Pomoc dla niepełnosprawnych

Zarządzenia

Zarządzenia Wojewody Mazowieckiego 2006 rok

 

Nr  Data wydania Treść zarządzenia Pobierz Zmiana Utrata mocy obowiązywania Ogłoszenie
1 03.01.2006 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Brwinowie przy ul. Pszczelińskiej 99 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości Nr 119 z 7.06.2006    
2 05.01.2006 w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powołania powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu poboru w 2006 r. na terenie województwa mazowieckiego Nr 17 z 06.02.2006 r., Nr 43 z 20.02.2006, Nr 51 z 01.03.2006    
3 05.01.2006 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jastrzębia     Dz. Urz. z 2006 r. Nr 2, poz. 21
4 05.01.2006 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jabłonna     Dz. Urz. z 2006 r. Nr 2, poz. 22
5 05.01.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie zarz Nr 298 z 31.08.2007    
6 05.01.2006 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie      
7 10.01.2006 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości pozostającej  w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu, położonej w Kuczborku przy ul. Mickiewicza 7B      
8 12.01.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości położonej w Węgrowie przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego nr 3 stanowiącej współwłasność Skarbu Państwa oraz Powiatu Węgrowskiego      
9 16.01.2006 w sprawie określenia zakresu zadań i kompetencji Wicewojewodów   zarz Nr 255 z 13.10.2006  
10 18.01.2006 zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Barcząca, gmina Mińska Mazowiecki      
11 25.01.2006 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego w Warszawie      
12 25.01.2006 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego      
13 27.01.2006 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Winnicy     Dz. Urz. z 2006 r. Nr 17, poz. 594
14 27.01.2006 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Mazowieckiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Warszawie     podlega
15 03.02.2006 w sprawie uchylenia zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą: Zakłady Sprzętu Oświetleniowego "ELGO" w Gostyninie     Dz. Urz. z 2006 r. 24, poz. 801
16 03.02.2006 w sprawie prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Zakłady Sprzętu Oświetleniowego "ELGO" w Gostyninie     Dz. Urz. z 2006 r. 24, poz. 802
17 06.02.2006 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powołania powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu poboru w 2006 r. na terenie województwa mazowieckiego.      
18 06.02.2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Ciechanowie, przy ul. Towarowej      
19 06.02.2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Ciechanowie, przy ul. Wyzwolenia      
20 06.02.2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ul. Obrońców 36 i ul. Gdyńskiej 24      
21 06.02.2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Gołyminie Ośrodku      
22 06.02.2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej Dreglinie, gmina Glinojeck      
23 06.02.2006 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu przysługującego Aresztowi Śledczemu Warszawa-Mokotów do nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 37      
24 06.02.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się trwałego zarządu przysługującego Komendzie Wojewódzkiej Policji do nieruchomości położonej przy ul. Żwirki i Wigury      
25 14.02.2006 w sprawie powołania Zespołu do opracowania programu oszczędnościowego w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie      
26 16.02.2006 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Mazowieckiego Kuratora Oświaty Nr 48 z 23.02.2006    
27 16.02.2006 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie      
28 17.02.2006 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w Warszawie przeznaczonych pod budowę Trasy N-S      
29 17.02.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w nieruchomości położonej w miejscowości Magdalenka, gmina Lesznowola zarz Nr 89 z 08.03.2007    
30 17.02.2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 214/2 o pow. 0,1029 ha położonej w obrębie Nowa Wieś, gmina Olszewo-Borki      
31 17.02.2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Płocku, przy ul. Wiadukt, obręb Kostrogaj Przemysłowy      
32 17.02.2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiacej własność Skarbu Państwa położonej we wsi i gminie Małkinia Górna      
33 17.02.2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Huta Podgórna Popowo A, gmina Somianka      
34 17.02.2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Wyszkowie      
35 17.02.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz na udzielenie bonifikat od ceny lokali mieszkalnych w budynku położonym przy ul. Błonie 2 w Siedlcach i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu      
36 17.02.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Brwinowie przy ul. Pszczelińskiej 99 oraz na udzielenie bonifikat od ceny lokalu i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu      
37 17.02.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa dziewięciu boksów garażowych położonych przy ul. Błonie 2 w Siedlcach      
38 17.02.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa położonej we wsi Bolęcin, gmina Sochocin oznaczonej jako działki nr 122/3 i 139      
39 17.02.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej położonej w Sokołowie Podlaskim oznaczonej jako działka nr 402/3      
40 17.02.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony lokalu mieszkalnego nr 2 stanowiącego własność Skarbu Państwa położonego w budynku przy ul. 25-go Czerwca 8 w Radomiu      
41 17.02.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się trwałego zarządu przysługującego Komendzie Wojewódzkiej Policji do nieruchomości położonej w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Chopina 2      
42 17.02.2006 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Miasta Garwolin oraz na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Garwolinie pomiędzy ulicą Sławińską a ulicą Źródlaną      
43 20.02.2006 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powołania powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu poboru  w 2006 r. na terenie województwa mazowieckiego      
44 21.02.2006 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego oraz powołania jej członków      
45 21.02.2006 w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych podległych Wojewódzkie Mazowieckiemu do dokonywania w 2006 r. przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w obrębie jednego rozdziału      
46 23.02.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Wierzbowej i placu Marszałka Józefa Piłsudskiego      
47 23.02.2006 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Kawalerii      
48 23.02.2006 zmieniające w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Mazowieckiego Kuratora Oświaty      
49 27.02.2006 zmieniające zarządzenie w sprawie prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Zakłady Silikatowe "Żytkowice" w Żytkowicach     Dz. Urz. z 2006 r. Nr 47, poz. 1504
50 28.02.2006 w sprawie likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Pruszkowskie Zakłady Materiałów Izolacyjnych w Pruszkowie     Dz. Urz. z 2006 r. Nr 47, poz. 1505
51 01.03.2006 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powołania powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu poboru w 2006 r. na terenie województwa mazowieckiego      
52 03.03.2006 zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny numer 27 w budynku położonym w Warszawie przy ul. Gandhiego 19      
53 03.03.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Marianów Lucieński, gmina Gostynin      
54 03.03.2006 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Grochowskiej 349      
55 03.03.2006 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Lubartowskiej 23      
56 03.03.2006 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie oraz na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Stawki 5/7      
57 03.03.2006 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie oraz na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Karowej 18      
58 03.03.2006 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Karniewo oraz na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w prawie własności nieruchomości położonej w Karniewie, gmina Karniewo      
59 03.03.2006 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Płońsk oraz na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku położonym we wsi Poczernin, gmina Płońsk zarz Nr 204 z 31.08.2006, Nr 251 z 06.10.2006    
60 03.03.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziałów w nieruchomościach położonych w Warszawie przy ul. Krasickiego      
61 03.03.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Długopolskiej 3      
62 07.03.2006 w sprawie nadania Statutu Mazowieckiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Warszawie     podlega
63 10.03.2006 w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Oceniającej prace uczestników konkursu "Moja szkoła w Unii Europejskiej"      
64 16.03.2006 zmieniające zarządzenie  w sprawie Regulaminu organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie      
65 17.03.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Limanowskiego      
66 17.03.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobów nieruchomości Skarbu Państwa udziału nieruchomości położonej w Konstancinie - Jeziornie przy ulicy Rycerskiej zarz Nr 102 z 14.03.2007    
67 17.03.2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy Przemysłowej zarz Nr 153 z 27.04.2007, nr 248 z 18.07.2007    
68 17.03.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Karczewie przy ulicy Wyszyńskiego      
69 17.03.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w obrębie Klusek, gmina Gostynin      
70 17.03.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Płocku, przy ulicy Zglenickiego 42      
71 17.03.2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własności Skarbu Państwa położonej w Ostrowi Mazowieckiej      
72 17.03.2006 w sprawie powołania Zespołu Opiniującego oferty dotyczące realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej      
73 20.03.2006 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie      
74 20.03.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Stanisławowo, gmina Pomiechówek      
75 20.03.2006 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie oraz na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Nowy Świat 4      
76 23.03.2006 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego oraz powołania jej członków       
77 23.03.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Kasprzaka 18/20      
78 23.03.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się trwałego zarządu przysługującego  Komendzie Wojewódzkiej Policji do nieruchomości położonej w Borkowicach przy ul.Wiejskiej 113      
79 29.03.2006 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Terenowych Komisji ds.. Szacowania szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych klęskami żywiołowymi i opiniowania wniosków o kredyty przeznaczone na likwidację skutków tych klęsk na terenie województwa mazowieckiego     Dz. Urz. z 2006 r. Nr 61, poz. 1930
80 30.03.2006 o wszczęciu postępowania naprawczego oraz ustanowieniu zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą: Przedsiębiorstwo Kompletacji i Dostaw Elektroniki Profesjonalnej "RADWAR" w Warszawie, przy ul. Międzyborskiej 48   zarząd komisaryczny uchylony zarządzeniem Nr 219 z 29.06.2006 Dz. Urz. z 2006 r. Nr 66, poz. 2147
81 30.03.2006 w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego     podlega
82 3.04.2006 w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2006 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic m. st. Warszawy Nr 103 z 24.04.2006   Dz. Urz. z 2006 r. Nr 64, poz.  2086
83 3.04.2006 w sprawie nadania Statutu Mazowieckiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Warszawie      
84 5.04.2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Warszawie       
85 5.04.2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Wyszkowie przy ulicy Przemysłowej       
86 5.04.2006 w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego      podlega
87 5.04.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Kruczej 11      
88 6.04.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny numer 11 w budynku położonym w Czerwińsku n/Wisłą przy ulicy Krolowej Jadwigi       
89 6.04.2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Bolęcinie, obręb 3, gm. Sochocin      
90 11.04.2006 w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynacji organizacji i zabezpieczenia "Marszu Żywych 2006"      
91 12.04.2006 w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego     podlega
92 12.04.2006 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych do niszczenia znalezionych materiałów wybuchowych i niebezpiecznych   zarz. nr 313 z 1.07.2013r.  
93 14.04.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Ostrowi Mazowieckiej, przy ulicy Duboisa      
94 14.04.2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Ostrowi Mazowieckiej przy ulicy Lubiejewskiej      
95 14.04.2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Ciechanowie przy ulicy Mazowieckiej, obręb Szczurzyn      
96 14.04.2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Płocku, obreb 4 przy ulicy Kobylińskiego      
97 14.04.2006 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Radzanowo oraz na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Boryszewo Stare i Stróżewko, gmina Radzanowo       
98 14.04.2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w obrębie Dreglin, gm. Glinojeck      
99 21.04.2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Małkini Górnej, gmina Małkinia Górna      
100 21.04.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Strażackiej 3      
101 21.04.2006 o wszczęciu postępowania naprawczego oraz ustanowieniu zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Przasnyszu, przy ul. Gdańskiej 4 zarz Nr 322 z 22.12.2006, Nr 445 z 27.12.2007, Nr 372 29.12.2008    Dz. Urz. z 2006 r. Nr 88, poz. 2907
102 24.04.2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Małkini Górnej, gmina Małkinia Górna      
103 24.04.2006 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2006 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic m.st. Warszawy     Dz. Urz. z 2006 r. Nr 77, poz. 2538
104 11.05.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w nieruchomości położonej w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Kościuszki      
105 11.05.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Kąty, gmina Sochaczew      
106 11.05.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Sochaczewie przy ulicy Spartańskiej      
107 17.05.2006 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie  zarz Nr 173 z 26.07.2006    
108 17.05.2006 zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokali mieszkalnych w budynkach nieruchomości położonych w Warszawie       
109 17.05.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w Ostrowi Mazowieckiej przy ulicy Parcelacyjnej      
110 25.05.2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonych w Ostrołęce przy ulicy Kolberga       
111 30.05.2006 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Miasta Przasnysz oraz na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Przasnyszu przy ulicy Gołymińskiej      
112 1.06.2006 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Ostrołęce, obręb 55 przy ulicy Prądzyńskiego 23 i 23A      
113 5.06.2006 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie oraz na zbycie z zasobu Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w Ciechanowie przy ulicy Zagumiennej 27      
114 5.06.2006 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do spraw analizy wniosków o dofinansowanie zadań zawartych w Programie na rzecz społeczności romskiej w Polsce      
115 7.06.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Murzynowo, gmina Brudzeń Duży      
116 7.06.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych w budynku położonym przy ul. Starowiejskiej 44 w Siedlcach i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego      
117 7.06.2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w przy ul. Starzyńskiego w Siedlcach, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2/32 obrębie 78Małkini Górnej, gmina Małkinia Górna      
118 7.06.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Stankowizna 19 oraz na udzielenie bonifikat od ceny tych lokali i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ułamkowych części gruntu   zarz Nr 490 z 17.10.2011 r.  
119 7.06.2006 zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Brwinowie przy ulicy Pszczelińskiej 99 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości      
120 7.06.2006  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Noakowskiego 20      
121 7.06.2006 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy Alei Jana Pawła II 63 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości      
122 7.06.2006 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Złotej 70 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości      
123 7.06.2006 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Płockiej 59 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości      
124 9.06.2006 o wszczęciu postępowania naprawczego oraz ustanowieniu zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą: Warszawska Centrala Materiałów Budowlanych - Logistyka w Warszawie, przy ul. Instalatorów 7B Zarz Nr 196 z  31.05.2007, Nr 174 z 27.06.2008 zarząd komisaryczny uchylony zarządzeniem Nr 376 z 29.12.2008 Dz. Urz. z 2006 r. Nr 123, poz. 4033
125 9.06.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w  Warszawie przy ulicy Gwieździstej 71      
126 9.06.2006 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Miasta Siedlce nieruchomości  oznaczonych jako działki nr 29/05, nr 12/04 oraz  nr 29/6 położonej w  Siedlcach przy ul. Żytniej       
127 14.06.2006 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Białowieskiej 17 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości      
128 14.06.2006 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy alei Szucha 27 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości      
129 14.06.2006 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Agawy 11      
130 14.06.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Ludnej 4 zarz Nr 143 z 27.04.2007    
131 14.06.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Targowej 76      
132 19.06.2006 o wszczęciu postępowania naprawczego oraz ustanowieniu zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą: Warszawska Centrala Materiałów Budowlanych - Plus zarz Nr 215 z 26.06.2007, Nr 173 z 27.06.2008,  zarząd komisaryczny uchylony zarządzeniem Nr 375 z 29.12.2008 Dz. Urz. z 2006 r. Nr 126, poz. 4112
133 20.06.2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Ożarowie Mazowieckim przy ulicy Poznańskiej i ulicy Konotopskiej      
134 20.06.2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Pruszkowie przy ulicy Waryńskiego      
135 20.06.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie  się trwałego zarządu przysługującego Komendzie Wojewódzkiej Policji do nieruchomości położonej przy ul. Bielskiej 3 w Łosicach       
136 20.06.2006 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Pawiej 30 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości      
137 20.06.2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Niestum, gm. Ciechanów      
138 20.06.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Milanówku przy ulicy Rososzańskiej      
139 20.06.2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Wyszkowie przy ulicy I Armii Wojska Polskiego      
140 22.06.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz na udzielenie bonifikat od ceny lokali mieszkalnych nr 1 i nr 2 w budynku położonym w Szydłowcu, przy ul. Targowej 6        
141 22.06.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Legarda, gmina Gostynin      
142 26.06.2006 zmieniające zarządzenie o wszczęciu postępowania naprawczego oraz ustanowienia zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą: Chłodnia Przemysłowo - Handlowa "MORS POLO"     Dz. Urz. z 2006 r. Nr 127, poz. 4149 
143 26.06.2006 o wszczęciu postępowania naprawczego oraz ustanowieniu zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą: Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół "CEZAS" w Warszawie, przy ul. Słomińskiego zarz Nr 168 z 27.06.2008   Dz. Urz. z 2006 r. Nr 127, poz. 4150
144 27.06.2006 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Stanisławowie prz. ul. Rynek      
145 27.06.2006 w prawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Ostrołęce, obręb 4      
146 27.06.2006 w prawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Ostrołęce przy ul. Kołobrzeskiej, obręb 3      
147 27.06.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokali mieszkalnych w budynkach znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Otwocku przy ulicy Kołłątaja 86 i 88 oraz na udzielenie bonifikat od ceny tych lokali i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ułamkowych części gruntu      
148 29.06.2006 o wszczęciu postępowania naprawczego oraz ustanowieniu zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą: Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów "PREFABET _ WARSZAWA" zarz Nr 112 z 30.03.2007   Dz. Urz. z 2006 r. Nr 127, poz. 4151
149 29.06.2006 w sprawie nadania Statutu Zakładowi Obsługi Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie      
150 30.06.2006 w sprawie utworzenia Systemu Stałych Dyżurów Wojewody Mazowieckiego na potrzeb podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań ujętych w Planach Operacyjnych      
151 30.06.2006  w sprawie nadania Statutu Zespołowi Parków Krajobrazowych Mazowieckiego, Chojnowskiego i Brudzeńskiego      
152 30.06.2006  w sprawie nadania Statutu Nadbużańskiemu Parkowi Krajobrazowemu       
153 30.06.2006  w sprawie nadania Statutu Kozinickienu Parkowi Krajobrazowemu      
154 04.07.2006  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicach Lewartowskiego i Anielewicza      
155 04.07.2006  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania częścinieruchomości położonej w Warszawie przy ulicach Lewartowskiego i Anielewicza   zarz Nr 440 z 30.10.2012r.  
156 04.07.2006  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Niegów, gmina Zabrodzie      
157 04.07.2006  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Milanówku przy ulicy Spacerowej 4      
158 04.07.2006  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w nieruchomości położonej w miejscowości Jasieniec, gmina Rybno zarz Nr 62 z 24.02.2009    
159 04.07.2006  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w nieruchomości położonej w Piasecznie przy ulicy Sierakowskiego      
160 04.07.2006  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Żyrardowie przy ulicy Jaktorowskiej      
161 05.07.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 219/5  o pow. 0,0567 ha położonej w Płocku przy ulicy Łukaszewicza      
162 06.07.2006  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonej w Płocku przy ulicy Dobrzyńskiej 17      
163 06.07.2006  zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego oraz powołania jej członków      
164 06.07.2006  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Ciechanowie przy ulicy Fabrycznej , obręb Szczurzyn      
165 06.07.2006  zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Kozienickiego Parku Krajobrazowego imienia Profesora Ryszarda Zaręby      
166 12.07.2006 W sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego nr 1 znajdującego się w budynku nr 117 położonym w miejscowości Tczów Średni, gmina Tczów      
167 12.07.2006 w sprawie wyrażania zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Warszawie przy ulicy Antoniewskiej 50 i Marymonckiej 42 oraz na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości stanowiących własność Miasta Stołecznego Warszawy położonych w Warszawie przy ulicach kołczyńskiej 56 i 1 - go Praskiego Pułku 21      
168 14.07.2006 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego oraz powołania jej członków      
169 18.07.2006 w sprawie nadania statutu Mazowieckiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Warszawie  zarz Nr 254 z 13.10.2006, Nr 326 Z 28.12.2006, Nr 68 z 20.02.2007, Nr 327 z 18.09.2007, Nr 333 z 26.09.2007 ZarzNr 130 z 30.04.2009 r.  Dz. Urz. z 2006 r. Nr 158, poz. 6201
170 19.07.2006 o wszczęciu postępowania naprawczego oraz ustanowieniu zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą wydawnictwa Naukowo - Techniczne z siedzibą w Warszawie przy ul. Mazowieckiej 2/4 zarz Nr 446 z 27.12.2007   Dz. Urz. z 2006 r. Nr 155 ,poz.  
171 24.07.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się trwałego zarządu przysługujacego Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu do nieruchomości położonej w miejscowości Rząśnik przy ulicy Wyszyńskiego 1       
172 26.07.2006 o wszczęciu postępowania naprawczego oraz ustanowieniu zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą: Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Warszawie zarz Nr 221 z 28.06.2007   Dz. Urz. z 2006 r.Nr 157, poz. 6156
173 26.07.2006 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie      
174 26.07.2006 w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dla ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz ośrodkach adopcyjno - opiekuńczych       
175 28.07.2006 w sprawie utworzenia Zespołu do opiniowania wniosków przyznanie pomocy pieniężnej dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej w wyniku wydarzeń w czerwcu 1976 r. w Radomiu, Ursusie, Płocku      
176 2.08.2006 w sprawie wyrażania zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Mokotowskiej 52A      
177 2.08.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Tamka 4 oraz na udzielenie bonifikat od ceny tych lokali i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ułamkowych części gruntu      
178 3.08.2006 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania  nieruchomości położonej w Makowie Mazowieckim przy ulicy Kopernika 3      
179 3.08.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w nieruchomości położonej w miejscowości Błonie przy ulicy Sienkiewicza 1      
179A 4.08.2006 zgoda na zbycie lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Mogielnickiej 1 w Grójcu oraz udzielenie bonifikaty od cen lokali      
180 4.08.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w nieruchomości położonej w miejscowości Kozery, gmina Grodzisk Mazowiecki      
181 4.08.2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Wyszkowie przy ulicy I Armii Wojska Polskiego      
182 4.08.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokali mieszkalnych znajdujących się w Żelechowie, przy ul. Piłsudskiego 36c oraz na udzielenie bonifikat od ceny tych lokali zarz Nr 114 z 30.03.2007    
183 4.08.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu użytkowego w budynku położonym przy ul. Targowej 6 w Szydłowcu zarz Nr 17 z 16.01.2007    
184 4.08.2006 w sprawie wyrażania zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Truskaw, gmina Izabelin      
185 4.08.2006 w sprawie wyrażania zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w nieruchomości położonej w miejscowości Chyliczki, gmina Jaktorów      
186 4.08.2006 w sprawie wyrażania zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Czarna, gmina Wołomin      
187 4.08.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokali mieszkalnych w budynku położonym przy ul.Mogielnickiej 1 w Grójcu oraz na udzielenie bonifikaty od ceny tych lokali      
188 10.08.2006 o wszczęciu postępowania naprawczego oraz ustanowieniu zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą: Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Warszawie przy ul. St. Wojciechowskiego 17 zarz Nr 219 z 27.06.2007, Nr 171 z 27.06.2008   Dz. Urz. z 2006 r. Nr 172, poz. 6758
189 10.08.2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Ostrołęce przy ulicy I Armii Wojska Polskiego, obręb 3      
190 19.08.2006 o wszczęciu postępowania naprawczego oraz ustanowieniu zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą: Wytwórnia Surowic i Szczepionek "Biomed" zarz Nr 223 z 28.06.2007   Dz. Urz. z 2006 r. Nr 172, poz. 6759
191 19.08.2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Wyszkowie przy ulicy I Armii Wojska Polskiego      
192 19.08.2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Wyszkowie przy ulicy I Armii Wojska Polskiego      
193 19.08.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w obrębie Łaziska, gm. Słubice      
194 19.08.2006 w sprawie wyrażania zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Mławie, obręb 10      
195 19.08.2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Wyszkowie      
196 21.08.2006 o wszczęciu postępowania naprawczego oraz ustanowieniu zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą: Warszawskie Przedsiębiorstwo Kamienia Budowlanego "KAM"   zarząd komisaryczny uchylony zarządzeniem Nr 226  z 29.06.2007 Dz. Urz. z 2006 r. Nr 178, poz. 6938
197 28.08.2006 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie pod nazwą Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Szkolenia i Doskonalenia Kadr      
198 28.08.2006 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Regów Stary w gminie Gniewoszów oraz w obrębie Głusiec w gminie Sieciechów      
199 30.08.2006 w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zarz Nr 261 z 20.10.2006, Nr 262 z 25.10.2006, Nr 284 20.11.2006, Nr 328 z 29.12.2006, Nr 82 z 02.03.2007, Nr 141 z 23.04.2007, Nr 241a z 13.07.2007, Nr 276 z 10.08.2007 uchylone zarządzeniem Nr 360 z 17.10.2007  
200 30.08.2006 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie oraz na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Zamenhoffa 10 A      
201 30.08.2006 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej                       
202 30.08.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Wyganowskiej      
203 30.08.2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Płocku przy ulicy Łukasiewicza      
204 31.08.2006 zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Płońska oraz za zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku położonym we wsi Podczernin, gmina Płońsk      
205 31.08.2006 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Klarysewskiej 57B i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości      
206 31.08.2006 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Złocienia 3 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości      
207 31.08.2006 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Gotarda 5 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości      
208 31.08.2006 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy alei Szucha 27 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości      
209 31.08.2006 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Traugutta 3 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości      
210 31.08.2006 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Tanecznej 67 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości      
211 6.09.2006 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Jadźwingów 13 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości      
212 6.09.2006 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Platynowej 10 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości      
213 6.09.2006 w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli w " DYNAMIT " - firma usługowa Falandysz Krzysztof w Płocku      
214 13.09.2006 o wszczęciu postępowania naprawczego oraz ustanowieniu zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą: Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa Przedsiębiorstwo Państwowe zarz Nr 222 z 28.06.2007, Nr 172 z 27.06.2008   Dz. Urz. z 2006 r. Nr 192, poz. 7371 
215 13.09.2006 w sprawie ustanowienia zadań do rezerwatów przyrody      
216 26.09.2006 w sprawie połączenia Zakładu Obsługi Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie i Wojewódzkiego Ośrodka Informatyków Warszawie - gospodarstw pomocniczych Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie      
217 26.09.2006 w sprawie nadania Statutu Centrum Informatyki i Obsługi Administracyjnej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie    zarz Nr 134 z 19.04.2007  
218 27.09.2006 w sprawie odwołania rzecznika dyscyplinarnego dla nauczycieli i jego zastępców oraz wyznaczenie rzecznika dyscyplinarnego dla nauczycieli i jego zastępców      
219 29.09.2006 o sprawie uchylenia zarządu komisarycznego oraz likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Kompletacji i Dostaw Elektroniki Profesjonalnej "RADWAR" przy ul. Międzyborskiej     Dz. Urz. z 2006 r. Nr 207, poz. 7831 
220 29.09.2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Ławy, gmina Rzekuń      
221 29.09.2006 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki oraz na zbycie z zasobów nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy Maturzystów       
222 29.09.2006 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Wołomińskiego oraz na zbycie z zasobów nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Wołominie przy ulicy Orwida      
223 29.09.2006 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Milanówek na zbycie z zasobów nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Milanówku rejonie Łąkowej i Książenickiej      
224 29.09.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Podkowie Leśnej przy ulicy Szczyglej 33A      
225 29.09.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Milanówku przy ulicy Łąkowej      
226 29.09.2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonych w Lesznie      
227 29.09.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Milanówku przy ulicy Książenickiej      
228 29.09.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Milanówku przy ulicy Łąkowej      
229 29.09.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie      
230 29.09.2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 11, obręb nr 217      
231 29.09.2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Pruszkowie w rejonie ulic Obrońców Pokoju i Ołówkowej      
232 29.09.2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Wyszkowie przy ulicy I Armii Wojska Polskiego      
233 29.09.2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Ławy, gmina Rzekuń      
234 29.09.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w Przasnyszu przy ulicy Gołymińskiej      
235 29.09.2006 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Czapelskiej 14      
236 2.10.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokali mieszkalnych w budynkach znajdujących się na nieruchomości gruntowej położonej w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Szosowej 3 oraz na udzielenie bonifikat od ceny tych lokali i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ułamkowych części gruntu      
237 2.10.2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Żyrardowie w rejonie ulic Okrzei oraz 1-go Maja      
238 2.10.2006 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki oraz na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Nowym Dworze Mazowieckim o powierzchni 9,2437 ha      
239 2.10.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Wołominie przy ulicy 1-go Maja      
240 2.10.2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Gaj, gmina Zabrodzie      
241 2.10.2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Wyszkowie przy ulicy I Armii Wojska Polskiego 173      
242 4.10.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się trwałego zarządu przysługującego Komendzie Wojewódzkiej Policji do nieruchomości położonej w miejscowości Chotcza nr 59      
243 4.10.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się trwałego zarządu przysługującego Komendzie Wojewódzkiej Policji do nieruchomości położonej przy ul. Pocztowej 11 w Platerowie      
244 4.10.2006 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu oraz wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Konstytucji 3-go Maja      
245 4.10.2006 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu oraz wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Studzieńcu, gmina Puszcza  Mariańska      
246 5.10.2006 w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetowych zarz Nr 327 z 29.12.2006, Nr 124 z 06.04.2007 zarz Nr 20 z 19.01.2009  
247 5.10.2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu, obręb Żakowice      
248 5.10.2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ulicy Mokrej      
249 5.10.2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ulicy Prostej      
250 5.10.2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Ostrołęce, przy ulicy Bogusławskiego, obręb nr 2      
251 6.10.2006 zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażania zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Płońsk oraz na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku położonym we wsi Poczernin , gmina Płońsk      
252 6.10.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Granicznej, obręb Glinice      
253 13.10.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Pilawie      
254 13.10.2006 zmieniające zarządzenie w sprawie Statutu Mazowieckiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Warszawie     Dz, Urz. z 2006 r. Nr 213, poz. 8063 
255 13.10.2006 w sprawie określenia zakresu zadań i kompetencji Wicewojewodów   zarz Nr 15 z 11.01.2007  
256 13.10.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu  Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Zwoleniu przy ulicy Perzyny       
257 13.10.2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonej w Pilawie przy ulicy Przemysłowej zarz Nr 376 26.10.2007, Nr 242 z 21.08.2008    
258 19.10.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu  Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Iłża      
259 19.10.2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Pilawie    zarz Nr 603 z 08.12.2011r.  
260 19.10.2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Węgrowie przy ulicy Gdańskiej      
261 20.10.2006 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie      
262 25.10.2006 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie      
263 26.10.2006 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy  Koźmiana 2 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości      
264 26.10.2006 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Złotej 70 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości      
265 26.10.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się trwałego zarządu przysługującego Komendzie Stołecznej Policji z siedzibą w Warszawie do nieruchomości położonej w Piasecznie przy Placu Piłsudskiego 1      
266 26.10.2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Wilczkowice Górne, gmina Kozienice      
267 26.10.2006 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Klarysewskiej 57A i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości      
268 26.10.2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Siedlcach przy ul. Terespolskiej      
269 30.10.2006 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego oraz powołania jej członków      
270 30.10.2006 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w Kosowie Lackim zarz Nr 282 z 10.11.2006    
271 2.11.2006 w sprawie powołania Zespołu Opiniującego oferty dotyczące realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej      
272 2.11.2006 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla sprawdzenia kwalifikacji kandydatów na instruktorów oraz instruktorów nauki jazdy   uchylone zarządzeniem Nr 108 z 28.03.2007  
273 3.11.2006 w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Stawy Raszyńskie"      
274 3.11.2006 w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Stawy Gnojna im. Rodziny Bieleckich"      
275 3.11.2006 w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Borowiec"      
276 8.11.2006 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w miejscowości Ołtarzew, gmina Ożarów Mazowiecki      
277 8.11.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Milanówku przy ulicy Warszawskiej 3      
278 8.11.2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Wyszkowie      
279 8.11.2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Siedlcach przy ulicy Armii Krajowej      
280 8.11.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w obrębie Garbatka Letnisko "Południe"      
281 10.11.2006 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonych w Kosowie Lackim      
282 10.11.2006 zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w Kosowie Lackim       
283 16.11.2006 w sprawie prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Zakłady Silikatowe "Żytkowiece" w Żytkowicach     Dz. Urz. z 2006 r. Nr 238, poz. 8734  
284 20.11.2006 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie      
285 21.11.2006 w sprawie Statutu Mazowieckiego Cetntum Zdrowia Publicznego     Dz. Urz. z 2006 r. Nr 238, poz. 8735
286 22.11.2006 w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnych dla ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych      
287 28.11.2006 w sprawie utworzenia zespołów do dokonania przeglądu i oceny stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych na terenie województwa mazowieckiego      
288 28.11.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się trwałego zarządu przysługującego Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu do nieruchomości położonych w Wildze      
289 29.11.2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Wyszkowie       
290 29.11.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Strzała, gmina Siedlce      
291 29.11.2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Sczecińskiej      
292 29.11.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w Kobyłce przy ulicy Ejtnera      
293 29.11.2006 w sprawie Zakładowego Planu Kont, polityki rachunkowości oraz obiegu dokumentów finansowo- księgowych     uchylone zarządzeniem Nr 458 z 29.10.2010r.  
294 04.12.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w Ząbkach       
295 04.12.2006 w sprawie powołania Zespołu opiniodawczego w sprawach dotyczących budowy inwestycji liniowych       
296 06.12.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się trwałego zarządu przysługującego Wojewódzkiemu Inspektoratowi Weterynarii z siedzibą w Siedlcach do nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Wodzirejów 10       
297 08.12.2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Szczecińskiej       
298 08.12.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Janówek , gmina Wierzbno      
299 08.12.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału we współużytkowaniu wieczystym nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Willowej 6 oraz we współwłasności budynku       
300 08.12.2006 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Linin, gmina Góra Kalwaria       
301 08.12.2006 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Opactwo, gmina Sieciechów       
302 08.12.2006 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu oraz wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonych w Żurominie      
303 08.12.2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu, obręb Żakowice       
304 08.12.2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Woli Chynowskiej, gmnia Chynów        
305 08.12.2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Siedlcach przy ul. Starzyńskiego       
306 08.12.2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Siedlcach przy ul. Starzyńskiego       
307 08.12.2006 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie służebnością na rzecz Gminy Otwock nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Otwocku przy ulicy Reymonta       
308 08.12.2006 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonych w gminie Maciejowice      
309 12.12.2006 w sprawie wyborów uzupełniających do rad gmin     Dz. Urz. z 2006 r. Nr 258 poz.   9181
310 12.12.2006 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Lisów, gmina Jedlińsk      
311 12.12.2006 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Węgrowie      
312 12.12.2006 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w miejscowości Wilczogęby, gmina Sadowne       
313 14.12.2006 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Orońsko      Dz. Urz. z 2006 r. Nr 261 poz.   9835
314 14.12.2006 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Suchożebry zarz Nr 19 z 16.01.2007   Dz. Urz. z 2006 r. Nr 261 poz.   9836
315 15.12.2006 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Markach przy ulicy Sportowej      
316 16.12.2006 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Warszawie       
317 21.12.2006 w sprawie wyborów uzupełniających do rad gmin      Dz. Urz. z 2006 r. Nr 267 poz.  10500
318 22.12.2006 zmieniające zarządzenie o wszczęciu postępowania naprawczego oraz ustanowieniu zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą Warszawskie Zakłady Przemysłu Nieorganicznego  "Stochem"     Dz. Urz. z 2006 r. Nr 270 poz.  10607
319 22.12.2006 zmieniające zarządzenie o wszczęciu postępowania naprawczego oraz ustanowieniu zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą : Warszawska Fabryka Dźwigów  "Translift"     Dz. Urz. z 2006 r. Nr 270 poz.  10608
320 22.12.2006 zmieniające zarządzenie o wszczęciu postępowania naprawczego oraz ustanowieniu zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą : Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe "Wola" w Warszawie     Dz. Urz. z 2006 r. Nr 270 poz.  10609
321 22.12.2006 zmieniające zarządzenia w sprawie wszczęcia postępowania naprawczego oraz ustanowienia zarządu komisarycznego nad Przedsiębiorstwem Budownictwa Przemysłowego "PETROBUDOWA" w Płocku      Dz. Urz. z 2006 r. Nr 270 poz.  10610
322 22.12.2006 zmieniające zarządzenie o wszczęciu postępowania naprawczego oraz ustanowieniu zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą : Przedsięboirstwo Robót Drogowo- Mostowych w Przasnyszu przy ul. Gdańskiej 4     Dz. Urz. z 2006 r. Nr 270 poz.  10611
323 27.12.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się trwałego zarządu przysługującego Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu do udziału w nieruchomości położonej w obrębie Błotnica Stara, gmina Stara Błotnica          
324 27.12.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Jedlina Letnisko      
325 27.12.2006 zmieniające zarządzenie w sprawie wszczęcia postępowania naprawczego oraz ustanowieniu zarządu komisarycznego nad Przedsiębiorstwem Państwowej Komunikacji Samochodowej w Gostyninie     Dz. Urz. z 2006 r. Nr 272 poz.  10686
326 28.12.2006 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Mazowieckiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Warszawie     Dz. Urz. Nr 274 poz.  10788
327 29.12.2006 zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetowych      
328 29.12.2006 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie       
Podziel / Share
Beata Darnowska, 09.05.2013, Ilość wejść: 2650, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry