Pomoc dla niepełnosprawnych

Zarządzenia

Zarządzenia Wojewody Mazowieckiego 2005 rok

Poniżej znajduje się lista zarządzeń Wojewody Mazowieckiego z roku 2005.

Nr  Data wydania Treść zarządzenia Pobierz Zmiana Utrata mocy obowiązywania
1 04.01.2005 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie oraz na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Kickiego  9 i 12      
2 07.01.2005 w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Poborowej i Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powołania powiatowych komisji poborowych i powiatowych komisji lekarskich oraz zatwierdzenia wojewódzkiego planu poboru w 2005 roku na terenie województwa mazowieckiego zarzadzenie Nr 19 z 07.02.2005r. Nr 40 z 28.02.2005 r. Nr 67 z 21.03. 2005 r.    
3 11.01.2005 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Konstancin- Jeziorna oraz na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Konstancinie - Jeziornej przy ul. Mirkowskiej      
4 11.01.2005 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Serock oraz na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w wsi Borowa Góra, gmina Serock      
5 14.01.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Chmielnej 19      
6 14.01.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa  nieruchomości położonej w Lipsku przy ul. Iłżeckiej 1       
7 19.01.2005 w Sprawie Zakładowego Planu Kont, polityki rachunkowosći oraz obiegu dokumnetów finansowo-księgowych   zarz Nr 293 z 29.11.2006  
8 19.01.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w obrębie Helenów. Gm. Wołomin      
9 20.01.2005 zmieniajace zarządzenie ( nr  244 z 12.12.2002 zmienionego zarządzeniem nr 82 z 24.05.2004 ) w sprawie zakładowego planu kont Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie      
10 24.01.2005 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wierzbica      
10a 24.01.2005 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się na nieruchomości  gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Gotarda 5 i od pierwszej wpłaty z tytułu  użytkowania wieczystego tej nieruchomości      
11 26.01.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się trwałego zarządu  przysługującego Komendzie Stołecznej Policji  w Warszawie do nieruchomości  położonej w obrębie Latowicz gm. Latowicz      
12 26.01.2005 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do ustalenia i sporządzenia wykazu mienia Wojewódzkiego  Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie oraz wszystkich jego jednostek organizacyjnych      
13 31.01.2005 zmieniające zarządzenie( NR 177 z 1.08.2000r) o wszczęciu postepowania naprawczego oraz ustanowieniu zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym  pod nazwą: Stołeczne Przedsiębiorstwo Handlu Opałem i Materiałami Budowlanymi     Dz. Urz. z 2005 r. 27, poz. 745
14 31.01.2005 w sprawie wyrażrenia zgody na zrzeczenie się trwałego zarządu przysługującego Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu do nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ul. I Armii WP  23a      
15 31.01.2005 w spawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się trwałego zarzadu przysługującego Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedziba w Radomiu  do nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ulicy V Pułku Ułanów.          
16 31.01.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się trwałego zarządu przysługującego Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu do nieruchomości położonej w Repkach  przy ulicy Szkolnej        
17 31.01.2005 zmieniajace zarządzenie ( nr 136 z 16.09.1999r ) w sprawie wszczęcia postępowania naprawczego i ustanowienia zarządu komisarycznego nad Przedsiębiorstwem Państwowej Komunikacji Samochodowej w Gostyninie     Dz. Urz. z 2005 r. 27, poz. 746
18 31.01.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się  trwałego zarządu  przysługującego  Komendzie wojewódzkiej Policji  z siedziba w Radomiu  do nieruchomości położonej w Garwolinie przy ul. Staszica 15      
19 07.02.2005 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Poborowej i Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powołania powiatowych komisji poborowych  i powiatowych komisji lekarskich oraz zatwierdzenia wojewódzkiego palnu poboru w 2005 r. na terenie województwa mazowieckiego       
20 09.02.2005 zmieniające zarządzenie (nr 209 z 29.12.2004 r.)  w sprawie podziału przedsiębiorstwa państwowego  pod nazwą: Warszawska Centrala Materiałów Budowlanych z siedziba w Warszawie i utworzenia przedsiębiorstw państwowych pod nazwami : Warszawska Centrala Matreiałów Budowlanych -Logistyka z siedziba w Warszawie oraz Warszawska Centrala Materiałów Budowlanych -Plus z siedziba w Warszawie     Dz. Urz. Nr 46, poz. 1121
21 10.02.2005 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Ciasnej 10 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości      
22 10.02.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Barcząca, gmina Mińsk Mazowiecki Nr 10 z 18.01.2006 r.    
23 10.02.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Krasickiego 26      
24 10.02.2005 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Bernardyńskiej 30      
25 10.02.2005 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Sobieskiego 102 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości      
26 10.02.2005 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy alei Jana Pawła II 63 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości      
27 10.02.2005 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Bernardyńskiej 26      
28 10.02.2005 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Narbutta 29A i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości      
29 10.02.2005 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Złotej 70 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości      
30 14.02.2005 w sprawie utworzenia w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim rachunku dochodów własnych   zarz Nr 229 z 14.08.2008  
31 14.02.2005 zmieniające zarządzenie (Nr 178 z dnia 15.11.1999) w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Przewodników Miejskich      
32 14.02.2005 zmieniające zarządzenie (Nr 179 z 15.11.1999) w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Przewodników Terenowych      
33 23.02.2005 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy. ul Traugutta 3 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości       
34 23.02.2005 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonfikat od ceny lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul . Koźmiana 2 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości      
35 23.02.2005 zmieniające zarządzenie(Nr 283 z 20.12.2001) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicach: Makowskiej i Garwolińskiej      
36 23.02.2005 w sprawie likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Przedsiębiorstwo Obrotu Zbożowego "PZZ" w Przasnyszu     Dz. Urz. z 2005 r. Nr 46, poz. 1122
37 24.02.2005 w sprawie wrażenia zgody na udziekenie bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Wiktorskiej 19 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości      
38 24.02.2005 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora Mazowieckieg Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie      
39 24.02.2005 w sparwie powołania Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego przy Mazowieckim Ośrodku Doradzta Rolniczego w Warszawie   uchylone-nr 111 z 10.05.2005  
40 28.02.2005 zmieniające zarządzenie (Nr 2 z 07.01.2005) w sprawie powołania Mazowieckij Wojewódzkiej Komisji Poborowej i Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powołania powiatowych komisji poborowyh i powiatowych komisji lekarskichoraz zatwierdzenia wojewódzkiego planu poboru w 2005 r. na terenie wjewództwa mazowieckiego      
41 28.02.2005 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Konstancin - Jeziorna oraz na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Konstancinie - Jeziornie przy Al.Wojska Polskiego      
42 01.03.2005 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie przy ul.Ochoczej      
43 07.03.2005 w sprawie powołania członków Rady Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego zarz Nr 163 z 20.06.2008    
44 07.03.2005 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Dąbrówka     Dz. Urz. z 2005 r. Nr 51, poz. 1222
45 07.03.2005 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kołbiel     Dz. Urz. z 2005 r. Nr 51, poz. 1223
46 07.03.2005 w sprawie powołania Zespołu Opiniującego oferty dotyczące realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej      
47 07.03.2005 w sprawie utworzenia Oddziałów Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie      
48 08.03.2005 w sprawie nadania Statutu Mazowieckiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego w Warszawie Nr 252 z 02.11.2005, Nr 389 z 09.11.2007 zarz. Nr 122 z 22.04.2009  
49 09.03.2005 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Mazowieckiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Warszawie     Dz. Urz. z 2005 r. Nr 54, poz. 1335
50 09.03.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Konstancinie - Jeziornie przy ul. Kołobrzeskiej      
51 09.03.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokali mieszkalnych w budynkach znajdujących się na nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Dębe, gmina Serock Nr 235 z 18.10.2005    
52 09.03.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Przedmieściu Dalsze, gmina Solec      
53 09.03.2005 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej położonej w Sannikach      
54 09.03.2005 zmieniające zarządzenie (185/03) w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości Skarbu Państwa na nieruchomości stanowiące własność Gminy Mordy oraz na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w Mordach przy ul. Kilińskiego 2      
55 09.03.2005 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Pawiej 30 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości      
56 09.03.2005 w sprawie wyażenia zgody na udzielenie bonfikat od ceny lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się na nieruchomości grutowej położonej w Warszawie przy ul. Agawy 11      
57 09.03.2005 w sprawie wyrażenia zgody na udzielene bonifikat od ceny lokali mieszkalnych w budynk znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Pawiej 32 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości      
58 09.03.2005 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokali mieszkalnch w budynk znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Miłej 24 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości      
59 10.03.2005 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Iłży     Dz. Urz. z 2005 r. Nr 55, poz. 1346  
60 10.03.2005 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Słupnie     Dz. Urz. z 2005 r. Nr 55, poz. 1347
61 11.03.2005 w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Oceniającej prace uczestników konkursu "Moja szkoła w Unii Europejskiej"      
62 15.03.2005 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie oraz na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy alei Armii Ludowej 3/5      
63 15.03.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Szczawinie Kościelnym      
64 15.03.2005 zmieniające zarzadzenie (66/02) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Osieczek, gmina Pniewy      
65 17.03.2005 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Mazowieckiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Warszawie     Dz. Urz. z 2005 r. Nr 125, poz. 3697
66 18.03.2005 w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych podporządkowanych Wojewodzie Mazowieckiemu do dokonywania w 2005 r. przeniesień wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami w obrębie jednego rozdziału      
67 21.03.2005 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Mzaowieckiej Wojewódzkiej Komisji Poborowej i Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powołania powiataowych komisji poborowch i powiatowych komisji lekarskich oraz zatwierdzenia wojewódzkiego planu poboru w 2005 r. na terenie województwa mazowieckiego      
68 23.03.2005 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali mieszkalnych w budynkach położonych w Warszawie przy ulicach Bagatela 14 i Bernardyńskiej 19      
69 23.03.2005 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej     Dz. Urz. z 2005 r. Nr 64, poz. 1640 
70 23.03.2005 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wiskitki     Dz. Urz. z 2005 r. Nr 64, poz. 1641
71 24.03.2005 w sprawie powołania składu osobowego Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie   zarz Nr 378 z 31.10.2007  
72 29.03.2005 w sprawie likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą:Zakład Naprawczy Mechanizacji Rolnictwa w Ciechanowie ul. Sienkwiewcza 85     Dz. Urz. z 2005 r. Nr 74, poz. 1936
73 30.03.2005 zmieniające zarządzenie (nr 118 z 31.05.2001) o wszczęciu postępowania naprawczego oraz ustanowieniu zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym p.n.: Zakład Usług Technicznych Energetyki w Radomiu     Dz. Urz. z 2005 r. Nr 74, poz. 1937
74 31.03.2005 w sprawie prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Lecznictwa "CEZAL" z siedzibą w warszawie przy ul. Krasińskiego 41a   uchylone zarządzeniem Nr 121 z 31.05.2005 Dz. Urz. z 2005 r. Nr 74, poz. 1938
75 31.03.2005 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia użytkowania części nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Felińskiego 2A      
76 04.04.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Stromej 38      
77 04.04.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Balonowej 16      
78 04.04.2005 zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Holendrach Baranowskich, gmina Baranów      
79 04.04.2005 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali mieszkalnych w budynku położonym w Warszawie przy ul. Olkuskiej 6      
80 04.04.2005 zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Hutniczej 1       
81 04.04.2005 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad postępowania w zakresie udzielania zamówień publicznych w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie oraz formy i trybu przekazywania informacji dotyczących procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych przez kierowników służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz kierowników jednostek podporządkowanych Wojewodzie Mazowieckiemu      
82 06.04.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokali mieszkalnych w budynku we wsi Poczernia, gm. Płońsk      
83 11.04.2005 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej położonej na terenie jednostki ewidencyjnej Małkinia Górna, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki: nr 1503 w obrębie Kańkowo, nr 1072 w obrebie Rostki Wielkie oraz nr 668 w obrębie Zawisty Podleśne      
84 13.04.2005 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Pilawie     Dz. Urz. z 2005 r. Nr 79 , poz. 2063 
85 13.04.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Woronicza 40 oraz na udzielenie bonifikat od ceny tych lokali i od pierwszej opłaty z tytułu uzytkowania wieczystego ułamkowych części gruntu      
86 13.04.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Platynowej 10 oraz na udzielenie bonifikat od ceny lokali i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ułamkowych części gruntu      
87 13.04.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w nieruchomości położonej w Otwocku przy ul. Świerczewskiego17      
88 13.04.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w nieruchomości położonej w Błoniu przy ul. Nowomiejskiej 10      
89 14.04.2005 w sprawie prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Biuro Studiów i Projektów  "BIPRODRZEW", przy ul. Żurawiej 32/34 w Warszawie     Dz. Urz. z 2005 r. Nr 90, poz. 2408
90 15.04.2005 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Oganizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie      
91 15.04.2005 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Celestynów     Dz. Urz. z 2005 r. Nr 81, poz. 2114
92 15.04.2005 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Pacynie     Dz. Urz. z 2005 r. Nr 81, poz. 2115
93 15.04.2005 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Długosiodło     Dz. Urz. z 2005 r. Nr 81, poz. 2116
94 15.04.2005 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz gminy Czosnów oraz na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Brzozówka, gmina Czosnów      
95 21.04.2005 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie      
96 25.04.2005 zmieniające zarządzenie(Nr 3 z 18.01.1999 r.) w sprawie utworzenia w województwie mazowieckim Komendy Wojewódzkiej i Posterunków Terenowych Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie, ustalenia Regulaminu Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie oraz Regulaminu premiowania strażników Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie      
97 25.04.2005 w sprawie wyrażenia zgody na wygaśnięcie trwałego zarządu przysługującego Ministerstwu Obrony Narodowej do nieruchomości położonej w Nowym Dworze Mazowieckim      
98 25.04.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się trwałego zarządu przysługującego Komendzie Stołecznej Policji z siedzibą w Warszawie do nieruchomości położonej w miejscowości Aleksandrówka, gmina Dębe Wielkie      
99 25.04.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się trwałego zarządu przysługującego Komendzie Stołecznej Policji z siedzibą w Warszawie do nieruchomości położonej w Cegłowie, gmina Cegłów      
100 25.04.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Piastowie przy ul. Ks. Popiełuszki      
101 28.04.2005 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Pułtusku przy ul. Szkolnej      
102 28.04.2005 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Czernice Borowe oraz na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej we wsi Węgra, gmina Czernice Borowe      
103 28.04.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się trwałego zarządu przysługującego Komendzie Wojewódzkiej Policji do udziału w nieruchomości położonej w Karniewie, gmina Karniewo      
104 28.04.2005 w sprawie uchylenia zarządu komisarycznego oraz likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Doświadczalno - Produkcyjne Elektronicznej Aparatury Pomiarowej "Eureka" zarz Nr 234 z 14.10.2005   Dz. Urz. z 2005 r. Nr 107, poz. 3041
105 04.05.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Lasocin, gmina Brochów      
106 04.05.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położnej we wsi Sydół, gmina Zwoleń      
107 04.05.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokali mieszkalnych w budynku nr 117 znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej we wsi Tczów Średni, gmina Tczów oraz na udzielenie bonifikat od ceny tych lokali i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ułamkowych części gruntu      
108 09.05.2005 w sprawie powołania członków Rady Kozienickiego Parku Krajobrazowego imienia Profesora Ryszarda Zaręby zarz Nr 165 z 06.07.2006, Nr 100 z 09.05.2008    
109 10.05.2005 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Grójeckiego oraz na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warce przy ul. Grójeckiej 11      
110 10.05.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położnej w miejscowości Załuski, gmina Załuski      
111 10.05.2005 w sprawie powołania Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego przy Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Warszawie Nr 11 z 25.01.2006, Nr 159 z 27.04.2007, Nr 428 z 05.12.2007, Nr 323 z 17.11.2008     
112 10.05.2005 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Dobrem     Dz. Urz. z 2005 r. Nr 105, poz. 2952
113 11.05.2005 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości Skarbu Państwa na nieruchomość stanowiącą własność Miasta Siedlce oraz na zbycie z zasobu nieruchomośći Skarbu Państwa nieruchomośći położonej w Siedlcach przy ul. Budowlanej 1      
114 11.05.2005 w sprawie powołania komisji opiniujących wnioski o finansowanie wydatków związanych ze świadczeniem usługi przyłączenia do sieci w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu      
115 16.05.2005 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Starej Błotnicy     Dz. Urz. z 2005 r. Nr 111, poz. 3187
116 17.05.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Dziekanowie Nowym przy ul. Kolejowej 406      
117 17.05.2005 zmieniające zarządzenie (Nr 92 z 07.07.1999 r.) w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Pilotów Wycieczek       
118 19.05.2005 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skabu Państwa udziału w nieuchomości położnej w Warszawie przy ul. Willowej 6      
119 19.05.2005 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul.Płockiej 59 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości      
120 19.05.2005 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie      
121 31.05.2005 uchylające (Nr 74 z 31.03.2005) w sprawie prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Lecznictwa "Cezal" z siedzibą w Warszawie przy ul. Krasińskiego 41a     Dz. Urz. z 2005 r. Nr 136, poz. 4212
122 03.06.2005 zmieniające zarządzenie  w sprawie powołania Komisji do spraw analizy wniosków o dofinansowanie zadań zawartych w Programie na rzecz społeczności romskiej w Polsce      
123 03.06.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Henryszew, gmina Jaktorów      
124 03.06.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Panstwa nieruchomości położonej w Cegłowie, gmina Baranów      
125 03.06.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruhomości położonej w Warszawie przy ul. Jankowskiej 10      
126 03.06.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa mieruchomości położonej w Nieporęcie      
127 08.06.2005 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki oraz na zbycie  z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Nowym Dworze Mazowieckim      
128 08.06.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Panstwa nieruchomości położonej w obrębie Murzynowo, gmina Brudzeń Duży      
129 08.06.2005 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Izabelin     Dz. Urz. z 2005 r. Nr 154, poz. 4847
130 16.06.2005 w sprawie prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą:Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Ciechanowie     Dz. Urz. z 2005 r. Nr 154, poz. 4848
131 20.06.2005 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność  Skarbu Państwa położonej w miejscowości Huta Podgórna Popowo A, gmina Somianka      
132 20.06.2005 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność  Skarbu Państwa położonej w miejscowości  Zamienie, gmina Lesznowola      
133 20.06.2005 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiąścej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Zamienie, gmina Lesznowola      
134 20.06.2005 z mieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzęu Wojewódzkiego  w Warszawie      
135 22.06.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomosci Skarbu Państwa nieruchomości położnej przy ul. Kopernika 14 we wsi Krasne, gmina Krasne      
136 22.06.2005 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie Gminie Miejskiej Ciechanów pomieszczenia znajdującego się w budynku Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie przy ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych 47      
137 22.06.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomosci Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warce przy ul. Kolejowej oraz nieruchomości położonej w Michalczewie, gmina Warka      
138 22.06.2005 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości Skabu Państwa na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Wyszków oraz na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Wyszkowie przy ul. Komunalnej      
139 22.06.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokali mieszkalnych w budynkach znajdujących się na nieruchomościach gruntowych położonych w Brwinowie przy ul. Pszczelińskiej 99 oraz na udzielenie bonifikat od ceny tych lokali i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ułamkowych części gruntu      
140 22.06.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej przy ul. Kopernika 5 we wsi Krasne, gmina Krasne      
141 22.06.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej przy ul. Ogrodowej 1 we wsi Krasne, gmina Krasne      
142 22.06.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w nieruchomości położonej w Zabrodziu przy ul. Szkolnej      
143 24.06.2005 w sprawie uchylenia zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą : Przedsiębiorstwo Państwowe Zakład Sprężyn "PZL - Warszawa"     Dz. Urz. 2005 r. Nr 155, poz. 4883
144 24.06.2005 w sprawie prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą : Przedsiębiorstwo Państwowe Zakład Sprężyn "PZL - Warszawa" z siedzibą w Warszawie     Dz. Urz. 2005 r. Nr 155, poz. 4884
145 28.06.2005 w sprawie likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Zakład Usług Technicznych Energetyki Radom w Radomiu     Dz. Urz. z 2005 r. Nr 161, poz. 5070
146 28.06.2005 zmieniające zarządzenie (Nr 4 z 20.01.1999 )w sprawie połączenia: 1) Wojewódzkiego Ośrodka Organizacji, Ekonomiki i Informatyki w Ochronie Zdrowia w Warszawie, 2) Ciechanowskiego Ośrodka Organizacji, Ekonomiki i Informatyki Ochrony Zdrowia w Ciechanowie, 3) Wojewódzkiego Zakładu Organizacji i Ekonomiki Opieki Zdrowotnej w Ostrołęce, 4) Wojewódzkiego Ośrodka Kształcenia, Informatyki i Statystyki Medycznej w Płocku, 5) Wojewódzkiego Ośrodka Ekonomiki i Organizacji Ochrony Zdrowia w Radomiu, 6) Wojewódzkiego Zespołu Metodycznego Opieki Zdrowotnej w Siedlcach, w Mazowieckie Centrum Zdrowia Publicznego     Dz. Urz. Nr 158, poz. 5012
147 28.06.2005 w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatów przyrody      
148 28.06.2005 zmieniające zarządzenie o wszczęciu postępowania naprawczego oraz ustanowieniu zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym p.n.: Główne Biuro Studiów i Projektów Energetycznych "ENERGOPROJEKT"     Dz. Urz. z 2005 r. Nr 161, poz. 5071
149 28.06.2005 zmeniające zarządzenie (Nr 142 z 02.07.2001 r.) o wszczęciu postępowania nprawczego oraz ustanowieniu zaządu komisarycznego nad przdsiębiorstwem państwowym pod nazwą Chłodnia Przemysłowo-Handlowa "Mors Polo"     Dz. Urz. z 2005 r. Nr 161, poz. 5072
150 29.06.2005 zmieniające zarzadzenie o wszczęciu postępowania naprawczego oraz ustanowieniu zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą : Warszawskie Zakłady Przemysłu Nieorganicznego "Stochem"      Dz. Urz. z 2005 r. Nr 161, poz. 5073
151 30.06.2005 w sprawe likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Projektowania i Modernizacji Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej "MERAL"     Dz. Urz. z 2005 r. Nr 161, poz. 5074
152 01.07.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Kruczej 51   uchylone zarządzeniem Nr 190 z 26.08.2005  
153 01.07.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomosci Skarbu Państwa nieruchomości położonej  w Warszawie przy ul. Chmielnej      
154 01.07.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Wołoskiej 5      
155 01.07.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Bonifacego 90 oraz na udzielenie bonifikat od ceny tych lokali i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystgo ułamkowych części gruntu      
156 01.07.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się  na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Smoluchowskiego 6      
157 06.07.2005 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny na rzecz Powiau Warszawskiego Zachodniego nieruchomości poołożonej w Warszawie przy ul. Moździeży 3      
158 06.07.2005 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Belsk Duży     Dz. Urz. z 2005 r. Nr 161, poz. 5075
159 13.07.2005 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali mieszkalnych w budynkach położonychw Warszawie przy alei Jana Pawła II 63, ulicy Milłej 24 i ulicy Olkuskiej 6      
160 13.07.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz na udzielenie bonifikaty od ceny części nieruchomości położonej w miejscowości Urle, gmina Jadów, przy ul. Poniatowskiego 2      
161 20.07.2005 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Mińsku Mazowieckim prz ul. Toruńskiej      
162 21.07.2005 w sprawie likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Geodezyjne w Płocku     Dz. Urz. z 2005 r. Nr 191, poz. 6241
163 21.07.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w nieruchomości w Legionowie przy ul. Kwiatowej 115      
164 21.07.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w nieruchomości położonej w Józefowie przy ul. Polnej 9      
165 21.07.2005 zmieniające zarzadzenie o wszczęciu postępowania naprawczego oraz ustanowieniu zarzadu komisarycznego nad przdsiębiorstwem pańsrtwowym pod nazwą Warszawskie Przedsiebiorstwa Budowlano-Montażowe "Śródmieście"     Dz. Urz. z 2005 r. Nr 191, poz. 6242
166 21.07.2005 w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnych dla ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych      
167 27.07.2005 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Miasta Stołecznego Warszawy oraz na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Garwolińskiej      
168 27.07.2005 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości staniowiących własność Skarbu Państwa położonych w Mińsku Mazowieckim przy ul. Szczecińskiej      
169 27.07.2005 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Lewartowskiego i Anielewicza      
170 27.07.2005 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Lewartowskiego i Anielewicza      
171 27.07.2005 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Pańastwa położonych w Mińsku Mazowieckim przy ul. Piłsudskiego i ul. Konstytucji 3 Maja      
172 28.07.2005 w sprawie prywatyzacji bezpośredniej przdsiębiorstwa państwowego pod nazwą : Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Blach "Bistyp" Legionowo- - Łajski z siedzibą w Legionowie Nr 253 z 02.11.2005   Dz. Urz. z 2005 r. Nr 191, poz. 6243
173 29.07.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Krasickiego      
174 29.07.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Kozienicach przy ul. Kochanowskiego 52 oraz na udzielenie bonifikat od ceny tych lokali i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ułamkowych części gruntu      
175 29.07.2005 w sprawie likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Lecznictwa "CEZAL"     Dz. Urz. z 2005 r. Nr 191, poz. 6244
176 03.08.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się trwałego zarządu przysługującego Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa - Wojewódzkiemu Inspektoratowi w Warszawie nad nieruchomością położoną w Szydłowcu, przy ul. Targowej 6      
177 05.08.2005 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego w budynku położonym w Warszawie przy ul. Wilgi 1      
178 05.08.2005 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Młodzieszynie     Dz. Urz. z 2005 r. Nr 193, poz. 6329
179 05.08.2005 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pokrzywnica     Dz. Urz. z 2005 r. Nr 193, poz. 6330
180 05.08.2005 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Mazowieckiej Rady do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym      
181 05.08.2005 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie NSZZ Policjantów Województwa Mazowieckiego  z siedzibą w Radomiu Ośrodka Wypoczynkowego w Wildze powiat Garwolin na czas nieokreślony      
182 12.08.2005 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Wolanowie     Dz. Urz. z 2005 r. Nr 188, poz. 6093
183 12.08.2005 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Drobinie     Dz. Urz. z 2005 r. Nr 188, poz. 6094
184 12.08.2005 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego oraz powołania jej członków      
185 12.08.2005 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Ostrowskiego oraz na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Szulborzu Wielkim      
186 12.08.2005 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizy na rzecz Parafii św. Wincentego a Paulo w Otwocku oraz na zbycie z zasobu nieruchomości Sakrbu Państwa nieruchomości położonej w Otwocku pomiędzy ulicą Narutowicza a ulicą 3 Maja      
187 22.08.2005 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Regułach, gmina Michałowice      
188 23.08.2005 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie      
189 26.08.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Smoluchowskiego 6      
190 26.08.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomoścu gruntowej położnej w Warszawie prz ul. Kruczej 51      
191 26.08.2005 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokali mieszkalnych w budynku znajdującymsię na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Markowskiej 18A i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości      
192 26.08.2005 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Tanecznej 67 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości      
193 26.08.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się trwałego zarządu przyysługującego Komendzie Stołecznej Policji z siedzibą w Warszawie przy ulicach Dmochowskiego 6 i Rozbrat 28/30      
194 26.08.2005 w sprawie wyrażenia zgody  na udzielenie bonifikat od ceny lokali mieszkalnych w budynku znakjdujacym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Długosza 10 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości      
195 26.08.2005 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Jadźwingów 13 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczysteg tej nieruchomości      
196 31.08.2005 o uchyleniu zarządu komisarycznego oraz postępowania naprawczego wobec przedsiębiorstwa państwowego pod nanazwą Stołeczne Przedsiębiorstwo Handlu Opałem i Materiałami Budowllanymi     Dz. Urz. z 2005 r. Nr 209, poz. 6829
197 05.09.2005 w sprawie przydzielenia skałdników mienia przedsiębiorstwu państwowemu pod nazwą Warszawska Centrala Materiałów Budowlanych - Logistyka z siedzibą w Warszawie     Dz. Urz. z 2005 r. Nr 209, poz. 6830
198 05.09.2005 w sprawie przydzielenia skałdników mienia przedsiębiorstwu państwowemu pod nazwą Warszawska Centrala Materiałów Budowlanych - Plus z siedzibą w Warszawie     Dz. Urz. z 2005 r. Nr 209, poz. 6831
199 07.09.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości Skarbu Państwa położonej we wsi Gralewo, gmina Raciąż      
200          
201 08.09.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nierchomości położnej w Czerwińsku nad Wisłą      
202 09.09.2005 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Kozienickiego oraz na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości zabudowanej położonej w Kozienicach przy ul. Kochanowskiego 28      
203 14.09.2005 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego w budynklu położonym w Warszawie przy ul. Bernardyńskiej 10      
204 16.09.2005 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Grębków     Dz. Urz. z 2005 r. Nr 214, poz. 6990
205 19.09.2005 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej we wsi Bojary, gmina Kosów Lacki       
206 19.09.2005 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego  w Warszawie      
207 19.09.2005 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Lubowidzu     Dz. Urz. z 2005 r. Nr 216, poz. 7053
208 20.09.2005 zmieniające zarządzenie  o wszczęciu postępowania naprawczego oraz ustanowieniu zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą: Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "Wola" w Warszawie     Dz. Urz. z 2005 r. Nr 228, poz. 7463
209 23.09.2005 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim     Dz. Urz. z 2005 r. Nr 217, poz. 7094
210 23.09.2005 w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Mazowieckim, odwołania zastępcy rzecznika dyscyplinarnego oraz wyznaczenia zastępców rzecznika dyscyplinarnego   zarz Nr 347 z 12.10.2007  
211 23.09.2005 zmieniające zarządzenie (Nr 30z 01.03.2000) w sprawie powołania stałej komisji Egzaminacyjnej Języka Angielskiego dla Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek      
212 23.09.2005 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Płońsku     Dz. Urz. z 2005 r. Nr 217, poz. 7095
213 23.09.2005 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Wyszkowie przy  ulicy I Armii Wojska Polskiego      
214 23.09.2005 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Wyszkowie przy ulicy I Armii Wojska Polskiego      
215 23.09.2005 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomosci stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Wyszkowie przy ul. I Armii Wojska Polskiego       
216 23.09.2005 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownkowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscwości Zamienie, gmina Lesznowola       
217 26.09.2005 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Magnuszewie     Dz. Urz. z 2005 r. Nr 219, poz. 7152
218 29.09.2005 w sprawie prywatyzacji bezpośredniej przedsiebiorstwa państwowego pod nazwą: Zakłady Silikatowe "Żytkowice" w Żytkowicach Nr 289 z 30.12.2005 r., Nr 49 z 27.02.2006 r.   Dz. Urz. z 2005 r. Nr 228, poz. 7464
219 29.09.2005 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownkowi wieczystemu nieruchomości stanoowiącej własność Skarbu Państwa położonej  w Wyszkowie przy ul. I Armii Wojska Polskiego      
220 29.09.2005 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położnonej  w Wyszkowie przy ul. Kasztanowej       
221 29.09.2005 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użtkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiacej własność Skarbu Państwa położonej w Wyszkowie      
222 29.09.2005 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Wyszkowie      
223 29.09.2005 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Wyszkowie      
224 29.09.2005 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Wyszkowie      
225 29.09.2005 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej  w Warszawie przy ul. Gotarda 5 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości      
226 29.09.2005 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Pułtusk oraz na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej we wsi Grabówiec, gmina Pułtusk      
227 03.10.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się trwałego zarządu przysługującego Mazowieckiemu Centrum Zdrowia Publicznego z siedzibą  w Warszawie do części nieruchomości położonej w Ciechanowie przy ul. Zagumiennej 27      
228 04.10.2005 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu użytkowego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Puszczy Marańskiej przy ul. Papczyńskiego 1      
229 04.10.2005 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wodynie     Dz. Urz. z 2005 r. Nr 225, poz. 7331 
230 05.10.2005 zmieniające zarządzenie  w sprawie zakładowego planu kont Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie      
231 12.10.2005 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Janów Ruszki, gmina Młodzieszyn      
232 12.10.2005 zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokali mieszkalnych w budynkach nieruchomości położonych w Warszawie      
233 13.10.2005 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Iłów     Dz. Urz. z 2005 r. Nr 231, poz. 7549
234 14.10.2005 zmieniające zarządzenie w sprawie uchylenia zarządu komisarycznego oraz likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą : Przedsiębiortwo  Doświadczalno- Produkcyjne Elektronicznej Aparatury Pomiarowej "Eureka"     Dz. Urz. z 2005 r. Nr 238, poz. 7807
235 18.10.2005 zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokali mieszkalnych w budynkach znajdujących się na nieruchomości gruntowej położonej w miejscwości Dębe, gmina Serock      
236 18.10.2005 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego w budynku położonym w Warszawie przy ul. Walcowniczej 28 C      
237 18.10.2005 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Narbutta 29A i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości      
238 19.10.2005 w sprawie uchylenia zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą : Zakłady Silikatowe " Żytkowice" w Żytkowicach     Dz. Urz. z 2005 r. Nr 242, poz. 7920
239 20.10.2005 w sprawie powołania Mazowieckiego Wojewódzkiego Zespołu Reagowania Kryzysowego   zarz Nr 228 z 13.08.2008  
240 21.10.005 w sprawie wyrażenia zgody na udzielnie bonifikat od ceny lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul.Klarysewskiej 57A i od pierwszej opłaty z tyułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości      
241 21.10.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz na udzielnie bonifikat ceny lokali mieszkalnych w budynkach położonych przy ul. Piastowskiej 6, ul. Mieszka I 11 oraz ul. Mieszka I 13 w Radomiu i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego zarz Nr 37 z 05.02.2007    
242 21.10.2005 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. kKarysewskiej 57B i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości      
243 21.10.2005 w sprawie powołania Zespołu Opiniującego oferty dotyczące realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej      
244 26.10.2005 zmieniające zarządzenie w sprawie pwołania Mazowieckiej Rady do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym      
245 26.10.2005 w sprawie uchylenia zarządu komisarycznego oraz likwidacji przdsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Główne Biuro studiów i Projektów Energetycznych "ENERGOPROJEKT"     Dz. Urz. z 2005 r. Nr 247, poz. 8094
246 27.10.2005 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie      
247 27.10.2005 zmieniające zarządzenie (Nr 4 z 20.01.1999 r.) w sprawie połączenia: 1) Wojewódzkiego Ośrodka Organizacji, Ekonomiki i Informatyki w Ochronie Zdrowia w Warszawie, 2) Ciechanowskiego  Ośrodka Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia w Ciechanowie, 3) Wojewódzkiego Zakładu Organizacji i Ekonomiki Opieki Zdrowotnej w Ostrołęce, 4) Wojewódzkiego Ośrodka Kształcenia , Informatyki i Statystyki Medycznej w Płocku, 5)Wojewódzkiego Ośrodka Ekonomiki i Organiacjici Ochrony zdrowia w Radomiu, 6) Wojewódzkiego Zespołu Metodycznego Opieki Zdrowotnej w Siedlcach w Mazowieckie Centrum Zdrowia Publicznego     Dz. Urz. z 2005 r. Nr 247, poz. 8095
248 31.10.2005 w sprawie prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą : Biuro Projektowo - Technologiczne "PEWA" z siedzibą w Warszawie     Dz. Urz. z 2005 r. Nr 247, poz. 8096
249 31.10.2005 zmieniające zarządzenie w sprawie podziału przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą  Warszawska Centrala Materiałów Budowlanych z siedzibą w Warszawie i utworzenia przedsiebiorstw państwowych pod nazwami: Warszawska Centrala Materiałów Budowlanych - Logistyka z siedzibą w Warszawie oraz Warszawska Centrala Materiałów Budowlanych  - Plus z siedzibą w Warszawie     Dz. Urz. z 2005 r. Nr 247, poz. 8097
250 02.11.2005 o wszczęciu postępowania naprawczego i ustanowieniu zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą: Zakłady Sprzętu Oświetleniowego "ELGO" w Gostyninie Nr 257 z 03.11.2005   Dz. Urz. z 2005 r. Nr 247, poz. 8098
251 02.11.2005 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Starym Lubotyniu     Dz. Urz. z 2005 r. Nr 244, poz. 7966
252 02.11.2005 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Mazowieckiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego w Warszawie      
253 02.11.2005 zmieniające zarządzenie w sprawie prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Blach "Bistyp" Legionowo Łajski z siedzibą w Legionowie     Dz. Urz. z 2005 r. Nr 247, poz. 8099
254 02.11.2005 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości Skarbu Państwa na udział w nieruchomości stanowiący własność osoby fizycznej  oraz na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Garwolinie przy ul. Andersa i nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w nieruchomości położonej w Miętnem, gmina Garwolin      
255 02.11.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego nr 17 położonego przy ul. Sobieskiego 9 w Siedlcach oraz na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu      
256 02.11.2005 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej      
257 03.11.2005 zmieniające zarządzenie o wszczęciu postępowania naprawczego i ustanowieniu zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą: Zakłady Sprzętu Oświetleniowego "ELGO" w Gostyninie     Dz. Urz. z 2005 r. Nr 266, poz. 8699
258 08.11.2005 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla sprawdzennia kwalifikacji kandydatów na instruktorów prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym albo tramwajem   zarz Nr 272 z 02.11.2006 r.  
259 08.11.2005 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Leoncin     Dz. Urz. z 2005 r. Nr 249, poz. 8147
260 08.11.2005 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Klembów     Dz. Urz. z 2005 r. Nr 249, poz. 8148
261 10.11.2005 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości położonej w Lipsku, przy ul. Iłżeckiej 1      
262 14.11.2005 zmieniające zarządzenie o wszczęciu postępowania naprawczego oraz ustanowieniu zarządu komisarycznego nad przdsiębiorstwem państwowym pod nazwą: Warszawska Fabryka Dźwigów  "Translift"     Dz. Urz. z 2005 r. Nr 266, poz. 8700
263 15.11.2005 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej w miejscowości Zegrze Południowe - Rybaki, gmina Nieporęt      
264 24.11.2005 w sprawie zniesienia Oddziału w Węgrowie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie      
265 25.11.2005 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Miasta Ostrów Mazowiecka oraz na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Żwirowej      
266 25.11.2005 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Brwinowie przy ul. Pszczelińskiej 99 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości      
267 25.11.2005 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym  na nieruchomości gruntowej położonej w Brwinowie przy ul. Pszczelińskiej i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości      
268 25.11.2005 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Brwinowie przy ul. Pszczelińskiej 99 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości      
269 25.11.2005 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Brwinowie przy ul. Pszczelińskiej 99 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości      
270 01.12.2005  w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Mała Wieś     Dz. Urz. z 2005 r. Nr 264, poz. 8631
271 01.12.2005 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Skórzec     Dz. Urz. z 2005 r. Nr 264, poz. 8632
272 01.12.2005 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości Skarbu Państwa na nieruchomości stanowiące własność Gminy Leginowa oraz na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Legionowie przy ul. Piotra Skargi      
273 02.12.2005 w sprawie powołania komisji  kwalifikacyjnych dla ubiegających się  o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych      
274 02.12.2005 w sprawie likwidacji oddziałów pierwszej pomocy medycznej      
275 02.12.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokali użytkowych w budynkach położonych przy ul. Mieszka I 11 i ul. Mieszka I 13 w Radomiu zarz Nr 38 z 05.02.2007    
276 02.12.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa  nieruchomśsci gruntowej oznaczonej jako działka nr 50333/10 o pow. 33 m kw. położonej w Ostrołęce prz y ul. 11-ego Listpopada      
277 02.12.2005 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Ławy, gmina Rzekuń      
278 02.12.2005 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Ławy, gmina Rzekuń      
278a 08.12.2005  w sprawie prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlu Chemikaliami "Chemia" z siedzibą w Warszawie     Dz. Urz. z 2008 r. Nr 65, poz. 2362
279 12.12.2005 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojeweódzkiego w Warszawie      
280 16.12.2005 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Radzymin oraz na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położnej w Radzyminie      
281 21.12.2005 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Oryszew Osada, gmina Wiskitki      
282 21.12.2005 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lelis     Dz. Urz. z 2005 r. Nr 282, poz. 10677
283 21.12.2005 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sokołów Podlaski     Dz. Urz. z 2005 r. Nr 282, poz. 10678
284 21.12.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Poczernin, gmina Płońsk      
285 21.12.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Saperskiej      
286 22.12.2005 w srawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Pańsrtwa nieruchomości położonych w Warszawie przy ul. Wał Miedzeszyński      
287 29.12.2005 zmieniające zarządzenie( Nr 136 z 16.09.1999 r. )w sprawie wszczęcia postępowania naprawczego i ustanowienia zarządu komisarycznego nad Przedsiębiorstwem Państwowej Komunikacji Samochodowej w Gostyninie     Dz. Urz. z 2005 r. Nr 289, poz. 10923
288 29.12.2005 zmieniające zarządzenie ( Nr 57/96 z 23.08.1996 r.) w sprawie wszczęcia postępowania naprawczego i ustanowiennia zarządu komisarycznego nad Przedsiębiorstwem Budownictwa Przemysłowego "Petrobudowa" w Płocku     Dz. Urz. z 2005 r. Nr 289, poz. 10924
289 30.12.2005 zmieniające zarządzenie w sprawie prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Zakłady Silikatowe "Żytkowice" w Żytkowicach     Dz. Urz. z 2006 r. Nr 3, poz. 102
Podziel / Share
Beata Darnowska, 09.05.2013, Ilość wejść: 3721, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry