Pomoc dla niepełnosprawnych

Zarządzenia

Zarządzenia Wojewody Mazowieckiego 2014 rok

     Poniżej znajduje się lista zarządzeń wydanych przez Wojewodę Mazowieckiego w 2014 roku.

                                                                                                                                                                           

Nr. Data Tytuł Pobierz

Zmiany/ Uchylenie

Pobierz Uwagi
1 9.01.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego nr 1 znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w obrębie Studzieniec, gmina Sierpc      
2 9.01.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Kiełpiniec gmina Sterdyń      
3 9.01.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Andrzejów gmina Przyłęk      
4 9.01.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Żyrardowie przy ulicy Okrzei 53      
5 9.01.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie o wydanie decyzji o przekazaniu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w Szydłowcu przy ulicy Strażackiej      
6 9.01.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości części nieruchomości położonej w miejscowości Podzakrzówek gmina Tczów      
7 9.01.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości położonej w miejscowości Linów gmina Zwoleń      
8 10.01.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Płocku przy ulkicy ks. Prałata Stefana Niedzielaka      
9 10.01.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Moszna-Parcela, gmnia Brwinów      
10 10.01.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w gminie Raszyn, Falenty Duże      
11 10.01.2014r. wybory uzupełniające do Rady Gminy Winnica     Dz. Urz. z 2014 r. poz 269
12 13.01.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Mławie przy ulicy Sienkiewicza 2 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu      
13 13.01.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Stołeczną Policji w Warszawie o wydanie decyzji o wygaśnięcia trwałego zarządu przysługującego do części zabudowanej nieruchomości położonej w Piasecznie przy ulicy Puławskiej 44      
14 14.01.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Przesmyki przy ulicy Tadeusza Kościuszki 4 uchylone zarz. nr 139 z 28.03.2014r.  
15 15.01.2014r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Zakrzewie     Dz.Urz. z 2014r. poz. 390
16 16.01.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Płocku przy ulicy Zglenickiego 44c      
17 16.01.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku na nieruchomoci położonej w Warszawie przy ulicy Łubkowskiej 7/9      
18 16.01.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w miejscowości Lipiny gmina Przyłęk      
19 21.01.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Koordynacyjnego do spraw Realizacji rządowego Programu "Razem Bezpieczniej"      
20 23.01.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Warszawie przy ulicy Korowej 161 i 163 zm.zarz. nr 306 z 24.06.2014r.  
21 23.01.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Raciążu przy ulicy Błonie 1 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
22 23.01.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Wał Miedzeszyński uchylone zarz Nr 334 z 03.07.2014r.  
23 23.01.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Żurominie przy ulicy Warszawskiej 8 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
24 23.01.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Żyrardowie przy ulicy Chopina 4 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
25 23.01.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Pułtusku przy ulicy Rynek 23 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
26 23.01.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Ciechanowie przy ulicy 11-go Pułku Ułanów Legionowych 25 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
27 23.01.2014r. w sprawie przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 148 położonego w Warszawie przy ulicy Ogińskiego 5      
28 28.01.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Przasnyszu przy ulicy Świerkowej 5 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
29 28.01.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Stołeczną Policji w Warszawie o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w obrębie Tomice, gmina Góra Kalwiaria      
30 28.01.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Łagów gmina Przyłęk      
31 29.01.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Śwetlikowa Wola gmina Policzna      
32 29.01.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Ławeczko Stare gmina Przyłęk zm.zarz. nr 636 z 31.12.2014r.  
33 29.01.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Makowie Mazowieckim przy ulicy Łąkowej 3 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
34 29.01.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Marymonckiej 65 uchylone zarz. nr 122 z 8.05.2017r.  
35 29.01.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Włościańskiej 4A      
36 29.01.2014r. w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2014 r, na terenie województwa mazowieckiego i dodatkowego wynagrodzenia za udział w pracach komisji lekarskich zm.zarz. nr 122 z 20.03.2014r.  
37 31.01.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli przestrzegania warunków utrwalania przebiegu imprezy masowej      
38 31.01.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem miejsca postojowego zanjdującego się w budynku na nnieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Lewickiej 13/15      
39 31.01.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Platynowej 10 uchylone zarz Nr 29 z 22.01.2015r.  
40 31.01.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Belgijskiej 9      
41 31.01.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziorrnie przy ulicy Wareckiej 17 oraz ulicy Żółkiewskiego 34      
42 7.02.2014r. w sprawie określenia "Zadań Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze województwa mazowieckiego" uchyone. zarz. nr 43 z 5.02.2015r.  
43 7.02.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej położonej we wsi Jeżewice, gmina Tarczyn      
44 7.02.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Perkuna uchylone zarz. nr 97 z 27.02.2015r.  
45 12.02.2014r. w sprawie powtórzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Huszlewie     Dz.Urz. z 2014r. poz. 1402
46 14.02.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Inżynierskiej 9      
47 14.02.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Targowej      
48 14.02.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ulicy Sosnowej 1      
49 14.02.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowalnego posadowionego na nieruchomości położonej w miejscowości Pionki przy ulicy Przemysłowej pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie zm.zarz. nr 110 z 14.03.2014r.  
50 14.02.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Goszczyńskiego 1      
51 14.02.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonych w obrębie Kępa Piotrawińska gmina Solec nad Wisłą      
52 14.02.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonych w obrębie Kolonia Nadwiślańska gmina Solec nad Wisłą      
53 14.02.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Białobrzegach przy ulicy Żeromskiego 53      
54 14.02.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Radzymińskiej 105      
55 14.02.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w Białobrzegach      
56 14.02.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Powiatu Pruszkowskiego nieruchomości położonej w gminie Brwinów, obręb Parzniew      
57 14.02.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Augustówka      
58 14.02.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Warszawskiej 104 oraz na podwyższenie bonifikaty od ceny sprzedaży wpisanej do rejestru zabytków części nieruchomości      
59 14.02.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie systemów wykonywania czynności kancelaryjnych w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie      
60 14.02.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia w województwie mazowieckim Komendy Wojewódzkiej i Posterunków Terenowych Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie, ustalenia Regulaminu Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie oraz Regulaminu premiowania strażników Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie      
61 17.02.2014r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych podległych Wojewodzie Mazowieckiemu do dokonywania w 2014 r. przeniesień wydatkw budżetowych w obrębie jednego rozdziału      
62 20.02.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowalnego posadowionego na nieruchomości położonej w Garwolinie przy ulicy Targowej pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
63 20.02.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowalnego posadowionego na nieruchomości położonej w miejscowości Pionki przy ulicy Zakładowej pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
64 20.02.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowalnego posadowionego na nieruchomości położonej w Radomiu pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
65 20.02.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w obrębie Wólka Piaseczna, gmina Długosiodło      
66 20.02.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Uzdrowiskowej zm.zarz. nr 564 z 25.11.2014r.  
67 20.02.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Gminy Ożarów Mazowiecki nieruchomości położonej w obrębie SHRO Bronisze, gmina Ożarów Mazowiecki      
68 20.02.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Miasta Stołecznego Warszawy położonej w Warszawie przy ulicy Pańskiej 112      
69 20.02.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowalnego posadowionego na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Majdańskiej 38/40 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
70 20.02.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w gminie Puszcza Mariańska, obręb Wycześniak

zm. zarz Nr 602 z 10.12.2014r.

uchylone zarz. nr 474 z 9.08.2017r.

 
71 20.02.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonych w miejscowościach dziekanów Leśny przy ulicy Konopnickiej 1 oraz laski gmina Izabelin      
72 20.02.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującego się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Bernardyńskiej 10      
73 20.02.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej obrębie Gaj, gmina Zabrodzie      
74 20.02.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Przetycz Włościańska, gmina Długosiodło      
75 20.02.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Magnuszew, gmina Magnuszew      
76 20.02.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Sochaczewie przy ulicy Ziemowita      
77 27.02.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Warszawie w Dzielnicy Bemowo      
78 27.02.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Grodziska, gmina Nowy Duninów      
79 27.02.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Złotej 70      
80 27.02.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Mrówczej      
81 27.02.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Płocku przy ulicy Kazimierza Wielkiego 6B      
82 27.02.2014r. w sprawie wyrażeni zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w Ożarowie Mazowieckim przy ulicy Kolejowej 3      
83 27.02.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Józefowie przy ulicy Owalnej      
84 27.02.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Sulejówku przy ulicy I. Paderewskiego 103 i 103 A      
85 27.02.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie      
86 27.02.2014r. w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia w 2014 r. kontroli przedsiębiorców, w zakresie przestrzegania obowiązków wynikających z pozwolenia na nabywanie, przechowywanie lub używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego      
87 3.03.2014r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jastrzębia     Dz. Urz. z 2014 r. poz. 1907
88 5.03.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonfikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu przysługującego Zakładowi Karnemu w Przytułach Starych do nieruchomości położonych w Przytułach Starych, gmina Rzekuń      
89 5.03.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Gminy Naruszewo części nieruchomości położonej w obrębie i gminie Naruszewo      
90 6.03.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Warszawie przy ulicy Żegańskiej 1      
91 6.03.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu przysługującego Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie do nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Sienkiewicza 3      
92 6.03.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Grójcu przy ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej 13      
93 7.03.2014r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2014 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic m.st. Warszawy     Dz. Urz. z 2014 r. poz. 2288
94 7.03.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Stołeczne Przedsiębiorstwo Handlu Opałem i Materiałami Budowlanymi w Warszawie     Dz. Urz. z 2014 r. poz. 2289
95 7.03.2014r. w sprawie powołania Zespołu Monitorującego zagrożenia w zakresie wystąpienia afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa mazowieckiego uchylone zarz. 7 z 09.01.2018r.    
96 7.03.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonych w Siedlcach      
97 7.03.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Radomiu      
98 11.03.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej położonej w Szczytnie, gmina Kampinos      
99 11.03.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w miejscowości Izbica gmina Serock      
100 11.03.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Brazylijskiej 10B      
101 11.03.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Stołeczną Policji w Warszawie o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w miejscowości Osieck      
102 11.03.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Ostrołęce przy ulicy Bogusławskiego na część nieruchomości stanowiącej własność Miasta Ostrołęka położonej w Ostrołęce przy ulicy Goworowskiej      
103 12.03.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Piasecznie przy ulicy Żeromskiego      
104 13.03.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie raz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na terenie województwa mazowieckiego      
105 14.03.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garaży znajdujących się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Powsińskiej 73      
106 14.03.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Tarnogórskiej      
107 14.03.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem mieszkalnych położonych w Warszawie przy ulicy Białobrzeskiej 17 oraz ulicy Tamka 4 zm.zarz. nr 250 z 21.05.2014r.  
108 14.03.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w gminie Konstancin-Jeziorna, obręb Kępa Oborska      
109 14.03.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Pająków, gmina Przyłęk      
110 14.03.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w miejscowości Pionki przy ulicy Przemysłowej pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
111 14.03.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Górze Kalwarii, obręb 9-02      
112 14.03.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Armii Krajowej 62 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
113 14.03.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Kokosowej      
114 18.03.2014r. w sprawie powtórzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym     Dz. Urz. z 2014 r. poz. 2743
115 17.03.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Materii 1 uchylone zarz. nr 41 z 5.02.2015r.  
116 17.03.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału we współużytkowaniu wieczystym nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Aptecznej 5 i 5A oraz udziału we współwłasności budynków      
117 19.03.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących zasób nieruchomości Skarbu Państwa na terenie województwa mazowieckiego     Dz. Urz. z 2014 r. poz. 2941
118 19.03.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Karolkowej 46 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji      
119 19.03.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Miasta Stołecznego Warszawy położonej w Warszawie przy ulicy Wileńskiej 11 uchylone zarz. nr 96 z 27.02.2015r.  
120 19.03.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Łodziska, gmina Lelis      
121 19.03.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Ryczywół gmina Kozienice      
122 20.03.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2014 r. na terenie województwa mazowieckiego i dodatkowego wynagrodzenia za udział w pracach komisji lekarskich      
123 26.03.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Smoleńskiej      
124 26.03.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Gminy Czosnów części nieruchomości położonej w gminie Czosnów, obręb Kazuń Nowy      
125 26.03.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Gminy Rząśnik nieruchomości położonej w gminie i obrębie Rząśnik      
126 26.03.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Mławie przy ulicy Instalatorów      
127 26.03.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Gminy Piaseczno części nieruchomości położonej w Józefosławiu przy ulicy Tenisowej      
128 26.03.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Jagiellońskiej      
129 26.03.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spaw Wewnętrznych w Warszawie części nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Uzdrowiskowej 12/16      
130 27.03.2014r. w sprawie wyrażenia zgody bycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonych w miejscowościach Mierzwice Kolonia i Franopol gmina Sarnaki      
131 27.03.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Lucimia gmina Przyłęk      
132 27.03.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu przysługującego Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej do nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Polnej 1      
133 27.03.2014r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert dotyczących realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności na terenie województwa mazowieckiego w 2014 r.      
134 27.03.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na przebudowę obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Okrężnej 57 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji w Warszawie      
135 27.03.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na przebudowę obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Malczewskiego 3/5/7 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji w Warszawie      
136 27.03.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie budynku znajdującego się na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Włochowskiej 25/33 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji w Warszawie      
137 28.03.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny części nieruchomości położonej w miejscowości Słomczyn gmina Grójec      
138 28.03.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Legionowie przy ulicy Jagiellońskiej 6      
139 28.03.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Przesmyki przy ulicy Kościuszki 4      
140 28.03.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Pytlasińskiego 17 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji w Warszawie      
141 28.03.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Hożej 86      
142 28.03.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Chłodnej 3 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie uchylone zarz. nr 426 z 26.08.2014r.  
143 28.03.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Ustrzyckiej 2      
144 28.03.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości zabudowanej położonej w Otwocku przy ulicy Armii Krajowej 8      
145 28.03.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w miejscowości Zegrze Południowe Rybaki gmina Nieporęt      
146 28.03.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu przysługującego Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej do nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Chłodnej 3      
147 28.03.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Studzieńcu gmina Sierpc      
148 28.03.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w obrębach Ławy i Goworki, gmina Rzekuń      
149 28.03.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zabudowę zespołem budynków nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ulicy Goworowskiej pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
150 28.03.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Studzieńcu 34, gmina Sierpc      
151 28.03.2014r. w sprawie powołania Zespołu kwalifikacyjnego oferty składane do Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch - edycja 2014"      
152 1.04.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Sierakowskiego 7 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji      
153 1.04.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału w części wspólnej nieruchomości stanowiącej współwłasność Skarbu Państwa i osób fizycznych położonej w Laskowcu przy ulicy Mazurskiej 30      
154 2.04.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zabudowę zespołem budynków nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Kilińskiego 12 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
155 2.04.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy Gospodarczej 1 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
156 2.04.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Burakowskiej      
157 2.04.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Ciechanowie przy ulicy Płockiej 32 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
158 2.04.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zabudowę zespołem budynków nieruchomości położonej w Sochaczewie przy ulicy 1-go Maja pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
159 2.04.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Wyszkowie przy ulicy Strażackiej 6 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
160 2.04.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Piasecznie przy ulicy Staszica 19 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
161 2.04.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ulicy Celnej 11 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
162 2.04.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Gostyninie przy ulicy Przemysłowej 1 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
163 2.04.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Łagów gmina Przyłęk na część nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej położonej w miejscowości Łagów gmina Przyłęk      
164 2.04.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w miejscowości Chotcza Dolna gmina Chotcza      
165 2.04.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Warszawie przy ulicy Pełczyńskiego      
166 7.04.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu przysługującego Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej do nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Marymonckiej 89/91      
167 7.04.2014r. w sprawie powołania Mazowieckiej Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym      
168 8.04.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Radomiu pozostającej w trwałym zarządzie pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
169 8.04.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w obrębie Krypy gmina Liw      
170 11.04.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego dla Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Mazowieckim      
171 15.04.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości położonych w Ostrołęce przy ulicy Targowej 4 pozostającej w trwałym zarządzie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie      
172 11.04.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonych w obrębie Wola Pawłowska gmina Solec nad Wisłą      
173 11.04.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w obrębie Królewo, gmina Joniec      
174 11.04.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na rozbudowę budynku znajdującego się na nieruchomości położonej w Gostyninie przy ulicy 3-go Maja 17 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
175 11.04.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa samodzielnego boksu garażowego w budynku garażowym znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Mrozach przy ulicy Leśnej 6      
176 15.04.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału we współużytkowaniu wieczystym nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Smolnej 40 oraz udziału we współwłasności budynku oraz obniżenie bonifikaty od ceny sprzedaży wpisanej do rejestru zabytków części nieruchomości uchylone zarz. nr 269 z 5.06.2014r.  
177 15.04.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu projektowego do spraw podziału dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania z zakresu administracji rządowej      
178 16.04.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Emilii Plater 21 uchylone zarz. nr 136 z 17.03.2015r.  
179 16.04.2014r.. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy 11 Listopada 37/59 oraz Żwirki i Wigury pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
180 16.04.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy 11 Jerzego Radomskiego 2 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
181 16.04.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w miejscowości Lipsko przy ulicy Spacerowej 31A pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
182 16.04.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy 11 Listopada 37/59 oraz Żwirki i Wigury pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
183 16.04.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w miejscowości Gniewoszów pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
184 16.04.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Łaskarzewie przy ulicy Szkolnej pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
185 16.04.2014r. w sprawie wyrażenia zgody oddanie w najem lokalu mieszkalnego nr 9 znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Kazimierza Wielkiego 6B      
186 16.04.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Grójcu przy ulicy Brzozowej pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
187 16.04.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Miasta Stołecznego Warszawy położonej w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej      
188 16.04.2014r.. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Jedlińsk pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
189 16.04.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Kozienicach przy ulicy Radomskiej 1 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
190 16.04.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Warce pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
191 16.04.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do oceny wniosków złożonych przez spółdzielnie mieszkaniowe o refundacje kosztów      
192 16.04.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie systemów wykonywania czynności kancelaryjnych w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie      
193 23.04.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny na rzecz Gminy Brwinów prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w gminie Brwinów, obręb Moszna Wieś      
194 23.04.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Klepaczew gmina Sarnaki      
195 23.04.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny lokali w budynkach na nieruchomości położonej w miejscowości Parysów gmina Parysów zm.zarz. nr 454 z 11.09.2014r.  
196 23.04.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu użytkowego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lipiny gmina Przyłęk      
197 23.04.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości gruntowej w Płocku przy ulicy Gwardii Ludowej 8 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
198 23.04.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Piasecznie przy ulicy Puławskiej 44E pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji w Warszawie      
199 23.04.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki nieruchomości położonej w Nowym Dworze Mazowieckim w obrębie 26 7-01      
200 23.04.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego nr 10 w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Płocku przy ulicy Kazimierza Wielkiego 6B      
201 25.04.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości położonej w miejscowości Kręsk, gmina Stawiguda pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
202 25.04.2014r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert dotyczących realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej      
203 28.04.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu użytkowego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w obrębie Garbatka Podlas gmina Garbatka-Letnisko      
204 28.04.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu przysługującego Aresztowi Śledczemu w Grójcu do nieruchomości położonej w miejscowości Stawiszyn gmina Białobrzegi      
205 28.04.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy 1905 Roku      
206 28.04.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości położonej w Białobrzegach przy ulicy Żeromskiego 53      
207 28.04.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Trakt Brzeski 104/114      
208 28.04.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Gminy Baranowo nieruchomości położonej w gminie i obrębie Baranowo      
209 28.04.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garaży znajdujących się na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Józefa Grzegorza Chłopickiego      
210 28.04.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Powsińskiej 73      
211 28.04.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Powsińskiej 73      
212 28.04.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Radomiu przy Alei Wojska Polskiego      
213 28.04.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Powsińskiej 73      
214 6.05.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokali mieszkalnych nr 1, nr 2 i nr 3 w budynku znajdującym się na nieruchomościach gruntowych położonych w obrębie i gminie Łyse      
215 6.05.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garaży znajdujących się na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Makowskiej      
216 6.05.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w obrębie Kępa Piotrawińska gmina Solec nad Wisłą      
217 6.05.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Burakowskiej      
218 6.05.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Kazimierzowskiej 11

zm. zarz. Nr 17 z 21.01.2015r. zm.zarz. nr 305 z 24.06.2015r.

zm.zarz. nr 1069 z 20.10.2015r.

 
219 6.05.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Bielskiej      
220 6.05.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Piasecznie przy ulicy Puławskiej 44E pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji w Warszawie      
221 6.05.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Warszawie w Dzielnicy Śródmieście      
222 6.05.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowych położonych w obrębie i gminie Łyse      
223 7.05.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty z tytułu trwałego zarządu przysługującego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Płońsku do nieruchomości położonej w Płońsku przy ulicy Sienkiewicza      
224 8.05.2014r. w sprawie oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Bielskiej      
225 8.05.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Miasta Stołecznego Warszawy położonej w Warszawie przy ulicy Smolnej 18      
226 8.05.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w obrębie Rogów gmina Repki      
227 8.05.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Sokołowie Podlaskim      
228 8.05.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej w Karczewie przy ulicy Kościelnej 57 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji w Warszawie      
229 8.05.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w obrębie Podrogów gmina Sokołów Podlaski      
230 8.05.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Wieliszewie przy Alei Solidarności 25 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji w Warszawie      
231 8.05.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału w części wspólnej nieruchomości stanowiącej współwłasność Skarbu Państwa i osób fizycznych położonej w Laskowcu przy ulicy Mazurskiej 26      
232 8.05.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Złotej 70      
233 8.05.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Zwoleniu      
234 8.05.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Brackiej zm.zarz. nr 928 z 3.09.2015r.  
235 8.05.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu nr 10 znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Powsińskiej 73      
236 8.05.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonych w Warszawie na terenie Dzielnicy Praga Południe      
237 8.05.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Otwocku przy ulicy Wczasowej 26      
238 15.05.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Bielskiej      
239 15.05.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu nr 18 znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Powsińskiej 73      
240 15.05.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu nr 19 znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Powsińskiej 73      
241 15.05.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu nr 8 znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Powsińskiej 73      
242 15.05.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie dzierżawę części nieruchomości położonej w Górze Kalwarii w obrębach Aleksandrów i Linin II      
243 15.05.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w gminie i obrębie Andrzejewo      
244 15.05.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów sprawdzających kwalifikacje kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem oraz nadania jej regulaminu      
245 15.05.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę pomiędzy Skarbem Państwa a osobą fizyczną udziałów we współwłasności nieruchomości położonej w gminie Strzegowo, obręb 44 Topolewszczyzna      
246 20.05.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego nr 2 znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Kazimierza Wielkiego 6B      
247 21.05.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny na rzecz Gminy Brwinów prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w gminie Brwinów, obręb Moszna Parcela      
248 21.05.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Garwolinie przy ulicy Stachowskiego      
249 21.05.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Pruszkowie przy ulicy Brwinowskiej 3      
250 21.05.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali mieszkalnych położonych w Warszawie przy ulicy Białowieskiej 17 oraz ulicy Tamka 4      
251 21.05.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Marymonckiej 89/91 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
252 21.05.2014r. w spawie wyrażenia zgody z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Józefa Piłsudskiego      
253 23.05.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny nieruchomości położonej w Legionowie przy ulicy Ks. Piotra Skargi      
254 28.05.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonych w obrębie Ołtarzew i Pogroszew gmina Ożarów Mazowiecki      
255 28.05.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Przasnyszu przy ulicy Świerkowej 5 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
256 28.05.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Makowie Mazowieckim przy ulicy Łąkowej 3 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
257 28.05.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Gminy Puszcza Mariańska części nieruchomości położonej w gminie Puszcza Mariańska, obręb Mrozy      
258 28.05.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Chorzelach przy ulicy Padlewskiego 12 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
259 28.05.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Mazowieckim      
260 29.05.2014r. w sprawie nadania Statutu Mazowieckiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Warszawie

zm.zarz. nr 9 z 15.01.2015r.

zm.zarz. nr 596 z 20.08.2015r.

zm.zarz. nr 1177 z 15.12.2015r.

zm.zarz. nr 82 z 7.03.2016r.

uchylone zarz. nr 557 z 22.09.2017r.

 

Dz. Urz. Woj. Maz. Poz. 6920

260a 30.05.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie uchylenia zarządu komisarycznego oraz likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe "Holdbud" w Warszawie      
261 4.06.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w obrębie Wieniawa gmina Wieniawa      
262 4.06.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki nieruchomości położonej w Nowym Dworze Mazowieckim      
263 4.06.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w obrębie Jankowice gmina Jedlińsk      
264 4.06.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Węgrowie      
266 5.06.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garaży znajdujących się na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Wołoskiej 26A      
267 5.06.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Małkini Górnej przy ulicy Nurska 39 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
268 5.06.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w obrębie Dębniak gmina Kazanów      
269 5.06.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału we współużytkowaniu wieczystym nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Smolnej 40 oraz udziału we współużytkowaniu budynku oraz na obniżenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków      
270 5.06.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości położonej w miejscowości Józefów      
271 5.06.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowalnego posadowionego na nieruchomości gruntowej położonej w Płocku przy ulicy Armii Krajowej 62 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
272 5.06.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 63      
273 5.06.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Radomiu      
274 5.06.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Kazimierzowskiej      
275 10.06.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Studzieniec, gmina Sierpc      
276 10.06.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Studzieniec, gmina Sierpc      
277 10.06.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w miejscowości Zegrze Południowe Rybaki gmina Nieporęt      
278 10.06.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Otwocku przy ulicy Kupieckiej      
279 10.06.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w miejscowości Zegrze Południowe Rybaki gmina Nieporęt      
280 10.06.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w miejscowości Zegrze Południowe Rybaki gmina Nieporęt      
281 10.06.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Sokołowie Podlaskim uchylone zarz. nr 197 z 29.04.2015r.  
282 10.06.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Pająków gmina Przyłęk      
283 10.06.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Tynieckiej      
284 10.06.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w miejscowości Zegrze Południowe Rybaki gmina Nieporęt      
285 10.06.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Bernardyńskiej 10      
286 10.06.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Czerniakowskiej 103/105      
287 10.06.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Studzieniec, gmina Sierpc      
288 10.06.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Studzieniec, gmina Sierpc      
289 10.06.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Studzieniec, gmina Sierpc      
290 10.06.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Studzieniec, gmina Sierpc      
291 10.06.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Studzieniec, gmina Sierpc      
292 10.06.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Studzieniec, gmina Sierpc      
293 10.06.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Studzieniec, gmina Sierpc      
294 10.06.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Kilińskiego      
295 10.06.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie w Dzielnicy Śródmieście      
296 10.06.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Fizylierów      
297 11.06.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji  Egzaminacyjnej  przeprowadzającej  testy kwalifikacyjne  dla  osóbubiegających się o uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy: C1, C1+E C i C+E lub D1, D1+E D i D+E, oraz nadania jej regulaminu wewnętrznego      
298 16.06.2014r. w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w jednostce Policji zm zarz Nr 372 z 25.07.2014r.  
299 18.06.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Wygoda 6      
300 18.06.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Targowej 65      
301 18.06.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Gminy Lipowiec Kościelny nieruchomości położonej w gminie Lipowiec Kościelny, obręb Turza Mała      
302 18.06.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Chmielnej      
303 18.06.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Wojewódzkiej do spraw weryfikacji strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w infrastrukturze komunalnej      
304 24.06.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Królewskiej      
305 24.06.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Bernardyńskiej 10      
306 24.06.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Korkowej 161 i 163      
307 24.06.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garaży znajdujących się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Koźmiana 2      
308 24.06.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garaży znajdujących się na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Tunelowej      
309 24.06.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garaży znajdujących się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Platynowej 10      
310 24.06.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Tadeusza Kościuszki 21      
311 24.06.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Postępu      
312 24.06.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Łaguszów gmina Przyłęk      
313 24.06.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Bratniej 22      
314 26.06.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej włąsność Skarbu Państwa położonej w Płocku przy ulicy Kostrogaj 10      
315 26.06.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garaży znajdujących się na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Makowskiej      
316 26.06.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ulicy Juliusza Słowackiego 57      
317 26.06.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Karolin gmina Zwoleń      
318 26.06.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ulicy Ofiar Firleya      
319 26.06.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Kamianka gmina Repki      
321 26.06.2014r. w sprawie przeprowadzenia wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania      
322 01.07.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków udzielenia bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności nieruchomości stanowiących własność skarbu Państwa, którymi gospodaruje Wojskowa Agencja Mieszkaniowa oraz wysokości stawek procentowych tych bonifikat      
323 01.07.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Miasta Ostrów Mazowiecka nieruchomości położonej w gminie i obrębie Ostrów Mazowiecka      
324 01.07.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Gminy Glinojeck nieruchomości położonej w Glinojecku przy ul. Płockiej 20      
325 01.07.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości połozonej w gminie Zabrodzie, obręb Basinów      
326 01.07.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Olimpijskiej 11      
327 01.07.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w gminie Nowy Duninów, obręb Lipianki      
328 01.07.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Sędomierskiej      
329 02.07.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Mazowieckiego Wojewózkiego Zespołu nadzorującego realizację zadań w zakresie przeciwdziałania ruchom osuwiskowym oraz usuwania ich skutków      
330 03.07.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w miejscowości Pająków gmina Przyłęk      
331 03.07.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w gminie Mała Wieś, obręb Podgórze Parcele      
332 03.07.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny części nieruchomości położonej w Radzyminie      
333 03.07.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonych w Warszawie w Dzielnicy Praga Północ      
334 03.07.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Wał Miedzeszyński      
335 03.07.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Miasta Płock nieruchomości położonych w Płocku przy Placu 13-stu Straconych oraz przy ulicy Norbertańskiej      
336 03.07.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Piasecznie przy ulicy Żeromskiego uchyl. zarz. nr 359 z dnia 17.07.2015r.  
337 03.07.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Górczewskiej      
338 03.07.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się trwałego zarządu przysługującego Mazowieckiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Warszawie do części nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Romualda Traugutta 57      
339 11.07.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonych na terenie gminy Czarnia, obręby Brzozowy Kąt i Czarnia      
340 11.07.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Piasecznie przy ulicy Mazurskiej uchyl. zarz. nr 358 z dnia 17.07.2015r.  
341 11.07.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu przysługującego Aresztowi Śledczemu w Warszawie - Służewcu do nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Kłobuckiej 5      
342 11.07.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny na rzecz Gminy Halinów nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Halinów      
343 11.07.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonych w Warszawie w Dzielnicy Bielany      
345 11.07.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny na rzecz Miasta Ostrołęka prawa własności części nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Ostrołęce w rejonie ulicy Srebrnej      
346 15.07.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garaży znajdujących się na części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Chłopickiego      
347 16.07.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie współużytkownikom wieczystym wyższej o 25 % bonifikaty w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zabytkowych nieruchomości Skarbu Państwa położonych w gminie Brochów, obręb Tułowice      
348 16.07.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego "Petrobudowa" z siedzibą w Płocku      
349 16.07.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w gminie Stara Biała, obręb Biała Nowa pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
350 16.07.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w gminie Raszyn, obręb Falenty Duże uchylone zarz. nr 589 z 20.08.2015r.  
351 16.07.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Szczęśliwickiej 58      
352 16.07.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Kostrzyńskiej      
353 16.07.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Kamień gmina Białobrzegi      
354 16.07.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w Warszawie w Dzielnicy Targówek

zm zarz Nr 600 z 10.12.2014r.

uchylone zarz. nr 1033 z 1.10.2015r.

 
355 17.07.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Żyrardowie przy ulicy Chopina 4 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
356 22.07.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Ryczywół gmina Kozienice      
357 22.07.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do udziału 86/100 części nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Słowackiego 4/1      
358 22.07.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu przysługującego Aresztowi Śledczemu w Radomiu do nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Milejowickiej i Wolanowskiej      
359 22.07.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Piasecznie przy Placu Piłsudskiego 1 na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Piaseczno położoną w Piasecznie przy ulicy Kościelnej      
360 22.07.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części budynku posadowionego na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Włochowskiej 25/33 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji w Warszawie      
361 22.07.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy 1-go Maja 3/5      
362 22.07.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie Kęczewo, gmina Lipowiec Kościelny      
363 22.07.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Tamka 4      
364 22.07.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Otwocku przy ulicy Powstańców Warszawy      
365 22.07.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej, położonej w Ożarowie Mazowieckim przy ulicy Konotopskiej 9 uchyl. zarz. nr 133 z 13.03.2015r.  
366 25.07.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonych w obrębie Wola Więcieżowa gmina Przysucha      
367 25.07.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Urodzajnej      
368 25.07.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz Powiatu Warszawskiego Zachodniego z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości gruntowych położonych w gminie Izabelin      
369 25.07.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w obrębie Pęsy, gmina Raciąż      
370 25.07.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Nowej Iwicznej przy ulicy Zimowej 15, gmina Lesznowola      
371 25.07.2014r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert dotyczących realizacji zadań z zakresu działań edukacyjnych adresowanych do romskiej mniejszości etnicznej      
372 25.07.2014r. zmiana zarządzenia dotyczącego określenia wysokości opłaty za pobyt w jednostce Policji     Dz.Urz. z 2014 r. poz. 7208
373 30.07.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Ciechanowie przy ulicy Orylskiej uchylone zarz. nr 8 z 14.01.2016r.  
374 30.07.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Warszawie przy ulicy Dymińskiego i Alei Wojska Polskiego na nieruchomość stanowiącą własność Miasta Stołecznego Warszawy położoną w Warszawie przy ulicy Rakowieckiej 2D      
375 30.07.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Górze Kalwarii, obręb Linin II      
376 30.07.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Ciechanowie przy ulicy 17 Stycznia 14      
377 31.07.2014r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

zmienione zarz. nr 67 z 16.02.2015r.

zm.zarz.nr 377 z 213.09.2015r.

uchylone zarz. nr 267 z 17.05.2016r.

 
378 4.08.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na terenie województwa mazowieckiego      
379 7.08.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Lubkowskiej 7/9      
380 7.08.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny na rzecz Powiatu Piaseczyńskiego niezabudowanej nieruchomości położonej w Górze Kalwiarii przy ulicy Ks. Sajny 1      
381 7.08.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w gminie Konstancin-Jeziorna, obręb Kępa Oborska      
382 7.08.2014r. w sprawie określenia zakresu kompetencji i zadań wykonywanych przez Wicewojewodę Mazowieckiego      
383 7.08.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Powiśle 1      
384 7.08.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w obrębie Wach, gmina Kadzidło      
385 7.08.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Goworki, gmina Rzekuń      
386 7.08.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w oWarszawie przy ulicy Krasickiego 55/59      
387 7.08.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w radomiu przy ulicy Wierzbickiej      
388 7.08.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Lucynów, gmina Wyszków      
389 7.08.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonych w Warszawie w Dzielnicy Białołęka      
390 7.08.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonych w Warszawie w Dzielnicy Białołęka      
391 8.07.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w gminie Pomiechówek, obręb 10 Goławice Pierwsze      
392 8.07.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości  położonej w Warszawie przy ulicy Jana Kazimierza 1/29       
393 8.07.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Obory, gmina Konstancin-Jeziorna      
394 8.07.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa  części nieruchomości położonej w Warszawie w Dzielnicy Białołęka      
395 8.07.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Lipsku przy ulicy Spacerowej 31A pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
396 8.07.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Łosicach przy ulicy Kolejowej 6 i 6A pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
397 8.07.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Garwolinie przy ulicy Stacyjnej pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
398 8.07.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Sokołowie Podlaskim przy ulicy Wolności 50 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
399 8.07.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Szydłowcu przy ulicy Kościuszki 194 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
400 8.07.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Kozienicach pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
401 8.07.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Zwoleniu pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
402 8.07.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Węgrowie przy ulicy Piłsudskiego 6 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
403 8.07.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Białobrzegach przy ulicy Żeromskiego 23 pozostającej w trwałym zarządzie
Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu
     
404 8.07.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy 11 Listopada 37/59 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
405 8.07.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Siedlcach przy ulicy Starowiejskiej pozostającej w trwałym zarządzie
Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu
     
406 19.08.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu realizacyjnego do spraw projektu pod nazwą "Elektroniczna platforma wymiany i obiegu dokumentów administracji rządowej województwa mazowieckiego (EPWiOD)"      
407 19.08.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Białobrzegi gmina Nieporęt      
408 20.08.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Okopowej 16      
409 20.08.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w obrębie Józefów II, gmina Jabłonna      
410 20.08.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Miasta Stołecznego Warszawy położonej w Warszawie przy ulicy Twardej 8/12 zm.zarz. nr 540 z 7.11.2014r.  
411 20.08.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie przy al. Niepodległości 52      
412 20.08.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Łosicach przy ulicy Bialskiej 3      
413 20.08.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny numer 1 w budynku położonym w Warszawie przy ulicy Patriotów 309      
414 20.08.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Przysusze przy ulicy 3 Maja 8 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
415 20.08.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na terenie województwa mazowieckiego      
416 22.08.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Zakłady Budownictwa Mostowego Przedsiębiorstwo Państwowe w Warszawie      
417 26.08.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego znajdującego sie w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Jazdów 10A      
418 26.08.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Mińsku Mazowieckim      
419 26.08.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w miejscowości Stawiszyn gmina Białobrzegi      
420 26.08.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w miejscowości Stawiszyn gmina Białobrzegi      
421 26.08.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w miejscowości Stawiszyn gmina Białobrzegi      
422 26.08.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w miejscowości Stawiszyn gmina Białobrzegi      
423 26.08.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w miejscowości Stawiszyn gmina Białobrzegi      
424 26.08.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w miejscowości Stawiszyn gmina Białobrzegi      
425 26.08.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w miejscowości Stawiszyn gmina Białobrzegi      
426 26.08.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Chłodnej 3 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
427 26.08.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Chłodnej 3 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
428 28.08.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Produkcji "LAS" w Ostrowi Mazowieckiej      
431 28.08.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Rozbrat 28/30      
432 29.08.2014r. w sprawie powołania Mazowieckiego Wojewódzkiego Zespołu Koordynującego w ramach rządowego programu na lata 2014-2016 "Bezpieczna i przyjazna szkoła"

zm.zarz. nr 481 z 1.10.2014r.

zm.zarz. nr 47 z 10.02.2016r.

zm.zarz. nr 269 z 18.05.2016r.

zm.zarz. nr 243 z 25.05.2017r.

 
433 3.09.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału we współużytkowaniu wieczystym nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Pańskiej 112      
434 4.09.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Sulejówku przy ulicy Asfaltowej      
435 5.09.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Okopowej 16      
436 5.09.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Józefów      
437 10.09.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Warszawie przy ulicy Fosa      
438 10.09.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Sierakowo, gmina Przasnysz      
439 10.09.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości Państwa położonej w Płocku przy ulicy Bielskiej      
440 10.09.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Bonifacego 90      
441 10.09.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Złocienia 3      
442 10.09.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w gminie Puszcza Mariańska. obręb Wycześniak      
443 10.09.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonych w obrębie Umiastów, Pogroszew i Koprki, gmina Ożarów Mazowiecki      
444 10.09.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Marianka, gmina Mińsk Mazowiecki      
445 10.09.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Olszyny, gmina Myszyniec uchylone nr 1092 z 2.11.2015r.  
446 10.09.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Platynowej 10      
447 10.09.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ulicy Kościuszki 30/34      
448 10.09.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Bielskiej      
449 10.09.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Krysiaku, gmina Myszyniec      
450 10.09.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Warszawie przy ulicy Sowińskiego      
451 10.09.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Przysowy, gmina Chorzele      
452 10.09.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny części nieruchomości położonej w Kozienicach przy ulicy Kochanowskiego28      
453 11.09.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Węgrowie      
454 11.09.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny lokali w budynkach na nieruchomości położonej w miejscowości Parysów gmina Parysów      
456 16.09.2014r. w sprawie stanowisk kierowania i zapasowych miejsc pracy w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w województwie mazowieckim      
457 16.09.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w obrębie Stanisławów, gmina Baranów      
458 16.09.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy 11 Listopada 37/59 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
459 16.09.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na przebudowę obiektu budowlanego posadowionego na części nieruchomości położonej w Siedlcach przy ulicy Starowiejskiej 66 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
460 16.09.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Piątków gmina Policzna      
461 16.09.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Piaseczno, gmina Jedlińsk      
462 18.09.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego      
463 18.09.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w obrębie Strzałki, gmina Gostynin      
464 18.09.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Powiatu Wołomińskiego nieruchomości położonej w Radzyminie przy ulicy Konstytucji 3-go Maja      
465 18.09.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na najem części nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Piastowskiej      
466 18.09.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości położonej w obrębie Jastrzębia, gmina Gostynin      
467 18.09.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Bolesława Limanowskiego 134b      
468 18.09.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny na rzecz Gminy Mała Wieś prawa własności nieruchomości Skarbu państwa położonej w gminie i obrębie Mała Wieś      
469 18.09.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziałów w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Miasta Stołecznego Warszawy położonych w Warszawie przy ulicy Barcickiej 43      
470 18.09.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz Gminy Ostrów Mazowiecka w formie darowizny nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obrębie Komorowo, gmina Ostrów Mazowiecka      
471 18.09.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w obrębie Gózd gmina Gózd      
472 18.09.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Siedlcach przy ulicy Starowiejskiej 66 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
473 19.09.2014r. w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli przestrzegania warunków utrwalania przebiegu imprezy masowej

zm.zarz. nr 111 z 6.03.2015r.

zm.zarz. nr 1010 z 22.09.2015r.

zm.zarz. nr 1204 z 29.12.2015r.

uchylone zarz.

nr 55 z 14.03.2017r.

 
474 23.09.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na stosowanie innej niż ustawowa stopy procentowej niespłaconej ceny nieruchomości oraz nieuiszczenia części opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa na terenie województwa mazowieckiego     Dz.Urz. z 2014r. poz. 8724
475 23.09.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w obrębie Zawidz Mały, gmina Zawidz      
476 25.09.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw przeciwdziałania nietolerancji wobec grup mniejszościowych oraz grup zagrożonych wykluczeniem      
477 29.09.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Rzeczków gmina Wierzbica      
478 30.09.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do oceny wniosków zgłaszanych na terenie województwa mazowieckiego w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - "Radosna Szkoła"      
479 30.09.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Gminy Lesznowola nieruchomości położonej w gminie Lesznowola, obręb Stara Iwiczna      
480 30.09.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości położonych w Zielonce przy ulicy 11-go Listopada      
481 1.10.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Mazowieckiego Wojewódzkiego Zespołu Koordynującego w ramach rządowego programu na lata 2014-2016 "Bezpieczna i przyjazna szkoła"      
482 2.10.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji oceniającej wnioski zgłoszone przez gminy i powiaty w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój"      
483 2.10.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonych na terenie gminy Ożarów Mazowiecki      
484 6.10.2014r. w sprawie powołania Komisji oceniającej przydatność składników majątku Obrony Cywilnej      
485 6.10.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia Rzecznika Dyscyplinarnego dla Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Mazowieckim oraz jego zastępców       
486 8.10.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim
w Warszawie
     
487 8.10.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny na rzecz Gminy Halinów nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Halinów      
488 8.10.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w miejscowości Parysów, gmina Parysów      
489 10.10.2014r. w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego do spraw zagrożenia chorobami szczególnie niebezpiecznymi i wysoce zakaźnymi      
490 15.10.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Aleksandrowo, gmina Lelis      
491 15.10.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Duninopol, gmina Wiskitki      
492 15.10.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ulicy Przemysłowej 19      
493 15.10.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Piastowskiej      
494 15.10.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się trwałego zarządu przysługującego Mazowieckiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Warszawie do nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Nowy świat 21      
495 15.10.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Gaśno, gmina Gostynin      
496 15.10.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ulicy Energetyków      
497 15.10.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Odlewniczej      
498 15.10.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Powsińskiej 73      
499 15.10.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Rudki gmina Przyłęk      
500 15.10.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Rudki gmina Przyłęk      
501 15.10.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej Warszawie przy ulicy Warszawskiej      
502 15.10.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny części nieruchomości położonej w Garwolinie      
503 20.10.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonych w Wyszkowie przy ulicy Kościuszki 13 pozostających w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu      
504 20.10.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części  nieruchomości położonej w Warszawie przy Al. Jerozolimskich pozostających w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji w Warszawie      
505 20.10.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny na rzecz Gminy Mrozy części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Mrozy      
506 20.10.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny na rzecz Gminy Mrozy części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Mrozy      
507 22.10.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad gospodarowania środkami trwałymi oraz zasad prowadzenia gospodarki magazynowej majątku Obrony Cywilnej w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie uchylone zarz. nr 397 z 29.07.2016r.  
508 24.10.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na  nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Bernardyńskiej 19      
509 24.10.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garaży znajdujących się na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Tunelowej      
510 24.10.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Piastowskiej      
511 24.10.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na  nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Koźmiana 2 uchylone zarz. nr 595 z 15.12.2016r.  
512 24.10.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Kłudno gmina Wieniawa      
513 24.10.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Czarna, gmina Wołomin      
514 24.10.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Iłży przy ulicy Przy Malenie pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
515 28.10.2014r. w sprawie organizacji i przeprowadzenia ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego pod kryptonimem "EBOLA 2014"      
516 29.10.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Przygody gmina Suchożebry uchylone zarz. nr 566 z 25.11.2014r.  
517 29.10.2014r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie      
518 29.10.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Sokołowie Podlaskim przy ulicy Kolejowej pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
519 29.10.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części zabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Kuninie, gmina Goworowo      
520 29.10.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Gostyninie przy ulicy 3-go Maja 17 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu      
521 29.10.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Pułtusku przy ulicy Rynek 23 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu      
522 29.10.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Legarda, gmina Gostynin      
523 29.10.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości lokalowej nr 4 znajdującej się w budynku położonym w Płońsku przy ulicy 1-go Maja 3 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu      
524 29.10.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Żyrardowie przy ulicy Chopina 4/6 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu      
525 29.10.2014r. w sprawie ustalenia zasad postępowania w zakresie udzielania zamówień publicznych w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie oraz formy i trybu przekazywania informacji dotyczących procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych przez kierowników służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz kierowników jednostek podporządkowanych Wojewodzie Mazowieckiemu      
526 31.10.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Bernardyńskiej 10      
527 31.10.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Otwocku przy ulicy Mieszka I 13/15 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
528 31.10.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Przasnyszu przy ulicy Świerkowej 5 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
529 31.10.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Ostrowi Mazowieckiej przy ulicy Karola Piłata 12 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
530 31.10.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Makowie Mazowieckim przy ulicy Łąkowej 3 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
531 31.10.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Mławie przy ulicy Sienkiewicza 2 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
532 31.10.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Żurominie przy ulicy Warszawskiej 8 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
533 31.10.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu nr 4 znajdującego się na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Koźmiana 8      
534 31.10.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Ordona      
535 4.11.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Modlińskiej      
536 4.11.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Marysińskiej i ulicy V Poprzecznej      
537 4.11.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości połozonej w Sokołowie Podlaskim przy ulicy Kolejowej pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
538 4.11.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste części nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Bałtyckiej      
539 6.11.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym udziału Skarbu Państwa we własności nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy 1905 Roku 30b uchylone zarz. nr 1045 z 7.10.2015r.  
540 7.11.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Miasta Stołecznego Warszawy położonej w Warszawie przy ulicy Twardej 8/12      
541 7.11.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Miasta Ostrołęka nieruchomości położonych w Ostrołęce przy ulicy Kołobrzeskiej 11      
542 7.11.2014r. w sprawie powołania komisji do likwidacji składników rzeczowych majątku ruchomego obrony cywilnej      
543 12.11.2014r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie      
544 13.11.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Kiełpiniec gmina Sterdyń      
545 14.11.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycei z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału we współwłąsności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Wirów gmina Jabłonna Lacka      
546 14.11.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Koordynatora czynności kancelaryjnych oraz Komisji skontrowej w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie      
547 14.11.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu udziału w nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Warszawie przy ulicy Podskarbińskiej 25      
548 18.11.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Otwocku przy ulicy Mieszka I 13/15 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
549 18.11.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Otwocku przy ulicy Mieszka I 13/15 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
550 18.11.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Rożki gmina Kowala      
551 18.11.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Lipka, gmina Klembów      
552 18.11.2014

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Policzna gmina Policzna

     
553 20.11.2014r. w sprawie przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 201, położonego w Warszawie przy ul. Markowskiej 6      
554 20.11.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Mazowieckiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Warszawie     nie zatwierdzone przez Prezesa Rady Ministrów
555 21.11.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Bielskiej      
556 21.11.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Pawłowo, gmina Regimin      
557 21.11.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Bielskiej      
558 21.11.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Pawłowo, gmina Regimin      
559 21.11.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Przyczółkowskiej      
560 21.11.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu nr 11 znajdującego się w budynku na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Warszawie przy ulicy Powsińskiej 73      
561 21.11.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Sosnkowskiego      
562 21.11.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garaży znajdujących się w budynku na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Warszawie przy ulicy Powsińskiej 73      
563 21.11.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Regulskiej      
564 25.11.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Uzdrowiskowej      
565 25.11.2014r. w sprawie wyrażenbia zgody na sprzedaż wpółużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Zielonce      
566 25.11.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Przygody gmina Suchożebry      
567 28.11.2014r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Wojewody Mazowieckiego w 2015 r. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego"      
568 28.11.2014r. w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego dla osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii      
569 28.11.2014r. w sprawie powołania członków komisji dyscyplinarnej orzekazjącej o dopowiedzialności dyscyplinarnej osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii      
570 01.12.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego i powołania jej członków      
571 2.12.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garaży znajdujących się na nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Warszawie przy ulicy Józefa Grzegorza Chłopickiego oraz ulicy Makowskiej      
572 2.12.2014r. w sprawie organizacji i przeprowadzenia ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego pod kryptonimem "EPIDEMO 2014"      
573 2.12.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny na rzecz Powiatu Mińskiego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Cegłów      
574 2.12.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Wyszkowie przy ulicy Strażackiej 6 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
575 2.12.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Bernardyńskiej 10      
576 2.12.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Powsińskiej 73      
577 2.12.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Piasecznie przy ulicy Staszica 19 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
578 2.12.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ulicy Celnej pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
579 2.12.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Piasecznie przy ulicy Puławskiej 44E pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji w Warszawie      
580 2.12.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy Okunin 126 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
581 2.12.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Wyszogrodzkiej 1A pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
582 2.12.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Gwardii Ludowej 8 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
583 2.12.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Grabowej 7 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji w Warszawie      
584 2.12.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Miasta Płock nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Ośnickiej      
585 2.12.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Radomiu pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
586 2.12.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Radomiu pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
587 2.12.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Radomiu pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
588 3.12.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia Rzecznika Dyscyplinarnego dla Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Mazowieckim oraz jego zastępców       
589 4.12.2014r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wieniawa     Dz. Urz. poz. 11174
590 9.12.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Warszawskie Przedsiębiorstwo Budowy Elektrowni i Przemysłu "BETON - STAL"     Dz. Urz. poz. 11475
591 9.12.2014r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Węgrowa     Dz. Urz. poz. 11390
592 9.12.2014r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Brochów     Dz. Urz. poz. 11391
593 9.12.2014r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Mirów     Dz. Urz. poz. 11392
594 9.12.2014r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zatory     Dz. Urz. poz. 11393
596 9.12.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do części nieruchomości położonej w Siedlcach przy ulicy Starowiejskiej      
597 10.12.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie uchylenia zarządu komisarycznego oraz likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe "HOLDBUD" w Warszawie     Dz. Urz. poz. 11872
598 10.12.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Różanie przy ulicy Mickiewicza pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej      
599 10.12.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Wyszogrodzkiej 1A pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej      
600 10.12.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości udziału we współwłasności nieruchomości położonej w Warszawie w Dzielnicy Targówek      
601 10.12.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na najem części nieruchomości położonej w Garwolinie przy ulicy Targowej pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej      
602 10.12.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w gminie Puszcza Mariańska, obręb Wycześniak      
603 10.12.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Wyszogrodzkiej 1A pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej      
604 10.12.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Ciechanowie przy ulicy Płockiej 32 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej zm.zarz. nr 118 z 12.03.2015r.  
605 10.12.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Różanie przy ulicy Mickiewicza pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej      
606 10.12.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Różanie przy ulicy Mickiewicza pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej      
607 10.12.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości położonej w Różanie przy ulicy Mickiewicza pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej      
608 10.12.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w obrębie Łagów gmina Przyłęk      
609 10.12.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału we współwłasności neruchomości połozonej w obrębie 3 Boryszew gmina Wiązowna      
610 10.12.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w gminie i obrębie Wiskitki      
611 10.12.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Garwolinie przy ul. Targowej pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewózkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
612 10.12.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na najem części nieruchomości położonej w Garwolinie przy ulicy Targowej pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
614 10.12.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Kotuń, gmina Kotuń      
615 12.12.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Planetowej uchyl.zarz. nr 983 z 18.09.2015r.  
616 12.12.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddaniew dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Nowy świat 58      
617 17.12.2014r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Młodzieszyn     Dz. Urz. poz.11833
618 17.12.2014r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Piastowie     Dz. Urz. poz.11862
619 17.12.2014r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Radzyminie     Dz. Urz. poz.11863
620 17.12.2014r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Marki     Dz. Urz. poz.11834
621 22.12.2014r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Wojewódzkiej Komisji do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Warszawie      
622 22.12.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do realizacji budżetu zadaniowego      
623 22.12.2014r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Inspekcji Handlowej w Warszawie

zm. zarz. Nr 23 z 21.01.2015r.

zm.zarz. nr 372 z 6.07.2017r.

 
625 22.12.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie w Dzielnicy Białołęka      
626 22.12.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Baryczka gmina Przyłęk      
627 22.12.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Garwolinie przy ulicy Kościuszki      
628 22.12.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Nowogrodzkiej 82 pozostającej w trwałym zarządzie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie uch. zarz. nr 441 z 28.07.2015r.  
629 22.12.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w gminie Długosiodło, obręb Chrzczanka Włościańska      
630 22.12.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Żelaznej 79 pozostającej w trwałym zarządzie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie uchyl. zarz. nr 531 z 5.08.2015r.  
631 22.12.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w nieruchomości położonej w Ciechanowie przy ulicy Witosa      
632 22.12.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w obrębie Stara Huta, gmina Puszcza Mariańska      
633 23.12.2014r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Nasielsku     Dz. Urz. poz. 11906
634 29.12.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości położonych w Ostrołęce przy ulicy Targowej 4 pozostających w trwałym zarządzie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie      
635 29.12.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Płocku, obręb 0012 Radziwie      
636 31.12.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Ławeczko Stare gmina Przyłęk      
637 31.12.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Ciechanowie przy ulicy Płockiej 32 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
638 31.12.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Makowie Mazowieckim przy ulicy Noniuszki 6A pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
639 31.12.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Ciechanowie przy ulicy Płockiej 32 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
640 31.12.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Rechniewskiego 9B      
Podziel / Share
Beata Darnowska, 10.01.2014, Ilość wejść: 16749, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry