Pomoc dla niepełnosprawnych

Zarządzenia

Zarządzenia Wojewody Mazowieckiego 2018 rok

 

Poniżej znajduje się lista zarządzeń wydanych przez Wojewodę Mazowieckiego w 2018 roku.     

Nr Data Tytuł Pobierz Zmiany/Uchylenie Pobierz Uwagi Właściwa komórka organizacyjna
1 02.01.2018r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert dotyczących realizacji zadań publicznych z zakresu ratownictwa i ochrony ludności na terenie województwa mazowieckiego w 2018 r.       WBZK/BKOP
2 04.01.2018r. w sprawie powołania Zespołu oceniającego oferty składane w ramach Programu Wieloletniego "Senior+", edycja 2018       WPS/BKOP
3 04.01.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w Wołominie w obrębie 0015,15       SPN/BKOP
4 04.01.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste części nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Bałtyckiej       SPN/BKOP
5 03.01.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie wniosku o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w warszawie w rejonie Placu marsz. J. Piłsudskiego i ulicy Wierzbowej       SPN
6 04.01.2018r. w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzania czynności związanych z przejęciem wojewódzkiego magazynu i sprzętu przeciwpowodziowego utrzymywanego na terenie województwa mazowieckiego       WBZK/BKOP
7 09.01.2018r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Monitorującego zagrożenia w zakresie wystąpienia afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa mazowieckiego       WBZK/BKOP
8 09.01.2018r. w sprawie powołania Zespołu do spraw zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa mazowieckiego        WBZK/BKOP
9 09.01.2018r. w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt       ​BKOP
10 09.01.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy Al. Jana Chrystiana Szucha 27       SPN/BKOP
11 09.01.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie wniosku o wydanie decyzji o przekazaniu trwałego zarządu do nieruchomości położonej w Sokołowie Podlaskim przy ulicy Kolejowej       SPN/BKOP
12 11.01.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Legionowie przy ulicy gen. Józefa Sowińskiego oraz udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości       SPN/BKOP
13 15.01.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Węgrowie przy ulicy Kościuszki 10       SPN/BKOP
14 15.01.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Wyszogrodzkiej 1A pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie       SPN/BKOP
15 17.01.2018r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Sobolewie     Dz.Urz. poz.635 WNP
16 17.01.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Krzywej       SPN/BKOP
17 17.01.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie części nieruchomości położonej w miejscowości Emów gmina Wiązowna       SPN/BKOP
18 17.01.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Kilińskiego 8 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu       SPN/BKOP
19 17.01.2018r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Goworowo     Dz.Urz. poz. 689 WNP
20 18.01.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Tczów Borki gmina Tczów       SPN/BKOP
21 18.01.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Otwocku przy ulicy Józefa Poniatowskiego 12       SPN/BKOP
22 18.01.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Czerwiński nad Wisłą, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan       WBZK/BKOP
23 18.01.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny nieruchomości położonej w obrębie 0010 Janów gmina Sienno       SPN/BKOP
24 22.01.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Domaniewskiej 40 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie       SPN/BKOP
25 24.01.2018r. w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2018 r. na terenie województwa mazowieckiego i dodatkowego wynagrodzenia za udział w pracach komisji lekarskich

zm. zarz. 92 z 28.02.2018r.

zm. zarz. nr 148 z 21.03.2018r.            zm. zarz. nr 229 z dn. 17.05.2018r.

      

  WSO/BKOP
26 25.01.2018r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Gąbin     Dz. Urz. poz. 894 WNP
27 25.01.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Inspektorowi Farmaceutycznemu w Warszawie       BKOP
28 25.01.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny nieruchomości położonych w obrębie 0016 Krzyżanówka gmina Sienno       SPN/BKOP
29 26.01.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie systemu kontroli zarządczej w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie       BRI/BKOP
30 30.01.2018r. w sprawie ustalenia zasad egzekwowania i windykacji należności z tytułu dochodów budżetowych przysługujących Wojewodzie Mazowieckiemu       WF/BKOP
31 01.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Gagarina 32A       SPN/BKOP
32 01.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Miasta Ostrołęka nieruchomości położonej w Ostrołęce w rejonie ulicy Farnej i ulicy Kościuszki       SPN/BKOP
33 01.02.2018r. w sprawie powołania Komisji Wojewódzkiej do spraw weryfikacji strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w infrastrukturze komunalnej

      WBZK/BKOP
34 01.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w miejscowości Zegrze Południowe Rybaki gmina Nieporęt       SPN/BKOP
35 01.02.2018 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa położonej w gminie i obrębie Sanniki       SPN/BKOP
36 01.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Garwolinie       SPN/BKOP
37 01.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Augustówka       SPN/BKOP
38 01.02.2018r.  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Chłodnej 3 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie       SPN/BKOP
39 01.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości położonej w Szydłowcu przy ulicy Kolejowej 3       SPN/BKOP
40 01.02.2018r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości położonej w Szydłowcu przy ulicy Kolejowej 3

 

      SPN/BKOP
41 01.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości położonej w Szydłowcu przy ulicy Kolejowej 3       SPN/BKOP
42 01.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości położonej w Szydłowcu przy ulicy Kolejowej 3       SPN/BKOP
43 01.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości położonej w Szydłowcu przy ulicy Kolejowej 3       SPN/BKOP
44 01.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości położonej w Szydłowcu przy ulicy Kolejowej 3       SPN/BKOP
45 01.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości położonej w Szydłowcu przy ulicy Kolejowej 3       SPN/BKOP
46 06.02.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie systemów wykonywania czynności kancelaryjnych w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie

      BKOP
47 06.02.2018r.  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem  części nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Wyszogrodzkiej 1A pozostającej w trwałym zarządzie  Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie       SPN/BKOP
48 06.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w obrębie Borek Miński, gmina Mińsk Mazowiecki         SPN/BKOP
49 06.02.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim  w Warszawie

      BO/BKOP
50 07.02.2018r. w sprawie powołania wojewódzkiej rady kombatanckiej działającej przy Wojewodzie Mazowieckim zm. zarz nr 173 z dn. 20.04.2018r.   BW/BKOP
51 06.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości położonej Ostrołęce przy ulicy Celnej pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie       SPN/BKOP
52 07.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Maksymiliana Kolbe w Płońsku prawa własności  nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Płońsku przy ulicy ks. R. Jaworskiego       SPN/BKOP
53 12.02.2018r.  w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy 11 Listopada 37/59 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu       SPN/BKOP
54 12.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie części nieruchomości położonej w Wołominie przy ulicy Wileńskiej 43A pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji w Warszawie       SPN/BKOP
55 12.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na przebudowę sieci ciepłowniczej znajdującej się na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Marymonckiej 89/91 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie        SPN/BKOP
56 12.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie  pomieszczenia znajdującego się w budynku  na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Nowolipie 2  pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji w Warszawie        SPN/BKOP
57 12.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego  znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Księżnej Anny 14        SPN/BKOP
58 12.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego  znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Klarysewskiej 57        SPN/BKOP
59 12.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa w formie darowizny części nieruchomości położonej w Serocku przy ulicy Retmańskiej       SPN/BKOP
60 12.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego  nr 16 w budynku znajdującym się na nieruchomości położonej w Szydłowcu przy ulicy Kolejowej 3       SPN/BKOP
61 12.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku posadowionym na nieruchomości położonej w miejscowości Parysów gmina Parysów       SPN/BKOP
62 13.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości  położonej w miejscowości Izbica gmina Serock       SPN/BKOP
63 13.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa  położonej w Radomiu przy ulicy Warszawskiej       SPN/BKOP
64 19.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w obrębie 0012 PGR Lesznowola, gmina Lesznowola       SPN/BKOP
65 20.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Ciasnej 10       SPN/BKOP
66 20.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Łużyckiej 2       SPN/BKOP
67 20.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy gen. R. Abrahama 13        SPN/BKOP
68 20.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy gen. R. Abrahama 13        SPN/BKOP
69 20.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy gen. R. Abrahama 11        SPN/BKOP
70 20.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Narodowych Sił Zbrojnych 8 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie       SPN/BKOP
71 20.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Wyszogrodzkiej 1A pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie       SPN/BKOP
72 20.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w miejscowości Zegrze Południowe Rybaki gmina Nieporęt       SPN/BKOP
73 20.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w miejscowości Zegrze Południowe Rybaki gmina Nieporęt       SPN/BKOP
74 20.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w gminie i obrębie Pomiechówek        SPN/BKOP
75 20.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w gminie i obrębie Pomiechówek        SPN/BKOP
76 20.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zabudowę nieruchomości położonej w Raszynie przy Alei Krakowskiej 16 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji budynkiem nowej siedziby Komisariatu Policji w Raszynie       SPN/BKOP
77 22.02.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zm. zarz. nr 195 z dn. 07.05.2018r.   BKOP
78 22.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Gminy Nadarzyn nieruchomości położonej w gminie Nadarzyn, obręb Stara Wieś       SPN/BKOP
79 22.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Warszawie przy ulicy Łazienkowskiej        SPN/BKOP
80 22.02.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu analizującego szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w województwie mazowieckim       BRI/BKOP
81 22.02.2018 w sprawie wykazu  stadionów, obiektów lub terenów, na których utrwalanie przebiegu imprezy masowej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk jest obowiązkowe oraz ich kontroli       WBZK/BKOP
82 23.02.2018r. uchylające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Warszawie       WZ/BKOP
83 23.02.2018r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Warszawie       WZ/BKOP
84 26.02.2018r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Warszawie       BKOP
85 26.02.2018 w sprawie wyrażenia zgody na rozbiórkę budowli posadowionej na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Belwederskiej 16 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji w Warszawie        SPN/BKOP
86 26.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa  w formie darowizny na rzecz Miasta Ostrołęka nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ulicy Kościuszki 29       SPN/BKOP
87 26.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Otwocku przy ulicy Mieszka I 13/15 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie        SPN/BKOP
88 26.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego nr 9 znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Kazimierza Wielkiego 6b        SPN/BKOP
89 27.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zabudowę nieruchomości położonej w Żabiej Woli przy ulicy Głównej 11a pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu budynkiem nowej siedziby Posterunku Policji w Żabiej Woli       SPN/BKOP
90 28.02.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania wojewódzkiego zespołu koordynującego w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - „Bezpieczna+”       BW/BKOP
91 28.02.2018r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2018 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy 

    Dz.Urz. poz.2172 WNP
92 28.02.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2018 r. na terenie  województwa mazowieckiego i dodatkowego wynagrodzenia za udział w pracach komisji lekarskich       WSO/BKOP
93 28.02.2018r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych podległych Wojewodzie Mazowieckiemu do dokonywania w 2018 r. przeniesień wydatków budżetowych 
w obrębie jednego rozdziału
      WF/BKOP
94 06.03.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości  pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej  Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie położonej w Garwolinie       SPN/BKOP
95 06.03.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na rozbudowę siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie na  nieruchomości położonej w Pruszkowie przy ulicy Kraszewskiego 8 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji        SPN/BKOP
96 06.03.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziałów we współwłasności nieruchomości położonych w obrębach Cerekiew i Cerekiew Kolonia gmina Zakrzew       SPN/BKOP
97 06.03.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego  znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Złocienia 3       SPN/BKOP
98 06.03.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Bernardyńskiej 19        SPN/BKOP
99 06.03.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie 0012 Garbatka-Podlas gmina Garbatka Letnisko       SPN/BKOP
100 06.03.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Antoniego Pajdaka       SPN/BKOP
101 06.03.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na remont i przebudowę budynku posadowionego na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Karolkowej 46 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji w Warszawie       SPN/BKOP
102 06.03.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Urodzajnej       SPN/BKOP
103 06.03.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Piasecznie przy ulicy Puławskiej 44E pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji w Warszawie       SPN/BKOP
104 07.03.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu wniosku o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu do nieruchomości położonej w Przasnyszu przy ulicy Świerkowej 5       SPN/BKOP
105 06.03.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Wołominie przy ul. W. Sikorskiego 97       SPN
106 08.03.2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny prawa własności nieruchomości położonej w Siedlcach przy ulicy Kolejowej       SPN/BKOP
107 08.03.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny nieruchomości położonych w Węgrowie       SPN/BKOP
108 09.03.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na terenie województwa mazowieckiego       BKOP
109 15.03.2018r. w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia w 2018 r. kontroli przedsiębiorców w zakresie przestrzegania obowiązków wynikających z pozwolenia na nabywanie, przechowywanie, używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego lub wytwarzanie materiałów wybuchowych metodą in situ       WBZK/BKOP
110 16.03.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garaży znajdujących się na nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Warszawie przy ulicy Józefa Grzegorza Chłopickiego oraz ulicy Makowskiej       SPN/BKOP
111 16.03.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Białobrzegach przy ulicy Kopernika 4 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie       SPN/BKOP
112 16.03.2018r. w sprawie Mazowieckiego Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego       WBZK/BKOP
113 16.03.2018r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania Mazowieckiego  Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego       WBZK/BKOP
114 16.03.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie wniosku o wydanie decyzji o przekazaniu trwałego zarządu do nieruchomości położonej w Płocku  przy ulicy Armii Krajowej 62       SPN/BKOP
115 16.03.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Zglenickiego 42l pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu       SPN/BKOP
116 18.03.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na  zbycie  z  zasobu nieruchomości  Skarbu Państwa udziału we współwłasności  nieruchomości położonej w  Wołominie przy ulicy Jaśminowej       SPN/BKOP
117 18.03.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa  części nieruchomości położonych  w Warszawie przy ulicy Racławickiej       SPN/BKOP
118 18.03.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Platynowej 10        SPN/BKOP
119 18.03.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w obrębie Ciółkowo gmina Radzanowo       SPN/BKOP
120 18.03.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ulicy Celnej pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie       SPN/BKOP
121 18.03.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego  znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Wołominie przy ulicy Laskowej 4A       SPN/BKOP
122 18.03.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zabudowę nieruchomości położonej w Legionowie przy ulicy Jagiellońskiej 71A pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej  Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie budynkiem nowej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wraz z Jednostką Ratowniczo – Gaśniczą       SPN/BKOP
123 18.03.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Komendę Wojewódzką  Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie wniosku o wydanie decyzji o przekazaniu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy ks. J. Chrościckiego 76       SPN/BKOP
124 18.03.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości  położonej w Radomiu przy ulicy 11 Listopada 37/59 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu       SPN/BKOP
125 18.03.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu przysługującego Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie  do nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Domaniewskiej 40       SPN/BKOP
126 18.03.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garaży znajdujących się na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Tunelowej       SPN/BKOP
127 18.03.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego  znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Księżnej Anny 14       SPN/BKOP
128 18.03.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa  części nieruchomości położonej  w Warszawie w Dzielnicy Białołęka  przy ulicy Fletniowej       SPN/BKOP
129 18.03.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w obrębie Brzeziny, gmina Halinów       SPN/BKOP
130 18.03.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości  położonej w Warszawie w Dzielnicy Bielany       SPN/BKOP
131 18.03.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem boksu nr 6 znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Pawiej 30       SPN/BKOP
132 18.03.2018r.  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie w Dzielnicy Białołęka przy ulicy Annopol       SPN/BKOP
133 18.03.2018r.  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości  położonej w Warszawie przy ulicy Racławickiej       SPN/BKOP
134 18.03.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej w Mławie przy ulicy Padlewskiego 15 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie       SPN/BKOP
135 18.03.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości  pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej  Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie położonej w Garwolinie       SPN/BKOP
136 18.03.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Dębe gmina Serock       SPN/BKOP
137 18.03.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Teresinie przy ulicy Szkolnej 1       SPN/BKOP
138 18.03.2018r.  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty z tytułu trwałego zarządu przysługującego Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Płońsku  do nieruchomości położonej w Płońsku przy ulicy Sienkiewicza 7A       SPN/BKOP
139 21.03.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej  w Radomiu przy ulicy 11 listopada 37/59 pozostającej w trwałym zarządzie  Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu       SPN/BKOP
140 21.03.2018r.  zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu realizacyjnego do spraw projektu pod nazwą „Cyfrowe udostępnienie dokumentacji administracji sektora publicznego – urzędów wojewódzkich (DIGITALIZACJA)"       BRI/BKOP
141 21.03.2018r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania Koordynatora czynności kancelaryjnych oraz Komisji skontrowej w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim       BKOP
142 21.03.2018r. w sprawie powołania Koordynatora czynności kancelaryjnych oraz Komisji skontrowej w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim zm. zarz. nr 194 z dn. 30.04.2018r.   BKOP
143 21.03.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej  w Łosicach przy ulicy Kolejowej pozostającej w trwałym zarządzie  Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu       SPN/BKOP
144 21.03.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektów budowlanych posadowionych na nieruchomości położonej  w Radomiu przy ulicy 11 listopada 37/59 pozostającej w trwałym zarządzie  Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu       SPN/BKOP
145 21.03.2018r. uchylające zarządzenie w sprawie określenia „Zadań Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze województwa mazowieckiego”       WBZK/BKOP
146 21.03.2018r.  w sprawie określenia zadań krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze województwa mazowieckiego       WBZK/BKOP
147 28.03.2018r. w sprawie powołania Zespołu oceniającego oferty składane w dodatkowym naborze ofert w ramach Programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020, edycja 2018       WPS/BKOP
148 21.03.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2018 r. na terenie województwa mazowieckiego i dodatkowego wynagrodzenia za udział w pracach komisji lekarskich       WSO/BKOP
149 28.03.2018r. uchylające zarządzenie w sprawie ustalenia składu oraz określenia wynagrodzenia dla członków Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie       WPS/BKOP
150 28.03.2018r. w sprawie ustalenia stawek wynagrodzenia członków Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie oraz osób wykonujących badania specjalistyczne       WPS/BKOP
151 05.04.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania wojewódzkiej rady konsultacyjnej do spraw działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych       BW/BKOP
152 06.04.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Siennie przy ul. Rynek 36/40 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu       SPN/BKOP
153 13.04.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu  posadowionego na nieruchomości położonej w Kazanowie przyPl. Partyzantów 28 pozostajacej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu       SPN/BKOP
154 13.04.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w gminie Mszczonów, obręb Adamowice       SPN/BKOP
155 13.04.2018r.  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w frmie darowizny nieruchomości położonej w obrębie 0024 Sądole, 0008 Dybów, 0026 Telaki, 0029 Trzciniec Lacki gmina Kosów Lacki       SPN/BKOP
156 13.04.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Wiskitki w formie darowizny nieruchomości położonej w obrębie Łubno, gmina Wiskitki       SPN/BKOP
157 13.04.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Gminy Puszcza Mariańska nieruchomości położonej w obrębie Studzieniec, gmina Puszcza Mariańska       SPN/BKOP
158 13.04.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Stara Białe w formie darowizny nieruchomości położonej w obrębie Proboszczowice Nowe, gmina Stara Biała       SPN/BKOP
159 13.04.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w Piasecznie przy ulicy Elektronicznej       SPN/BKOP
160 17.04.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Baboszewo, w których wystąpiły szkody spowodowane przez ujemne skutki przezimowania       WBZK/BKOP
162 17.04.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Baboszewo, w których wystąpiły szkody spowodowane przez ujemne skutki przezimowania       WBZK/BKOP
163 17.04.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Pilawie przy ul. Letniskowej 2 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu       SPN/BKOP
164 19.04.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Radomiu przy ul. 11 Listopada 37/59 pozostajacej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu       SPN/BKOP
166 19.04.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Radomiu przy ul. 11 Listopada 37/59 pozostajacej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu       SPN/BKOP
170 14.05.2018r. uchylające zarządzenie w sprawie przyjmowania, ewidencjonowania i rozpatrywania skarg, wniosków oraz petycji w Mazowieckiem Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie       WK/BKOP
171 14.05.2018r. w sprawie przyjmowania, ewidencjonowania i rozpatrywania skarg, wniosków oraz petycji w Mazowieckiem Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie       WK/BKOP
172 20.04.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujacych się na terenie gminy Świercze, w których wystąpiły szkody spowodowane przez ujemne skutki przeziwmowania       WBZK/BKOP
173 20.04.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania wojewódzkiej rady kombatanckiej działającej przy Wojewodzie Mazowieckim       BW/BKOP
174 20.04.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujacych się na terenie gminy Opinogóra Górna, w których wystąpiły szkody spowodowane przez ujemne skutki przezimowania       WBZK/BKOP
175 26.04.2018r. w sprawie Punktu Kontaktowego Wsparcia Państwa-Gospodarza oraz ustanowienia Pełnomocnika Wojewody Mazowieckiego do spraw HNS       WBZK/BKOP
176 24.04.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zabudowę nieruchomości położonej w Pionkach przy ulicy Zakładowej 1 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Staży Pożarnej w Warszawie stanowiskiem ratownictwa chemicznego i stanowiskiem ratownictwa wysokościowego       SPN/BKOP
177 24.04.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Gminy Miasta Sulejówek nieruchomości położonej w Sulejówku w obrębie 0048       SPN/BKOP
178 26.04.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Grójcu przy ulicy Starostwo 1A       SPN/BKOP
182 24.04.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zabudowę budynkiem nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji nieruchomości położonej w Zwoleniu przy ulicy Batalionów Chłopskich 14 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu       SPN/BKOP
183 19.04.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Nowym Mieście nad Pilicą przy ul. Warszawskiej 16 pozostajacej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu       SPN/BKOP
186 07.05.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonej w obrębie Izabelin stanowiących własność Skarbu Państwa na nieruchomość położoną w obrębie Hornówek stanowiącą własnosć Gminy Izzabelin       SPN/BKOP
188 07.06.2018r. uchylające zarządzenie w sprawie zasięgu terytorialnego
stałego lotniczego przejścia granicznego Warszawa/Modlin
      WI/BKOP
189 07.06.2018r. w sprawie zasięgu terytorialnego stałego lotniczego przejścia granicznego
Warszawa/Modlin
      WI/BKOP
190 23.05.2018

zmieniające zarządzenie w sprawie systemów wykonywania czynności kancelaryjnych w MazowieckimUrzędzie Wojewódzkim

 

      BKOP
191 19.04.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Garbarskiej 55a i 57a pozostajacej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu       SPN/BKOP
192 26.04.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny prawa własności nieruchomości położonej w Sokołowie Podlaskim       SPN/BKOP
193 26.04.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny nieruchomości położonej w Ożarowie Mazowieckim       SPN/BKOP
194 30.04.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Koordynatora czynności kancelaryjnych oraz Komisji skontrowej w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim       BKOP
195 07.05.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie       BKOP
196 10.05.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujacych się na terenie Sochocin, w których wystąpiły szkody spowodowane przez ujemne skutki przezimowania       WBZK/BKOP
197 10.05.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach ronych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujacych się na terenie miasta i gminy Drobin, w których wystąpiły szkody spowodowane przez ujemne skutki przezimowania zm. zarz. nr 256 z dn. 30.05.2018r.   WZBK/BKOP
198 01.06.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Janów, gmina Mińsk Mazowiecki        SPN/BKOP
202 10.05.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zabudowę nieruchomości położonej w Pionkach przy ulicy Zakładowej 1 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie modułowym wielokontenerowym symulatorem do doskonalenia gaszenia pożarów wewnętrznych       SPN/BKOP
204 10.05.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zabudowę nieruchomości położonej w Pionkach przy ulicy Zakładowej 1 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie stanowiskiem do badania pożarów wewnętrznych       SPN/BKOP
205 10.05.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Nowym Mieście przy ulicy Rynek 33 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewózkije Policji w Radomiu       SPN/BKOP
206 10.05.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach ronych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujacych się na terenie gminy Pułtusk, w których wystąpiły szkody spowodowane przez ujemne skutki przezimowania       WBZK/BKOP
207 10.05.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Mławie przy ulicy Sienkiewicza 2 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu       SPNBKOP
208 10.05.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Puszczy Mariańskiej przy ulicy Papczyńskiego 1 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu       SPN/BKOP
210 10.05.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Ojrzeń, w których wystąpiły szkody spowodowane przez ujemne skutki przezimowania       WBZK/BKOP
212 10.05.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Nowym Duninowie przy ulicy Gostynińskiej 8 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkije Policji w Radomiu       SPN/BKOP
213 10.05.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Łącku przy ulicy Warszawskiej 17 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu       SPN/BKOP
214 10.05.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zabudowę nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy ks. Juliana Chrościckiego 76 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszwie modułowym wielokontenerowym symulatorem do doskonalenia gaszenia pożarów wewnętrznych       SPN/BKOP
216 10.05.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Bielsku przy ulicy Spółdzielczej 11 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu       SPN/BKOP
217 10.05.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Zglenickiego 42 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu       SPN/BKOP
218 10.05.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujacych się na terenie gminy Płońsk, w których wystąpiły szkody spowodowane przez ujemne skutki przezimowania       WBZK/BKOP
219 10.05.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w miejscowości Nowa Sucha pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w radomiu       SPN/BKOP
220 10.05.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Przasnyszu przy ulicy Świerkowej 5 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu       SPN/BKOP
222 14.05.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjanych produkcji rolnej znajdujacych się na terenie gminy Obryte, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad       WBZK/BKOP
229 17.05.2018r. zmianiające zarządzenie w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2018 r. na terenie województwa mazowieckiego i dodatkowego wynagrodzenia za udział w pracach komisji       WSO/BKOP
230 17.05.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujacych się na teremnie gminy Dzierążnia, w których wystąpiły szkody spowodowane przez ujemne skutki przezimowania       WBZK/BKOP
232 21.05.2018 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu do spraw " Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej  im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020"       WBZK/BKOP
235 19.05.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Nowa Sucha, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad       WBZK/BKOP
236 19.05.2018r.  w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Ciechanów, w których wystąpiły szkody spowodowane przez ujemne skutki przezimowania       WBZK/BKOP
237 01.06.2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu realizacyjnego do spraw projektu
pod nazwą „Wdrożenie i popularyzacja e-usług realizowanych przez administrację
rządową w województwie mazowieckim (WIPER)”
      BRI/BKOP
238 23.05.2018

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Siedlcach przy ul.

      SPN/BKOP
239 23.05.2018

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Siedlcach przy ul. Kilińskiego 32

      SPN/BKOP
240 25.05.2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na rzecz Miasta Otwocka części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa, położonej w Otwocku

      SPN/BKOP
241 23.05.2018

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w obrębie Gorzewo gmina Gostynin

      SPN/BKOP
243 23.05.2018

w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnychi działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Szczutowo,w których wystąpiły szkody spowodowane przez piorun

      WBZK/BKOP
244 25.05.2018r.

w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Przyłęk, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad

zm. zarz. nr 264 z dn. 05.06.2018r.   WBZK/BKOP
245 29.05.2018r.

w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Powstańców Śląskich 67 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

      SPN/BKOP
246 28.05.2018

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty
w Warszawie

       
247 28.05.2018 r.

w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Ostrów Mazowiecka, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad

      WBZK/BKOP
249 25.05.2018 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

      BKOP
251 01.06.2018r.

w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Domaniewskiej 40A pozostającej w trwalym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie 

      SPN/BKOP
252 06.06.2018r.

w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Marymonckiej 89/91 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej  Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

      SPN/BKOP
253 01.06.2018r. w sprawie powołania Zespołu oceniającego oferty składane w dodatkowym naborze ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015–2020, edycja 2018 r.       WPS/BKOP
256 30.05.2018r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie miasta i gminy Drobin, w których wystąpiły szkody spowodowane przez ujemne skutki przezimowania

      WBZK/BKOP
257 05.06.2018r.

w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Głowaczów, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad i deszcz nawalny

      WBZK/BKOP
260 01.06.2018 w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Rzeczniów, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad, huragan i piorun       WBZK/BKOP
261 04.06.2018r.

w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Somianka, w których wystąpiły szkody spowodowane przez ujemne skutki przezimowania

      WBZK/BKOP
262 05.06.2018r.

w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Somianka, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad i deszcz nawalny

      WBZK/BKOP
263 05.06.2018r.

w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Odrzywół, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad

      WBZK/BKOP
264 05.06.2018r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Przyłęk, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad

      WBZK/BKOP
267 06.06.2018r.

w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Jedlińsk, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad

      WBZK/BKOP
268 07.06.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Tarczyn, w których wystąpiły szkody spowodowane przez ujemne skutki przezimowania       WBZK/BKOP
269 07.06.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Tarczyn, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad       WBZK/BKOP
270 08.06.2018r.

w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Belsk Duży, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad 

      WBZK/BKOP
271 08.06.2018r.

w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Zwoleń, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad

      WBZK/BKOP
272 11.06.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Jasieniec, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad       WBZK/BKOP
275 11.06.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Grabów nad Pilicą, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad i deszcz nawalny zm. zarz nr 290 z dn. 21.06.2018r.   WBZK/BKOP
278 14.06.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Pniewy, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad       WBZK/BKOP
279 12.06.2018r.  w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Naruszewo, w których wystąpiły szkody spowodowane przez ujemne skutki przezimowania       WBZK/BKOP
280 18.06.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości położonej w Gostyninie przy ulicy Przemysłowej 1 pozostającej w trwałym zarządzie  Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie       SPN/BKOP
283 14.06.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie miasta i gminy Nowe Miasto nad Pilicą, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad       WBZK/BKOP
284 14.06.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Iłża, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad       WBZK/BKOP
288 18.06.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Strzegowo, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
289 21.06.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Żabia Wola, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP
290 21.06.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Grabów nad Pilicą, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad i deszcz nawalny       WBZK/BKOP
291 22.06.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Chynów, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad       WBZK/BKOP
292 21.06.2018r.  w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Gzy, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę       WBZK/BKOP

 

 

 

Podziel / Share
Magdalena Krakowiak, 05.01.2018, Ilość wejść: 4449, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

do góry