Pomoc dla niepełnosprawnych

Zarządzenia

Zarządzenia Wojewody Mazowieckiego 2017 rok

 Poniżej znajduje się lista zarządzeń wydanych przez Wojewodę Mazowieckiego w 2017 roku.                                                                                                                                               

Nr. Data Tytuł Pobierz

Zmiany/ Uchylenie

Pobierz Uwagi
1 2.01.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Białobrzegach      
2 3.01.2017r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Wojewody Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego      
3 13.01.2017r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Platerów     Dz.Urz. poz. 380
4 17.01.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Dionizego Czachowskiego 9/11      
5 17.01.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Bolesława Limanowskiego      
6 18.01.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego dla Komisji dla Nauczycieli przy Wojewodzie Mazowieckim      
7 18.01.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego "Petrobudowa" w Płocku     Dz. Urz. poz. 628
8 18.01.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Nowy Duninów w formie darowizny nieruchomości położonej  w obrębie i gminie Nowy Duninów      
9 18.01.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w miejscowości Zegrze Południowe Rybaki gmina Nieporęt      
10 23.01.2017r. w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2017 r. na terenie województwa mazowieckiego i dodatkowego wynagrodzenia za udział w pracach komisji lekarskich

zm.zarz. nr 44 z 1.03.2017r.

zm.zarz. nr 58 z 20.03.2017r.

 
11 23.01.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Skrzeszew gmina Repki      
12 24.01.2017r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Słupno     Dz. Urz. poz. 777
13 26.01.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Otwocku przy ulicy Stanisława Staszica 13      
14 26.01.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy gen. R. Abrahama 13      
15 26.01.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy gen. R. Abrahama 13      
16 26.01.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy gen. R. Abrahama 11      
17 26.01.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy gen. R. Abrahama 11      
18 26.01.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Łużyckiej 2      
19 26.01.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy gen. R. Abrahama 13      
20 26.01.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy gen. R. Abrahama 11      
21 26.01.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Bernardyńskiej 10      
22 26.01.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy gen. R. Abrahama 13      
23 30.01.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Warszawie przy ulicy Makowskiej      
24 30.01.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziałów we współwłasności nieruchomości położonych w obrębach Cerekiew i Cerekiw Kolonia gmina Zakrzew      
25 1.02.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego znajdującego się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Domaniewskiej 40A pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
26 1.02.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu nieruchomości w Warszawie przy ulicy Gwiaździstej 77      
27 1.02.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Platynowej 10      
28 2.02.2017r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Mała Wieś    
Dz.Urz. poz. 1136
29 2.02.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Dobrej 27 uchylone zarz. nr 283 z 6.06.2017r.  
30 2.02.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Jagiellońskiej 72 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji w Warszawie      
31 4.02.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na budowę nowej siedziby Komisariatu Policji w Mszczonowie na nieruchomości położonej w Mszczonowie przy ulicy Warszawskiej pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
32 6.02.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej      
33 8.02.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie      
34 8.02.2017r. w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia w 2017 r. kontroli przedsiębiorców w zakresie przestrzegania obowiązków wynikających z pozwolenia na nabywanie, przechowywanie, używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego lub wytwarzanie materiałów wybuchowych metodą in situ zm.zarz. nr 78 z 7.04.2017r.  
35 8.02.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na rozbudowę obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w miejscowości Zakrzew Kolonia gmina Zakrzew Kolonia pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
36 8.02.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości położonej w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 162 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji w Warszawie      
37 8.02.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Miasta Ostrołęka nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ulicy Wioślarskiej      
38 13.02.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Gminy Brwinów części nieruchomości położonej w gminie Brwinów, obręb Moszna      
39 16.02.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Warszawie przy ulicy Łazienkowskiej      
40 22.02.2017r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sochaczew     Dz. Urz. poz. 1806
41 27.02.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego znajdującego sie na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Wołoskiej 26      
42 27.02.2017r. w sprawie określenia "Zadań Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego" na obszarze województwa mazowieckiego uchylone zarz. nr 145 z 21.03.2018r.  
43 28.02.2017r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych podległych Wojewodzie Mazowieckiemu do dokonywania w 2017 r. przeniesień wydatków budżetowych w obrębie jednego rozdziału      
44 1.03.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2017 r. na terenie województwa mazowieckiego i dodatkowego wynagrodzenia za udział w pracach komisji lekarskich      
45 2.03.2017r. w sprawie wyrażenia zgody zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Gminy Michałowice części nieruchomości położonej w obrębie Granica, gmina Michałowice      
46 2.03.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 32      
47 2.03.2017r. w sprawie wyrażenia zgodny  zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy R. Abrahama      
48 2.03.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Karczewie przy ulicy Kościelnej 57 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji w Warszawie      
49 2.03.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Wieliszewie przy Alei Solidarności 25 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji w Warszawie      
50 2.03.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Wola Rębkowska gmina Garwolin      
51 2.03.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Rytele Świeckie gmina Kosów Lacki      
52 2.03.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku usytuowanym na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Rozbrat 28/30      
53 7.03.2017r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Łosice     Dz.Urz. poz. 2204
54 7.03.2017r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert dotyczących realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności na terenie województwa mazowieckiego w 2017r.      
55 14.03.2017r. w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli przestrzegania warunków utrwalania przebiegu imprezy masowej uchylone zarz. nr 60 z 22.03.2017r.  
56 17.03.2017r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw wyłonienia nagrobka powtarzalnego na kwaterach wojennych żołnierzy Wojska Polskiego zlokalizowanych na Cmentarzu Wojskowym w Warszawie przy ul. Powązkowskiej 43/45     zarządzenie nr 69 z 27.03.2017r.
57 17.03.2017r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jaktorów     Dz.Urz. poz. 2713
58 20.03.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2017 r. na terenie województwa mazowieckiego i dodatkowego wynagrodzenia za udział w pracach komisji lekarskich      
59 20.03.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonych w Warszawie przy ulicy Racławickiej i ulicy Mołdawskiej      
60 22.03.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - huragan      
61 22.03.2017r. w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli przestrzegania warunków utrwalania przebiegu imprezy masowej zm. zarz. nr 551 z 18.09.2017r.  
62 23.03.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Duchnickiej 3      
63 23.03.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Deseniowej      
64 23.03.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Czerniakowskiej 103/105      
65 23.03.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Czystej Wody      
66 23.03.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Centurii      
67 27.03.2017r. w sprawie powołania członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Mazowieckim      
68 27.03.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Czarna, gmina Wołomin      
69 27.03.2017r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw wyłonienia projektu nagrobka powtarzalnego na kwaterach wojennych żołnierzy Wojska Polskiego zlokalizowanych na cmentarzu Wojskowym w Warszawie przy ulicy Powązkowskiej 43/45      
70 27.03.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Gminy Nasielsk nieruchomości położonej w gminie Nasielsk, obręby Krzyczki Szumne, Krzyczki Pieniążki, Krzyczki Żabiczki i Pniewo      
71 27.03.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny na rzecz Gminy Nasielsk prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obrębie Pieścirogi Stare, gmina Nasielsk      
72 27.03.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości lokalowej położonej w Łosicach przy ulicy Kolejowej 23      
73 27.03.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości lokalowej położonej w Łosicach przy ulicy Kolejowej 23      
74 27.03.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Lubkowskiej 7/9      
75 27.03.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Ciasnej 10      
76 4.04.2017r. w sprawie powołania Mazowieckiego Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego uchyl. zarz. 113 z 16.03.2018  
77 7.04.2017r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego do spraw projektu pod nazwą "Wdrożenie i popularyzacja e-usług realizowanych przez administrację rządową w województwie mazowieckim (WIPER)" zm.zarz. nr 529 z 9.09.2017r.  
78 7.04.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia w 2017 r. kontroli przedsiębiorców w zakresie przestrzegania obowiązków wynikających z pozwolenia na nabywanie, przechowywanie, używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego lub wytwarzanie materiałów wybuchowych metodą in situ      
79 10.04.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garaży znajdujących się na nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Warszawie przy ulicy Józefa Grzegorza Chłopickiego oraz ulicy Makowskiej      
80 10.04.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Koźmiana 2      
81 7.04.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej na terenie gminy Rybno, obręb Erminów      
82 7.04.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonych na terenie gminy Rybno, obręb Józin      
83 10.04.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Mławie przy ulicy Padlewskiego 15 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
84 10.04.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Mławie przy ulicy Padlewskiego 15 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
85 10.04.2017r. w sprawie powołania Zespołu realizacyjnego do spraw projektu pod nazwą "Wdrożenie i popularyzacja e-usług realizowanych przez administrację rządową w województwie mazowieckim (WIPER) zm. zarz. nr 569 z 5.10.2017r.  
86 12.04.2017r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Zwoleniu     Dz. Urz. poz. 3679
87 12.04.2017r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Celestynów     Dz. Urz. poz. 3680
88 18.04.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Miasta Ostrołęka nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ulicy Insurekcyjnej      
89 26.04.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
90 26.04.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
91 26.04.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przezimowanie      
92 26.04.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy Al. Jana Chrystiana Szucha 27 uchylone zarz. nr 10 z 09.01.2018  
93 26.04.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Miasta Sierpc w formie darowizny nieruchomości położonej w Sierpcu, obręb 0001      
94 26.04.2017r. w sprawie określenia szczegółowego trybu zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego      
95 26.04.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w gminie Gąbin, obręb Dobrzyków      
96 26.04.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziałów we współużytkowaniu wieczystym nieruchomości położonych w Warszawie przy ulicy A. E. Odyńca 7 oraz udziału we współwłasności budynku      
97 28.04.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne zm.zarz. nr 183 z 23.05.2017r.  
98 28.04.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne zm.zarz. nr 223 z 25.05.2017r.  
99 28.04.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne zm.zarz. nr 172 z 23.05.2017r.  
100 28.04.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
101 28.04.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego "Petrobudowa" w Płocku      
102 5.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
103 5.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne zm.zarz. nr 266 z 31.05.2017r.  
104 8.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
105 8.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne zm.zarz. nr 190 z 23.05.2017r.  
106 8.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne zm.zarz. nr 222 z 25.05.2017r.  
107 8.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne zm.zarz. nr 410 z 14.07.2017r.  
108 8.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne

zm.zarz. nr 326 z 12.06.2017r.

zm.zarz. nr 373 z 6.07.2017r.

 
109 8.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne zm.zarz. nr 227 z 25.05.2017r.  
110 8.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
111 8.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne zm.zarz. nr 226 z 25.05.2017r.  
112 8.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne zm.zarz. nr 212 z 23.05.2017r.  
113 8.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
114 8.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
115 8.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne zm.zarz. nr 167 z 8.05.2017r.  
116 8.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne zm.zarz. nr 205 z 23.05.2017r.  
117 8.05.2017r. w sprawie powołania Zespołu do spraw realizacji projektu pod nazwą "Wzrost efektywności energetycznej poprzez termomodernizację trzech budynków użyteczności publicznej położonych w Zielonce. Radomiu oraz Siedlcach, pozostającej w trwałym zarządzie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie"

zm.zarz. nr 371 z 4.07.2017r.

zm.zarz. nr 632 z 6.12.2017r.

 
118 8.05.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy A. Gierymskiego 1      
119 8.05.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Łużyckiej 2      
120 8.05.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Wolskiej 171/175      
121 8.05.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Mławie przy ulicy Padlewskiego 15 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
122 8.05.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Marynarskiej 65      
123 8.05.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości lokalowej położonej w budynku posadowionym na nieruchomości położonej w Szydłowcu przy ulicy Kolejowej 3      
124 8.05.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości lokalowej położonej w budynku posadowionym na nieruchomości położonej w Szydłowcu przy ulicy Kolejowej 3      
125 8.05.2017r. oddanie w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Glebowej      
126 8.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne

zm.zarz. nr 221 z 25.05.2017r.

zm. zarz. nr 409 z 14.07.2017r.

 
127 8.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
128 8.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne zm.zarz. nr 208 z 23.05.2017r.  
129 8.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne zm.zarz. nr 197 z 23.05.2017r.  
130 8.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
131 8.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
132 8.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne zm.zarz. nr 191 z 23.05.2017r.  
133 8.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne zm.zarz. nr 355 z 24.06.2017r.  
134 10.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne zm.zarz. nr 186 z 23.05.2017r.  
135 10.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
136 10.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
137 10.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne zm.zarz. nr 224 z 25.05.2017r.  
138 10.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
139 10.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
140 10.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
141 10.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne zm.zarz. nr 246 z 31.05.2017r.  
142 10.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
143 10.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania i przymrozki wiosenne      
144 10.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
145 10.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania zm. zarz. nr 587 z 20.10.2017r.  
146 10.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
147 11.05.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie przy Al. Prymasa Tysiąclecia      
148 11.05.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny nieruchomości położonej w obrębie 0015 Zajezierze gmina Sieciechów      
149 12.05.2017r. w sprawie organizacji i przeprowadzenia ćwiczenia sztabowego z zakresu zarządzania kryzysowego pod kryptonimem "Procedura 2017"      
150 12.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne zm.zarz. nr 249 z 31.05.2017r.  
151 12.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne zm.zarz. nr 250 z 31.05.2017r.  
152 12.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
153 12.05.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości lokalowej położonej w budynku posadowionym na nieruchomości położonej w Szydłowcu przy ulicy Kolejowej 3      
154 12.05.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości lokalowej położonej w budynku posadowionym na nieruchomości położonej w Szydłowcu przy ulicy Kolejowej 3      
155 13.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
156 13.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
157 13.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne zm.zarz. nr 377 z 6.07.2017r.  
158 13.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
159 13.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne zm.zarz. nr 206 z 23.05.2017r.  
160 13.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne zm.zarz. nr 366 z 29.06.2017r.  
161 13.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
162 13.05.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w obrębie 0012 PGR Lesznowola, gmina Lesznowola      
163 16.05.2017r. zmieniajace zarządzenie w sprawie powołania Komisji oceniającej wnioski zgłoszone prze gminy i powiaty w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Program rozwoju gminnej i powtaowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"      
164 16.05.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziałów we współużytkowaniu wieczystym nieruchomości położonych w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej oraz udziałów we współwłasności budynku oraz na obniżenie bonifikaty od ceny sprzedaży wpisanych do rejestru zabytków nieruchomości uchylone zarz. nr 623 z 17.11.2017r.  
165 17.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
166 17.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
167 17.05.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
168 17.05.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości lokalowej położonej w budynku posadowionym na nieruchomości położonej w Szydłowcu przy ulicy Kolejowej 3      
169 17.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
170 17.05.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości lokalowej położonej w budynku posadowionym na nieruchomości położonej w Szydłowcu przy ulicy Kolejowej 3      
171 17.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
172 17.05.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości lokalowej położonej w budynku posadowionym na nieruchomości położonej w Szydłowcu przy ulicy Kolejowej 3      
173 17.05.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości lokalowej położonej w budynku posadowionym na nieruchomości położonej w Szydłowcu przy ulicy Kolejowej 3      
174 23.05.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie      
175 22.05.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Sienkiewicza      
176 22.05.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie służebnością gruntową na rzecz Miasta Mińsk Mazowiecki nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Warszawskiej 120      
177 22.05.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieuchomości położonej w Ostrołęce przy ulicy Rodziny Ulmów      
178 23.05.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dla dysponenta III stopnia      
179 23.05.2017r. w sprawie przeprowadzenia wojeódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania w ramach ćwiczenia RENEGATE-SAREX 17/I      
180 23.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
181 23.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
182 23.05.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
183 23.05.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
184 22.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
185 23.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne zm. zarz. nr 315 z 8.06.2017r  
186 23.05.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
187 23.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
188 23.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
189 23.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
190 23.05.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
191 23.05.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
192 23.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
193 23.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
194 23.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
195 23.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
196 23.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
197 23.05.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
198 23.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
199 23.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
200 23.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
201 23.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne zm. zarz. nr 494 z dnia 16.08.2017r.  
202 23.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
203 22.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
204 23.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
205 23.05.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
206 23.05.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
207 23.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
208 23.05.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
209 23.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
210 23.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
211 23.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
212 23.05.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
213 23.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad zm.zarz. nr 264 z 31.05.2017r.  
214 23.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
215 23.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne zm.zarz. nr 263 z 31.05.2017r.  
216 23.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
217 23.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
218 23.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
219 25.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
220 25.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
221 25.05.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
222 25.05.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
223 25.05.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
224 25.05.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
225 25.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
226 25.05.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
227 25.05.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
228 25.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
229 25.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
230 25.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
231 25.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
232 25.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
233 25.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
234 25.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne zm. zarz. nr 314 z 8.06.2017r.  
235 25.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
236 25.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
237 25.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
238 25.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne zm.zarz. nr 367 z 29.06.2017r.  
239 25.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
240 26.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
241 26.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
242 25.05.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania wojewódzkiego zespołu koordynującego w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”      
243 25.05.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Mazowieckiego Wojewódzkiego Zespołu Koordynującego w ramach rządowego programu na lata 2014-2016 "Bezpieczna i przyjazna szkoła"      
244 29.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
245 29.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
246 31.05.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
247 31.05.2017r zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji oceniającej wnioski zgłoszone przez gminy i powiaty w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" na rok 2017      
248 1.06.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie      
249 31.05.2017r zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
250 31.05.2017r zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
251 31.05.2017r w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
252 31.05.2017r w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
253 31.05.2017r w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
254 31.05.2017r w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
255 31.05.2017r w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne zm. zarz. nr 323 z 12.06.2017r.  
256 31.05.2017r w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
257 31.05.2017r w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
258 31.05.2017r w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
259 31.05.2017r w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
260 31.05.2017r w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
261 31.05.2017r w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
262 31.05.2017r w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
263 31.05.2017r zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
264 31.05.2017r zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad      
265 31.05.2017r w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania i przymrozki wiosenne      
266 31.05.2017r zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
267 31.05.2017r w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
268 31.05.2017r w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
269 31.05.2017r w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
270 2.06.2017r. w sprawie organzacji i przeprowadzenia ćwiczenia sztabowego z zakresu zarządzania kryzysowego pod kryptonimem "POMÓR 2017"      
271 5.06.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Ząbkowskiej 33      
272 5.06.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Ciupagi 2d      
273 5.06.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Smolnej 13      
274 5.06.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w miejscowości Izbica gmina Serock      
275 5.06.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Ludnej 4      
276 5.06.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Podskarbińskiej 9      
277 6.06.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Łużyckiej 2      
278 6.06.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Romana Statkowskiego 25      
279 6.06.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w wysokości 1/5 części nieruchomości położonej w Warszawie w Dzielnicy Włochy przy ulicy Redaktorskiej 7      
280 6.06.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Miasta Mława nieruchomości położonej w Mławie, obręb 0010 Miasto Mława      
281 6.06.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Markowskiej 18A      
282 6.06.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Miasta Płock nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Kilińskiego      
283 6.06.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Dobrej 27      
284 6.06.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Alpejskiej      
285 6.06.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Bernardyńskiej 10      
286 6.06.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Madalińskiego      
287 6.06.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Piasecznie przy ulicy Staszica 19 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
288 6.06.2017r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Otwock     Dz. Urz. poz. 5222
290 8.06.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
291 8.06.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
292 8.06.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
293 8.06.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
294 8.06.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne zm.zarz. nr 369 z 4.07.2017r.  
295 8.06.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
296 8.06.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
297 8.06.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
298 8.06.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
299 8.06.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
300 8.06.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
301 8.06.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
302 8.06.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
303 8.06.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
304 8.06.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
305 8.06.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
306 8.06.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
307 8.06.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
308 8.06.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
309 8.06.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
310 8.06.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
311 8.06.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
312 8.06.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
313 8.06.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
314 8.06.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
315 8.06.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
316 8.06.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
317 8.06.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
318 8.06.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
319 9.06.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
320 9.06.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
321 9.06.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
322 9.06.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
323 12.06.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
324 12.06.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
325 12.06.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
326 12.06.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
327 12.06.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
328 13.06.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
329 13.06.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Koźmiana 2      
330 13.06.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy M. Konopnickiej 5      
331 13.06.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Tamka 4      
332 13.06.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Tamka 4      
333 13.06.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy św. Bonifacego 90      
334 13.06.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Łużyckiej 2      
335 13.06.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Deotymy 43      
336 13.06.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy al. Jana Pawła II 63      
337 19.06.2017r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wodynie     Dz. Urz. poz. 5432
338 19.06.2017r. w sprawie powołania Zespołu analizującego szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w województwie mazowieckim

zm.zarz. nr 343 z 21.06.2017r.

zm. zarz. nr 530 z 9.09.2017r.

zm. zarz. nr 646 z 21.12.2017r.

zarz. nr 80 z 22.02.2018r.

 
339 20.06.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
340 20.06.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
341 20.06.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garaży znajdujących się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Powsińskiej73      
342 20.06.2017r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Rzecznika Dyscyplinarnego dla Nauczycieli przy Wojewodzie Mazowieckim i jego zastępców. Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Mazowieckim i jego zastępców oraz przewodniczącego składu orzekającego Komisji Dyscyplinarnej      
343 21.06.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu analizującego szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w województwie mazowieckim      
344 23.06.2017r. w sprawie powołania Zespołu do spraw realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w Województwie Mazowieckim      
345 24.06.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
346 24.06.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
347 24.06.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad      
348 24.06.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad      
349 24.06.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
350 24.06.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania i przymrozki wiosenne      
351 24.06.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
352 24.06.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne zm.zarz. nr 370 z 4.07.2017r.  
353 24.06.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
354 24.06.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
355 24.06.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
356 24.06.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Gminy Miasta Sierpc nieruchomości położonej w Sierpcu obręb 0001      
357 24.06.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w miejscowości Zegrze Południowe Rybaki gmina Nieporęt      
358 24.06.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w gminie Konstancin-Jeziorna, obręb Kępa Oborska      
359 24.06.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa udziału we współużytkowaniu wieczystym nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Ostroroga 23      
360 24.06.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Złocienia 3      
361 26.06.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
362 27.06.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
363 27.06.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
364 27.06.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
365 27.06.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
366 29.06.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
367 29.06.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
368 4.07.2017r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Gołymin-Ośrodek     Dz. Urz. poz. 5820
369 4.07.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
370 4.07.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
371 4.07.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw realizacji projektu pod nazwą "Wzrost efektywności energetycznej poprzez termomodernizację trzech budynków użyteczności publicznej położonych w Zielonce. Radomiu oraz Siedlcach, pozostającej w trwałym zarządzie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie"      
372 6.07.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Inspekcji Handlowej w Warszawie      
373 6.07.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
374 6.07.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
375 7.07.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - deszcz nawalny i huragan      
376 6.07.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
377 6.07.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
378 7.07.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na terenie województwa mazowieckiego      
379 7.07.2017r. w sprawie powołania komisji oceniającej przydatność składników rzeczowych majątku ruchomego obrony cywilnej      
380 10.07.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad      
381 10.07.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
382 10.07.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Węgrowie przy ulicy Piłsudskiego 6 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
383 10.07.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na remont części budynku posadowionego na nieruchomości położonej w Krasnosielcu przy ulicy Młynarskiej 2 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
384 10.07.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku posadowionym na nieruchomości położonej w Łosicach przy ulicy Kolejowej 23      
385 10.07.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku posadowionym na nieruchomości położonej w Łosicach przy ulicy Kolejowej 23      
386 10.07.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Nowym Duninowie przy ulicy Gostynińskiej 8 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
387 10.07.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Zglenickiego 42 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
388 10.07.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Szydłowie przy ulicy Mazowieckiej 62 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
389 10.07.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Węgrowie przy ulicy Piłsudskiego 6Skaryszewie przy ulicy Słowackiego 6 pozostającej w części w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
390 10.07.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Mławie przy ulicy Sienkiewicza 2 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
391 10.07.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w miejscowości Nowa Sucha pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
392 10.07.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Teresinie przy ulicy Lipowej 15 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
393 10.07.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Nowym Mieście przy ulicy Rynek 23 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
394 10.07.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektów budowlanych posadowionych na nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy 11 Listopada 37/59 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu zm. zarz. nr 144 z 21.03.2018r.  
395 10.07.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Puszczy Mariańskiej przy ulicy Papczyńskiego 1 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
396 10.07.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektów budowlanych posadowionych na nieruchomości położonej w Kosów Lacki pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
397 10.07.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garaży znajdujących się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Powsińskiej73      
398 10.07.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Łosicach przy ulicy Kolejowej pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu zm. zarz. nr 143 z 21.03.2018 r.  
399 10.07.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy 11 Listopada 37/59 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu zm. zarz. nr 139 z 21.03.2018r.  
400 10.07.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu i boksów motocyklowych znajdujących się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Platynowej 10      
401 10.07.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Ostrowi Mazowieckiej przy ulicy Piłata 12 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
402 10.07.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Węgrowie przy ulicy Piłsudskiego 6 Bielsku przy ulicy Spółdzielczej 11 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
403 11.07.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad      
404 11.07.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu przysługującego Aresztowi Śledczemu w Warszawie - Mokotowie do nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Rakowieckiej 37      
405 11.07.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Przyłęckiej 32      
406 12.07.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad      
407 13.07.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - huragan      
408 13.07.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad, huragan i deszcz nawalny      
409 14.07.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
410 14.07.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
411 14.07.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad      
412 14.07.2017r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania oferty dotyczącej realizacji zadania publicznego z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”      
413 14.07.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w drodze darowizny nieruchomości położonej w Warszawie w Dzielnicy Żoliborz przy ulicy L.Rydygiera      
414 14.07.2017r. w sprawie wyrażenie zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Bartniaka 19 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji w Warszawie      
415 18.07.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie i gminie Mała Wieś      
416 18.07.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Zwoleniu przy ulicy Batalionów Chłopskich      
417 18.07.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w gminie Wąsewo, obręb Przyborowie zm. zarz. nr 501 z 11.08.2017r.  
418 18.07.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji  Egzaminacyjnej  przeprowadzającej  testy kwalifikacyjne  dla  osóbubiegających się o uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy: C1, C1+E C i C+E lub D1, D1+E D i D+E, oraz nadania jej regulaminu wewnętrznego      
419 18.07.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Wąskiej      
420 18.07.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad      
421 19.07.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Kolejowej      
422 20.07.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - deszcz nawalny i huragan      
423 20.07.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad, huragan, deszcz nawalny      
424 20.07.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad      
425 20.07.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie wniosku o wydanie decyzji o przekazaniu trwałego zarządu do nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Modlińskiej 15B      
426 20.07.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Ciechanowie przy ulicy Strażackiej      
427 20.07.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Przysusze przy ulicy Targowej 1 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
428 20.07.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Tumanek, gmina Wyszków      
429 20.07.2017r. w sprawie wyrażenia zgody  na udzielenie bonifikaty z tytułu trwałęgo zarządu przysługującego Powiatowemu Inspektoratowi Weterynarii w Pruszkowie do nieruchomości położonej w Pruszkowie przy ulicy Gordziałkowskiego 5      
430 21.07.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - huragan      
431 21.07.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad      
432 25.07.2017r. w sprawie powołania komisji likwidacji zbędnych lub zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego obrony cywilnej      
433 26.07.2017r. w sprawie szczegółowych warunków wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowisk i Gospodarki Wodnej w Warszawie      
434 31.07.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego "Petrobudowa" z siedzibą w Płocku     Dz. Urz. poz. 6525
435 31.07.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - deszcz nawalny      
436 31.07.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad      
437 31.07.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad      
438 1.08.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - huragan      
439 2.08.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - huragan i deszcz nawalny      
440 2.08.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - huragan i deszcz nawalny      
441 3.08.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny nieruchomości położonych w obrębie Jabłonna gmina Jabłonna      
442 4.08.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad, huragan i deszcz nawalny      
443 4.08.2017r. w sprawie powołania Zespołu koordynującego przejęcie przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków od Stołecznego Konserwatora Zabytków spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego zm. zarz. nr 543 z 15.09.2017r.  
444 4.08.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Ostrołęce w rejonie ulicy Antoniego Pęksy      
445 4.08.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Gminy Czosnów nieruchomości położonej w gminie Czosnów, obręb Kazuń Nowy      
446 4.08.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie wniosku o wydanie decyzji o przekazaniu trwałego zarządu do nieruchomości położonej w Ostrowi Mazowieckiej przy ulicy 11-go Listopada 5      
447 4.08.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie Tomice, gmina Góra Kalwaria      
448 4.08.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu wniosku o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w Mszczonowie przy ulicy Kościuszki 3      
449 4.08.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie      
450 4.08.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - deszcz nawalny      
451 7.08.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości położonej w miejscowości Piwonin gmina Sobienie-Jeziory      
452 7.08.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Piasecznie przy ulicy Puławskiej 44E pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji w Warszawie      
453 7.08.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w obrębie Straszewy, gmina Lubowidz      
454 7.08.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa położonej w gminie Góra Kalwaria, obręb Linin II      
455 7.08.2017r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu przysługującego Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim z siedzibą w Błoniu do udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Błoniu przy ulicy Lesznowskiej 20A      
456 7.08.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Grójcu      
457 7.08.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Zabranieckiej      
458 8.08.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad      
459 8.08.2017r. zmieniające zarządzeniew sprawie zasięgu terytorialnego stałego lotniczego przejścia granicznego Warszawa-Okęcie      
460 8.08.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w gminie i obrębie Lelis      
461 9.08.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Buczyn Dworski gmina Kosów Lacki      
462 9.08.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa  nieruchomości położonej w miejscowości Karolin gmina Zwoleń      
463 9.08.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa  nieruchomości położonej w miejscowości Łagów gmina Przyłęk      
464 9.08.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym udziału Skarbu Państwa we własności nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy 1905 Roku 30b      
465 9.08.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa  części nieruchomości położonej w miejscowości Repki gmina Repki      
466 9.08.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa  części nieruchomości położonej w miejscowości Grodzisk gmina Sabnie      
467 9.08.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Wyrozęby-Konaty gmina Repki      
468 9.08.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali biurowychznajdujących się w budynku na nieruchomości położonej w Płocku przy Placu Dąbrowskiego 1      
469 9.08.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa  nieruchomości położonej w miejscowości Sobolew gmina Sobolew      
470 9.08.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Łagów gmina Przyłęk      
471 9.08.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Łagów gmina Przyłęk      
472 9.08.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości położonej w miejscowości Stawiszyn gmina Białobrzegi      
473 9.08.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa  nieruchomości położonej w obrębie Huta Podgórna Popowo A, gmina Somianka      
474 9.08.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w gminie Puszcza Mariańska, obręb Wycześniak      
475 9.08.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu użytkowego znajdującego się w budynku posadowionym na nieruchomości położonej w Łosicach przy ulicy Kolejowej 23      
476 9.08.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości położonej w Radomiu obręb 0101 Glinice 1      
477 9.08.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości położonej w Radomiu obręb 0101 Glinice 1      
478 9.08.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności części nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Piasecznie w rejonie ulic Przybosia i Brzezińskiej      
479 9.08.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad      
480 9.08.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Tamka 4      
481 9.08.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie w Dzielnicy Bielany      
482 10.08.2017r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Milanówka     Dz. Urz. poz. 6712
483 10.08.2017r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kołbiel     Dz. Urz. poz. 6713
484 10.08.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Skrzyńsko gmina Przysucha      
485 10.08.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Siedlcach przy ulicy Wojska Polskiego i ulicy Henryka Sienkiewicza      
486 10.08.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości połozonej w miejscowości Zamość Stary gmina Przyłęk      
487 11.08.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ulicy J. Korczaka 16 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu      
488 11.08.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Kilińskiego 8 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej olicji z siedzibą w Radomiu      
489 11.08.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Modlińskiej      
490 22.08.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne – huragan      
491 22.08.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne – huragan      
492 22.08.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne – huragan, deszcz nawalny      
493 25.08.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne – deszcz nawalny i huragan zm. zarz. nr 547 z 18.09.2017r.  
494 16.08.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w  gospodarstwach rolnych i działach specjalnych  produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody  spowodowane przez niekorzystne zjawisko  atmosferyczne – przymrozki wiosenne      
495 25.08.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne – huragan i piorun      
496 25.08.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne – huragan      
497 25.08.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne – huragan      
498 25.08.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne – deszcz nawalny      
499 25.08.2017r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Żurominie     Dz. Urz. poz 7048
500 30.08.2017r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Marki     Dz. Urz. poz. 7135
501 11.08.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w gminie Wąsewo, obręb Przyborowie      
502 11.08.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Kilińskiego 8 pozostającej w trwałym zarządzie  Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w  Radomiu      
503 11.08.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Białobrzegach przy ulicy Polnej 6      
504 16.08.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części  nieruchomości położonej w Warszawie w Dzielnicy Wilanów przy ulicy Drewny      
505 16.08.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Bernardyńskiej 19      
506 18.08.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Kruczej 5      
507 18.08.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw  szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i  działach specjalnych produkcji rolnej, w których  wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne – huragan.      
508 18.08.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw  szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i  działach specjalnych produkcji rolnej, w których  wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne – huragan.      
509 18.08.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Radzymińskiej 105      
510 18.08.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty  od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu przysługującego Aresztowi Śledczemu w Płońsku do nieruchomości położonej w Płońsku przy ulicy Warszawskiej      
511 18.08.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty  od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu przysługującego Zakładowi Karnemu w Przytułach Starych do nieruchomości położonej w Przytułach  Starych, gmina Rzekuń      
512 18.08.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w miejscowości  Izbica gmina Serock      
513 30.08.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne – grad zm. zarz. nr 544 z 18.09.2017r.  
514 30.08.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości  gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Koźmiana 2      
515 30.08.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy gen.  R. Abrahama 11      
516 30.08.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości  gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy  Bernardyńskiej 10      
517 30.08.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy  Bernardyńskiej 10      
518 30.08.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości  gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy gen. R. Abrahama 13      
519 30.08.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw  szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i  działach specjalnych produkcji rolnej, w których  wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne – grad zm. zarz. nr 537 z 12.09.2017r.  
520 31.08.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw  szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i  działach specjalnych produkcji rolnej, w których  wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne – huragan      
521 4.09.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw  szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i  działach specjalnych produkcji rolnej, w których  wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne – huragan      
522 5.09.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw  szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i  działach specjalnych produkcji rolnej, w których  wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne – huragan, deszcz nawalny      
523 6.09.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw  szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i  działach specjalnych produkcji rolnej, w których  wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne – huragan      
524 6.09.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia składu oraz określenia wynagrodzenia dla członków Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie      
525 7.09.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw  szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i  działach specjalnych produkcji rolnej, w których  wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne – grad zm. zarz. nr 553 z 20.09.2017r.  
526 8.08.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw  szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i  działach specjalnych produkcji rolnej, w których  wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne – huragan      
527 8.08.2017r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Legionowo     Dz. Urz. poz. 7512
528 8.08.2017r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Strachówka     Dz. Urz. poz. 7513
529 9.09.2017r. zmieniajace zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Sterującego do spraw projektu pod nazwą "Wdrożenie i popularyzacja e-usług realizowanych przez administrację rządową w województwie mazowieckim (WIPER)"      
530 9.09.2017r. zmieniajace zarządzenie w sprawie powołania Zespołu analizującego szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w województwie mazowieckim      
531 9.09.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości poło,żonej w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 63      
532 11.09.2017r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert dotyczących realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej      
533 12.09.2017r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Piastowie     Dz. Urz. poz. 7634
534 12.09.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości w Warszawie przy ulicy Włochowskiej 25/33 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej policji w Warszawie      
535 12.09.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Ostrołęce przy Alei Wojska Polskiego      
536 12.09.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garaży znajdujących się na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa połozonej w Warszawie przy ulicy Makowskiej      
537 12.09.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw  szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i  działach specjalnych produkcji rolnej, w których  wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne – grad      
538 12.09.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Laskowcu przy ulicy Mazurskiej 30      
539 12.09.2017r. w sprawie powołania Komisji oceniającej wnioski zgłoszone przez gminy i powiaty w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" na rok 2018 zm. zarz. 638 z 14.12.2017r.  
540 13.09.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie      
541 15.09.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw  szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i  działach specjalnych produkcji rolnej, w których  wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
542 15.09.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw  szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i  działach specjalnych produkcji rolnej, w których  wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
543 15.09.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu koordynującego przejęcie przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków od Stołecznego Konserwatora Zabytków spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego      
544 18.09.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw  szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i  działach specjalnych produkcji rolnej, w których  wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne - grad      
545 18.09.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw  szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i  działach specjalnych produkcji rolnej, w których  wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne - huragan zm. zarz. nr 566 z 26.09.2017r.  
546 18.09.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw  szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i  działach specjalnych produkcji rolnej, w których  wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne - huragan      
547 18.09.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw  szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i  działach specjalnych produkcji rolnej, w których  wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne - deszcz nawalny i huragan      
548 18.09.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw  szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i  działach specjalnych produkcji rolnej, w których  wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
549 18.09.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw  szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i  działach specjalnych produkcji rolnej, w których  wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne - grad i huragan      
550 18.09.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw  szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i  działach specjalnych produkcji rolnej, w których  wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne - huragan      
551 18.09.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli przestrzegania warunków utrwalania przebiegu imprezy masowej      
552 19.09.2017r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kotuń      
553 20.09.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw  szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i  działach specjalnych produkcji rolnej, w których  wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne - grad      
554 20.09.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw  szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i  działach specjalnych produkcji rolnej, w których  wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne - huragan      
555 21.09.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw  szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i  działach specjalnych produkcji rolnej, w których  wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne - piorun i huragan      
556 21.09.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw  szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i  działach specjalnych produkcji rolnej, w których  wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne - huragan      
557 22.09.2017r w sprawie nadania Statutu Mazowieckiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Warszawie     Dz. Urz. poz. 9457
558 22.09.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w gminie Mała Wieś, obręb PGR Dzierżanowo      
559 22.09.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny części nieruchomości położonej w Łochowie      
560 22.09.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku posadowionym na nieruchomościach położonych w Warszawie przy ulicy Jasnej 8 zm.zarz nr 635 z 12.12.2017r.  
561 22.09.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Czerniakowskiej 103/105 zm. zarz. nr 634 z 12.12.2017r.  
562 22.09.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Czerniakowskiej 103/105      
563 22.09.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Kwiatowej 24A zm. zarz. nr 636 z 12.12.2017r.  
564 22.09.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Piasecznie przy ulicy Puławskiej 44E pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji w Warszawie      
565 26.09.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw  szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i  działach specjalnych produkcji rolnej, w których  wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
566 26.09.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw  szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i  działach specjalnych produkcji rolnej, w których  wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne - huragan      
567 28.09.2017r. zmieniajace zarządzenie w sprawie przyjmowania, ewidencjonowania i rozpatrywania skarg, wniosków oraz petycji w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie      
568 5.10.2017r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta i Gminy w Białobrzegach     Dz. Urz. poz. 8691
569 5.10.2017r. zmieniajace zarządzenie w sprawie powołania Zespołu realizacyjnego do spraw projektu pod nazwą "Wdrożenie i popularyzacja e-usług realizowanych przez administrację rządową w województwie mazowieckim (WIPER)      
570 5.10.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garaży znajdujących się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Koźmiana      
571 5.10.2017r. w sprawie powołania zespołu do organizacji i przeprowadzenia ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego "NATO CMX17" i EU PACE17"      
572 6.10.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garaży znajdujących się na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Tunelowej      
573 6.10.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Karolkowej 46 pozostającej w trwałym zrządzie Komendy Stołecznej Policji w Warszawie      
573a 9.10.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego "Petrobudowa" w Płocku      
574 10.10.2017r. w sprawie powołania zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego dla Nauczycieli przy Wojewodzie Mazowieckim      
575 11.10.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Raciążu przy ulicy Błonie 1 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
576 11.10.2017r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Górzno     Dz. Urz. poz. 9284
577 12.10.2017r. w sprawie powołania Mazowieckiego Zespołu do spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi      
578 16.10.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw  szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i  działach specjalnych produkcji rolnej, w których  wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne - huragan      
579 16.10.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw  szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i  działach specjalnych produkcji rolnej, w których  wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne - huragan      
580 16.10.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw  szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i  działach specjalnych produkcji rolnej, w których  wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne - huragan      
581 16.10.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw  szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i  działach specjalnych produkcji rolnej, w których  wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne - huragan zm. zarz. nr 622 z 14.11.2017r.  
582 16.10.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw  szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i  działach specjalnych produkcji rolnej, w których  wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne - huragan      
583 18.10.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw  szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i  działach specjalnych produkcji rolnej, w których  wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne - powódź      
584 20.10.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw  szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i  działach specjalnych produkcji rolnej, w których  wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne - huragan zm. zarz. nr 611 z 3.11.2017r.  
585 20.10.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw  szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i  działach specjalnych produkcji rolnej, w których  wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne - huragan      
586 20.10.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw  szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i  działach specjalnych produkcji rolnej, w których  wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne - huragan      
587 20.10.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw  szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i  działach specjalnych produkcji rolnej, w których  wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
588 20.10.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw  szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i  działach specjalnych produkcji rolnej, w których  wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne - huragan      
589 20.10.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw  szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i  działach specjalnych produkcji rolnej, w których  wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne - huragan      
590 20.10.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego znajdującego się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Majdańskiej 38/40 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
591 20.10.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Polnej 1 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
592 25.10.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw  szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i  działach specjalnych produkcji rolnej, w których  wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne - huragan      
593 25.10.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Legionowie przy ulicy Jagiellońskiej 71A      
594 27.10.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw  szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i  działach specjalnych produkcji rolnej, w których  wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne - huragan      
595 27.10.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw  szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i  działach specjalnych produkcji rolnej, w których  wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne - huragan      
596 27.10.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw  szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i  działach specjalnych produkcji rolnej, w których  wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne - deszcz nawalny      
597 27.10.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw  szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i  działach specjalnych produkcji rolnej, w których  wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne - huragan      
598 30.10.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw  szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i  działach specjalnych produkcji rolnej, w których  wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne - huragan      
599 30.10.2017r. w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego dla Nauczycieli przy Wojewodzie Mazowieckim      
600 30.10.2017r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Urzędowi Ochrony Zabytków w Warszawie      
601 30.10.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw  szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i  działach specjalnych produkcji rolnej, w których  wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne - huragan      
602 30.10.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw  szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i  działach specjalnych produkcji rolnej, w których  wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne - huragan      
603 30.10.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw  szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i  działach specjalnych produkcji rolnej, w których  wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne - huragan      
604 31.10.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Różanie przy ulicy Lwowskiej 6 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
605 31.10.2017r. w sprawie wyrażenia zgody  na przeprowadzenie prac remontowych na części nieruchomości położonej w Płońsku przy ulicy 1-go Maja 3 pozostajacej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
606 31.10.2017r w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położnej w Radomiu przy ulicy Energetyków 14 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
607 31.10.2017r w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położnej w Płocku przy ulicy Zglenickiego 42L pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
608 31.10.2017r w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położnej w Sannikach przy ulicy Warszawskiej 155 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
609 31.10.2017r w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położnej w Przysusze pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
610 31.10.2017r w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położnej w Makowie Mazowieckim przy ulicy Łąkowej 3 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
611 3.11.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw  szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i  działach specjalnych produkcji rolnej, w których  wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne - huragan      
612 3.11.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw  szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i  działach specjalnych produkcji rolnej, w których  wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne - huragan      
613 3.11.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Warszawie w Dzielnicy Wola przy ulicy Jana Szymczaka      
614 3.11.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Łącku przy ulicy Warszawskiej 17 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
615 9.11.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym na rzecz Gminy jastrząb z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w nieruchomości w miejscowości Jastrząb gmina Jastrząb      
616 9.11.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw  szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i  działach specjalnych produkcji rolnej, w których  wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne - huragan      
617 10.11.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw  szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i  działach specjalnych produkcji rolnej, w których  wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne - huragan      
618 13.11.2017r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zm. zarz. nr 77 z 22.02.2018  
619 14.11.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw  szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i  działach specjalnych produkcji rolnej, w których  wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne - huragan      
620 14.11.2017r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego do spraw projektu pod nazwą "Cyfrowe udostępnienie dokumentacji administracji sektora publicznego - urzędów wojewódzkich"      
621 14.11.2017r. w sprawie powołania zespołu realizacyjnego do spraw projektu pod nazwą "Cyfrowe udostępnienie dokumentacji administracji sektora publicznego - urzędów wojewódzkich (DIGITALIZACJA)" zm. zarz. nr 140 z 21.03.2018 r.  
622 14.11.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw  szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i  działach specjalnych produkcji rolnej, w których  wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne - huragan      
623 17.11.2017r. uchylające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziałów we współużytkowaniu wieczystym nieruchomości położonych w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej oraz udziałów we współwłasności budynku oraz na obniżenie bonifikaty od ceny sprzedaży wpisanych do rejestru zabytków nieruchomości      
624 21.11.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w Legionowie przy ulicy Adama Mickiewicza 11      
626 28.11.2017r. w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków na realizację zadań w ramach "Programie integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"      
627 28.11.2017r. w sprawie powołania Zespołu kwalifikującego oferty składane w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" 2018      
630 29.11.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Kuratorium Oświaty      
631 04.12.2017r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia spisu z natury aktywów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie      
632 06.12.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw realizacji projektu pod nazwą "Wzrost efektywności energetycznej poprzez termomodernizację trzech budynków użyteczności publicznej położonych w Zielonce, Radomiu oraz Siedlcach, pozostających w trwałym zarządzie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie"      
634 12.12.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Czerniakowskiej 103/105      
635 12.12.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku posadowionym na nieruchomościach położonych w Warszawie przy ulicy Jasnej 8      
636 12.12.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Kwiatowej 24A      
637 13.12.2017r. w sprawie powołania wojewódzkiej rady konsultacyjnej do spraw działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych zm. zarz nr 151 z 05.04.2018r.  
638 14.12.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji oceniającej wnioski zgłoszone przez gminy i powiaty w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" na rok 2018      
639 14.12.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji oceniającej wnioski zgłoszone przez gminy i powiaty w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" na rok 2017      
640 14.12.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów sprawdzających kwalifikacje kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem      
641 15.12.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie planowania i realizacji w województwie mazowieckiem zadań na potrzeby obronne państwa przez podmioty lecznicze oraz jednostki samorządu terytorialnego      
642 18.12.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na terenie województwa mazowieckiego      
643 18.12.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w miejscowości Iłża przy ulicy Przy Malenie pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
644 18.12.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonych w Płocku, obręb Podolszyce-Borowiczki      
645 18.12.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne - huragan      
646 21.12.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu analizującego szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w województwie mazowieckim       
647 22.12.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Warszawie      
648 22.12.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny nieruchomości położonej w obrębie 0011 Jaworska Wola gmina Sienno      
649 22.12.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny nieruchomości położonej w obrębie 0031 Wierzchowiska I gmina Sienno      
650 22.12.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości położonej w Różanie przy ulicy Mickiewicza pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
651 22.12.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Płocku, obręb Podolszyce-Borowiczki      
652 28.12.2017r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej oraz powołania Komisji inwentaryzacyjnej      
653 28.12.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyjmowania, ewidencjonowania i rozpatrywania skarg, wniosków oraz petycji w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie      
654 28.12.2017r. w sprawie powołania Komisji Wojewódzkiej do spraw weryfikacji strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w infrastrukturze komunalnej

     
Podziel / Share
Beata Darnowska, 04.01.2017, Ilość wejść: 11115, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry