Pomoc dla niepełnosprawnych

Zarządzenia

Zarządzenia Wojewody Mazowieckiego 2011 rok

Poniżej znajduje się lista zarządzeń wydanych przez Wojewodę Mazowieckiego w 2011 roku.

 

                                                                                                                                                                           

Nr. Data Tytuł Pobierz Zmiany/Uchylenie Pobierz Uwagi
1 05.01.2011r.

w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

zm. zarz. Nr 184 z 21.04.2011r.

zm.zarz. Nr 358 z 25.07.2011r.

 zm. zarz. Nr 387 z 19.08.2011r. 

zm.zarz. nr 88 z 17.02.2012r.

uchylone zarz. nr 477 z 21.11.2012r.

 

tekst regulaminu
2 05.01.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w miejscowości Izbica, gmina Serock      
3 05.01.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w miejscowości Przedmieście Bliższe gmina Solec nad Wisłą      
 4 12.01.2011r.  zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie      
 5 12.01.2011r.  zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw budżetu zadaniowego      
 6 12.01.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Ciechanowie, obręb Śródmieście      
 7 12.01.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu w budynku połozonym w Mławie przy ul. Sienkiewicza 2      
 8  12.01.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Otwocku przy ul. Józefa Poniatowskiego 12      
 9 12.01.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Powsińskiej 73      
 10  12.01.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Powsińskiej 73      
 11 14.01.2011r.  w sprawie określenia zakresu kompetencji i zadań wykonywanych przez Wicewojewodę Mazowieckiego uchylone zarz. nr 505 z 14.12.2012r.  
 12 14.01.2011r. w sprawie powołania Zespołu Opiniowania Dokumentacji       
 13 14.01.2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Prażmów     DZ. Urz. Nr 4, poz. 136
 14 19.01.2011r. 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Radiówek, gmina Wiązowna 

     
 15 19.01.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Zbuczyn gmina Zbuczyn       
 16 19.01.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Warszawianka przy ul. Uroczej gmina Lesznowola      
 17 19.01.2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Bojmie gmina Kotuń      
 18 19.01.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Jastrzębia gmina Jastrzębia      
 19 19.01.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Siedlcach przy ul. Brzeskiej      
 20 19.01.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w miejscowości Zegrze Południowe Rybaki, gmina Nieporęt      
 21 19.01.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w miejscowości Zegrze Południowe Rybaki, gmina Nieporęt      
 22 19.01.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Ciupagi 2a      
 23 19.01.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łosicach położonej w Łosicach przy ul. Kilińskiego 2       
 24 19.01.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Węgrowie przy ul. Gdańskiej      
 25 19.01.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ul. Rodziny Ziętalów zm.zarz. Nr 362 z 28.07.2011 r.     
 26 19.01.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Gliniak, gmina Mińsk Mazowiecki      
 27 19.01.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez  Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w miejscowości Grębków, gmina Grębków      
 28 19.01.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w miejscowości Zegrze Południowe Rybaki, gmina Nieporęt      
 29 19.01.2011r.  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny nieruchomości położonej w Warszawie       
 30 19.01.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Puławskiej 145      
 31 19.01.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 3/5      
 32 19.01.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Okopowej 14      
 33 19.01.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ul. Rynek 1 na część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Radomia położonej w Radomiu przy ul. Stanisława Wernera i Koszarowej        
 34  19.01.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu przysługującego Zespołowi Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina do nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 56       
 35 19.01.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonychj w Płońsku, obręb Bońki Zwady       
 36 20.01.2011r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Radiówek, gmina Wiązowna       
 37 20.01.2011r. wieczystemu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Płocku przy ul. Zglenickiego      
 38 20.01.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ul. Józefa Mariańskiego 36      
 39 20.01.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Iłża przy ul. Pankowszczyzny      
 40 20.01.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Siedlcach przy ul. Karowej 9A      
 41 20.01.2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Przasnyszu     Dz. Urz. Nr 6, poz. 225
 42 20.01.2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Różanie     Dz. Urz. Nr 6, poz. 226
 43 20.01.2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w w Parysowie     Dz. Urz. Nr 6, poz. 227
 44 21.01.2011r.  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Ostrołęce, obręb 3      
 45 24.01.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Powsińskiej      
 46 24.01.2011r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Płocku przy ul. Zglenickiego      
 47 24.01.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Płocku przy ul.  Kostrogaj      
 48 24.01.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Płocku przy ul. Zglenickiego      
 49 24.01.2011r.  w sprawie wyrażenia zgody na na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Warszawie mna terenie Dzielnicy Praga Północ      
 50 24.01.2011r.  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w prawie własności lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Chmielnej 34        
 51 24.01.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Wsola, gmina Jedlińsk       
52  24.01.2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Mińsk Mazowiecki       DZ. Ur.z Nr 9 ,poz. 329
53  24.01.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Łajski, gmina Wieliszew  uchylone zarz. Nr 393 z 24.08.2011r.    
 54 24.01.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Powsińskiej      
 55 24.01.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Powsińskiej      
 56 24.01.2011r. w sprawie wyborów ponownych do Rady Gminy Wiskitki w okręgu wyborczym nr 7       Dz. Urz. Nr 7, poz. 287
 58 24.01.2011r. w sprawie Karty audytu wewnętrznego oraz Podręcznika procedur audytu wewnętrznego w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie

zm.zarz. nr 95 z 17.02.2012

zm.zarz. nr 162 z 8.04.2015r.

zm.zarz. nr 529 z 20.10.2016r.

załączniki dostępne w Zespole Audytu Wewnętrznego
 59 24.01.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w miejscowości Zegrze Południowe Rybaki, gmina Nieporęt       
 60 24.01.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Osieczek, gmina Pniewy      
 61 28.01.2011r.  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonych w Grodzisku Mazowieckim      
 62 28.01.2011r.  w sprawie zasięgu terytorialnego dodatkowego lotniczego przejścia granicznego Warszawa/Modlin     załącznik dostępny w Wydziale Infrastruktury i Środowiska 
 63 31.01.2011 r. w sprawie zasad rachunkowości w Mazowieckim Urzedzie Wojewódzkim w Warszawie

zm.zarz. nr 329 z 18.07.2012r.

zm.zarz. nr 315 z 2.07.2013r.

zm.zarz. nr 126 z 12.03.2015r.

uchylone zarz. nr 575 z 7.12.2016r.

załaczniki dostępne w Biurze Administracyjno - Budżetowym
 64 31.01.2011 r. w sprawie określenia trybu ogłaszania konkursów ofert na realizację zadań publicznych finansowanych ze środków Wojewody Mazowieckiego, przeprowadzania tych konkursów i ogłaszania ich wyników oraz rozliczania przyznanych dotacji  i kontroli realizowanych zadań finansowanych lub współfinansowanych z dotacji      uchylone zarz. nr 55 z 31.01.2012r.  załączniki dostępne w Biurze Wojewody
65 31.01.2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonych przy ul. Ibisa i ul. Gruchacza na nieruchomości stanowiące własność Mayland Real Estate Sp. z o.o. położone przy ul. Puławskiej      
66 31.01.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysług. do nieruchomości położonej w miejscowości Sadowne, gmina Sadowne      
67  31.01.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w gminie i obrębie Gostynin      
 68 31.01.2011 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Ciepielów     Dz. Urz. Nr 17, poz. 572
 69  04.02.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Płońsku, obręb Bońki Zawady      
70  04.02.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Górze Kalwarii przy ul. Dominikańskiej 2/4      
 71 07.02.2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Lubowidzu     Dz. Urz. Nr 17, poz. 573
 72 07.02.2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wiązowna      DZ. Urz. Nr 15, poz. 524
 73 07.02.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do części nieruchomości położonej w gminie i obrębie Pokrzywnica      
 74 07.02.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do części nieruchomości położonej w gminie i obrębie Zaręby Kościelne      
 75 07.02.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w gminie i obrębie Dzierzążnia      
 76 08.02.2011r.  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonych w Warszawie na terenie Dzielnicy Praga Południe uchylone zarz. nr 132 z 14.03.2012r.  
 77 08.02.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa udziału we współużytkowaniu wieczystym nieruchomości stanowiącej własność m. st. Warszawy położonej w Warszawie przy ul. Emilii Plater 9/11  uchylone zarz. z dnia 30.06.2011r.     
 78 08.02.2011r.  zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu użytkowego w budynku posadowionym na nieruchomości położonej w miejscowości Wola Chynowska      
 79 08.02.2011r. w sprawie powołania Zespołu do oceny wniosków zgłaszanych na terenie województwa mazowieckiego w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009 - 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I - III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - "Radosna szkoła". uchylone zarz. nr 540 z 31.10.2013r.  
 80 09.02.2011r. w sprawie ustalania polityki zarządzania ryzykiem w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie

zm.zarz. nr 571 z 22.11.2013r.

uchylone zarz. nr 587 z 14.12.2016r.

 
 81 09.02.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Radomiu przy ul. Piastowskiej      
 82 14.02.2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Celestynów     Dz. Urz. Nr 18, poz. 599
 83 15.02.2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Mszczonowie     Dz. Urz. Nr 18, poz. 600
 84 15.02.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Przemysłowej 8      
 85 15.02.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Solec 36 a      
 86 21.02.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Powsińskiej 73      
 87 21.02.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Powsińskiej 73      
 88 24.02.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ul. Energetyków 16        
 89 24.02.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Modlińskiej   uchylone zarz. Nr 492 z 17.10.2011  
 90  24.02.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Chlewiskach przy ul. Czachowskiego        
 91  24.02.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny na rzecz Gminy Klembów nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa położonej w Woli Rasztowskiej, Gmina Klembów        
 92 24.02.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Warszawianka przy ul. Uroczej, gmina Lesznowola        
 93 24.02.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ul. Orzechowej 2        
 94 25.02.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny udziału we współużytkowaniu wieczystym nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Hutniczej        
 95 25.02.2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ul. Kozienickiej        
 96 25.02.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność m. st. Warszawy położonej w Warszawie przy ul. Grochowskiej 90        
 97 25.02.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność m. st. Warszawy położonej w Warszawie przy ul. Hetmańskiej        
 98 25.02.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność m. st. Warszawy położonej w Warszawie przy ul. Hetmańskiej        
 99 25.02.2011r. w sprawie ustalenia warunków wydawania, rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego   utraciło moc na podstawie art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.   Dz. Urz. Nr 27, poz. 844
100 01.03.2011r.  w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetowych   uchylone zarz. nr 623 z 23.12.2013r.  
101 01.03.2011r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych podległych Wojewodzie Mazowieckiemu do dokonywania w 2011r. przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w obrębie jednego rozdziału        
102 04.03.2011r.  w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2011 r. na terenie województwa mazowieckiego i dodatkowego wynagradzania za udział w pracach komisji lekarskich  

zm. zarz. Nr 140 z 04.04.2011r.

zarz Nr 185 z 26.04.2011r.

zm.zarz. Nr 233 z 27.05.2011r.

zm.zarz. Nr 281 z 24.06.2011r.

zm.zarz. Nr 438 z 22.09.2011r.

 

 
103 04.03.2011r.  w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Orońsku        Dz. Urz. Nr 32, poz. 1021
104 07.03.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Tłomackie 3/5        
105 07.03.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Dobrej 27        
106 07.03.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ul. 1905  Roku        
107 07.03.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Siedlcach przy ul. Brzeskiej        
108 07.03.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Wiloczgęby, gmina Sadowne        
109 07.03.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w gminie i obrębie Jednorożec        
110 07.03.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w gminie i obrębie Gzy        
111 07.03.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w gminie i obrębie Sypniewo        
112 07.03.2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ul. Średniej        
113 07.03.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Grójcu przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 13  

zm.zarz. nr 53 z 25.01.2012r.

uchylone zarz. nr 267 z 6.06.2013r.

 
114  07.03.2011r.  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Nieciecz Włościańska, gmina Sabnie        
115  07.03.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokal mieszkalnych w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Wilgi 1        
116  07.03.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Podleśnej        
117 07.03.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Radomiu przy ul. 1905 Roku        
118  08.03.2011r. w sprawie określenia zadań Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego w 2011r. na obszarze województwa mazowieckiego    uchylone zarz. nr 275 z 6.06.2012r.  
119 10.03.2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzania: 1) egzaminów dla kandydatów na instruktorów i instruktorów prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym albo tramwajem; 2) testów kwalifikacyjnych dla osób ubiegających się o uzyskanie kwalifikacji wstepnej, kwalifikacji wstepnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstepnej  uzupełniającej lub kwalifikacji wstepnej  uzupełniającej przyśpieszonej w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy : C, C+E, C1 i C1+E lub D, D+E, D1 i D+E  3)egzaminów dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy oraz nadania jej regulaminów wewnętrznych       
120 10.03.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Miedzna gmina Miedzna         
121 14.03.2011r.  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego znajdującego się na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Ludnej 4          
122 14.03.2011r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Sokołowie Podlaskim przy ul. Wolności        
123  16.03.2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Nowe Miasto       Dz. Urz. Nr 41, poz. 1345
124 16.03.2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Długosiodło       Dz. Urz. Nr 41, poz. 1346
125 16.03.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny na rzecz Gminy Piaseczno nieruchomości stanowiących Skarbu Państwa położonych w Piasecznie przy ul. Brzezińskiej, Chyliczkowskiej i Przybosia  

zm.zarz. nr 591 z 6.12.2011r.

uchylone zarz. nr 91 z 5.03.2013r.

 
126 16.03.2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w Garwolinie        
127 16.03.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny udziału w nieruchomości położonej w Ciechanowie przy pl. Piłsudskiego na rzecz Gminy Ciechanów        
128 16.03.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Dr Jana Huberta        
129 16.03.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny na rzecz Powiatu Piaseczyńskiego niezabudowanej nieruchomości położonej w Górze Kalwarii przy ul. Ks. Sajny 1   uchylono zarz. nr 443 z 23.09.2011r.  
130 21.03.2011r.  w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Garbatka-Letnisko        Dz. Urz. Nr 42, poz. 1388
131 22.03.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w Garwolinie         
132 22.03.2011r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Makowie Mazowieckim przy ul. Kopernika        
133 22.03.2011r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Płocku przy ul. Sportowej   zm.zarz. Nr 310 z 1.07.2011r.  
134 25.03.2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Cegłów        Dz. Urz. Nr 49, poz. 1615
135  25.03.2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Paprotnia       Dz. Urz. Nr 49, poz. 1616
136  25.03.2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Sulejówek       Dz. Urz. Nr 49, poz. 1617
137  25.03.2011r. w sprawie wyrażenia zogdy na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Jazdów 10 a          
138 30.03.2011r.  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Łomiankach przy ul. Łąkowej    uchylone zarz. nr 177 10.04.2012r.  
139 31.03.2011r.  w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli u przedsiębiorców, w zakresie przestrzegania obowiązków wynikających z pozwolenia na nabywanie, przechowywanie lub używanie materiałow wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego       uchylone zarz. nr 215 z 27.04.2012r.  
140 04.04.2011r. zmnieniające zarządzenie w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2011 r. na terenie województwa mazowieckiego i dodatkowego wynagradzania za udział w pracach komisji lekarskich        
141 04.04.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ul. Mokrej        
142 04.04.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Hucie Podgórnej Popowo A gmina Somianka        
143 04.04.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Garwolinie na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej położoną w Garwolinie   zm.zarz. Nr 320 z 8.07.2011r.  
144 04.04.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 63        
145 04.04.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul.Okulskiej 6        
146 04.04.2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu użytkowego w budynku posadowionym na nieruchomości położonej w miejscowości Wola Chynowska        
147 04.04.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Pruszkowie przy ul. Obrońców Pokoju 5/7        
148 04.04.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Wyszkowie przy ul. Armii Wojska Polskiego        
149 07.04.2011r. w sprawie powołania Mazowieckiego Wojewódzkiego Zespołu Nadzorującego Realizację Projektu "Osłona Przeciwosuwiskowa"   uchylone zarz. nr 382 z 7.08.2013r.  
150 11.04.2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Kazanowie       Dz. Urz. Nr 58, poz. 1873
151  11.04.2011r w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Liszki, gmina Repki        
152  11.04.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Rytele Święcickie, gmina Kosów Lacki   zm.zarz. Nr 297 z 1.07.2011r.     
153 11.04.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ul. 1905 r.        
154 11.04.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Wólka Jedlańska, gmina Iłża        
155 11.04.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w Zbuczynie przy ul. Siedleckiej 100        
156 11.04.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Marywilskiej        
157 11.04.2011r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ul. Bolesława Limanowskiego 95         
158 11.04.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Krzyżówki i Płochocińskiej        
159  11.04.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonych w Warszawie przy ul. Nocznickiego 33        
160 11.04.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Ząbkowskiej 33        
161 11.04.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Grójcu przy ul.Mogielnickiej        
162 11.04.2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Sabniach       Dz. Urz. Nr 58, poz. 1874
163 12.04.2011r.  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Karczewie przy ul. Piłsudskiego   uchylone zarz. nr 339 z 18.07.2012r.  
164 12.04.2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Cegielnianej        
165 12.04.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w gminie Ożarów Mazowiecki, obręb 0013 Ołtarzew        
166 12.04.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiących własność SP położonych w Radomiu przy ul. Malczewskiego18A`        
167 12.04.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa udziału we współwasności  nieruchomości położonej w gminie Siemiątkowo, obręb Suwaki   zm.zarz. Nr 342 z 22.07.2011 r.  
168  12.04.2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Warszawie oraz powołania jej członków         
169 12.04.2011r. w sprawie powołania Koordynatora czynności kancelaryjnych oraz Komisji skontrowej w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie  

zm.zarz. nr 546 z 14.11.2014r.

uchylone zarz. nr 141 z 21.03.2018r.

 
170  15.04.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w miejscowości Ostrowiec, gmina Repki      
171 15.04.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w miejscowości Lipki, gmina Repki   uchylone zarz. Nr 301 z 1.07.2011  
172 15.04.2011r. w sprawie wyrażenia zogdy na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Walcowniczej 28c        
173  15.04.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Brzuza, gmina Łochów   uchylone zarz. nr 58 z 3.02.2012r.  
174  15.04.2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokali mieszkalnych  w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Belgijskiej 9         
175  15.04.2011r.  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w miejscowości Sawice Dwór, gmina Repki        
176 18.04.2011r. w sprawie wyrażenia zogdy na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Lubkowskiej 7/9   zm.zarz. nr 620 z dnia 16.12.2011r.  
177 18.04.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Wilga, gmina Wilga   zm.zarz. Nr 303 z 1.07.2011     
178 18.04.2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Tarczynie       Dz. Urz. Nr 60, poz. 1936
179 20.04.2011r. w sprawie wyborów ponownych do Rady Gminy Maciejowice w okręgu wyborczym Nr 1        Dz. Urz. Nr 63, poz. 2014
180 20.04.2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Błędów       Dz. Urz. Nr 63, poz. 2015
181 20.04.2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Jastrzębi       Dz. Urz. Nr 63, poz. 2016
182 20.04.2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Opinogóra Górna       Dz. Urz. Nr 63, poz. 2017
183 20.04.2011r. w sprawie powłania Zespołu kwalifikującego oferty składane do "Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech realizowanego w latach 2011-2013 MALUCH"  

zm.zarz. nr 266 z 22.06.2011r.

zm.zarz. nr 216 z 27.04.2012r.

zm.zarz. nr 112 z 25.03.2013r.

zm. zarz. nr 380 z 7.08.2013r.

 
184 21.04.2011r.  zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie        
185 26.04.2011r.   zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2011 r. na terenie województwa mazowieckiego i dodatkowego wynagradzania za udział w pracach komisji lekarskich        
186 29.04.2011r.  w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Michałowice        Dz. Urz. Nr 68, poz. 2155
187 29.04.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w obrębie Józefów II, gmina Jabłonna        
188 29.04.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości połozonej w gminie i obrębie Szreńsk        
189 29.04.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej Otwocku przy ul. Kupieckiej 1        
190 29.04.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w gminie Baboszewo, obręb Dziektarzewo        
191  29.04.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w miejscowości Sawice Wieś, gmina Repki    zm.zarz. Nr 474 z 5.10.2011r.  
192 29.04.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Powsińskiej 73        
193  29.04.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Siedlcach przy ul. Prusa 16-18 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu          
194  29.04.2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia do użytku założeń i schematu akcji kurierskiej na terenie województwa mazowieckiego        
195  06.05.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Żurominie przy ul. Żeromskiego   zm.zarz. 326 z 12.07.2011r.  
196 06.05.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ul. Odrodzenia 31/35 B        
197  06.05.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w gminie Rzekuń w obrębach Ławy i Goworki        
198 06.05.2011r.  w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim       Dz. Urz. Nr 75, poz. 2339
198A 06.05.2011r.  w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert dotyczących realizacji zadań z zakresu rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej"        
199 09.05.2011r. w sprawie powołania Mazowieckiego Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego     uchylone zarządzeniem nr 76 z 4.04.2017r.  
200 10.05.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ul. Młodzianowskiej        
201 13.05.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez  Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w gminie i obrębie Gąbin        
202  13.05.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości połozonej w gminie i obrębie Szreńsk        
203  13.05.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Mazowieckiej        
204 13.05.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Hucie Podgórnej Popowo A gmina Somianka        
205  13.05.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż łużytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Hucie Podgórnej Popowo A gmina Somianka        
206  13.05.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Wyszkowie        
207  13.05.2011r.  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Magenta 40         
208  13.05.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie gminy Ożarów Mazowiecki w rejonie ul. Leśnej        
209  13.05.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Bieżuniu przy ul. Zacisze         
210  13.05.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu w budynku położonym w Płocku przy ul. 1 Maja      zm.zarz. nr 183 z 12.04.2012r.  
211  13.05.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Municypalnej 69          
212 13.05.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Powsińskiej 73        
213  13.05.2011r.  w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert dotyczących realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej     zm zarz Nr 225 z 25.05.2011r.    
214 18.05.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Rembelszczyźnie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa połozonej w Człekówce, gmina Kołbiel        
215  18.05.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ul. Młodzianowskiej 73 L   zm.zarz.Nr 429 z 22.09.2011r.  
216  18.05.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie prz ul. Sosnowieckiej 58   uchylone zarz. nr 81 z 15.02.2012r.       
217  18.05.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ul. 1905  Roku 3a        
218  18.05.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Bielskiej        
219  18.05.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez  Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w miejscowości Garbatka Letnisko gmina Garbatka Letnisko        
220 20.05.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Zielonce przy ul. Przemysłowej 4A        
221  20.05.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ul. Młodzianowskiej i 1905 Roku        
222  20.05.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Hucie Podgórnej Popowo A gmina Somianka        
223 23.05.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Żyrardowie przy ul. Mickiewicza   uchylone zarz. nr 175 z 3.04.2012r.  
224  23.05.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Sochaczewie przy al. 600 Lecia        
225 24.05.2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert dotyczących realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej         
226  24.05.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w obrębie Świniary, gmina Słubice         
227  26.05.2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Gielniów       Dz. Urz. Nr 90, poz. 2886
228 26.05.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny na rzecz Gminy Tłuszcz nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa położonej w Tłuszczu przy ul. Kościelnej 1          
229   26.05.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Świniary, gmina Słubice         
230  26.05.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Świniary, gmina Słubice         
231 26.05.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez  Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ul. Bogusławskiego i Kościuszki   zm zarz nr 163 z 28.03.2012r.  
232 26.05.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Góry        
233 27.05.2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2011 r. na terenie województwa mazowieckiego i dodatkowego wynagradzania za udział w pracach komisji lekarskich         
234 01.06.2011r. w sprawie powołania i zasad działania terenowych komisjii do spraw szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódz, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę   

zm. zarz. nr 164 z 30.03.2012r.

zm.zarz. nr 217a z 2.05.2012r.

uchylone zarz. nr 199 z 9.05.2013r.

Dz. Urz. Nr 93, poz. 2988
235 01.06.2011r w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Poborzańskiej 7        
236 1.06.2012r. w sprawie zbycia z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Madalińskiego 77/79/81      
237 01.06.2011r  zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do spraw analizy wniosków o dofinansowanie zadań zawartych w Programie na rzecz społeczności romskiej w Polsce      
238 03.06.2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Przasnyszu       Dz. Urz. Nr 104, poz. 3284
239 03.06.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Warszawie przy ul. Wojciechowskiego, z obrębu 2-09-07        
240 03.06.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Radomiu przy ul. Samuela Bogumiła Lindego i Grzybowskiej      
241 03.06.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Wroniej        
242 03.06.2011r.  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Ligonia 37        
243 03.06.2011r w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Emilii Plater 21        
244 03.06.2011r  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Postępu   uchylone zarz. nr 230 z 18.05.2012r.  
245 03.06.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Ciechanowie przy ul. Zagumiennejw sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Ciechanowie przy ul. Zagumiennej        
246 03.06.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny na rzecz Gminy Czernice Borowe nieruchomości położonej we wsi Węgra, gmina Czernice Borowe      
247 03.06.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Bielskiej      
 248 03.06.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Bielskiej      
249  07.06.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Siczki, gmina Jedlnia Letnisko      
250 07.06.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Filipówka gmina Borowie      
251 07.06.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ul. Stanisława Zbrowskiego      
252 07.06.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Śmiłów gmina Jastrząb      
253 08.06.2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Transportu Drogowego      
254 09.06.2011r. w sprawie przeprowadzenia wyborów ponownych do Rady Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy w okręgu wyborczym nr 3     Dz. Urz. Nr 99,poz. 3139
255 10.06.2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Orońsku     DZ. Urz. Nr 110, poz. 3503
256 10.06.2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie      
257 10.06.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części zabudowanej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa, położonej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Siennickiej 25 uchylone zarz. nr 146 z 20.03.2012r.  
258 10.06.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Ostrowiec, gmina Repki      
259 10.06.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Przasnyszu, obręb Sierakowo      
260 16.06.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Gminy Pomiechówek części nieruchomości położonej w miejscowości Wójtostwo, gmina Pomiechówek      
261 16.06.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w Wierzbnie, gmina Wierzbno      
262 16.06.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w gminie Wiśniewo, obręb Kosiny Bartosowe      
263 16.06.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Wilga, gmina Wilga      
264 16.06.2011r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Ciechanowie, obręb Szczurzyn      
265 20.06.2011r. w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia postępowania konkursowego w celu wyłonienia kandydatów na stanowisko Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków      
266 22.06.2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie powłania Zespołu kwalifikującego oferty składane do "Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech realizowanego w latach 2011-2013 MALUCH"      
267 22.06.2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w prawie własności lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Chmielnej 34       
268 22.06.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ul. Franciszka Zubrzyckiego      
269 22.06.2011r w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Mrówczej uchylone zarz. nr 80 z 27.02.2014r.  
270 22.06.2011r w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości połozonej w miejscowości Pająków gmina Przyłęk      
271 22.06.2011r w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy al. Szucha 2/4      
272 22.06.2011r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Siedlcach przy ul. Ujrzanowskiej 12      
273 22.06.2011r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Kłudzie gmina Solec nad Wisłą      
274 22.06.2011r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Kłudzie gmina Solec nad Wisłą      
275 22.06.2011r w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w gminie Słubice, obręby Wiączemin Polski i Świniary uchylone zarz. nr 277 z 14.06.2012r.  
276 22.06.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Łagów gmina Przyłęk zm.zarz. nr 197 z 24.04.2012r.  
277 24.06.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Górczewskiej      
278 24.06.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współuzytkownkom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Hucie Podgórnej Popowo A, gmina Somianka      
279 24.06.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w gminie i obręcie Sońsk      
280 24.06.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Warszawie przy ulicy Żegańskiej uchylone zarz. nr 90 z 6.03.2014r.  
281 24.06.2011r. zm.zarz. w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2011 r. na terenie województwa mazowieckiego i dodatkowego wynagradzania za udział w pracach komisji lekarskich      
282 28.06.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy 11 Listopada 37/59 pozostającej w trwałym zarządzie komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
283 29.06.2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w gminie Szczutowo, obręb Blinno      
284 30.06.2011r. w sprawie przeprowadzenia wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania      
285 30.06.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Rzeczków, gmina Wierzbica      
286 30.06.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Józefów uchylone zarz. nr 196 z 24.04.2012r.  
287 30.06.2011r. w sprawie uchylenia zarządu komisarycznego oraz likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe "HOLDBUD" w Warszawie

zm.zarz. nr 615 z 14.12.2011r.

zarz.zarz. Nr 318 z 11.07.2012r.

zm.zarz. nr 412 z 25.09.2012r.

zm.zarz. nr 108 z 20.03.2013r.

zm.zarz. nr 260a z 30.05.2014r.

zm.zarz. nr 597 z 10.12.2014r.

Dz. Urz. Nr 116, poz. 3665
288 30.06.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w gminie i obrębie Mława      
289 30.06.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej wHucie Podgórnej Popowo A, gmina Somianka      
290 30.06.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Radomiu      
291 30.06.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowościach Wrzos i Potkanna, gmina Przytyk      
292 30.06.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa udziału we współużytkowaniu wieczystym nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Emilii Plater 9/11 oraz udziału we współwłasności budynków zm.zarz. nr 174 z 22.04.2013r.  
293 30.06.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa udziału we współużytkowaniu wieczystym nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Kąkolowej 2A oraz udziału we współwłasności budynków uchylone zarz. nr 154 z 27.03.2012r.  
294 30.06.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współuzytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Otwocku przy ulicy Smolnej 2      
295 30.06.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji położonej w Łomiankach przy ulicy Warszawskiej 87 uchylone zarz. nr 370 z 27.08.2012r.  
296 30.06.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Hucie Podgórnej Popowo A, gmina Somianka      
297 1.07.2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Rytele Święcickie gmina Kosów Lacki      
298 1.07.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w gminie Wąsewo, obręb Przyborowie Kolonia      
299 1.07.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Tygodniowej uchylone zarz. nr 390 z 11.09.2012r.  
300 1.07.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Tłuszczu przy ulicy Przemysłowej 21 zm.zarz. nr 68 z 15.02.2012r.  
301 1.07.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Liszki gmina Repki      
302 1.07.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Miasta Stołecznego Warszawy położonej w Warszawie przy ulicy Narwiańskiej 1      
303 1.07.2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w miejscowości Wilga gmina Wilga      
304 1.07.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Garwolinie      
305 1.07.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w miejscowości Jabłonna, gmina Jabłonna      
306 1.07.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Siedlcach      
307 1.07.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Różanie przy ulicy Szkolnej 7 uchylone zarz. Nr 515 z 3.11.2011     
308 1.07.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie o przekazaniu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w gminie i obrębie Gostynin      
309 1.07.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położnej w Warszawie przy ulcy Podwale 5      
310 1.07.2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Płocku przy ulicy Sportowej      
311 1.07.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Hucie Podgórnej Popowo A, Gmina Somianka      
312 1.07.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w gminie Wiskitki, obręb Oryszew Osada      
313 6.07.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej Chlewiskach przy ulicy Czachowskiego 47      
314 8.07.2011r. w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli przestrzegania warunków utrwalania przebiegu imprezy masowej

zm.zarz. nr 369 z 5.08.2012r.

uchylone zarz. nr 350 z 31.07.2012r.

 
315 8.07.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu użytkowego w budynku posadowionym na nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wola Chynowska uchylone nr 136 z 16.03.2012r.  
316 8.07.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu użytkowego w budynku posadowionym na nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wola Chynowska uchylone nr 140 z 16.03.2012r.  
317 8.07.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Garwolinie na część nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oddanej we współużytkowanie wieczyste osobom fizycznym położnej w Garwolinie

zm.zarz. nr 51 z 23.01.2012r.

uchylone zarz. nr 173 z 2.04.2012r.

 
318 8.07.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu w budynku znajdującym się na nieruchomości położonej w Garwolinie przy Alei Legionów 44C      
319 8.07.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu w budynku znajdującym się na nieruchomości położonej w Garwolinie przy ulicy Jagodzińskiej 10      
320 8.07.2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Garwolinie na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej położoną w Garwolinie      
321 8.07.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu położonej w Radomiu przy ulicy 11 Listopada 37/59      
322 8.07.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w Solcu nad Wisłą przy ulicy Łoteckiego 18      
323 8.07.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części budynku na nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Bolesława Limanowskiego 134      
324 8.07.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Miasta Stołecznego Warszawy położonej w Warszawie przy ulicy Czerniakowskiej zm.zarz. Nr 349 z 25.07.2011r.     
325 12.07.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w Przasnyszu przy ulicy Świerkowej na rzecz Miasta Przasnysz      
326 12.07.2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Żurominie przy ulicy Żeromskiego      
327 14.07.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w gminie Lubowidz, obręb Straszewy      
328 14.07.2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie w sprawie powołania na terenie województwa mazowieckiego Zespołu do spraw zapewnienia bezpieczeństwa  trakcie przygotowywania i sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w 2011r.      
329 14.07.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji położonej w Warszawie przy ulicy Aleje Jerozolimskie      
330 15.07.2011r. w sprawie wyborów ponownych Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko     Dz. Urz. Nr 125, poz. 3974
331 15.07.2011r. w sprawie powołania Zespołu do spraw realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w województwie mazowieckim

zm.zarz. nr 94 z 17.02.2012r.

zm.zarz. nr 287 z 21.06.2013r.

 
332 20.07.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w gminie i obrębie Mława zm.zarz. nr 3 z 3.01.2012r.  
333 20.07.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Garwolinie      
334 20.07.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w gminie Strzegowo, obręb Strzegowo Osada      
335 20.07.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w Szczutowie przy ulicy Lipowej 9      
336 20.07.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w gminie Gostynin, obręb Miałkówek      
337 20.07.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Łochowie      
338 20.07.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w gminie i obrębie Obryte      
339 20.07.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Gulczewo, gmina Wyszków      
340 20.07.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Łagów gmina Przyłęk zm.zarz.nr 271 z 6.06.2012r.  
341 20.07.2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Radzanów     Dz. Urz. Nr 141, poz. 4506
342 22.07.2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w gminie Siemiątkowo, obręb Suwaki      
343 22.07.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w gminie Kuczbork Osada, obręb Kuczbork na rzecz Gminy Kuczbork Osada      
344 22.07.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w gminie Przyłęk, obręb Lipiny      
345 22.07.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ulicy Młodzianowskiej 73A      
346 22.07.2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ulicyBolesława Limanowskiego 93a      
347 22.07.2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w gminie Płoniawy-Bramura, w miejscowościach Kobylinek, Węgrzynowo, Szczuki oraz Szlasy Bure      
348 22.07.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Miasta Stołecznego Warszawy położonej w Warszawie przy ulicy Aleje Jerozolimskie róg Grójecka      
348a 22.07.2011r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych składników majątku Obrony Cywilnej zm.zarz. Nr 466 z 30.09.2011r.  
349 25.07.2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Miasta Stołecznego Warszawy położonej w Warszawie przy ulicy Czerniakowskiej      
350 25.07.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w gminie i obrębie Szczawin Kościelny      
351 25.07.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w gminie i obrębie Krasne      
352 25.07.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Siedlcach przy ulicy Stefana Starzyńskiego 12a      
353 25.07.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Ciechanowie, obręb Śmiecin      
354 25.07.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Broniewskiego, Al. Reymonta i Renesansowej      
355 25.07.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w gminie i obrębie Ostrołęka      
356 25.07.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w gminie Ciechanów, obręb Szczurzyn      
357 25.07.2011r. w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnych dla ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych      
358 25.07.2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie      
359 27.07.2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Magnuszew     Dz. Urz. Nr 133, poz. 4232
360 28.07.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w gminie Lutocin, obręb Jonne      
361 28.07.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej wSiedlcach przy ulicy Stefana Starzyńskiego      
362 28.07.2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ulicy Rodziny Ziętalów      
363 28.07.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Tartacznej      
364 28.07.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości w budynku położonym w gminie Ostrów Mazowiecki, obręb Komorowo      
365 28.07.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w gminie i obrębie Bieżuń      
366 28.07.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Łużyckiej 2      
367 28.07.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Przyczółkowskiej      
368 01.08.2011r. w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego      
369 05.08.2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli przestrzegania warunków utrwalania przebiegu imprezy masowej      
370 08.08.2011r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego      
371 09.08.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Tamka 4      
372 09.08.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w Serocku przy ulicy Chopina      
373 12.08.2011r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert dotyczących realizacji zadań z zakresu rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej"      
374 12.08.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Otwocku przy ul. Andriollego i Bema na rzecz Parafii Rzymsko - Katolickiej Św. Wincentego a'Paulo w Otwocku      
375 12.08.2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Warszawskie Przedsiębiorstwo Kamienia Budowlanego "KAM"     Dz. Urz. Nr 147, poz. 4666
376 12.08.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie przy al. Solidarności 115 zm.zarz. nr 627 z 22.12.2011r.  
377 12.08.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Bielskiej      
378 12.08.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w gminie Jaktorów, obręb Budy Grzybek      
379 12.08.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Targowej 65, d. Targowa 67 uchylone zarz. nr 300 z 18.06.2014r.  
380 12.08.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Belwederskiej 44 B      
381 12.08.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w Żyrardowie przy ul. Chopina      
382 12.08.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie położonej w Płocku przy ul. Gwardii Ludowej      
383 12.08.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie położonej w Płocku przy ul. Popłacińskiej      
384 12.08.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie położonej w Płocku przy ul. Wyszogrodzkiej      
385 12.08.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w gminie Nowy Duninów, obręb Nowa Wieś na rzecz Gminy Nowy Duninów      
386 12.08.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu przysługującego Urzędowi Kontroli Skarbowej do nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 55      
387 19.08.2011r.  zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie       
388 19.08.2011r.  w sprawie przeprowadzenia wybrów ponownych do Rady Gminy Dąbrówka     Dz. Urz. Nr 150, poz. 4774
389 19.08.2011r. w sprawie nadania statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sokołowie Podlaskim      
390 23.08.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w  Siedlcach      
391 23.08.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Białobrzegach      
392 24.08.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w gminie Słubice, obręb Świniary uchylone zarz. nr 333 z 18.07.2012r.  
393 24.08.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Łajski, gmina Wieliszew      
394 24.08.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Otolińskiej na rzecz Miasta Płock      
395 24.08.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Bielskiej      
396 24.08.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy al. Jana Pawła II  Warszawie przy   uchylone zarz. nr 141 z 19.03.2012r.  
397 24.08.2011r.  w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w Łosicach przy ul. Kolejowej 23

 

   
398 25.08.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w  miejscowości Wierzbica, gmina Wierzbica      
399 25.08.2011r . w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Czarnolas, gmina Policzna      
400 25.08.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Orońsko      
401 25.08.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Radomiu przy ul. gen. Franciszka Ksawerego Christianiego, Warszawskiej i Mokrej         
402 25.08.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Krzywda, gmina Przyłęk na część nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej położonej w miejscowości Krzywda, gmina Przyłęk       
403 25.08.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Płocku przy u. Zglenickiego uchylone zarz. nr 176 z 3.04.2012r.  
404 25.08.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonych w Warszawie na terenie Woli, Białołęki oraz Mokotowa      
405 25.08.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z zasobu Skarbu Państwa udziału wynoszącego 1/16 w nieruchomości położonej w Kobyłce przy ul. Załuskiego      
406 25.08.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Hucie Podgórnej Popowo A gmina Somianka      
407 25.08.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Agencję Mienia Wojskowego darowizny na rzecz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki nieruchomości stanowiącej zasób nieruchomości Skarbu Państwa-Agencji Mienia Wojskowego położonej na terenie Twierdzy Modlin w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Mieszka I ego uchylone zarz. Nr 427 z 15.09.2011r.  
408 25.08.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Prostej i Paryskiej zm. zarz. nr 301 z 29.06.2012r.  
409 25.08.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Żurominie przy ul. Lidzbarskiej      
410 25.08.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Racławickiej uchylone zarz. nr 180 z 12.04.2012r.  
411 29.08.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Siedlcach przy ulicy Obozowej      
412 29.08.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w pułtusku, obręb 23      
413 29.08.2011r. w sprawie prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Stołeczne Przedsiębiorstwo Handlu Opałem i Materiałami Budowlanymi z siedzibą w Warszawie

zm.zarz. nr 625 z 20.12.2011r.

zm.zarz. nr 217 z 30.04.2012r.

Dz. Urz. Nr 157, poz. 4967
414 30.08.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Gminy Pomiechówek części nieruchomości położonej w miejscowości Wójtostwo, gmina Pomiechówek      
415 30.08.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Juliana Grobelnego      
416 31.08.2011r. w sprawie zasięgu terytorialnego stałego lotniczego przejścia granicznego Warszawa-Okęcie zm.zarz. nr 459 z 8.08.2017r.  
417 1.09.2011r. zmieniajace zarządzenie w sprawie powołania członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Mazowieckim      
418 1.09.2011r. zmieniajace zarządzenie w sprawie wyznaczenia zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego dla Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Mazowieckim      
419 6.09.2011r. w sprawie organizacji i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego i zarządzania kryzysowego masowego wypadku kolejowego, przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym oraz postępowania w przypadku awarii instalacji przemysłowej zawierającej amoniak pod kryptonimem  "WYPADEK 2011"      
420 14.09.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Hucie Podgórnej Popowo A, gmina Somianka      
421 14.09.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Hucie Podgórnej Popowo A, gmina Somianka      
422 14.09.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do częsci nieruchomości położonej w gminie i obrębie Dzierzgowo      
423 14.09.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w gminie Szelków, obręb Chyliny      
424 14.09.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Spiska 16 oraz na udzielenie bonifikaty      
425 14.09.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na odstapienie od odwołania darowizny na rzecz Powiatu Piaseczyńskiego części nieruchomości położonej w Górze Kalwarii przy ulicy Dominikańskiej 9      
426 15.09.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Wyśmierzyce przy Placu Wolności 8      
427 15.09.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Agencję Mienia Wojskowego darowizny na rzecz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki nieruchomości stanowiącej zasób nieruchomości Skarbu Państwa-Agencji Mienia Wojskowego położonej na terenie Twierdzy Modlin w Nowym Dworze Mazowieckim      
428 22.09.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Wierzbica gmina Wierzbica      
429 22.09.2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ulicy Młodzianowskiej 73 L      
430 22.09.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ulicy warszawskiej 27/35      
431 22.09.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Wierzbica gmina Wierzbica zm.zarz. nr 47 z 23.01.2012r.  
432 22.09.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Radomiu przy ulicy Tokarskiej 3      
433 22.09.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w gminie i obrębie Siemiatkowo      
434 22.09.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Agencję Mienia Wojskowego darowizny na rzecz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki nieruchomości stanowiącej zasób nieruchomości Skarbu Państwa-Agencji Mienia Wojskowego położonej na terenie Twierdzy Modlin w Nowym Dworze Mazowieckim      
435 22.09.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowościwarszawianka przy ulicy Uroczej, gmina Lesznowola      
436 22.09.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Kamień, gmina Białobrzegi      
437 22.09.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Królewskiej 45      
438 22.09.2011r. zm.zarz. w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2011 r. na terenie województwa mazowieckiego i dodatkowego wynagradzania za udział w pracach komisji lekarskich      
439 23.09.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Siennicy, gmina Nasielsk      
440 23.09.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa położonej w miejscowości Henryków Urocze, gmina Piaseczno uchylone zarz. nr 267 z 6.06.2012  
441 23.09.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Płocku przy ulicy Zglenickiego      
442 23.09.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Warszawie przy ulicy Pełczyńskiego uchylone zarz. nr 165 z 2.04.2014r.  
443 23.09.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny na rzecz Powiatu Piaseczyńskiego niezabudowanej nieruchomości położonej w Górze Kalwarii przy ulicy Sajny 1

zm. zarz. nr 60 z 3.02.2012r.

uchylone zarz. nr 94 z 6.03.2013r.

 
444 23.09.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Hucie Podgórnej Popowo A, gmina Somianka      
445 23.09.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Hucie Podgórnej Popowo A, gmina Somianka      
446 23.09.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Kożmiana 2      
447 23.09.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Radomiu przy ulicy 1905 Roku 3      
448 23.09.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Hucie Podgórnej Popowo A, gmina Somianka      
449 23.09.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w wsi Jastrzębiec przy ulicy Ogrodowej, gmina Lesznowola      
450 23.09.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Hucie Podgórnej Popowo A, gmina Somianka      
451 23.09.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Brańszczyku przy ulicy Jana Pawła II, gmina Brańszczyk      
452 23.09.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Polowej 1      
453 23.09.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Piasecznie przy ulicy Czajewicza      
454 23.09.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny na rzecz Gminy Miasto Pruszków prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Pruszkowie przy ulicy Broniewskiego      
455 23.09.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Hucie Podgórnej Popowo A, gmina Somianka      
456 23.09.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego znajdującego się na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Bagatela 14      
457 23.09.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w gminie i obrębie Małkinia Górna      
458 23.09.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w gminie i obrębie Baboszewo      
459 23.09.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej      
460 23.09.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Pułtusku przy ulicy Białowiejskiej 5      
461 23.09.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Płońsku przy ulicy Młodzieżowej      
462 23.09.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Miasta Stołecznego Warszawy położonej w Warszawie przy ulicy Towarowej 8      
463 26.09.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Radomiu przy ulicy Tokarskiej      
464 26.09.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Garwolinie przy ulicy Al. Legionów      
465 28.09.2011r. w sprawie powołania Komisji oceniającej wnioski zgłoszone przez gminy i powiaty w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój"

zm.zarz. nr 145 z 20.03.2012r.

zm.zarz. nr 466 z 27.09.2013r.

zm.zarz. nr 482 z 2.10.2014r.

zm.zarz. nr 1086 z 2.11.2015r.

 
466 30.09.2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych składników majątku Obrony Cywilnej      
467 5.10.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę przez Agencję Mienia Wojskowego części nieruchomości stanowiącej zasób nieruchomości Skarbu Państwa-Agencji Mienia Wojskowego położonej w Warszawie przy Forcie Bema      
468 5.10.2011r. zmieniajace zarządzenie w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiego Inspektoratowi Ochrony Środowiska      
469 5.10.2011r. sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Koźmiana 8      
470 5.10.2011r. sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Koźmiana 8      
471 5.10.2011r. sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Połczyńskiej      
472 5.10.2011r. sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części budynku znajdującego się na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Włościańskiej 25/33 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji w Warszawie      
473 5.10.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Warszawie przy ulicy Żołnierzy Wyklętych      
474 5.10.2011r. zmieniajace zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Sawice Wieś gmina Repki      
475 5.10.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Stołeczną Policji w Warszawie o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do części nieruchomości położonej w Zalesiu Górnym przy ulicy Jelonka 2      
476 5.10.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa, położonej w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Warszawskiej 104 uchylone zarz. nr 58 z 14.02.2014r.  
477 5.10.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Koźmiana 8      
478 5.10.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Bernardyńskiej 10      
479 5.10.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa, części nieruchomości położonej w Otwocku Małym przy ulicy Częstochowskiej, gmina Karczew      
480 5.10.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do części nieruchomości położonej wSzydłowcu      
481 5.10.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy 11 Listopada 37/59 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
482 5.10.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Koźmiana 8      
483 5.10.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Chotomów, gmina Jabłonna      
484 5.10.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Łuczynów gmina Kozienice      
485 7.10.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zosobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonych w miejscowości Wola Pawłowska gmina Solec nad Wisłą      
486 13.10.2011r. w sprawie powołania członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Mazowieckim

zarz.nr 495 z 21.10.2011r., 

zarz Nr 539 z 09.11.2011 r.

zarz. nr 62 z 18.02.2013 r.

zarz. nr 259 z 28.05.2014r.

 

 
487 13.10.2011r. w sprawie powołania Zespołu do oceny wniosków złożonych przez spółdzielnie mieszkaniowe o refundacje kosztów

zm. zarz. nr 564 z 21.11.2011r.

zm.zarz. nr 191 z 16.04.2014r.

 
488 13.10.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Łochowie przy ulicy Al.Łochowska      
489 17.10.2011r. sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy 1905 Roku      
490 17.10.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Mińsk Mazowiecki nieruchomości położonej w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Stankowizna 19      
491 17.10.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Łochowie przy ulicy Al.Łochowska      
492 17.10.2011r. sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Modlińskiej      
493 21.10.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Hucie Podgórnej Popowo A, gmina Somianka      
494 21.10.2011r. w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Oceniającej prace uczestników konkursu "Moja szkoła w Unii Europejskiej - edycja powrót do szkoły"      
495 21.10.2011r. zmieniające zarzadzenie w sprawie powołania członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Mazowieckim      
496 21.10.2011r. sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Komendę Stołeczną Policji w Warszawie wniosku o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do lokalu mieszkalnego nr 27A, stanowiącego odrębną własność, położonego w Ząbkach przy ulicy Reymonta 29A oraz udziału we współwłasności nieruchomości i udziału we współwłasności części wspólnych budynku i urzadzeń        
497 21.10.2011r. sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Horbaczewskiego 3      
498 21.10.2011r. sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Nowy Świat 58      
499 21.10.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Wilga gmina Wilga      
500 21.10.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Wilga gmina Wilga      
501 21.10.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Dr Jana Huberta 5      
502 21.10.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Wilga gmina Wilga      
503 21.10.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Łaguszów gmina Przyłęk zm.zarz. nr 274 z 6.06.2012r.  
504 21.10.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej wraz z udziałem wynoszącym 1/2 w nieruchomości gruntowej położonych w Sulejówku przy ulicy Kieleckiej      
505 27.10.2011r. sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Wieniawa gmina Wieniawa      
506 27.10.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Piasecznie przy ulicy Julianowskiej      
507 27.10.2011r. sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Wieniawa gmina Wieniawa      
508 27.10.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Łaguszów gmina Przyłęk zm.zarz. nr 272 z 6.06.2012r.  
509 27.10.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ulicy Starokrakowskiej 133      
510 28.10.2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Czerwin     Dz. Urz. Nr 203, poz. 6080
511 2.11.2011r. sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Blokowej 38      
512 2.11.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w Grójcu przy Alei Niepodległości 20      
513 2.11.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Olkuskiej 6      
514 3.11.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalnego mieszkalnego w budynku wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego ieruchomości położonej w mieście Brwinów przy ulicy Pszczelińskiej 99 F      
515 3.11.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Różanie przy ulicy Szkolnej 7 za cenę niższą niż jej wartość rynkowa      
516 7.11.2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sterdyń     Dz. Urz. Nr 204, poz. 6104
517 7.11.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny części nieruchomości położonej w miejscowości Łaguszów gmina Przyłęk      
518 7.11.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w gminie Słubice, obręb Wiączemin Polski      
519 7.11.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Dr Jana Huberta 13      
520 7.11.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Wóycickiego      
521 7.11.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie budynku oraz boksu garażowego wraz z udziałami w nieruchomościach położonych w Ciechanowie przy ulicy Niechodzkiej      
522 7.11.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Wóycickiego      
523 7.11.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Wóycickiego      
524 7.11.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Białobrzegi, gmina Nieporęt

zm.zarz. nr 231 z 18.05.2012r.

uchylone zarz. nr 541 z 31.10.2013r.

 
525 7.11.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w gminie Krasne. obręb Żbiki      
526 8.11.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Łużyckiej 2       
527 8.11.2011r.  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę  nieruchomości położonych w Warszawie przy ulicy Nasypowej oraz ulicy Kapelanów Armii Krajowej       
528 8.11.2011r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Radomiu przy ul. 1905  Roku 3 r      
529 8.11.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Łochowie przy ulicy Al.Łochowska      
530 8.11.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Łochowie przy ulicy Al.Łochowska        
531 8.11.2011r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Łochowie przy ulicy Al.Łochowska      
532 8.11.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Łochowie przy ulicy Al.Łochowska      
533 8.11.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w miejscowości Parysów gmina Parysów         
534 8.11.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Siedlcach przy ul. Prusa 16-18 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu       
535 9.11.2011r.  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Wóycickiego        
536 9.11.2011r.  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Wóycickiego      
537 9.11.2011r . w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ul. Marywilskiej 4 c        
538 9.11.2011r . w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Raszyn     Dz.Urz. nr 206, poz. 6172
539 9.11.2011r .  zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Mazowieckim      
540 9.11.2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego dla Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Mazowieckim      
541 15.11.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonych w miejscowości Dębina i w miejscowości Czosnów, gmina Czosnów      
542 18.11.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa w formie darowizny części nieruchomości położonej w Głuchowie gmina Grójec      
543 18.11.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny na rzecz Gminy Miasto Pruszków prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu państwa, położonej w Pruszkowie przy ulicy M.Zimińskiej-Sygietyńskiej      
544 18.11.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Wóycickiego      
545 18.11.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w miejscowości Gąsawy Rządowe gmina Jastrząb      
546 18.11.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Makowie przy ulicy Ciechanowskiej      
547 18.11.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Wóycickiego      
548 18.11.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Wóycickiego      
549 18.11.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Bielskiej      
550 18.11.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Żyrardowie przy ulicy Mickiewicza      
551 18.11.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Gąsawy Rządowe gmina Jastrząb      
552 18.11.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w miejscowości Przytyk przy ulicy Rynek 34      
553 18.11.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Gąsawy Rządowe gmina Jastrząb      
554 18.11.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Kolegialnej 15      
556 24.11.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny na rzecz Powiatu Piaseczyńskiego części nieruchomości położonej w Górze Kalwarii przy ulicy Dominikańskiej 9      
557 24.11.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Polnej 46A      
558 24.11.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Hucie Podgórnej Popowo A, gmina Somianka      
559 24.11.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Płońsku przy ulicy Warszawskiej      
560 24.11.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Bernardyńskiej 10      
561 24.11.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w gminie i obrębie Mława      
562 24.11.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Wóycickiego      
563 24.11.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy 11 Listopada 37/59 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
564 24.11.2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do oceny wniosków złożonych przez spółdzielnie mieszkaniowe o refundacje kosztów      
565 30.11.2011r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Wojewody Mazowieckiego w 2012 r. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego" zm.zarz. nr 103a z 29.02.2012r.  
566 30.11.2011r. w sprawie powołania Zespołu projektowego do spraw podziału dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania z zakresu administracji rządowej

zm.zarz. nr 177 z 15.04.2014r.

zm.zarz. nr 1011 z 22.09.2015r.

 
567 1.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Laskowcu przy ulicy Mazurskiej 26 i 30      
568 1.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Piastowie przy ulicy Warszawskiej 49/51      
569 1.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w gminie Słubice, obręb Świniary      
570 1.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do lokalu mieszkalnego w budynku posadowioym na nieruchomości gruntowej położonej w Białobrzegach przy ulicy Żeromskiego 53      
571 1.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Kilińskiego pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
572 5.12.2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia procedur kontroli zarządczej w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim      
573 5.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Agencję Mienia Wojskowego darowizny na rzecz Gminy Miasta Radom nieruchomości stanowiącej zasób nieruchomości Skarbu Państwa -Agencji Mienia Wojskowego, położonej w Radomiu przy ulicy Lubelskiej zm. zarz. Nr 356 z 10.08.2012r.  
574 5.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Moniuszki 4c uchylone zarz. Nr 362 z 16.08.2012r.  
575 5.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Ostrobramskiej      
576 5.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Łaguszów gmina Przyłęk

zm.zarz.nr 273 z 6.06.2012r.

uchylone zarz. nr 258 z 5.06.2013r.

 
577 5.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału wynoszącego 1/70 w nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Michałowice Osiedle przy ulicy Parkowej 21      
578 5.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Mszczonowie przy ulicy Szkolnej      
579 5.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Wilga gmina Wilga      
580 5.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Zielonej 38      
581 5.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do części nieruchomości położonej w miejscowości Ceranów, gmina Ceranów      
582 5.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie współużytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Warszawianka przy ulicy Uroczej, gmina Lecznowola      
583 5.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Hucie Podgórnej Popowo A, gmina Somianka      
584 5.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w gminie i obrębie Chorzele      
585 5.12.2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie      
586 6.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w gminie Słubice, obręb Wiączemin Polski      
587 6.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w gminie Słubice, obręb Świniary      
588 6.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w gminie Słubice, obręb Świniary uchylone zarz Nr 354 z 08.08.2012r.  
589 6.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w gminie Słubice, obręb Świniary uchylone zarz. nr 332 z 18.07.2012r.  
590 6.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w Kozienicach      
591 6.12.2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny na rzecz Gminy Piaseczno nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Piasecznie przy ulicach Brzezińskiej, Chyliczkowskiej i Przybosia      
592 6.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy 11 Listopada 37/59 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
593 6.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy 11 Listopada 37/59 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
594 6.12.2011r. w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnych dla ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz ośrodkach adopcjno-opiekuńczych      
595 7.12.2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzania:

1) egzaminów dla kandydatów na instruktorów i instruktorów prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym albo tramwajem;

2) testów kwalifikacyjnych dla osób ubiegających się o uzyskanie kwalifikacji wstepnej, kwalifikacji wstepnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstepnej  uzupełniającej lub kwalifikacji wstepnej  uzupełniającej przyśpieszonej w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy : C, C+E, C1 i C1+E lub D, D+E, D1 i D+E

3)egzaminów dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy 

oraz nadania jej regulaminów wewnętrznych

     
596 8.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty z tytułu trwałego zarządu przysługującego Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Płońsku do nieruchomości położonej w Płońsku przy ulicy Sienkiewicza      
597 8.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Traugutta      
598 8.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Płocku przy ulicy Kostrogaj i Przemysłowej      
599 8.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Bieżuniu przy ulicy Rynek      
600 8.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w gminie Słubice, obręb Świniary      
601 8.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w gminie Słubice, obręb Świniary      
602 8.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Przasnyszu przy ulicy Gdańskiej      
603 8.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Pilawie przy ulicy Sportowej      
604 8.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż wpółużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w gminie Sochocin, obręb Bolęcin      
605 8.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Płocku przy ulicy Kostrogaj 14a      
606 9.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż wpółużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ulicy Wierzbickiej      
607 13.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Wóycickiego      
608 13.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Wóycickiego      
609 13.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Wóycickiego      
610 13.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Wóycickiego      
611 13.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w gminie Słubice, obręb Wiączemin Polski zm.zarz. Nr 286 z 26.06.2012r.  
612 13.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w gminie Słubice, obręb Wiączemin Polski      
613 13.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w gminie Słubice, obręb Wiączemin Polski uchylone zarz. nr 443 z 30.10.2012r.  
614 13.12.2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Warszawie oraz powołania jej członków      
615 14.12.2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie uchylenia zarządu komisarycznego oraz likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Budowlano - Usługowe "Holdbud" w Warszawie     Dz.Urz. nr 237 poz. 8375
616 15.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w gminie Słubice, obręb Świniary zm.zarz. Nr 288 z 26.06.2012r.  
617 15.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w gminie Słubice, obręb Świniary zm.zarz. nr 278 z 14.06.2012r.  
618 15.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w gminie Słubice, obręb Wiączemin Polski zm.zarz. nr 279 z 14.06.2012r.  
619 16.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Bernardyńskiej 19      
620 16.12.2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Lubkowskiej 7/9      
621 16.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Gagarina 32a      
622 16.12.2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Głowaczów     Dz.Urz. nr 237 poz. 8376
623 20.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Chronów Wieś gmina Orońsko      
624 20.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Garbatka Letnisko gmina Garbatka Letnisko      
625 20.12.2011r. zmieniające zarządzenie o prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Stołeczne Przedsiębiorstwo Handlu Opałem i Materiałami Budowlanymi z siedzibą w Warszawie     Dz.Urz. nr 237 poz. 8377
626 22.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Gośniewice gmina Jasieniec      
627 22.12.2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie przy Al. Solidarności 115      
628 22.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Jadwisin, gmina Serock      
629 22.12.2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Wojciechowskiego 36      
630 22.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Platynowej 10      
631 22.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Kłudno, gmina Wieniawa      
632 22.12.2011r. w sprawie likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Zakłady Budownictwa Mostowego Przedsiębiorstwo Państwowe w Warszawie

zm.zarz. nr 503 z 14.10.2013r.

zm.zarz. nr 416 z 22.08.2014r.

Dz. Urz. Nr 239 Poz. 8483
633 27.12.2011r. w sprawie prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Warszawskie Zakłady Zielarskie "Herbapol" z siedzibą w Pruszkowie     Dz. Urz. Nr 240 Poz. 8583
634 30.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ulicy Czarnej      
635 30.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Pułtusku przy ulicy Przechodniej 5A      
636 30.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Szczecińskiej 16      
637 30.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ulicy Miłej i Czystej      
638 30.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ulicy Staromiejskiej 8/12      
639 30.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ulicy Wodnej 23      
640 30.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ulicy Władysława Domagalskiego      
641 30.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Hucie Podgórnej Popowo A, gmina Somianka      
642 30.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Hucie Podgórnej Popowo A, gmina Somianka      
643 30.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Wyszogrodzie przy ulicy Klasztornej 1      
644 30.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w miejscowości Stojadła przy ulicy Kobielsiej 55, gmina Mińsk Mazowiecki      
645 30.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w gminie i obrębie Mława      
646 30.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Skarboszewo, gmina Naruszewo      
647 30.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Pruszkowie przy ulicy Kraszewskiego 19      
648 30.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości  pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu położonej w Ostrowi Mazowieckiej przy ulicy Piłata      
Podziel / Share
JSK Internet, 24.06.2011, Ilość wejść: 8823, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry