Pomoc dla niepełnosprawnych

Zarządzenia

Zarządzenia Wojewody Mazowieckiego 2018 rok

 

Poniżej znajduje się lista zarządzeń wydanych przez Wojewodę Mazowieckiego w 2018 roku.     

Nr Data Tytuł Pobierz Zmiany/Uchylenie Pobierz Uwagi Właściwa komórka organizacyjna
1 02.01.2018r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert dotyczących realizacji zadań publicznych z zakresu ratownictwa i ochrony ludności na terenie województwa mazowieckiego w 2018 r.       WBZK/BKOP
2 04.01.2018r. w sprawie powołania Zespołu oceniającego oferty składane w ramach Programu Wieloletniego "Senior+", edycja 2018       WPS/BKOP
3 04.01.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w Wołominie w obrębie 0015,15       SPN/BKOP
4 04.01.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste części nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Bałtyckiej       SPN/BKOP
5 03.01.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie wniosku o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w warszawie w rejonie Placu marsz. J. Piłsudskiego i ulicy Wierzbowej       SPN
6 04.01.2018r. w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzania czynności związanych z przejęciem wojewódzkiego magazynu i sprzętu przeciwpowodziowego utrzymywanego na terenie województwa mazowieckiego       WBZK/BKOP
7 09.01.2018r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Monitorującego zagrożenia w zakresie wystąpienia afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa mazowieckiego       WBZK/BKOP
8 09.01.2018r. w sprawie powołania Zespołu do spraw zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa mazowieckiego        WBZK/BKOP
9 09.01.2018r. w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt zm. zarz nr 800 z dn. 24.10.2018r.   ​BKOP
10 09.01.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy Al. Jana Chrystiana Szucha 27       SPN/BKOP
11 09.01.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie wniosku o wydanie decyzji o przekazaniu trwałego zarządu do nieruchomości położonej w Sokołowie Podlaskim przy ulicy Kolejowej       SPN/BKOP
12 11.01.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Legionowie przy ulicy gen. Józefa Sowińskiego oraz udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości       SPN/BKOP
13 15.01.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Węgrowie przy ulicy Kościuszki 10       SPN/BKOP
14 15.01.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Wyszogrodzkiej 1A pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie       SPN/BKOP
15 17.01.2018r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Sobolewie     Dz.Urz. poz.635 WNP
16 17.01.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Krzywej       SPN/BKOP
17 17.01.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie części nieruchomości położonej w miejscowości Emów gmina Wiązowna       SPN/BKOP
18 17.01.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Kilińskiego 8 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu       SPN/BKOP
19 17.01.2018r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Goworowo     Dz.Urz. poz. 689 WNP
20 18.01.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Tczów Borki gmina Tczów       SPN/BKOP
21 18.01.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Otwocku przy ulicy Józefa Poniatowskiego 12       SPN/BKOP
22 18.01.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Czerwiński nad Wisłą, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan       WBZK/BKOP
23 18.01.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny nieruchomości położonej w obrębie 0010 Janów gmina Sienno       SPN/BKOP
24 22.01.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Domaniewskiej 40 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie       SPN/BKOP
25 24.01.2018r. w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2018 r. na terenie województwa mazowieckiego i dodatkowego wynagrodzenia za udział w pracach komisji lekarskich

zm. zarz. 92 z 28.02.2018r.

zm. zarz. nr 148 z 21.03.2018r.            zm. zarz. nr 229 z dn. 17.05.2018r.

      

  WSO/BKOP
26 25.01.2018r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Gąbin     Dz. Urz. poz. 894 WNP
27 25.01.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Inspektorowi Farmaceutycznemu w Warszawie       BKOP
28 25.01.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny nieruchomości położonych w obrębie 0016 Krzyżanówka gmina Sienno       SPN/BKOP
29 26.01.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie systemu kontroli zarządczej w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie       BRI/BKOP
30 30.01.2018r. w sprawie ustalenia zasad egzekwowania i windykacji należności z tytułu dochodów budżetowych przysługujących Wojewodzie Mazowieckiemu       WF/BKOP
31 01.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Gagarina 32A       SPN/BKOP
32 01.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Miasta Ostrołęka nieruchomości położonej w Ostrołęce w rejonie ulicy Farnej i ulicy Kościuszki       SPN/BKOP
33 01.02.2018r. w sprawie powołania Komisji Wojewódzkiej do spraw weryfikacji strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w infrastrukturze komunalnej

      WBZK/BKOP
34 01.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w miejscowości Zegrze Południowe Rybaki gmina Nieporęt       SPN/BKOP
35 01.02.2018 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa położonej w gminie i obrębie Sanniki       SPN/BKOP
36 01.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Garwolinie       SPN/BKOP
37 01.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Augustówka       SPN/BKOP
38 01.02.2018r.  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Chłodnej 3 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie zm. zarz nr 255 z dn. 20.07.2018r.   SPN/BKOP
39 01.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości położonej w Szydłowcu przy ulicy Kolejowej 3       SPN/BKOP
40 01.02.2018r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości położonej w Szydłowcu przy ulicy Kolejowej 3

 

      SPN/BKOP
41 01.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości położonej w Szydłowcu przy ulicy Kolejowej 3       SPN/BKOP
42 01.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości położonej w Szydłowcu przy ulicy Kolejowej 3       SPN/BKOP
43 01.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości położonej w Szydłowcu przy ulicy Kolejowej 3       SPN/BKOP
44 01.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości położonej w Szydłowcu przy ulicy Kolejowej 3       SPN/BKOP
45 01.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości położonej w Szydłowcu przy ulicy Kolejowej 3       SPN/BKOP
46 06.02.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie systemów wykonywania czynności kancelaryjnych w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie

      BKOP
47 06.02.2018r.  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem  części nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Wyszogrodzkiej 1A pozostającej w trwałym zarządzie  Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie       SPN/BKOP
48 06.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w obrębie Borek Miński, gmina Mińsk Mazowiecki         SPN/BKOP
49 06.02.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim  w Warszawie

      BO/BKOP
50 07.02.2018r. w sprawie powołania wojewódzkiej rady kombatanckiej działającej przy Wojewodzie Mazowieckim

zm. zarz nr 173 z dn. 20.04.2018r.

zm. zarz nr 772 z dn. 19.11.2018r.

  BW/BKOP
51 06.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości położonej Ostrołęce przy ulicy Celnej pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie       SPN/BKOP
52 07.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Maksymiliana Kolbe w Płońsku prawa własności  nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Płońsku przy ulicy ks. R. Jaworskiego       SPN/BKOP
53 12.02.2018r.  w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy 11 Listopada 37/59 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu       SPN/BKOP
54 12.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie części nieruchomości położonej w Wołominie przy ulicy Wileńskiej 43A pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji w Warszawie       SPN/BKOP
55 12.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na przebudowę sieci ciepłowniczej znajdującej się na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Marymonckiej 89/91 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie        SPN/BKOP
56 12.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie  pomieszczenia znajdującego się w budynku  na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Nowolipie 2  pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji w Warszawie        SPN/BKOP
57 12.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego  znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Księżnej Anny 14        SPN/BKOP
58 12.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego  znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Klarysewskiej 57        SPN/BKOP
59 12.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa w formie darowizny części nieruchomości położonej w Serocku przy ulicy Retmańskiej       SPN/BKOP
60 12.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego  nr 16 w budynku znajdującym się na nieruchomości położonej w Szydłowcu przy ulicy Kolejowej 3       SPN/BKOP
61 12.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku posadowionym na nieruchomości położonej w miejscowości Parysów gmina Parysów       SPN/BKOP
62 13.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości  położonej w miejscowości Izbica gmina Serock       SPN/BKOP
63 13.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa  położonej w Radomiu przy ulicy Warszawskiej       SPN/BKOP
64 19.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w obrębie 0012 PGR Lesznowola, gmina Lesznowola       SPN/BKOP
65 20.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Ciasnej 10       SPN/BKOP
66 20.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Łużyckiej 2       SPN/BKOP
67 20.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy gen. R. Abrahama 13        SPN/BKOP
68 20.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy gen. R. Abrahama 13        SPN/BKOP
69 20.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy gen. R. Abrahama 11        SPN/BKOP
70 20.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Narodowych Sił Zbrojnych 8 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie       SPN/BKOP
71 20.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Wyszogrodzkiej 1A pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie       SPN/BKOP
72 20.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w miejscowości Zegrze Południowe Rybaki gmina Nieporęt       SPN/BKOP
73 20.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w miejscowości Zegrze Południowe Rybaki gmina Nieporęt       SPN/BKOP
74 20.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w gminie i obrębie Pomiechówek        SPN/BKOP
75 20.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w gminie i obrębie Pomiechówek        SPN/BKOP
76 20.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zabudowę nieruchomości położonej w Raszynie przy Alei Krakowskiej 16 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji budynkiem nowej siedziby Komisariatu Policji w Raszynie       SPN/BKOP
77 22.02.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie       BKOP
78 22.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Gminy Nadarzyn nieruchomości położonej w gminie Nadarzyn, obręb Stara Wieś       SPN/BKOP
79 22.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Warszawie przy ulicy Łazienkowskiej        SPN/BKOP
80 22.02.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu analizującego szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w województwie mazowieckim       BRI/BKOP
81 22.02.2018 w sprawie wykazu  stadionów, obiektów lub terenów, na których utrwalanie przebiegu imprezy masowej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk jest obowiązkowe oraz ich kontroli       WBZK/BKOP
82 23.02.2018r. uchylające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Warszawie       WZ/BKOP
83 23.02.2018r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Warszawie       WZ/BKOP
84 26.02.2018r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Warszawie       BKOP
85 26.02.2018 w sprawie wyrażenia zgody na rozbiórkę budowli posadowionej na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Belwederskiej 16 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji w Warszawie        SPN/BKOP
86 26.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa  w formie darowizny na rzecz Miasta Ostrołęka nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ulicy Kościuszki 29       SPN/BKOP
87 26.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Otwocku przy ulicy Mieszka I 13/15 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie        SPN/BKOP
88 26.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego nr 9 znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Kazimierza Wielkiego 6b        SPN/BKOP
89 27.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zabudowę nieruchomości położonej w Żabiej Woli przy ulicy Głównej 11a pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu budynkiem nowej siedziby Posterunku Policji w Żabiej Woli       SPN/BKOP
90 28.02.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania wojewódzkiego zespołu koordynującego w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - „Bezpieczna+”       BW/BKOP
91 28.02.2018r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2018 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy 

    Dz.Urz. poz.2172 WNP
92 28.02.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2018 r. na terenie  województwa mazowieckiego i dodatkowego wynagrodzenia za udział w pracach komisji lekarskich       WSO/BKOP
93 28.02.2018r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych podległych Wojewodzie Mazowieckiemu do dokonywania w 2018 r. przeniesień wydatków budżetowych 
w obrębie jednego rozdziału
      WF/BKOP
94 06.03.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości  pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej  Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie położonej w Garwolinie       SPN/BKOP
95 06.03.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na rozbudowę siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie na  nieruchomości położonej w Pruszkowie przy ulicy Kraszewskiego 8 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji        SPN/BKOP
96 06.03.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziałów we współwłasności nieruchomości położonych w obrębach Cerekiew i Cerekiew Kolonia gmina Zakrzew       SPN/BKOP
97 06.03.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego  znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Złocienia 3       SPN/BKOP
98 06.03.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Bernardyńskiej 19        SPN/BKOP
99 06.03.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie 0012 Garbatka-Podlas gmina Garbatka Letnisko       SPN/BKOP
100 06.03.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Antoniego Pajdaka       SPN/BKOP
101 06.03.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na remont i przebudowę budynku posadowionego na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Karolkowej 46 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji w Warszawie       SPN/BKOP
102 06.03.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Urodzajnej       SPN/BKOP
103 06.03.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Piasecznie przy ulicy Puławskiej 44E pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji w Warszawie       SPN/BKOP
104 07.03.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu wniosku o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu do nieruchomości położonej w Przasnyszu przy ulicy Świerkowej 5       SPN/BKOP
105 06.03.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Wołominie przy ul. W. Sikorskiego 97       SPN
106 08.03.2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny prawa własności nieruchomości położonej w Siedlcach przy ulicy Kolejowej       SPN/BKOP
107 08.03.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny nieruchomości położonych w Węgrowie       SPN/BKOP
108 09.03.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na terenie województwa mazowieckiego       BKOP
109 15.03.2018r. w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia w 2018 r. kontroli przedsiębiorców w zakresie przestrzegania obowiązków wynikających z pozwolenia na nabywanie, przechowywanie, używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego lub wytwarzanie materiałów wybuchowych metodą in situ

zm. zarz nr 794 z dn. 12.09.2018r.

zm. zarz. nr 847 z dn. 05.10.2018r.

  WBZK/BKOP
110 16.03.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garaży znajdujących się na nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Warszawie przy ulicy Józefa Grzegorza Chłopickiego oraz ulicy Makowskiej       SPN/BKOP
111 16.03.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Białobrzegach przy ulicy Kopernika 4 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie       SPN/BKOP
112 16.03.2018r. w sprawie Mazowieckiego Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego       WBZK/BKOP
113 16.03.2018r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania Mazowieckiego  Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego       WBZK/BKOP
114 16.03.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie wniosku o wydanie decyzji o przekazaniu trwałego zarządu do nieruchomości położonej w Płocku  przy ulicy Armii Krajowej 62       SPN/BKOP
115 16.03.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Zglenickiego 42l pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu       SPN/BKOP
116 18.03.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na  zbycie  z  zasobu nieruchomości  Skarbu Państwa udziału we współwłasności  nieruchomości położonej w  Wołominie przy ulicy Jaśminowej       SPN/BKOP
117 18.03.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa  części nieruchomości położonych  w Warszawie przy ulicy Racławickiej       SPN/BKOP
118 18.03.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Platynowej 10        SPN/BKOP
119 18.03.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w obrębie Ciółkowo gmina Radzanowo       SPN/BKOP
120 18.03.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ulicy Celnej pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie       SPN/BKOP
121 18.03.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego  znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Wołominie przy ulicy Laskowej 4A       SPN/BKOP
122 18.03.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zabudowę nieruchomości położonej w Legionowie przy ulicy Jagiellońskiej 71A pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej  Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie budynkiem nowej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wraz z Jednostką Ratowniczo – Gaśniczą       SPN/BKOP
123 18.03.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Komendę Wojewódzką  Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie wniosku o wydanie decyzji o przekazaniu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy ks. J. Chrościckiego 76       SPN/BKOP
124 18.03.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości  położonej w Radomiu przy ulicy 11 Listopada 37/59 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu       SPN/BKOP
125 18.03.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu przysługującego Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie  do nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Domaniewskiej 40       SPN/BKOP
126 18.03.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garaży znajdujących się na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Tunelowej       SPN/BKOP
127 18.03.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego  znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Księżnej Anny 14       SPN/BKOP
128 18.03.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa  części nieruchomości położonej  w Warszawie w Dzielnicy Białołęka  przy ulicy Fletniowej       SPN/BKOP
129 18.03.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w obrębie Brzeziny, gmina Halinów       SPN/BKOP
130 18.03.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości  położonej w Warszawie w Dzielnicy Bielany       SPN/BKOP
131 18.03.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem boksu nr 6 znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Pawiej 30       SPN/BKOP
132 18.03.2018r.  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie w Dzielnicy Białołęka przy ulicy Annopol       SPN/BKOP
133 18.03.2018r.  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości  położonej w Warszawie przy ulicy Racławickiej       SPN/BKOP
134 18.03.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej w Mławie przy ulicy Padlewskiego 15 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie       SPN/BKOP
135 18.03.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości  pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej  Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie położonej w Garwolinie       SPN/BKOP
136 18.03.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Dębe gmina Serock       SPN/BKOP
137 18.03.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Teresinie przy ulicy Szkolnej 1       SPN/BKOP
138 18.03.2018r.  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty z tytułu trwałego zarządu przysługującego Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Płońsku  do nieruchomości położonej w Płońsku przy ulicy Sienkiewicza 7A       SPN/BKOP
139 21.03.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej  w Radomiu przy ulicy 11 listopada 37/59 pozostającej w trwałym zarządzie  Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu       SPN/BKOP
140 21.03.2018r.  zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu realizacyjnego do spraw projektu pod nazwą „Cyfrowe udostępnienie dokumentacji administracji sektora publicznego – urzędów wojewódzkich (DIGITALIZACJA)"       BRI/BKOP
141 21.03.2018r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania Koordynatora czynności kancelaryjnych oraz Komisji skontrowej w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim       BKOP
142 21.03.2018r. w sprawie powołania Koordynatora czynności kancelaryjnych oraz Komisji skontrowej w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim zm. zarz. nr 194 z dn. 30.04.2018r.   BKOP
143 21.03.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej  w Łosicach przy ulicy Kolejowej pozostającej w trwałym zarządzie  Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu       SPN/BKOP
144 21.03.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektów budowlanych posadowionych na nieruchomości położonej  w Radomiu przy ulicy 11 listopada 37/59 pozostającej w trwałym zarządzie  Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu       SPN/BKOP
145 21.03.2018r. uchylające zarządzenie w sprawie określenia „Zadań Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze województwa mazowieckiego”       WBZK/BKOP
146 21.03.2018r.  w sprawie określenia zadań krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze województwa mazowieckiego       WBZK/BKOP
147 28.03.2018r. w sprawie powołania Zespołu oceniającego oferty składane w dodatkowym naborze ofert w ramach Programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020, edycja 2018       WPS/BKOP
148 21.03.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2018 r. na terenie województwa mazowieckiego i dodatkowego wynagrodzenia za udział w pracach komisji lekarskich       WSO/BKOP
149 28.03.2018r. uchylające zarządzenie w sprawie ustalenia składu oraz określenia wynagrodzenia dla członków Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie       WPS/BKOP
150 28.03.2018r. w sprawie ustalenia stawek wynagrodzenia członków Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie oraz osób wykonujących badania specjalistyczne       WPS/BKOP
151 05.04.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania wojewódzkiej rady konsultacyjnej do spraw działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych       BW/BKOP
152 06.04.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Siennie przy ul. Rynek 36/40 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu       SPN/BKOP
153 13.04.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu  posadowionego na nieruchomości położonej w Kazanowie przyPl. Partyzantów 28 pozostajacej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu       SPN/BKOP
154 13.04.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w gminie Mszczonów, obręb Adamowice       SPN/BKOP
155 13.04.2018r.  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w frmie darowizny nieruchomości położonej w obrębie 0024 Sądole, 0008 Dybów, 0026 Telaki, 0029 Trzciniec Lacki gmina Kosów Lacki       SPN/BKOP
156 13.04.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Wiskitki w formie darowizny nieruchomości położonej w obrębie Łubno, gmina Wiskitki       SPN/BKOP
157 13.04.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Gminy Puszcza Mariańska nieruchomości położonej w obrębie Studzieniec, gmina Puszcza Mariańska       SPN/BKOP
158 13.04.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Stara Białe w formie darowizny nieruchomości położonej w obrębie Proboszczowice Nowe, gmina Stara Biała       SPN/BKOP
159 13.04.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w Piasecznie przy ulicy Elektronicznej       SPN/BKOP
160 17.04.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Baboszewo, w których wystąpiły szkody spowodowane przez ujemne skutki przezimowania       WBZK/BKOP
161 23.07.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości położonej w Nasielsku  przy ulicy Kościuszki 29 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji w Warszawie       SPN/BKOP
162 17.04.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Baboszewo, w których wystąpiły szkody spowodowane przez ujemne skutki przezimowania       WBZK/BKOP
163 17.04.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Pilawie przy ul. Letniskowej 2 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu       SPN/BKOP
164 19.04.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Radomiu przy ul. 11 Listopada 37/59 pozostajacej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu       SPN/BKOP
165 26.06.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Płocku przy ulicy Kazimierza Wielkiego 6B       SPN/BKOP
166 19.04.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Radomiu przy ul. 11 Listopada 37/59 pozostajacej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu       SPN/BKOP
167 23.07.2018r. w sprawie wyrażenia zgody  na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w obrębie Łagów, gmina Przyłęk       SPN/BKOP
168 26.06.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w obrębie 0002 Aleksandrów, gmina Góra Kalwaria       SPN/BKOP
170 14.05.2018r. uchylające zarządzenie w sprawie przyjmowania, ewidencjonowania i rozpatrywania skarg, wniosków oraz petycji w Mazowieckiem Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie       WK/BKOP
171 14.05.2018r. w sprawie przyjmowania, ewidencjonowania i rozpatrywania skarg, wniosków oraz petycji w Mazowieckiem Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie zm. zarz nr 273 z dn. 22.08.2018r.   WK/BKOP
172 20.04.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujacych się na terenie gminy Świercze, w których wystąpiły szkody spowodowane przez ujemne skutki przeziwmowania       WBZK/BKOP
173 20.04.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania wojewódzkiej rady kombatanckiej działającej przy Wojewodzie Mazowieckim       BW/BKOP
174 20.04.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujacych się na terenie gminy Opinogóra Górna, w których wystąpiły szkody spowodowane przez ujemne skutki przezimowania       WBZK/BKOP
175 26.04.2018r. w sprawie Punktu Kontaktowego Wsparcia Państwa-Gospodarza oraz ustanowienia Pełnomocnika Wojewody Mazowieckiego do spraw HNS       WBZK/BKOP
176 24.04.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zabudowę nieruchomości położonej w Pionkach przy ulicy Zakładowej 1 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Staży Pożarnej w Warszawie stanowiskiem ratownictwa chemicznego i stanowiskiem ratownictwa wysokościowego       SPN/BKOP
177 24.04.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Gminy Miasta Sulejówek nieruchomości położonej w Sulejówku w obrębie 0048       SPN/BKOP
178 26.04.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Grójcu przy ulicy Starostwo 1A       SPN/BKOP
179 26.06.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w obrębie Ignaców, gmina Przyłęk       SPN/BKOP
180 26.06.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Saperskiej       SPN/BKOP
181 23.07.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwanieruchomości położonej w obrębie Opacz-Kolonia, gmina Michałowice       SPN/BKOP
182 24.04.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zabudowę budynkiem nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji nieruchomości położonej w Zwoleniu przy ulicy Batalionów Chłopskich 14 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu       SPN/BKOP
183 19.04.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Nowym Mieście nad Pilicą przy ul. Warszawskiej 16 pozostajacej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu       SPN/BKOP
184 23.07.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu  nieruchomości Skarbu Państwa części  nieruchomości położonej w Płocku  przy Alei Stanisława Jachowicza       SPN/BKOP
185 23.07.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w gminie Lipowiec Kościelny,  obręb Kęczewo       SPN/BKOP
186 07.05.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonej w obrębie Izabelin stanowiących własność Skarbu Państwa na nieruchomość położoną w obrębie Hornówek stanowiącą własnosć Gminy Izzabelin       SPN/BKOP
188 07.06.2018r. uchylające zarządzenie w sprawie zasięgu terytorialnego
stałego lotniczego przejścia granicznego Warszawa/Modlin
      WI/BKOP
189 07.06.2018r. w sprawie zasięgu terytorialnego stałego lotniczego przejścia granicznego
Warszawa/Modlin
      WI/BKOP
190 23.05.2018

zmieniające zarządzenie w sprawie systemów wykonywania czynności kancelaryjnych w MazowieckimUrzędzie Wojewódzkim

 

      BKOP
191 19.04.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Garbarskiej 55a i 57a pozostajacej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu       SPN/BKOP
192 26.04.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny prawa własności nieruchomości położonej w Sokołowie Podlaskim       SPN/BKOP
193 26.04.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny nieruchomości położonej w Ożarowie Mazowieckim       SPN/BKOP
194 30.04.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Koordynatora czynności kancelaryjnych oraz Komisji skontrowej w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim       BKOP
195 07.05.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie       BKOP
196 10.05.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujacych się na terenie Sochocin, w których wystąpiły szkody spowodowane przez ujemne skutki przezimowania       WBZK/BKOP
197 10.05.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach ronych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujacych się na terenie miasta i gminy Drobin, w których wystąpiły szkody spowodowane przez ujemne skutki przezimowania zm. zarz. nr 256 z dn. 30.05.2018r.   WZBK/BKOP
198 01.06.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Janów, gmina Mińsk Mazowiecki        SPN/BKOP
199 23.07.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Powsińskiej 73       SPN/BKOP
200 23.07.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Ostrołęce w obrębie 0005       SPN/BKOP
201 23.07.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie Linin II, gmina Góra Kalwaria       SPN/BKOP
202 10.05.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zabudowę nieruchomości położonej w Pionkach przy ulicy Zakładowej 1 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie modułowym wielokontenerowym symulatorem do doskonalenia gaszenia pożarów wewnętrznych       SPN/BKOP
203 23.07.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości  położonej w obrębie Izbica gmina Serock       SPN/BKOP
204 10.05.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zabudowę nieruchomości położonej w Pionkach przy ulicy Zakładowej 1 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie stanowiskiem do badania pożarów wewnętrznych       SPN/BKOP
205 10.05.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Nowym Mieście przy ulicy Rynek 33 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewózkije Policji w Radomiu       SPN/BKOP
206 10.05.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach ronych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujacych się na terenie gminy Pułtusk, w których wystąpiły szkody spowodowane przez ujemne skutki przezimowania       WBZK/BKOP
207 10.05.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Mławie przy ulicy Sienkiewicza 2 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu       SPNBKOP
208 10.05.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Puszczy Mariańskiej przy ulicy Papczyńskiego 1 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu       SPN/BKOP
209 23.07.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Murzynowo, gmina Brudzeń Duży       SPN/BKOP
210 10.05.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Ojrzeń, w których wystąpiły szkody spowodowane przez ujemne skutki przezimowania       WBZK/BKOP
211 20.07.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Grodziska, gmina Nowy Duninów       SPN/BKOP
212 10.05.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Nowym Duninowie przy ulicy Gostynińskiej 8 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkije Policji w Radomiu       SPN/BKOP
213 10.05.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Łącku przy ulicy Warszawskiej 17 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu       SPN/BKOP
214 10.05.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zabudowę nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy ks. Juliana Chrościckiego 76 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszwie modułowym wielokontenerowym symulatorem do doskonalenia gaszenia pożarów wewnętrznych       SPN/BKOP
216 10.05.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Bielsku przy ulicy Spółdzielczej 11 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu       SPN/BKOP
217 10.05.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Zglenickiego 42 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu       SPN/BKOP
218 10.05.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujacych się na terenie gminy Płońsk, w których wystąpiły szkody spowodowane przez ujemne skutki przezimowania       WBZK/BKOP
219 10.05.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w miejscowości Nowa Sucha pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w radomiu       SPN/BKOP
220 10.05.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Przasnyszu przy ulicy Świerkowej 5 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu       SPN/BKOP
221 20.07.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Wyszkowie przy ul. Strażackiej 6  pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie       SPN/BKOP
222 14.05.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjanych produkcji rolnej znajdujacych się na terenie gminy Obryte, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad       WBZK/BKOP
224 20.07.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku posadowionym na części nieruchomości położonej w obrębie 0004 Dziekanów Leśny, gmina Łomianki       SPN/BKOP
225 20.07.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa   nieruchomości położonej  w Warszawie przy ulicy Słowackiego       SPN/BKOP
229 17.05.2018r. zmianiające zarządzenie w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2018 r. na terenie województwa mazowieckiego i dodatkowego wynagrodzenia za udział w pracach komisji       WSO/BKOP
230 17.05.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujacych się na teremnie gminy Dzierążnia, w których wystąpiły szkody spowodowane przez ujemne skutki przezimowania       WBZK/BKOP
232 21.05.2018 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu do spraw " Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej  im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020"       WBZK/BKOP
235 19.05.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Nowa Sucha, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad       WBZK/BKOP
236 19.05.2018r.  w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Ciechanów, w których wystąpiły szkody spowodowane przez ujemne skutki przezimowania       WBZK/BKOP
237 01.06.2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu realizacyjnego do spraw projektu
pod nazwą „Wdrożenie i popularyzacja e-usług realizowanych przez administrację
rządową w województwie mazowieckim (WIPER)”
      BRI/BKOP
238 23.05.2018

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Siedlcach przy ul.

      SPN/BKOP
239 23.05.2018

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Siedlcach przy ul. Kilińskiego 32

      SPN/BKOP
240 25.05.2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na rzecz Miasta Otwocka części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa, położonej w Otwocku

      SPN/BKOP
241 23.05.2018

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w obrębie Gorzewo gmina Gostynin

      SPN/BKOP
243 23.05.2018

w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnychi działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Szczutowo,w których wystąpiły szkody spowodowane przez piorun

      WBZK/BKOP
244 25.05.2018r.

w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Przyłęk, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad

zm. zarz. nr 264 z dn. 05.06.2018r.   WBZK/BKOP
245 29.05.2018r.

w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Powstańców Śląskich 67 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

      SPN/BKOP
246 28.05.2018

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty
w Warszawie

       
247 28.05.2018 r.

w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Ostrów Mazowiecka, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad

      WBZK/BKOP
248 26.06.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału we współwłasności lokalu mieszkalnego  w budynku znajdującym się na nieruchomości położonej w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Kościuszki 25       SPN/BKOP
249 25.05.2018 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

      BKOP
251 01.06.2018r.

w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Domaniewskiej 40A pozostającej w trwalym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie 

      SPN/BKOP
252 06.06.2018r.

w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Marymonckiej 89/91 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej  Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

      SPN/BKOP
253 01.06.2018r. w sprawie powołania Zespołu oceniającego oferty składane w dodatkowym naborze ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015–2020, edycja 2018 r.       WPS/BKOP
254 20.08.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w jednostce ewidencyjnej 140605_5 Grójec – obszar wiejski, obręb 0032 Słomczyn       SPN
255 20.07.2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Chłodnej 3 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie       SPN/BKOP
256 30.05.2018r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie miasta i gminy Drobin, w których wystąpiły szkody spowodowane przez ujemne skutki przezimowania

      WBZK/BKOP
257 05.06.2018r.

w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Głowaczów, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad i deszcz nawalny

      WBZK/BKOP
258 23.07.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Makowie Mazowieckim przy ulicy Moniuszki 6a pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie       SPN/BKOP
259 26.09.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Powiatu Garwolińskiego nieruchomości położonych w obrębach: Miętne gmina Garwolin, Czyszkówek gmina Garwolin, Mierżączka gmina Górzno       SPN/BKOP
260 01.06.2018 w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Rzeczniów, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad, huragan i piorun       WBZK/BKOP
261 04.06.2018r.

w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Somianka, w których wystąpiły szkody spowodowane przez ujemne skutki przezimowania

      WBZK/BKOP
262 05.06.2018r.

w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Somianka, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad i deszcz nawalny

      WBZK/BKOP
263 05.06.2018r.

w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Odrzywół, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad

      WBZK/BKOP
264 05.06.2018r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Przyłęk, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad

      WBZK/BKOP
267 06.06.2018r.

w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Jedlińsk, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad

      WBZK/BKOP
268 07.06.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Tarczyn, w których wystąpiły szkody spowodowane przez ujemne skutki przezimowania       WBZK/BKOP
269 07.06.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Tarczyn, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad       WBZK/BKOP
270 08.06.2018r.

w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Belsk Duży, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad 

      WBZK/BKOP
271 08.06.2018r.

w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Zwoleń, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad

      WBZK/BKOP
272 11.06.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Jasieniec, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad       WBZK/BKOP
273 22.08.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyjmowania, ewidencjonowania i rozpatrywania skarg, wniosków oraz petycji w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie       WK/BKOP
274 23.07.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Ciechanowie przy ulicy Orylskiej       SPN/BKOP
275 11.06.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Grabów nad Pilicą, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad i deszcz nawalny zm. zarz nr 290 z dn. 21.06.2018r.   WBZK/BKOP
277 20.06.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu  nieruchomości Skarbu Państwa w drodze przetargu części nieruchomości położonej w obrębie Łagów, gmina Przyłęk       SPN/BKOP
278 14.06.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Pniewy, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad       WBZK/BKOP
279 12.06.2018r.  w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Naruszewo, w których wystąpiły szkody spowodowane przez ujemne skutki przezimowania       WBZK/BKOP
280 18.06.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości położonej w Gostyninie przy ulicy Przemysłowej 1 pozostającej w trwałym zarządzie  Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie       SPN/BKOP
281 20.07.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu  nieruchomości Skarbu Państwa w drodze przetargu nieruchomości położonej w obrębie Krzywda, gmina Przyłęk       SPN/BKOP
282 26.06.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomościpołożonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Sienkiewicza       SPN/BKOP
283 14.06.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie miasta i gminy Nowe Miasto nad Pilicą, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad       WBZK/BKOP
284 14.06.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Iłża, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad zm. zarz. nr 385 z dn. 02.07.2018r.   WBZK/BKOP
285 20.07.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu  nieruchomości Skarbu Państwa w drodze przetargu części nieruchomości położonej w obrębie Andrzejów, gmina Przyłęk       SPN/BKOP
286 18.06.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Platerów, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm. zarz nr 643 z dn. 11.07.2018r.   WBZK/BKOP
287 20.07.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części  nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Glebowej       SPN/BKOP
288 18.06.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Strzegowo, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm. zarz nr 713 z dn. 19.07.2018r.   WBZK/BKOP
289 21.06.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Żabia Wola, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
290 21.06.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Grabów nad Pilicą, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad i deszcz nawalny       WBZK/BKOP
291 22.06.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Chynów, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad

zm. zarz nr 664 z dn. 16.07.2018r.

zm. zarz nr 758 z dn. 03.08.2018r.

     

  WBZK/BKOP
292 21.06.2018r.  w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Gzy, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
293 21.06.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Sarnaki, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm. zarz. nr 474 z dn. 02.07.2018r.   WBZK/BKOP
294 03.07.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie       BKOP
295 25.06.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Huszlew, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm. zarz nr 625 z dn. 11.07.2018r.   WBZK/BKOP
296 25.06.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Stara Kornica, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
297 25.06.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Gozdowo, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm. zarz nr 638 z dn. 11.07.2018r.   WBZK/BKOP
298 26.06.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie miasta i gminy Glinojeck, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
299 26.06.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Wodynie, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
300 26.06.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Bulkowo, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm. zarz. nr 499 z dn. 02.07.2018 r.   WBZK/BKOP
301 26.06.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Jasieniec, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
302 26.06.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie Warki, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad zm. zarz nr 632 z dn. 11.07.2018r.   WBZK/BKOP
303 26.06.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Korytnica, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
304 26.06.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Olszanka, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
305 26.06.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie miasta i gminy Przysucha, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
306 26.06.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Miedzna, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
307 26.06.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Raciąż, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
308 26.06.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Repki, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
309 26.06.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Stupsk, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
310 26.06.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Różan, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę

zm. zarz nr 662 z dn. 16.07.2018r.

zm. zarz nr 710 z dn. 19.07.2018r.

  WBZK/BKOP
311 26.06.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Słupno, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm. zarz nr 808 z dn. 14.09.2018r.   WBZK/BKOP
312 25.06.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Gminy Grodzisk Mazowiecki nieruchomości położonych w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Żydowskiej       SPN/BKOP
313 26.06.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Sierpc, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
314 26.06.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Świercze, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm. zarz nr 691 z dn. 18.07.2018r.   WBZK/BKOP
315 26.06.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Wolanów, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
316 26.06.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Gostynin, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
317 26.06.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie miasta i gminy Drobin, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm. zarz nr 613 z dn. 09.07.2018 r.   WBZK/BKOP
318 26.06.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Mokobody, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad       WBZK/BKOP
319 26.06.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Mokobody, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm. zarz nr 636 z dn. 11.07.2018r.   WBZK/BKOP
320 26.06.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Promna, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
321 26.06.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie miasta i gminy Łosice, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm. zarz nr 621 z dn. 11.07.2018r.   WBZK/BKOP
322 26.07.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Żyrardowie przy ulicy Chopina 4/6       SPN
323 26.07.2018r. w sprawie wyrażenia zgody  na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w obrębie Osiny, gmina Zwoleń       SPN
324 25.06.2018r.  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny  na rzecz Gminy Lesznowola nieruchomości położonej w obrębie 0022 Nowa Wola, gmina Lesznowola       SPN/BKOP
325 25.06.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomosci Skarbu Państwa lokalu meiszkalnego w budynku znajdujacym się przy nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Koźmiana 2       SPN/BKOP
326 27.06.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Dzierzgowo, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
327 27.06.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Głowaczów, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm. zarz nr 620 z dn. 11.07.2018r.   WBZK/BKOP
328 27.06.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Korczew, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
329 27.06.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Mińsk Mazowiecki, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
330 27.06.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Nowy Duninów, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm. zarz nr 793 z dn. 05.09.2018r.   WBZK/BKOP
331 27.06.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Grudusk, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm. zarz nr 702 z dn. 19.07.2018 r.   WBZK/BKOP
332 27.06.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Szydłowo, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
333 03.07.2018r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw realizacji projektu pod nazwą „Wzrost efektywności energetycznej poprzez termomodernizację trzech budynków użyteczności publicznej położonych w Zielonce, Radomiu oraz Siedlcach, pozostających w trwałym zarządzie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie”       BRI/BKOP
334 03.07.2018r. w sprawie powołania Zespołu realizacyjnego do spraw projektu pod nazwą „Wzrost efektywności energetycznej poprzez termomodernizację trzech budynków użyteczności publicznej położonych w Zielonce, Radomiu oraz Siedlcach, pozostających w trwałym zarządzie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie”       BRI/BKOP
335 16.07.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części  nieruchomości położonej  w Warszawie przy ulicy Wybrzeże Puckie 2       SPN
336 27.06.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Liw, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
337 27.06.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Policzna, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
338 27.06.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Potworów, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
339 27.06.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie miasta i gminy Kosów Lacki, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm. zarz nr 716 z dn. 19.07.2018r.   WBZK/BKOP
340 28.06.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Gniewoszów, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm. zarz nr 652 z dn. 13.07.2018r.   WBZK/BKOP
341 28.06.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Rzewnie, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm. zarz nr 727 z dn. 23.07.2018r.   WBZK/BKOP
342 27.06.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Trojanów, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
343 28.06.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Siedlce, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
344 28.06.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Obryte, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
345 28.06.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Iłża, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
346 28.06.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Przasnysz, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm. zarz nr 618 z dn. 10.07.2018 r.           zm. zarz nr 719 z dn. 20.07.2018r.

  WBZK/BKOP
347 28.06.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Odrzywół, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
348 28.06.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Latowicz, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
349 26.06.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa  na rzecz Gminy Słupno  w formie darowizny nieruchomości położonej w obrębie Mirosław,  gmina Słupno       SPN/BKOP
350 28.06.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Prażmów, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
351 28.06.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Pomiechówek, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm. zarz nr 765 z dn. 13.08.2018r.   WBZK/BKOP
352 28.06.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Tarczyn, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm. zarz nr 755 z dn. 02.08.2018r.   WBZK/BKOP
353 28.06.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Puszcza Mariańska, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
354 28.06.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Rusinów, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
355 28.06.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Bulkowo, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan       WBZK/BKOP
356 16.07.2018 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Szydłowcu przy ulicy Strażackiej 3 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie       SPN
357 28.06.20187r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Płoniawy-Bramura, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
358 28.06.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie miasta Łaskarzew, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
359 28.06.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Nowa Sucha, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
360 28.06.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Lubowidz, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm. zarz nr 745 z dn. 31.07.2018r.   WBZK/BKOP
361 28.06.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Załuski, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm. zarz. nr 514 z dn. 04.07.2018r .   WBZK/BKOP
362 28.06.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Wierzbica, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm. zarz nr 836 z dn. 27.09.2018r.   WBZK/BKOP
363 28.06.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Bielsk, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
364 28.06.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Kałuszyn, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
365 28.06.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Sochaczew, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
366 28.06.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Przasnysz, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan       WBZK/BKOP
367 26.06.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu  nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Borkowo Kościelne, gmina Sierpc       SPN/BKOP
368 28.06.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Wieczfnia Kościelna, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
369 28.06.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Baboszewo, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
369 29.06.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie miasta i gminy Serock, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm. zarz nr 841 z dn. 03.10.2018r.   WBZK/BKOP
370 28.06.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie miasta Ciechanów, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
371 28.06.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Rzekuń, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
372 28.06.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Ciechanów, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
373 28.06.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Wyśmierzyce, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
374 28.06.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Siennica, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
375 28.06.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Stary Lubotyń, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
376 28.06.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Jaktorów, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
377 28.06.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie miasta i gminy Mrozy, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
378 28.06.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Cegłów, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
379 28.06.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Płońsk, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
380 28.06.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Pokrzywnica, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
381 28.06.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Chynów, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm. zarz nr 665 z dn. 16.07.2018r.   WBZK/BKOP
382 28.06.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Wiśniewo, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
383 28.06.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Krasne, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
384 29.06.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
385 02.07.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Iłża, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad       WBZK/BKOP
386 26.06.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Gminy Żuromin nieruchomości położonej w Kruszewie przy ulicy Wesołej 43       SPN/BKOP
387 28.06.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Klembów, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
388 29.06.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Siemiątkowo, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm. zarz nr 653 z dn. 13.07.2018r.   WBZK/BKOP
389 29.06.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Kozienice, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm. zarz. nr 619 z dn. 11.07.2018r.   WBZK/BKOP
390 26.06.2018r.  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny na rzecz Gminy Brwinów prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa  położonej w  Brwinowie w rejonie ulicy Biskupickiej       SPN/BKOP
391 26.06.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Dębe gmina Serock oznaczonej jako działka 313/47       SPN/BKOP
392 26.06.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny nieruchomości położonej w Wołominie       SPN/BKOP
393 29.06.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w obrębie Mały Las, gmina Lubowidz       SPN/BKOP
394 29.06.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Grabów nad Pilicą, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
395 29.06.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Regimin, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm. zarz nr 763 z dn. 09.08.2018 r.   WBZK/BKOP
397 29.06.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Baboszewo, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan zm. zarz nr 696 z dn. 18.07.2018r.   WBZK/BKOP
398 29.06.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Łąck, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm. zarz. nr 781 z dn. 24.08.2018r.   WBZK/BKOP
399 29.06.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Zbuczyn, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
400 29.06.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Radzanowo, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
401 29.06.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Mała Wieś, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
402 29.06.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Czerwonka, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm. zarz nr 721 z dn. 20.07.2018r.   WBZK/BKOP
403 29.06.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Gielniów, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad       WBZK/BKOP
404 29.06.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Gielniów, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
405 29.06.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Przyłęk, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
406 29.06.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie miasta Płocka, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
407 29.06.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Zatory, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
408 29.06.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Młynarze, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
409 29.06.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Krasne, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan       WBZK/BKOP
410 29.06.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Borkowice, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
411 29.06.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Kampinos, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
412 29.06.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Baranów, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
413 29.06.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Świercze, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan       WBZK/BKOP
414 29.06.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Huszlew, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad       WBZK/BKOP
415 29.06.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Kotuń, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
416 29.06.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Nur, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
417 02.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Brwinów, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm. zarz. nr 592 z dn. 09.07.2018r.   WBZK/BKOP
418 02.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Lipowiec Kościelny, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
419 02.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Jabłonna Lacka, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm. zarz nr 750 z dn. 01.08.2018r.   WBZK/BKOP
420 02.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Stromiec, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
421 02.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Joniec, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan       WBZK/BKOP
422 02.07.2018 r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Rościszewo, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm. zarz nr 865 z dn. 26.10.2018r.   WBZK/BKOP
423 02.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Jastrząb, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm. zarz nr 671 z dn. 17.07.2018r.   WBZK/BKOP
424 02.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Bulkowo, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad       WBZK/BKOP
425 02.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Bielany, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm. zarz nr 805 z dn. 12.09.2018r.   WBZK/BKOP
426 02.07.2018r.  w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Mszczonów, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm. zarz nr 614 z dn. 09.07.2018 r.   WBZK/BKOP
427 02.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Sochocin, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
428 02.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie miasta Węgrów, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm. zarz nr 615 z dn. 09.07.2018 r.   WBZK/BKOP
429 02.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie miasta Maków Mazowiecki, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
430 03.07.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonych w Mławie przy ulicy Warszawskiej       SPN
431 11.07.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Józefowie przy ulicy Jarosławskiej       SPN
432 02.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Szelków, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm. zarz nr 739 z dn. 25.07.2018r.   WBZK/BKOP
433 02.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie miasta Przasnysz, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm. zarz nr 760 z dn. 07.08.2018r.   WBZK/BKOP
434 02.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Błonie, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
435 02.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Krzynowłoga Mała, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm. zarz nr 712 z dn. 19.07.2018r.   WBZK/BKOP
436 02.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Solec nad Wisłą, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm. zarz nr 711 z dn.19.07.2018r.   WBZK/BKOP
437 02.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Wieniawa, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm. zarz nr 650 z dn. 16.07.2018r.   WBZK/BKOP
438 02.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie  miasta i gminy Lipsko, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
439 02.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Brochów, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę

zm. zarz nr 660 z dn. 13.07.2018r.

zm. zarz nr 728 z dn. 23.07.2018r.

  WBZK/BKOP
440 02.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Naruszewo, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm. zarz nr 635 z dn. 11.07.2018r.   WBZK/BKOP
441 02.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Wiskitki, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
442 02.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Leszno, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm. zarz nr 743 z dn. 26.07.2018r.   WBZK/BKOP
443 02.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Joniec, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
444 02.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Zabrodzie, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
445 02.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Boguty-Pianki, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
446 02.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Wierzbno, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm. zarz nr 700 z dn. 18.07.2018r.   WBZK/BKOP
447 02.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Brudzeń Duży, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm. zarz nr 747 z dn. 31.07.2018r.   WBZK/BKOP
448 02.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie miasta i gminy Mordy, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
449 02.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Przytyk, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
450 02.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Grębków, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
451 02.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Mirów, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
452 02.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Tłuszcz, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
453 02.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie miasta Mława, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
454 02.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Somianka, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm. zarz nr 744 z dn. 31.07.2018r.   WBZK/BKOP
455 02.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie miasta Sochaczew, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
456 02.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Ostrów Mazowiecka, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
457 02.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Kowala, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm. zarz nr 768 z dn. 16.08.2018r.   WBZK/BKOP
458 02.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Łaskarzew, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm. zarz nr 771 z dn. 20.08.2018r.   WBZK/BKOP
459 02.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Dzierzążnia, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
460 02.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Boguty-Pianki, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan       WBZK/BKOP
461 02.07.2018r. w sprawie powołania komisj do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Sokołów Podlaski, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
462 02.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie miasta Płońsk, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
463 02.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie miasta i gminy Radzymin, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
464 02.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie miasta Sierpc, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
465 02.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Teresin, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
466 02.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Sadowne, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm. zarz nr 658 z dn. 13.07.2018r.   WBZK/BKOP
467 02.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Halinów, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm. zarz nr 754 z dn. 02.08.2018r.   WBZK/BKOP
468 02.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Czerwińsk nad Wisłą, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan       WBZK/BKOP
469 02.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Krasnosielc, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm. zarz nr 693 z dn. 18.07.2018r.   WBZK/BKOP
470 02.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Wyszków, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
471 02.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Kuczbork-Osada, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
472 02.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Szulborze Wielkie, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
473 02.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Troszyn, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
474 02.07.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Sarnaki, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
475 02.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie miasta i gminy Białobrzegi, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm. zarz nr 704 z dn. 19.07.2018r.   WBZK/BKOP
476 02.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie miasta i gminy Gąbin, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
477 02.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Strachówka, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
478 02.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Warka, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
479 02.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Bodzanów, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
480 02.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Sterdyń, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
481 02.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie miasta i gminy Nowe Miasto nad Pilicą, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
482 02.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Pułtusk, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę

zm. zarz nr 681 z dn. 17.07.2018r.

zm. zarz nr 738 z dn. 24.07.2018r.

  WBZK/BKOP
483 02.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie miasta i gminy Gąbin, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan       WBZK/BKOP
484 02.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Dębe Wielkie, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
485 02.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Błędów, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm. zarz nr 720 z dn. 20.07.2018r.   WBZK/BKOP
486 02.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie miasta Sokołów Podlaski, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm. zarz nr 669 z dn. 16.07.2018r.   WBZK/BKOP
487 02.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Mochowo, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
488 02.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Ojrzeń, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm. zarz nr 741 z dn. 26.07.2018r.   WBZK/BKOP
489 02.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Dobre, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
490 02.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Karniewo, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm. zarz nr 709 z dn. 19.07.2018r.   WBZK/BKOP
491 02.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Jednorożec, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
492 02.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Młodzieszyn, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
493 02.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Radziejowice, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
494 02.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Lutocin, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
495 02.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Tczów, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
496 02.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Krzynowłoga Mała, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan       WBZK/BKOP
497 02.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Czerwińsk nad Wisłą, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
498 02.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Sońsk, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
499 02.07.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Bulkowo, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
500 02.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Ojrzeń, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan       WBZK/BKOP
501 02.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Jastrzębia, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
502 02.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Sabnie, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm. zarz nr 648 z dn. 13.07.2018r.   WBZK/BKOP
503 03.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Korytnica, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan       WBZK/BKOP
504 03.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy i miasta Wyszogród, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm. zarz nr 679 z dn. 17.07.2018r.   WBZK/BKOP
505 03.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Małkinia Górna, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
506 02.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Szczawin Kościelny, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
507 02.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Przesmyki, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
508 02.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Paprotnia, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
509 02.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Jedlińsk, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
510 04.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Andrzejewo, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
511 03.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Słupno, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan       WBZK/BKOP
512 03.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Chotcza, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm. zarz nr 666 z dn. 16.07.2018r.   WBZK/BKOP
513 03.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie miasta Raciąż, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
514 04.07.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Załuski, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
515 03.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Zwoleń, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
516 03.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Radzanów, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
517 03.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Skórzec, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm. zarz nr 872 z d. 08.11.2018r.   WBZK/BKOP
518 03.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Gzy, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan       WBZK/BKOP
519 03.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Nadarzyn, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm. zarz nr 764 z dn. 09.08.2018r.   WBZK/BKOP
520 03.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Stara Biała, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan       WBZK/BKOP
521 16.07.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego  znajdującego się w budynku na nieruchomościpołożonej w Warszawie przy ulicy Powsińskiej 73       SPN
522 03.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie miasta i gminy Chorzele, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm. zarz nr 842 z dn. 02.10.2018r.   WBZK/BKOP
523 03.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Stoczek, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
524 09.07.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części  nieruchomości  położonej w Górze Kalwarii, obręb Linin II       SPN
525 05.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy i miasta Żuromin, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm. zarz nr 685 z dn. 17.07.2018r.   WBZK/BKOP
526 05.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Ożarów Mazowiecki, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
527 05.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Szczutowo, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
528 05.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Czerwin, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
529 05.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Płońsk, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan       WBZK/BKOP
530 05.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Halinów, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan       WBZK/BKOP
531 05.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Zawidz, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
532 05.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Suchożebry, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
533 05.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Suchożebry, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad       WBZK/BKOP
534 05.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Magnuszew, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
535 05.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie miasta i gminy Bieżuń, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
536 05.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Raszyn, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
537 05.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Dąbrówka, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
538 05.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Jadów, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
539 05.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Radzanów, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm. zarz nr 732 z dn. 24.07.2018r.   WBZK/BKOP
541 05.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Stara Biała, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
540 09.07.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Grójcu przy ulicy Piłsudskiego       SPN
542 05.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Staroźreby, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
543 18.07.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego nr 18  znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Powsińskiej 73       SPN
544 05.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie miasta i gminy Łosice, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad       WBZK/BKOP
545 05.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Żelechów, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
546 05.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Nowe Miasto, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan       WBZK/BKOP
547 05.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Ceranów, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
548 05.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Winnica, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
549 05.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Czernice Borowe, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
550 05.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Pniewy, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
551 05.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Stanisławów, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
552 05.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie miasta i gminy Piaseczno, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
553 05.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Mogielnica, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
554 05.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Rybno, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm. zarz nr 726 z dn. 20.07.2018r.   WBZK/BKOP
555 05.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Sońsk, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan       WBZK/BKOP
556 05.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Lelis, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm. zarz nr 749 z dn. 31.07.2018r.   WBZK/BKOP
557 05.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Zaręby Kościelne, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
558 05.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Chlewiska, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
559 16.07.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Kilińskiego       SPN
560 06.07.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie       BKOP
561 09.07.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części  nieruchomości położonej w Górze Kalwarii, obręb Aleksandrów        SPN
562 05.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Gołymin-Ośrodek, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
563 05.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Nieporęt, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
564 05.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Wiązowna, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm. zarz nr 813 z dn. 20.09.2018r.   WBZK/BKOP
565 05.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Staroźreby, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan       WBZK/BKOP
566 05.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Domanice, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
567 05.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Opinogóra Górna, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan       WBZK/BKOP
568 05.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Nasielsk, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
569 05.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Miastków Kościelny, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
570 05.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Borowie, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
571 05.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Olszewo-Borki w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
572 05.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Jakubów, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm. zarz nr 663 z dn. 16.07.2018r.   WBZK/BKOP
573 05.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Maciejowice, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
574 05.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Opinogóra Górna, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
575 05.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Czosnów, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm. zarz nr 783 z dn. 29.08.2018r.   WBZK/BKOP
576 05.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Belsk Duży, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
577 05.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Pacyna, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
578 05.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie miasta i gminy Sanniki, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
579 05.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Sypniewo, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
580 06.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Wiśniew, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm. zarz nr 678 z dn. 17.07.2018r.   WBZK/BKOP
581 06.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm. zarz nr 631 z dn. 11.07.2018r.   WBZK/BKOP
582 06.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie miasta i gminy Pilawa, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
583 06.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Ciepielów, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
584 06.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy i miasta Grójec, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
585 06.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Brok, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm. zarz nr 698 z dn. 18.07.2018r.   WBZK/BKOP
586 05.07.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomośc położonej w Wołominie przy ulicy Gdyńskiej       SPN/BKOP
587 06.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Zakroczym, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
588 06.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Wąsewo, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
589 06.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Wołomin, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
590 06.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Długosiodło, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
591 06.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Iłów, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad       WBZK/BKOP
592 09.07.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Brwinów, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
593 09.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Parysów, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm. zarz nr 675 z dn. 17.07.2018r.   WBZK/BKOP
594 09.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie miasta stołecznego Warszawy, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
595 09.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Stare Babice, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
596 09.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Strzegowo, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan       WBZK/BKOP
597 09.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Sieciechów, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
598 09.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Klwów, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
599 09.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Łyse, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
600 09.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Garbatka-Letnisko, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
601 11.07.2018r. w sprawie sposobu podwyższania wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych w Białobrzegach, Ciechanowie, Garwolinie, Gostyninie, Ostrołęce, Ostrowi Mazowieckiej oraz Sochaczewie       BKOP
602 11.04.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektów budowlanych posadowionych na nieruchomości położonej  w miejscowości Kosów Lacki pozostającej w trwałym zarządzie  Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu       SPN/BKOP
603 09.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Bielsk, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan       WBZK/BKOP
604 09.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie miasta Ostrów Mazowiecka, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
605 09.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Magnuszew, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan       WBZK/BKOP
606 09.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie miasta i gminy Góra Kalwaria, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
607 09.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Stara Błotnica, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm. zarz nr 769 z dn. 16.08.2018r.   WBZK/BKOP
608 09.07.2018r.  w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Garwolin, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
609 09.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Słubice, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm. zarz nr 684 z dn. 17.07.2018r.   WBZK/BKOP
610 09.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Słubice, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad       WBZK/BKOP
611 09.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Słubice, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan       WBZK/BKOP
612 09.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Kazanów, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
613 09.07.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie miasta i gminy Drobin, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
614 09.07.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Mszczonów, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
615 09.07.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie miasta Węgrów, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
616 09.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Łochów, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
617 10.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Michałowice, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
618 10.07.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Przasnysz, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
619 11.07.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Kozienice, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
620 11.07.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Głowaczów, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
621 11.07.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie miasta i gminy Łosice, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
622 11.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Nowe Miasto, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę

zm. zarz nr 674 z dn. 17.07.2018r.

zm. zarz nr 705 z dn. 19.07.2018r.

  WBZK/BKOP
623 11.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Zakrzew, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
624 09.07.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Węgrowie       SPN/BKOP
625 11.07.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkódw gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Huszlew, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
626 11.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Rząśnik, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm. zarz nr 689 z dn. 18.07.2018r.   WBZK/BKOP
627 11.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Szreńsk, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
628 11.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Poświętne, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
629 11.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Myszyniec, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
630 11.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Brochów, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan       WBZK/BKOP
631 11.07.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
632 11.07.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie Warki, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad       WBZK/BKOP
633 11.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Pokrzywnica, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan       WBZK/BKOP
634 11.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Goszczyn, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
635 11.07.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Naruszewo, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
636 11.07.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Mokobody, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
637 11.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie miasta i gminy Chorzele, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan       WBZK/BKOP
638 11.07.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Gozdowo, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
639 11.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Zatory, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan       WBZK/BKOP
640 11.07.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji oceniającej wnioski zgłoszone przez gminy i powiaty w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na rok 2018       BRI/BKOP
641 11.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Jabłonna, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
642 11.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Goworowo, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan       WBZK/BKOP
643 11.07.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Platerów, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
644 11.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Górzno, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
645 13.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Gózd, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
646 31.07.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu realizacyjnego do spraw projektu pod nazwą Wdrożenie i popularyzacja e-usług realizowanych przez administrację rządową w województwie mazowieckim (WIPER) ”       BRI/BKOP
647 11.07.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny części nieruchomości położonej w Dziekanowie Leśnym gmina Łomianki zm. zarz nr 809 z dn. 03.10.2018r.   SPN/BKOP
648 13.07.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących sięna terenie gminy Sabnie, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
649 13.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Kadzidło, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
650 16.07.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Wieniawa, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
651 13.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Lesznowola, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
652 13.07.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Gniewoszów, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
653 13.07.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Siemiątkowo, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
654 13.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Iłów, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
656 13.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Leoncin, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
657 13.07.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Liw, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
658 13.07.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Sadowne, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
659 13.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie miasta Gostynina, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
660 13.07.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Brochów, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
661 16.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Goworowo, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
662 16.07.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Różan, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
663 16.07.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Jakubów, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
664 16.07.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Chynów, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad       WBZK/BKOP
665 16.07.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Chynów, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
666 16.07.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Chotcza, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
667 18.07.2018r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert dotyczących realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na terenie województwa mazowieckiego w 2018 r.       WPS/BKOP
668 16.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Pionki, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
669 16.07.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie miasta Sokołów Podlaski, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
670 16.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Czarnia, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
671 17.07.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Jastrząb, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
672 17.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Sienno, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
673 17.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Czerwonka, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan       WBZK/BKOP
674 17.07.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Nowe Miasto, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
675 17.07.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Parysów, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
676 17.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Orońsko, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm. zarz nr 815 z dn. 20.09.2018r.   WBZK/BKOP
677 17.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Osieck, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
678 17.07.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Wiśniew, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
679 17.07.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy i miasta Wyszogród, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
680 17.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Wieliszew, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
681 17.07.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Pułtusk, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
682 17.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Skórzec, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad       WBZK/BKOP
683 17.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Chlewiska, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad       WBZK/BKOP
684 17.07.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Słubice, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
685 17.07.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy i miasta Żuromin, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
686 18.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Wilga, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan       WBZK/BKOP
687 17.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Wilga, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
688 18.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Baranowo, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
689 18.07.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Rząśnik, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
691 18.07.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Świercze, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
692 18.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Brańszczyk, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
693 18.07.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Krasnosielc, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
696 18.07.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Baboszewo, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan       WBZK/BKOP
697 18.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie miasta i gminy Skaryszew, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
698 18.07.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Brok, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
699 18.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Sobolew, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
700 18.07.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Wierzbno, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
701 19.07.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości położonej w Garwolinie pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej  Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie       WBZK/BKOP
702 19.07.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Grudusk, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
703 19.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Dzierzążnia, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan       WBZK/BKOP
704 19.07.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie miasta i gminy Białobrzegi, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
705 19.07.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Nowe Miasto, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
706 19.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Nowy Dwór Mazowiecki, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
707 19.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Nowy Dwór Mazowiecki, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan i deszcz nawalny       WBZK/BKOP
708 19.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Łomianki, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
709 19.07.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Karniewo, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
710 19.07.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Różan, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
711 19.07.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Solec nad Wisłą, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
712 19.07.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Krzynowłoga Mała, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
713 19.07.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Strzegowo, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
714 19.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Promna, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad zm. zarz nr 740 z dn. 25.07.2018r.   WBZK/BKOP
715 19.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Siedlce, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad       WBZK/BKOP
716 19.07.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie miasta i gminy Kosów Lacki, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
717 23.07.2018r. w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania na terenie województwa mazowieckiego       WBZK/BKOP
718 20.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Staroźreby, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad       WBZK/BKOP
719 20.07.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Przasnysz, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
720 20.07.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Błędów, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
721 20.07.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Czerwonka, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
722 25.07.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w jednostce ewidencyjnej 140605_5 Grójec – obszar wiejski, obręb 0032 Słomczyn       SPN
723 20.07.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Grodzisk gmina Sabnie       SPN/BKOP
724 20.07.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Szczawin, gmina Goworowo       SPN/BKOP
725 20.07.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Żabianka gmina Trojanów       SPN/BKOP
726 20.07.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Rybno, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
727 23.07.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Rzewnie, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
728 23.07.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Brochów, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
729 23.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Jasieniec, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad       WBZK/BKOP
730 23.07.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie w Dzielnicy Bielany       SPN/BKOP
731 24.07.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu użytkowego w budynku posadowionym na nieruchomości położonej w Grójcu przy ulicy Mogielnickiej 1       SPN/BKOP
732 24.07.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Radzanów, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
733 20.07.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości położonej w miejscowości Koszary gmina Iłża       SPN/BKOP
734 20.07.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Dębe gmina Serock       SPN/BKOP
735 20.07.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Nowy Ratyniec gmina Sterdyń       SPN/BKOP
736 20.07.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w drodze przetargu nieruchomości położonej w obrębie Wólka Gonciarska gmina Kazanów       SPN/BKOP
737 24.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Szydłowiec, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
738 24.07.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Pułtusk, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
739 25.07.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Szelków, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
740 25.07.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Promna, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad       WBZK/BKOP
741 26.07.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Ojrzeń, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
742 26.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Somianka, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan       WBZK/BKOP
743 26.07.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Leszno, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
744 31.07.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Somianka, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
745 31.07.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Lubowidz, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
746 31.07.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Sobienie-Jeziory, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
747 31.07.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Brudzeń Duży, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
748 06.08.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Inspekcji Handlowej w Warszawie       BKOP
749 31.07.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Lelis, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
750 01.08.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Jabłonna Lacka, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
751 02.08.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości  położonej w Siedlcach przy ul. Brzeskiej       SPN
752 09.08.2018r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert dotyczących realizacji zadania publicznego z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020” z obszaru przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i mlodzieży       WBZK/BKOP
753 09.08.2018r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert dotyczących realizacji zadania publicznego z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020” z obszaru edukacja dla bezpieczeństwa       WBZK/BKOP
754 02.08.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Halinów, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
755 02.08.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Tarczyn, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
756 19.10.2018r. uchylające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad gospodarowania środkami trwałymi oraz zasad prowadzenia gospodarki magazynowej majątku obrony cywilnej w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie       WBZK/BKOP
757 19.10.2018r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania środkami trwałymi oraz zasad prowadzenia gospodarki magazynowej składników majątku obrony cywilnej w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie       WBZK/BKOP
758 03.08.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Chynów, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad       WBZK/BKOP
759 06.08.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Warka, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad       WBZK/BKOP
760 07.08.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie miasta Przasnysz, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
761 10.08.2018r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie       BKOP
762 09.08.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie miasta i gminy Mordy, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad       WBZK/BKOP
763 09.08.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Regimin, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
764 09.08.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Nadarzyn, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
765 13.08.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Pomiechówek, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
766 14.08.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Kampinos, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan       WBZK/BKOP
767 30.08.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w obrębie Policzna, gmina Policzna       SPN
768 16.08.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Kowala, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
769 16.08.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Stara Błotnica, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
770 27.08.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy 11 Listopada 37/59 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu       SPN
771 20.08.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Łaskarzew, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
772 19.11.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania wojewódzkiej rady kombatanckiej działającej przy Wojewodzie Mazowieckim       BW/BKOP
773 22.08.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części pomieszczeń w budynku mieszkalnym i gospodarczym znajdujących się na nieruchomości położonej w obrębie 11 Mała Wieś przy Drodze, gmina Leoncin       SPN
774 22.08.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Pułtusku przy ulicy Jana Pawła II       SPN
775 20.08.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Krasnosielc, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan       WBZK/BKOP
777 08.11.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Województwa Mazowieckiego nieruchomości położonej w gminie Boguty – Pianki, obręb Boguty – Żurawie       SPN
779 24.08.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zabudowę nieruchomości położonej w obrębie Leszno gmina Leszno pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji w Warszawie budynkiem nowej siedziby Posterunku Policji w Lesznie       SPN
780 24.08.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie miasta Otwock, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
781 24.08.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Łąck, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
782 30.08.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Jasieniec, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad       WBZK/BKOP
783 29.08.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Czosnów, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
784 29.08.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie miasta i gminy Nowe Miasto nad Pilicą, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad i huragan       WBZK/BKOP
785 01.10.2018r. w zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiemu Inspektoratowi Weterynarii z siedzibą w Siedlcach       BKOP
786 30.08.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie miasta i gminy Mszczonów, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad       WBZK/BKOP
787 21.11.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu  nieruchomości Skarbu Państwa udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Legionowie przy ulicy Olszankowej wraz z udziałem w prawie własności budynku posadowionego na tej działce       SPN
788 25.09.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego nr 25 znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Koźmiana 2          SPN
789 12.09.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie  części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Chłodnej 3  pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej                   w Warszawie       SPN
790 30.08.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Łaskarzewie przy ulicy Szkolnej 3 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu       SPN/BKOP
791 06.09.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w drodze darowizny nieruchomości położonej w Warszawie w Dzielnicy Żoliborz przy ulicy L. Rydygiera       SPN
793 05.09.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Nowy Duninów, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
794 12.09.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia w 2018 r. kontroli przedsiębiorców w zakresie przestrzegania obowiązków wynikających z pozwolenia na nabywanie, przechowywanie, używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego lub wytwarzanie materiałów wybuchowych metodą in situ       WBZK/BKOP
795 14.09.2018r. w sprawie powołania Komisji oceniającej wnioski zgłoszone przez gminy i powiaty w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na rok 2019       BRI
796 05.09.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Pniewy, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad       WBZK/BKOP
797 09.10.2018r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania testów kwalifikacyjnych dla osób ubiegających się o uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy: C1, C1+E, C i C+E lub D1, D1+E, D i D+E, oraz nadania jej regulaminu wewnętrznego       WI/BKOP
798 06.09.2018r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwapołożonej w Warszawie przy ulicy Szwoleżerów 10

      SPN
799 24.10.2018r. w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt       BKOP
800 24.10.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt       BKOP
801 11.09.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa  części nieruchomości położonej  w Warszawie w Dzielnicy Bielany       SPN
802 11.09.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa  części nieruchomości położonej  w Warszawie w Dzielnicy Bielany       SPN
803 10.09.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Andrzejewo, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan i deszcz nawalny       WBZK/BKOP
804 13.09.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Solec nad Wisłą, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan       WBZK/BKOP
805 12.09.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Bielany, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
806 12.10.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Kozienicach przy zbiegu ulic Radomskiej i Wójcików       SPN
807 25.09.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu analizującego szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w województwie mazowieckim       BRI/BKOP
808 14.09.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Słupno, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
809 03.10.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny części nieruchomości położonej w Dziekanowie Leśnym gmina Łomianki       SPN
810 20.09.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ul. gen. Tadeusza Kościuszki 32 i 34       SPN
811 12.10.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa  części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Mokotowskiej 52A       SPN
812 04.12.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na  zbycie z zasobu Skarbu Państwa udziału we współużytkowaniu wieczystym nieruchomości położonej w Warszawie  przy ulicy Ostroroga 23       SPN
813 20.09.2018r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Wiązowna, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę

      WBZK/BKOP
814 20.09.2018r.

w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Kołbiel, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę

      WBZK/BKOP
815 20.09.2018r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Orońsko, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę

      WBZK/BKOP
816 18.10.2018r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania komisji oceniającej przydatność składników rzeczowych majątku ruchomego obrony cywilnej       WBZK/BKOP
817 18.10.2018r. w sprawie powołania komisji oceniającej przydatność składników majątku obrony cywilnej       WBZK/BKOP
819 21.09.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na rozbiórkę budynku posadowionego na nieruchomości położonej w Małkini Górnej przy ul. Nurskiej 39 pozostającej  w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu       SPN
820 21.09.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na rozbudowę i przebudowę siedziby Komisariatu Policji Warszawa Ursynów na  nieruchomości położonej w Warszawie  przy ulicy Janowskiego 7 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji       SPN
821 04.12.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego nr 97 znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Koźmiana 2          SPN
822 24.09.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Goworowo, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan       WBZK/BKOP
823 18.10.2018r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie       WF/BKOP
824 28.09.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zabudowę nieruchomości położonej w obrębie Hornówek gmina Izabelin pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji w Warszawie budynkiem nowej siedziby Posterunku Policji w Izabelinie z siedzibą w Hornówku       SPN
826 09.10.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu realizacyjnego do spraw projektu pod nazwą „Cyfrowe udostępnienie dokumentacji administracji sektora publicznego – urzędów wojewódzkich (DIGITALIZACJA)"       BRI/BKOP
827 22.10.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w gminie Wiskitki,  obręb Oryszew Osada       SPN
828 09.10.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego dla Nauczycieli przy Wojewodzie Mazowieckim       BW/BKOP
829 18.10.2018r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania komisji likwidacyjnej zbędnych lub zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego obrony cywilnej       WBZK/BKOP
830 18.10.2018r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej zbędnych lub zużytych składników majątku obrony cywilnej       WBZK/BKOP
831 14.11.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Warszawie oraz powiatowym stacjom sanitarno– epidemiologicznym położonym na terenie województwa mazowieckiego       BKOP
832 01.10.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie       BKOP
833 03.10.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie  części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Chłodnej 3  pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie       SPN
836 27.09.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Wierzbica, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
839 22.10.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie wniosku o wydanie decyzji o wygaśnięciu w całości trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w Brzechowie,  gmina Drobin        SPN
841 03.10.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie miasta i gminy Serock, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
842 02.10.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie miasta i gminy Chorzele, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
843 01.10.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie wniosku o wydanie decyzji o przekazaniu udziału w trwałym zarządzie nieruchomością położoną w Warszawie przy ulicy Sienkiewicza 3       SPN
847

05.10.2018r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia w 2018 r. kontroli przedsiębiorców w zakresie przestrzegania obowiązków wynikających z pozwolenia na nabywanie, przechowywanie, używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego lub wytwarzanie materiałów wybuchowych metodą in situ

 

 

 

WBZK/BKOP

848 26.10.2018r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej oraz powołania Komisji inwentaryzacyjnej       SPN
849 10.10.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na remont strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 4 Państwowej Straży Pożarnej wraz z rozbiórką części budynku usytuowanego na  nieruchomości położonej w Warszawie  przy ulicy Chłodnej 3 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie       SPN
853 10.10.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Gminy Brwinów nieruchomości położonej w Brwinowie przy ulicy Pszczelińskiej 99       SPN
854 04.12.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości  położonej w obrębie Skubianka gmina Serock       SPN
855 12.10.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego  znajdującego się na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Jazdów 10A       SPN
856 09.10.2018r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzania testów kwalifikacyjnych dla osób ubiegających się o uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy: C1, C1+E, C i C+E lub D1, D1+E, D i D+E oraz określenia regulaminu pracy komisji egzaminacyjnych       WI/BKOP
858 15.11.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Miasto Przasnysz w formie darowizny nieruchomości położonej w Przasnyszu przy ul. Świerkowej       SPN
859 08.11.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego nr 13 znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Grójeckiej 59/63       SPN
860 24.10.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału we  współwłasności nieruchomości położonej w obrębie Szostek, gmina Wodynie       SPN
861 31.10.2018r. w sprawie przeprowadzenia ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego pod kryptonimem „AUGUSTÓWKA-18”       WBZK/BKOP
862 06.11.2018r.

w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Promna, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan

      WBZK/BKOP
863 31.10.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego nr 47 znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Bernardyńskiej 19           SPN
864 31.10.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garaży nr 52, 62, 85, 131, 155, 156, 165, 169, 175, 176, 188 i 194 znajdujących się na nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Warszawie przy ulicy Józefa Grzegorza Chłopickiego oraz ulicy Makowskiej       SPN
865 26.10.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Rościszewo, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
866 31.10.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Mławie obręb 0010, Gmina Miasto Mława       SPN
867 31.10.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego nr 26 znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Łużyckiej 2       SPN
868 31.10.2018r.

w sprawie przeprowadzenia epizodu praktycznego związanego z ewakuacją ludności, w ramach ćwiczenia  pod kryptonimem ANAKONDA-18

      WBZK/BKOP
869 08.11.2018r. w sprawie przeprowadzenia wojewódzkiego treningu systemu wczesnego ostrzegania w ramach ćwiczenia RENEGADE/SAREX-18/II       WBZK/BKOP
871 06.11.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie miasta i gminy Mordy, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan       WBZK/BKOP
872 08.11.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Skórzec, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
873 15.11.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Kazimierza Pułaskiego 9A pozostającej w trwałym zarządzie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie       SPN
874 09.11.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Bartyckiej 110 A pozostającej w trwałym zarządzie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie       SPN
876 13.11.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokali mieszkalnych nr 101, 102, 103, 105, 106, 107, 110/111, 112/113 i 115 znajdujących się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Klarysewskiej 57       SPN
877 13.11.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na  oddanie w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa część nieruchomości położonej w Piasecznie przy ulicy Chyliczkowskiej       SPN
878 13.11.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokali mieszkalnych nr 2/3, 4, 5, 6, 8/9/10, 11, 13 i 14 znajdujących się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Klarysewskiej 57       SPN
880 15.11.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Bielsk, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan       WBZK/BKOP
882 21.11.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie wniosku o wydanie decyzji o przekazanie trwałego zarządu do nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8       SPN
883 15.11.2018r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wierzbno     Dz. Urz. poz. 11133 WNP
884 15.11.2018r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Żelechowie     Dz. Urz. poz. 11134 WNP
885 15.11.2018r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Ceranów     Dz. Urz. poz. 11135 WNP
886 15.11.2018r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Stoczek     Dz. Urz. poz. 11136 WNP
887 15.11.2018r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Węgrowa     Dz. Urz. poz. 11137 WNP
888 15.11.2018r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jasieniec     Dz. Urz. poz. 11138 WNP
889 15.11.2018r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Błędów     Dz. Urz. poz. 11139 WNP
890 22.11.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu  nieruchomości Skarbu Państwa części  nieruchomości położonej w Legionowie przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego       SPN
891 20.11.2018r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Gniewoszów     Dz. Urz. poz. 11498 WNP
892 21.11.2018r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Płoniawy-Bramura     Dz. Urz. poz. 11499 WNP
893 21.11.2018r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Nur     Dz. Urz. poz. 11500 WNP
894 21.11.2018r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Olszewo-Borki     Dz. Urz. poz. 11501 WNP
895 21.11.2018r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Gołymin - Ośrodek     Dz. Urz. poz. 11502 WNP
896 21.11.2018r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Radzanów     Dz. Urz. poz. 11503 WNP
897 21.11.2018r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Przasnyszu     Dz. Urz. poz. 11504 WNP
905 28.11.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Warka, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan       WBZK/BKOP
906 05.12.2018r. w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków na realizację w 2019 r.  zadań w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”       WPS
907 28.11.2018r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Staroźreby     Dz. Urz. poz. 11639 WNP
908 28.11.2018r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Gostyninie     Dz. Urz. poz. 11640 WNP
909 28.11.2018r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rybno     Dz. Urz. poz. 11641 WNP
910 04.12.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego nr 7 znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 63         SPN
911 04.12.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na rozbiórkę obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Prażmowie przy ulicy F. Ryxa 74, pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji  w Warszawie       SPN
912 11.12.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zabudowę obiektami budowlanymi nowej siedziby Posterunku Policji w Prażmowie nieruchomości położonej w Prażmowie przy ulicy F. Ryxa 74, pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji  w Warszawie       SPN
914 04.12.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zabudowę obiektami budowlanymi nowej siedziby Komisariatu Policji w Radzyminie,  nieruchomości położonej w Radzyminie przy ul. Traugutta, pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji  w Warszawie       SPN
915 04.12.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zabudowę obiektami budowlanymi nowej siedziby Posterunku Policji w Wiązownej nieruchomości położonej w Wiązownej Gminnej, gmina Wiązowna, pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji  w Warszawie       SPN
916 04.12.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Księżnej Anny 14       SPN
919 11.12.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zabudowę obiektami budowlanymi nowej siedziby Komisariatu Policji w Pomiechówku nieruchomości położonej w Pomiechówku, obręb 0001, pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji  w Warszawie       SPN
920 12.12.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Gminy Jabłonna nieruchomości położonej w obrębie Jabłonna, gmina Jabłonna       SPN
921 12.12.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy Gospodarczej 1 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie       SPN
922 12.12.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Wyszogrodzkiej 1A pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie       SPN
923 12.12.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego nr 41 znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Sucharskiego 5       SPN
933 10.12.2018r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Stare Babice     Dz. Urz. poz. 12170 WNP
934 10.12.2018r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rząśnik     Dz. Urz. poz. 12171 WNP

 

 

 

Podziel / Share
Magdalena Krakowiak-Wąsik, 05.01.2018, Ilość wejść: 9877, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

do góry