Pomoc dla niepełnosprawnych

Zarządzenia

Zarządzenia Wojewody Mazowieckiego 2007 rok

 

Poniżej znajduje się lista zarządzeń wydanych przez Wojewodę Mazowieckiego w 2007 r.

                                                                                                                                                                                    

Nr. Data Tytuł Pobierz Zmiana  Uchylenie Uwagi
1 03.01.2007 w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu poboru w 2007 roku na terenie województwa mazowieckiego   zarz Nr 34 z 05.02.2007, Nr 73 26.02.2007, Nr 85a z 06.03.2007, Nr 211 z 19.06.2007    
2 03.01.2007  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Żyrardowie przy ulicy 1 Maja      
3 03.01.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Ostrołęce przy ulicy Mostowej      
4 03.01.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Orkana 14      
5 03.01.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Wegrowie przy ulicy Rynek Mariacki 1      
6 03.01.2007 w sprawie wyrażenia zgody na przedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Przysusze przy ulicy Skarbowej      
7 09.01.2007 w sprawie powołania zespołu do oracowania zasad współpracy z Urzędem Regulacji Energetyki w zakresie budowy platformy informacyjnej zarz Nr 417 z 22.11.2007    
8 10.01.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału we współużytkowaniu wieczystym nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Kleczewskiej 89 oraz we współwłasności budynku  znajdującego się na gruncie      
9 10.01.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Czołgistów      
10 10.01.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Ciechanowie, obręb Sczurzyn        
11 10.01.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Woli Chynowskiej, gmnia Chynów        
12 11.01.2007 w sprawie wyborów ponownych do Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim     Dz. Urz.Nr 11 poz. 193   
13 11.01.2007 w sprawie wyborów ponownych do Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą     Dz. Urz.Nr 11 poz. 194
14 11.01.2007 w sprawie wyborów ponownych do Rady Miejskiej w Lipsku     Dz. Urz.Nr 11 poz. 195
15 11.01.2007 w sprawie określenia zakresu zadań i kompetencji Wicewojewodów   zarz Nr 160 z 27.04.2007  
16 16.01.2007 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Godlewo Wielkie, gmina Nur       
17 16.01.2007 zmieniające zarządzenie  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu użytkowego w budynku położonym przy ulicy Targowej 6 w Szydłowcu       
18 16.01.2007 w sprawie wyborów uzupełniających do rady gminy      Dz. Urz. N 17 poz.311
19 16.01.2007 zmieniające zarządzenie w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Suchożebry     Dz. Urz. N 17 poz.312
20 17.01.2007 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki oraz zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy Marii Curie- Skłodowskiej      
21 17.01.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Konstancinie- Jeziornie przy ulicy Jałowcowej      
22 17.01.2007 zmieniające zarządzenie w sprawie zakładowego planu kont Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie        
23 24.01.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Brazylijskiej 10B oraz na udzielenie bonofikat od ceny tych lokali i od pierwszej opłaty z tutułu użytkowania wieczystego ułamkowych części gruntu        
24 24.01.2007 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu oraz wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Kwiatka 6      
25 29.01.2007 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Węgrowa      Dz. Urz. Nr 29 poz. 548 
26 29.01.2007 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Izabelin     Dz. Urz. Nr 29 poz. 549
27 29.01.2007 w sprawie wyborów uzupełniających do rady gminy (Rzekuń)     Dz. Urz. Nr 29 poz. 550
28 29.01.2007 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Chlewiska     Dz. Urz. Nr 29 poz. 551
29 30.01.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Całowanie, gmina Karczew       
30 30.01.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Osieck gmina Osieck       
31 30.01.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Podbiel gmina Celestynów    Zarz Nr 82 z 9.03.2010 r. (w części dot.nieruchomości o której mowa w §1 ust. 1  
32 30.01.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Górze Kalwarii przy ulicy Towarowej      
33 02.02.2007 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali mieszkalnych w budynkach położonych w Warszawie przy ulicy Platynowej 10 i ulicy Baonu Zośka 4A      
34 05.02.2007 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu poboru w 2007r. na terenie województwa mazowieckiego         
35 05.02.2007 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości Skarbu Państwa na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Bielany    oraz   na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Wojewódki Dolne, gminy Bielany        
36 05.02.2007 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości Skarbu Państwa na nieruchomości stanowiące własność Pana Adama Wojewódzkiego  oraz   na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w miejscowości Wojewódki Dolne, gminy Bielany        
37 05.02.2007 zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz na udzielenie bonifikat od ceny lokali mieszkalnych w budynkach położonych przy ulicy Piastowskiej 6, ulicy Mieszka I 11 oraz ulicy Mieszka I 13 w Radomiu i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego         
38 05.02.2007 zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokali użytkowych w budynkach położonych przy ulicy ulicy Mieszka I 11 i ulicy Mieszka I 13 w Radomiu       
39 06.02.2007 w sprawie wyborów ponownych do Rady Gminy Kazanów     Dz. Urz. Nr 37  poz. 754
40 06.02.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się trwałego zarządu przysługującego Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu do nieruchomości położonej w Broku      
41 09.02.2007 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Chynów     Dz. Urz. Nr 40 poz. 820
42 09.02.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokali mieszkalnych w budynku położonym przy ulicy Młynarskiej 12 w Zarębach Kościelnych oraz na udzielenie bonifikaty      
43 12.02.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się trwałego zarządu przysługującego Komendzie Stołecznej Policji do nieruchomości położonej w Olecku, obręb 2       
44 12.02.2007 wsprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Wagonowej 16      
45 12.02.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Rękodzielniczej  zarz Nr 128 z 11.04.2007    
46 12.02.2007 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Narbutta 29A i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości        
47 13.02.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Różanie przy ulicy Szkolnej       
48 13.02.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się trwałego zarządu przysługującego Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu do nieruchomości położonej w miejscowości Brzuza, gmina Łochów       
49 13.02.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w  Żyrardowie przy ulicy Kilińskiego 9      
50 13.02.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w Konstancinie- Jeziorne przy ulicy Słomczyńskiej  Zarz Nr 165 z 25.06.2008    
51 13.02.2007  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Konstancinie- Jeziornie przy ulicy Mirkowskiej      
52 13.02.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Górze Kalwarii na ulicy Adamowicza      
53 13.02.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Platynowej 10 oraz na udzielenie bonifikat od ceny tego lokalu i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ułamkowych części gruntu      
54 13.02.2007 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej położonej w Warszawie przy ulicy Jadźwingów 13 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości      
55 13.02.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Tamka 4 oraz na udzielenie bonifikat od ceny tego lokalu i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ułamkowych części gruntu      
56 13.02.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Ostrołęce, obręb 3     zarz Nr 29 z 12.03.2008  
57 13.02.2007 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania nieruchomości położonej w Pułtusku przy ulicy Piotra Skargi 31 zarz Nr 256 z 15.10.2007    
58 13.02.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Ostrołęce, obręb 3       
59 13.02.2007 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Klarysewskiej 57B i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości       
60 13.02.2007 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Ciasnej 10 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości      
61 13.02.2007 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy alei Jana Pawła II 63 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości      
62 13.02.2007 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Pawiej 30 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości       
63 13.02.2007   w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Magenta 40     zarz nr 207 z 13.05.2011r.  
64 13.02.2007 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Koźmiana 2 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości       
65 13.02.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału we współużytkowaniu wieczystym nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Łomiańskiej 3 oraz we współwłasności budynku znajdującego się na gruncie       
66 13.02.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Żyrardowie przy ulicach Wyspiańskiego 10, 1-go maja i Limanowskiego 49A       
67 13.02.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Piasecznie przy ulicy Puławskiej      
68 20.02.2007 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Mazowieckiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Warszawie     Dz.Urz. Nr 46 poz.961
69 20.02.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej na terenie gminy Przasnysz w obrębie Sierakowo  zarz Nr 32 z 27.01.2009    
70 20.02.2007 w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków       
71 21.02.2007 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu przysługującego Aresztowi Śledczemu w Ostrołęce do nieruchomości położonej w obrębie Stare Przytuły, gmina Rzekuń       
72 22.02.2007 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie       
73 26.02.2007 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu poboru w 2007r. na terenie województwa mazowieckiego         
74 27.02.2007 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Mirów     Dz. Urz. Nr 51 poz.1088
75 27.02.2007 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Bieżuniu     Dz. Urz. Nr 51 poz.1089
76 27.02.2007 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jastrząb  zarz Nr 161 z 02.05.2007 zarz Nr 307 z 06.09.2007 Dz. Urz. Nr 51 poz.1090
77 27.02.2007 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kowala  zarz Nr 162 z 02.05.2007 zarz Nr 397 z 12.11.2007 Dz. Urz. Nr 51 poz.1091
78 27.02.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się trwałego zarządu przysługującego Komendzie Stołecznej Policji do nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Wał Miedzeszyński 389A        
79 27.02.2007 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz miasta Ostrów Mazowiecka oraz na zbycie z Zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Ostrowi Mazowieckiej przy ulicy Żwirowej      
80 02.03.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Piasecznie przy ulicy Puławskiej 38      
81 02.03.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej we wsi Klusek, gmina Gostynin       
82 02.03.2007 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie       
83 05.03.2007 w sprawie wyborów uzupełniających do rady gminy (Rząśnik)     Dz. Urz. Nr 54 poz. 1166
84 05.03.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Myszyniec, gmina Myszyniec       
85 05.03.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Konstancinie- Jeziornie przy ulicy Mirkowskiej      
85a 06.03.2007 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu poboru w 2007r. na terenie województwa mazowieckiego         
86 08.03.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Pułtusku przy ulicy Tartacznej oraz na udzielenie bonifikaty od ceny tych lokali      
87 08.03.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Grójcu przy ulicy Piłsudskiego       
88 08.03.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa częsci nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Trakt Lubelski      
89 08.03.2007 zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w nieruchomości położonej w miejscowości Magdalenka, gmina Lesznowola       
90 08.03.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego nr 13 znajdującego się w budynku położonym na nieruchomości gruntowej w Siedlcach przy ulicy Sokołowskiej 22B oraz na udzielenie bonifikaty od ceny tego lokalu       
91 08.03.2007 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Płockiej 59 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości       
92 08.03.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Jasienicy, gmina Tłuszcz      
93 08.03.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Wierzbica, gmina Wierzbica  zarz Nr 90 z 28.04.2008    
94 12.03.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Siedlcach przy ulicy Obozowej   zarz Nr 411 z 29.08.2011r.  
95 12.03.2007 zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Warszawskiej      
96 14.03.2007 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Nowy Miedzechów , gmina Jasieniec      
97 14.03.2007 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zbuczyn     Dz. Urz. Nr 58 poz. 1307
98 14.03.2007 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Cegłów     Dz. Urz. Nr 58 poz. 1308
99 14.03.2007 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Gielniów     Dz. Urz. Nr 58 poz. 1309
100 14.03.2007 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jedlina Letnisko zarz Nr 163 z 02.05.2007 zarz Nr 308 z 06.09.2007 Dz. Urz. Nr 58 poz. 1310
101 14.03.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się trwałego zarządu przysługującego Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu do nieruchomości położonej w Grójcu przy ulicy Piłsudskiego       
102 14.03.2007 zmieniajce zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w nieruchomości położonej w Konstancinie- Jeziornie przy ulicy Rycerskiej      
103 15.03.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu użytkowego w budynku znajdującym się na nieruchomości położonej w miejscowości Tczów Średni, gmina Tczów       
104 15.03.2007 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Osieck     Dz. Urz. 2008 r. Nr 58 poz. 1311
105 21.03.2007 w sprawie powołania Zespołu Opiniującego oferty dotyczące realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej      
106 23.03.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Żurominie przy ulicy Bp. L. Wetmańskiego       
107 23.03.2007 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu przysługującego Zakładowi Karnemu w Płocku do nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Sienkiewicza 22      
108 28.03.2007 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminu dla kandydatów na instruktorów oraz instruktorów prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym albo tramwajem oraz nadania jej regulaminu wewnętrznego     zarz Nr 296 z 23.10.2008  
109 29.03.2007 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Klwów     Dz. Urz. z 2008 r. Nr 65 poz. 1472
110 29.03.2007 w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych podległych Wojewodzie Mazowieckiemu do dokonywania w 2007r. przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami oraz zmian w planach dochodów własnych w obrębie jednego rozdziału      
111 29.03.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Zegrze Południowe Rybaki, gmina Nieporęt    zarz Nr 353 z 15.10.2007  
112 30.03.2007 w sprawie zmiany zarządzenia o wszczęciu postępowania naprawczego oraz ustanowieniu zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą: Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów "PREFABET-WARSZAWA"      Dz. Urz. z 2008 r. Nr 66 poz.1499 
113 30.03.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Sokołowie Podlaskim przy ulicy Lipowej      
114 30.03.2007 zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokali mieszkalnych znajdujących się w  Żelechowie, przy ulicy Piłsudskiego 36C oraz na udzielenie bonifikat od ceny tych lokali      
115 03.04.2007 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Gąbin     Dz. Urz. z 2008 r. Nr 67 poz. 1528
116 05.04.2007 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Garwolińskiego oraz na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Miętne, gmina Garwolin       
117 06.04.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości położonej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy Długiej stanowiącej współwłasność Skarbu Państwa oraz osób fizycznych poprzez zamianę między Skarbem Państwa a osobami fizycznymi udziałów we współwłasności tej nieruchomości  zarz Nr 136 z 19.04.2007    
118 06.04.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się trwałego zarządu przysługującego Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu do nieruchomości położonych w Kozienicach przy ulicy Kochanowskiego 15 i Placu Konstytucji 3 - go Maja 41      
119 06.04.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Piastowie przy ulicy Warszawskiej      
120 06.04.2007 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Otwockiego oraz na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Otwocku przy ulicy Wąskiej 11      
121 06.04.2007 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w miejscowości Boiska, gmina Solec      
122 06.04.2007 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w miejscowości Wola Pawłowska, gmina Solec       
123 06.04.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Sokołowie Podlaskim przy ulicach Długiej i Kuśnierskiej      
124 06.04.2007 zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetowych      
125 11.04.2007 w sprawie powołania stałej konferencji współpracy zarz Nr 187 z 28.05.2007    
126 11.04.2007 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Michałowice     Dz. Urz. Nr 74 poz.1691
127 11.04.2007 w sprawie wyborów uzupełniających do rady miejskiej (Przasnysz)     Dz. Urz. Nr 74 poz.1692
128 11.04.2007 zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Rękodzelinczej      
129 11.04.2007 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w miejscowościach Chotcza Dolna i Chotcza Górna, gmina Chotcza       
130 11.04.2007 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziałów w nieruchomościach położonych w miejscowości Chotcza Dolna, gmina Chotcza      
131 11.04.2007 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Sycyna, gmina Zwoleń      
132 11.04.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Płocku przy ulicy Pięknej 10      
133 12.04.2007 w sprawie wyborów uzupełniających do rady gminy (Młynarze)     Dz. Urz. Nr 75 poz. 1716
134 19.04.2007 w sprawie nadania statutu Centrum Informatyki i Obsługi Administracyjnej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zarz Nr 342 z 03.10.2007 zarz Nr 265 z 30.09.2008 r.  
135 19.04.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się trwałego zarządu przysługującego Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu do nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Makowie Mazowieckim przy ulicy Mickiewicza 26        
136 19.04.2007 zmieniające zarządzenie w sprawie wrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości położonej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy Długiej stanowiącej współwłasność Skarbu Państwa oraz osób fizycznych poprzez zamianę między Skarbem Państwa a osobami fizycznymi udziałów we współwłasności tej nieruchomości      
137 20.04.2007 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Białobrzegi     Dz. Urz. Nr 79 poz. 1786
138 20.04.2007 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego oraz powoływania jej członków      
139 20.04.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Otwocku przy ulicy Batorego      
140 20.04.2007 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Kępa Piotrawińska, gmina Solec      
141 23.04.2007 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie       
142 23.04.2007 w sprawie wszczęcia postępowania naprawczego oraz ustanowienia zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą: Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowe "HOLDBUD" zarz Nr 170 z 27.06.2008, Nr 199 z 17.06.2009, Nr 264 z 23.06.2010r., Nr 531 z 23.12.2010r.   Dz. Urz. z 2007 r. Nr 79, poz. 1787
143 27.04.2007 zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Ludnej 4      
144 27.04.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Pruszkowie przy ulicy Stalowej 40A      
145 27.04.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Ładysława 14      
146 27.04.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Idzikowskiego 27      
147 27.04.2007 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Pułtusku przy ulicy Tartacznej 3      
148 27.04.2007 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty z tytułu trwałego zarządu przysługującego Aresztowi Śledczemu w Płońsku do nieruchomości położonej w Płońsku przy ulicy Warszawskiej      
149 27.04.2007 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Wola Pawłowska, gmina Solec      
150 27.04.2007 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz miasta Ostrów Mazowiecka oraz na zbycie z Zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Ostrowi Mazowieckiej przy ulicy Płka Karola Piłata 10      
151 27.04.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy Placu Trzech Krzyży 16A       
152 27.04.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Milanówku przy ulicach Łąkowej i Książenickiej      
153 27.04.2007 zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy Przemysłowej      
154 27.04.2007 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Ołtarzew, gmina Ożarów Mazowiecki      
155 27.04.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Żelaznej      
156 27.04.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Floriana 4      
157 27.04.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Ławy, gmina Rzekuń      
158 27.04.2007 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Ciółkowo, gmina Radzanowo       
159 27.04.2007 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego przy Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Warszawie      
160 27.04.2007 w sprawie określenia zakresu zadań i kompetencji Wicewojewodów   zarz Nr 398 z 16.11.2007  
161 02.05.2007 zmieniające zarządzenie w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jastrząb     Dz. Urz. z 2007 r. Nr 81 poz. 1843
162 02.05.2007 zmieniające zarządzenie w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kowala     Dz. Urz. z 2007 r. Nr 81 poz. 1844
163 02.05.2007 zmieniające zarządzenie w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jedlina Letnisko     Dz. Urz. z 2007 r. Nr 81 poz. 1845
164 02.05.2007 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Łąck     Dz. Urz. z 2007 r. Nr 81 poz. 1846
165 02.05.2007 w sprawie przygotowania Stanowisk Kierowania w Systemie Kierowania Bezpieczeństwem Narodowym w województwie mazowieckim   uchylone zarz. Nr 456 z 16.09.2014r.  
166 04.05.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się trwałego zarządu przysługującego Komendzie Stołecznej Policji w Warszawie do nieruchomości położonej w Skrzeszewie gmina Wieliszew      
167 04.05.2007 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu przysługującego Sądowi Okręgowemu w Radomiu do nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Piłsudskiego 10      
168 04.05.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się trwałego zarządu przysługującego Komendzie Stołecznej Policji w Warszawie do nieruchomości położonej w Józefowie przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego 7       
169 04.05.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Mławie przy ulicy Narutowicza      
170 04.05.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych we wsi Dzierżenin, gmina Pokrzywnica       
171 04.05.2007 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Krychnowickiej       
172 04.05.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się trwałego zarządu przysługującego Komendzie Stołecznej Policji do nieruchomości położonej w Kobyłce przy ulicy Wołomińskiej 3      
173 04.05.2007 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Nadarzyn     Dz. Urz. z 2007 r. Nr 83 poz. 1918
174 07.05.2007 w sprawie zatwierdzenia Szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "ZASTRZEŻONE"      
175 08.05.2007              w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żabia Wola     Dz. Urz. z 2007 r. Nr 83 poz. 1919
176 08.05.2007 w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Koordynacyjnego do spraw realizacji rządowego programu "Razem Bezpieczniej" 

zarz Nr 368 z 17.10.2007, Nr 36 z 17.03.2008

zm.zarz. nr 449a z 20.09.2013r.

 
177 14.05.2007 w sprawie powołania Terenowych Komisji ds. szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych klęskami żywiołowymi i opiniowania wniosków o kredyty przeznaczone na likwidację skutków tych klęska na terenie województwa mazowieckiego zarz Nr 213 z 22.06.2007, Nr 380 z 06.11.2007 zarz Nr 132 z 04.05.2009 r. Dz. Urz.z 2007 r. Nr 93 poz.2229
178 21.05.2007 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Mirów     Dz. Urz. z 2007r. Nr 93 poz.2230
179 21.05.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się trwałego zarządu przysługującego Komendzie Stołecznej Policji w Warszawie do nieruchomości położonej w Konstancinie- Jeziorne przy ulicy Niecałej 19      
180 21.05.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonych w Kolonii Dąbrowa Gmina Łaskarzew      
181 21.05.2007 w sprawie wyrażenia zgody na wygaśnięcie trwałego zarządu przysługującego Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu do nieruchomości położonej w obrębie Załuski, gmina Załuski      
182 21.05.2007 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Wieniawa, gmina Wieniawa      
183 21.05.2007 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wiśniew     Dz. Urz. z 2007 r. Nr 94 poz. 2268
184 21.05.2007 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Górzno     Dz. Urz. z 2007 r. Nr 94 poz. 2269
185 28.05.2007 w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnych dla ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych oraz ośrodkach adopcyjno- opiekuńczych      
186 28.05.2007 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Garwolińskiego oraz na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Garwolinie przy ulicy Staszica 15      
187 28.05.2007 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania stałej konferencji współpracy      
188 28.05.2007 w sprawie utworzenia i określenia zasad funkcjonowania Mazowieckiego Komitetu Organizacyjnego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 zarz Nr 235 z 04.07.2007, Nr 116a z 20.04.2009    
189 30.05.2007 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania  Komisji do spraw analizy wniosków o dofinansowanie zadań zawartych w Programie na rzecz społeczności Romskiej w Polsce       
190 30.05.2007 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Stankowizna 19 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości    zarz Nr 490 z 17.10.2011 r.  
191 30.05.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Biernaty Średnie      
192 30.05.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Łochowie przy ulicy Dolnej      
193 30.05.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Czerwonka, gmina Wierzbno      
194 30.05.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Wyszkowie      
195 31.05.2007 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem budynku jednorodzinnego usytułowanego na nieruchomości położonej w Karczewie przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego      
196 31.05.2007 w sprawie zmiany zarządzenia o wszczęciu postępowania naprawczego oraz ustanowieniu zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą: Warszawska Centrala Materiałów Budowlanych- Logistyka w Warszawie, przy ulicy Instalatorów 7B     Dz. Urz. z 2007r. Nr 105 poz. 2618
197 04.06.2007 w sprawie powołania Zespołu do oceny wniosków o dofinansowanie programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007r.      
198 04.06.2007 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w gminie Maciejowice      
199 05.06.2007 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Ciechanowie, obręb Śródmieście      
200 05.06.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Wyszkowie      
201 11.06.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Ciechanowie przy ulicy Fabrycznej zarz Nr 266 z 03.08.2007    
202 11.06.2007 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Białowiejskiej 17 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczysytego tej nieruchomości      
203 12.06.2007 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Markowskiej 18A i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości       
204 12.06.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Żyrardowie przy ulicy Dąbrowskiego 30/32      
205 12.06.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Królewskiej      
206 12.06.2007 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie położonej w Otwocku przy ulicy Mieszka I 13/15      
207 12.06.2007 w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli u przedsiębiorców, w zakresie wynikającym z pozwolenia na nabywanie, przechowywanie lub używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego      
208 14.06.2007 w sprawie prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów  "Prefabet- Warszawa"     Dz. Urz. z 2007 r. Nr 112 poz.2887
209 14.06.2007 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Bieżuniu     Dz. Urz. z 2007 r. Nr 112 poz.2888
210 15.06.2007 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Płockiej 59 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości      
211 19.06.2007 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu poboru w 2007r. na terenie województwa mazowieckiego         
212 20.06.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Wierzbica, gmina Wierzbica   zarz Nr 292 z 20.10.2008  
213 22.06.2007 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Terenowych Komisji ds. szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych klęskami żywiołowymi i opiniowania wniosków o kredyty przeznaczone na likwidację skutków tych klęsk na terenie województwa mazowieckiego     Dz. Urz. z 2007 r. Nr 121, poz. 3116
214 25.06.2007 w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim

zarz Nr 67 z 27.02.2009,

                  zarz nr 374 z 16.11.2009

zarz. nr 78 z 21.02.2013

zarz. nr 580 z 25.11.2013r.   

zarz. nr 486 z 8.10.2014r.

zm.zarz. nr 1194 z 22.12.2015r.

zm.zarz. nr 49 z 06.02.2018r.    

 
215 26.06.2007 w sprawie zmiany zarządzenia o wszczęciu postępowania naprawczego oraz ustanowieniu zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą: Warszawska Centrala Materiałów Budowlanych- Plus     Dz. Urz. z 2007 r. Nr 121 poz. 3117
216 26.06.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Jaskółowie, gmina Nasielsk      
217 26.06.2007 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Traugutta 3 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości       
218 26.06.2007 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Politechniki Warszawskiej oraz na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Narbutta 84 i 86      
219 27.06.2007 w sprawie zmiany zarządzenia o wszczęciu postępowania naprawczego oraz ustanowieniu zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą: Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno- Kartgraficzne w Warszawie przy ul. Stanisława Wojciechowskiego 17      Dz. Urz. z 2007 r. Nr 121 poz. 3118
220 27.06.2007 w sprawie zmiany zarządzenia o wszczęciu postępowania naprawczego oraz ustanowieniu zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą: Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół "CEZAS" w Warszawie przy ul. Stanisława Wojciechowskiego 18     Dz. Urz. z 2007 r. Nr 121 poz. 3119
221 28.06.2007 w sprawie zmiany zarządzenia o wszczęciu postępowania naprawczego oraz ustanowieniu zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą: Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Warszawie     Dz. Urz. z 2007 r. Nr 125 poz.  3242
222 28.06.2007 w sprawie zmiany zarządzenia o wszczęciu postępowania naprawczego oraz ustanowieniu zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą: Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa Przedsiębiorstwo Państwowe     Dz. Urz. z 2007 r. Nr 125 poz.  3243
223 28.06.2007 w sprawie zmiany zarządzenia o wszczęciu postępowania naprawczego oraz ustanowieniu zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą: Wytwórnia Surowic i Szczepionek "Biomed"      Dz. Urz. z 2007 r. Nr 125 poz.  3244
224 28.06.2007 w sprawie zmiany zarządzenia o wszczęciu postępowania naprawczego oraz ustanowieniu zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą: Chłodnia Przemysłowo- Handlowa "Mors- Polo" z siedzibą w Warszawie     Dz. Urz. z 2007 r. Nr 125 poz.  3245
225 28.06.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Łochów przy ulicy Dolnej      
226 29.06.2007 w sprawie uchylenia zarządu komisarycznego przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Warszawskie Przedsiębiorstwo Kamienia Budowlanego "KAM"     Dz. Urz. z 2007 r. Nr 125 poz.  3246
227 29.06.2007 w sprawie uchylenia zarządu komisarycznego przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego "Petrobudowa" z siedzibą w Płocku      Dz. Urz. z 2007 r. Nr 125 poz.  3247
228 29.06.2007 w sprawie połączenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Nasienne Centrala Nasienna w Ostrołęce i przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Nasienne "Centrala Nasienna" w Warszawie     Dz. Urz. z 2007 r. Nr 125 poz.  3248
229          
230 03.07.2007  w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym     Dz. Urz. z 2007 r. Nr 125 poz.  3249
231 03.07.2007  w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Mirów     Dz. Urz. z 2007 r. Nr 125 poz.  3250
232 03.07.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Statkowskiego 23      
233 04.07.2007 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Stankowizna 19 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości   zarz Nr 490 z 17.10.2011 r.  
234 04.07.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Stare Faszczyce gmina Błonie       
235 04.07.2007 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia i określenia zasad funkcjonowania Mazowieckiego Komitetu Organizacyjnego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012       
236 09.07.2007 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Gostynin oraz na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Stefanów gmina Gostynin      
237 09.07.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Ostrowi Mazowieckiej przy ulicy Fabrycznej      
238 09.07.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Ostrołęce, obręb 4      
239 11.07.2007 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Radomiu przy ulicy Żelaznej na nieruchomość stanowiącą własność Miasta Radomia położoną w Radomiu w rejonie ulic Kieleckiej i Hodowlanej       
240 11.07.2007 w sprawie utworzenia i określenia zasad funkcjonowania Zespołu konsultacyjnego do spraw opiniowania projektu ustawy metropolitalnej      
241 12.07.2007 w sprawie wczczęcia postępowania naprawczego oraz ustanowienia zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą: Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej z siedzibą w Nowym Dowrze Mazowieckim     Dz. Urz. z 2007 r. Nr 137 poz. 3646
241a 13.07.2007 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie      
242 16.07.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Milanówku przy ulicy Podwiejskiej      
243 16.07.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Szczęsnej      
244 16.07.2007 w sprawie wyborów uzupełniących do Rady Gminy Borowe     Dz. Urz. z 2007 r. Nr 139 poz. 3729
245 16.07.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ulicy Średniej i Żurawiej        
246 16.07.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Ożarowie Mazowieckim przy ulicy Poznańskiej      
247 18.07.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się trwałego zarządu przysługującego Komendzie Wojewódzkiej Policji a siedzibą w Radomiu do części nieruchomości położonej w Żelechowie przy ulicy Rynek 1      
248 18.07.2007 zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy Przemysłowej      
249 18.07.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Ostrołęce, obręb 4      
250 18.07.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ulicy Starokrakowskiej 133A      
251 18.07.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Małkini Górnej, obręb 0013      
252 18.07.2007 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Płockiej 59 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości       
253 18.07.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej  w Warszawie przy ulicy Tamka 4 oraz na udzielenie bonifikat od ceny tych lokali i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości         
254 18.07.2007 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany prawa użytkowania wieczystego Miasta Radomia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ulicy Młodzianowskiej na prawo własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa pozostających w użytkowaniu wieczystym Miasta Radomia położonych w Radomiu przy ulicach Limanowskiego i Domagalskiego       
255 23.07.2007 w sprawie powołania składu Wojewódzkiej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko       
256 23.07.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Małomierzyce, gmina Iłża      
257 25.07.2007 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w obrębie Kochanów, gmina Wieniawa      
258 25.07.2007 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w obrębie Wieniawa, gmina Wieniawa      
259 25.07.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Łopianka      
260 25.07.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Węgrów, obręb 0003      
261 27.07.2007 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania rozwiązań usprawniających opiekę zdrowotną nad matką i dzieckiem na obszarze województwa mazowieckiego  zarz Nr 450 z 28.12.2007    
262 27.07.2007 w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania      
263 30.07.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej  w  miejscowośći Małomierzyce, gmina Iłża oraz na udzielenie bonifikat od ceny tych lokali      
264 02.08.2007 w sprawie nadania regulaminu Wojewódzkiej Radzie Ochrony Zabytków    uchylone zarz Nr 67 z 15.02.2012r.  
265 03.08.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Bońki Zawady, gmina Płońsk         
266 03.08.2007 zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Ciechanowie przy ulicy Fabrycznej      
267 03.08.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Płocku przy ulicy Wiadukt      
268 03.08.2007 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Wólka Domaniowska, gmina Przytyk      
269 03.08.2007 w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnych dla ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych oraz ośrodkach adopcyjno- opiekuńczych      
270 08.08.2007 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Wildze na prawo użytkowania wieczystego przysługującego Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich do nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Wildze   zarz Nr 77 z 06.03.2009  
271 10.08.2007 w sprawie wszczęcia postępowania naprawczego oraz ustanowienia zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą: Warszawskie Zakłady Mechaniczne "PZL-WZM" w Warszawie zarz Nr 169 z 27.06.2008   Dz. Urz. z 2007 r. Nr 168 poz. 4531
272 10.08.2007 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w Gończycach, gmina Sobolew      
273 10.08.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Ośrodku Turystyczno Wypoczynkowym Wilga, gmina Wilga      
274 10.08.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Mławie, obręb 10      
275 10.08.2007 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Ostrożeniu Drugim, gmina Sobolew      
276 10.08.2007 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie      
277 17.08.2007 w sprawie wykazu stanowisk oraz rodzajów prac zleconych w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie oraz w Centrum Informatyki  i Obsługi Administracyjnej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych zarz Nr 164 z 20.06.2008    
278 17.08.2007 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego w budynku położonym w Radomiu przy ulicy Mieszka I 13      
279 17.08.2007 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w Czyszkówku, gmina Garwolin      
280 17.08.2007 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie położonej w Warszawie przy ulicy Chłodnej 3      
281 22.08.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Wilczej i Niedziałkowskiego      
282 23.08.2007 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziałów w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Miasta Stołecznego Warszawy położonych w Warszawie przy ulicy Marymonckiej 65      
283 23.08.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się trwałego zarządu przysługującego Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Warszawie do częsci nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Traugutta 57      
284 24.08.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Nowym Dworze Mazowieckim obręb 0048-12-02      
285 24.08.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Hucie Podgórnej Popowo A, gmina Somianka       
286 24.08.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Hucie Podgórnej Popowo A, gmina Somianka       
287 24.08.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Wyszkowie       
288 24.08.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej we wsi Studzieniec, gmina Sierpc      
289 24.08.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Dobrzankow, gmina Przasnysz      
290 24.08.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Nowe Przybojewo, gmina Czerwińsk nad Wisłą      
291 29.08.2007 w sprawie wyborów uzupełniących do Rady Gminy Korytnica     Dz. Urz. Nr 174 poz. 4756
292 29.08.2007 w sprawie wyborów uzupełniących do Rady Gminy Siedlce     Dz. Urz. Nr 174 poz. 4757
293 31.08.2007 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody      
294 31.08.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Raciąż, gmina Raciąż      
295 31.08.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w obrębie Zuzela, gmina Nur      
296 31.08.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Hucie Podgórnej Popowo A, gmina Somianka       
297 31.08.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Hucie Podgórnej Popowo A, gmina Somianka       
298 31.08.2007 zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w nieruchomości położonej w Konstancinie- Jeziornie      
299 31.08.2007  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Rakowo, gmina Wyszogród      
300 31.08.2007 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Białobrzegi     Dz. Urz. Nr 178 poz. 4923
301 31.08.2007 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Głowaczów     Dz. Urz. Nr 178 poz. 4924
302 04.09.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Ostrołęce, obręb 4      
303 04.09.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się trwałego zarządu przysługującego Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu do części nieruchomości położonej w Stoczku      
304 04.09.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Płońsku przy ulicy Warszawskiej       
305 04.09.2007 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Gniewoszów, gmina Gniewoszów      
306 06.09.2007 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Czyszkówku, gmina Garwolin      
307 06.09.2007 uchylające zarządzenie w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jastrząb     Dz. Urz. Nr 178 poz. 4925
308 06.09.2007 uchylające zarządzenie w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jedlina Letnisko     Dz. Urz. Nr 178 poz. 4926
309 07.09.2007 w sprawie powołania Zespołu Opiniującego oferty dotyczące realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej      
310 10.09.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ulicy Żakowickiej i Tartacznej       
311 10.09.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Hucie Podgórnej Popowo A, gmina Somianka       
312 10.09.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Hucie Podgórnej Popowo A, gmina Somianka       
313 10.09.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Hucie Podgórnej Popowo A, gmina Somianka       
314 10.09.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Wyszkowie, obręb 0001      
315 14.09.2007 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny na rzecz Gminy Miasta Przasnysza nieruchomości położonej w Przasnyszu przy ulicy Ciechanowskiej 9      
316 14.09.2007 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w Garwolinie zarz Nr 126 z 16.03.2011r.    
317 14.09.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Ciechanowie przy ulicy Ks. P. Ściegiennego 9      
318 14.09.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej Hucie Podgórnej Popowo A, gmina Somianka      
319 14.09.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Hucie Podgórnej Popowo A, gmina Somianka       
320 14.09.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Hucie Podgórnej Popowo A, gmina Somianka       
321 14.09.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Hucie Podgórnej Popowo A, gmina Somianka       
322 14.09.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu  nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Hucie Podgórnej Popowo A, gmina Somianka       
323 14.09.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Hucie Podgórnej Popowo A, gmina Somianka       
324 14.09.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Kręgi, gmina Somianka      
325 14.09.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Hucie Podgórnej Popowo A, gmina Somianka       
326 14.09.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Grodzisku Mazowieckim, obręb 0025- Odrano Wola      
327 18.09.2007 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Mazowieckiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Warszawie      
328 20.09.2007 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Garwolinie, obręb 0001   zarz Nr 304 z 01.07.2011r.   
329 21.09.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w miejscowości Jastrząb, gmina Jastrząb       
330 21.09.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Żyrardowie w rejonie ulic Lelewela, Dittricha i 1 Maja      
331 24.09.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w Garwolinie      
332 24.09.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w Garwolinie      
333 26.09.2007 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Mazowieckiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Warszawie      Dz. Urz.Nr 222 poz. 6392
333a 26.09.2007 w sprawie powołania Zespołu do oceny wniosków o wyposarzenie szkół i placówek w urządzenia do monitoringu wizyjnego       
334 28.09.2007 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ulicy Józefowskiej na nieruchomości stanowiące własność Miasta Radomia położone w Radomiu przy ulicy Rodziny Ziętalów       
335 28.09.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Siedlcach przy ulicy Sokołowskiej 159-165      
336 28.09.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Radomiu przy ulicach Struga 40/42 i Wilczej oraz przy ulicach Grzybowskiej i Katowickiej      
337 01.10.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Glinojeck      
338 01.10.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Siedlcach przy ulicy Sokołowskiej 159-165      
339 01.10.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Hucie Podgórnej Popowo A, gmina Somianka       
340 01.10.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Szydłowcu przy ulicy Kamiennej      
341 01.10.2007 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Garwolin     Dz. Urz. z 2007 r. Nr 203 poz. 5749
342 03.10.2007 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Centrum Informatyki i Obsługi Administracyjnej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie      
343 04.10.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej we wsi Andrzejewo      
344 04.10.2007 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w miejscowości Brańszczyk      
345 04.10.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Siedlcach przy ulicy Kilińskiego      
346 10.10.12007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku na nieruchomości położonej w Pionkach przy ulicy Sienkiewicza 27      
347 12.10.2007 w sprawie powołania członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Mazowieckim zarz. Nr 297 z 10.09.2009 r. zarz Nr 509 z 08.12.2010r., zarz Nr 417 z 01.09.2011r.     
348 12.10.2007 w sprawie wyznaczenia Rzecznika Dyscyplinarnego dla Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Mazowieckim oraz jego zastępców 

zarz Nr 72 z 17.04.2008 uchyla §1 ust. 1,

zarz Nr 239 z 22.07.2009 r.

zarz Nr 418 z 01.09.2011r.,

zarz Nr 540 z 09.11.2011 r.

zm zarz. nr 415 z 27.09.2012r.,

zarz nr 495 z 03.12.2012.r

zm.zarz. nr 170 z 11.04.2014r

zm.zarz. nr 485 z 6.10.2014r.

zm.zarz. nr 588 z 3.12.2014r.

zm.zarz. nr 1088 z 2.11.2015r.

zm.zarz. nr 213 z 14.04.2016r.

uchylone zarz. nr 512 z 30.09.2016r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
349 15.10.2007 w sprawie wyborów uzupełniających do rady gminy     Dz. Urz. z 2007 r. Nr 209 poz.6007
350 15.10.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w miejscowości Ławy, gmina Rzekuń zarz Nr 77 z 18.04.2008 r.    
351 15.10.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w Piasecznie przy ulicy Elektronicznej      
352 15.10.2007 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w Białobrzegach przy ulicy Żeromskiego 53      
353 15.10.2007 uchylające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Zegrze Południowe Rybaki, gmina Nieporęt      
354 15.10.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej we wsi Bartoszówka gmina Żabia Wola      
355 15.10.2007 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania nieruchomości położonej w Otwocku przy ulicy Konarskiego      
356 15.10.2007 zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania nieruchomości położonej w Pułtusku przy ulicy Piotra Skargi 31      
357 15.10.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Zielonce przy ulicy Ossowskiej      
358 15.10.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości oraz udziału we współwłasności nieruchomości położonych w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy Długiej      
359 15.10.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w miejscowości Ławy, gmina Rzekuń      
360 17.10.2007 w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie  zarz Nr 8a z 21.01.2008 zarz Nr 55 z 20.03.2008  
361 17.10.2007 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody      
362 17.10.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Linin, gmina Góra Kalwaria      
363 17.10.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej na terenie  gminy Góra Kalwaria      
364 17.10.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej   w Górze Kalwarii      
365 17.10.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność  Skarbu Państwa  położonej we wsi Sulęcin Włościański, gmina Stary Lubotyń      
366 17.10.2007 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do części nieruchomości położonej w Siedlcach przy ulicy 11- ego Listopada i Czerwonego Krzyża 45      
367 17.10.2007 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w obrębie Chotomów, gmina Jabłonna      
368 17.10.2007 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Koordynacyjnego do spraw Realizacji Rządowego Programu "Razem Bezpieczniej"      
369 23.10.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Konstancinie- Jeziornie przy ulicy Mirkowskiej      
370 23.10.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Konstancinie- Jeziornie przy ulicy Wojska Polskiego      
371 26.10.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa  nieruchomości położonej w Ciechanowie przy ulicy Armii Krajowej   zarz Nr 75 z 18.04.2008  
372 26.10.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Żyrardowie      
373 26.10.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Wincentego Kadłubka 16      
374 26.10.2007 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Kozienicach  i w miejscowości Wilczkowice Górne  na nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Kozienickiego położoną w Kozienicach zarz Nr 425 z 27.11.2007    
375 26.10.2007 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w Orońsku         
376 26.10.2007 zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Pilawie przy ulicy Przemysłowej       
377 30.10.2007 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziałów w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Miasta Stołecznego Warszawy położonej w Warszawie przy ulicy Lidzkiej       
378 31.10.2007 w sprawie powołania składu Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie    zarz Nr 78 z 22.04.2008  
379 31.10.2007 w sprawie powołania Rady Kombatantów Województwa Mazowieckiego   zarz Nr 128 z 02.06.2008   
380 06.11.2007 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Terenowych Komisji ds. szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych powstałych w związku z klęską suszy, gradobicia, nadmiernych opadów atmosferycznych, wymarznięcia, powodzi, huraganu, pożaru spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym lub osuwisk ziemi  i opiniowania wniosków o kredyty przeznaczone na likwidację skutków tych klęsk na terenie województwa mazowieckiego       Dz. Urz. z 2007 r. Nr 224 poz. 6462
381 06.11.2007 uchylające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw podziału dotacji dla spółek wodnych zajmujących się wykonaniem , utrzymaniem i eksploatacją urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie województwa mazowieckiego      
382 06.11.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Zakrze, gmina Łosice       
383 06.11.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Ostrołęce przy ulicy Zawadzkiego      
384 06.11.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej we wsi Kosumce gmina Karczew      
385 06.11.2007 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w miejscowości Władysławów, gmina Żelechów      
386 06.11.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Pasymskiej zarz Nr 415 z 21.11.2007    
387 07.11.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Sobiekursk gmina Karczew      
388 07.11.2007 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w Sierpcu przy ulicy Piastowskiej      
389 09.11.2007 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Mazowieckiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego w Warszawie      
390 12.11.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Żyrardowie przy ulicy Jaktorowskej      
391 12.11.2007 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Złotej 70 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości      
392 12.11.2007 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Radomiu  przy ulicy Mieszka I 11 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości      
393 12.11.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Hucie Podgórnej Popowo A gmina Somianka      
394 12.11.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Hucie Podgórnej Popowo A gmina Somianka      
395 12.11.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu  nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Wyszkowie przy ulicy Kasztanowej      
396 12.11.2007 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Jabłonna na nieruchomość stanowiącą  współwłasność osób fizycznych położoną w miejscowości Jabłonna      
397 12.11.2007 uchylające zarządzenie w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kowala     Dz. Urz. Nr 231 poz. 6686
398 16.11.2007 w sprawie określenia zakeresu zadań i kompetencji II Wicewojewody   zarz Nr 2 z 08.01.2008  
399 16.11.2007 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody      
400 19.10.2007 w spawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości położonej w Siedlcach przy ulicy Wędkarskiej 13 oraz na udzielenie Parafii Rzymsko- Katolickiej pod wezwaniem św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Siedlcach 99% bonifikaty od ceny sprzedaży       
401 19.11.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Kolegialnej      
402 19.11.2007 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Radomiu  przy ulicy Piastowskiej 6 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości       
403 19.11.2007 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Radomiu przy ulicy Piastowskiej 6 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości       
404 19.11.2007 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Radomiu przy ulicy Piastowskiej 6 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości       
405 19.11.2007 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Radomiu przy ulicy Piastowskiej 6 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości       
406 19.11.2007 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Radomiu przy ulicy Piastowskiej 6 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości       
407 21.11.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Komorowo, gmina Ostrów Mazowiecka      
408 21.11.2007 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w Warszawie na terenie dzielnicy Białołęka      
409 21.11.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Konstancinie- Jeziornie przy ulicy Wojska Polskiego       
410 21.11.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w Ostrowi Mazowieckiej przy ulicy Duboisa       
411 21.11.2007 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Władysławów, gmina  Żelechów       
412 21.11.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Hucie Podgórnej Popowo A gmina Somianka       
413 21.11.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Szczęśliwickiej 2      
414 21.11.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w Garwolinie      
415 21.11.2007 zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Pasymskiej 10      
416 22.11.2007  w sprawie prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe "AGROMA"   zarz Nr 10 z 28.01.2008 Dz. Urz. z 2007 r. Nr 244 poz. 7088
417 22.11.2007 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do opracowania zasad współpracy z Urzędem Regulacji Energetyki w zakresie budowy platformy informacyjnej       
418 23.11.2007 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do części nieruchomości położonej w miejscowości Wiśniew      
419 27.11.2007 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Radomiu przy ulicy Mieszka I 11 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości       
420 27.11.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Siedlcach przy ulicy Sokołowskiej 166      
421 27.11.2007 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Miłej 29 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości       
422 27.11.2007 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Markowskiej 18 A i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości      
423 27.11.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Józefowie       
424 27.11.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Gnojno, gmina Pułtusk      
425 27.11.2007 zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Kozienicach i w miejscowości Wilczkowice Górne na nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Kozienickiego położoną w Kozienicach      
426 28.11.2007 w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnych dla ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych oraz ośrodkach adopcyjno- opiekuńczych      
427 28.11.2007 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad postępowania w zakresie udzielania zamówień publicznych w MUW w Warszawie oraz formy i trybu przekazywania informacji dotyczących procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych przez kierowników jednostek podporządkowanych Wojewodzie Mazowieckiemu       
428 05.12.2007 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego przy Mazowieckim Ośrodku Dradztwa Rolniczego w Warszawie      
429 06.12.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Karwacz, gmina Przasnysz       
430 06.12.2007 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w obrębie Biała Nowa, gmina Stara Biała      
431 06.12.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Ostrołęce, obręb 4      
432 06.12.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa oraz zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Cegielnianej 1       
432A 12.12.2007 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie       
433 13.12.2007 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do Zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonych w obrębie Studzieniec, gmina Sierpc      
434 17.12.2007 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Stare Babice     Dz. Urz. Nr 266 poz. 9149
435 17.12.2007 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonych na terenie gminy Winnica      
436 18.12.2007 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim     Dz. Urz. Nr 266 poz. 9150
437 18.12.2007 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jakubów     Dz. Urz. Nr 266 poz. 9151
438 18.12.2007 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Przesmyki     Dz. Urz. Nr 266 poz. 9152
439 18.12.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Lipienice, gmina Jastrząb       
440 18.12.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonych w miejscowości Wola Lipieniecka Mała, gmina Jastrząb      
441 21.12.2007 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonych na terenie gminy Sońsk      
442 24.12.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Zielonce przy ulicy Ossowskiej      
443 24.12.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w Chotczy Józefów       
444 27.12.2007 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego w budynku położonym w Warszawie przy ulicy Jadźwingów 13      
445 27.12.2007 zmieniające zarządzenie o wszczęciu postępowania naprawczego oraz oraz ustanowieniu zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Mostowych w Przasnyszu przy ulicy Gdańskiej      Dz. Urz. z 2007 r. Nr 269 poz. 9322
446 27.12.2007 zmieniające zarządzenie o wszczęciu postępowania naprawczego oraz oraz ustanowieniu zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą: Wydawnictwo Naukowo- Techniczne z siedzibą w Warszawie przy ul. Mazowieckiej 2/4     Dz. Urz. z 2007 r. Nr 269 poz. 9323
447 27.12.2007 zmieniające zarządzenie w sprawie wszczęcie postępowania naprawczego i ustanowienia zarządu komisarycznego nad Przedsiębiorstwem Państwowej Komunikacji Samochodowej w Gostyninie     Dz. Urz. z 2007 r. Nr 269 poz. 9324
448 27.12.2007 zmieniające zarządzenie o wszczęciu postępowania naprawczego oraz ustanowieniu zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą: Warszawska Fabryka Dźwigów "Translift"     Dz. Urz. z 2007 r. Nr 269 poz. 9325
449 27.12.2007 zmieniające zarządzenie o wszczęciu postępowania naprawczego oraz ustanowieniu zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą: Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe "Wola" w Warszawie      Dz. Urz. z 2007 r. Nr 269 poz. 9326
450 28.12.2007 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania rozwiązań usprawniających opiekę zdrowotną nad matką i dzieckiem na obszarze województwa mazowieckiego      
451 28.12.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Zielonce przy ulicy Ossowskiej      
452 28.12.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Zielonce przy ulicy Ossowskiej      
453 28.12.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Zielonce przy ulicy Ossowskiej      
454 28.12.2007 w sprawie zasięgu terytorialnego stałego lotniczego przejścia granicznego Warszawa- Okęcie   zarz. Nr 107 z 10.04.2009  
455 31.12.2007r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym  nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Piastowie przy ulicy Harcerskiej       
Podziel / Share
Beata Darnowska, 18.04.2013, Ilość wejść: 3838, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

do góry