Pomoc dla niepełnosprawnych

Zarządzenia

Zarządzenia Wojewody Mazowieckiego 2007 rok

 

Poniżej znajduje się lista zarządzeń wydanych przez Wojewodę Mazowieckiego w 2007 r.

                                                                                                                                                                                    

Nr. Data Tytuł Pobierz Zmiana  Uchylenie Uwagi
1 03.01.2007 w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu poboru w 2007 roku na terenie województwa mazowieckiego   zarz Nr 34 z 05.02.2007, Nr 73 26.02.2007, Nr 85a z 06.03.2007, Nr 211 z 19.06.2007    
2 03.01.2007  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Żyrardowie przy ulicy 1 Maja      
3 03.01.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Ostrołęce przy ulicy Mostowej      
4 03.01.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Orkana 14      
5 03.01.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Wegrowie przy ulicy Rynek Mariacki 1      
6 03.01.2007 w sprawie wyrażenia zgody na przedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Przysusze przy ulicy Skarbowej      
7 09.01.2007 w sprawie powołania zespołu do oracowania zasad współpracy z Urzędem Regulacji Energetyki w zakresie budowy platformy informacyjnej zarz Nr 417 z 22.11.2007    
8 10.01.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału we współużytkowaniu wieczystym nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Kleczewskiej 89 oraz we współwłasności budynku  znajdującego się na gruncie      
9 10.01.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Czołgistów      
10 10.01.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Ciechanowie, obręb Sczurzyn        
11 10.01.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Woli Chynowskiej, gmnia Chynów        
12 11.01.2007 w sprawie wyborów ponownych do Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim     Dz. Urz.Nr 11 poz. 193   
13 11.01.2007 w sprawie wyborów ponownych do Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą     Dz. Urz.Nr 11 poz. 194
14 11.01.2007 w sprawie wyborów ponownych do Rady Miejskiej w Lipsku     Dz. Urz.Nr 11 poz. 195
15 11.01.2007 w sprawie określenia zakresu zadań i kompetencji Wicewojewodów   zarz Nr 160 z 27.04.2007  
16 16.01.2007 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Godlewo Wielkie, gmina Nur       
17 16.01.2007 zmieniające zarządzenie  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu użytkowego w budynku położonym przy ulicy Targowej 6 w Szydłowcu       
18 16.01.2007 w sprawie wyborów uzupełniających do rady gminy      Dz. Urz. N 17 poz.311
19 16.01.2007 zmieniające zarządzenie w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Suchożebry     Dz. Urz. N 17 poz.312
20 17.01.2007 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki oraz zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy Marii Curie- Skłodowskiej      
21 17.01.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Konstancinie- Jeziornie przy ulicy Jałowcowej      
22 17.01.2007 zmieniające zarządzenie w sprawie zakładowego planu kont Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie        
23 24.01.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Brazylijskiej 10B oraz na udzielenie bonofikat od ceny tych lokali i od pierwszej opłaty z tutułu użytkowania wieczystego ułamkowych części gruntu        
24 24.01.2007 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu oraz wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Kwiatka 6      
25 29.01.2007 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Węgrowa      Dz. Urz. Nr 29 poz. 548 
26 29.01.2007 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Izabelin     Dz. Urz. Nr 29 poz. 549
27 29.01.2007 w sprawie wyborów uzupełniających do rady gminy (Rzekuń)     Dz. Urz. Nr 29 poz. 550
28 29.01.2007 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Chlewiska     Dz. Urz. Nr 29 poz. 551
29 30.01.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Całowanie, gmina Karczew       
30 30.01.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Osieck gmina Osieck       
31 30.01.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Podbiel gmina Celestynów    Zarz Nr 82 z 9.03.2010 r. (w części dot.nieruchomości o której mowa w §1 ust. 1  
32 30.01.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Górze Kalwarii przy ulicy Towarowej      
33 02.02.2007 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali mieszkalnych w budynkach położonych w Warszawie przy ulicy Platynowej 10 i ulicy Baonu Zośka 4A      
34 05.02.2007 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu poboru w 2007r. na terenie województwa mazowieckiego         
35 05.02.2007 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości Skarbu Państwa na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Bielany    oraz   na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Wojewódki Dolne, gminy Bielany        
36 05.02.2007 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości Skarbu Państwa na nieruchomości stanowiące własność Pana Adama Wojewódzkiego  oraz   na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w miejscowości Wojewódki Dolne, gminy Bielany        
37 05.02.2007 zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz na udzielenie bonifikat od ceny lokali mieszkalnych w budynkach położonych przy ulicy Piastowskiej 6, ulicy Mieszka I 11 oraz ulicy Mieszka I 13 w Radomiu i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego         
38 05.02.2007 zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokali użytkowych w budynkach położonych przy ulicy ulicy Mieszka I 11 i ulicy Mieszka I 13 w Radomiu       
39 06.02.2007 w sprawie wyborów ponownych do Rady Gminy Kazanów     Dz. Urz. Nr 37  poz. 754
40 06.02.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się trwałego zarządu przysługującego Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu do nieruchomości położonej w Broku      
41 09.02.2007 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Chynów     Dz. Urz. Nr 40 poz. 820
42 09.02.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokali mieszkalnych w budynku położonym przy ulicy Młynarskiej 12 w Zarębach Kościelnych oraz na udzielenie bonifikaty      
43 12.02.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się trwałego zarządu przysługującego Komendzie Stołecznej Policji do nieruchomości położonej w Olecku, obręb 2       
44 12.02.2007 wsprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Wagonowej 16      
45 12.02.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Rękodzielniczej  zarz Nr 128 z 11.04.2007    
46 12.02.2007 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Narbutta 29A i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości        
47 13.02.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Różanie przy ulicy Szkolnej       
48 13.02.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się trwałego zarządu przysługującego Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu do nieruchomości położonej w miejscowości Brzuza, gmina Łochów       
49 13.02.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w  Żyrardowie przy ulicy Kilińskiego 9      
50 13.02.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w Konstancinie- Jeziorne przy ulicy Słomczyńskiej  Zarz Nr 165 z 25.06.2008    
51 13.02.2007  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Konstancinie- Jeziornie przy ulicy Mirkowskiej      
52 13.02.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Górze Kalwarii na ulicy Adamowicza      
53 13.02.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Platynowej 10 oraz na udzielenie bonifikat od ceny tego lokalu i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ułamkowych części gruntu      
54 13.02.2007 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej położonej w Warszawie przy ulicy Jadźwingów 13 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości      
55 13.02.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Tamka 4 oraz na udzielenie bonifikat od ceny tego lokalu i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ułamkowych części gruntu      
56 13.02.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Ostrołęce, obręb 3     zarz Nr 29 z 12.03.2008  
57 13.02.2007 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania nieruchomości położonej w Pułtusku przy ulicy Piotra Skargi 31 zarz Nr 256 z 15.10.2007    
58 13.02.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Ostrołęce, obręb 3       
59 13.02.2007 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Klarysewskiej 57B i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości       
60 13.02.2007 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Ciasnej 10 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości      
61 13.02.2007 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy alei Jana Pawła II 63 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości      
62 13.02.2007 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Pawiej 30 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości       
63 13.02.2007   w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Magenta 40     zarz nr 207 z 13.05.2011r.  
64 13.02.2007 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Koźmiana 2 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości       
65 13.02.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału we współużytkowaniu wieczystym nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Łomiańskiej 3 oraz we współwłasności budynku znajdującego się na gruncie       
66 13.02.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Żyrardowie przy ulicach Wyspiańskiego 10, 1-go maja i Limanowskiego 49A       
67 13.02.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Piasecznie przy ulicy Puławskiej      
68 20.02.2007 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Mazowieckiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Warszawie     Dz.Urz. Nr 46 poz.961
69 20.02.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej na terenie gminy Przasnysz w obrębie Sierakowo  zarz Nr 32 z 27.01.2009    
70 20.02.2007 w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków       
71 21.02.2007 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu przysługującego Aresztowi Śledczemu w Ostrołęce do nieruchomości położonej w obrębie Stare Przytuły, gmina Rzekuń       
72 22.02.2007 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie       
73 26.02.2007 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu poboru w 2007r. na terenie województwa mazowieckiego         
74 27.02.2007 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Mirów     Dz. Urz. Nr 51 poz.1088
75 27.02.2007 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Bieżuniu     Dz. Urz. Nr 51 poz.1089
76 27.02.2007 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jastrząb  zarz Nr 161 z 02.05.2007 zarz Nr 307 z 06.09.2007 Dz. Urz. Nr 51 poz.1090
77 27.02.2007 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kowala  zarz Nr 162 z 02.05.2007 zarz Nr 397 z 12.11.2007 Dz. Urz. Nr 51 poz.1091
78 27.02.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się trwałego zarządu przysługującego Komendzie Stołecznej Policji do nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Wał Miedzeszyński 389A        
79 27.02.2007 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz miasta Ostrów Mazowiecka oraz na zbycie z Zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Ostrowi Mazowieckiej przy ulicy Żwirowej      
80 02.03.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Piasecznie przy ulicy Puławskiej 38      
81 02.03.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej we wsi Klusek, gmina Gostynin       
82 02.03.2007 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie       
83 05.03.2007 w sprawie wyborów uzupełniających do rady gminy (Rząśnik)     Dz. Urz. Nr 54 poz. 1166
84 05.03.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Myszyniec, gmina Myszyniec       
85 05.03.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Konstancinie- Jeziornie przy ulicy Mirkowskiej      
85a 06.03.2007 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu poboru w 2007r. na terenie województwa mazowieckiego         
86 08.03.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Pułtusku przy ulicy Tartacznej oraz na udzielenie bonifikaty od ceny tych lokali      
87 08.03.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Grójcu przy ulicy Piłsudskiego       
88 08.03.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa częsci nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Trakt Lubelski      
89 08.03.2007 zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w nieruchomości położonej w miejscowości Magdalenka, gmina Lesznowola       
90 08.03.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego nr 13 znajdującego się w budynku położonym na nieruchomości gruntowej w Siedlcach przy ulicy Sokołowskiej 22B oraz na udzielenie bonifikaty od ceny tego lokalu       
91 08.03.2007 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Płockiej 59 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości       
92 08.03.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Jasienicy, gmina Tłuszcz      
93 08.03.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Wierzbica, gmina Wierzbica  zarz Nr 90 z 28.04.2008    
94 12.03.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Siedlcach przy ulicy Obozowej   zarz Nr 411 z 29.08.2011r.  
95 12.03.2007 zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Warszawskiej      
96 14.03.2007 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Nowy Miedzechów , gmina Jasieniec      
97 14.03.2007 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zbuczyn     Dz. Urz. Nr 58 poz. 1307
98 14.03.2007 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Cegłów     Dz. Urz. Nr 58 poz. 1308
99 14.03.2007 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Gielniów     Dz. Urz. Nr 58 poz. 1309
100 14.03.2007 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jedlina Letnisko zarz Nr 163 z 02.05.2007 zarz Nr 308 z 06.09.2007 Dz. Urz. Nr 58 poz. 1310
101 14.03.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się trwałego zarządu przysługującego Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu do nieruchomości położonej w Grójcu przy ulicy Piłsudskiego       
102 14.03.2007 zmieniajce zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w nieruchomości położonej w Konstancinie- Jeziornie przy ulicy Rycerskiej      
103 15.03.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu użytkowego w budynku znajdującym się na nieruchomości położonej w miejscowości Tczów Średni, gmina Tczów       
104 15.03.2007 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Osieck     Dz. Urz. 2008 r. Nr 58 poz. 1311
105 21.03.2007 w sprawie powołania Zespołu Opiniującego oferty dotyczące realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej      
106 23.03.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Żurominie przy ulicy Bp. L. Wetmańskiego       
107 23.03.2007 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu przysługującego Zakładowi Karnemu w Płocku do nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Sienkiewicza 22      
108 28.03.2007 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminu dla kandydatów na instruktorów oraz instruktorów prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym albo tramwajem oraz nadania jej regulaminu wewnętrznego     zarz Nr 296 z 23.10.2008  
109 29.03.2007 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Klwów     Dz. Urz. z 2008 r. Nr 65 poz. 1472
110 29.03.2007 w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych podległych Wojewodzie Mazowieckiemu do dokonywania w 2007r. przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami oraz zmian w planach dochodów własnych w obrębie jednego rozdziału      
111 29.03.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Zegrze Południowe Rybaki, gmina Nieporęt    zarz Nr 353 z 15.10.2007  
112 30.03.2007 w sprawie zmiany zarządzenia o wszczęciu postępowania naprawczego oraz ustanowieniu zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą: Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów "PREFABET-WARSZAWA"      Dz. Urz. z 2008 r. Nr 66 poz.1499 
113 30.03.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Sokołowie Podlaskim przy ulicy Lipowej      
114 30.03.2007 zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokali mieszkalnych znajdujących się w  Żelechowie, przy ulicy Piłsudskiego 36C oraz na udzielenie bonifikat od ceny tych lokali      
115 03.04.2007 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Gąbin     Dz. Urz. z 2008 r. Nr 67 poz. 1528
116 05.04.2007 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Garwolińskiego oraz na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Miętne, gmina Garwolin       
117 06.04.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości położonej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy Długiej stanowiącej współwłasność Skarbu Państwa oraz osób fizycznych poprzez zamianę między Skarbem Państwa a osobami fizycznymi udziałów we współwłasności tej nieruchomości  zarz Nr 136 z 19.04.2007    
118 06.04.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się trwałego zarządu przysługującego Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu do nieruchomości położonych w Kozienicach przy ulicy Kochanowskiego 15 i Placu Konstytucji 3 - go Maja 41      
119 06.04.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Piastowie przy ulicy Warszawskiej      
120 06.04.2007 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Otwockiego oraz na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Otwocku przy ulicy Wąskiej 11      
121 06.04.2007 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w miejscowości Boiska, gmina Solec      
122 06.04.2007 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w miejscowości Wola Pawłowska, gmina Solec       
123 06.04.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Sokołowie Podlaskim przy ulicach Długiej i Kuśnierskiej      
124 06.04.2007 zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetowych      
125 11.04.2007 w sprawie powołania stałej konferencji współpracy zarz Nr 187 z 28.05.2007    
126 11.04.2007 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Michałowice     Dz. Urz. Nr 74 poz.1691
127 11.04.2007 w sprawie wyborów uzupełniających do rady miejskiej (Przasnysz)     Dz. Urz. Nr 74 poz.1692
128 11.04.2007 zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Rękodzelinczej      
129 11.04.2007 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w miejscowościach Chotcza Dolna i Chotcza Górna, gmina Chotcza       
130 11.04.2007 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziałów w nieruchomościach położonych w miejscowości Chotcza Dolna, gmina Chotcza      
131 11.04.2007 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Sycyna, gmina Zwoleń      
132 11.04.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Płocku przy ulicy Pięknej 10      
133 12.04.2007 w sprawie wyborów uzupełniających do rady gminy (Młynarze)     Dz. Urz. Nr 75 poz. 1716
134 19.04.2007 w sprawie nadania statutu Centrum Informatyki i Obsługi Administracyjnej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zarz Nr 342 z 03.10.2007 zarz Nr 265 z 30.09.2008 r.  
135 19.04.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się trwałego zarządu przysługującego Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu do nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Makowie Mazowieckim przy ulicy Mickiewicza 26        
136 19.04.2007 zmieniające zarządzenie w sprawie wrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości położonej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy Długiej stanowiącej współwłasność Skarbu Państwa oraz osób fizycznych poprzez zamianę między Skarbem Państwa a osobami fizycznymi udziałów we współwłasności tej nieruchomości      
137 20.04.2007 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Białobrzegi     Dz. Urz. Nr 79 poz. 1786
138 20.04.2007 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego oraz powoływania jej członków      
139 20.04.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Otwocku przy ulicy Batorego      
140 20.04.2007 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Kępa Piotrawińska, gmina Solec      
141 23.04.2007 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie       
142 23.04.2007 w sprawie wszczęcia postępowania naprawczego oraz ustanowienia zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą: Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowe "HOLDBUD" zarz Nr 170 z 27.06.2008, Nr 199 z 17.06.2009, Nr 264 z 23.06.2010r., Nr 531 z 23.12.2010r.   Dz. Urz. z 2007 r. Nr 79, poz. 1787
143 27.04.2007 zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Ludnej 4      
144 27.04.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Pruszkowie przy ulicy Stalowej 40A      
145 27.04.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Ładysława 14      
146 27.04.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Idzikowskiego 27      
147 27.04.2007 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Pułtusku przy ulicy Tartacznej 3      
148 27.04.2007 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty z tytułu trwałego zarządu przysługującego Aresztowi Śledczemu w Płońsku do nieruchomości położonej w Płońsku przy ulicy Warszawskiej      
149 27.04.2007 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Wola Pawłowska, gmina Solec      
150 27.04.2007 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz miasta Ostrów Mazowiecka oraz na zbycie z Zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Ostrowi Mazowieckiej przy ulicy Płka Karola Piłata 10      
151 27.04.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy Placu Trzech Krzyży 16A       
152 27.04.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Milanówku przy ulicach Łąkowej i Książenickiej      
153 27.04.2007 zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy Przemysłowej      
154 27.04.2007 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Ołtarzew, gmina Ożarów Mazowiecki      
155 27.04.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Żelaznej      
156 27.04.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Floriana 4      
157 27.04.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Ławy, gmina Rzekuń      
158 27.04.2007 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Ciółkowo, gmina Radzanowo       
159 27.04.2007 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego przy Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Warszawie      
160 27.04.2007 w sprawie określenia zakresu zadań i kompetencji Wicewojewodów   zarz Nr 398 z 16.11.2007  
161 02.05.2007 zmieniające zarządzenie w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jastrząb     Dz. Urz. z 2007 r. Nr 81 poz. 1843
162 02.05.2007 zmieniające zarządzenie w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kowala     Dz. Urz. z 2007 r. Nr 81 poz. 1844
163 02.05.2007 zmieniające zarządzenie w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jedlina Letnisko     Dz. Urz. z 2007 r. Nr 81 poz. 1845
164 02.05.2007 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Łąck     Dz. Urz. z 2007 r. Nr 81 poz. 1846
165 02.05.2007 w sprawie przygotowania Stanowisk Kierowania w Systemie Kierowania Bezpieczeństwem Narodowym w województwie mazowieckim   uchylone zarz. Nr 456 z 16.09.2014r.  
166 04.05.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się trwałego zarządu przysługującego Komendzie Stołecznej Policji w Warszawie do nieruchomości położonej w Skrzeszewie gmina Wieliszew      
167 04.05.2007 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu przysługującego Sądowi Okręgowemu w Radomiu do nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Piłsudskiego 10      
168 04.05.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się trwałego zarządu przysługującego Komendzie Stołecznej Policji w Warszawie do nieruchomości położonej w Józefowie przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego 7       
169 04.05.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Mławie przy ulicy Narutowicza      
170 04.05.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych we wsi Dzierżenin, gmina Pokrzywnica       
171 04.05.2007 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Krychnowickiej       
172 04.05.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się trwałego zarządu przysługującego Komendzie Stołecznej Policji do nieruchomości położonej w Kobyłce przy ulicy Wołomińskiej 3      
173 04.05.2007 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Nadarzyn     Dz. Urz. z 2007 r. Nr 83 poz. 1918
174 07.05.2007 w sprawie zatwierdzenia Szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "ZASTRZEŻONE"      
175 08.05.2007              w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żabia Wola     Dz. Urz. z 2007 r. Nr 83 poz. 1919
176 08.05.2007 w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Koordynacyjnego do spraw realizacji rządowego programu "Razem Bezpieczniej" 

zarz Nr 368 z 17.10.2007, Nr 36 z 17.03.2008

zm.zarz. nr 449a z 20.09.2013r.

 
177 14.05.2007 w sprawie powołania Terenowych Komisji ds. szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych klęskami żywiołowymi i opiniowania wniosków o kredyty przeznaczone na likwidację skutków tych klęska na terenie województwa mazowieckiego zarz Nr 213 z 22.06.2007, Nr 380 z 06.11.2007 zarz Nr 132 z 04.05.2009 r. Dz. Urz.z 2007 r. Nr 93 poz.2229
178 21.05.2007 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Mirów     Dz. Urz. z 2007r. Nr 93 poz.2230
179 21.05.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się trwałego zarządu przysługującego Komendzie Stołecznej Policji w Warszawie do nieruchomości położonej w Konstancinie- Jeziorne przy ulicy Niecałej 19      
180 21.05.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonych w Kolonii Dąbrowa Gmina Łaskarzew      
181 21.05.2007 w sprawie wyrażenia zgody na wygaśnięcie trwałego zarządu przysługującego Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu do nieruchomości położonej w obrębie Załuski, gmina Załuski      
182 21.05.2007 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Wieniawa, gmina Wieniawa      
183 21.05.2007 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wiśniew     Dz. Urz. z 2007 r. Nr 94 poz. 2268
184 21.05.2007 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Górzno     Dz. Urz. z 2007 r. Nr 94 poz. 2269
185 28.05.2007 w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnych dla ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych oraz ośrodkach adopcyjno- opiekuńczych      
186 28.05.2007 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Garwolińskiego oraz na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Garwolinie przy ulicy Staszica 15      
187 28.05.2007 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania stałej konferencji współpracy      
188 28.05.2007 w sprawie utworzenia i określenia zasad funkcjonowania Mazowieckiego Komitetu Organizacyjnego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 zarz Nr 235 z 04.07.2007, Nr 116a z 20.04.2009    
189 30.05.2007 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania  Komisji do spraw analizy wniosków o dofinansowanie zadań zawartych w Programie na rzecz społeczności Romskiej w Polsce       
190 30.05.2007 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Stankowizna 19 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości    zarz Nr 490 z 17.10.2011 r.  
191 30.05.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Biernaty Średnie      
192 30.05.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Łochowie przy ulicy Dolnej      
193 30.05.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Czerwonka, gmina Wierzbno      
194 30.05.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Wyszkowie      
195 31.05.2007 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem budynku jednorodzinnego usytułowanego na nieruchomości położonej w Karczewie przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego      
196 31.05.2007 w sprawie zmiany zarządzenia o wszczęciu postępowania naprawczego oraz ustanowieniu zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą: Warszawska Centrala Materiałów Budowlanych- Logistyka w Warszawie, przy ulicy Instalatorów 7B     Dz. Urz. z 2007r. Nr 105 poz. 2618
197 04.06.2007 w sprawie powołania Zespołu do oceny wniosków o dofinansowanie programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007r.      
198 04.06.2007 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w gminie Maciejowice      
199 05.06.2007 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Ciechanowie, obręb Śródmieście      
200 05.06.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Wyszkowie      
201 11.06.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Ciechanowie przy ulicy Fabrycznej zarz Nr 266 z 03.08.2007    
202 11.06.2007 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Białowiejskiej 17 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczysytego tej nieruchomości      
203 12.06.2007 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Markowskiej 18A i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości       
204 12.06.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Żyrardowie przy ulicy Dąbrowskiego 30/32      
205 12.06.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Królewskiej      
206 12.06.2007 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie położonej w Otwocku przy ulicy Mieszka I 13/15      
207 12.06.2007 w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli u przedsiębiorców, w zakresie wynikającym z pozwolenia na nabywanie, przechowywanie lub używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego      
208 14.06.2007 w sprawie prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów  "Prefabet- Warszawa"     Dz. Urz. z 2007 r. Nr 112 poz.2887
209 14.06.2007 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Bieżuniu     Dz. Urz. z 2007 r. Nr 112 poz.2888
210 15.06.2007 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Płockiej 59 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości      
211 19.06.2007 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu poboru w 2007r. na terenie województwa mazowieckiego         
212 20.06.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Wierzbica, gmina Wierzbica   zarz Nr 292 z 20.10.2008  
213 22.06.2007 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Terenowych Komisji ds. szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych klęskami żywiołowymi i opiniowania wniosków o kredyty przeznaczone na likwidację skutków tych klęsk na terenie województwa mazowieckiego     Dz. Urz. z 2007 r. Nr 121, poz. 3116
214 25.06.2007 w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim

zarz Nr 67 z 27.02.2009,

                  zarz nr 374 z 16.11.2009

zarz. nr 78 z 21.02.2013

zarz. nr 580 z 25.11.2013r.   

zarz. nr 486 z 8.10.2014r.

zm.zarz. nr 1194 z 22.12.2015r.

zm.zarz. nr 49 z 06.02.2018r.    

 
215 26.06.2007 w sprawie zmiany zarządzenia o wszczęciu postępowania naprawczego oraz ustanowieniu zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą: Warszawska Centrala Materiałów Budowlanych- Plus     Dz. Urz. z 2007 r. Nr 121 poz. 3117
216 26.06.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Jaskółowie, gmina Nasielsk      
217 26.06.2007 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Traugutta 3 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości       
218 26.06.2007 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Politechniki Warszawskiej oraz na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Narbutta 84 i 86      
219 27.06.2007 w sprawie zmiany zarządzenia o wszczęciu postępowania naprawczego oraz ustanowieniu zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą: Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno- Kartgraficzne w Warszawie przy ul. Stanisława Wojciechowskiego 17      Dz. Urz. z 2007 r. Nr 121 poz. 3118
220 27.06.2007 w sprawie zmiany zarządzenia o wszczęciu postępowania naprawczego oraz ustanowieniu zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą: Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół "CEZAS" w Warszawie przy ul. Stanisława Wojciechowskiego 18     Dz. Urz. z 2007 r. Nr 121 poz. 3119
221 28.06.2007 w sprawie zmiany zarządzenia o wszczęciu postępowania naprawczego oraz ustanowieniu zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą: Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Warszawie     Dz. Urz. z 2007 r. Nr 125 poz.  3242
222 28.06.2007 w sprawie zmiany zarządzenia o wszczęciu postępowania naprawczego oraz ustanowieniu zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą: Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa Przedsiębiorstwo Państwowe     Dz. Urz. z 2007 r. Nr 125 poz.  3243
223 28.06.2007 w sprawie zmiany zarządzenia o wszczęciu postępowania naprawczego oraz ustanowieniu zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą: Wytwórnia Surowic i Szczepionek "Biomed"      Dz. Urz. z 2007 r. Nr 125 poz.  3244
224 28.06.2007 w sprawie zmiany zarządzenia o wszczęciu postępowania naprawczego oraz ustanowieniu zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą: Chłodnia Przemysłowo- Handlowa "Mors- Polo" z siedzibą w Warszawie     Dz. Urz. z 2007 r. Nr 125 poz.  3245
225 28.06.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Łochów przy ulicy Dolnej      
226 29.06.2007 w sprawie uchylenia zarządu komisarycznego przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Warszawskie Przedsiębiorstwo Kamienia Budowlanego "KAM"     Dz. Urz. z 2007 r. Nr 125 poz.  3246
227 29.06.2007 w sprawie uchylenia zarządu komisarycznego przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego "Petrobudowa" z siedzibą w Płocku      Dz. Urz. z 2007 r. Nr 125 poz.  3247
228 29.06.2007 w sprawie połączenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Nasienne Centrala Nasienna w Ostrołęce i przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Nasienne "Centrala Nasienna" w Warszawie     Dz. Urz. z 2007 r. Nr 125 poz.  3248
229          
230 03.07.2007  w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym     Dz. Urz. z 2007 r. Nr 125 poz.  3249
231 03.07.2007  w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Mirów     Dz. Urz. z 2007 r. Nr 125 poz.  3250
232 03.07.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Statkowskiego 23      
233 04.07.2007 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Stankowizna 19 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości   zarz Nr 490 z 17.10.2011 r.  
234 04.07.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Stare Faszczyce gmina Błonie       
235 04.07.2007 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia i określenia zasad funkcjonowania Mazowieckiego Komitetu Organizacyjnego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012       
236 09.07.2007 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Gostynin oraz na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Stefanów gmina Gostynin      
237 09.07.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Ostrowi Mazowieckiej przy ulicy Fabrycznej      
238 09.07.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Ostrołęce, obręb 4      
239 11.07.2007 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Radomiu przy ulicy Żelaznej na nieruchomość stanowiącą własność Miasta Radomia położoną w Radomiu w rejonie ulic Kieleckiej i Hodowlanej       
240 11.07.2007 w sprawie utworzenia i określenia zasad funkcjonowania Zespołu konsultacyjnego do spraw opiniowania projektu ustawy metropolitalnej      
241 12.07.2007 w sprawie wczczęcia postępowania naprawczego oraz ustanowienia zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą: Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej z siedzibą w Nowym Dowrze Mazowieckim     Dz. Urz. z 2007 r. Nr 137 poz. 3646
241a 13.07.2007 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie      
242 16.07.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Milanówku przy ulicy Podwiejskiej      
243 16.07.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Szczęsnej      
244 16.07.2007 w sprawie wyborów uzupełniących do Rady Gminy Borowe     Dz. Urz. z 2007 r. Nr 139 poz. 3729
245 16.07.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ulicy Średniej i Żurawiej        
246 16.07.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Ożarowie Mazowieckim przy ulicy Poznańskiej      
247 18.07.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się trwałego zarządu przysługującego Komendzie Wojewódzkiej Policji a siedzibą w Radomiu do części nieruchomości położonej w Żelechowie przy ulicy Rynek 1      
248 18.07.2007 zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy Przemysłowej      
249 18.07.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Ostrołęce, obręb 4      
250 18.07.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ulicy Starokrakowskiej 133A      
251 18.07.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Małkini Górnej, obręb 0013      
252 18.07.2007 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Płockiej 59 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości       
253 18.07.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej  w Warszawie przy ulicy Tamka 4 oraz na udzielenie bonifikat od ceny tych lokali i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości         
254 18.07.2007 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany prawa użytkowania wieczystego Miasta Radomia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ulicy Młodzianowskiej na prawo własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa pozostających w użytkowaniu wieczystym Miasta Radomia położonych w Radomiu przy ulicach Limanowskiego i Domagalskiego       
255 23.07.2007 w sprawie powołania składu Wojewódzkiej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko       
256 23.07.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Małomierzyce, gmina Iłża      
257 25.07.2007 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w obrębie Kochanów, gmina Wieniawa      
258 25.07.2007 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w obrębie Wieniawa, gmina Wieniawa      
259 25.07.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Łopianka      
260 25.07.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Węgrów, obręb 0003      
261 27.07.2007 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania rozwiązań usprawniających opiekę zdrowotną nad matką i dzieckiem na obszarze województwa mazowieckiego  zarz Nr 450 z 28.12.2007    
262 27.07.2007 w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania      
263 30.07.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej  w  miejscowośći Małomierzyce, gmina Iłża oraz na udzielenie bonifikat od ceny tych lokali      
264 02.08.2007 w sprawie nadania regulaminu Wojewódzkiej Radzie Ochrony Zabytków    uchylone zarz Nr 67 z 15.02.2012r.  
265 03.08.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Bońki Zawady, gmina Płońsk         
266 03.08.2007 zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Ciechanowie przy ulicy Fabrycznej      
267 03.08.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Płocku przy ulicy Wiadukt      
268 03.08.2007 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Wólka Domaniowska, gmina Przytyk      
269 03.08.2007 w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnych dla ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych oraz ośrodkach adopcyjno- opiekuńczych      
270 08.08.2007 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Wildze na prawo użytkowania wieczystego przysługującego Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich do nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Wildze   zarz Nr 77 z 06.03.2009  
271 10.08.2007 w sprawie wszczęcia postępowania naprawczego oraz ustanowienia zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą: Warszawskie Zakłady Mechaniczne "PZL-WZM" w Warszawie zarz Nr 169 z 27.06.2008   Dz. Urz. z 2007 r. Nr 168 poz. 4531
272 10.08.2007 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w Gończycach, gmina Sobolew      
273 10.08.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Ośrodku Turystyczno Wypoczynkowym Wilga, gmina Wilga      
274 10.08.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Mławie, obręb 10      
275 10.08.2007 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Ostrożeniu Drugim, gmina Sobolew      
276 10.08.2007 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie      
277 17.08.2007 w sprawie wykazu stanowisk oraz rodzajów prac zleconych w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie oraz w Centrum Informatyki  i Obsługi Administracyjnej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych zarz Nr 164 z 20.06.2008    
278 17.08.2007 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego w budynku położonym w Radomiu przy ulicy Mieszka I 13      
279 17.08.2007 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w Czyszkówku, gmina Garwolin      
280 17.08.2007 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie położonej w Warszawie przy ulicy Chłodnej 3      
281 22.08.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Wilczej i Niedziałkowskiego      
282 23.08.2007 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziałów w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Miasta Stołecznego Warszawy położonych w Warszawie przy ulicy Marymonckiej 65      
283 23.08.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się trwałego zarządu przysługującego Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Warszawie do częsci nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Traugutta 57      
284 24.08.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Nowym Dworze Mazowieckim obręb 0048-12-02      
285 24.08.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Hucie Podgórnej Popowo A, gmina Somianka       
286 24.08.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Hucie Podgórnej Popowo A, gmina Somianka       
287 24.08.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Wyszkowie       
288 24.08.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej we wsi Studzieniec, gmina Sierpc      
289 24.08.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Dobrzankow, gmina Przasnysz      
290 24.08.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Nowe Przybojewo, gmina Czerwińsk nad Wisłą      
291 29.08.2007 w sprawie wyborów uzupełniących do Rady Gminy Korytnica     Dz. Urz. Nr 174 poz. 4756
292 29.08.2007 w sprawie wyborów uzupełniących do Rady Gminy Siedlce     Dz. Urz. Nr 174 poz. 4757
293 31.08.2007 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody      
294 31.08.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Raciąż, gmina Raciąż      
295 31.08.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w obrębie Zuzela, gmina Nur      
296 31.08.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Hucie Podgórnej Popowo A, gmina Somianka       
297 31.08.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Hucie Podgórnej Popowo A, gmina Somianka       
298 31.08.2007 zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w nieruchomości położonej w Konstancinie- Jeziornie      
299 31.08.2007  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Rakowo, gmina Wyszogród      
300 31.08.2007 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Białobrzegi     Dz. Urz. Nr 178 poz. 4923
301 31.08.2007 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Głowaczów     Dz. Urz. Nr 178 poz. 4924
302 04.09.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Ostrołęce, obręb 4      
303 04.09.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się trwałego zarządu przysługującego Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu do części nieruchomości położonej w Stoczku      
304 04.09.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Płońsku przy ulicy Warszawskiej       
305 04.09.2007 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Gniewoszów, gmina Gniewoszów      
306 06.09.2007 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Czyszkówku, gmina Garwolin      
307 06.09.2007 uchylające zarządzenie w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jastrząb     Dz. Urz. Nr 178 poz. 4925
308 06.09.2007 uchylające zarządzenie w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jedlina Letnisko     Dz. Urz. Nr 178 poz. 4926
309 07.09.2007 w sprawie powołania Zespołu Opiniującego oferty dotyczące realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej      
310 10.09.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ulicy Żakowickiej i Tartacznej       
311 10.09.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Hucie Podgórnej Popowo A, gmina Somianka       
312 10.09.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Hucie Podgórnej Popowo A, gmina Somianka       
313 10.09.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Hucie Podgórnej Popowo A, gmina Somianka       
314 10.09.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Wyszkowie, obręb 0001      
315 14.09.2007 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny na rzecz Gminy Miasta Przasnysza nieruchomości położonej w Przasnyszu przy ulicy Ciechanowskiej 9      
316 14.09.2007 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w Garwolinie zarz Nr 126 z 16.03.2011r.    
317 14.09.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Ciechanowie przy ulicy Ks. P. Ściegiennego 9      
318 14.09.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej Hucie Podgórnej Popowo A, gmina Somianka      
319 14.09.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Hucie Podgórnej Popowo A, gmina Somianka       
320 14.09.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Hucie Podgórnej Popowo A, gmina Somianka       
321 14.09.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Hucie Podgórnej Popowo A, gmina Somianka       
322 14.09.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu  nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Hucie Podgórnej Popowo A, gmina Somianka       
323 14.09.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Hucie Podgórnej Popowo A, gmina Somianka       
324 14.09.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Kręgi, gmina Somianka      
325 14.09.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Hucie Podgórnej Popowo A, gmina Somianka       
326 14.09.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Grodzisku Mazowieckim, obręb 0025- Odrano Wola      
327 18.09.2007 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Mazowieckiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Warszawie      
328 20.09.2007 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Garwolinie, obręb 0001   zarz Nr 304 z 01.07.2011r.   
329 21.09.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w miejscowości Jastrząb, gmina Jastrząb       
330 21.09.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Żyrardowie w rejonie ulic Lelewela, Dittricha i 1 Maja      
331 24.09.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w Garwolinie      
332 24.09.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w Garwolinie      
333 26.09.2007 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Mazowieckiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Warszawie      Dz. Urz.Nr 222 poz. 6392
333a 26.09.2007 w sprawie powołania Zespołu do oceny wniosków o wyposarzenie szkół i placówek w urządzenia do monitoringu wizyjnego       
334 28.09.2007 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ulicy Józefowskiej na nieruchomości stanowiące własność Miasta Radomia położone w Radomiu przy ulicy Rodziny Ziętalów       
335 28.09.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Siedlcach przy ulicy Sokołowskiej 159-165      
336 28.09.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Radomiu przy ulicach Struga 40/42 i Wilczej oraz przy ulicach Grzybowskiej i Katowickiej      
337 01.10.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Glinojeck      
338 01.10.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Siedlcach przy ulicy Sokołowskiej 159-165      
339 01.10.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Hucie Podgórnej Popowo A, gmina Somianka       
340 01.10.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Szydłowcu przy ulicy Kamiennej      
341 01.10.2007 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Garwolin     Dz. Urz. z 2007 r. Nr 203 poz. 5749
342 03.10.2007 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Centrum Informatyki i Obsługi Administracyjnej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie      
343 04.10.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej we wsi Andrzejewo      
344 04.10.2007 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w miejscowości Brańszczyk      
345 04.10.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Siedlcach przy ulicy Kilińskiego      
346 10.10.12007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku na nieruchomości położonej w Pionkach przy ulicy Sienkiewicza 27      
347 12.10.2007 w sprawie powołania członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Mazowieckim zarz. Nr 297 z 10.09.2009 r. zarz Nr 509 z 08.12.2010r., zarz Nr 417 z 01.09.2011r.     
348 12.10.2007 w sprawie wyznaczenia Rzecznika Dyscyplinarnego dla Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Mazowieckim oraz jego zastępców 

zarz Nr 72 z 17.04.2008 uchyla §1 ust. 1,

zarz Nr 239 z 22.07.2009 r.

zarz Nr 418 z 01.09.2011r.,

zarz Nr 540 z 09.11.2011 r.

zm zarz. nr 415 z 27.09.2012r.,

zarz nr 495 z 03.12.2012.r

zm.zarz. nr 170 z 11.04.2014r

zm.zarz. nr 485 z 6.10.2014r.

zm.zarz. nr 588 z 3.12.2014r.

zm.zarz. nr 1088 z 2.11.2015r.

zm.zarz. nr 213 z 14.04.2016r.

uchylone zarz. nr 512 z 30.09.2016r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
349 15.10.2007 w sprawie wyborów uzupełniających do rady gminy     Dz. Urz. z 2007 r. Nr 209 poz.6007
350 15.10.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w miejscowości Ławy, gmina Rzekuń zarz Nr 77 z 18.04.2008 r.    
351 15.10.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w Piasecznie przy ulicy Elektronicznej      
352 15.10.2007 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w Białobrzegach przy ulicy Żeromskiego 53      
353 15.10.2007 uchylające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Zegrze Południowe Rybaki, gmina Nieporęt      
354 15.10.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej we wsi Bartoszówka gmina Żabia Wola      
355 15.10.2007 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania nieruchomości położonej w Otwocku przy ulicy Konarskiego      
356 15.10.2007 zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania nieruchomości położonej w Pułtusku przy ulicy Piotra Skargi 31      
357 15.10.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Zielonce przy ulicy Ossowskiej      
358 15.10.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości oraz udziału we współwłasności nieruchomości położonych w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy Długiej      
359 15.10.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w miejscowości Ławy, gmina Rzekuń      
360 17.10.2007 w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie  zarz Nr 8a z 21.01.2008 zarz Nr 55 z 20.03.2008  
361 17.10.2007 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody      
362 17.10.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Linin, gmina Góra Kalwaria      
363 17.10.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej na terenie  gminy Góra Kalwaria      
364 17.10.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej   w Górze Kalwarii      
365 17.10.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność  Skarbu Państwa  położonej we wsi Sulęcin Włościański, gmina Stary Lubotyń      
366 17.10.2007 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do części nieruchomości położonej w Siedlcach przy ulicy 11- ego Listopada i Czerwonego Krzyża 45      
367 17.10.2007 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w obrębie Chotomów, gmina Jabłonna      
368 17.10.2007 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Koordynacyjnego do spraw Realizacji Rządowego Programu "Razem Bezpieczniej"      
369 23.10.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Konstancinie- Jeziornie przy ulicy Mirkowskiej      
370 23.10.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Konstancinie- Jeziornie przy ulicy Wojska Polskiego      
371 26.10.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa  nieruchomości położonej w Ciechanowie przy ulicy Armii Krajowej   zarz Nr 75 z 18.04.2008  
372 26.10.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Żyrardowie      
373 26.10.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Wincentego Kadłubka 16      
374 26.10.2007 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Kozienicach  i w miejscowości Wilczkowice Górne  na nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Kozienickiego położoną w Kozienicach zarz Nr 425 z 27.11.2007    
375 26.10.2007 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w Orońsku         
376 26.10.2007 zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Pilawie przy ulicy Przemysłowej       
377 30.10.2007 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziałów w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Miasta Stołecznego Warszawy położonej w Warszawie przy ulicy Lidzkiej       
378 31.10.2007 w sprawie powołania składu Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie    zarz Nr 78 z 22.04.2008  
379 31.10.2007 w sprawie powołania Rady Kombatantów Województwa Mazowieckiego   zarz Nr 128 z 02.06.2008   
380 06.11.2007 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Terenowych Komisji ds. szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych powstałych w związku z klęską suszy, gradobicia, nadmiernych opadów atmosferycznych, wymarznięcia, powodzi, huraganu, pożaru spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym lub osuwisk ziemi  i opiniowania wniosków o kredyty przeznaczone na likwidację skutków tych klęsk na terenie województwa mazowieckiego       Dz. Urz. z 2007 r. Nr 224 poz. 6462
381 06.11.2007 uchylające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw podziału dotacji dla spółek wodnych zajmujących się wykonaniem , utrzymaniem i eksploatacją urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie województwa mazowieckiego      
382 06.11.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Zakrze, gmina Łosice       
383 06.11.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Ostrołęce przy ulicy Zawadzkiego      
384 06.11.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej we wsi Kosumce gmina Karczew      
385 06.11.2007 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w miejscowości Władysławów, gmina Żelechów      
386 06.11.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Pasymskiej zarz Nr 415 z 21.11.2007    
387 07.11.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Sobiekursk gmina Karczew      
388 07.11.2007 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w Sierpcu przy ulicy Piastowskiej      
389 09.11.2007 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Mazowieckiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego w Warszawie      
390 12.11.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Żyrardowie przy ulicy Jaktorowskej      
391 12.11.2007 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Złotej 70 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości      
392 12.11.2007 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Radomiu  przy ulicy Mieszka I 11 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości      
393 12.11.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Hucie Podgórnej Popowo A gmina Somianka      
394 12.11.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Hucie Podgórnej Popowo A gmina Somianka      
395 12.11.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu  nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Wyszkowie przy ulicy Kasztanowej      
396 12.11.2007 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Jabłonna na nieruchomość stanowiącą  współwłasność osób fizycznych położoną w miejscowości Jabłonna      
397 12.11.2007 uchylające zarządzenie w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kowala     Dz. Urz. Nr 231 poz. 6686
398 16.11.2007 w sprawie określenia zakeresu zadań i kompetencji II Wicewojewody   zarz Nr 2 z 08.01.2008  
399 16.11.2007 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody      
400 19.10.2007 w spawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości położonej w Siedlcach przy ulicy Wędkarskiej 13 oraz na udzielenie Parafii Rzymsko- Katolickiej pod wezwaniem św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Siedlcach 99% bonifikaty od ceny sprzedaży       
401 19.11.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Kolegialnej      
402 19.11.2007 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Radomiu  przy ulicy Piastowskiej 6 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości       
403 19.11.2007 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Radomiu przy ulicy Piastowskiej 6 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości       
404 19.11.2007 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Radomiu przy ulicy Piastowskiej 6 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości       
405 19.11.2007 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Radomiu przy ulicy Piastowskiej 6 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości       
406 19.11.2007 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Radomiu przy ulicy Piastowskiej 6 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości       
407 21.11.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Komorowo, gmina Ostrów Mazowiecka      
408 21.11.2007 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w Warszawie na terenie dzielnicy Białołęka      
409 21.11.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Konstancinie- Jeziornie przy ulicy Wojska Polskiego       
410 21.11.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w Ostrowi Mazowieckiej przy ulicy Duboisa       
411 21.11.2007 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Władysławów, gmina  Żelechów       
412 21.11.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Hucie Podgórnej Popowo A gmina Somianka       
413 21.11.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Szczęśliwickiej 2      
414 21.11.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w Garwolinie      
415 21.11.2007 zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Pasymskiej 10      
416 22.11.2007  w sprawie prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe "AGROMA"   zarz Nr 10 z 28.01.2008 Dz. Urz. z 2007 r. Nr 244 poz. 7088
417 22.11.2007 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do opracowania zasad współpracy z Urzędem Regulacji Energetyki w zakresie budowy platformy informacyjnej       
418 23.11.2007 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do części nieruchomości położonej w miejscowości Wiśniew      
419 27.11.2007 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Radomiu przy ulicy Mieszka I 11 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości       
420 27.11.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Siedlcach przy ulicy Sokołowskiej 166      
421 27.11.2007 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Miłej 29 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości       
422 27.11.2007 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Markowskiej 18 A i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości      
423 27.11.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Józefowie       
424 27.11.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Gnojno, gmina Pułtusk      
425 27.11.2007 zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Kozienicach i w miejscowości Wilczkowice Górne na nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Kozienickiego położoną w Kozienicach      
426 28.11.2007 w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnych dla ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych oraz ośrodkach adopcyjno- opiekuńczych      
427 28.11.2007 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad postępowania w zakresie udzielania zamówień publicznych w MUW w Warszawie oraz formy i trybu przekazywania informacji dotyczących procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych przez kierowników jednostek podporządkowanych Wojewodzie Mazowieckiemu       
428 05.12.2007 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego przy Mazowieckim Ośrodku Dradztwa Rolniczego w Warszawie      
429 06.12.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Karwacz, gmina Przasnysz       
430 06.12.2007 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w obrębie Biała Nowa, gmina Stara Biała      
431 06.12.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Ostrołęce, obręb 4      
432 06.12.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa oraz zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Cegielnianej 1       
432A 12.12.2007 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie       
433 13.12.2007 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do Zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonych w obrębie Studzieniec, gmina Sierpc      
434 17.12.2007 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Stare Babice     Dz. Urz. Nr 266 poz. 9149
435 17.12.2007 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonych na terenie gminy Winnica      
436 18.12.2007 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim     Dz. Urz. Nr 266 poz. 9150
437 18.12.2007 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jakubów     Dz. Urz. Nr 266 poz. 9151
438 18.12.2007 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Przesmyki     Dz. Urz. Nr 266 poz. 9152
439 18.12.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Lipienice, gmina Jastrząb       
440 18.12.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonych w miejscowości Wola Lipieniecka Mała, gmina Jastrząb      
441 21.12.2007 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonych na terenie gminy Sońsk      
442 24.12.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Zielonce przy ulicy Ossowskiej      
443 24.12.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w Chotczy Józefów       
444 27.12.2007 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego w budynku położonym w Warszawie przy ulicy Jadźwingów 13      
445 27.12.2007 zmieniające zarządzenie o wszczęciu postępowania naprawczego oraz oraz ustanowieniu zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Mostowych w Przasnyszu przy ulicy Gdańskiej      Dz. Urz. z 2007 r. Nr 269 poz. 9322
446 27.12.2007 zmieniające zarządzenie o wszczęciu postępowania naprawczego oraz oraz ustanowieniu zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą: Wydawnictwo Naukowo- Techniczne z siedzibą w Warszawie przy ul. Mazowieckiej 2/4     Dz. Urz. z 2007 r. Nr 269 poz. 9323
447 27.12.2007 zmieniające zarządzenie w sprawie wszczęcie postępowania naprawczego i ustanowienia zarządu komisarycznego nad Przedsiębiorstwem Państwowej Komunikacji Samochodowej w Gostyninie     Dz. Urz. z 2007 r. Nr 269 poz. 9324
448 27.12.2007 zmieniające zarządzenie o wszczęciu postępowania naprawczego oraz ustanowieniu zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą: Warszawska Fabryka Dźwigów "Translift"     Dz. Urz. z 2007 r. Nr 269 poz. 9325
449 27.12.2007 zmieniające zarządzenie o wszczęciu postępowania naprawczego oraz ustanowieniu zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą: Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe "Wola" w Warszawie      Dz. Urz. z 2007 r. Nr 269 poz. 9326
450 28.12.2007 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania rozwiązań usprawniających opiekę zdrowotną nad matką i dzieckiem na obszarze województwa mazowieckiego      
451 28.12.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Zielonce przy ulicy Ossowskiej      
452 28.12.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Zielonce przy ulicy Ossowskiej      
453 28.12.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Zielonce przy ulicy Ossowskiej      
454 28.12.2007 w sprawie zasięgu terytorialnego stałego lotniczego przejścia granicznego Warszawa- Okęcie   zarz. Nr 107 z 10.04.2009  
455 31.12.2007r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym  nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Piastowie przy ulicy Harcerskiej       
Podziel / Share
Beata Darnowska, 18.04.2013, Ilość wejść: 3324, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry