Pomoc dla niepełnosprawnych

Zarządzenia

Zarządzenia Wojewody Mazowieckiego 2016 rok

Poniżej znajduje się lista zarządzeń wydanych przez Wojewodę Mazowieckiego w 2016 roku.

                                                                                                                                                             

 

 

 

Nr. Data Tytuł Pobierz

Zmiany/ Uchylenie

Pobierz Uwagi
1 7.01.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Wareckiej 17      
2 7.01.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu nr 128 znajdującego się na części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Makowskiej      
3 9.01.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny na rzecz Gminy Brwinów prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonych w gminie Brwinów, obręb Moszna Wieś      
4 9.01.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Uzdrowiskowej      
5 9.01.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Miasta Stołecznego Warszawy położonej w Warszawie przy ulicy Witolińskiej 44      
6 9.01.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Ostrowi Mazowieckiej przy ulicy Różańskiej      
7 14.01.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan      
8 14.01.2016r. w sprawie zbycia z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Ciechanowie przy ulicy Orylskiej      
9 14.01.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w gminie i obrębie Mała Wieś      
10 14.01.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Mszczonowie przy ulicy Szkolnej      
11 18.01.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Badów Górny, gmina Mszczonów      
12 18.01.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie w Dzielnicy Mokotów przy ulicy Kostrzyńskiej      
13 14.01.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie w Dzielnicy Ochota      
14 18.01.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Studzieniec gmina Sierpc      
15 14.01.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się na części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Makowskiej      
16 14.01.2016r. w sprawie określenia zakresu kompetencji i zadań wykonywanych przez I Wicewojewodę i II Wicewojewodę Mazowieckiego zm.zarz. nr. 273 z 23.05.2016r.  
19 25.01.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie w Dzielnicy Wilanów przy ulicy Drewny uchylone zarz. nr 504 z 16.08.2017r.    
20 25.01.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Jagiellońskiej      
21 18.01.2016r. w sprawie powołania Zespołu kwalifikującego oferty składane do Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch - edycja 2016"      
22 19.01.2016r. zmieniające zarządzenie w  sprawie ustalenia procedury kontroli zarządczej w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie      
23 19.01.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Kozienicach      
24 18.01.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Kozienicach      
25 18.01.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Kozienicach      
26 18.01.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Dolne Pole gmina Sokołów Podlaski      
27 25.01.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Wołominie przy ulicy Wileńskiej i Nowowiejskiej      
28 25.01.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Wołominie przy ulicy Wileńskiej      
29 25.01.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Juliana Ursyna Niemcewicza 7/9      
30 25.01.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonych w gminie Wyszogród, obręb Chmielewo      
31 25.01.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Wołominie przy ulicy Wileńskiej 51      
32 25.01.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonych na terenie gminy Rybno, obręby Stary Szawrocin, Rybno, Ćmiszew - Parcel i Erminów      
33 25.01.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w Dąbrowie Chotomowskiej gmina Jabłonna zm.zarz. nr 409 z 2.08.2016r.  
34 25.01.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonych na terenie gminy Rybno, obręb Józin zm.zarz. nr 78 z 3.03.2016r.  
35 25.01.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonych na terenie gminy Rybno, obręb Nowy Szawrocin      
36 25.01.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości położonej w Różanie przy ulicy Mickiewicza pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
37 20.01.2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Nadarzyn     Dz. Urz. poz. 629
38 20.01.2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Podkowa Leśna     Dz. Urz. poz. 630
39 25.01.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Produkcji "LAS" w Ostrowi Mazowieckiej      
40 26.01.2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Czerwińsk nad Wisłą     Dz. Urz. poz. 806
41 29.01.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego sie w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Dąbrowszczaków 6      
42 29.01.2016r.

w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2016 r. na terenie województwa mazowieckiego i dodatkowego wynagrodzenia za udział w pracach komisji lekarskich

zm.zarz. nr 54 z 10.02.2016r.

zm.zarz. nr 58 z 16.02.2016r.

zm.zarz. nr 77 z 3.03.2016r.

 
43 29.01.2016r.

w sprawie wyrażenia zgody  na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa  udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Miasta Stołecznego Warszawy położonej w Warszawie przy ulicy Zielnej 3

     
44 29.01.2016r. w sprawie wyrażenia zgody  na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa  udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Miasta Stołecznego Warszawy położonej w Warszawie przy ulicy Chmielnej 48      
45 1.02.2016r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Bernardyńskiej 10

     
46 29.01.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Wólka Szelężna      
47 10.02.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Mazowieckiego Wojewódzkiego Zespołu Koordynujacego w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 "Bezpieczna i przyjazna szkoła"      
48 29.01.2016r. w sprawie Mazowieckiego Wojewódzkiego Zespołu interdyscyplinarnego do spraw bezpieczeństwa imprez masowych      
49 4.02.2016r. w sprawie wyrażenia na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Wólka Szelężna      
50 4.02.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w obrębie Stare Lubiejewo, gmina Ostrów Mazowiecka      
51 4.02.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości położonej w miejscowości Wszebory przy ulicy Spacerowej 45      
52 10.02.2016r. w sprawie wyrazenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Gminy Naruszewo części nieruchomości położonej w obrębie i gminie Naruszewo      
53 10.02.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdujacego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Jadźwingów 13      
54 10.02.2016r. zmieniające zarzadzenie w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2016 r. na terenie województwa mazowieckiego i dodatkowego wynagrodzenia za udział w pracach komisji lekarskich      
55 12.02.2016r. w sprawie określenia "Zadań Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze województwa mazowieckiego" uchylone zarz. nr 42 z 27.02.2017r.  
56 12.02.2016r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Mazowieckiego Kuratora Oświaty      
57 15.02.2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Łochowie    

Dz. Urz. poz. 1431

58 17.02.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2016 r. na terenie województwa mazowieckiego i dodatkowego wynagrodzenia za udział w pracach komisji lekarskich      
59 18.02.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Koźmiana 2      
61 23.02.2016r. w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia w 2016 r. kontroli przedsiębiorców w zakresie przestrzegania obowiązków wynikających z pozwolenia na nabywanie, przechowywanie lub używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego      
62 9.03.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości położonej w miejscowości Koszary gmina Iłża      
63 22.02.2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Mińsk Mazowiecki     Dz. Urz. poz. 1725
64 29.02.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Mrozy      
65 4.03.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łosicach położonej w Łosicach przy ulicy Kilińskiego 2      
66 26.02.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Belwederskiej      
67 4.03.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w obrębie Bońki Zawady, gmina Płońsk      
68 4.03.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Bernardyńskiej 10      
69 29.02.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy gen. R. Abrahama 11      
70 26.02.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garaży znajdujących się na części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Makowskiej      
71 3.03.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny na rzecz Powiatu Mińskiego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Barcząca, gmina Mińsk Mazowiecki      
72 4.03.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Zegrze Południowe Rybaki gmina Nieporęt      
73 26.02.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Kresowej 6      
74 3.03.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu położonej w Raciążu przy ulicy Błonie 1      
75 4.03.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Warszawie w Dzielnicy Wola przy ulicy Jana Szymczaka      
76 29.02.2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pokrzywnica     Dz. Urz. poz. 2015
77 3.03.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2016 r. na terenie województwa mazowieckiego i dodatkowego wynagrodzenia za udział w pracach komisji lekarskich      
78 3.03.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonych na terenie gminy Rybno, obręb Józin      
80 2.03.2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Latowicz     Dz. Urz. poz. 2126
81 8.03.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania zm.zarz. nr 259 z 10.05.2016r.  
82 7.03.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Mazowieckiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Warszawie     Dz. Urz. poz. 4244
83 8.03.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
84 10.03.2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Brwinowie     Dz. Urz. poz. 2382
85 10.03.2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Chotczy     Dz. Urz. poz. 2383
86 10.03.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie Zakładowego Planu Kont, polityki rachunkowości oraz obiegu dokumentów finansowo-księgowych zm. zarz. nr 604 z 29.12.2016r.    
87 10.03.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania wojewódzkiego zespołu koordynującego w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”      
88 11.03.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
89 15.03.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
90 17.03.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Mławie przy ulicy Warszawskiej      
91 17.03.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy 11 Listopada 37/59 oraz Żwirki i Wigury pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
92 17.03.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Siedlcach przy ulicy Starowiejskiej pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
93 17.03.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Sokołowie Podlaskim przy ulicy Wolności 50 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
94 17.03.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Węgrowie przy ulicy Piłsudskiego 6 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
95 17.03.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy 11 Listopada 37/59 oraz Żwirki i Wigury pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
96 17.03.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy 11 Listopada 37/59 oraz Żwirki i Wigury pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
97 17.03.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Szydłowcu przy ulicy Kościuszki 194 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
98 17.03.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Huta Podgórna Popowo A, gmina Somianka      
99 17.03.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Majdańskiej 38/40 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie uchyl. zarz. nr 474 z 6.09.2016r.    
100 17.03.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Brackiej      
101 17.03.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Lelis w formie darowizny nieruchomości położonej w gminie i obrębie Lelis      
102 16.03.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
103 24.03.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
104 18.03.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
106 1.04.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiacej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Sierakowo, gmina Przasnysz      
107 24.03.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
108 24.03.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
109 24.03.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
110 24.03.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
111 24.03.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
112 24.03.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
113 24.03.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
114 24.03.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
115 24.03.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
116 24.03.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
117 24.03.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
118 24.03.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
119 24.03.2016r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych podległych Wojewodzie Mazowieckiemu do dokonywania w 2016 r. przeniesień wydatków budżetowych w obrębie jednego rozdziału zm.zarz. nr 496 z 16.09.2016r.  
120 24.03.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Złotej 70      
121 25.03.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Madalińskiego uchyl. zarz. nr 286 z 6.06.2017r.  
122 24.03.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Szydłowcu      
123 25.03.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie nieruchomości położonej w Makowie Mazowieckim przy ulicy Kopernika 3      
124 25.03.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
125 25.03.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
126 25.03.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
127 25.03.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Powsińskiej 73      
128 30.03.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
129 30.03.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
130 30.03.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
131 30.03.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania zm. zarz. nr 223 z 18.04.2016r.  
132 30.03.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
133 30.03.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania zm.zarz. nr 249 z 27.04.2016r.  
134 30.03.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
135 30.03.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
136 30.03.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
137 30.03.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
138 30.03.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
139 30.03.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
140 30.03.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
141 30.03.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
142 31.03.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
143 31.03.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
144 31.03.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
145 31.03.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
146 31.03.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
147 1.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
148 1.04.2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy i Miasta Przysucha     Dz. Urz. poz. 3104
149 1.04.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasięgu terytorialnego dodatkowego lotniczego przejścia granicznego Radom-Sadków      
150 4.04.2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Brudzeń Duży zm.zarz. nr 206 z 13.04.2016r. Dz. Urz. poz. 3163
151 4.04.2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Tczowie     Dz. Urz. poz. 3164
152 4.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
153 5.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
154 5.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
155 5.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania zm.zarz. nr 233 z 21.04.2016r.  
156 5.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
157 5.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
158 5.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
159 5.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
160 6.04.2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Radzanów     Dz. Urz. poz. 3254
161 8.04.2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Stanisławów     Dz. Urz. poz. 3389
162 8.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
163 8.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
164 8.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
165 8.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
166 8.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania zm.zarz. nr 217 z 18.04.2016r.  
167 8.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
168 8.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
169 8.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
170 8.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
171 8.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
172 8.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
173 8.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
174 8.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania zm.zarz. nr 215 z 18.04.2016r.  
175 8.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
176 8.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania zm.zarz. nr 230 z 21.04.2016r.  
177 8.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
178 8.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
179 8.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
180 8.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania zm.zarz. nr 253 z 28.04.2016r.  
181 8.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
182 8.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
183 8.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
184 8.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
185 8.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
186 8.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
187 8.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
188 8.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
189 8.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
190 8.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
191 8.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
192 8.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
193 8.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
194 8.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
195 8.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
196 8.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
197 8.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
198 8.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
199 11.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
200 11.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
201 13.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania zm.zarz. nr 248 z 27.04.2016r.  
202 13.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
203 13.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
204 13.04.2016r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Górze Kalwarii przy ulicy Dominikańskiej 2/4      
205 13.04.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonych w Konstancinie-Jeziornie      
206 13.04.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Brudzeń Duży     Dz.Urz. poz 3510
207 13.04.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy gen. R. Abrahama 11      
208 13.04.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Tanecznej 67      
209 14.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
210 14.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
211 14.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
212 14.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
213 14.04.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego dla Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Mazowieckim      
214 15.04.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ulicy Traugutta 19 zm.zarz. nr 228 z 21.04.2016r.  
215 18.04.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
216 18.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania zm.zarz. nr 262 z 11.05.2016r.  
217 18.04.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
218 18.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
219 18.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
220 18.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
221 18.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania zm.zarz. nr 252 z 28.04.2016r.  
222 18.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
223 18.04.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
224 18.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
225 19.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
226 19.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
227 20.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
228 21.04.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ulicy Traugutta 19      
229 21.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
230 21.04.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
231 20.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
232 21.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
233 21.04.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
234 21.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
235 21.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
236 21.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
237 21.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
238 21.04.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w Warszawie przy ulicy Kawęczyńskiej      
239 22.04.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Koźmiana 2      
240 22.04.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchcomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonych w miejscowości Gołębiów gmina Jasieniec      
241 22.04.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garaży znajdujących się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Belwederskiej 44B      
242 22.04.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy 1905 Roku i Bolesława Limanowskiego      
243 22.04.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Białobrzegi      
244 22.04.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie prac remonowych na części nieruchomości położonej w Płońsku przy ulicy 1-go Maja 3 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
245 26.04.2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Platerów     Dz. Urz. poz. 4175
246 27.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
247 27.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
248 27.04.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
249 27.04.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
250 28.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
251 28.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
252 28.04.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
253 28.04.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
254 2.05.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziałów w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Miasta Stołecznego Warszawy położonych w Warszawie przy ulicy Okrężnej 5a      
255 2.05.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
256 2.05.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania zm.zarz. nr 285 z 31.05.2016r.  
257 5.05.2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Raciąż     Dz. Urz. poz. 4335
258 6.05.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
259 10.05.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
260 10.05.2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kozienicach     Dz. Urz. poz. 4561
261 10.05.2016r. w sprawie trybu powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów sprawdzających kwalifikacje kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy, kandydatów na wykładowców oraz wykładowców prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem

zm.zarz. nr 576 z 7.12.2016r.

zm.zarz. nr 640 z 14.12.2017r.

 
262 11.05.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
263 12.05.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Wysokie Koło, gmina Gniewoszów      
264 12.05.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie prac remontowych na nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Zglenickiego 42 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
265 12.05.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny prawa własności części nieruchomości położonej w miejscowości Kotuń gmina Kotuń      
266 12.05.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny prawa własności części nieruchomości położonej w miejscowości Kotuń gmina Kotuń      
267 17.05.2016r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

zm.zarz. nr 497 z 16.09.2016r.

zm.zarz. nr 33 z 8.02.2017r.

zm.zarz. nr 174 z 23.05.2017r.

zm.zarz. nr 248 z 1.06.2017r.

zm. zarz. nr 540 z 13.09.2017r.

 
268 17.05.2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Celestynów     Dz. Urz. poz. 4734
269 18.05.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Mazowieckiego Wojewódzkiego Zespołu Koordynującego w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 "Bezpieczna i przyjazna szkoła"      
270 18.05.2016r. w sprawie oddania w najem garaży znajdujących się na części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Makowskiej      
271 19.05.2016r. w sprawie organizacji i przeprowadzenia ćwiczenia sztabowego z zakresu zarządzania kryzysowego pod kryptonimem "DELTA 2016"      
272 19.05.2016r. w sprawie powołania Komisji Wojewódzkiej do spraw weryfikacji strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w infrastrukturze komunalnej uchylone zarz. nr 654 z 28.12.2017r.    
273 23.05.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zakresu kompetencji i zadań wykonywanych przez I Wicewojewodę i II Wicewojewodę Mazowieckiego      
274 23.05.2016r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert dotyczących realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej      
275 23.05.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Grójcu      
276 23.05.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Białobrzegach      
277 23.05.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się na części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Józefa Grzegorza Chłopickiego      
278 23.05.2016r. w sprawie powołania Mazowieckiego Wojewódzkiego Zespołu nadzorującego realizację zadań w zakresie przeciwdziałania ruchom osuwiskowym oraz usuwania ich skutków

zm.zarz. nr 396 z 28.07.2016r.

zm.zarz. nr 518 z 12.10.2016r.

 
279 24.05.2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Olszewo- Borki     Dz.Urz. poz. 4931
280 30.05.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Warszawie      
281 30.05.2016r. w sprawie wprowadzenia w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie zasad udostępniania informacji publicznej w trybie wnioskowym, w tym udostępniania w celu ponownego wykorzystania      
282 30.05.2016r. w sprawie przeprowadzenia wojeódzkiego treningu systemu wczesnego ostrzegania w ramach ćwiczenia RENEGATE-SAREX 16/I      
283 30.05.2016r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy 1905 Roku, Maratońskiej I Ks. Andrzeja Łukasika

     
284 30.05.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Otwocku przy ulicy Mieszka I 13/15 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej      
285 31.05.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
286 31.05.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
287 2.06.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji  Egzaminacyjnej  przeprowadzającej  testy kwalifikacyjne  dla  osóbubiegających się o uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy: C1, C1+E C i C+E lub D1, D1+E D i D+E, oraz nadania jej regulaminu wewnętrznego      
288 3.06.2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Cegłów     Dz. Urz. poz. 5185
289 6.06.2016r. w sprawie powołania Zespołu do spraw utrzymania projektu pod nazwą "Elektroniczna Platforma Wymiany i Obiegu Dokumentów Administracji Rządowej Województwa Mazowieckiego (EPWiOD)      
290 7.06.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad      
291 8.06.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania zm.zarz. nr 301 z 14.06.2016r.  
292 8.06.2016r. w sprawie wzorów dokumentacji w zakresie wzajemnych wyłączeń należności zobowiązań, przychodów, kosztów i funduszu oraz ustalenia wartości do której można nie dokonywać wyłączeń      
293 8.06.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w gminie Bodzanów, obręb Osmolinek      
294 9.06.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
295 9.06.2016r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu używania służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków z budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie"      
296 10.06.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
297 10.06.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia składu oraz określenia wynagrodzenia dla członków Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności      
298 10.06.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w obrębie Borkowo Kościelne. gmina Sierpc      
299 10.06.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie lokalu użytkowego nr 1 w budynku na nieruchomości położonej w Pułtusku przy ulicy Piotra Skargi 31      
300 13.06.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie prac  remontowych na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Majdańskiej 38/40 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
301 14.06.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
302 14.06.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad      
303 14.06.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Wybrzeże Szczecińskie 6 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji w Warszawie      
304 14.06.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Bernardyńskiej 19      
305 14.06.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie prac remontowych na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Domaniewskiej 40 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
306 15.06.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie nieruchomości położonej w Ciechanowie przy ulicy Mickiewicza 8      
307 20.06.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad      
308 20.06.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad      
309 20.06.2016r. w sprawie organizacji i przeprowadzenia ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego pod kryptonimem "KATASTROFA 2016"      
310 20.06.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się na części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Makowskiej      
311 20.06.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad      
312 21.06.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad      
313 22.06.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad, huragan zm.zarz. nr 340 z 1.07.2016r.  
314 22.06.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad, huragan      
315 22.06.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad      
316 22.06.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad      
317 22.06.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad, huragan zm.zarz. nr 348 z 4.07.2016r.  
318 22.06.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - huragan, deszcz nawalny i grad      
319 22.06.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - huragan      
320 22.06.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - huragan, deszcz nawalny i grad      
321 23.06.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - deszcz nawalny, grad, huragan zm.zarz. nr 377 z 25.07.2016r.  
322 23.06.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - huragan      
323 24.06.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - huragan, deszcz nawalny i grad      
324 23.06.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad i huragan zm.zarz. nr 338 z 1.07.2016r.  
325 23.06.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad i huragan      
326 27.06.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad      
327 28.06.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - huragan i deszcz nawalny      
328 28.06.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - huragan      
329 28.06.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego "Petrobudowa" z siedzibą w Płocku      
330 28.06.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie pomieszczeń znajdujących się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Nowolipie 2 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji w Warszawie      
331 27.06.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczenia znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Nowolipie 2 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji w Warszawie      
332 29.06.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad      
333 29.06.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - deszcz nawalny, grad, huragan      
334 30.06.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - deszcz nawalny, grad, huragan zm.zarz. nr 356 z 11.07.2016r.  
335 30.06.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad, huragan      
336 1.07.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanmie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego sie w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Agawy 11      
337 1.07.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad, huragan      
338 1.07.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad, huragan      
339 1.07.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad, huragan      
340 1.07.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad, huragan      
341 4.07.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - huragan      
342 4.07.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad, huragan      
343 4.07.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - huragan      
344 4.07.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - huragan      
345 4.07.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - huragan zm.zarz. nr 361 z 12.07.2016r.    
346 4.07.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - deszcz nawalny i huragan      
347 4.07.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne -huragan, deszcz nawalny i grad      
348 4.07.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne -grad i huragan      
349 4.07.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Markach przy ulicy Małachowskiego 2A      
350 4.07.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonych w gminie Słupno, obręb Borowiczki Pieńki      
351 5.07.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - huragan, grad      
352 5.07.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się na części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Makowskiej      
353 6.07.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad      
354 6.07.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad i huragan      
355 6.07.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad      
356 11.07.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - deszcz nawalny, grad, huragan      
357 11.07.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - huragan      
358 12.07.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - huragan      
359 12.07.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - huragan      
360 13.07.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - suszę      
361 12.07.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - huragan      
362 11.07.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - huragan      
363 14.07.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - susza      
364 15.07.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - huragan zm.zarz. nr 453 z 22.08.2016r.  
365 15.07.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad i huragan      
366 18.07.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - susza      
367 19.07.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - susza zm.zarz. nr 386 z 27.07.2016r.  
368 19.07.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad, huragan i deszcz nawalny      
369 19.07.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na terenie województwa mazowieckiego      
370 21.07.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - susza      
371 21.07.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad      
372 21.07.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad      
373 21.07.2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Ciechanów     Dz. Urz. poz. 7033
374 22.07.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Ludnej 4      
375 25.07.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad      
376 25.07.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad zm.zarz .nr 452 z 22.08.2016r.  
377 25.07.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - deszcz nawalny, grad i huragan      
378 25.07.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - deszcz nawalny i grad      
379 25.07.2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Chorzelach     Dz. Urz. poz. 7100
381 26.07.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Karczewie przy ulicy Świderskiej      
382 26.07.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku posadowionym na części nieruchomości położonej w miejscowości Lipie, gmina Błędów      
383 26.07.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie wniosku o wydanie decyzji o przekazaniu trwałego zarządu do nieruchomości położonej w Mławie przy ulicy Padlewskiego      
384 26.07.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku posadowionym na części nieruchomości położonej w miejscowości Lipie, gmina Błędów      
385 27.07.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad      
386 27.07.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - suszę      
387 27.07.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad      
388 28.07.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad      
389 28.07.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad

zm.zarz. nr 419 z 5.08.2016r.

zm.zarz. nr 466 z 30.08.2016r.

 
390 28.07.2016r. w sprawie powołąnia Wojewódzkiego Zespołu do spraw "Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysłąwa Stasiaka na lata 2016-2017      
391 28.07.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Teodora Zielińskiego 13      
392 28.07.2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jaktorów     Dz. Urz. poz. 7192
393 28.07.2016r. w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego obrony cywilnej      
394 28.07.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Siedlcach      
395 28.07.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad

zm.zrz. nr 447 z 11.08.2016r.

zm.zarz. nr 491 z 13.09.2016r.

 
396 28.07.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Mazowieckiego Wojewódzkiego Zespołu nadzorującego realizację zadań w zakresie przeciwdziałania ruchom osuwiskowym oraz usuwania ich skutków      
397 1.08.2016r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania środkami trwałymi oraz zasad prowadzenia gospodarki magazynowej majątku obrony cywilnej w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie      
398 1.08.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę między Skarbem Państwa a osobami fizycznymi udziałów we współwłasności nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Mostowej 6      
399 1.08.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad zm.zarz. nr 467 z 30.08.2016r.  
400 1.08.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Miasta Ostrołęka nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ulicy Bohaterów Westerplatte      
401 1.08.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Chłodnej 3 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
402 1.08.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Romana Statkowskiego 25 uchyl. zarz. nr 278 z 6.06.2017r.  
403 1.08.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w Węgrowie      
404 1.08.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w gminie Czosnów, obręb Cząstków Polski      
405 1.08.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Grójcu przy ulicy Mogielnickiej 7      
406 1.08.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziałów we współużytkowaniu wieczystym nieruchomości położonych w Warszawie przy ulicy Nowogrodzkiej oraz udziałów we współwłasności budynku oraz obniżenie bonifikaty od ceny sprzedaży wpisanych do rejestru zabytków nieruchomości uchylone zarz. nr 164 z 16.05.2017r.  
407 2.08.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Gozdowo w formie darowizny nieruchomości położonej w gminie i obrębie Gozdowo      
408 2.08.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny na rzecz Gminy Jadów części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie 0017, Starowola gmina Jadów      
409 2.08.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w Dąbrowie Chotomowskiej gmina Jabłonna      
410 2.08.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu umowy użytkowania części nieruchomości położonej w Otwocku przy ulicy Konarskiego      
411 2.08.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w miejscowości Kózki gmina Sarnaki      
412 3.08.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad      
413 3.08.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad      
414 3.08.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego sie w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Tamka 4      
415 3.08.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie planowania i relizacji w województwie mazowieckim zadań na potrzeby obronne państwa przez podmioty lecznicze oraz jednostki samorządu terytorialnego      
416 3.08.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad      
417 3.08.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad      
418 5.08.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad      
419 5.08.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad      
420 5.08.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Kroczków Większy gmina Kazanów      
421 5.08.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Mszadla Nowa gmina Przyłęk      
422 5.08.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Mszadla Nowa gmina Przyłęk      
423 5.08.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Piątków, gmina Policzna      
424 5.08.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warce      
425 5.08.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Wyrozęby-Konaty uchylone zarz. nr 467 z 9.08.2017r.  
426 5.08.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Borówek gmina Siennica      
427 5.08.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem budynku mieszkalnego znajdującego się na części nieruchomości położonej w miejscowości Lipie gmina Błędów      
428 5.08.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w gminie Regimin, obręb Szulmierz      
429 5.08.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Karolin gmina Zwoleń uchylone zarz. nr 462 z 9.08.2017r.  
430 5.08.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Góry      
431 5.08.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Zawidz w formie darowizny nieruchomości położonej w Zawidzu Kościelnym przy ulicy Słonecznej      
432 5.08.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonych w miejscowości Izabelin gmina Izabelin      
433 5.08.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w nieruchomości położonej w Szydłowcu      
434 5.08.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Antoninów, gmina Gostynin      
435 8.08.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad      
436 10.08.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w obrębie 0008 Jeruzal, gmina Mrozy      
437 10.08.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa udziału we współużytkowaniu wieczystym nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Ostroroga 23 uchylone zarz. nr 359 z 24.06.2017r.  
438 10.08.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Grójcu przy ulicy Starostwo 1A      
439 10.08.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w miejscowości Goszczyn gmina Goszczyn      
440 10.08.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Stołeczną Policji w Warszawie o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w Siennicy przy ulicy Nowej 1      
441 10.08.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad      
442 11.08.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Garwolinie przy ulicy Stachowskiego      
443 11.08.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad      
444 11.08.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości położonej w Ząbkach przy ulicy ks. Ignacego Skorupki      
445 11.08.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Mozolice Duże i Małe gmina Sieciechów      
446 11.08.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku posadowionym na części nieruchomości położonej w miejscowości Lipie gmina Błędów      
447 11.08.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne - grad      
448 11.08.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne - grad      
449 12.08.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne - huragan      
450 16.08.2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Wiśniewie     Dz. Urz. poz. 7550
451 18.08.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne – grad      
452 22.08.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne – grad      
453 22.08.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne – huragan      
454 23.08.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne – huragan      
455 23.08.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Dziekanów Leśny gmina Łomianki      
456 23.08.2016r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia wojewódzkiego ćwiczenia obronnego pod kryptonimem „Mazowsze 2016”      
457 23.08.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w obrębie 0008 Emilów gmina Głowaczów      
458 23.08.2016r. na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny części nieruchomości położonej w Sokołowie Podlaskim przy ulicy Wolności      
459 23.08.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Miasta Ostrołęka nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ulicy Spacerowej      
460 23.08.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w obrębie Osowiec, gmina Żabia Wola      
461 23.08.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Gminy Miasta Ciechanów nieruchomości położonych w Ciechanowie przy ulicach Pułtuskiej i 17-go Stycznia      
462 24.08.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne – grad      
463 23.08.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany pomiędzy  Fundacją Caritas Diecezji Płockiej a Skarbem Państwa praw do nieruchomości położonych w obrębie Huta Podgórna Popowo A, gmina Somianka zm.zarz. nr 530 z 21.10.2016r.  
464 25.08.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji  rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne – huragan      
465 26.08.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Bernardyńskiej 19      
466 30.08.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji  rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne - grad      
467 30.08.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji  rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne      
468 30.08.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji  rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne - grad      
469 30.08.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji  rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne - huragan      
470 30.08.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Bernardyńskiej 10      
471 1.09.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Słupno w formie darowizny nieruchomości położonej w obrębach Cekanowo i Miszewko Strzałkowskie, gmina Słupno      
472 1.09.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału we współwłasności położonej w miejscowości Śnadków Górny gmina Sobienie-Jeziory      
473 6.09.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji  rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne - grad      
474 6.09.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Majdańskiej 38/40 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
475 6.09.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału we współwłasności części nieruchomości  położonej w obrębie Policzna gmina Policzna      
476 6.09.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Legionowie przy ulicy marsz. Józefa Piłsudskiego      
477 8.09.2016r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych do niszczenia znalezionych materiałów wybuchowych i niebezpiecznych      
478 8.09.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń znajdujących się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Żytniej 36 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji w Warszawie      
479 08.09.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji oceniającej wnioski zgłoszone przez gminy i powiaty w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"      
480 12.09.2016r. w sprawie powołania Komisji oceniającej wnioski zgłoszone przez gminy i powiaty w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" na rok 2017

zm.zarz. nr 247 z 31.05.2017r.

zm.zarz. nr 639 z 14.12.2017r.

 
481 12.09.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji  rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne - grad      
482 12.09.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Kozienicach pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
483 12.09.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie w Dzielnicy Wilanów      
484 12.09.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Powązkowskiej 80      
485 12.09.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie systemów wykonywania czynności kancelaryjnych w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie      
486 13.09.2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bulkowo     Dz. Urz. poz. 8058
487 13.09.2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Poświętne     Dz. Urz. poz. 8059
488 13.09.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad zm.zarz. nr 517 z 12.10.2016r.  
489 13.09.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad, huragan i deszcz nawalny      
490 13.09.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad i huragan      
491 13.09.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad      
492 13.09.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad

zm.zarz. nr 511 z 29.09.2016r.

zm.zarz. nr 523 z 17.10.2016r.

 
493 15.09.2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sienno     Dz. Urz. poz. 8126
494 15.09.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad zm.zarz. nr 515 z 7.10.2016r.  
495 16.09.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetowych      
496 16.09.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych podległych Wojewodzie Mazowieckiemu do dokonywania w 2016 r. przeniesień wydatków budżetowych w obrębie jednego rozdziału      
497 16.09.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie      
498 19.09.2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Olszewo-Borki     Dz. Urz. poz.8177
499 20.09.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie części nieruchomości położonej w Legionowie przy ulicy Jagiellońskiej 26b pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji w Warszawie      
500 20.09.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Dziekanów Leśny, gmina Łomianki      
501 20.09.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Pytlasińskiego 17 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji w Warszawie      
502 20.09.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Włochowskiej 25/33 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji w Warszawie      
503 20.09.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Smolnej 13 uchylone zarz. nr 273 z 5.06.2017r.  
504 20.09.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie w Dzielnicy Bielany      
505 21.09.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Armii Krajowej 62 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
506 22.09.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Górze Kalwarii, obręb Linin II      
507 22.09.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Płocku przy ulicy Lachmana      
508 27.09.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Instrukcji przeprowadzania inwentaryzacji w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie"      
509 27.09.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ulicy Wiejskiej      
510 29.09.2016r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie      
511 29.09.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad      
512 30.09.2016r. w sprawie wyznaczenia zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego dla Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Mazowieckim

zm. zarz. 6 z 18.01.2017r.

uchylone zarz. nr 574 z 10.10.2017r.

 
513 30.09.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku posadowionym na części nieruchomości położonej w Dziekanowie Leśnym gmina Łomianki      
514 6.10.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Piasecznie przy ulicy Puławskiej 44E pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji w Warszawie      
515 7.10.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad      
516 10.12.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny na rzecz Gminy Słupno prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obrebie Miszewko Strzałkowskie, gmina Słupno      
517 12.10.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad      
518 12.10.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Mazowieckiego Wojewódzkiego Zespołu nadzorującego realizację zadań w zakresie przeciwdziałania ruchom osuwiskowym oraz usuwania ich skutków      
519 14.10.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Koźmiana 2      
520 14.10.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu nr 6 znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Platynowej 10      
521 14.10.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie w Dzielnicy Wola przy ulicy Jana Szymczaka      
522 14.10.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Wyszogrodzkiej      
523 17.10.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad      
524 17.10.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny części nieruchomości położonej w gminie Garwolin      
525 17.10.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Bajana 1      
526 17.10.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Rożki gmina Kowala      
527 17.10.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny prawa własności nieruchomości położonej w Siedlcach      
528 19.10.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Warszawie przy ulicy Tunelowej 10BE      
529 20.10.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie Karty audytu wewnętrznego oraz Podręcznika procedur audytu wewnętrznego w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie      
530 21.10.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany pomiędzy  Fundacją Caritas Diecezji Płockiej a Skarbem Państwa praw do nieruchomości położonych w obrębie Huta Podgórna Popowo A, gmina Somianka      
531 26.10.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Złocienia 3 uchylone zarz. nr 360 z 24.06.2017r.  
532 26.10.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału we współużytkowaniu wieczystym nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Rajców 9 oraz udziału we współwłasności budynku      
533 3.11.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Gminy Brwinów nieruchomości położonej w Brwinowie przy ulicy Pszczelińskiej 99      
534 8.11.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Sannickiej      
535 8.11.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w miejscowości Izbica gmina Serock      
536 8.11.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garaży znajdujących się na nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Warszawie przy ulicy Makowskiej      
537 8.11.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu przysługującego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu do nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy 25-go Czerwca i ulicy Juliana Fałata      
538 8.11.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Ostrołęce w rejonie ulicy Łęczysk      
539 8.11.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Łomiankach przy ulicy Akacjowej      
540 8.11.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Ostrowi Mazowieckiej      
541 8.11.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ulicy Rodziny Ulmów      
542 8.11.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Gminy Czosnów nieruchomości położonej w gminie Czosnów, obręb Dębina      
543 8.11.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w obrębie Dobrzenica, gmina Prażmów      
544 8.11.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości położonej w Piasecznie przy ulicy Puławskiej 44E pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji w Warszawie      
545 8.11.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w nieruchomości położonej w mieście kosów Lacki      
546 8.11.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Saskiej 63/75      
547 8.11.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Tymoteuszew      
548 8.11.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonych w obrębie Wieliszew gmina Wieliszew      
549 8.11.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału we współwłasności części nieruchomości położonej w miejscowości Władzin gmina Kołbiel      
550 8.11.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy Al. Szucha 2/4      
551 8.11.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Belgijskiej      
552 8.11.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Bernardyńskiej 10      
553 8.11.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Alpejskiej uchyl. zarz. nr 284 z 6.06.2017r.  
554 8.11.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Łużyckiej 2      
555 8.11.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku posadowionym na nieruchomości położonej w miejscowości Stawiszyn gmina Białobrzegi      
556 8.11.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku posadowionym na nieruchomości położonej w miejscowości Stawiszyn gmina Białobrzegi      
557 8.11.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku posadowionym na nieruchomości położonej w miejscowości Stawiszyn gmina Białobrzegi      
558 8.11.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku posadowionym na nieruchomości położonej w miejscowości Stawiszyn gmina Białobrzegi      
559 8.11.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Dobrej 27      
560 9.11.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na budowę nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie na nieruchomości położonej w Sochaczewie przy ulicy 1-go Maja 10 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
561 9.11.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie prac remontowych na nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Zglenickiego 42 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
562 9.11.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie Chosna, gmina Prażmów      
563 9.11.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu położonej w Otrowii Mazowieckiej przy ulicy Piłata 12      
564 9.11.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Gminy Czosnów nieruchomości położonej w gminie Czosnów, obręb Izabelin-Dziekanówek      
565 10.11.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Karolkowej 49      
566 16.11.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonych w gminie Słupno, obręb Borowiczki Pieńki      
567 16.11.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do spraw analizy wniosków o dofinansowanie zadań zawartych w "Programie integracji społecznej romskiej w Polsce na lata 2014-2020"      
568 17.11.2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Marki     Dz. Urz. poz. 9847
569 22.11.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w obrębie Linin II, gmina Góra Kalwaria      
570 22.11.2016r. w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt      
571 23.11.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w gminie Słupno, obręb Borowiczki Pieńki      
572 28.11.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garaży znajdujących się na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Warszawie przy ulicy Makowskiej      
572a 29.11.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garaży znajdujących się na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Warszawie przy ulicy Makowskiej      
573 2.12.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie systemów wykonywania czynności kancelaryjnych w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie      
574 6.12.2016r. w sprawie oddania w najem garaży znajdujących się na nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Warszawie przy ulicy Chłopickiego i ulicy Makowskiej      
575 6.12.2016r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dla dysponenta III stopnia zm.zarz. nr 178 z 2017r.  
576 7.12.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów sprawdzających kwalifikacje kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy, kandydatów na wykładowców oraz wykładowców prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem      
577 .12.2016r. w sprawie powołania Zespołu kwalifikującego oferty składane do Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do laty 3 "Maluch plus" 2017      
578 12.12.2016r. w sprawie wyrażenia zgody n zbycie z zasobu Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w Milanówku przy ulicy Krasińskiego 28A      
579 12.12.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Podole Stare, gmina Wilga      
580 12.12.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Gwardii Ludowej 8 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej      
581 12.12.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Miasta Sierpc w formie darowizny nieruchomości położonej w Sierpcu, obręb 0001 uchylone zarz. nr 93 z 26.04.2017r.  
582 12.12.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Gminy Brwinów nieruchomości połoonej w Brwinowie przy ulicy Pruszkowskiej      
583 12.12.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa budynku mieszkalnego posadowionego na części nieruchomości położonej w miejscowości Lipie gmina Błędów      
584 12.12.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Gminy Wyszków części nieruchomości położonej w Wyszkowie, obręb 0001      
585 12.12.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny na rzecz Miasta Mińsk Mazowiecki nieruchomości położonej w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Jana Łupińskiego      
586 12.12.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału we współużytkowaniu Skarbu Państwa udziału we współużytkowaniu wieczystym nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Emilii Plater 9/11 oraz udziału we współwłasności budynków      
587 14.12.2016r. w sprawie kontroli zarządczej w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie zm. zarz. 29 z 26.01.2018r.  
588 14.12.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem miejsca postojowego znajdującego się w budynku na nieruchomości w Warszawie przy ulicy Lewickiej 13/15      
589 15.12.2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Płońsku     Dz.Urz. poz. 11483
590 15.12.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Powązkowskiej 80      
591 15.12.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny na rzecz Gminy Radzymin nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radzyminie przy ulicy Witosa      
592 15.12.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Obozowej      
593 15.12.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Warszawskiej      
594 15.12.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Bernardyńskiej 10      
595 15.12.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Koźmiana 2      
596 15.12.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w obrębie Sierakowo, gmina Przasnysz      
597 15.12.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Ząbkowskiej 33      
598 15.12.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomośi położonej w Garwolinie przy ulicy Romanówka      
599 15.12.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Garwolinie      
600 19.12.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji  rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne - huragan      
601 19.12.2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Winnica     Dz.Urz. poz. 11639
602 21.12.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na  oddanie w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Broniewskiego      
604 29.12.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie Zakładowego Planu Kont, polityki rachunkowości oraz obiegu dokumentów finansowo-księgowych      
605 29.12.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Gminy Radzymin nieruchomości położonej w miejscowości Radzymin w obrębie 0017. 03-03      
606 29.12.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Siczki gmina Jedlnia-Letnisko      
607 29.12.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ulicy Warszawskiej      
608 29.12.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Ezopa      
609 30.12.2016r. w sprawie przyjmowania, ewidencjonowania i rozpatrywania skarg, wniosków oraz petycji w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie

zm. zarz. nr 567 z 28.09.2017r.

zm.zarz nr 653 z 28.12.2017r.

 
             

 

 

Podziel / Share
Beata Darnowska, 12.01.2016, Ilość wejść: 12107, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry