Pomoc dla niepełnosprawnych

Zarządzenia

Zarządzenia Wojewody Mazowieckiego 2015 rok

 Poniżej znajduje się lista zarządzeń wydanych przez Wojewodę Mazowieckiego w 2015 roku.

                                                                                                                                                             

 

Nr. Data Tytuł Pobierz

Zmiany/ Uchylenie

Pobierz Uwagi
1 7.01.2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Strzegowo     Dz. Urz. poz. 124
2 7.01.2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Solec nad Wisłą     Dz. Urz. poz. 125
3 9.01.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa  w formie darowizny prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Garbatka Letnisko Północ gmina Garbatka Letnisko      
4 13.01.2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Iłży     Dz. Urz. poz. 217
5 13.01.2015r. w sprawie zasięgu terytorialnego dodatkowego lotniczego przejścia granicznego Radom-Sadków zm.zarz. nr 149 z 1.04.2016r.  
6 15.01.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny na rzecz Gminy Mrozy nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Mrozy      
7 15.01.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonych w Warszawie przy ulicy Trakt Brzeski      
8 15.01.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości położonej w Konstancinie - Jeziornie przy ulicy Wareckiej uchyl. zarz. nr 1 z 7.01.2016r.  
9 15.01.2015r. zmieniająca zarządzenie w sprawie nadania Statutu Mazowieckiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Warszawie     Dz. Urz. poz 898
10 15.01.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie wniosku o wydanie decyzji o przekazaniu trwałego zarządu do nieruchomości położonej w Sochaczewie przy ulicy Staszica      
13 19.01.2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sońsk      
14 19.01.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Podzakrzówek, gmina Tczów      
15 20.01.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ulicy Bolesława Limanowskiego 95      
16 20.01.2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Garwolin      
17 21.01.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Kazimierzowskiej 11      
18 21.01.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Rapaty Sulimy, gmina Chorzele      
19 21.01.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonych w Lipsku pozostających w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
20 21.01.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonych w Lipsku pozostających w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
21 21.01.2015r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert dotyczących realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności na terenie województwa mazowieckiego w 2015 r.      
22 21.01.2015r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Farmaceutycznemu w Warszawie zm. zarz. nr 27 z 25.01.2018r.  
23 21.01.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Inspekcji Handlowej w Warszawie      
24 21.01.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału we współużytkowaniu wieczystym nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Emilii Plater 9/11 oraz udziału we współwłasności budynków uchylone zarz. nr. 586 z 12.12.2016r.    
25 21.01.2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą      
26 22.01.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w gminie Konstancin-Jeziorna, obręb Kępa Oborska      
27 22.01.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej przy ulicy Doktora Perzyny w Zwoleniu      
28 22.01.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Szczawin, gmina Goworowo      
29 22.01.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Platynowej 10      
30 22.01.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Kamianka gmina Repki uchylone zarz. nr 95 z 27.02.2015r.  
31 23.01.2015r. w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej,powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2015 r. na terenie województwa mazowieckiego i dodatkowego wynagrodzenia za udział w pracach komisji lekarskich

zm.zarz. nr 36 z 2.02.2015r.

zm.zarz. nr 82 z 19.02.2015r.

zm.zarz. nr 160 z 2.04.2015r.

zm. zarz. nr 191 z 29.04.2015r.

 
32 27.01.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warce      
33 27.01.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Józefowie przy ulicy Owalnej      
34 2.02.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Czerniakowskiej 103/105      
35 2.02.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji  Egzaminacyjnej  przeprowadzającej  testy kwalifikacyjne  dla  osóbubiegających się o uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy: C1, C1+E C i C+E lub D1, D1+E D i D+E, oraz nadania jej regulaminu wewnętrznego      
36 2.02.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej,powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2015 r. na terenie województwa mazowieckiego i dodatkowego wynagrodzenia za udział w pracach komisji lekarskich      
37 3.02.2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Siedlce     Dz. Urz. poz. 981
38 3.02.2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bodzanów     Dz. Urz. poz. 982
39 4.02.2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Piasecznie      
40 5.02.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własności Skarbu Państwa położonej w Warszawie przy ulicy Poborzańskiej      
41 5.02.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Materii 1      
42 5.02.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Teodora Zielińskiego 13      

43

5.02.2015r. w sprawie określenia "Zadań Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze województwa mazowieckiego"      
44 5.02.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garaży znajdujących się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Koźmiana 8      
45 5.02.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej w Płocku przy ulicy Kazimierza Wielkiego 6B      
46 5.02.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Wola Suchożerbska gmina Suchożebry      
47 5.02.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Kosewo, gmina Nasielsk      
48 9.02.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny części nieruchomości położonej w Radzyminie      
49 10.02.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy al. Szucha 27      
50 10.02.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Czerniakowskiej 103/105      
51 10.02.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garaży znajdujących się na częściach nieruchomości stanowiących własności Skarbu Państwa położonych w Warszawie przy ulicy Józefa Jerzego Chłopickiego oraz przy ulicy Makowskiej      
52 10.02.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Piasecznie w rejonie ulic Ludowej i Fabrycznej wraz z przeniesieniem własności budynku      
53 10.02.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Zalesie Górne, gmina Piaseczno      
54 10.02.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Pasieki Józefowo, gmina Goworowo      
55 10.02.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Pasieki Józefowo, gmina Goworowo      
56 10.02.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w obrębie i gminie Baboszewo      
57 10.02.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Dolne Pole gmina Sokołów Podlaski uchylone zarz. nr 26 z 18.01.2016r.  
58 10.02.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej w Płocku przy ulicy Kazimierza Wielkiego 6B      
59 10.02.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie i gminie Olszewo-Borki      
60 10.02.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Dzwonek, gmina Czerwin      
61 10.02.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Drobinie, obręb 0014      
62 11.02.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Wołominie przy ulicy Gdyńskiej      
63 12.02.2015r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania i zasad działania terenowych komisji do spraw szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę      
64 12.02.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan      
65 13.02.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Brzozów-Kolonia gmina Sokołów Podlaski uchylono zarz. nr 583 z 20.08.2015r.  
66 13.02.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radzyminie przy Al. Jana Pawła II 30      
67 16.02.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie      
68 16.02.2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta i Gminy w Łosicach     Dz. Urz. poz. 1326
69 16.02.2015r. w sprawie przeprowadzenia wyborów ponownych do Rady Gminy Sobolew w okręgu wyborczym nr 1     Dz. Urz. poz. 1327
70 17.02.2015r. w sprawie wyborów ponownych do Rady Gminy Potworów     Dz. Urz. poz. 1398
71 19.02.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu przysługującego Schronisku dla Nieletnich Warszawa Okęcie w Warszawie do nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Warszawie przy ulicy Lipowicza 3      
72 19.02.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ulicy Celnej pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
73 19.02.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy Okunin 126 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
74 19.02.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy Okunin 126 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie zm.zarz. nr 231 z 22.05.2015r.  
75 19.02.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy Okunin 126 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
76 19.02.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Wyszkowie przy ulicy Strażackiej 6 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
77 19.02.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części powierzchni dachu budynku posadowionego na nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Gwardii Ludowej 8 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
78 19.02.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ulicy Celnej pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
79 19.02.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części  nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Gwardii Ludowej 8 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
80 19.02.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie części  nieruchomości położonej w Gostyninie przy ulicy Przemysłowej 1 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
81 19.02.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonej w Garwolinie stanowiącej własność Skarbu Państwa na nieruchomość położoną w Garwolinie stanowiącą własność Skarbu Państwa oddaną we współużytkowanie wieczyste osób fizycznych      
82 19.02.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2015 r. na terenie województwa mazowieckiego i dodatkowego wynagrodzenia za udział w pracach komisji lekarskich      
83 19.02.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów sprawdzających kwalifikacje kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem oraz nadania jej regulaminu      
84 19.02.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego Ministerstwu Obrony Narodowej - Stołecznemu Zarządowi Infrastruktury do nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Kolskiej 13      
85 19.02.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Bernardyńskiej 19      
86 19.02.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego Ministerstwu Obrony Narodowej - Stołecznemu Zarządowi Infrastruktury do nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Krasińskiego oraz ulicy Przasnyskiej      
87 20.02.2015r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych podległych Wojewodzie Mazowieckiemu do dokonywania w 2015r. przeniesień wydatków budżetowych w obrębie jednego rozdziału      
88 20.02.2015r. w sprawie powołania Komisji do spraw analizy wniosków o dofinansowanie zadań zawartych w "Programie integracji społecznej romskiej w Polsce na lata 2014-2020"

zm.zarz. nr 567 z 16.11.2016r. 

uchylone zarz. nr 626 z 28.11.2017r.

 
89 20.02.2015r. w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia w 2015 r. kontroli przedsiębiorców w zakresie przestrzegania obowiązków wynikających z pozwolenia na nabywanie, przechowywanie lub używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego zm.zarz. nr 958 z 9.09.2015r.  
90 25.02.2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Milanówek     Dz. Urz. poz.1631
91 27.02.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Gwardii Ludowej 8 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
93 27.02.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Wyszogrodzkiej 1A pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
94 27.02.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Wyszogrodzkiej 1A pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
95 27.02.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Kamianka gmina Repki      
96 27.02.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Miasta Stołecznego Warszawy położonej w Warszawie przy ulicy Wileńskiej 11      
97 27.02.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Perkuna      
98 27.02.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na terenie województwa mazowieckiego      
99 27.02.2015r. w sprawie określenia trybu ogłaszania konkursów ofert na realizację zadań publicznych finansowanych ze środków Wojewody Mazowieckiego, przeprowadzania tych konkursów i ogłoszenia ich wyników oraz rozliczania przyznanych dotacji i kontroli realizowanych zadań finansowanych lub współfinansowanych z dotacji uchylone zarz. nr 94 z 26.04.2017r.  
100 2.03.2015r. w sprawie przeprowadzenia wyborów ponownymi do Rady Miasta Zielonka      
101 3.03.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan      
102 4.03.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny nieruchomości położonych w miejscowości Lipsko przy ulicy Bibliotecznej      
103 4.03.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Wilgi 1      
104 4.03.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Warce pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
105 4.03.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy 11 Listopada 37/59 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
106 4.03.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy 11 Listopada 37/59 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
107 4.03.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w miejscowości Izbica gmina Serock      
108 4.03.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy S. Ligonia 37      
109 4.03.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Jagiellońskiej      
110 5.03.2015r. w sprawie wyborów ponownych do Rady Miejskiej w Pruszkowie     Dz. Urz. poz. 1911
111 6.03.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli przestrzegania warunków utrwalania przebiegu imprezy masowej      
112 9.03.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Wojewódzkiej do spraw weryfikacji szkód i szacowania strat powstałych wskutek zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w Infrastrukturze komunalnej      
113 12.03.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Sierakowo, gmina Przasnysz      
114 12.03.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu położonej w Ostrowi Mazowieckiej przy ulicy Piłata 12      
115 12.03.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Szydłowcu przy ulicy Strażackiej pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
116 12.03.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Siedlcach przy ulicy Brzeskiej      
117 12.03.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Szydłowcu przy ulicy Strażackiej pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
118 12.03.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Ciechanowie przy ulicy Płockiej 32 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
119 12.03.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej położonej we wsi Jeżewice, gmina Tarczyn zm.zarz. nr 1190 z 22.12.2015r.  
120 12.03.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Mrozowskiej      
121 12.03.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Ostrołęce w obrębie 0003 3      
122 12.03.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Ostrołęce w obrębie 0003 3      
123 12.03.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Janów, gmina Mińsk Mazowiecki      
124 12.03.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Bolesława Limanowskiego      
125 12.03.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na terenie województwa mazowieckiego      
126 12.03.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rachunkowości w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie      
127 12.03.2015r. w sprawie powołania Zespołu kwalifikującego oferty składane do Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch-edycja 2015" zm.zarz. nr 145 z 20.03.2015r.  
128 12.03.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Walecznych 4/6 i ulicy Wał Miedzeszyński zm.zarz. nr 1106 z 5.11.2015r.  
129 12.03.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziałów w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Miasta Stołecznego Warszawy położonych w Warszawie przy ulicy Nowogrodzkiej 46      
130 12.03.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Mińsku Mazowieckim      
131 12.03.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Malowniczej 20      
132 13.03.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości położonej w miejscowości Kręski, gmina Stawiguda pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
133 13.03.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej położonej w Ożarowie Mazowieckim przy ulicy Konotopskiej 9      
134 17.03.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w miejscowości Błonie przy ulicy Jana Pawła II 2 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji w Warszawie      
135 17.03.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Chłodnej 3 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
136 17.03.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Emilii Plater 21      
137 17.03.2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zabrodzie     Dz. Urz. poz 2437
138 17.03.2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Goszczyn     Dz. Urz. poz 2438
139 18.03.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny prawa własności części nieruchomości położonej w miejscowości Kotuń gmina Kotuń      
140 19.03.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan      
141 20.03.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem stanowiska garażowego w budynku znajdującym się na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Belgijskiej 9      
142 20.03.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Tulipanów      
143 20.03.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości położonej w Nasielsku przy ulicy Kościuszki 29 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji w Warszawie      
144 24.03.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie systemów wykonywania czynności kancelaryjnych w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie      
145 20.03.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu kwalifikującego oferty składane do Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch-edycja 2015"      
146 24.03.2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Kobyłka     Dz. Urz. poz. 2764
147 26.03.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Biała Nowa, gmina Stara Biała      
148 26.03.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Węgrowie przy ulicy Mickiewicza i Kard. S. Wyszyńskiego 7      
149 26.03.2015r. w sprawie wyrażenia zgody oddanie w najem garaży znajdujących się na nieruchomościach położonych w Warszawie przy ulicy Makowskiej      
150 26.03.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie i gminie Olszewo-Borki      
151 26.03.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ulicy I Armii Wojska Polskiego 23a      
152 26.03.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny nieruchomości położonej w Warszawie przy Alei Armii Ludowej 3/5      
153 26.03.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Uniwersytetu Warszawskiego      
154 31.03.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na terenie województwa mazowieckiego      
155 31.03.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garaży znajdujących się na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Tunelowej      
156 1.04.2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Słupno     Dz. Urz. poz 3011
157 1.04.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Kadź gmina Klwów      
158 1.04.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału we współużytkowaniu wieczystym nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Zielnej      
159 2.04.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny części nieruchomości położonej w Kozienicach przy ulicy Kochanowskiego 28      
160 2.04.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej,powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2015 r. na terenie województwa mazowieckiego i dodatkowego wynagrodzenia za udział w pracach komisji lekarskich      
161 7.04.2015r. w sprawie powołania zespołu do spraw wdrożenia ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia      
162 8.04.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie Karty audytu wewnętrznego oraz Podręcznika procedur audytu wewnętrznego w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie      
163 8.04.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan      
164 9.04.2015r. w sprawie organizacji i przeprowadzenia ćwiczenia sztabowego z zakresu zarządzania kryzysowego pod kryptonimem "FALA 2015"      
165 9.04.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Łosicach przy ulicy Kolejowej 6 i 6A pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
166 15.04.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Łaskarzewie przy ulicy Szkolnej pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
167 15.04.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Grabowie nad Pilicą pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
168 15.04.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Sobolew gmina Sobolew      
169 15.04.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w Wołominie przy ulicy Miłej 33      
170 15.04.2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Sieciechowie     Dz. Urz. poz. 3503
171 16.04.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Christa Botewa      
172 16.04.2015r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Warszawie zm.zarz. nr 280 z 30.05.2016r.  
173 17.04.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Mławie, obręb 0010      
174 17.04.2015r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert dotyczących realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej      
175 17.04.2015r. w sprawie wyborów ponownych do Rady Miasta Mława     Dz. Urz. poz. 3643
176 17.04.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektów budowlanych posadowionego na nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Energetyków14 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
177 17.04.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Chłopickiego      
178 17.04.2015r. w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w prawie użytkowania wieczystego części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Stołecznego Warszawy położonej w Warszawie przy ulicy Tykocińskiej 74      
179 17.04.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Zwoleniu przy ulicy Lubelskiej 6 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
180 17.04.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Otolińskiej 29 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
181 17.04.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Nasielsku      
182 17.04.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Kaliska gmina Łochów      
183 11.05.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziałów w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Miasta Stołecznego Warszawy położonych w Warszawie przy ulicy Odyńca 7      
184 17.04.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonych w Płocku, obręb 0012 Radziwie      
185 27.04.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w miejscowości Kępa Piotrawińska gmina Solec nad Wisłą      
186 27.04.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Różanie przy ulicy Lwowskiej 6 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
187 27.04.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Jedlanka gmina Zwoleń      
188 27.04.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Limanowskiego 95 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
189 27.04.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Łochów gmina Łochów      
190 27.04.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Mazowieckiego Wojewódzkiego Zespołu nadzorującego realizację zadań w zakresie przeciwdziałania ruchom osuwiskowym oraz usuwaniem ich skutków      
191 29.04.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2015 r. na terenie województwa mazowieckiego i dodatkowego wynagrodzenia za udział w pracach komisji lekarskich      
192 27.04.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zabudowę obiektem nowej siedziby nieruchomości położonej w Sierpcu przy ulicy Kilińskiego pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
193 27.04.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Kaliska gmina Łochów      
194 27.04.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Kaliska gmina Łochów      
195 27.04.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Kaliska gmina Łochów      
196 27.04.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Kaliska gmina Łochów      
197 29.04.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Sokołowie Podlaskim      
198 29.04.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości położonej w Ciechanowie przy ulicy Płockiej 32 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
199 4.05.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Kaliska gmina Łochów      
200 4.05.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Lewickiej 13/15      
201 4.05.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości położonej w Ciechanowie przy ulicy Płockiej 32 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
202 4.05.2015r. w sprawie przeprowadzenia wyborów ponownych do Rady Miejskiej w Chorzelach w okręgu wyborczym nr 12     Dz. Urz. poz. 4245
203 4.05.2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Sieciechowie     Dz. Urz. poz. 4246
204 7.05.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w obrębie Ołtarzew, gmina Ożarów Mazowiecki      
205 7.05.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Sobolew gmina Sobolew      
206 7.05.2015r. w sprawie udziału w ćwiczeniu RENEGADE - KAPER 15/I      
207 11.05.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonych w obrębie Boiska gmina Solec nad Wisłą      
208 12.05.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonych w obrębie Kolonia Boiska, gmina Solec nad Wisłą      
209 13.05.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Marymonckiej 89/91 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
210 13.05.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Majdańskiej 38/40 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
211 13.05.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonych w obrębie Białobrzegi gmina Chotcza      
212 13.05.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Ujrzanów, gmina Siedlce      
213 13.05.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonych w obrębie Jarentowskie Pole gmina Chotcza      
214 19.05.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan      
215 19.05.2015r. w sprawie powołania komisji do spraw likwidacji rzeczowych składników majątku ruchomego obrony cywilnej      
216 20.05.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan      
217 19.05.2015r. w sprawie wyrażenia zgody z zasobu Skarbu Państwa udziałów we współużytkowaniu wieczystym nieruchomości gruntowych położonych w Warszawie przy ulicy Grójeckiej      
218 19.05.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny na rzecz Gminy Cegłów nieruchomości położonej w miejscowości Cegłów      
219 20.05.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Miasta Stołecznego Warszawy położonej w Warszawie przy ulicy Gniewkowskiej 23      
220 20.05.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Powiatu Piaseczyńskiego nieruchomości połozonej w Piasecznie przy ulicy Czajewicza 2/4      
221 21.05.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan zm.zarz. nr 257 z 3.06.2015r.  
222 21.05.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan      
223 22.05.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan      
224 21.05.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Górze Kalwarii, obręb Linin II      
225 21.05.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości położonej w Gostyninie przy ulicy Przemysłowej 1 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
226 21.05.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości położonej w Gostyninie przy ulicy Przemysłowej 1 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
227 21.05.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Ciechanowie przy ulicy Sienkiewicza      
228 21.05.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Bolesława Limanowskiego 134b      
229 21.05.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego "Petrobudowa" w Płocku      
230 22.05.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Zwoleniu pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
231 22.05.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy Okunin 126 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
232 22.05.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Zwoleniu, gmina Zwoleń      
233 22.05.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Swojęcin, gmina Lutocin      
234 22.05.2015r. w sprawie przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 83, położonego w Pruszkowie przy ulicy Kopernika 15      
235 25.05.2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wierzbno     Dz. Urz. poz. 4804
236 27.05.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu nr 5 znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Platynowej 10      
237 27.05.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu nr 8 znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Platynowej 10      
238 27.05.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Królowej Aldony 22      
239 27.05.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie wniosku o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonych w Gostyninie przy ulicy Przemysłowej 1      
240 27.05.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku posadowionym na nieruchomości położonej w Stawiszynie 31B gmina Białobrzegi      
241 28.05.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku posadowionym na nieruchomości położonej w Stawiszynie 31B gmina Białobrzegi      
242 28.05.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku posadowionym na nieruchomości położonej w Stawiszynie 31B gmina Białobrzegi      
243 28.05.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku posadowionym na nieruchomości położonej w Stawiszynie 31B gmina Białobrzegi      
244 28.05.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku posadowionym na nieruchomości położonej w Stawiszynie 31B gmina Białobrzegi      
245 28.05.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Kilińskiego      
246 28.05.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku posadowionym na nieruchomości położonej w Stawiszynie 31B gmina Białobrzegi      
247 28.05.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku posadowionym na nieruchomości położonej w Stawiszynie 31B gmina Białobrzegi      
248 28.05.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Bielskiej      
249 28.05.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Wyszkowie przy ulicy Strażackiej 6 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
250 28.05.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Stołeczną Policji w Warszawie o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w miejscowości Jabłonna gmina Jabłonna      
251 28.05.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej w Sochaczewie przy ulicy Staszica 7 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
252 28.05.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Platynowej 10      
253 1.06.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu nr 2 znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Platynowej 10      
254 1.06.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad      
255 3.06.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Polnej      
256 3.06.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy 1905 Roku      
257 3.06.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan      
258 8.06.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan      
259 15.06.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez przymrozki wiosenne      
260 15.06.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad      
261 15.06.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad      
262 15.06.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez przymrozki wiosenne      
263 15.06.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez przymrozki wiosenne      
264 15.06.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez przymrozki wiosenne      
265 12.06.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Eugeniusza Horbaczewskiego 3      
266 12.06.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie przy Al. Sztandarów      
267 12.06.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy 1 Sierpnia      
268 12.06.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Sochaczewie przy ulicy Staszica 7 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej      
269 12.06.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Sprawnej      
270 15.06.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez przymrozki wiosenne      
271 15.06.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez przymrozki wiosenne      
272 15.06.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez przymrozki wiosenne      
273 12.06.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w gminie Radziejowice, obręb Budy Mszczonowskie      
274 15.06.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez przymrozki wiosenne zm. zarz. nr 310 z dnia 15.06.2015r.  
275 15.06.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad      
276 12.06.2015r. w sprawie ustanowienia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie      
277 15.06.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się trwałego zarządu przysługującego Mazowieckiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Warszawie do części nieruchomości położonej w Warszawie przy Placu Bankowym 1A      
278 16.06.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Gminy Nasielsk nieruchomości położonej w Nasielsku w obrębie 0001 Miasto Nasielsk      
279 16.06.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w gminie Lipowiec Kościelny, obręb Turza Wielka      
280 16.06.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny części nieruchomości położonej w obrębie Kozienice gmina Kozienice      
281 16.06.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Chlewiska gmina Chlewiska      
282 16.06.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w obrębie 20 Śniadków Górny gmina Sobienie Jeziory      
283 16.06.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny części nieruchomości położonej w obrębie SHR Wolica gmina Ożarów Mazowiecki      
284 16.06.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w obrębie Garbatka-Letnisko Południe gmina Garbatka-Letnisko      
285 16.06.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny prawa własności części nieruchomości położonej w miejscowości Kotuń gmina Kotuń      
286 16.06.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny części nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Osieck gmina Osieck      
287 16.06.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny części nieruchomości położonej w obrębie SHR Płochocin gmina Ożarów Mazowiecki      
288 19.06.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie systemów wykonywania czynności kancelaryjnych w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie      
289 19.06.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w gminie Góra Kalwaria, obręb Tomice      
290 19.06.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem stanowiska garażowego w budynku znajdującym się na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Konopnickiej 5      
291 19.06.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Gminy Słubice nieruchomości położonej w gminie i obrębie Słubice      
292 17.06.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez przymrozki wiosenne      
293 17.06.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez przymrozki wiosenne      
294 18.06.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym na terenie województwa mazowieckiego      
295 18.06.2015r. w sprawie przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 46, położonego w Pruszkowie przy ulicy Lipowej 9      
296 18.06.2015r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert składanych w ramach programu wieloletniego "Senior-WIGOR" na lata 2015-2020      
297 24.06.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez przymrozki wiosenne      
298 22.06.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Ostrołęce, obręb 0002 2      
299 22.06.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Pogorzel, gmina Siennica      
300 24.06.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez przymrozki wiosenne      
301 24.06.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad      
303 24.06.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez przymrozki wiosenne zm. zarz. Nr 316 z dn. 30.06.2015r.  
304 24.06.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Borówek, gmina Siennica uchylone zarz. nr 426 z 5.08.2016r.  
305 24.06.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Kazimierzowskiej 11      
306 26.06.2015r. w sprawie powołania Wojewódzko-Miejskiego Zespołu do spraw zapewnienia bezpieczeństwa podczas Światowych Dni Młodzieży w 2016 r.      
307 25.06.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad      
308 25.06.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Rzodkiewki 21      
309 25.06.2015r. w sprawie ustalenia składu oraz okreslenia wynagrodzenia dla członków Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie

zm.zarz. nr 1112 z 9.11.2015r.

zm.zarz. nr 297 z 10.06.2016r.

zm. zarz. nr 524 z 6.09.2017r.

uchyl. zarz. nr 149 z 28.03.2018r.

 
310 26.06.2015r. zmieniajace Zarządzenie Nr 274 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez przymrozki wiosenne      
311 26.06.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez przymrozki wiosenne      
312 29.06.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez przymrozki wiosenne      
313 29.06.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez przymrozki wiosenne      
314 30.06.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez przymmrozki wiosenne      
315 30.06.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez przymrozki wiosenne      
316 30.06.2015r. zmieniające Zarządzenie Nr 303 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez przymrozki wiosenne      
317 03.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 724 z 4.09.2015r.  
318 03.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 725 z 4.09.2015r.  
319 03.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 726 z 4.09.2015r.  
320 03.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 727 z 4.09.2015r.  
321 06.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę

zm.zarz. nr 356 z 17.07.2015r.

zm.zarz. nr 728 z 4.09.2015r.

 
322 03.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez przymrozki wiosenne      
323 03.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez przymrozki wiosenne      
324 02.07.2015r. w sprawie wyborów uzupełnijących do Rady Gminy Stanisławów     Dz. Urz. poz. 5989
325 07.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 749 z 4.09.2015r.  
326 07.07.2015r. w sprawie przeprowadzenia wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania      
327 10.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 729 z 4.09.2015r.  
328 10.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 750 z 4.09.2015r.  
329 10.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę

zm. zarz. nr 426 z 24.07.2015r.

zm.zarz. nr 751 z 4.09.2015r.

 
330 10.07.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy Al. Sztandarów      
331 10.07.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Kaliska gmina Łochów      
332 10.07.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w Wołominie przy ul. Jaśminowej      
333 14.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad      
334 14.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 730 z 4.09.2015r.  
335 14.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 731 z 4.09.2015r.  
336 14.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę

zm.zarz. nr 732 z 4.09.2015r.

zm.zarz. nr 988 z 21.09.2015r.

 
337 14.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 734 z 4.09.2015r.  
338 14.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę

zm.zarz. nr 733 z 3.09.2015r.

zm.zarz. nr 951 z 9.09.2015r.

 
339 15.07.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w gminie i obrębie Brochów oraz na podwyższenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków      
340 15.07.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Siedlcach przy ulicy Prezydenta Lecha Kaczyńskiego      
341 15.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę

zm.zarz. nr 353 z 16.07.2015r.

zm.zarz. nr 752 z 4.09.2015r.

 
342 15.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę

zm. zarz. nr 463 z 28.07.2015r.

zm.zarz. nr 753 z 4.09.2015r.

 
343 15.07.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na terenie województwa mazowieckiego      
344 16.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę

zm.zarz. nr 756 z 4.09.2015r.

zm. zarz. nr 1005 z 21.09.2015r.

 
345 15.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 755 z 4.09.2015r.  
346 15.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę      
347 15.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę

zm.zarz. nr 695 z 4.09.2015r.

zm.zarz. nr 736 z 2.09.2015r.

 
348 15.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę

zm.zarz. nr 437 z 29.07.2015r.

zm.zarz. nr 735 z 4.09.2015r.

 
349 15.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 754 z 4.09.2015r.  
350 16.07.2015r.
w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę

zm.zarz. nr 494 z 31.07.2015r.

zm. zarz. nr 595 z 20.08.2015r.

zm.zarz. nr 757 z 4.09.2015r.

 

 
351 16.07.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Gminy Szulborze Wielkie nieruchomości położonej w gminie i obrębie Szulborze Wielkie      
352 16.07.2015r.
w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę
zm.zarz. nr 758 z 4.09.2015r.  
353 16.07.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę      
354 16.07.2015r.
w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę
zm.zarz. nr 759 z 4.09.2015r.  
355 17.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę

zm.zarz. nr 544 z 7.08.2015r.

zm.zarz. nr 737 z 4.09.2015r.

 
356 17.07.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę      
357 17.07.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w obrębie Moszna - Wieś, gmina Brwinów      
358 17.07.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Piasecznie przy ulicy Mazurskiej      
359 17.07.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Piasecznie przy ulicy Żeromskiego      
360 17.07.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonch w gminie Bodzanów, obręb Stanowo i Osmolinek      
361 17.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 760 z 4.09.2015r.  
362 17.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 696 z 4.09.2015r.  
363 20.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 738 z 4.09.2015r.  
364 20.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 739 z 4.09.2015r.  
365 17.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę

zm.zarz. nr 397 z 22.07.2015r.

zm.zarz. nr 697 z 4.09.2015r.

 
366 21.07.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Pruszkowie przy ulicy Parzniewskiej      
367 20.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 764 z 4.09.2015r.  
368 20.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 763 z 4.09.2015r.  
369 20.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 761 z 4.09.2015r.  
370 20.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 762 z 4.09.2015r.  
371 20.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę

zm.zarz. nr 547 z 10.08.2015r.

zm.zarz. nr 765 z 4.09.2015r.

 
372 20.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 766 z 3.09.2015r.  
373 21.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 698 z 4.09.2015r.  
374 21.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad      
375 21.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę

zm. zarz. nr 405 z 23.07.2015r.

zm.zarz. nr 699 z 4.09.2015r.

 
376 23.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad i huragan zm.zarz. nr 700 z 4.09.2015r.  
377 21.07.2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kadzidło     Dz. Urz. poz. 6412
378 21.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę

zm. zarz. nr 448 z 28.07.2015r.

zm.zarz. nr 769 z 4.09.2015r.

 
379 21.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę

zm.zarz. nr 495 z 31.07.2015r.

zm.zarz. nr 767 z 4.09.2015r.

 
380 22.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę

zm.zarz. nr 741 z 4.09.2015r.

zm.zarz. nr 1031 z 2.10.2015r.

 
381 22.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 740 z 4.09.2015r.  
382 23.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 742 z 4.09.2015r.  
383 24.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 743 z 4.09.2015r.  
384 21.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę

zm.zarz. nr 469 z 29.07.2015r.

zm.zarz. nr 768 z 4.09.2015r.

 
385 22.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad zm. zarz. nr 471 z 28.07.2015r.  
386 22.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 701 z 4.09.2015r.  
387 22.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, huragan i grad

zm. zarz. nr 406 z 23.07.2015r.

zm.zarz. nr 702 z 4.09.2015r.

 
388 22.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę i grad zm.zarz. nr 703 z 4.09.2015r.  
389 22.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 770 z 4.09.2015r.  
390 22.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę

zm.zarz. nr 539 z 7.08.2015r.

zm.zarz. nr 771 z 4.09.2015r.

 
391 22.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad i suszę

zm.zarz. nr 466 z 29.07.2015r.

zm.zarz. nr 578 z 18.08.2015r.

zm.zarz. nr 772 z 4.09.2015r.

 
392 22.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 773 z 4.09.2015r.  
393 23.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 774 z 4.09.2015r.  
394 23.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad      
395 23.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan i grad      
396 23.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad      
397 22.07.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę      
398 23.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę i huragan zm.zarz. nr 704 z 4.09.2015r.  
399 23.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan      
400 23.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan      
401 23.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę i huragan zm.zarz. nr 705 z 4.09.2015r.  
402 23.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, huragan i deszcz nawalny zm.zarz. nr 706 z 4.09.2015r.  
403 23.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę

zm.zarz. nr 707 z 4.09.2015r.

zm.zarz. nr 1016 z 30.09.2015r.

 
404 23.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad      
405 23.07.2015r. zmieniające Zarządzenie Nr 375 Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 lipca 2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę      
406 23.07.2015r. zmieniające Zarządzenie Nr 387 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 lipca 2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, huragan i grad      
407 23.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę

zm.zarz. nr 515 z 4.08.2015r.

zm.zarz. nr 775 z 4.09.2015r.

 
408 23.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę i grad

zm. zarz. nr 467 z 28.07.2015r.

zm.zarz. nr 776 z 4.09.2015r.

 
409 23.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 777 z 4.09.2015r.  
410 23.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan i grad      
411 23.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę i huragan zm.zarz. nr 778 z 4.09.2015r.  
412 23.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, huragan i grad

zm. zarz. nr 465 z 28.07.2015r.

zm.zarz. nr 779 z 4.09.2015r.

zm.zarz. nr 1020 z 30.09.2015r.

 
413 24.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan zm.zarz. nr 957 z 10.09.2015r.  
414 24.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan i grad      
415 24.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan      
416 23.07.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Zwoleniu      
417 23.07.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skrabu Państwa nieruchomości  położonej w miejscowości Białobrzegi gmina Nieporęt      
418 24.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan i grad      
419 24.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan i grad      
420 24.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan i grad      
421 31.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 708 z 4.09.2015r.  
422 24.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę

zm.zarz. nr 709 z 4.09.2015r.

zm.zarz. nr 1014 z 30.09.2015r.

 
423 24.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę

zm.zarz. nr 710 z 4.09.2015r.

zm.zarz. nr 950 z 9.09.2015r.

 
424 24.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 785 z 4.09.2015r.  
425 24.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 780 z 4.09.2015r.  
426 24.07.2015r. zmieniające Zarządzenie Nr 329 Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 lipca 2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę      
427 24.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 784 z 4.09.2015r.  
428 24.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 783 z 4.09.2015r.  
429 24.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 781 z 4.09.2015r.    
430 24.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę oraz huragan, grad, deszcz nawalny

zm. zarz. nr 468 z 28.07.2015r.

zm.zarz. nr 519 z 5.08.2015r.

zm.zarz. nr 782 z 4.09.2015r.

 
431 27.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 786 z 4.09.2015r.  
432 28.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 746 z 4.09.2015r.  
433 28.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 744 z 4.09.2015r.  
434 28.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę

zm.zarz. nr 745 z 4.09.2015r.

zm.zarz. nr 974 z 15.09.2015r.

 
435 28.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan i deszcz nawalny      
436 28.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan i deszcz nawalny      
437 29.07.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę      
438 28.07.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie przy Wale Golędzinowskim      
439 28.07.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w Wołominie przy ulicy Jaśminowej      
440 28.07.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garaży znajdujących się na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Józefa Grzegorza Chłopickiego      
441 28.07.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Nowogrodzkiej 82 pozostającej w trwałym zarządzie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie      
442 28.07.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości położonej w Siedlcach przy ulicy Jana III Sobieskiego 9      
443 28.07.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonych w Legionowie przy ulicy Jagiellońskiej 26b pozostających w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji      
444 24.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan      
445 28.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad i huragan      
446 28.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan i grad      
447 27.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 787 z 4.09.2015r.  
448 28.07.2015r. zmieniające Zarządzenie Nr 378 Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 lipca 2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę      
449 27.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan i deszcz nawalny      
450 28.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę

zm.zarz. nr 788 z 4.09.2015r.

zm.zarz. nr 972 z 15.09.2015r.

 
451 27.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 789 z 4.09.2015r.  
452 27.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 790 z 4.09.2015r.  
453 27.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 791 z 4.09.2015r.  
454 28.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 792 z 4.09.2015r.  
455 27.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 793 z 4.09.2015r.  
456 27.07.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Miasta Stołecznego Warszawy położonej w Warszawie przy ulicy Gniewkowskiej r. Mszczonowskiej      
457 28.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez deszcz nawalny, huragan i grad      
458 28.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 711 z 4.09.2015r.  
459 28.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad      
460 28.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, deszcz nawalny, grad i huragan zm.zarz. nr 712 z 4.09.2015r.  
461 28.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad      
462 28.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 713 z 4.09.2015r.  
463 28.07.2015r. zmieniające Zarządzenie Nr 342 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 lipca 2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę      
464 28.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, huragan i deszcz nawalny zm.zarz. nr 794 z 4.09.2015r.  
465 28.07.2015r. zmieniające Zarządzenie Nr 412 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, huragan i grad      
466 29.07.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad i suszę      
467 28.07.2015r. zmieniające Zarządzenie Nr 408 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę i grad      
468 28.07.2015r. zmieniające Zarządzenie Nr 430 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę oraz huragan, grad, deszcz nawalny      
469 29.07.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad i suszę      
470 28.07.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Miasta Stołecznego Warszawy położonej w Warszawie przy ulicy Gniewkowskiej 19      
471 28.07.2015r. zmieniające Zarządzenie Nr 385 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 lipca 2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad      
472 28.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan      
473 28.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan      
474 28.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan      
475 30.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 747 z 4.09.2015r.  
476 30.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan      
477 31.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę

zm.zarz. nr 748 z 4.09.2015r.

zm.zarz. nr 1055 z 13.10.2015r.

 
478 31.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan      
479 29.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 795 z 4.09.2015r.  
480 29.07.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie prz ulicy Bernardyńskiej 10      
481 30.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 796 z 4.09.2015r.  
482 30.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę i grad zm.zarz. nr 797 z 4.09.2015r.  
483 31.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę i grad zm.zarz. nr 798 z 4.09.2015r.  
484 31.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad i deszcz nawalny      
485 30.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad i deszcz nawalny      
486 30.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan      
487 30.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan i grad      
488 30.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 714 z 4.09.2015r.  
489 30.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 715 z 4.09.2015r.  
490 30.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez deszcz nawalny i huragan      
491 30.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan i grad      
492 31.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 716 z 4.09.2015r.  
493 31.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan i deszcz nawalny      
494 31.07.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę      
495 31.07.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę      
496 4.08.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomościstanowiącej włąsność Skarbu Państwa położonej w Siedlcach przy ulicy Targowej      
497 3.08.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziałów w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Warszawie przy ulicy Piotra Wysockiego      
498 3.08.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Miasta Stołecznego Warszawy położonej w Warszawie przy ulicy Żółkiewskiego 4      
499 3.08.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w gminie Puszcza Mariańska, obręb Kamion      
500 3.08.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zabudowę nieruchomości położonej w miejscowości Pionki przy ulicy Zakładowej 3 pozostającej w trwałym      
501 3.08.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu nr 2 znajdującego się na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Białowieskiej 17      
502 3.08.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonych w miejscowości Pionki gmina Pionki      
503 4.08.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Al. Jana Pawła II 63      
504 3.08.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Grójcu

zm.zarz. nr 1009 z 22.09.2015r.

uchylone zarz. nr 456 z 7.08.2017r.

 
505 3.08.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Grójcu zm.zarz. nr 1008 z 22.09.2015r.  
506 3.08.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na terenie województwa Mazowieckiego      
507 3.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 717 z 4.09.2015r.  
508 4.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad      
509 4.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan i grad

zm. zarz. nr 611 z dnia 25.08.2015r.

zm.zarz. nr 837 z 4.09.2015r.

 
510 4.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan      
511 4.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan      
512 4.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan      
513 4.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, huragan i grad zm.zarz. nr 800 z 4.09.2015r.  
514 4.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 801 z 4.09.2015r.  
515 4.08.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę      
516 4.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę i grad zm.zarz. nr 802 z 4.09.2015r.  
517 4.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 799 z 3.09.2015r.  
518 5.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę

zm.zarz. nr 548 z 11.08.2015r.

zm.zarz. nr 803 z 4.09.2015r.

 
519 5.08.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę oraz huragan, grad, deszcz nawalny      
520 5.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 804 z 4.09.2015r.  
521 5.08.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego znajdującego się na budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Racławickiej 3      
522
5.08.2015r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Bernardyńskiej 10

uchyl. zarz. nr 285 z 6.06.2017r.  
523
5.08.2015r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Chmielnej 5      
524
5.08.2015r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Żwirki i Wigury      
525 5.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę

zm.zarz. nr 805 z 4.09.2015r.

zm.zarz. nr 1004 z 21.09.2015r.

 
526 5.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez deszcz nawalny, huragan i grad      
527 5.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez deszcz nawalny, huragan i grad      
528 5.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan i grad

zm. zarz. nr 622 z dnia 27.08.2015r.

zm.zarz. nr 863 z 3.09.2015r.

 
529 5.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan      
530 5.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad      
531
5.08.2015r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Żelaznej 79 pozostającej w trwałym zarządzie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie      
532
5.08.2015r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Miasta i Gminy Serock nieruchomości położonej w obrębie Jadwisin, gmina Serock      
533
5.08.2015r.
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Kolegialnej 20      
534 6.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę i grad

zm.zarz. nr 694 z 3.09.2015r.

zm.zarz. nr 914 z 9.09.2015r.

 
535 6.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę

zm.zarz. nr 718 z 4.09.2015r.

zm.zarz. nr 1001 z 21.09.2015r.

 
536 6.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę i huragan zm.zarz. nr 719 z 4.09.2015r.  
537 6.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan      
538 6.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę

zm.zarz. nr 806 z 4.09.2015r.

zm.zarz. nr 944 z 8.09.2015r.

 
539 7.08.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę      
540 6.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę

zm.zarz. nr 807 z 4.09.2015r.

zm.zarz. nr 969 z 21.09.2015r.

 
541 7.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę i huragan zm.zarz. nr 693 z 3.09.2015r.  
542 7.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 720 z 4.09.2015r.  
543 7.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 721 z 4.09.2015r.  
544 7.08.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę      
545 7.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę

zm.zarz. nr 808 z 4.09.2015r.

zm.zarz. nr 971 z 11.09.2015r.

 
546 7.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan      
547 10.08.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę      
548 11.08.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, huragan i grad      
549 13.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę i huragan zm.zarz. nr 809 z 4.09.2015r.  
550 10.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę

zm.zarz. nr 722 z 4.09.2015r.

zm.zarz. nr 947 z 9.09.2015r.

551 11.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad

zm. zarz. nr 605 z dnia 24.08.2015r.

zm.zarz. nr 838 z 4.09.2015r.

 
552 11.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę i huragan

zm.zarz. nr 723 z 4.09.2015r.

zm. zarz. nr 935 z 7.09.2015r.

 
553 11.08.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym na rzecz Powiatu Warszawskiego Zachodniego z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Izabelin przy ulicy Kuncewicza      
554 11.08.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Jabłonna gmina Jabłonna      
555 11.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan      
556 12.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan      
557 13.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 810 z 4.09.2015r.  
558 13.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad i huragan zm.zarz. nr 812 z 4.09.2015r.  
559 13.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę

zm.zarz. nr 811 z 4.09.2015r.

zm.zarz. nr 1046 z 7.10.2015r.

 
560 13.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 813 z 4.09.2015r.  
561 13.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan      
562 13.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan i grad

zm. zarz. nr 613 z dnia 25.08.2015r.

zm.zarz. nr 842 z 4.09.2015r.

 
563 13.08.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Sońsk w formie darowizny nieruchomości położonej w obrębie Gołotczyzna, gmina Sońsk      
564 13.08.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny nieruchomości położonej w Płocku, obręb Radziwie      
565 13.08.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny na rzecz Gminy Mała Wieś prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w gminie i obrębie Mała Wieś      
566 13.08.2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Iłży      
567 13.08.2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim      
568 13.08.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Gminy Staroźreby nieruchomości położonej w gminie i obrębie Staroźreby      
569 14.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę

zm. zarz. nr 631 z dnia 26.08.2015r.

zm.zarz. nr 815 z 4.09.2015r.

 
570 18.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad i piorun zm.zarz. nr 654 z 3.09.2015r.  
571 14.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 816 z 4.09.2015r.  
572 14.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 814 z 4.09.2015r.  
573 14.08.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu niueruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Powiatu Pruszkowskiego nieruchomości położonej w Pruszkowie ulicy Ołówkowej 3      
574 14.08.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego "Petrobudowa" w Płocku      
575 18.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 817 z 4.09.2015r.  
576 18.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód  w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę

zm.zarz. nr 818 z 4.09.2015r.

zm.zarz. nr 980 z 16.09.2015r.

 
577 18.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 819 z 4.09.2015r.  
578 18.08.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad i suszę      
579 18.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan i piorun

zm. zarz. nr 614 z dnia 25.08.2015r.

zm.zarz. nr 834 z 4.09.2015r.

 
580 20.08.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości po9łożonej w gminie Lutocin, obręb Pietrzyk      
581 20.08.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Białobrzegach przy ulicy Polnej 6      
582 20.08.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w obrębie Proszkowo, gmina Szreńsk      
583 20.08.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Brzozów-Kolonia gmina Sokołów Podlaski      
584 20.08.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Zwoleniu      
585 20.08.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w miejscowości Zawidz Kościelny, gmina Zawidz      
586 20.08.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie systemów wykonywania czynności kancelaryjnych w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie      
587 20.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód  w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolne, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę

zm.zarz. nr 820 z 4.09.2015r.

zm.zarz. nr 1018 z 30.09.2015r.

 
588 20.08.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonych w Legionowie przy ulicy Jagiellońskiej 26b pozostających w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji w Warszawie      
589 20.08.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w gminie Raszyn, obręb Falenty Duże      
590 20.08.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Miasta Płocka nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Południowej 13      
591 20.08.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Grodzisk Mazowiecki w formie darowizny części nieruchomości położonej w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Żydowskiej      
592 20.08.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się trwałego zarządu przysługującego Mazowieckiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Warszawie do części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Długiej 5      
593 20.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę oraz huragan, grad, deszcz nawalny zm.zarz. nr 822 z 4.09.2015r.  
594 20.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w którym wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 821 z 4.09.2015r.  
595 20.08.2015r. zmieniające Zarządzenie Nr 350 Wojewody Maozieckiego z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę      
596 20.08.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Mazowieckiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Warszawie      
597 20.08.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warce      
598 21.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód  w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 824 z 4.09.2015r.  
599 21.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód  w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 823 z 4.09.2015r.  
600 21.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód  w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad

zm. zarz. nr 602 z dnia 24.08.2015r.

zm.zarz. nr 839 z 3.09.2015r.

 
601 24.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania skód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 825 z 4.09.2015r.  
602 24.08.2015r. zmieniające Zarządzenie Nr 600 Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad      
603 24.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 827 z 4.09.2015r.  
604 24.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód  w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę

zm.zarz. nr 828 z 4.09.2015r.

zm.zarz. nr 975 z 16.09.2015r.

 
605 24.08.2015r. zmieniające Zarządzenie Nr 551 Wojewody Mazowickiego z dnia 11 sierpnia 2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad      
606 24.08.2015r. w sprawie powolania skladu komisji do spraw szacowania szkód   w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 829 z 4.09.2015r.  
607 24.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód  w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolne,  w których wystapiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 826 z 3.09.2015r.  
608 25.08.2015. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 830 z 4.09.2015r.  
609 25.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 831 z 4.09.2015r.  
610 25.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 832 z 4.09.2015r.  
611 25.08.2015r. zmieniające Zarządzenie Nr 509 Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 sierpnia 2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez huragan i grad      
612 25.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę

zm.zarz. nr 833 z 4.09.2015r.

zm.zarz. nr 949 z 8.09.2015r.

 
613 25.08.2015r. zmieniające Zarzadzenie Nr 562 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez huragan i grad      
614 25.08.2015r. zmieniające Zarządzenie Nr 579 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez huragan i grad      
615 25.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę

zm.zarz. nr 835 z 4.09.2015r.

zm.zarz. nr 1015 z 30.09.2015r.

 
616 25.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 836 z 4.09.2015r.  
617 25.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę

zm. zarz. nr 640 z dnia 26.08.2015r.

zm.zarz. nr 846 z 3.09.2015r.

 
618 25.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 843 z 3.09.2015r.  
619 25.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 845 z 3.09.2015r.  
620 25.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 844 z 3.09.2015r.  
621 26.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 856 z 3.09.2015r.  
622 27.08.2015r. zmieniające Zarządzenie 528 Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
623 25.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 840 z 4.09.2015r.  
624 25.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 841 z 4.09.2015r.  
625 25.08.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Bratniej 22      
626 26.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 855 z 3.09.2015r.  
627 28.08.2015r. w sprawie powolania skladu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
628 26.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 853 z 3.09.2015r.  
629 26.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 854 z 3.09.2015r.  
630 26.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 852 z 3.09.2015r.  
631 26.08.2015r. zmieniające Zarządzenie Nr 569 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
632 26.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 848 z 3.09.2015r.  
633 26.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę

zm.zarz. nr 849 z 3.09.2015r.

zm.zarz. nr 1047 z 7.10.2015r.

 
634 26.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 851 z 3.09.2015r.  
635 26.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 850 z 3.09.2015r.  
636 26.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę i grad zm.zarz. nr 859 z 3.09.2015r.  
637 26.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez huragan      
638 26.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 847 z 3.09.2015r.  
639 26.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 857 z 3.09.2015r.  
640 26.08.2015r. zmieniające Zarządzenie Nr 617 Wojewody Mazowieckiego z dia 25 sierpnia 2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
641 26.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 860 z 3.09.2015r.  
642 26.08.2015r. w sprawie powolania skladu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 861 z 3.09.2015r.  
643 27.08.2015r. w sprawie powolania skladu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 862 z 3.09.2015r.  
644 27.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 864 z 3.09.2015r.  
645 26.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 858 z 3.09.2015r.  
646 28.08.2015r. w sprawie powolania skladu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
647 28.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
648 28.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
649 28.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
650 28.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
651 28.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
652 28.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
653 28.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
654 3.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez grad i piorun      
655 28.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
656 3.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
657 3.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 979 z 16.09.2015r.  
658 28.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
659 27.08.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Pionki gmina Pionki      
660 27.08.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie cześci nieruchomości położonej w miejscowości Pająków gmina Przyłęk      
661 27.08.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własnośc Skarbu Państwa położonej w Przasnyszu przy ulicy Szosa Ciechanowska      
662 27.08.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własnośc Skarbu Państwa położonej w gminie Sochaczew, obręb Malesin      
663 27.08.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu nieruchomości skarbu Państwa cześci nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Czardasza      
664 27.08.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własnść Skarbu Państwa położonej w radomiu przy ulicy Energetyków      
665 27.08.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty z tytułu trwałego zarządu przysługującego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Płóńsku do nieruchomości położonej w Płońsku przy ulicy Sienkiewicza 7A      
666 27.08.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skrbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w obrębie 0014, Kuligów, gmina Dąbrówka      
667 27.08.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie w Dzielnicy Bielany uchyl. zarz. nr 504 z 20.09.2016r.  
668 27.08.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Sierakowo, gmina Przasnysz      
668a 31.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
669 27.08.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Wilgi 1      
670 27.08.2015r. zmieniajace zarządzenie w sprawie utworzenia w województwie mazowieckim Komendy Wojewódzkiej i Posterunków Terenowych Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie oraz ustalenia Regulaminu Państwowej Straży Rybackiej      
671 28.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 1027 z 30.09.2015r.  
672 28.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 919 z 9.09.2015r.  
673 28.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
674 28.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
675 28.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
676 28.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
677 28.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
678 28.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
679 28.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
680 28.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
681 28.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
682 31.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
683 31.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
684 31.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
685 31.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
686 31.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
687 31.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
688 31.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
689 1.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
690 31.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
691 1.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
692 1.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
693 3.09.2015r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę i huragan

     
694 3.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę i grad      
695 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
696 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
697 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
698 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
699 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
700 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę, grad i huragan      
701 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
702 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę, huragan i grad      
703 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę i grad      
704 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę i huragan      
705 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę i huragan      
706 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę, huragan i deszcz nawalny      
707 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
708 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
709 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
710 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
711 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
712 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę, deszcz nawalny, grad i huragan      
713 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
714 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
715 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
716 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
717 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
718 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
719 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę i huragan      
720 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
721 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
722 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
723 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę i huragan      
724 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
725 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
726 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
727 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
728 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
729 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
730 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
731 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
732 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
733 3.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
734 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
735 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
736 2.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
737 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
738 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
739 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
740 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
741 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
742 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
743 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
744 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
745 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
746 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
747 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
748 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
749 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
750 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
751 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
752 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
753 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
754 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez      
755 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
756 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
757 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
758 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
759 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
760 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
761 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
762 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
763 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
764 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
765 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
766 3.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
767 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
768 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez grad i suszę      
769 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
770 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
771 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
772 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez grad i suszę      
773 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
774 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
775 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
776 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę i grad      
777 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
778 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę i huragan      
779 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę, huragan i grad      
780 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
781 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
782 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę oraz huragan, grad, deszcz nawalny      
783 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
784 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
785 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
786 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
787 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
788 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
789 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
790 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
791 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
792 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
793 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
794 3.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę, huragan i deszcz nawalny      
795 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
796 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
797 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę i grad      
798 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę i grad      
799 3.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
800 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę, huragan i grad      
801 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
802 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę i grad      
803 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
804 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
805 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
806 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
807 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
808 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
809 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę i huragan      
810 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
811 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
812 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę, grad i huragan      
813 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
814 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
815 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
816 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
817 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
818 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
819 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
820 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
821 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
822 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę, huragan, grad i deszcz nawalny      
823 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
824 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
825 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
826 3.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
827 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
828 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
829 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
830 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
831 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
832 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
833 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
834 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez huraga i piorun      
835 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
836 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
837 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez huragan i grad      
838 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez grad      
839 3.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez grad      
840 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
841 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
842 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez huragan i grad      
843 3.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
844 3.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
845 3.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
846 3.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
847 3.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
848 3.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
849 3.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
850 3.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
851 3.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
852 3.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
853 3.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
854 3.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
855 3.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
856 3.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
857 3.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
858 3.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
859 3.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę i grad      
860 3.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
861 3.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
862 3.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
863 3.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez huraga i grad      
864 3.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
865 31.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 946 z 8.09.2015r.  
866 31.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
867 31.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
868 7.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
869 1.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
870 1.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
871 1.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
872 1.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
873 1.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
874 1.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
875 1.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
876 3.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
877 3.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
878 3.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
879 3.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
880 2.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
881 1.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
882 1.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
883 1.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
884 1.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
885 1.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
886 1.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 978 z 15.09.2015r.  
887 1.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
888 1.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
889 1.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 963 z 10.09.2015r.  
890 1.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
891 1.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez grad, huragan, deszcz nawalny i suszę      
892 1.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
893 1.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 1017 z 29.09.2015r.  
894 1.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
895 1.09.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny części nieruchomości położonych w obrębie SHR Płochocin gmina Ożarów Mazowiecki      
896  3.09.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Mławie przy Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego      
897
3.09.2015r.
w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w miejscowości Jabłonna Lacka gmina Jabłonna Lacka      
898
3.09.2015r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości części nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Tygodniowej      
899 1.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
900 1.09.2015r. w sprawie powołania Zespołu do spraw weryfikacji i potwierdzenia na protokołach komisji terenowych szkód spowodowanych przez wystąpienie niekorzystnego zjawiska atmosferycznego      
901 3.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
902 3.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
903 3.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
904 3.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
905 3.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
906 3.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
907 3.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
908 3.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 948 z 8.09.2015r.  
909 3.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
910 3.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
911 3.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
912 3.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
913 2.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
914 9.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez grad i suszę      
915 2.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 981 z 16.09.2015r.  
916 3.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
917 4.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
918 7.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
919 3.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
920 3.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
921 3.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
922 3.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
923 3.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
924 3.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
925 4.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
926
3.09.2015r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny udziału we współwłasności nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Górczewskiej 110      
927
3.09.2015r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Radzymińskiej 105      
928
3.09.2015r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Brackiej uchylone zarz. nr 100 z 17.03.2016r.  
929 4.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
930 4.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 954 z 9.09.2015r.  
931 7.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
932 7.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 962 z 10.09.2015r.  
933 7.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
934 7.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
935 7.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę i huragan      
936 7.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
937 7.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
938 7.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
939 9.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
940 9.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
941 9.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
942 7.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
943 7.09.2015r. w sprawie powołania zespołu do realizacji zadań do spraw ekshumacji zwłok i szczątków osób pochowanych w kwaterze Ł i Ł II na Cmentarzu Wojskowym w Warszawie      
944 8.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
945 9.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
946 8.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
947 9.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
948 9.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
949 9.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
950 9.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
951 9.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
952 9.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
953 9.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
954 9.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
955 9.09.2015r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

zm. zarz nr 647 z dnia 22.12.2017r.

uchylone zarz. nr 82 z 23.02.2018r.

 
956 9.09.2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kołbiel     Dz.Urz. poz. 7514
957

10.09.2015r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez huragan      
958 9.09.2015r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia   w 2015 r. kontroli przedsiębiorców w zakresie przestrzegania obowiązków wynikających z pozwolenia na nabywanie, przechowywanie lub używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

     
959 9.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie systemów wykonywania czynności kancelaryjnych w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim      
960 9.09.2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Dzierzążnia     Dz.Urz. poz. 7515
961 10.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
962 10.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
963 10.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
964 10.09.2015r. w sprawe wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującego się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Brazylijskiej 10B      
965 11.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
966 11.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
967 11.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez huragan      
969 21.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
970 11.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
971 11.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
972 15.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
973 15.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
974 15.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
975 16.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
976 16.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
977 16.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
978 15.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
979 16.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
980 16.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
981 16.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
982 18.09.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Stołeczną Policji iw Warszawie o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do udziału w nieruchomości położonej w miejscowości Dobre przy ulicy Rynek 21      
983 18.09.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Planetowej      
984 18.09.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu w budynku znajdującym się na nieruchomości połozonej w Garwolinie przy ulicy Alei Legionów 44a      
985 18.09.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w gminie Strzegowo, obręb 0041 Strzegowo Osada      
986 18.09.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania nieruchomości położonych w Otwocku przy ulicy Konarskiego i Lelewela      
987 19.09.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na przebudowę obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Strażackiej 141 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
988 21.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
989 18.09.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Płocku przy ulicy Zglenickiego      
990 18.09.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Płocku przy ulicy Zglenickiego      
991 18.09.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Płocku przy ulicy Zglenickiego      
992 18.09.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Płocku przy ulicy Zglenickiego      
993 18.09.2015r.

w sprawie powołania Zespołu do oceny standardu straży gminnych (miejskich) w województwie mazowieckim

     
994 18.09.2015r.

w sprawie powołania wojewódzkiego zespołu koordynującego w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”

zm.zarz. nr 87 z 10.03.2016r.

zm.zarz. nr 242 z 25.05.2017r.

zm.zarz. nr 90 z 28.02.2018r. 

 
995 18.09.2015r. zmieniające zarzdzenie w sprawie powołania Komisji  Egzaminacyjnej  przeprowadzającej  testy kwalifikacyjne  dla  osóbubiegających się o uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy: C1, C1+E C i C+E lub D1, D1+E D i D+E, oraz nadania jej regulaminu wewnętrznego      
996 18.09.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na wyrażenie zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Strażackiej 141 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
997 18.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 1019 z 30.09.2015r.  
998 18.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 1026 z 30.09.2015r.  
999 18.09.2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sochaczew     Dz. Urz. poz. 7666
1000 18.09.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Pułtusku, obręb 24      
1001 21.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
1002 21.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
1003 21.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
1004 21.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
1005 21.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
1006 22.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
1007 22.09.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny części nieruchomości położonej w Garwolinie      
1008 22.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Grójcu      
1009 22.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Grójcu      
1010 22.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli przestrzegania warunków utrwalania przebiegu imprezy masowej      
1011 22.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu projektowego do spraw podziału dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania z zakresu administracji rządowej      
1012 30.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 1048 z 7.10.2015r.  
1013 23.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie      
1014 30.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
1015 30.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
1016 30.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
1017 29.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
1018 30.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
1019 30.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
1020 30.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę, huragan i grad      
1021 30.09.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu przysługującego dla Domu Lekarza Seniora im. Dr Kazimierza Fritza w Warszawie do nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Wołoskiej 139      
1022 30.09.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny na rzecz Powiatu Mińskiego prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Mrozach zm.zarz. nr 1089 z 2.11.2015r.  
1023 30.09.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości położonej w Piasecznie przy ulicy Staszica 19 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
1024 30.09.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości położonych w Płocku przy ulicy Kilińskiego      
1025 30.09.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Grodzisk, gmina Mrozy      
1026 30.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
1027 30.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
1029 1.10.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie w Dzielnicy Włochy      
1030 1.10.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Lipsku przy ulicy Partyzantów 4      
1031 2.10.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
1032 5.10.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw budżetu zadaniowego Wojewody Mazowieckiego      
1033 1.10.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w Warszawie w Dzielnicy Targówek      
1034 2.10.2015r. w sprawie powołania członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Mazowieckim

zm.zarz. nr 1059 z 14.10.2015r.

uchylone zarz. nr 67 z 27.03.2017r.

 
1035 7.10.2015r. w sprawie powołania Wojewódzko-Miejskiego Zespołu do spraw zapewnienia bezpieczeństwa podczas szczytu NATO w 2016 roku      
1036 2.10.2015r. w sprawie udziału w ćwiczeniu RENEGATE-SANEX 15/II      
1037 2.10.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Bartyckiej 110A pozostającej w trwałym zarządzie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska      
1038 7.10.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Słomczyn, gmina Grójec      
1039 7.10.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w obrębie Strzałki, gmina Gostynin      
1040 7.10.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości położonej w Ciechanowie przy ulicy Płockiej 32 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
1041 7.10.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Skrzeszew gmina Repki uchylone zarz. nr 11 z 23.01.2017r.  
1042 7.10.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Grodzisk gmina Sabnie uchylone zarz. nr 466 z 9.08.2017r.  
1043 7.10.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Buczyn Dworski gmina Kosów Lacki uchylone zarz. nr 461 z 9.08.2017r.  
1044 7.10.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Mazowszany gmina Kowala      
1045 7.10.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym udziału Skarbu Państwa we własności nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy 1905 Roku 30b uchylone zarz. nr 464 z 9.08.2017r.  
1046 7.10.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
1047 7.10.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
1048 7.10.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
1049 8.10.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Koźmiana 2      
1050 8.10.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Łużyckiej 2      
1051 8.10.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Łużyckiej 2      
1052 8.10.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu przysługującego Izbie Celnej w Warszawie do nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Erazma Ciołka 14A      
1053 8.10.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w obrębie Czerwonka Parcele, gmina Sochaczew      
1054 8.10.2015r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw transportu towarów niebezpiecznych na terenie województwa mazowieckiego      
1055 13.10.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
1056 13.10.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie systemów wykonywania czynności kancelaryjnych w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie      
1057 14.10.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania na terenie województwa mazowieckiego      
1058 14.10.2015r. w sprawie zbycia z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Gostynin w formie darowizny nieruchomości położonej w Gostyninie przy ulicy Bierzewickiej      
1059 14.10.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Mazowieckim      
1060 14.10.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w miejscowości Łochów pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
1061 14.10.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Pruszkowie      
1062 15.10.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Piasecznie przy ulicy Energetycznej      
1063 14.10.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego nr 1 znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Laskowcu przy ulicy Mazurskiej 30      
1064 14.10.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego nr 5 znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Laskowcu przy ulicy Mazurskiej 30      
1065 19.10.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Zglenickiego      
1066 19.10.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości zabudowanej położonej w Warszawie przy ulicy Szańcowej 25      
1067 19.10.2015r. w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetowych zm.zarz. nr 495 z 16.09.2016r.  
1068 20.10.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Tczów Średni gmina Tczów      
1069 20.10.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Kazimierzowskiej 11      
1070 20.10.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego nr 6 znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Laskowcu przy ulicy Mazurskiej 26      
1071 21.10.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Grójcu      
1072 21.10.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania nieruchomości położonej w Siedlcach przy ulicy Starowiejskiej      
1073 21.10.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Gładkiej 14      
1074 21.10.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Kazimierza Pułaskiego 9A pozostającej w trwałym zarządzie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie      
1075 21.10.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w miejscowości Łochów gmina Łochów      
1076 23.10.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
1077 26.10.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny prawa własności części nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Obrońców      
1078 26.10.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Pruszkowie przy ulicy Przejazdowej 25      
1079 23.10.2015r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska w Warszawie      
1080 23.10.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości w formie darowizny części nieruchomości położonej w Warszawie w Dzielnicy Rembertów      
1081 27.10.2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Platerów     Dz. Urz. poz. 8577
1082 27.10.2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bielsk     Dz. Urz. poz. 8578
1083 27.10.2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Skórzec     Dz. Urz. poz. 8579
1084 27.10.2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Grębków     Dz. Urz. poz. 8580
1085 30.10.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez huragan      
1086 2.11.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji oceniającej wnioski zgłoszone prze gminy i powiaty w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostepność - Rozwój"      
1087 2.11.2015r. w sprawie powołania Komisji oceniającej wnioski zgłoszone prze gminy i powiaty w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Program rozwoju gminnej i powtaowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"

zm.zarz. nr 479 z 8.09.2016r.

zm.zarz. nr 163 z 16.05.2017r.

 
1088 2.11.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego dla Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Mazowieckim      
1089 2.11.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny na rzecz Powiatu Mińskiego prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Mrozach      
1090 2.11.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy Obrońców Modlina      
1091 2.11.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Skrajnej 7      
1092 2.11.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Olszyny, gmina Myszyniec      
1093 2.11.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Brwinowie przy ulicy Pruszkowskiej      
1094 2.11.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Jędrzejewo      
1095 2.11.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny części nieruchomości położonej w obrębie SHR Wolica gmina Ożarów Mazowiecki      
1096 3.11.2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą     Dz, Urz. poz. 8761
1097 5.11.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Sierakowo, gmina Przasnysz      
1098 5.11.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Przasnyszu przy ulicy szosa Ciechanowska      
1099 5.11.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w obrębie Gołotczyzna, gmina Sońsk      
1100 5.11.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Pułtusku, obręb 24      
1101 5.11.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Górze Kalwarii, obręb Linin II      
1102 5.11.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w miejscowości Moszna-Parcela, gmina Brwinów      
1103 5.11.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Repki gmina Repki uchylone zarz. nr 465 z 9.08.2017r.  
1104 5.11.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy 11 Listopada 17/19      
1105 5.11.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się na części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Tunelowej      
1106 5.11.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Walecznych 4/6 i ulicy Wał Miedzeszyński      
1107 5.11.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Polnej 1 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
1108 5.11.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Mysikrólika 16      
1109 6.11.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Waliców 11A      
1110 6.11.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej wlasność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Gawrych Ruda pozostającej w trwałym zarządzie Kuratorium Oświaty w Warszawie      
1111 9.11.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Makowie Mazowieckim przy ulicy Pułaskiego      
1112 9.11.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia składu oraz określenia wynagrodzenia dla członków Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie      
1113 10.11.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Makowie Mazowieckim przy ulicy 1-go Maja      
1114 10.11.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Makowie Mazowieckim przy ulicy 1-go Maja      
1115 10.11.2015r.

w sprawie przeprowadzenia ogólnokrajowego ćwiczenia Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania pod kryptonimem „PATROL 15"

     
1116 10.11.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Kozienicach      
1117 10.11.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Pułtusku przy ulicy Białowiejskiej 10      
1118 10.11.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Kaszewiec, gmina Różan      
1119 12.11.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Prostyń, gmina Małkinia Górna      
1120 12.11.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Sulejówku przy ulicy Kasprowicza 2      
1121 12.11.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się trwałego zarządu Mazowieckiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Warszawie do części nieruchomości położonej w Siedlcach przy ulicy Józefa Piłsudskiego 4      
1122 12.11.2015r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Wojewody Mazowieckiego w 2016 r. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego"      
1123 12.11.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Mysikrólika 16 zm.zarz. nr 1189 z 22.12.2015r.  
1124 13.11.2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Białobrzegi     Dz.Urz. poz. 9140
1125 16.11.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z drodze darowizny na rzecz Powiatu Pruszkowskiego prawa własności nieruchomości położonej w Pruszkowie przy ulicy 3-go Maja 8A.      
1126 17.11.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się na części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Makowskiej      
1127 17.11.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się na części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Makowskiej      
1128 17.11.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się na części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Makowskiej zm.zarz. nr 1162 z 2.12.2015r.    
1129 17.11.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się na części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Makowskiej      
1130 17.11.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się na części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Makowskiej      
1131 18.11.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się na części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Makowskiej      
1132 18.11.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się na części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Makowskiej      
1133 18.11.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Gminy Latowicz części nieruchomości położonej w miejscowości Latowicz      
1134 18.11.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się na części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Makowskiej      
1135 18.11.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Pionkach      
1136 18.11.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się na części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Makowskiej      
1137 18.11.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Strażackiej zm.zarz. nr 1172 z dnia 2.12.2015r.  
1138 18.11.2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Drobinie     Dz.Urz. poz. 9364
1139 19.11.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku na nieruchomości gruntowej położonej w Wołominie przy ulicy Piłsudskiego 57      
1140 20.11.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie      
1141 20.11.2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Staroźreby     Dz.Urz. poz. 9496
1142 20.11.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się na części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Makowskiej      
1143 20.11.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się na części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Chłopickiego      
1144 20.11.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się na części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Chłopickiego      
1145 24.11.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Annopol      
1146 24.11.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się na części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Makowskiej      
1147 24.11.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się na części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Makowskiej      
1148 24.11.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Księżnej Anny 14      
1149 24.11.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garaży znajdujących się na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Szaserów      
1150 24.11.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się na części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Makowskiej      
1151 24.11.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się na części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Makowskiej      
1152 24.11.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się na części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Makowskiej      
1153 24.11.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się na części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Makowskiej      
1154 24.11.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się na części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Makowskiej      
1155 24.11.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się na części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Makowskiej      
1156 24.11.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się na części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Makowskiej      
1157 24.11.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się na części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Makowskiej      
1158 24.11.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się na części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Makowskiej      
1159 27.11.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę między Skarbem Państwa a Powiatem Ciechanowskim udziałów we współwłasności nieruchomości położonej w obrębie 12 Gołotczyzna, gmina Sońsk      
1160 27.11.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonych w gminie Słupno, obręby Borowiczki Pieńki i Słupno      
1161 2.12.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Makowie Mazowieckim przy ulicy Krótkiej na część nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Makowskiego położonej w Makowie Mazowieckim przy ulicy Krótkiej      
1162 2.12.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się na części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Makowskiej      
1163 2.12.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się na części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Makowskiej      
1164 2.12.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się na części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Makowskiej      
1165 2.12.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się na części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Makowskiej      
1166 2.12.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się na części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Makowskiej      
1167 2.12.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w Piastowie przy ulicy Kujawskiej      
1168 2.12.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu przysługującego Izbie Celnej w Warszawie do nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Andrzeja Struga 60      
1169 2.12.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Bernardyńskiej 10      
1170 2.12.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Bernardyńskiej 10      
1171 2.12.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Kietlanka, gmina Zaręby Kościelne      
1172 2.12.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Strażackiej      
1173 3.12.2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Sochaczewie     Dz.Urz. poz. 10068
1174 3.12.2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim     Dz.Urz. poz. 10025
1175 4.12.2015r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej rzeczowych składników majątku ruchomego obrony cywilnej      
1176 4.12.2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Kazanowie     Dz.Urz. poz. 10357
1177 15.12.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Mazowieckiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Warszawie     Dz. Urz. poz. 960
1178 18.12.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z formie darowizny na rzecz Gminy Regimin prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w gminie Regimin, obręb Pawłowo      
1179 18.12.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się na części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Warszawie przy ulicy Makowskiej      
1180 18.12.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach na nieruchomości położonej w miejscowości Lipie gmina Błędów      
1181 16.12.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Smolnej 40      
1182 22.12.2015r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia spisu z natury aktywów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie      
1183 17.12.2015r. w sprawie powołania Zespołu do ustalenia stanu faktycznego i zdiagnozowanie ryzyka w wybranych obszarach działania wojewody mazowieckiego      
1184 17.12.2015r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert dotyczących realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności na terenie województwa mazowieckiego w 2016r.      
1185 22.12.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Powiatu Płońskiego w formie darowizny lokalu użytkowego w budynku na nieruchomości położonej w Płońsku przy ulicy Sienkiewicza 4C      
1186 22.12.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w obrębie Toporów gmina Łosice      
1187 22.12.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się na części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Makowskiej      
1188 22.12.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się na części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Makowskiej      
1189 22.12.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Mysikrólika 16      
1190 22.12.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej położonej we wsi Jeżewice, gmina Tarczyn      
1191 22.12.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Rytele Świeckie gmina Kosów Lacki uchylone zarz. nr 1191 z 2.03.2017r.  
1192 22.12.2015r. w sprawie powołania Zespołu do porównania stanu majątku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie      
1193 22.12.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego "Petrobudowa" w Płocku      
1194 22.12.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie      
1195 24.12.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny części nieruchomości położonej we wsi Wierzbica gmina Serock      
1196 24.12.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w Legionowie      
1198 24.12.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Markach przy ulicy Małachowskiego 2A      
1199 24.12.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie w Dzielnicy Bielany przy ulicy Kazimierza Wóycickiego (działka nr 231)      
1200 24.12.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie w Dzielnicy Bielany przy ulicy Kazimierza Wóycickiego (działka nr 224)      
1201 24.12.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na części nieruchomości położonej w miejscowości Dębe gmina Serock      
1202 24.12.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Koźmiana 2      
1203 31.12.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie służebnością gruntową na rzecz Gminy Gostynin nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Gostyninie przy ulicy Bierzewickiej      
1204 29.12.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli przestrzegania warunków utrwalania przebiegu imprezy masowej      
             

 

Podziel / Share
Beata Darnowska, 02.01.2015, Ilość wejść: 15685, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry