Pomoc dla niepełnosprawnych

Zarządzenia

Zarządzenia Wojewody Mazowieckiego 2018 rok

Poniżej znajduje się lista zarządzeń wydanych przez Wojewodę Mazowieckiego w 2018 roku.     

Nr Data Tytuł Pobierz Zmiany/Uchylenie Pobierz Uwagi
1 02.01.2018r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert dotyczących realizacji zadań publicznych z zakresu ratownictwa i ochrony ludności na terenie województwa mazowieckiego w 2018 r.      
2 04.01.2018r. w sprawie powołania Zespołu oceniającego oferty składane w ramach Programu Wieloletniego "Senior+", edycja 2018      
3 04.01.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w Wołominie w obrębie 0015,15      
4 04.01.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste części nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Bałtyckiej      
5 03.01.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie wniosku o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w warszawie w rejonie Placu marsz. J. Piłsudskiego i ulicy Wierzbowej      
6 04.01.2018r. w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzania czynności związanych z przejęciem wojewódzkiego magazynu i sprzętu przeciwpowodziowego utrzymywanego na terenie województwa mazowieckiego      
7 09.01.2018r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Monitorującego zagrożenia w zakresie wystąpienia afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa mazowieckiego      
8 09.01.2018r. w sprawie powołania Zespołu do spraw zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa mazowieckiego       
9 09.01.2018r. w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt      
10 09.01.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy Al. Jana Chrystiana Szucha 27      
11 09.01.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie wniosku o wydanie decyzji o przekazaniu trwałego zarządu do nieruchomości położonej w Sokołowie Podlaskim przy ulicy Kolejowej      
12 11.01.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Legionowie przy ulicy gen. Józefa Sowińskiego oraz udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości      
13 15.01.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Węgrowie przy ulicy Kościuszki 10      
14 15.01.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Wyszogrodzkiej 1A pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
15 17.01.2018r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Sobolewie     Dz.Urz. poz.635
16 17.01.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Krzywej      
17 17.01.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie części nieruchomości położonej w miejscowości Emów gmina Wiązowna      
18 17.01.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Kilińskiego 8 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu      
19 17.01.2018r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Goworowo     Dz.Urz. poz. 689
20 18.01.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Tczów Borki gmina Tczów      
21 18.01.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Otwocku przy ulicy Józefa Poniatowskiego 12      
22 18.01.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Czerwiński nad Wisłą, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan      
23 18.01.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny nieruchomości położonej w obrębie 0010 Janów gmina Sienno      
24 22.01.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Domaniewskiej 40 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
25 24.01.2018r. w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2018 r. na terenie województwa mazowieckiego i dodatkowego wynagrodzenia za udział w pracach komisji lekarskich

zm. zarz. 92 z 28.02.2018r.  
26 25.01.2018r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Gąbin     Dz. Urz. poz. 894
27 25.01.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Inspektorowi Farmaceutycznemu w Warszawie      
28 25.01.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny nieruchomości położonych w obrębie 0016 Krzyżanówka gmina Sienno      
29 26.01.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie systemu kontroli zarządczej w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie      
30 30.01.2018r. w sprawie ustalenia zasad egzekwowania i windykacji należności z tytułu dochodów budżetowych przysługujących Wojewodzie Mazowieckiemu      
31 01.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Gagarina 32A      
32 01.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Miasta Ostrołęka nieruchomości położonej w Ostrołęce w rejonie ulicy Farnej i ulicy Kościuszki      
33 01.02.2018r. w sprawie powołania Komisji Wojewódzkiej do spraw weryfikacji strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w infrastrukturze komunalnej

     
34 01.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w miejscowości Zegrze Południowe Rybaki gmina Nieporęt      
35 01.02.2018 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa położonej w gminie i obrębie Sanniki      
36 01.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Garwolinie      
37 01.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Augustówka      
38 01.02.2018r.  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Chłodnej 3 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
39 01.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości położonej w Szydłowcu przy ulicy Kolejowej 3      
40 01.02.2018r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości położonej w Szydłowcu przy ulicy Kolejowej 3

 

     
41 01.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości położonej w Szydłowcu przy ulicy Kolejowej 3      
42 01.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości położonej w Szydłowcu przy ulicy Kolejowej 3      
43 01.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości położonej w Szydłowcu przy ulicy Kolejowej 3      
44 01.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości położonej w Szydłowcu przy ulicy Kolejowej 3      
45 01.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości położonej w Szydłowcu przy ulicy Kolejowej 3      
46 06.02.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie systemów wykonywania czynności kancelaryjnych w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie

     
47 06.02.2018r.  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem  części nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Wyszogrodzkiej 1A pozostającej w trwałym zarządzie  Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
48 06.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w obrębie Borek Miński, gmina Mińsk Mazowiecki        
49 06.02.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim  w Warszawie

     
50 07.02.2018r. w sprawie powołania wojewódzkiej rady kombatanckiej działającej przy Wojewodzie Mazowieckim      
51 06.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości położonej Ostrołęce przy ulicy Celnej pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
52 07.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Maksymiliana Kolbe w Płońsku prawa własności  nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Płońsku przy ulicy ks. R. Jaworskiego      
53 12.02.2018r.  w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy 11 Listopada 37/59 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu      
54 12.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie części nieruchomości położonej w Wołominie przy ulicy Wileńskiej 43A pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji w Warszawie      
55 12.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na przebudowę sieci ciepłowniczej znajdującej się na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Marymonckiej 89/91 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie       
56 12.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie  pomieszczenia znajdującego się w budynku  na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Nowolipie 2  pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji w Warszawie       
57 12.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego  znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Księżnej Anny 14       
58 12.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego  znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Klarysewskiej 57       
59 12.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa w formie darowizny części nieruchomości położonej w Serocku przy ulicy Retmańskiej      
60 12.02.2018r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego  nr 16 w budynku znajdującym się na nieruchomości położonej w Szydłowcu przy ulicy Kolejowej 3
     
61 12.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku posadowionym na nieruchomości położonej w miejscowości Parysów gmina Parysów      
62 13.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości  położonej w miejscowości Izbica gmina Serock      
63 13.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa  położonej w Radomiu przy ulicy Warszawskiej      
64 19.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w obrębie 0012 PGR Lesznowola, gmina Lesznowola      
65 20.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Ciasnej 10      
66 20.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Łużyckiej 2      
67 20.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy gen. R. Abrahama 13       
68 20.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy gen. R. Abrahama 13       
69 20.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy gen. R. Abrahama 11       
70 20.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Narodowych Sił Zbrojnych 8 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
71 20.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Wyszogrodzkiej 1A pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
72 20.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w miejscowości Zegrze Południowe Rybaki gmina Nieporęt      
73 20.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w miejscowości Zegrze Południowe Rybaki gmina Nieporęt      
74 20.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w gminie i obrębie Pomiechówek       
75 20.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w gminie i obrębie Pomiechówek       
76 20.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zabudowę nieruchomości położonej w Raszynie przy Alei Krakowskiej 16 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji budynkiem nowej siedziby Komisariatu Policji w Raszynie      
77 22.02.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie      
78 22.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Gminy Nadarzyn nieruchomości położonej w gminie Nadarzyn, obręb Stara Wieś      
79 22.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Warszawie przy ulicy Łazienkowskiej       
80 22.02.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu analizującego szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w województwie mazowieckim      
81 22.02.2018 w sprawie wykazu  stadionów, obiektów lub terenów, na których utrwalanie przebiegu imprezy masowej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk jest obowiązkowe oraz ich kontroli      
82 23.02.2018r. uchylające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Warszawie      
83 23.02.2018r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Warszawie      
84 26.02.2018r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Warszawie      
85 26.02.2018 w sprawie wyrażenia zgody na rozbiórkę budowli posadowionej na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Belwederskiej 16 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji w Warszawie       
86 26.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa  w formie darowizny na rzecz Miasta Ostrołęka nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ulicy Kościuszki 29      
87 26.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Otwocku przy ulicy Mieszka I 13/15 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie       
88 26.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego nr 9 znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Kazimierza Wielkiego 6b       
89 27.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zabudowę nieruchomości położonej w Żabiej Woli przy ulicy Głównej 11a pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu budynkiem nowej siedziby Posterunku Policji w Żabiej Woli      
90 28.02.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania wojewódzkiego zespołu koordynującego w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - „Bezpieczna+”      
91 28.02.2018r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2018 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy 

    Dz.Urz. poz.2172
92 28.02.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2018 r. na terenie  województwa mazowieckiego i dodatkowego wynagrodzenia za udział w pracach komisji lekarskich      
93 28.02.2018r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych podległych Wojewodzie Mazowieckiemu do dokonywania w 2018 r. przeniesień wydatków budżetowych 
w obrębie jednego rozdziału
     
94 06.03.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości  pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej  Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie położonej w Garwolinie      
95 06.03.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na rozbudowę siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie na  nieruchomości położonej w Pruszkowie przy ulicy Kraszewskiego 8 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji       
96 06.03.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziałów we współwłasności nieruchomości położonych w obrębach Cerekiew i Cerekiew Kolonia gmina Zakrzew      
97 06.03.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego  znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Złocienia 3      
98 06.03.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Bernardyńskiej 19       
99 06.03.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie 0012 Garbatka-Podlas gmina Garbatka Letnisko      
100 06.03.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Antoniego Pajdaka      
101 06.03.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na remont i przebudowę budynku posadowionego na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Karolkowej 46 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji w Warszawie      
102 06.03.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Urodzajnej      
103 06.03.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Piasecznie przy ulicy Puławskiej 44E pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji w Warszawie      
104 07.03.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu wniosku o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu do nieruchomości położonej w Przasnyszu przy ulicy Świerkowej 5      
105 06.03.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Wołominie przy ul. W. Sikorskiego 97      
106 08.03.2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny prawa własności nieruchomości położonej w Siedlcach przy ulicy Kolejowej      
107 08.03.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny nieruchomości położonych w Węgrowie      
108 09.03.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na terenie województwa mazowieckiego      
109 15.03.2018r. w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia w 2018 r. kontroli przedsiębiorców w zakresie przestrzegania obowiązków wynikających z pozwolenia na nabywanie, przechowywanie, używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego lub wytwarzanie materiałów wybuchowych metodą in situ      
110 16.03.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garaży znajdujących się na nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Warszawie przy ulicy Józefa Grzegorza Chłopickiego oraz ulicy Makowskiej      
111 16.03.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Białobrzegach przy ulicy Kopernika 4 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
112 16.03.2018r. w sprawie Mazowieckiego Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego      
113 16.03.2018r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania Mazowieckiego  Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego      
114 16.03.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie wniosku o wydanie decyzji o przekazaniu trwałego zarządu do nieruchomości położonej w Płocku  przy ulicy Armii Krajowej 62      
115 16.03.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Zglenickiego 42l pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
116 18.03.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na  zbycie  z  zasobu nieruchomości  Skarbu Państwa udziału we współwłasności  nieruchomości położonej w  Wołominie przy ulicy Jaśminowej      
117 18.03.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa  części nieruchomości położonych  w Warszawie przy ulicy Racławickiej      
118 18.03.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Platynowej 10       
119 18.03.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w obrębie Ciółkowo gmina Radzanowo      
120 18.03.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ulicy Celnej pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
121 18.03.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego  znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Wołominie przy ulicy Laskowej 4A      
122 18.03.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zabudowę nieruchomości położonej w Legionowie przy ulicy Jagiellońskiej 71A pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej  Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie budynkiem nowej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wraz z Jednostką Ratowniczo – Gaśniczą      
123 18.03.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Komendę Wojewódzką  Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie wniosku o wydanie decyzji o przekazaniu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy ks. J. Chrościckiego 76      
124 18.03.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości  położonej w Radomiu przy ulicy 11 Listopada 37/59 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu      
125 18.03.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu przysługującego Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie  do nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Domaniewskiej 40      
126 18.03.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garaży znajdujących się na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Tunelowej      
127 18.03.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego  znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Księżnej Anny 14      
128 18.03.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa  części nieruchomości położonej  w Warszawie w Dzielnicy Białołęka  przy ulicy Fletniowej      
129 18.03.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w obrębie Brzeziny, gmina Halinów      
130 18.03.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości  położonej w Warszawie w Dzielnicy Bielany      
131 18.03.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem boksu nr 6 znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Pawiej 30      
132 18.03.2018r.  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie w Dzielnicy Białołęka przy ulicy Annopol      
133 18.03.2018r.  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości  położonej w Warszawie przy ulicy Racławickiej      
134 18.03.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej w Mławie przy ulicy Padlewskiego 15 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
135 18.03.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości  pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej  Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie położonej w Garwolinie      
136 18.03.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Dębe gmina Serock      
137 18.03.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Teresinie przy ulicy Szkolnej 1      
138 18.03.2018r.  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty z tytułu trwałego zarządu przysługującego Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Płońsku  do nieruchomości położonej w Płońsku przy ulicy Sienkiewicza 7A      

 

Podziel / Share
Magdalena Krakowiak, 05.01.2018, Ilość wejść: 2218, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry