zarz nr 30 z 22.01.2015r.

 
286 21.06.2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Czerwonka     Dz.Urz. z 2013 r. poz. 7069
287 21.06.2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w województwie mazowieckim      
288 21.06.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w miejscowości Zegrze Południowe Rybaki gmina Nieporęt      
289 21.06.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się na nieruchomości runtowej położonej w Warszawie przy ulicy Łużyckiej 2 uchylone zarz. nr 554 z 8.11.2016r.  
290 21.06.2013r. zmieniające w sprawie systemów wykonywania czynności kancelaryjnych w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie      
291 21.06.2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Stara Kornica     Dz.Urz. z 2013 r. poz. 7070
292 27.06.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Włościańskiej 4A zm.zarz. nr 35 z 29.01.2014r.  
293 27.06.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonych w miejscowości Matejki gmina Sterdyń      
294 27.06.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w obrębie Gołotczyzna, gmina Sońsk      
295 27.06.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Tanecznej 67      
296 27.06.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Trakt Brzeski 104/114 uchylone zarz. nr 207 z 28.04.2014r.  
297 27.06.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy Alei Prymasa Tysiąclecia      
298 27.06.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Wilgi 1      
299 27.06.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Kozienicach      
300 27.06.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz współużytkowników wieczystych nieruchomości gruntowych będących własnością Skarbu Państwa położonych w Karczewie przy ulicy Przemysłowej      
301 27.06.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej w Gostyninie przy ulicy Przemysłowej 1 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie uchylone zarz. nr 80 z 19.02.2015r.  
302 27.06.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ulicy Celnej pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie uchylone zarz. nr 578 z 2.12.2014r.  
303 27.06.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej w Ciechanowie przy ulicy Płockiej 32 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie uchylone zarz Nr 604 z 10.12.2014r.  
304 27.06.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w gminie i obrębie Nur      
305 27.06.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Kłodzkiej      
306 27.06.2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu realizacyjnego do spraw projektu pod nazwą "Elektroniczna platforma wymiany i obiegu dokumentów administracji rządowej województwa mazowieckiego (EPWiOD)"      
307 27.06.2013r. w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynacji prac renowacyjnych cmentarza Powstańców Warszawy oraz jego otoczenia      
308 1.07.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej położonej we wsi Jeżewice, gmina Tarczyn uchylone zarz. nr 43 z 7.02.2014r.  
309 1.07.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego nr 5 znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w obrębie Studzieniec, gmina Sierpc      
310 1.07.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Wareckiej 17 oraz ulicy Żółkiewskiego 34      
311 1.07.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do lokali w budynkach na nieruchomości położonej w miejscowości Parysów gmina Parysów      
312 1.07.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Otwocku przy ulicy Kupieckiej zm. zarz. nr 278 z 10.06.2014r.  
313 1.07.2013r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych do niszczenia znalezionych materiałów wybuchowych i niebezpiecznych

zm.zarz. nr 377 z 3.08.2013r.

uchylone zarz. nr 477 z 8.09.2016r.

 
314 2.07.2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Garwolin     Dz. Urz. z 2013r. poz 7470
315 2.07.2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rachunkowości w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie      
316 3.07.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Jana Kazimierza 46/54      
317 3.07.2013r. w sprawie wyrażenia zgody ma zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Omięcin gmina Szydłowiec      
318 3.07.2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Garwolinie przy ulicy Romanówka      
319 3.07.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Mieszka I      
320 3.07.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Nieporęt gmina Nieporęt      
321 3.07.2013r. w sprawie powołania Komisji Wojewódzkiej do spraw weryfikacji szkód i szacowania strat powstałych wskutek zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w Infrastrukturze komunalnej

zm.zarz. nr 303 z 18.06.2014r.

zm.zarz. nr 112 z 9.03.2015r.

uchylone zarz. nr 272 z 19.05.2016r.

 
322 4.07.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału we współużytkowaniu wieczystym nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Belwederskiej 44a oraz udziału we współwłasności budynku      
323 4.07.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Borowie przy ulicy Sasimowskiego 10      
324 4.07.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w miejscowości Łochów gmina Łochów      
325 8.07.2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Stromiec     Dz.Urz. z 2013r. poz. 7739
326 8.07.2013r w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Tłuszczu     Dz.Urz. z 2013r. poz. 7740
327 8.07.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawęczęści nieruchomości położonej w radomiu przy ulicy Mieszka I      
328 8.07.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie częśći nieruchomości z zasobu nieruchomości Władzin, Gmina Kołbiel      
329 11.07.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Agencję Mienia Wojskowego darowizny na rzecz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki części nieruchomości stanowiących zasób nieruchomości Skarbu Państwa - Agencji Mienia Wojskowego, położonych na terenie Twierdzy Modlin w Nowym Dworze Mazowieckim      
330 11.07.2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Sabniach     Dz.Urz. z 2013r. poz.
331 11.07.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Chotcza Józefów gmina Chotcza      
332 11.07.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Młodzianowskiej 2      
333 12.07.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zabudowę budynkiem części nieruchomości położonej w Siedlcach przy ul. Starowiejskiej 66 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
334 15.07.2013r. w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia postępowania konkursowego w celu wyłonienia kandydatów na stanowisko Mazowieckiego Wojewózkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych      
335 16.07.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału wynoszącego 1/2 nieruchomości gruntowej, połozonej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Sosnowej      
336 17.07.2013r. w sprawie przeprowadzenia wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania      
337 18.07.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Piaseczno części nieruchomości stanowiącej zasób Skarbu Państwa położonej w Józefosławiu przy ul. Tenisowej uchylone zarz. nr 127 z 26.03.2014r.  
338 18.07.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na remont budynku posadowionego na nieruchomości położonej w miejscowości Lipsko przy ul. Spacerowej 31 A pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
339 22.07.2013r. w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dla ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych uchylone zarz. nr 604 z 11.12.2013r.  
340 23.07.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości położonej w Piasecznie przy ulicy Puławskiej 44E pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji w Warszawie      
341 23.07.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Burakowskiej uchylone zarz. nr 217 z 6.05.2014r.  
342 23.07.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ulicy 1905 Roku      
343 23.07.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ulicy Młodzianowskiej 73      
344 23.07.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Łużyckiej 2      
345 23.07.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy J. K. Ordona      
346 23.07.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ulicy Franciszka Zubrzyckiego      
347 23.07.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Skrzeszew gmina Repki      
348 23.07.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w miejscowości Łochów gmina Łochów      
349 23.07.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Siedlcach przy ulicy Starowiejskiej 66 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu zm.zarz. nr 468 z 27.09.2013r.  
350 23.07.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Trakt Brzeski 104/114      
351 23.07.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w obrębach Ławy i Goworki, gmina Rzekuń

zm. zarz. Nr 596 z 03.12.2013r.

zm.zarz. nr 148 z 28.03.2014r.

 
352 23.07.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na rzecz Miasta Otwocka części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa, położonej w Otwocku      
353 30.07.2013r. w sprawie przeprowadzenia doraźnej inwentaryzacji rzeczowych składników majątku Obrony Cywilnej w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie      
354 30.07.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Starowolskiej 11b      
355 30.07.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w gminie i obrębie Mała Wieś      
356 30.07.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w gminie i obrębie Mała Wieś      
357 30.07.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali biurowych znajdujących się w budynku na nieruchomości położonej w Płocku przy Placu Dąbrowskiego 1      
358 30.07.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie lokalu użytkowego
znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Tamka 4
     
359 30.07.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa, nieruchomości położonej w Otwocku Małym przy ulicy Częstochowskiej, gmina Karczew      
360 30.07.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu w budynku znajdującym się na nieruchomości położonej w Garwolinie przy Alei Legionów 44a uchyl. zarz. nr 984 z 18.09.2015r.  
361 30.07.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Gminy Lipowiec Kościelny nieruchomości położonej w gminie Lipowiec Kościelny, obręb Parcele Łomskie      
362 30.07.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny  na rzecz Miasta Płock nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Bocznej 5      
363 30.07.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Perkuna uchylone zarz. nr 44 z 7.02.2014r.    
364 30.07.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Izabelin gmina Izabelin      
365 30.07.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Koźmiana 2      
366 30.07.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w miejscowości Kępa Piotrawińska gmina Solec nad Wisłą      
367 30.07.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Brwinowie przy ulicy Pszczelińskiej 99 blok C      
368 30.07.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej, położonej w Ożarowie Mazowieckim przy ulicy Konotopskiej 9 uchylone zarz nr 365 z 22.07.2014.  
369 30.07.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny  na rzecz Gminy Lubowidz nieruchomości położonej w gminie i obrębie Lubowidz      
370 30.07.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ulicy Starokrakowskiej      
371 30.07.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie 0019 Koszelew, gmina Gąbin      
372 30.07.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Łoje gmina Sieciechów      
373 30.07.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Szydłowcu przy ulicy Kolejowej      
374 30.07.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Bolesława Limanowskiego      
375 30.07.2013r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego przy wyłanianiu kandydata na stanowisko Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego      
376 1.08.2013r. w sprawie powołania Miejsko-Wojewódzkiego Zepołu do spraw zapewnienia bezpieczeństwa podczas Szczytu Klimatycznego COP19      
377 3.08.2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych do niszczenia znalezionych materiałów wybuchowych i niebezpiecznych      
378 7.08.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Suchodół Włościański gmina Sabnie      
379 7.08.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Kazimierzowskiej zm.zarz. nr 274 z 5.06.2014r.  
380 7.08.2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu kwalifikującego oferty składane do "Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 realizowanego w latach 2011-2013 MALUCH"      
381 7.08.2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia procedur kontroli zarządczej w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie      
382 7.08.2013r. w sprawie powołania Mazowieckiego Wojewódzkiego Zespołu nadzorującego realizację zadań w zakresie przeciwdziałania ruchom osuwiskowym oraz usuwania ich skutków

zm .zarz Nr 329 z 02.07.2014r.

zm.zarz. nr 190 z 27.04.2015r.

uchylone zarz. nr 278 z 23.05.2016r.

 
383 7.08.2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym     Dz. Urz. z 2013r. poz. 9063
384 14.08.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Zielonej 38      
385 14.08.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Czarnolas gmina Policzna      
386 14.08.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w obrębie Józefów II, gmina Jabłonna uchylone zarz. nr 409 z 20.08.2014r.  
387 14.08.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Kamień gmina Białobrzegi zm. zarz nr 353 z 16.07.2014r.  
388 14.08.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Łuzki gmina Jabłonna Lacka      
389 14.08.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ulicy Juliusza Słowackiego 57 uchylone zarz. nr 316 z 26.06.2014r.  
390 14.08.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Mławie przy ulicy Płockiej      
391 14.08.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy 11 Listopada 37/59 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej w Radomiu      
392 14.08.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Rudniki gmina Repki      
393 14.08.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Karczewie przy ulicy Piłsudskiego      
394 14.08.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Górki, gmina Dębe Wielkie      
395 14.08.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na bycie z zasobu nieruchomości położonej w Niegowie, gmina Zabrodzie      
396 14.08.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Miasta Płock nieruchomości położonej w Płocku przy Alei Kilińskiego 6a i 8a      
397 21.08.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garaży znajdujących się na częściach nieruchomości położonych w Warszawie przy ul. Makowskiej      
398 21.08.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w obrębie Proszkowo, gmina Szreńsk      
399 21.08.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Józefowie, gmina Józefów      
400 21.08.2013r. w sprawie wyborów uzupełniaj,ących do Rady Gminy w Huszlewie     Dz.Urz. z 2013r. poz. 9322
401 21.08.2013r. w sprawie wyborów uzupełniaj,ących do Rady Gminy w Pacynie     Dz.Urz. z 2013r. poz. 9323
402 21.08.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie Konopki, gmina Stupsk      
403 21.08.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie Pieńpole, gmina Stupsk      
404 22.08.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy Alei Jana Pawła II 63      
405 22.08.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Wola Suchożebrska gmina Suchożebry      
406 22.08.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 103/105       
407 22.08.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udziellonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 103/105      
408 22.08.2013r. zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości połozonej w Siedlcach przy ulicy Bolesława Prusa 16/18      
409 22.08.2013r. oddanie w najem garaży znajdujących się na części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Chłopickiego      
410 27.08.2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Tczów Średni gmina Tczów      
411 27.08.2013r. w sprawie wyrażenia zgody sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Sochaczewie, obręb Boryszew      
412 27.08.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości położonej w obrębie Radziejowice Parcel, gmina Radziejowice      
413 27.08.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Osiny, gmina Gostynin      
414 27.08.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Broniewskiego      
415 27.08.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Pastwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Ząbkowskiej 33      
416 27.08.2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw budżetu zadaniowego Wojewody Mazowieckiego      
417 30.08.2013r. w sprawie zbycia z zasobu Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w Warszawie w Dzielnicy Targówek uchylone zarz nr 354 z 16.07.2014r.  
420 30.08.2013r. zmieniające zarządzenie  w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia w 2013 r. kontroli przedsiębiorców w zakresie przestrzegania obowiązków wynikających z pozwolenia na nabywanie, przechowywanie lub używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego      
421 30.08.2013r. w sprawie likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Produkcji "LAS" w Ostrowi Mazowieckiej

zm.zarz. nr 428 z 28.08.2014r.

zm.zarz. nr 39 z 25.01.2016r.

 
422 3.09.2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli przestrzegania warunków utrwalania przebiegu imprezy masowej      
423 04.09.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego Ministerstwu Obrony Narodowej - Stołecznemu Zarządowi Infrastruktury do cześci nieruchomości połozonej w miejscowości Białobrzegi gmina Nieporęt      
424 6.09.2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Sabniach     Dz. Urz. z 2013 r. poz..9532
425 9.09.2013r. zmieniajace zarządzenie w sprawie przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do likalu mieszkalnego nr 98 położonego w Warszawie pry ul. Korczyńskiej 8      
426 11.09.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany części nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Drobinie obręb 0014 na prawo użytkowania wieczystego przysługujące HW PIETRZAK HOLDING Sp. zo.o. do nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Drobinie obręb 0014      
427 17.09.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej w Białobrzegach przy ulicy Kopernika 4 pozostającej w trwałym zarządzenie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
428 17.09.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej w Garwolinie przy ulicy Targowej pozostającej w trwałym zarządzenie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie uchylone zarz nr 611 z 10.12.2014r.  
429 17.09.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich      
430 17.09.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Pruszkowie przy ulicy Brwinowskiej 3 zm.zarz. nr 249 z 21.05.2014r.  
431 17.09.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Bielskiej      
432 17.09.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Płocku przy ulicy Zglenickiego      
433 17.09.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali biurowych znajdujących się w budynku na nieruchomości położonej w Płocku przy Placu Dąbrowskiego 1      
434 17.09.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Sawice-Wieś gmina Repki      
435 17.09.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garaży znajdujących się na części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Makowskiej      
436 17.09.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Garwolinie      
437 17.09.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Legionowie przy ulicy Zygmunta Krasińskiego      
438 17.09.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Romualda Traugutta 57 pozostającej w trwałym zarządzenie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
439 17.09.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej w Szydłowcu przy ulicy Strażackiej pozostającej w trwałym zarządzenie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie zm.zarz. nr 613 z 16.12.2013r.  
440 17.09.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Majdańskiej 38/40 pozostającej w trwałym zarządzenie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie uchylone zarz. nr 99 z 17.03.2016r.  
441 17.09.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonych w Lipsku pozostających w trwałym zarządzenie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie uchylone zarz. Nr 19 z 21.01.2015r.  
442 17.09.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Żelaznej      
443 17.09.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Chrościckiego 76 pozostającej w trwałym zarządzenie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
444 17.09.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonych w Zwoleniu pozostających w trwałym zarządzenie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
445 17.09.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej w miejscowości Pionki przy ulicy Zakładowej 3 pozostającej w trwałym zarządzenie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
446 17.09.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej w Radomiu pozostającej w trwałym zarządzenie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie uchylone zarz. nr 587 z 2.12.2014r.  
447 17.09.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej w Przysusze przy ulicy Targowej pozostającej w trwałym zarządzenie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
448 17.09.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w miejscowości Gózd gmina Gózd      
449 17.09.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej w Sokołowie Podlaskim przy ulicy Kolejowej pozostającej w trwałym zarządzenie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie uchylone zarz. nr 537 z 4.11.2014r.  
449a 20.09.2013r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu koordynacyjnego do spraw Realizacji Rządowego Programu "Razem Bezpieczniej" zm.zarz. nr 19 z 21.01.2014r.  
450 23.09.2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lutocin     Dz. Urz. z 2013r. poz. 9774
451 23.09.2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pokrzywnica     Dz. Urz. z 2013r. poz. 9775
452 23.09.2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Nasielsku     Dz. Urz. z 2013r. poz. 9776
453 24.09.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Spiralnej      
454 24.09.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem, lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Czerniakowskiej 103/105      
455 24.09.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy Okunin pozostającej w trwałym zarządzenie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie uchylone zarz. nr 580 z 2.12.2014r.  
456 24.09.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej w Piasecznie przy ulicy Staszica 19 pozostającej w trwałym zarządzenie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie uchylone zarz. nr 577 z 2.12.2014r.  
457 24.09.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej w Wyszkowie przy ulicy Wyszyńskiego pozostającej w trwałym zarządzenie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie uchylone zarz. nr 574 z 2.12.2014r.  
458 24.09.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Bolesławek, gmina Żabia Wola      
459 24.09.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w gminie Brochów, obręb Przęsławice      
460 24.09.2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego "Petrobudowa" z siedzibą w Płocku      
461 24.09.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Saskiej 63/75      
462 24.09.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonych w gminie Brochów, obręb Przęsławice      
463 24.09.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Toruńskiej      
464 24.09.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Otwocku przy ulicy Józefa Poniatowskiego 12      
465 24.09.2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bielany     Dz. Urz. z 2013r. poz. 9851
466 27.09.2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Oceniającej wnioski zgłoszone przez gminy i powiaty w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój"      
467 27.09.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części powierzchni dachu budynku posadowionego na nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy 11 Listopada 37/59 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
468 27.09.2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Siedlcach przy ulicy Starowiejskiej 66 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
469 27.09.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Łoje gmina Sieciechów      
470 27.09.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w miejscowości Izbica gmina Serock      
471 27.09.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Skarbu Państwa części nieruchomości położonych na terenie gminy Ożarów Mazowiecki uchylone zarz. nr 483 z 2.10.2014r.  
472 27.09.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Południowej 13      
473 27.09.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie położonej w Warszawie przy ulicy Chłodnej 3      
474 27.09.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej w Otwocku przy ulicy Mieszka I 13/15 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie uchylone zarz. nr 527 z 31.10.2014r.  
475 27.09.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Agawy 11      
476 27.09.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Białostockiej      
477 27.09.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny na rzecz Miasta Józefów części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa położonej w Józefowie przy ulicy Jarosławskiej      
478 27.09.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie  w formie darowizny na rzecz Gminy Brwinów prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w gminie Brwinów, obręb Moszna Wieś zm.zarz. nr 193 z 23.04.2014r.  
479 27.09.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Gminy Opinogóra Górna niechomości położonej w gminie i obrębie Opinogóra Górna      
480 27.09.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Piastowie przy ulicy Ogińskiego      
481 27.09.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w obrębie Ławy, gmina Rzekuń      
482 2.10.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Sierakowo, gmina Przasnysz      
483 2.10.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Warszawskiej 104      
484 2.10.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu wniosku o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w Słubicach przy ulicy Płockiej 34      
485 2.10.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Karolin gmina Zwoleń zm.zarz. nr 317 z 26.06.2014r.  
486 2.10.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Gostyninie przy ulicy 3 Maja 17 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
487 2.10.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu przysługującego Aresztowi Śledczemu w Warszawie-Grochowie do nieruchomości położonych w Warszawie przy ulicy Chłopickiego 71A zm.zarz. nr 573 z 25.11.2013r.    
488 2.10.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu wniosku o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w Starożrebazch przy ulicy Strażackiej      
489 2.10.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa położonej w Karczewie przy ulicy Mickiewicza, gmina Karczew      
490 10.10.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieuchomości położonej w Otwocku przy ulicy Wczasowej 26 zm.zarz. nr 237 z 8.05.2014r.  
491 10.10.2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na terenie województwa mazowieckiego      
492 10.10.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Sochaczewie przy ulicy Warszawskiej pozostającej w twałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
493 10.10.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Zglenickiego pozostającej w twałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
494 10.10.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Wyszkowie przy ulicy Kościuszki 13 pozostającej w twałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
495 10.10.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Królewskiej zm.zarz. nr 304 z 24.06.2014r.  
496 10.10.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Przasnyszu przy ulicy Świerkowej 5 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
497 10.10.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Rozbrat 28/30      
498 14.10.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Ostrowi Mazowieckiej przy ulicy płk Karola Piłata pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
499 14.10.2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Góra Kalwaria oraz na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonych przy ulicach: Dominikańskiej, 3-go Maja, Kalwaryjskiej i Wojska Polskiego      
500 14.10.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Studzieniec, gmina Sierpc      
501 14.10.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości Gójszcz, gmina Mrozy      
502 14.10.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Mszczonowie przy ulicy Kościuszki 3 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
503 14.10.2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Zakłady Budownictwa Mostowego Przedsiębiorstwo Państwowe z siedzibą w Warszawie      
504 14.10.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Koźmiana 2 uchylone zarz. nr 80 z 10.04.2017r.  
505 15.10.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonych w Warszawie w Dzielnicy Bemowo zm.zarz. nr 529 z 22.10.2013r.  
507 15.10.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny na rzecz Miasta Ostrołęka prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Ostrołęce przy ulicy Kasprowicza      
508 15.10.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Nakły, gmina Olszewo-Borki      
509 15.10.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Ciechanowie przy ulicy Strażackiej      
510 15.10.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w miejscowości Mordy przy ulicy Kilińskiego 5 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
511 15.10.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w miejscowości Mokobody przy ulicy Ks. Brzóski 1 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
512 15.10.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w miejscowości Gniewoszów pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
513 15.10.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Pruszkowie przy ulicy 3 Maja 56 A      
514 21.10.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Kolegialnej 20B      
515 21.10.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonych w Mławie      
516 21.10.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w miejscowości Sokołów Podlaski przy ulicy Wolności 50 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
517 21.10.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zabudowę obiektem budowlanym nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy 11 Listopada 37/59 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
518 21.10.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Świerkowej 49 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
519 21.10.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Mławie przy ulicy Sienkiewicza 2 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
520 21.10.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy 11 Listopada 37/59 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
521 21.10.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Siedlcach przy ulicy Starowiejskiej 66 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
522 21.10.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w gminie i obrębie Wiskitki      
523 21.10.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Goworki, obręb rzekuń      
524 21.10.2013r. w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania na terenie województwa mazowieckiego zm.zarz. nr 1057 z 14.10.2015r.  
525 22.10.2013r. zmieniające zarzadzenie w sprawie utworzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Warszawie oraz powołania jej członków      
526 22.10.2013r. w sprawie przeprowadzenia wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania      
527 22.10.2013r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w nieruchomości  położonej w Warszawie przy ulicy Żelaznej 50

     
528 22.10.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym na rzecz Powiatu Warszawskiego Zachodniego z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości gruntowych, położonych w Izabelin, gmina Izabelin zm.zarz. nr 562 z 7.11.2013r.  
529 22.10.2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonych w Warszawie w Dzielnicy Bemowo      
530 24.10.2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Myszyńcu     Dz.Urz. z 2013r. poz. 10776
531 25.10.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w misjcowości Wilczkowice Górne gmina Kozienice      
532 25.10.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Ożarów Mazowiecki z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Ożarowie Mazowieckim przy ulicy Szkolnej 3      
533 25.10.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Szczęśliwickiej 58 uchylone zarz Nr 351 z 16.07.2014r.  
534 30.10.2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kołbiel     Dz. Urz. z 2013r. poz 11263
535 30.10.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonych w gminie Baranowo, obręb Budne Sowięta      
536 30.10.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Szczęśliwickiej 56      
537 30.10.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej w tytułu trwałego zarządu przysługującego Aresztowi Śledczemu w Płońsku do nieruchomości położonej w Płońsku przy ulicach Warszawskiej i Adama Mickiewicza      
538 30.10.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Omięcin gmina Szydłowiec      
539 30.10.2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji  Egzaminacyjnej  przeprowadzającej  testy kwalifikacyjne  dla  osób ubiegających się o uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy: C1, C1+E C i C+E lub D1, D1+E D i D+E, oraz nadania jej regulaminu wewnętrznego      
540 31.10.2013r. w sprawie powołania Zespołu do oceny wniosków zgłaszanych na terenie województwa mazowieckiego w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - "Radosna Szkoła" zm.zarz. nr 478 z 30.09.2014r.  
541 31.10.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Białobrzegi gmina Nieporęt

zm.zarz. nr 407 z 19.08.2014r.

uchylone zarz. nr 417 z 23.07.2015r.

 
542 31.10.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Korabie gmina Bielany      
543 31.10.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Piasecznie przy Placu Piłsudskiego      
544 31.10.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Adamowice, gmina Mszczonów      
545 31.10.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Szczęśliwickiej 62      
546 4.11.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości położonej w Ząbkach przy ulicy Reymonta 29A      
547 6.11.2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Somianka     Dz. Urz. z 2013 r. poz. 11551
548 6.11.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego nr 7 znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Kazimierza Wielkiego 6B      
549 6.11.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Bernardyńskiej 10      
550 6.11.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Platynowej 10      
551 6.11.2013r. w sprawie powołania Zespołu do spraw przeciwdziałania nietolerancji wobec grup mniejszościowych oraz grup zagrożonych wykluczeniem      
552 6.11.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny części nieruchomości położonej w miejscowości Jadwisin gmina Serock      
553 6.11.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na  zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Repki gmina Repki      
554 6.11.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Garwolinie przy ulicy Romanówka      
555 6.11.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Białobrzegi gmina Białobrzegi      
556 6.11.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ulicy Franciszka Zubrzyckiego      
557 6.11.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ulicy Kozienickiej      
558 6.11.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Jasieniec Kolonia gmina Zwoleń      
559 6.11.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w obrębie Borki gmina Radzymin      
560 6.11.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ulicy 1905 Roku      
561 6.11.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej  w miejscowości Rawica gmina Tczów      
562 7.11.2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym na rzecz Powiatu Warszawskiego Zachodniego z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości gruntowych, położonych w Izabelin, gmina Izabelin      
563 8.11.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ulicy Granicznej i Fabrycznej      
564 8.11.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Targowej 26/30      
565 18.11.2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Celestynów     Dz. Urz. z 2013 r. poz. 12055
566 19.11.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Gminy Siemiątkowo części nieruchomości położonej w Siemiątkowie przy ulicy Władysława Reymonta 2      
567 19.11.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieurchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w Garwolinie przy ulicy Trakt Lwowski i Stacyjnej      
568 19.11.2013r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny numer 1 w budynku położonym w Warszawie przy ulicy Patriotów 309

uchylone zarz., nr 413 z 20.08.2014r.  
569 19.11.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Jedlnia Letnisko gmina Jedlnia Letnisko      
570 22.11.2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Węgrowa     Dz. Urz. z 2013 r. poz. 12319
571 22.11.2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Polityki zarządzania ryzykiem w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie      
572 22.11.2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie      
573 25.11.2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu przysługującego Aresztowi Śledczemu w Warszawie-Grochowie do nieruchomości położonych w Warszawie przy ulicy Chłopickiego 71A      
574 25.11.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w miejscowości Sobolew gmina Sobolew      
575 25.11.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny na rzecz Miasta Ostrołęka prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Ostrołęce      
576 25.11.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Wyszogrodzkiej 1A pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej państwowej Straży Pożarnej w Warszawie uchylone zarz. nr 581 z 2.12.2014r.  
577 25.11.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Alei Solidarności      
578 25.11.2013r. w sprawie wyrażenia zgody  na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy A. Gierymskiego 1 uchylone zarz. nr 118 z 8.05.2017r.  
579 25.11.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Gwardii Ludowej 8 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie uchylone zarz. nr 582 z 2.12.2014r.  
580 25.11.2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowodzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie      
581 26.11.2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sienno     Dz.Urz. z 2013r. poz 12310
582 28.11.2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Łąck zm. zarz Nr 589 z 03.12.2013r. Dz.Urz. z 2013r. poz
583 28.11.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Ciechanowie przy ulicy 17 Stycznia 14 uchylone zarz. nr 376 z 30.07.2014r.  
584 28.11.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Dąbrowszczaków 6      
585 28.11.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Podkowie Leśnej przy ulicy Warszawskiej 21      
586 28.11.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Popłacińskiej 8 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
587 28.11.2013r. w sprawie powołania Zespołu nadzorującego utylizację terenów po byłych Zakładach Tworzyw Sztucznych Pronit w Pionkach uchylone zarz. nr 624 z 23.12.2013r.  
588 29.11.2013r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Wojewody Mazowieckiego w 2014 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego"      
589 03.12.2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Łąck      
590 03.12.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Białobrzegach przy ulicy Kopernika 4 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
591 03.12.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w miejscowości Goszczyn gmina Goszczyn      
592 03.12.2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Brzuza gmina Łochów      
593 03.12.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonych w Lipsku pozostających w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie uchylone zarz Nr 20 z 21.01.2015r.  
594 03.12.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Radomiu pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie uchylone zarz. nr 168 z 8.04.2014r.  
595 03.12.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w gminie Brochów, obręb Łasice i Tułowice      
596 03.12.2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w obrębach Ławy i Goworki, gmina Rzekuń      
597 03.12.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ulicy Celnej pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
598 03.12.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ulicy Celnej pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
599 03.12.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Wyszogrodzkiej 1A pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
600 03.12.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Piasecznie przy ulicy Staszica pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
601 03.12.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Kozienicach przy ulicy Nowy Świat 3 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
601a 03.12.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali biurowych znajdujących się w budynku na nieruchomości położonej w Płocku przy Placu Dąbrowskiego 1      
602 03.12.2013r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Wojskowa Agencja Mieszkaniowa oraz wysokości stawek procentowych tych bonifikat zm. zarz Nr 322 z 01.07.2014r. Dz.Urz. z 2013r. poz 12730
603 6.12.2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Żurominie     Dz.Urz. z 2013r. poz
604 11.12.2013r. w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dla ubiegającego się o awans zawody na stopień nauczyciela dyplomowanego pracownika pedagogicznego zatrudnionego w placówce oiekuńczo-wychowawczej      
605 16.12.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Maciejowice przy ulicy Kościelnej      
606 16.12.2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Łaguszów gmina Przyłęk      
607 16.12.2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Łaguszów gmina Przyłęk      
608 16.12.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Powsińskiej 73      
609 16.12.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Klarysewskiej 57      
610 16.12.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Gminy Wołomin nieruchomości położonej w Wołominie przy ulicy Wąskiej      
611 16.12.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny udziału w nieruchomości położonej w Miastkowie Kościelnym      
612 16.12.2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa położonej w miejscowości Otwock Wielki, Gmina Karczew      
613 16.12.2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej w Szydłowcu przy ulicy Strażackiej pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
614 16.12.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym na rzecz Powiatu Warszawskiego Zachodniego z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Izabelin gmina Izabelin      
615 16.12.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu znajdującego się na nieruchomości położonej w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 32      
616 16.12.2013r. w sprawie przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w Warszawie przy ul. Toruńskiej 54      
616a 16.12.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Wspólnej 52/54      
617 16.12.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w miejscowości Zegrze Południowe Rybaki gmina Nieporęt      
618 16.12.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Ciechanowie przy ulicy Płockiej 32 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
619 16.12.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Rodziny Ziętałów pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
620 16.12.2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Zawada Stara gmina Policzna      
621 18.12.2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Ojrzeń     Dz. Urz. z 2013 r. poz. 13548
622 23.12.2013r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia spisu z natury aktywów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie      
623 23.12.2013r. w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetowych      
624 23.12.2013r. w sprawie wpowołania Zespołu do wypracowania i wdrożenia działań w zakresie zabezpieczenia i zutylizowania materiałów niebezpiecznych na terenie byłych Zakładów Sztucznych Pronit w Pionkach      
625 24.12.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Lewartowskiego i Anielewicza      
626 24.12.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Gminy Ostrów Mazowiecka nieruchomości położonej w gminie i obrębie Otsrów Mazowiecka uchylone zarz. Nr 323 z 01.07.2014r.  
627 30.12.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w gminie Wiskitki, obręb Oryszew Osada      
628 30.12.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu udziału w nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Warszawie przy ulicy Podskarbińskiej 25 zm.zarz. nr 547 z 14.11.2014r.  
629a 30.12.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy J. Kasprowicza      
630 30.12.2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów sprawdzających kwalifikacje kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem oraz nadania jej regulaminu      
631 31.12.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Zamienie, gmina Lesznowola      
632 31.12.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego nr 3 znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w obrębie Studzieniec, gmina Sierpc      
633 31.12.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w gminie Stara Biała, obręb Proboszczewice Nowe      
634 31.12.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Miasta Mińsk Mazowiecki nieruchomości położonej w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Siennickiej 25      
635 31.12.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Siedlcach przy ulicy Kleeberga i Brzeskiej      
Podziel / Share
Beata Darnowska, 07.01.2013, Ilość wejść: 26799, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry