Pomoc dla niepełnosprawnych

Zarządzenia

Zarządzenia Wojewody Mazowieckiego 2009 rok

Poniżej znajduje się lista zarządzeń wydanych przez Wojewodę Mazowieckiego w 2009 r.

 

Nr. Data Tytuł Pobierz

Zmiana/Uchylenie

Pobierz Uwagi
1 02.01.2009

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Kotuniu

   

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 1, poz. 6

2 06.01.2009

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Sokołowie Podlaskim przy ulicy Fabrycznej

     

3

07.01.2009

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu położonej w Szydłowcu przy ulicy Kościuszki 194

       
 4  07.01.2009

w sprawie wyrażenia zgody na ooddanie w najem częsci nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Bolesława Limanowskiego 134 b

       
 5  07.01.2009

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu położonej w Siedlcach przy ulicy Prusa 16 - 18

       
 6  07.01.2009

w sprawie wrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Siedlcach przy ulicy Sokołowskiej 159 - 165

       
 7  07.01.2009

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku na nieruchomości polożonej w Grójcu przy ulicy Mogielnickiej 1

       
 8  07.01.2009

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu położonej w Płocku przy ulicy Słowackiego 4/1

  Zarz. Nr 65 z 27.02.2009 r.    
 9  07.01.2009

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w Warszawie przy Alei Dzieci Polskich

       
 10  08.01.2009

w sprawie wyznaczenia Rzecznika Dyscyplinarnego dla Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Mazowieckim

  uchylone zarz. nr 414 z 27.09.2012r.  
 11  08.01.2009

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Józefów powiat Otwock

 

Zarz. Nr 321 z 5.10.2009 r.

uchylone zarz. nr 477 z 27.09.2013r.

 

 
 12  08.01.2009

w sprawie wrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Węgrowie

       
 13  12.01.2009

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Brudzeń Duży

      Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 1, poz. 7
 14  12.01.2009

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

       
 15  14.01.2009

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wieliszew

      Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 5, poz. 129
 16  14.01.2009

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Bielsku

      Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 5, poz. 130
 17  14.01.2009

w sprawie wyborów uzupełniających do rady gminy Łyse

      Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 5, poz. 131
 18  19.01.2009

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Stromiec

      Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 5, poz. 132
 19  19.01.2009

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zasobu Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w Ostrowii Mazowieckiej, obręb Komorowo na rzecz Gminy Ostrów Mazowiecka

       
 20  19.01.2009

w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetowych oraz zasad dysponowania środkami budżetowymi w części 85/14

   uchylone zarządzeniem nr 320 z 01.10.2009 r.      
 21  20.01.2009

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy al. Solidarności

       
 22  20.01.2009

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w Płońsku przy placu 15 Sierpnia

       
 23  20.01.2009

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny udziału w nieruchomości położonej w Białobrzegach przy ulicy Krakowskiej 28

       
 24  21.01.2009

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Kombatantów Województwa Mazowieckiego

       
 25  21.01.2009

w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu owydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w miejscowości Wierzbica

       
 26  21.01.2009

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Bohaterów Getta 4

       
 27  26.01.2009

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Garwolinie przy ulicy Andersa i ulicy Sławińskiej

  zm. zarz. nr 98 z 24.02.2012r.  
 28  26.01.2009

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości, położonej w Warszawie przy ulicy Cegielnianej

       
 29  26.01.2009

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Sakrbu Państwa lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Grzesiuka 2 oraz na udzielenie bonifikat od ceny tych lokali i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ułamkowej części nieruchomości

       
 30  26.01.2009

w sprawie wrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Siedlcach przy ulicy Warszawskiej 28

       
 31  26.01.2009

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim

     

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 8, poz. 185

 32  27.01.2009

zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej na terenie gminy Przasnysz w obrębie Sierakowo

       
 33  28.01.2009

w sprawie wrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Łosicach przy ulicy Lipowej 25

       
 34  28.01.2009

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Koźmiana 2

       
 35  28.01.2009

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w miejscowości Nowe Iganie, gmina Siedlce

       
 36  29.01.2009

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości, położonych w obrębie SHR Płochocin i obrębie PGR Kręczki Kaputy na rzecz gminy Ożarów Mazowiecki

     
 37  29.01.2009

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Chocimskiej 14

       
 38  30.01.2009

w sprawie zasad rachunkowości w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie

   uchylone zarz. Nr 63 z 28.01.2011r.    
 39  02.02.2009

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Mrozy

     

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 12, poz. 266

 40  02.02.2009

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Przesmyki

      Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 12, poz. 267
 41  03.02.2009

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w obrębie Żelazowa Wola, gmina Sochaczew

       
 42  03.02.2009

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Obory, gmina Konstancin - Jeziorna

       
 43  09.02.2009

w sprawie utworzenia zespołu doradczego - Komitet Sterujący Projektu "Kultura Przejrzystości i skrzętności kosztów" w Mazowieckim Urzedzie Wojewódzkim

       
 44  10.02.2009

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sadowne

      Dz.Urz.Woj.Mazow z 2009 r. Nr 18, poz. 469
 45  10.02.2009

uchylające zarzadzenie w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Radomiu przy ulicy Piastowskiej 6 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości

       
 46  10.02.2009

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału we współużytkowaniu wieczystym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Stołecznego Warszawy położonej w Warszawie przy ulicy Lidzkiej oraz we współwłasności budynku znajdującego się na gruncie

       
 47  13.02.2009

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Staroźrebach

      Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 18, poz. 470
 48  13.02.2009

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się na budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Koźmiana 2

       
 49  13.02.2009

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomosci stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Konstancinie Jeziornej przy ul. Niecałej 19 na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Konstancin - Jeziorna położoną w Konstancinie Jeziornej przy ul. Ogrodowej 1

       
 50  13.02.2009

zmieniające zarzadzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Koźmiana 2 oraz na udzielenie bonifikat od ceny tego lokalu i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości

       
 51  13.02.2009

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa neruchomości położonej w miejscowości Kraski Górne, gmina Maciejowice

       
 52  13.02.2009

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Koźmiana 2

       
 53  18.02.2009

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Koźmiana 2

       
 54  18.02.2009

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Batalionu Zośka 4a

       
 55  19.02.2009

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Koźmiana 2

       
 56  19.02.2009

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu położonej w Pionkach przy ul. Leśnej 15

       
 57  19.02.2009

w sprawie wyrażenia zgody na wygaśnięcie trwałego zarządu przysługującego Inspektoratowi Obrony Terytorialnej i Wojsk Obrony Wewnętrznej do nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Filtrowej 3a

       
 58  19.02.2009

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiących Skarbu Państwa na nieruchomości stanowiące własność Miasta Stołecznego Warszawy

       
 59  23.02.2009

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Nur

      Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 22, poz. 506
 60  24.02.2009

zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego oraz powołania jej członków

       
 61  24.02.2009

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości, położonej w Warszawie przy ul. Tamka 4

       
 62  24.02.2009

zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w nieruchomości położonej w miejscowości Jasieniec, gmina Rybno

       
 63  27.02.2009

w sprawie powołania Komisji Wojewódzkiej Wojewody Mazowieckiego ds. weryfikacji zniszczeń powstałych wskutek klęski żywiołowej

   uchylone zarządzeniem Nr 236 z 08.06.2010r.   Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 26, poz. 568
 64  27.02.2009

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad postępowania w zakresie udzielania zamówień publicznych w Mazowiecim Urzedzie Wojewódzkim w Warszawie oraz formy i trybu przekazywania informacji dotyczących procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych przez kierowników służb inspekcji i straży wojewódzkich oraz kierowników jednostek podporządkowanych Wojewodzie Mazowieckiemu

       
 65  27.02.2009

zmieniające zarzadzenie w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu położonej w Płocku przy ul. Słowackiego 4/1

       
 66  27.02.2009

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Zbąszyńskiej 7

       
 67  27.02.2009

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie

       
 68  27.02.2009

w sprawie zmiany zarządzenia o prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Stołeczne Przedsiębiorstwo Handlu Opałem i Materiałami Budowlanymi

     

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 27, poz. 588

 69  02.03.2009

w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny wykorzystania nieuchomości Skarbu Państwa użytkowanych przez zespolone służby, inspekcje i straże wojewódzkie oraz jednostki podporządkowane wojewodzie na cele statutowe

       
 70  02.03.2009

w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2009 r. na terenie województwa mazowieckiego i wynagradzania za udział w pracach komisji lekarskich

 

zm. Zarz. Nr 103 z 1.04.2009 r.

zm. Zarz. Nr 115 z 16.04.2009 r.

zm. Zarz. Nr 140 z 05.11.2009 r.

zm. Zarz. Nr 175 z 1.06.2009 r.

 zm. Zarz. Nr 309 z 18.09.2009 r.

 

 
 71  02.03.2009

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Grzesiuka 4 oraz na udzielenie bonofikaty od ceny tego lokalu

       
 72  02.03.2009

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Piastowie przy ul. Warszawskiej

       
 73  02.03.2009

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie trwałego zarządu przysługującego Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie na rzecz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Miasta Stołecznego Warszawy części nieruchomości, położonej w Warszawie przy ulicy Rtm. Witolda Pileckiego

       
 74  06.03.2009

zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomosci Skarbu Państwa nieruchomości zabudowanych położonych w Ośrodku Turystyczno - Wypoczynkowym Wilga, gmina Wilga

       
 75  06.03.2009

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Rybnej 6

       
 76  06.03.2009

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego w budynku położonym w gminie Glinojeck, obręb Rumoka

       
 77  06.03.2009

uchylające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Panstwa, położonej w Wildze na prawo uzytkowania wieczystego przysługujące Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich do nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Wildze

       
 78  06.03.2009

zmieniające zarzadzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

       
 79  10.03.2009

w sprawie powołania Zespołu Opiniującego oferty dotyczące realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej

       
 80  13.03.2009

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie części nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Kilińskiego 12

       
 81  13.03.2009

w sprawie wyrazenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości w budynku położonym w Płocku przy ulicy Kolegialnej 15

       
 82  13.03.2009

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej we wsi Kacice, gmina Pułtusk

       
 83  13.03.2009

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Mszczonowie

      Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 35, poz. 817
 84  13.03.2009

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Drobinie

     

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 35, poz. 818

 85  13.03.2009

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Krasnem

      Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 35, poz. 819
 86  19.03.2009

w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych podległych Wojewodzie Mazowieckiemu do dokonywania w 2008r.przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami oraz zmian w planach dochodów własnych w obrębie jednego rozdziału

       
 87  19.03.2009

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najme lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku n nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy Al. Jerozolimskich

       
 88  19.03.2009

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Wyszkowie

       
 89  19.03.2009

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Ostrołęce przy ul. Bohaterów Westerplatte

       
 90  19.03.2009

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów dla kandydatów na instruktorów i instruktorów prowadzacych szkolenie osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym albo tramwajem oraz nadania jej regulaminu wewnętrznego

       
 91  20.03.2009

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Mazowieckiego Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

       
 92  20.03.2009

w sprawie powołania mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Oceniającej VII edycji programu "Moja szkoła w Unii Europejskiej" realizowanego przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

       
 93  25.03.2009

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu niruchomośći Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku na nieruchomośći gruntowej położonej w Żyrardowie przy ulicy Żeromskiego 11

       
 94  27.03.2009

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Żyrardowie przy ulicy Mały Rynek 5

       
 95  27.03.2009

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Teresin Gaj

       
 96  27.03.2009

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu znajdującego się w budynku na nieruchomości gruntowej położonej w Garwolinie przy ulicy Stacyjnej 59

       
 97  27.03.2009

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Wyszkowie

       
 98  27.03.2009

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Ciechanowie, obręb Śródmieście

       
 99  30.03.2009

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Boguty - Pianki

       
 100  30.03.2009

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości pozostających w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu połozonych w Lutocinie przy ulicy Poniatowskiego

       
 101  30.03.2009

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości pozostających w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu połozonej w miejscowości Nur

       
 101A  31.03.2009

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

       
 102  01.04.2009

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wolanów

      Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 46, poz. 1133
 103  01.04.2009

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2009 roku na terenie województwa mazowieckiego i wynagradzania za udział w pracach komisji lekarskich.

       
 104  07.04.2009

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Gielniów

      Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 48, poz. 1174
 105  07.04.2009

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Wiśniewie

      Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 48, poz. 1175
 106  07.04.2009

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Starym Lubotyniu

      Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 48, poz. 1176
 107  10.04.2009

w sprawie zasięgu terytorialnego stałego lotniczego przejścia granicznego Warszawa- Okęcie

  uchylone zarz. nr 416 z 31.08.2011r.    plan sytuacyjny
 108  10.04.2009

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Radomiu

       
 109  10.04.2009

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa połozonej w Węgrowie przy ulicy Berka Joselewicza 4

       
 110  10.04.2009

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości skarbu Państwa nieruchomości położonych w miejscowości Wola Pawłowska, gmina Solec nad Wisłą

       
 111  14.04.2009

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Pacynie

      Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 51, poz. 1260
 112  14.04.2009

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sochaczew

      Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 51, poz. 1261
 113  14.04.2009

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości połozonej w miejscowości Hołowienki, gmina Sabnie

       
 114  14.04.2009

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie 0033 - SHRO Bronisze gmina Ożarów Mazowiecki na nieruchomość stanowiącą własność Warszawskiego Rolno - Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. położoną w obrębie 0033 - SHRO Bronisze gmina Ożarów Mazowiecki

       
 115  16.04.2009

w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2009 r. na terenie województwa mazowieckiego i wynagradzania za udział w pracach komisji lekarskich

       
 116  20.04.2009

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzania testów kwalifikacyjnych dla osób ubiegających się o uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej w zakresie prawa jazdy kategorii: C, C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1, D1+E oraz określenia regulaminu pracy komisji

       
 116A  20.04.2009

uchylające zarządzenie w sprawie powołania i określenia zasad funkcjonowania Mazowieckiego Komitetu organizacyjnego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012

       
 117  22.04.2009

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z zasobu skarbu Państwa nieruchomości połozonej w Płocku przy ulicy Polnej 18

       
 118 22.04.2009

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Przedmieście Dalsze gmina Solec nad Wisłą

       
 119  22.04.2009

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości skarbu Państwa nieruchomości połozonej w miejscowości Orłów, gmina Jastrząb

       
 120  22.04.2009

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości skarbu Państwa nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Józefowskiej

       
 121  22.04.2009

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w nieodpłatmne użytkowanie nieruchomości położonej w Ciechanowie, obręb Śródmieście

       
 122  22.04.2009

w sprawie nadania nowego statutu Mazowieckiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego w Warszawie

       
 123  24.04.2009

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Nur

      Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 62, poz. 1626
 124  24.04.2009

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Sokołowie Podlaskim przy Al. 550 - lecia.

       
 125  24.04.2009

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ulicy Stanisława Zbrowskiego 53

       
 126  24.04.2009

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości skarbu Państwa nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Portowej

       
 127  27.04.2009

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Kazimierzowskiej 11

  Zarz. Nr 241 z 23.07.2009 r.    
 128  27.04.2009

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie połozonej w warszawie przy ul. Bartyckiej 110a

       
 129  29.04.2009

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Bartyckiej

       
 130  30.04.2009

w sprawie nadania statutu Mazowieckiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Warszawie

 

zm. Zarz. Nr 391 z 30.11.2009 r.

uchylone Zarz. Nr 480 z 26.11.2010r.

 

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 93, poz. 2596

Statut dostępny na stronie głównej urzędu w zakładce "Urząd Wojewódzki" w podzakładce "Statut"

 131  04.05.2009

w sprawie powołania komisji opiniujących wnioski o finansowanie wydatków związanych ze świadczeniem usług przyłączenia do sieci w celu zapewnienia korzystania z usług szerokopasowego dostępu do internetu

       
 132  04.05.2009

w sprawie powołania komisji ds. szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan , piorun,obsunięcie się ziemi lub lawinę

 

 Zarz. Nr 42 z 1.02.2010 r.

 

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 65, poz. 1759
 133  04.05.2009

w sprawie powołania Zespołu Doradczego do spraw rozstrzygania protestów Wnioskodawców w zakresie oceny merytorycznej wniosków składanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013

 

Zm. Zarz. Nr 211 z 30.06.2009 r.

Zarz. Nr 276 z 24.08.2009 r.

Zarz. Nr 353 z 15.10.2009 r.

Zarz Nr 49 z 08.02.2010 r.

Zarz Nr 220 z 31.05.2010r.

 

 
 134  04.05.2009

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości w budynku położonym w Płocku przy ul. Kolegialnej 15

       
 135  04.05.2009

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Makowie Mazowieckim przy ul. Mickiewicza 26

       
 136  04.05.2009

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Hucie Podgórnej Popowo A gmina Somianka

       
 137  04.05.2009

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Hucie Podgórnej Popowo A gmina Somianka

       
 138  04.05.2009

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Hucie Podgórnej Popowo A gmina Somianka

       
 139  04.05.2009

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Skarbu Państwa nieruchomości połozonych w Ożarowie Mazowieckim obręb 0013- Ołtarzew

       
 140  05.05.2009

zmieniające zarzadzenie w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2009 r. na terenie województwa mazowieckiego i wynagradzania za udział w pracach komisji lekarskich

       
 141  07.05.2009

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Repki na lokal użytkowy w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Repki położonej w miejscowości Repki

       
 142  07.05.2009

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem częsci nieruchomości w budynku położonym w Płocku przy Pl. Dąbrowskiego 1

       
 143  07.05.2009

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ulicy Milej

       
 144  07.05.2009

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu położonej w Radomiu przy ul. 11 Listopada 37/59

       
 145  07.05.2009

w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli u przedsiębiorców i w jednostkach badawczych w zakresie wynikającym z pozwolenia na nabywanie, przechowywanie lub używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

 

zm. Zarz. Nr 248 z 03.08.2009 r.

zm. Zarz. Nr 356 z 23.10.2009 r.

uchylone Zarz. Nr 194 z 20.05.2010r.  

 

 
 146  08.05.2009

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa połozonych w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Traugutta na nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Grodziskiego położoną w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Dalekiej

       
 147  12.05.2009

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Ożarowie Mazowieckim - obręb 0015

       
 148  12.05.2009

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Krętej 2

       
 149  12.05.2009

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Skarbu Państwa zabudowanych nieruchomości położonych w Karczewie przy ul. Kościelnej, gmina Karczew

       
 150  12.05.2009

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Linin II gmina Góra Kalwaria na rzecz Gminy Góra Kalwaria

       
 151  12.05.2009

w sprawie wyrażenia zgody na ooddanie w najem częsci lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Grochowskiej 263

       
 152  12.05.2009

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu osobowego Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

       
 153  12.05.2009

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Marysin gmina Kałuszyn

       
 154  12.05.2009

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Zyrardowie przy ul. Nowy Świat 11

       
 155  13.05.2009

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Gończyce, gmina Sobolew

       
 156  13.05.2009

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Sinołęka gmina Kałuszyn

       
 157  13.05.2009

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Wyszkowie

  Zarz. Nr 292 z 1.09.2009 r.    
 158  15.05.2009

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Antoninownie gmina Piaseczno

       
 159  18.05.2009

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Joniec

      Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 73 poz. 1952
 160  18.05.2009

 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Płoniawy Bramura

      Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 73 poz. 1953
 161  18.05.2009

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Borkowice

      Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 73 poz. 1954
 162  19.05.2009

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Okunin 21

       
 163  19.05.2009

uchylające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z Zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości połozonej w miejscowości Rzuców, gmina Borkowice

       
 164  19.05.2009

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Skarbu Państwa nieeruchomości położonych na terenie gminy Góra Kalwaria

       
 165  25.05.2009

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

       
 166  25.05.2009

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Ostrowi Mazowieckiej

       
 167  25.05.2009

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Hucie Podgórnej Popowo A gmina Somianka

       
 168  25.05.2009

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Tułowice gmina Brochów

       
 169  25.05.2009

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Stoczek

       
 170  25.05.2009

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej na rzecz Powiatu Piaseczyńskiego

       
 171  25.05.2009

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Otwocku przy ul. Kraszewskiego 5

       
 172  25.05.2009

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Chmielew

       
 173  27.05.2009

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości j stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Ostrowi Mazowieckiej

       
 173A  27.05.2009

zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji Centrum Informatyki i Obsługi Administracji

       
 174  28.05.2009

o wszczęciu postepowania naprawczego oraz ustanowieniu zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą : Stołeczne Przedsiębiorstwo Handlu Opałem i Materiałami Budowlanymi

   zm.zarz. Nr 266 z 23.06.2010r.        zarz. Nr 538 z 23.12.2010r.

 

 
 175  01.06.2009

zmieniające zarzadzenie w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2009 r. na terenie województwa mazowieckiego i wynagradzania za udział w pracach komisji lekarskich

       
 176  02.06.2009

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Ostrołęce przy ulicy I Armii Wojska Polskiego

       
 177  02.06.2009

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa połozonej w obrębie Marianów Lucieński, gmina Gostynin na nieruchomość stanowiącą współwłasność osób fizycznych położoną w obrębie Marianów Lucieńsk, gmina Gostynin

       
 178  03.06.2009

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Platerowie

      Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 87, poz. 2368
 179  04.06.2009

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Ostrowiec, gmina Repki

       
 180  04.06.2009

w sprawie wyrażernia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w Górze Kalwarii obręb 9-02 na rzecz Miasta i Gminy Góra Kalwaria

       
 181  08.06.2009

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny na recz Uniwersytetu Warszawskiego nieruchomości położonej w Warszawie przy al.. Armii Ludowej 3/5

  uchylone zarz. nr 152 z 26.03.2015r.  
 182  16.06.2009

w sprawie powołania Zespołu do oceny wniosków o wyposażenie szkół i placówek w urządzenia do monitoringu telewizyjnego

       
 183  16.06.2009

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa połozonych w Radomiu przy ul. Rodziny Ziętalów

       
 184  16.06.2009

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości, połozonej w Garwolinie przy ul. Sławińskiej

       
 185  16.06.2009

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Rękowice, gmina Magnuszew

 

     
 186  16.06.2009

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości, położonej w Warszawie przy ul. Willowej 7

 

     
 187  16.06.2009

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Sochaczewie przy ul. Pokoju

 

     
 188  16.06.2009

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ul. Miłej

 

     
 189  16.06.2009

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Radomiu przy ul. Energetyków

 

     
 190  16.06.2009

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ul. Domagalskiego

 

     
 191  16.06.2009

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości w budynku połozonym w Ostrołęce przy ulicy I Armii Wojska Polskiego 23a

 

     
 192  16.06.2009

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny udziału w nieruchomości, położonej w miejscowości Wiśniew

 

Zarz. Nr 250 z 03.08.2009 r.

 

 
 193  16.06.2009

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Ostrołęce przy ul. Bohaterów Westerplatte

 

     
 194  16.06.2009

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ul. Domagalskiego

 

     
 195  16.06.2009

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Ostrowi Mazowieckiej

 

     
 196  16.06.2009

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ul. Tartacznej

 

     
 197  16.06.2009

w sprawie zasad stosowania obniżki czynszu za lokale mieszkalne będące własnością Skarbu Państwa na terenie m. st. Warszawy dla najemców o niskich dochodach

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 96, poz. 2679
 198  16.06.2009

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Mazowieckiego Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

 

     
 199  17.06.2009

w sprawie zmiany zarządzenia o wszczęciu postepowania naprawczego oraz wszczęciu zarządu komisarycznego nad Przedsiębiorstwem Państwym pod nazwą : Przedsiębiorstwo budowlano usługowe HOLBUD

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 96, poz. 2680
 200  22.06.2009

w sptrawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w obrębie Chrzczanka Folwark, gmina Długosiodło

 

     
 201  22.06.2009

w sptrawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości połozonej w Ostrołęce, obręb 5

 

     
 202  22.06.2009

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ul. Wolanowskiej

 

     
 203  22.06.2009

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ul. Rodziny Ziętalów

 

     
 204  22.06.2009

w sptrawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości połozonej w Podkowie Leśnej przy ul. Wróbla

 

     
 205  23.06.2009

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ul. Domagalskiego

 

     
 206  23.06.2009

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Płocku, obręb Radziwie

 

     
 207  24.06.2009

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa połozonej w Ostrołęce przy ul. V Pułku Ułanów i Kościuszki, na nieruchomość stanowiącą własność Miasta Ostrołęka położoną w Ostrołęce przy u. Targowej

 

     
 208  25.06.2009

w sprawie zmiany zarządzenia o wszczęciu postepowania naprawczego oraz wszczęciu zarządu komisarycznego nad Przedsiębiorstwem Państwym pod nazwą : Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół CEZAS w Warszawie przy. Ul. Słomińskiego 1 

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 106, poz. 3034
 209  29.06.2009

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Radzanowo

 

Zarz. Nr 240 z 22.07.2009 r.

 

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 106, poz. 3035
 210  29.06.2009

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Józefosław, gm Piaseczno

 

uchylone zarz nr 337 z 18.07.2013r.  
 211  30.06.2009

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Doradczego do spraw rozstrzygania protestów wnioskodawców w zakresie oceny merytorycznej wniosków składanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013

 

     
 212  02.07.2009

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ul. Władysława Domagalskiego 7

 

     
 213  02.07.2009

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ul. Kaszubskiej 31

 

     
 214  02.07.2009

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Solec nad Wisłą

 

     
 215  02.07.2009

 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ul. Warszawskiej 23

 

     
 216  06.07.2009

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Olszanka

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 114 , poz. 3280
 217  08.07.2009

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej we wsi Kańkowo, gmina Małkinia Górna

 

     
 218  08.07.2009

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej we wsi Kańkowo, gmina Małkinia Górna

 

     
 219  08.07.2009

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Cegłów

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 112, poz. 3202
 220  09.07.2009

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego nr 41 w budynku połozonym w Warszawie przy ul. Sucharskiego 5

 

     
 221  09.07.2009

w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w Przasnyszu przy ul. Swierkowej 5

 

     
 222  10.07.2009

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Murzynowo, gmina Brudzeń Duży

 

     
 223  10.07.2009

w sptrawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Szczęśliwickiej 60

 

     
 224  10.07.2009

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Radomiu przy ul. Piastowskiej

 

     
 225  10.07.2009

w sptrawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w Radomiu przy ul. Krychowickiej

 

     
 226  13.07.2009

w sprawie powołania Zespołu ds.. Realizacji kontroli realizacji projektów w ramach Zintegrowanego Prgramu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 województwa mazowieckiego

 

     
 227  15.07.2009

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia : egzaminów dla kandydatów na instruktorów i instruktorów prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uprawnieniedo kierowania pojazdem silnikowym albo tramwajem, testów kwalifikacyjnych,egzaminu dla kandydatów na instruktorów

 

Zarz. Nr 360 z 30.10.2009 r.

 

 
 228  15.07.2009

w sprawie przeprowadzenia wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania

 

     
 229  17.07.2009

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Wola Pawłowska gmina Solec nad Wisłą

 

     
 230  17.07.2009

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Radomiu przy ul. Puławskiej

 

     
 231  17.07.2009

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ul. 1905 roku

 

     
 232  20.07.2009

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Nowej Suchej

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 119, poz. 3448
 233  20.07.2009

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Dębe Gmina Serock

 

     
 234  20.07.2009

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Lipsku przy ul. Iłżeckiej 6

 

     
 235  20.07.2009

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału we współużytkowaniu wieczystym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność m. st. Warszawy poł w Warszawie przy ul. Grochowskiej 349 oraz współwłasności budynków znajdujących się na gruncie

 

     
 236  22.07.2009

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Siedlcach

 

     
 237  22.07.2009

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Sokołowie Podlaskim przy ul. Ząbkowskiej

 

     
 238  22.07.2009

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Gen. K. Sosnkowskiego

 

     
 239  22.07.2009

zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia Rzecznika Dyscyplinarnego dla komisi Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Mazowieckim oraz jego zastępców

 

     
 240  22.07.2009

zmieniające zarządzenie w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Radzanowo

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 124, poz. 3643
 241  23.07.2009

zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Kazimierzowskiej 11

 

     
 242  23.07.2009

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom     wieczystym nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Wola Rębkowska

 

     
 243  27.07.2009

w sprawie utworzenia Kolegium Wojewody

 

     
 244 28.07.2009

w sprawie powłania zespołu do oceny wniosków organów prowadzących o udzielenie wsparcia finansowego w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia

 

     
 245  31.07.2009

w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

 

 Zmiany : Zarz. Nr 355 z 23.10.2009 r.

Zarz. Nr 48 z 1.02.2010 r.

Zarz Nr 105 z 31.03.2010 r.

Zarz Nr 309 z 20.07.2010 r.

Zarz Nr 386 z 31.08.2010r.

Uchylone Zarz. Nr 1 z 05.01.2011 r.

 

 
 246  31.07.2009

w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnych dla ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz ośrodkach adopcyjno - opiekuńczych

 

     
 247  03.08.2009

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Stojadłach, gmina Mińsk Mazowiecki

 

     
 248  03.08.2009

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli u przedsiębiorców i w jednostkach badawczych w zakresie wynikającym z pozwolenia na nabywanie, przechowywanie lub używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

 

     
 249  03.08.2009 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego znajdującego się na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Bagatela 14

 

     
 250  03.08.2009

zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny udziału w nieruchomości położonej w miejscowości Wiśniew

 

     
 251  03.08.2009 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości połozonych w Płocku w obrębach Podolszyce Borowiczki, Radziwie oraz Góry

 

     
 252  03.08.2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Gąsawy Plebańskie

 

     
 253  03.08.2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Mławie przy ul. Sienkiewicza

 

     
 254  03.08.2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej we wsi Zatory

 

     
 255  03.08.2009 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się na nieruchomości połozonej w Warszawie przy ul. Platynowej 10

 

     
 256  03.08.2009

w sprawie wyrażenia zogdy na złożenie wniosku przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do części nieruchomości położonej w Łosicach prz ul. Kolejowej 23

 

     
 257  03.08.2009 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nierchomości położonej w Warszawie przy ul. Broniewskiego

 

     
 258  03.08.2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Siedlcach

 

     
 259  06.08.2009 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Koźmiana 2

 

     
 260  06.08.2009 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa neruchomości położonych w miejscowości Nowe Kraski , gmina Maciejowice

 

     
 261  06.08.2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej miejscowości Jasieniec

 

     
 262  12.08.2009 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Bagatela 14

 

     
 263  12.08.2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Karczew

 

     
 264  12.08.2009 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. I Pułku Praskiego

 

     
 265  12.08.2009 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Koźmiana 2

 

     
 266  12.08.2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny udziału w nieruchomości położonej w Żelechowie przy ul. Rynek 1

 

     
 267  12.08.2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Radwankowie Szlacheckim, gm Sobienie Jeziory

 

     
 268  12.08.2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Garwolinie

 

     
 269  12.08.2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Hucie Podgórnej Popowo A gmina Somianka

 

     
 270  14.08.2009 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w Płocku w obrębach Podolszyce Borowiczki oraz Podolszyce

 

     
 271  14.08.2009 w sprawie wyborów uzypełniających do Rady Gminy Domanice

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 136, poz. 4081
 272  14.08.2009 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty z tytułu trwałego zarządu przysługującego Aresztowi Śledczemu w Ostrołęce do nieruchomości położonej w Ostrołęce prz ul. Traugutta

 

     
 273  14.08.2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Garwolinie

 

 zm zarz Nr 368 z 09.11.2009 r.    
 274  14.08.2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Mławie prz ul. Żwirki

 

     
 275  14.08.2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Pułusku, obręb 4

 

     
 276  24.08.2009 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Doradczego do spraw rozstrzygania protestów wnioskodawców w zakresie oceny merytorycznej wniosków składanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013

 

     
 277  24.08.2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Lubielu Nowym, gmina Rząśnik

 

     
 278  24.08.2009 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa neruchomości położonej w miejscowości Wieniawa, gmina Wieniawa

 

     
 279  25.08.2009 w sprawie prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą : Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół "CEZAS"

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 138, poz. 4179
 280  25.08.2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Hucie Podgórnej Popowo A gmina Somianka

 

     
 281  26.08.2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Otwocku przy ul. Wczasowej

 

     
 282  27.08.2009  zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa neruchomości położonych na terenie gminy Góra Kalwaria

 

     
 283  27.08.2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Długiej 6

 

     
 284  27.08.2009 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Okulskiej 6

 

     
 285  27.08.2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Ks. Janusza 66

 

     
 286  27.08.2009 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego znajdującego się na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 3/5

 

     
 287  28.08.2009 o wszczęcie postępowania naprawczego oraz ustanowieniu zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem pańastwowym pod nazwą : Fabryka Tarcz Ściernych

 

 zm. zarz. Nr 265 z 23.06.2010r,        zarz. Nr 536 z 23.12.2010r.  

 

 
 288  01.09.2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Nabielaka 4

 

     
 289  01.09.2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Hucie Podgórnej Popowo A, gmina Somianki

 

     
 290  01.09.2009 zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zdody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Wyszkowie

 

     
 291  01.09.2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Hucie Podgórnej Popowo A, gmina Somianka

 

     
 292  01.09.2009 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali użytkowych znajdujacych si w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 3/5

 

uchylone zarz. Nr 375 z 25.08.2010r.    
 293  01.09.2009 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości skarbu Państwa nieruchomości położonych w gminie Baranowo, w miejscowościach Baranowo, Rycica, Ziomek oraz Orzeł

 

     
 294  09.09.2009 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Nur

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 146, poz. 4436
 295  09.09.2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Wygodzie, gmina Karczew

 

     
 296  09.09.2009 w sprawie połączenia Mazowieciego Centrum Zdrowia Publicznego w Warszawie z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 148, poz. 4485
 297  10.09.2009 zmieniajace zarządzenie w sprawie powołania członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Mazowieckim

 

     
 298  10.09.2009 w sprawie wyrazenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Bagatela 14

 

     
 299  10.09.2009 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali mieszkalnych znajdujacych się w budynku na nieruchomości położonej w warszawie przy ul. Bernardyńskiej 10

 

     
 300  14.09.2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w gminie Różan

 

     
 301  14.09.2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w Grójcu przy ulicy Księdza Piotra Skargi 19a

 

     
 302  14.09.2009 w sprawie wyrazenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w mieście Brwinowie przy ul. Pszczelińskiej 99

 

     
 303  14.09.2009 w sprawie wyrazenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w mieście Brwinowie przy ul. Pszczelińskiej 99

 

     
 304  14.09.2009 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości pozostająej w trwałym zarządzie Wojewódzkiego Niura Techniki i Nadzoru Geodezyjno - Kartograficznego położonej w Warszawie przy Al.. Jerozolimskich 28

 

     
 305  15.09.2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Brańszczyk na rzecz gminy Brańszczyk

 

     
 306  17.09.2009 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Szczutowo

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 147, poz. 4471
 307  18.09.2009 w sprawie wyrażenia zogdy na oddanie w najem lokalu użytkowego znajdującego się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 32

 

     

 308

 18.09.2009 zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się na gruncie nieruchomości położonej w Radomiu przy ul. 25 czerwca 8

 

     
 309  18.09.2009 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2009 r. na terenie województwa mazowieckiego i wynagradzania za udział w pracach komisji lekarskich

 

     
 310  18.09.2009 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Mrozy

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 147, poz. 4472
 311  18.09.2009 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Bielsku

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 147, poz. 4473
 312  23.09.2009 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Wieniawa,gmina Wieniawa

 

     
 313  23.09.2009 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia w województwie mazowieckim Komendy Wojewódzkiej i Posterunków Terenowych Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie, ustalenia Regulaminu PSR oraz Regulaminu premiowania strażników PSR

 

     
 314  29.09.2009 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Dąbrówka

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 152, poz. 4559
 315  29.09.2009 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Oceniajacej wnioski zgłoszone przez gminy i powiaty w ramach Programu Wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 11

 

     
 316  1.10.2009 w sprawie likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pn. Odlewnia Staliwa STALCHEMAK w Siedlcach

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 154, poz. 4578
 317  1.10.2009 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bielany

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 154, poz. 4579
 318  1.10.2009 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w miejscowości Wierzbno

 

     
 319  1.10.2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym isę na nieruchomości gruntowej w Mińsku Mazowieckim ul. Stankowizna 19

 

uchylone zarz. Nr 490 z 17.10.2011r.  
 320  1.10.2009 w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetowych oraz zasad dysponowania środkami budżetowymi w części 85/14

 

Zarz. Nr 440 z   30.12.2009 r.    

Zarz Nr 130 z 26.04.2010r.

Zarz Nr 317 z 28.07.2010r.

uchylone zarządzeniem Nr 100 z 01.03.2011r.

 
 321  5.10.2009 zmienające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Józefów, powiat Otwock

 

     
 322  5.10.2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomośći położonej w Piastowie ul. Fredry

 

     
 323  5.10.2009 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w Płocku w obrębach Podolszyce Borowiczki oraz Podolszyce

 

     
 324  5.10.2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Panstwa położonej we wsi Kańskowo, gmina Małkinia Górna

 

     
 325  5.10.2009 w sprawie wyrażenia zgdoy na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położónej w Białobrzegach

 

     
 326  6.10.2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiacej własność Skarbu Państwa w Pruszkowie ul. Parzniewska 4

 

     
 327  6.10.2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Pańatwa w formie darowizny nieruchomości położonej w obrębie Stary lubotyń na rzecz gminy Stary Lubotyń

 

     
 328  6.10.2009 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dżierżawę nieruchomości położonej w Płocku ul. Krzywa 16

 

     
 329  6.10.2009 w sprawie powołania Zespołu Opiniującego oferty fot. Realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej

 

     
 330  6.10.2009 w sprawie odwołania Rady Kombatantów Województwa Mazowieckiego

 

     
 331  6.10.2009 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu osobowego Wojewódzkiego komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie

 

     
 332  7.10.2009 w sprawie prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą : Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Przasnyszu

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 159, poz. 4679
 333  9.10.2009 zgoda na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ul. O. Kolberga

 

     
 334  9.10.2009 zgoda na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w gminie Staroźreby

 

     
 335  9.10.2009 zmiana zarządzenia w sprawie powołania Mazowieckiego Wojewózkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

 

     
 336

 12.10.2009

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Garwolin

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 159, poz. 4680
 337  12.10.2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Ostrołęce przy ul. Reymonta

 

     
 338  12.10.2009 zgoda na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Ostrołęce, obręb 3

 

     
 339  12.10.2009 zgoda na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Pańsstwa nieruchomości położonej w miejscowości Dziekanów Nowy, gmina Łomianki

 

     
 340  13.10.2009 w sprawie utworzenia Systemu Stałych Dyżurów Wojewody Mazowieckiego na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań obronnych wynikających z wyższych stanów gotowości obronnej państwa.

 

    Załączniki do zarządzenia dostępne w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 341  13.10.2009 sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości Skarbu Państwa położónej w Żyrardowie ul Okrzei

 

     
 342  13.10.2009 nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Wieniawa, gmina Wieniawa

 

     
 343  13.10.2009 oddanie w najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie ul. Marszałkowska 3/5

 

     
 344  13.10.2009 sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości Skarbu Państwa położónej w Radomiu ul Zbrowskiego 63

 

     
 345  13.10.2009 sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości Skarbu Państwa w Radomiu ul Franciszka Zubrzyckiego

 

     

 346

 13.10.2009 zbycie nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny położonej w Przasnyszu przy ul. Leszno na rzecz Gminy Miasta Przasnysz

 

     

 347

 13.10.2009 oddanie w dżierżawę części nieruchomości położonej w radomiu przy ul. Piastowskiej

 

     

 348

 13.10.2009 w sprawie wprowadzenia do użytku założeń i schematu akcji kurierskiej na terenie Woj.. Mazowieckiego

 

zm zarz Nr 194 z 29.04.2011r.    

 349

 13.10.2009 w sprawie prywatyzacji bezposredniej przedsiębiorstwa państwowego pn: Państwowe Magazyny Usługowe

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 161, poz. 4718

 350

 14.10.2009 sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położónych w Żyrardowie przy ul. Jaktorowej

 

     
 351  14.10.2009 nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa zabudowanej nieruchomości połoóżnej w Błoniu przy ul. Jana Pawła II

 

     
 352  14.10.2009 w sprawie przeprowadzenia ćwiczenia w zakresie reagowania na zgrożenia terrorystyczne

 

     
 353  15.10.2009 zmiana zarządzenia w sprawie powołania Zespołu Doradczego ds.. Rozstrzygania protestów Wnioskodawców w zakresie oceny merytorycznej wniosków składanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013

 

     
 354  21.10.2009 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Przyłek

 

     
 355  23.10.2009 zmianiające zarzadzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzedu Wojewódzkiego w Warszawie

 

     
 356  23.10.2009 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli u przedsiębiorców i w jednostkach badawczych w zakresie wynikającym z pozwolenia na nabywanie, przechowywanie lub używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

 

     
 357  23.10.2009 w sprawie organizacji wojewódzkiego Systemu Wykrywania i alarmowania na terenie województwa mazowieckiego

 

uchylone zarz. nr 524 z 21.10.2013r.  
 358  23.10.2009 w sprawie określenia szczegółowych zasad gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku obrony cywilnej na terenie województwa mazowieckiego

 

     
 359  29.10.2009 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Osieck

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 171, poz. 4948
 360  30.10.2009 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia : egzaminów dla kandydatów na instruktorów i instruktorów prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uprawnieniedo kierowania pojazdem silnikowym albo tramwajem, testów kwalifikacyjnych,egzaminu dla kandydatów na instruktorów

 

   Zarz Nr 110        z 13.04.2010r.       

         

   
 361  02.11.2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Niegowie, gmina Zabrodzie

 

     
 362  02.11.2009 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w miejscowości Nowe Kraski, gmina Maciejowice

 

     
 363  02.11.2009 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Gończyce, gmina Sobolew

 

     
 364  02.11.2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Ruski Bród, gmina Przysucha

 

     
 365  02.11.2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Rzuców gmina Borkowice

 

     
 366  05.11.2009 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny na rzecz Gminy Borkowice nieruchomości położonej we wsi Węgra, gmina Czernice Borowe

 

     
 367  09.11.2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Słowiczej 56

 

     
 368  09.11.2009  zmieniające zarządzeniew sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Garwolinie

 

     
 369  10.11.2009 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Stołeczną Policji z w Warszawie o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w Dąbrówce przy ul. Leśnej 3

 

     
 370  12.11.2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa w formie darowizny udziału 140/160 w zabudowanej nieruchomości położonej w Ożarowie Mazowieckim na rzecz Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki

 

     
 371  16.11.2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Ostrołęce przy ulicy Bogusławskiego

 

     
 372  16.11.2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa w formie darowizny części nieruchomości położonej w Serocku przy ul. Pułtuskiej, obręb 6 oraz w obrębie Wierzbica, gmina Serock

 

     
 373  16.11.2009 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości polożonej w Warszawie przy ulicy Tamka 4

 

     
 374  16.11.2009 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim

 

     
 375  16.11.2009 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości polożonej w Warszawie przy ulicy Powsińskiej 73

 

     
 376  16.11.2009 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Zegrze Południowe Rybaki, gm. Nieporęt

 

     
 377  16.11.2009 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Zegrze Południowe Rybaki, gm. Nieporęt

 

     
 378  17.11.2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Belwederskiej 44a

 

     
 379  23.11.2009 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego przysługującego do nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Elekcyjnej 37

 

     
 380  23.11.2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Kolonia Promna

 

     
 381  30.11.2009 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w Płocku w obrębach Podolszyce Borowiczki, Podolszyce Radziwie, Tokary oraz Ciechomcice

 

     
 382  30.11.2009 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w Płocku w gminie Płoniawy - Bramura, w miejscowościach Kobylinek, Węgrzynowo, Szczuki oraz Szlasy Bure

 

 zm. zarz. Nr 147 z 05.05.2010 r.

zm.zarz. Nr 347 z 22.07.2011

 

 
 383  30.11.2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej we wsi Krzynowłoga Mała na rzecz Gminy Krzynowłoga Mała

 

     
 384  30.11.2009 zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w gminie Baranowo, w miejscowościach Baranowo, Rycica, Ziomek oraz Orzoł

 

     
 385  30.11.2009 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w gminie Ożarów Mazowiecki, obręb 0013 Ołtarzew

 

uchylone zarz. nr 165 z 12.04.2011r.    
 386  30.11.2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Otwocku przy ul. Smolnej 2

 

     
 387  30.11.2009 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w gminie Sanniki

 

     
 388  30.11.2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Pruszyn -Pieńki, gmina Siedlce

 

     
 389  30.11.2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w Gostyninie przy ul. Kutnowskiej oraz w gminie Sanniki,obręb Wólka

 

zm.zarz. nr 198 z 21.05.2012r.  
 390  30.11.2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu i Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Ostrowi Mazowieckiej

 

 Zarz. Nr 62 z 15.02.2010 r.

 

 
 391  30.11.2009 zmiana statutu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 210, poz. 6499
 392  07.12.2009 w sprawie wyrazenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Józefów

 

 zm. zarz. Nr 169 z 07.05.2010r.           uchylone zarz. Nr 286 z 30.06.2011    
 393  07.12.2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownkowi wieczystemu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej we wsi Barcice, gm Somianka

 

     
 394  07.12.2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownkowi wieczystemu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej we wsi Barcice, gm Somianka

 

     
 395  07.12.2009 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w gminie miejscowości Liszki, gm Repki

 

     
 396  07.12.2009 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 202, poz. 5672
 397  07.12.2009 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Rytele Święckie, gm Kosów Lacki

 

 uchylone zarz. Nr 152 z 11.04.2011r.    
 398  08.12.2009 w sprawie wyborów uzupełniajacych do Rady Miasta Kobyłka

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 202, poz. 5673
 399  08.12.2009 w sprawie wyborów uzupełniajacych do Rady Miejskiej w Serocku

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 202, poz. 5674
 400  08.12.2009 w sprawie wyborów uzupełniajacych do Rady Gminy Klembów

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 202, poz. 5675
 401  09.02.2009 w sprawie wyrazenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Szydłówek

 

     
 402  09.02.2009 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji położonej w Legionowie przy ul. Jagiellońskiej 26b

 

     
 403  09.02.2009 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Elbląskiej

 

     
 404  09.02.2009 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Woli Rasztowskiej przy ul. Warszawskiej

 

     
 405  09.02.2009 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w miejscowości Zegrze Płd. Rybaki gmina Nieporęt

 

     
 406  09.02.2009 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Złocienia 3

 

     
 407  09.02.2009 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Platynowej 10

 

     
 408  09.02.2009 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Miodowej 8

 

 Zarz. Nr 41 z 1.02.2010 r.

 

 
 409  10.02.2009 w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnych dla ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz ośrodkach adopcyjno - opiekuńczych

 

     
 410  15.12.2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność SP położonej w Płocku przy ul. Kostrogaj

 

     
 411  15.12.2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność SP położonej w Sokołowie Podlaskim przy ul. Fabrycznej

 

     
 412  15.12.2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości SP nieruchomości położonej we wsi Górki, gmina Dębe Wielkie

 

 Zarz. Nr 68 z 18.02.2010 r.

 

 

 413

 15.12.2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność SP położonej w Płocku, przy ul. Jachowicza 38

 

     
 414  15.12.2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność SP położonej w Płocku przy ul. Granicznej

 

     
 415  15.12.2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiąćej własność SP położonej w Płocku przy ul. Pocztowej i Urbanowo

 

     
 416  15.12.2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiacje własność SP położonej w Płocku przy ul. Ostatniej

 

     
 417  15.12.2009 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem częsći nieruchomości pozostającej w trwałym zarzadzie Komendy Stołecznej Policji położonej w Piasecznie przy ul. Puławskiej 44

 

     
 418  15.12.2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej właność SP położonej w miejscowości Garbatka Letnisko - Północ

 

     
 419  15.12.2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomośći stanowiąćej własność SP połozonej w miejscowości Łuczynów, gmina Kozienice

 

     
 420  15.12.2009  zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia w województwie mazowieckim Komendy Wojewódzkiej i Posterunków Terenowych Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie, ustalenia Regulaminu Państwowej Strażu Rybackiej oraz Regulaminu premiowania strażników Państwowej Straży Rybackiej

 

     
 421  18.12.2009 w sprawie powołania Zespołudo oceny wniosków zgłaszanych na terenie województwa mazowieckiego w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009 - 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I - III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - "Radosna szkoła"

 

 uchylone zarz. Nr 79 z 08.02.2011 r.    
 422  21.12.2009 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Podkowy Leśnej

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 215, poz. 6880
 423  21.12.2009 zmieniające zarządzenie o wszczeciu postępowania naprawczego oraz ustanowieni zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą Warszawska Fabryka Dźwigów "Translift"

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 215, poz. 6881
 424  21.12.2009 w sprawie zmiany zarządzenia o wszczęciu postępowania naprawczego oraz ustanowieniu zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą: Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "Wola" w Warszawie

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 215, poz. 6882
 425  22.12.2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiąychj własność SP połozonych w Radomiu przy ul. Malczewskiego18A

 

 zm. zarz. Nr 332 z 29.07.2010 r. 

uchylone zarz. nr 166 z 12.04.2011r.

 

 

 
 426  23.12.2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność SP połozonej w Hucie Podgórnej Popowo A, gmina Somianka

 

     
 427  23.12.2009 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie remontu budynków na nieruchomości położonej w Radomiu przy ul. B.Limanowskiego 29a

 

     
 428  23.12.2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność SP połozonej w Hucie Podgórnej Popowo A, gmina Somianka

 

     
 429  23.12.2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiąćej własność SP położonej w Nowym Dworze Mazowieckim

 

     
 430  29.12.2009 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Kopernika

 

     
 431  29.12.2009 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości SP nieruchomości położonej w miejscowości Wieniawa, gmina Wieniawa

 

uchylone zarz. nr 505 z 27.10.2011r.  
 432  29.12.2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność SP położonej w Sokołowie Podlaskim przy ul. Fabrycznej

 

     
 433  29.12.2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność SP położonej w Płocku przy ul. Otolińskiej

 

     
 434  29.12.2009 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiącej zasób nieruchomości SP na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Somianka

 

     
 435  30.12.2009 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Tartacznej

 

     
 436  30.12.2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej właność SP położonej w Garwolinie przy ul. Targowej

 

     
 437  30.12.2009 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości położonej w miejscowości Koszary, gmina Iłża

 

     
 438  30.12.2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości SP w formie darowizny nieruchomośc położonej w miejscowości Strzała

 

     
 439  30.12.2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność SP położonej w Legionowie przy ul. Suwalnej 9

 

     
 440  30.12.2009 zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetowych oraz zasad dysponowania środkami budżetowymi w części 85/14

 

     
 441  31.12.2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność SP położonej w Radomiu przy ul. Młodzianowskiej 94

 

     
 442  31.12.2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność SP położonej w Sokołowie Podlaskim przy ul. Fabrycznej

 

     
 443  31.12.2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości SP nieruchomości położonej w Radomiu przy ul. Tygodniowej

 

 zm. zarz. Nr 168 z 07.05.2010r.

uchylone zarz. nr 898 z 3.09.2015r.

 

 
 444  31.12.2009 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Warszawie przy Al. Szucha 17/19

 

     
 445  31.12.2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż uzytkownikowi wieczystemu nieruchomości SP położonej w powiecie Ciechanowskim, gmina Sońsk

 

     
 446  31.12.2009  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własności Skarbu Państwa położonej w obrębie Soczewka , gmina Nowy Duninów

 

     
 447  31.12.2009  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Piłsudskiego

 

     
 448  31.12.2009  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji położonej w Piasecznie przy ul. Puławskiej

 

     
Podziel / Share
JSK Internet, 24.06.2011, Ilość wejść: 4920, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry