Pomoc dla niepełnosprawnych

Zarządzenia

Zarządzenia Wojewody Mazowieckiego 2009 rok

Poniżej znajduje się lista zarządzeń wydanych przez Wojewodę Mazowieckiego w 2009 r.

 

Nr. Data Tytuł Pobierz

Zmiana/Uchylenie

Pobierz Uwagi
1 02.01.2009

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Kotuniu

   

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 1, poz. 6

2 06.01.2009

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Sokołowie Podlaskim przy ulicy Fabrycznej

     

3

07.01.2009

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu położonej w Szydłowcu przy ulicy Kościuszki 194

       
 4  07.01.2009

w sprawie wyrażenia zgody na ooddanie w najem częsci nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Bolesława Limanowskiego 134 b

       
 5  07.01.2009

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu położonej w Siedlcach przy ulicy Prusa 16 - 18

       
 6  07.01.2009

w sprawie wrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Siedlcach przy ulicy Sokołowskiej 159 - 165

       
 7  07.01.2009

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku na nieruchomości polożonej w Grójcu przy ulicy Mogielnickiej 1

       
 8  07.01.2009

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu położonej w Płocku przy ulicy Słowackiego 4/1

  Zarz. Nr 65 z 27.02.2009 r.    
 9  07.01.2009

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w Warszawie przy Alei Dzieci Polskich

       
 10  08.01.2009

w sprawie wyznaczenia Rzecznika Dyscyplinarnego dla Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Mazowieckim

  uchylone zarz. nr 414 z 27.09.2012r.  
 11  08.01.2009

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Józefów powiat Otwock

 

Zarz. Nr 321 z 5.10.2009 r.

uchylone zarz. nr 477 z 27.09.2013r.

 

 
 12  08.01.2009

w sprawie wrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Węgrowie

       
 13  12.01.2009

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Brudzeń Duży

      Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 1, poz. 7
 14  12.01.2009

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

       
 15  14.01.2009

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wieliszew

      Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 5, poz. 129
 16  14.01.2009

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Bielsku

      Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 5, poz. 130
 17  14.01.2009

w sprawie wyborów uzupełniających do rady gminy Łyse

      Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 5, poz. 131
 18  19.01.2009

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Stromiec

      Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 5, poz. 132
 19  19.01.2009

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zasobu Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w Ostrowii Mazowieckiej, obręb Komorowo na rzecz Gminy Ostrów Mazowiecka

       
 20  19.01.2009

w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetowych oraz zasad dysponowania środkami budżetowymi w części 85/14

   uchylone zarządzeniem nr 320 z 01.10.2009 r.      
 21  20.01.2009

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy al. Solidarności

       
 22  20.01.2009

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w Płońsku przy placu 15 Sierpnia

       
 23  20.01.2009

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny udziału w nieruchomości położonej w Białobrzegach przy ulicy Krakowskiej 28

       
 24  21.01.2009

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Kombatantów Województwa Mazowieckiego

       
 25  21.01.2009

w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu owydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w miejscowości Wierzbica

       
 26  21.01.2009

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Bohaterów Getta 4

       
 27  26.01.2009

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Garwolinie przy ulicy Andersa i ulicy Sławińskiej

  zm. zarz. nr 98 z 24.02.2012r.  
 28  26.01.2009

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości, położonej w Warszawie przy ulicy Cegielnianej

       
 29  26.01.2009

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Sakrbu Państwa lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Grzesiuka 2 oraz na udzielenie bonifikat od ceny tych lokali i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ułamkowej części nieruchomości

       
 30  26.01.2009

w sprawie wrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Siedlcach przy ulicy Warszawskiej 28

       
 31  26.01.2009

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim

     

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 8, poz. 185

 32  27.01.2009

zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej na terenie gminy Przasnysz w obrębie Sierakowo

       
 33  28.01.2009

w sprawie wrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Łosicach przy ulicy Lipowej 25

       
 34  28.01.2009

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Koźmiana 2

       
 35  28.01.2009

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w miejscowości Nowe Iganie, gmina Siedlce

       
 36  29.01.2009

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości, położonych w obrębie SHR Płochocin i obrębie PGR Kręczki Kaputy na rzecz gminy Ożarów Mazowiecki

     
 37  29.01.2009

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Chocimskiej 14

       
 38  30.01.2009

w sprawie zasad rachunkowości w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie

   uchylone zarz. Nr 63 z 28.01.2011r.    
 39  02.02.2009

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Mrozy

     

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 12, poz. 266

 40  02.02.2009

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Przesmyki

      Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 12, poz. 267
 41  03.02.2009

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w obrębie Żelazowa Wola, gmina Sochaczew

       
 42  03.02.2009

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Obory, gmina Konstancin - Jeziorna

       
 43  09.02.2009

w sprawie utworzenia zespołu doradczego - Komitet Sterujący Projektu "Kultura Przejrzystości i skrzętności kosztów" w Mazowieckim Urzedzie Wojewódzkim

       
 44  10.02.2009

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sadowne

      Dz.Urz.Woj.Mazow z 2009 r. Nr 18, poz. 469
 45  10.02.2009

uchylające zarzadzenie w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Radomiu przy ulicy Piastowskiej 6 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości

       
 46  10.02.2009

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału we współużytkowaniu wieczystym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Stołecznego Warszawy położonej w Warszawie przy ulicy Lidzkiej oraz we współwłasności budynku znajdującego się na gruncie

       
 47  13.02.2009

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Staroźrebach

      Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 18, poz. 470
 48  13.02.2009

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się na budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Koźmiana 2

       
 49  13.02.2009

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomosci stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Konstancinie Jeziornej przy ul. Niecałej 19 na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Konstancin - Jeziorna położoną w Konstancinie Jeziornej przy ul. Ogrodowej 1

       
 50  13.02.2009

zmieniające zarzadzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Koźmiana 2 oraz na udzielenie bonifikat od ceny tego lokalu i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości

       
 51  13.02.2009

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa neruchomości położonej w miejscowości Kraski Górne, gmina Maciejowice

       
 52  13.02.2009

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Koźmiana 2

       
 53  18.02.2009

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Koźmiana 2

       
 54  18.02.2009

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Batalionu Zośka 4a

       
 55  19.02.2009

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Koźmiana 2

       
 56  19.02.2009

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu położonej w Pionkach przy ul. Leśnej 15

       
 57  19.02.2009

w sprawie wyrażenia zgody na wygaśnięcie trwałego zarządu przysługującego Inspektoratowi Obrony Terytorialnej i Wojsk Obrony Wewnętrznej do nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Filtrowej 3a

       
 58  19.02.2009

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiących Skarbu Państwa na nieruchomości stanowiące własność Miasta Stołecznego Warszawy

       
 59  23.02.2009

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Nur

      Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 22, poz. 506
 60  24.02.2009

zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego oraz powołania jej członków

       
 61  24.02.2009

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości, położonej w Warszawie przy ul. Tamka 4

       
 62  24.02.2009

zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w nieruchomości położonej w miejscowości Jasieniec, gmina Rybno

       
 63  27.02.2009

w sprawie powołania Komisji Wojewódzkiej Wojewody Mazowieckiego ds. weryfikacji zniszczeń powstałych wskutek klęski żywiołowej

   uchylone zarządzeniem Nr 236 z 08.06.2010r.   Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 26, poz. 568
 64  27.02.2009

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad postępowania w zakresie udzielania zamówień publicznych w Mazowiecim Urzedzie Wojewódzkim w Warszawie oraz formy i trybu przekazywania informacji dotyczących procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych przez kierowników służb inspekcji i straży wojewódzkich oraz kierowników jednostek podporządkowanych Wojewodzie Mazowieckiemu

       
 65  27.02.2009

zmieniające zarzadzenie w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu położonej w Płocku przy ul. Słowackiego 4/1

       
 66  27.02.2009

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Zbąszyńskiej 7

       
 67  27.02.2009

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie

       
 68  27.02.2009

w sprawie zmiany zarządzenia o prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Stołeczne Przedsiębiorstwo Handlu Opałem i Materiałami Budowlanymi

     

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 27, poz. 588

 69  02.03.2009

w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny wykorzystania nieuchomości Skarbu Państwa użytkowanych przez zespolone służby, inspekcje i straże wojewódzkie oraz jednostki podporządkowane wojewodzie na cele statutowe

       
 70  02.03.2009

w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2009 r. na terenie województwa mazowieckiego i wynagradzania za udział w pracach komisji lekarskich

 

zm. Zarz. Nr 103 z 1.04.2009 r.

zm. Zarz. Nr 115 z 16.04.2009 r.

zm. Zarz. Nr 140 z 05.11.2009 r.

zm. Zarz. Nr 175 z 1.06.2009 r.

 zm. Zarz. Nr 309 z 18.09.2009 r.

 

 
 71  02.03.2009

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Grzesiuka 4 oraz na udzielenie bonofikaty od ceny tego lokalu

       
 72  02.03.2009

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Piastowie przy ul. Warszawskiej

       
 73  02.03.2009

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie trwałego zarządu przysługującego Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie na rzecz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Miasta Stołecznego Warszawy części nieruchomości, położonej w Warszawie przy ulicy Rtm. Witolda Pileckiego

       
 74  06.03.2009

zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomosci Skarbu Państwa nieruchomości zabudowanych położonych w Ośrodku Turystyczno - Wypoczynkowym Wilga, gmina Wilga

       
 75  06.03.2009

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Rybnej 6

       
 76  06.03.2009

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego w budynku położonym w gminie Glinojeck, obręb Rumoka

       
 77  06.03.2009

uchylające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Panstwa, położonej w Wildze na prawo uzytkowania wieczystego przysługujące Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich do nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Wildze

       
 78  06.03.2009

zmieniające zarzadzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

       
 79  10.03.2009

w sprawie powołania Zespołu Opiniującego oferty dotyczące realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej

       
 80  13.03.2009

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie części nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Kilińskiego 12

       
 81  13.03.2009

w sprawie wyrazenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości w budynku położonym w Płocku przy ulicy Kolegialnej 15

       
 82  13.03.2009

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej we wsi Kacice, gmina Pułtusk

       
 83  13.03.2009

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Mszczonowie

      Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 35, poz. 817
 84  13.03.2009

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Drobinie

     

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 35, poz. 818

 85  13.03.2009

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Krasnem

      Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 35, poz. 819
 86  19.03.2009

w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych podległych Wojewodzie Mazowieckiemu do dokonywania w 2008r.przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami oraz zmian w planach dochodów własnych w obrębie jednego rozdziału

       
 87  19.03.2009

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najme lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku n nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy Al. Jerozolimskich

       
 88  19.03.2009

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Wyszkowie

       
 89  19.03.2009

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Ostrołęce przy ul. Bohaterów Westerplatte

       
 90  19.03.2009

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów dla kandydatów na instruktorów i instruktorów prowadzacych szkolenie osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym albo tramwajem oraz nadania jej regulaminu wewnętrznego

       
 91  20.03.2009

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Mazowieckiego Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

       
 92  20.03.2009

w sprawie powołania mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Oceniającej VII edycji programu "Moja szkoła w Unii Europejskiej" realizowanego przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

       
 93  25.03.2009

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu niruchomośći Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku na nieruchomośći gruntowej położonej w Żyrardowie przy ulicy Żeromskiego 11

       
 94  27.03.2009

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Żyrardowie przy ulicy Mały Rynek 5

       
 95  27.03.2009

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Teresin Gaj

       
 96  27.03.2009

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu znajdującego się w budynku na nieruchomości gruntowej położonej w Garwolinie przy ulicy Stacyjnej 59

       
 97  27.03.2009

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Wyszkowie

       
 98  27.03.2009

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Ciechanowie, obręb Śródmieście

       
 99  30.03.2009

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Boguty - Pianki

       
 100  30.03.2009

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości pozostających w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu połozonych w Lutocinie przy ulicy Poniatowskiego

       
 101  30.03.2009

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości pozostających w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu połozonej w miejscowości Nur

       
 101A  31.03.2009

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

       
 102  01.04.2009

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wolanów

      Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 46, poz. 1133
 103  01.04.2009

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2009 roku na terenie województwa mazowieckiego i wynagradzania za udział w pracach komisji lekarskich.

       
 104  07.04.2009

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Gielniów

      Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 48, poz. 1174
 105  07.04.2009

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Wiśniewie

      Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 48, poz. 1175
 106  07.04.2009

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Starym Lubotyniu

      Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 48, poz. 1176
 107  10.04.2009

w sprawie zasięgu terytorialnego stałego lotniczego przejścia granicznego Warszawa- Okęcie

  uchylone zarz. nr 416 z 31.08.2011r.    plan sytuacyjny
 108  10.04.2009

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Radomiu

       
 109  10.04.2009

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa połozonej w Węgrowie przy ulicy Berka Joselewicza 4

       
 110  10.04.2009

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości skarbu Państwa nieruchomości położonych w miejscowości Wola Pawłowska, gmina Solec nad Wisłą

       
 111  14.04.2009

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Pacynie

      Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 51, poz. 1260
 112  14.04.2009

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sochaczew

      Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 51, poz. 1261
 113  14.04.2009

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości połozonej w miejscowości Hołowienki, gmina Sabnie

       
 114  14.04.2009

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie 0033 - SHRO Bronisze gmina Ożarów Mazowiecki na nieruchomość stanowiącą własność Warszawskiego Rolno - Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. położoną w obrębie 0033 - SHRO Bronisze gmina Ożarów Mazowiecki

       
 115  16.04.2009

w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2009 r. na terenie województwa mazowieckiego i wynagradzania za udział w pracach komisji lekarskich

       
 116  20.04.2009

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzania testów kwalifikacyjnych dla osób ubiegających się o uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej w zakresie prawa jazdy kategorii: C, C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1, D1+E oraz określenia regulaminu pracy komisji

       
 116A  20.04.2009

uchylające zarządzenie w sprawie powołania i określenia zasad funkcjonowania Mazowieckiego Komitetu organizacyjnego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012

       
 117  22.04.2009

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z zasobu skarbu Państwa nieruchomości połozonej w Płocku przy ulicy Polnej 18

       
 118 22.04.2009

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Przedmieście Dalsze gmina Solec nad Wisłą

       
 119  22.04.2009

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości skarbu Państwa nieruchomości połozonej w miejscowości Orłów, gmina Jastrząb

       
 120  22.04.2009

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości skarbu Państwa nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Józefowskiej

       
 121  22.04.2009

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w nieodpłatmne użytkowanie nieruchomości położonej w Ciechanowie, obręb Śródmieście

       
 122  22.04.2009

w sprawie nadania nowego statutu Mazowieckiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego w Warszawie

       
 123  24.04.2009

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Nur

      Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 62, poz. 1626
 124  24.04.2009

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Sokołowie Podlaskim przy Al. 550 - lecia.

       
 125  24.04.2009

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ulicy Stanisława Zbrowskiego 53

       
 126  24.04.2009

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości skarbu Państwa nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Portowej

       
 127  27.04.2009

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Kazimierzowskiej 11

  Zarz. Nr 241 z 23.07.2009 r.    
 128  27.04.2009

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie połozonej w warszawie przy ul. Bartyckiej 110a

       
 129  29.04.2009

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Bartyckiej

       
 130  30.04.2009

w sprawie nadania statutu Mazowieckiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Warszawie

 

zm. Zarz. Nr 391 z 30.11.2009 r.

uchylone Zarz. Nr 480 z 26.11.2010r.

 

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 93, poz. 2596

Statut dostępny na stronie głównej urzędu w zakładce "Urząd Wojewódzki" w podzakładce "Statut"

 131  04.05.2009

w sprawie powołania komisji opiniujących wnioski o finansowanie wydatków związanych ze świadczeniem usług przyłączenia do sieci w celu zapewnienia korzystania z usług szerokopasowego dostępu do internetu

       
 132  04.05.2009

w sprawie powołania komisji ds. szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan , piorun,obsunięcie się ziemi lub lawinę

 

 Zarz. Nr 42 z 1.02.2010 r.

 

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 65, poz. 1759
 133  04.05.2009

w sprawie powołania Zespołu Doradczego do spraw rozstrzygania protestów Wnioskodawców w zakresie oceny merytorycznej wniosków składanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013

 

Zm. Zarz. Nr 211 z 30.06.2009 r.

Zarz. Nr 276 z 24.08.2009 r.

Zarz. Nr 353 z 15.10.2009 r.

Zarz Nr 49 z 08.02.2010 r.

Zarz Nr 220 z 31.05.2010r.

 

 
 134  04.05.2009

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości w budynku położonym w Płocku przy ul. Kolegialnej 15

       
 135  04.05.2009

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Makowie Mazowieckim przy ul. Mickiewicza 26

       
 136  04.05.2009

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Hucie Podgórnej Popowo A gmina Somianka

       
 137  04.05.2009

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Hucie Podgórnej Popowo A gmina Somianka

       
 138  04.05.2009

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Hucie Podgórnej Popowo A gmina Somianka

       
 139  04.05.2009

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Skarbu Państwa nieruchomości połozonych w Ożarowie Mazowieckim obręb 0013- Ołtarzew

       
 140  05.05.2009

zmieniające zarzadzenie w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2009 r. na terenie województwa mazowieckiego i wynagradzania za udział w pracach komisji lekarskich

       
 141  07.05.2009

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Repki na lokal użytkowy w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Repki położonej w miejscowości Repki

       
 142  07.05.2009

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem częsci nieruchomości w budynku położonym w Płocku przy Pl. Dąbrowskiego 1

       
 143  07.05.2009

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ulicy Milej

       
 144  07.05.2009

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu położonej w Radomiu przy ul. 11 Listopada 37/59

       
 145  07.05.2009

w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli u przedsiębiorców i w jednostkach badawczych w zakresie wynikającym z pozwolenia na nabywanie, przechowywanie lub używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

 

zm. Zarz. Nr 248 z 03.08.2009 r.

zm. Zarz. Nr 356 z 23.10.2009 r.

uchylone Zarz. Nr 194 z 20.05.2010r.  

 

 
 146  08.05.2009

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa połozonych w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Traugutta na nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Grodziskiego położoną w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Dalekiej

       
 147  12.05.2009

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Ożarowie Mazowieckim - obręb 0015

       
 148  12.05.2009

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Krętej 2

       
 149  12.05.2009

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Skarbu Państwa zabudowanych nieruchomości położonych w Karczewie przy ul. Kościelnej, gmina Karczew

       
 150  12.05.2009

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Linin II gmina Góra Kalwaria na rzecz Gminy Góra Kalwaria

       
 151  12.05.2009

w sprawie wyrażenia zgody na ooddanie w najem częsci lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Grochowskiej 263

       
 152  12.05.2009

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu osobowego Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

       
 153  12.05.2009

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Marysin gmina Kałuszyn

       
 154  12.05.2009

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Zyrardowie przy ul. Nowy Świat 11

       
 155  13.05.2009

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Gończyce, gmina Sobolew

       
 156  13.05.2009

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Sinołęka gmina Kałuszyn

       
 157  13.05.2009

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Wyszkowie

  Zarz. Nr 292 z 1.09.2009 r.    
 158  15.05.2009

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Antoninownie gmina Piaseczno

       
 159  18.05.2009

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Joniec

      Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 73 poz. 1952
 160  18.05.2009

 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Płoniawy Bramura

      Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 73 poz. 1953
 161  18.05.2009

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Borkowice

      Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 73 poz. 1954
 162  19.05.2009

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Okunin 21

       
 163  19.05.2009

uchylające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z Zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości połozonej w miejscowości Rzuców, gmina Borkowice

       
 164  19.05.2009

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Skarbu Państwa nieeruchomości położonych na terenie gminy Góra Kalwaria

       
 165  25.05.2009

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

       
 166  25.05.2009

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Ostrowi Mazowieckiej

       
 167  25.05.2009

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Hucie Podgórnej Popowo A gmina Somianka

       
 168  25.05.2009

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Tułowice gmina Brochów

       
 169  25.05.2009

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Stoczek

       
 170  25.05.2009

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej na rzecz Powiatu Piaseczyńskiego

       
 171  25.05.2009

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Otwocku przy ul. Kraszewskiego 5

       
 172  25.05.2009

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Chmielew

       
 173  27.05.2009

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości j stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Ostrowi Mazowieckiej

       
 173A  27.05.2009

zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji Centrum Informatyki i Obsługi Administracji

       
 174  28.05.2009

o wszczęciu postepowania naprawczego oraz ustanowieniu zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą : Stołeczne Przedsiębiorstwo Handlu Opałem i Materiałami Budowlanymi

   zm.zarz. Nr 266 z 23.06.2010r.        zarz. Nr 538 z 23.12.2010r.

 

 
 175  01.06.2009

zmieniające zarzadzenie w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2009 r. na terenie województwa mazowieckiego i wynagradzania za udział w pracach komisji lekarskich

       
 176  02.06.2009

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Ostrołęce przy ulicy I Armii Wojska Polskiego

       
 177  02.06.2009

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa połozonej w obrębie Marianów Lucieński, gmina Gostynin na nieruchomość stanowiącą współwłasność osób fizycznych położoną w obrębie Marianów Lucieńsk, gmina Gostynin

       
 178  03.06.2009

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Platerowie

      Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 87, poz. 2368
 179  04.06.2009

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Ostrowiec, gmina Repki

       
 180  04.06.2009

w sprawie wyrażernia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w Górze Kalwarii obręb 9-02 na rzecz Miasta i Gminy Góra Kalwaria

       
 181  08.06.2009

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny na recz Uniwersytetu Warszawskiego nieruchomości położonej w Warszawie przy al.. Armii Ludowej 3/5

  uchylone zarz. nr 152 z 26.03.2015r.  
 182  16.06.2009

w sprawie powołania Zespołu do oceny wniosków o wyposażenie szkół i placówek w urządzenia do monitoringu telewizyjnego

       
 183  16.06.2009

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa połozonych w Radomiu przy ul. Rodziny Ziętalów

       
 184  16.06.2009

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości, połozonej w Garwolinie przy ul. Sławińskiej

       
 185  16.06.2009

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Rękowice, gmina Magnuszew

 

     
 186  16.06.2009

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości, położonej w Warszawie przy ul. Willowej 7

 

     
 187  16.06.2009

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Sochaczewie przy ul. Pokoju

 

     
 188  16.06.2009

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ul. Miłej

 

     
 189  16.06.2009

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Radomiu przy ul. Energetyków

 

     
 190  16.06.2009

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ul. Domagalskiego

 

     
 191  16.06.2009

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości w budynku połozonym w Ostrołęce przy ulicy I Armii Wojska Polskiego 23a

 

     
 192  16.06.2009

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny udziału w nieruchomości, położonej w miejscowości Wiśniew

 

Zarz. Nr 250 z 03.08.2009 r.

 

 
 193  16.06.2009

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Ostrołęce przy ul. Bohaterów Westerplatte

 

     
 194  16.06.2009

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ul. Domagalskiego

 

     
 195  16.06.2009

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Ostrowi Mazowieckiej

 

     
 196  16.06.2009

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ul. Tartacznej

 

     
 197  16.06.2009

w sprawie zasad stosowania obniżki czynszu za lokale mieszkalne będące własnością Skarbu Państwa na terenie m. st. Warszawy dla najemców o niskich dochodach

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 96, poz. 2679
 198  16.06.2009

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Mazowieckiego Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

 

     
 199  17.06.2009

w sprawie zmiany zarządzenia o wszczęciu postepowania naprawczego oraz wszczęciu zarządu komisarycznego nad Przedsiębiorstwem Państwym pod nazwą : Przedsiębiorstwo budowlano usługowe HOLBUD

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 96, poz. 2680
 200  22.06.2009

w sptrawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w obrębie Chrzczanka Folwark, gmina Długosiodło

 

     
 201  22.06.2009

w sptrawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości połozonej w Ostrołęce, obręb 5

 

     
 202  22.06.2009

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ul. Wolanowskiej

 

     
 203  22.06.2009

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ul. Rodziny Ziętalów

 

     
 204  22.06.2009

w sptrawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości połozonej w Podkowie Leśnej przy ul. Wróbla

 

     
 205  23.06.2009

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ul. Domagalskiego

 

     
 206  23.06.2009

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Płocku, obręb Radziwie

 

     
 207  24.06.2009

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa połozonej w Ostrołęce przy ul. V Pułku Ułanów i Kościuszki, na nieruchomość stanowiącą własność Miasta Ostrołęka położoną w Ostrołęce przy u. Targowej

 

     
 208  25.06.2009

w sprawie zmiany zarządzenia o wszczęciu postepowania naprawczego oraz wszczęciu zarządu komisarycznego nad Przedsiębiorstwem Państwym pod nazwą : Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół CEZAS w Warszawie przy. Ul. Słomińskiego 1 

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 106, poz. 3034
 209  29.06.2009

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Radzanowo

 

Zarz. Nr 240 z 22.07.2009 r.

 

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 106, poz. 3035
 210  29.06.2009

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Józefosław, gm Piaseczno

 

uchylone zarz nr 337 z 18.07.2013r.  
 211  30.06.2009

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Doradczego do spraw rozstrzygania protestów wnioskodawców w zakresie oceny merytorycznej wniosków składanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013

 

     
 212  02.07.2009

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ul. Władysława Domagalskiego 7

 

     
 213  02.07.2009

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ul. Kaszubskiej 31

 

     
 214  02.07.2009

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Solec nad Wisłą

 

     
 215  02.07.2009

 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ul. Warszawskiej 23

 

     
 216  06.07.2009

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Olszanka

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 114 , poz. 3280
 217  08.07.2009

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej we wsi Kańkowo, gmina Małkinia Górna

 

     
 218  08.07.2009

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej we wsi Kańkowo, gmina Małkinia Górna

 

     
 219  08.07.2009

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Cegłów

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 112, poz. 3202
 220  09.07.2009

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego nr 41 w budynku połozonym w Warszawie przy ul. Sucharskiego 5

 

     
 221  09.07.2009

w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w Przasnyszu przy ul. Swierkowej 5

 

     
 222  10.07.2009

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Murzynowo, gmina Brudzeń Duży

 

     
 223  10.07.2009

w sptrawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Szczęśliwickiej 60

 

     
 224  10.07.2009

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Radomiu przy ul. Piastowskiej

 

     
 225  10.07.2009

w sptrawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w Radomiu przy ul. Krychowickiej

 

     
 226  13.07.2009

w sprawie powołania Zespołu ds.. Realizacji kontroli realizacji projektów w ramach Zintegrowanego Prgramu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 województwa mazowieckiego

 

     
 227  15.07.2009

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia : egzaminów dla kandydatów na instruktorów i instruktorów prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uprawnieniedo kierowania pojazdem silnikowym albo tramwajem, testów kwalifikacyjnych,egzaminu dla kandydatów na instruktorów

 

Zarz. Nr 360 z 30.10.2009 r.

 

 
 228  15.07.2009

w sprawie przeprowadzenia wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania

 

     
 229  17.07.2009

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Wola Pawłowska gmina Solec nad Wisłą

 

     
 230  17.07.2009

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Radomiu przy ul. Puławskiej

 

     
 231  17.07.2009

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ul. 1905 roku

 

     
 232  20.07.2009

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Nowej Suchej

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 119, poz. 3448
 233  20.07.2009

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Dębe Gmina Serock

 

     
 234  20.07.2009

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Lipsku przy ul. Iłżeckiej 6

 

     
 235  20.07.2009

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału we współużytkowaniu wieczystym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność m. st. Warszawy poł w Warszawie przy ul. Grochowskiej 349 oraz współwłasności budynków znajdujących się na gruncie

 

     
 236  22.07.2009

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Siedlcach

 

     
 237  22.07.2009

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Sokołowie Podlaskim przy ul. Ząbkowskiej

 

     
 238  22.07.2009

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Gen. K. Sosnkowskiego

 

     
 239  22.07.2009

zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia Rzecznika Dyscyplinarnego dla komisi Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Mazowieckim oraz jego zastępców

 

     
 240  22.07.2009

zmieniające zarządzenie w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Radzanowo

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 124, poz. 3643
 241  23.07.2009

zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Kazimierzowskiej 11

 

     
 242  23.07.2009

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom     wieczystym nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Wola Rębkowska

 

     
 243  27.07.2009

w sprawie utworzenia Kolegium Wojewody

 

     
 244 28.07.2009

w sprawie powłania zespołu do oceny wniosków organów prowadzących o udzielenie wsparcia finansowego w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia

 

     
 245  31.07.2009

w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

 

 Zmiany : Zarz. Nr 355 z 23.10.2009 r.

Zarz. Nr 48 z 1.02.2010 r.

Zarz Nr 105 z 31.03.2010 r.

Zarz Nr 309 z 20.07.2010 r.

Zarz Nr 386 z 31.08.2010r.

Uchylone Zarz. Nr 1 z 05.01.2011 r.

 

 
 246  31.07.2009

w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnych dla ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz ośrodkach adopcyjno - opiekuńczych

 

     
 247  03.08.2009

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Stojadłach, gmina Mińsk Mazowiecki

 

     
 248  03.08.2009

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli u przedsiębiorców i w jednostkach badawczych w zakresie wynikającym z pozwolenia na nabywanie, przechowywanie lub używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

 

     
 249  03.08.2009 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego znajdującego się na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Bagatela 14

 

     
 250  03.08.2009

zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny udziału w nieruchomości położonej w miejscowości Wiśniew

 

     
 251  03.08.2009 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości połozonych w Płocku w obrębach Podolszyce Borowiczki, Radziwie oraz Góry

 

     
 252  03.08.2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Gąsawy Plebańskie

 

     
 253  03.08.2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Mławie przy ul. Sienkiewicza

 

     
 254  03.08.2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej we wsi Zatory

 

     
 255  03.08.2009 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się na nieruchomości połozonej w Warszawie przy ul. Platynowej 10

 

     
 256  03.08.2009

w sprawie wyrażenia zogdy na złożenie wniosku przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do części nieruchomości położonej w Łosicach prz ul. Kolejowej 23

 

     
 257  03.08.2009 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nierchomości położonej w Warszawie przy ul. Broniewskiego

 

     
 258  03.08.2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Siedlcach

 

     
 259  06.08.2009 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Koźmiana 2

 

     
 260  06.08.2009 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa neruchomości położonych w miejscowości Nowe Kraski , gmina Maciejowice

 

     
 261  06.08.2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej miejscowości Jasieniec

 

     
 262  12.08.2009 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Bagatela 14

 

     
 263  12.08.2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Karczew

 

     
 264  12.08.2009 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. I Pułku Praskiego

 

     
 265  12.08.2009 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Koźmiana 2

 

     
 266  12.08.2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny udziału w nieruchomości położonej w Żelechowie przy ul. Rynek 1

 

     
 267  12.08.2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Radwankowie Szlacheckim, gm Sobienie Jeziory

 

     
 268  12.08.2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Garwolinie

 

     
 269  12.08.2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Hucie Podgórnej Popowo A gmina Somianka

 

     
 270  14.08.2009 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w Płocku w obrębach Podolszyce Borowiczki oraz Podolszyce

 

     
 271  14.08.2009 w sprawie wyborów uzypełniających do Rady Gminy Domanice

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 136, poz. 4081
 272  14.08.2009 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty z tytułu trwałego zarządu przysługującego Aresztowi Śledczemu w Ostrołęce do nieruchomości położonej w Ostrołęce prz ul. Traugutta

 

     
 273  14.08.2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Garwolinie

 

 zm zarz Nr 368 z 09.11.2009 r.    
 274  14.08.2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Mławie prz ul. Żwirki

 

     
 275  14.08.2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Pułusku, obręb 4

 

     
 276  24.08.2009 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Doradczego do spraw rozstrzygania protestów wnioskodawców w zakresie oceny merytorycznej wniosków składanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013

 

     
 277  24.08.2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Lubielu Nowym, gmina Rząśnik

 

     
 278  24.08.2009 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa neruchomości położonej w miejscowości Wieniawa, gmina Wieniawa

 

     
 279  25.08.2009 w sprawie prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą : Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół "CEZAS"

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 138, poz. 4179
 280  25.08.2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Hucie Podgórnej Popowo A gmina Somianka

 

     
 281  26.08.2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Otwocku przy ul. Wczasowej

 

     
 282  27.08.2009  zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa neruchomości położonych na terenie gminy Góra Kalwaria

 

     
 283  27.08.2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Długiej 6

 

     
 284  27.08.2009 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Okulskiej 6

 

     
 285  27.08.2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Ks. Janusza 66

 

     
 286  27.08.2009 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego znajdującego się na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 3/5

 

     
 287  28.08.2009 o wszczęcie postępowania naprawczego oraz ustanowieniu zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem pańastwowym pod nazwą : Fabryka Tarcz Ściernych

 

 zm. zarz. Nr 265 z 23.06.2010r,        zarz. Nr 536 z 23.12.2010r.  

 

 
 288  01.09.2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Nabielaka 4

 

     
 289  01.09.2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Hucie Podgórnej Popowo A, gmina Somianki

 

     
 290  01.09.2009 zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zdody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Wyszkowie

 

     
 291  01.09.2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Hucie Podgórnej Popowo A, gmina Somianka

 

     
 292  01.09.2009 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali użytkowych znajdujacych si w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 3/5

 

uchylone zarz. Nr 375 z 25.08.2010r.    
 293  01.09.2009 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości skarbu Państwa nieruchomości położonych w gminie Baranowo, w miejscowościach Baranowo, Rycica, Ziomek oraz Orzeł

 

     
 294  09.09.2009 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Nur

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 146, poz. 4436
 295  09.09.2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Wygodzie, gmina Karczew

 

     
 296  09.09.2009 w sprawie połączenia Mazowieciego Centrum Zdrowia Publicznego w Warszawie z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 148, poz. 4485
 297  10.09.2009 zmieniajace zarządzenie w sprawie powołania członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Mazowieckim

 

     
 298  10.09.2009 w sprawie wyrazenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Bagatela 14

 

     
 299  10.09.2009 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali mieszkalnych znajdujacych się w budynku na nieruchomości położonej w warszawie przy ul. Bernardyńskiej 10

 

     
 300  14.09.2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w gminie Różan

 

     
 301  14.09.2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w Grójcu przy ulicy Księdza Piotra Skargi 19a

 

     
 302  14.09.2009 w sprawie wyrazenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w mieście Brwinowie przy ul. Pszczelińskiej 99

 

     
 303  14.09.2009 w sprawie wyrazenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w mieście Brwinowie przy ul. Pszczelińskiej 99

 

     
 304  14.09.2009 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości pozostająej w trwałym zarządzie Wojewódzkiego Niura Techniki i Nadzoru Geodezyjno - Kartograficznego położonej w Warszawie przy Al.. Jerozolimskich 28

 

     
 305  15.09.2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Brańszczyk na rzecz gminy Brańszczyk

 

     
 306  17.09.2009 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Szczutowo

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 147, poz. 4471
 307  18.09.2009 w sprawie wyrażenia zogdy na oddanie w najem lokalu użytkowego znajdującego się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 32

 

     

 308

 18.09.2009 zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się na gruncie nieruchomości położonej w Radomiu przy ul. 25 czerwca 8

 

     
 309  18.09.2009 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2009 r. na terenie województwa mazowieckiego i wynagradzania za udział w pracach komisji lekarskich

 

     
 310  18.09.2009 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Mrozy

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 147, poz. 4472
 311  18.09.2009 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Bielsku

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 147, poz. 4473
 312  23.09.2009 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Wieniawa,gmina Wieniawa

 

     
 313  23.09.2009 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia w województwie mazowieckim Komendy Wojewódzkiej i Posterunków Terenowych Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie, ustalenia Regulaminu PSR oraz Regulaminu premiowania strażników PSR

 

     
 314  29.09.2009 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Dąbrówka

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 152, poz. 4559
 315  29.09.2009 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Oceniajacej wnioski zgłoszone przez gminy i powiaty w ramach Programu Wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 11

 

     
 316  1.10.2009 w sprawie likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pn. Odlewnia Staliwa STALCHEMAK w Siedlcach

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 154, poz. 4578
 317  1.10.2009 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bielany

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 154, poz. 4579
 318  1.10.2009 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w miejscowości Wierzbno

 

     
 319  1.10.2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym isę na nieruchomości gruntowej w Mińsku Mazowieckim ul. Stankowizna 19

 

uchylone zarz. Nr 490 z 17.10.2011r.  
 320  1.10.2009 w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetowych oraz zasad dysponowania środkami budżetowymi w części 85/14

 

Zarz. Nr 440 z   30.12.2009 r.    

Zarz Nr 130 z 26.04.2010r.

Zarz Nr 317 z 28.07.2010r.

uchylone zarządzeniem Nr 100 z 01.03.2011r.

 
 321  5.10.2009 zmienające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Józefów, powiat Otwock

 

     
 322  5.10.2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomośći położonej w Piastowie ul. Fredry

 

     
 323  5.10.2009 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w Płocku w obrębach Podolszyce Borowiczki oraz Podolszyce

 

     
 324  5.10.2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Panstwa położonej we wsi Kańskowo, gmina Małkinia Górna

 

     
 325  5.10.2009 w sprawie wyrażenia zgdoy na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położónej w Białobrzegach

 

     
 326  6.10.2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiacej własność Skarbu Państwa w Pruszkowie ul. Parzniewska 4

 

     
 327  6.10.2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Pańatwa w formie darowizny nieruchomości położonej w obrębie Stary lubotyń na rzecz gminy Stary Lubotyń

 

     
 328  6.10.2009 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dżierżawę nieruchomości położonej w Płocku ul. Krzywa 16

 

     
 329  6.10.2009 w sprawie powołania Zespołu Opiniującego oferty fot. Realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej

 

     
 330  6.10.2009 w sprawie odwołania Rady Kombatantów Województwa Mazowieckiego

 

     
 331  6.10.2009 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu osobowego Wojewódzkiego komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie

 

     
 332  7.10.2009 w sprawie prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą : Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Przasnyszu

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 159, poz. 4679
 333  9.10.2009 zgoda na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ul. O. Kolberga

 

     
 334  9.10.2009 zgoda na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w gminie Staroźreby

 

     
 335  9.10.2009 zmiana zarządzenia w sprawie powołania Mazowieckiego Wojewózkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

 

     
 336

 12.10.2009

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Garwolin

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 159, poz. 4680
 337  12.10.2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Ostrołęce przy ul. Reymonta

 

     
 338  12.10.2009 zgoda na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Ostrołęce, obręb 3

 

     
 339  12.10.2009 zgoda na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Pańsstwa nieruchomości położonej w miejscowości Dziekanów Nowy, gmina Łomianki

 

     
 340  13.10.2009 w sprawie utworzenia Systemu Stałych Dyżurów Wojewody Mazowieckiego na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań obronnych wynikających z wyższych stanów gotowości obronnej państwa.

 

    Załączniki do zarządzenia dostępne w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 341  13.10.2009 sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości Skarbu Państwa położónej w Żyrardowie ul Okrzei

 

     
 342  13.10.2009 nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Wieniawa, gmina Wieniawa

 

     
 343  13.10.2009 oddanie w najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie ul. Marszałkowska 3/5

 

     
 344  13.10.2009 sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości Skarbu Państwa położónej w Radomiu ul Zbrowskiego 63

 

     
 345  13.10.2009 sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości Skarbu Państwa w Radomiu ul Franciszka Zubrzyckiego

 

     

 346

 13.10.2009 zbycie nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny położonej w Przasnyszu przy ul. Leszno na rzecz Gminy Miasta Przasnysz

 

     

 347

 13.10.2009 oddanie w dżierżawę części nieruchomości położonej w radomiu przy ul. Piastowskiej

 

     

 348

 13.10.2009 w sprawie wprowadzenia do użytku założeń i schematu akcji kurierskiej na terenie Woj.. Mazowieckiego

 

zm zarz Nr 194 z 29.04.2011r.    

 349

 13.10.2009 w sprawie prywatyzacji bezposredniej przedsiębiorstwa państwowego pn: Państwowe Magazyny Usługowe

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 161, poz. 4718

 350

 14.10.2009 sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położónych w Żyrardowie przy ul. Jaktorowej

 

     
 351  14.10.2009 nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa zabudowanej nieruchomości połoóżnej w Błoniu przy ul. Jana Pawła II

 

     
 352  14.10.2009 w sprawie przeprowadzenia ćwiczenia w zakresie reagowania na zgrożenia terrorystyczne

 

     
 353  15.10.2009 zmiana zarządzenia w sprawie powołania Zespołu Doradczego ds.. Rozstrzygania protestów Wnioskodawców w zakresie oceny merytorycznej wniosków składanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013

 

     
 354  21.10.2009 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Przyłek

 

     
 355  23.10.2009 zmianiające zarzadzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzedu Wojewódzkiego w Warszawie

 

     
 356  23.10.2009 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli u przedsiębiorców i w jednostkach badawczych w zakresie wynikającym z pozwolenia na nabywanie, przechowywanie lub używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

 

     
 357  23.10.2009 w sprawie organizacji wojewódzkiego Systemu Wykrywania i alarmowania na terenie województwa mazowieckiego

 

uchylone zarz. nr 524 z 21.10.2013r.  
 358  23.10.2009 w sprawie określenia szczegółowych zasad gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku obrony cywilnej na terenie województwa mazowieckiego

 

     
 359  29.10.2009 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Osieck

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 171, poz. 4948
 360  30.10.2009 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia : egzaminów dla kandydatów na instruktorów i instruktorów prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uprawnieniedo kierowania pojazdem silnikowym albo tramwajem, testów kwalifikacyjnych,egzaminu dla kandydatów na instruktorów

 

   Zarz Nr 110        z 13.04.2010r.       

         

   
 361  02.11.2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Niegowie, gmina Zabrodzie

 

     
 362  02.11.2009 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w miejscowości Nowe Kraski, gmina Maciejowice

 

     
 363  02.11.2009 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Gończyce, gmina Sobolew

 

     
 364  02.11.2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Ruski Bród, gmina Przysucha

 

     
 365  02.11.2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Rzuców gmina Borkowice

 

     
 366  05.11.2009 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny na rzecz Gminy Borkowice nieruchomości położonej we wsi Węgra, gmina Czernice Borowe

 

     
 367  09.11.2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Słowiczej 56

 

     
 368  09.11.2009  zmieniające zarządzeniew sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Garwolinie

 

     
 369  10.11.2009 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Stołeczną Policji z w Warszawie o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w Dąbrówce przy ul. Leśnej 3

 

     
 370  12.11.2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa w formie darowizny udziału 140/160 w zabudowanej nieruchomości położonej w Ożarowie Mazowieckim na rzecz Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki

 

     
 371  16.11.2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Ostrołęce przy ulicy Bogusławskiego

 

     
 372  16.11.2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa w formie darowizny części nieruchomości położonej w Serocku przy ul. Pułtuskiej, obręb 6 oraz w obrębie Wierzbica, gmina Serock

 

     
 373  16.11.2009 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości polożonej w Warszawie przy ulicy Tamka 4

 

     
 374  16.11.2009 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim

 

     
 375  16.11.2009 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości polożonej w Warszawie przy ulicy Powsińskiej 73

 

     
 376  16.11.2009 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Zegrze Południowe Rybaki, gm. Nieporęt

 

     
 377  16.11.2009 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Zegrze Południowe Rybaki, gm. Nieporęt

 

     
 378  17.11.2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Belwederskiej 44a

 

     
 379  23.11.2009 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego przysługującego do nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Elekcyjnej 37

 

     
 380  23.11.2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Kolonia Promna

 

     
 381  30.11.2009 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w Płocku w obrębach Podolszyce Borowiczki, Podolszyce Radziwie, Tokary oraz Ciechomcice

 

     
 382  30.11.2009 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w Płocku w gminie Płoniawy - Bramura, w miejscowościach Kobylinek, Węgrzynowo, Szczuki oraz Szlasy Bure

 

 zm. zarz. Nr 147 z 05.05.2010 r.

zm.zarz. Nr 347 z 22.07.2011

 

 
 383  30.11.2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej we wsi Krzynowłoga Mała na rzecz Gminy Krzynowłoga Mała

 

     
 384  30.11.2009 zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w gminie Baranowo, w miejscowościach Baranowo, Rycica, Ziomek oraz Orzoł

 

     
 385  30.11.2009 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w gminie Ożarów Mazowiecki, obręb 0013 Ołtarzew

 

uchylone zarz. nr 165 z 12.04.2011r.    
 386  30.11.2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Otwocku przy ul. Smolnej 2

 

     
 387  30.11.2009 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w gminie Sanniki

 

     
 388  30.11.2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Pruszyn -Pieńki, gmina Siedlce

 

     
 389  30.11.2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w Gostyninie przy ul. Kutnowskiej oraz w gminie Sanniki,obręb Wólka

 

zm.zarz. nr 198 z 21.05.2012r.  
 390  30.11.2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu i Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Ostrowi Mazowieckiej

 

 Zarz. Nr 62 z 15.02.2010 r.

 

 
 391  30.11.2009 zmiana statutu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 210, poz. 6499
 392  07.12.2009 w sprawie wyrazenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Józefów

 

 zm. zarz. Nr 169 z 07.05.2010r.           uchylone zarz. Nr 286 z 30.06.2011    
 393  07.12.2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownkowi wieczystemu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej we wsi Barcice, gm Somianka

 

     
 394  07.12.2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownkowi wieczystemu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej we wsi Barcice, gm Somianka

 

     
 395  07.12.2009 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w gminie miejscowości Liszki, gm Repki

 

     
 396  07.12.2009 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 202, poz. 5672
 397  07.12.2009 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Rytele Święckie, gm Kosów Lacki

 

 uchylone zarz. Nr 152 z 11.04.2011r.    
 398  08.12.2009 w sprawie wyborów uzupełniajacych do Rady Miasta Kobyłka

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 202, poz. 5673
 399  08.12.2009 w sprawie wyborów uzupełniajacych do Rady Miejskiej w Serocku

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 202, poz. 5674
 400  08.12.2009 w sprawie wyborów uzupełniajacych do Rady Gminy Klembów

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 202, poz. 5675
 401  09.02.2009 w sprawie wyrazenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Szydłówek

 

     
 402  09.02.2009 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji położonej w Legionowie przy ul. Jagiellońskiej 26b

 

     
 403  09.02.2009 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Elbląskiej

 

     
 404  09.02.2009 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Woli Rasztowskiej przy ul. Warszawskiej

 

     
 405  09.02.2009 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w miejscowości Zegrze Płd. Rybaki gmina Nieporęt

 

     
 406  09.02.2009 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Złocienia 3

 

     
 407  09.02.2009 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Platynowej 10

 

     
 408  09.02.2009 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Miodowej 8

 

 Zarz. Nr 41 z 1.02.2010 r.

 

 
 409  10.02.2009 w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnych dla ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz ośrodkach adopcyjno - opiekuńczych

 

     
 410  15.12.2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność SP położonej w Płocku przy ul. Kostrogaj

 

     
 411  15.12.2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność SP położonej w Sokołowie Podlaskim przy ul. Fabrycznej

 

     
 412  15.12.2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości SP nieruchomości położonej we wsi Górki, gmina Dębe Wielkie

 

 Zarz. Nr 68 z 18.02.2010 r.

 

 

 413

 15.12.2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność SP położonej w Płocku, przy ul. Jachowicza 38

 

     
 414  15.12.2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność SP położonej w Płocku przy ul. Granicznej

 

     
 415  15.12.2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiąćej własność SP położonej w Płocku przy ul. Pocztowej i Urbanowo

 

     
 416  15.12.2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiacje własność SP położonej w Płocku przy ul. Ostatniej

 

     
 417  15.12.2009 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem częsći nieruchomości pozostającej w trwałym zarzadzie Komendy Stołecznej Policji położonej w Piasecznie przy ul. Puławskiej 44

 

     
 418  15.12.2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej właność SP położonej w miejscowości Garbatka Letnisko - Północ

 

     
 419  15.12.2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomośći stanowiąćej własność SP połozonej w miejscowości Łuczynów, gmina Kozienice

 

     
 420  15.12.2009  zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia w województwie mazowieckim Komendy Wojewódzkiej i Posterunków Terenowych Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie, ustalenia Regulaminu Państwowej Strażu Rybackiej oraz Regulaminu premiowania strażników Państwowej Straży Rybackiej

 

     
 421  18.12.2009 w sprawie powołania Zespołudo oceny wniosków zgłaszanych na terenie województwa mazowieckiego w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009 - 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I - III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - "Radosna szkoła"

 

 uchylone zarz. Nr 79 z 08.02.2011 r.    
 422  21.12.2009 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Podkowy Leśnej

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 215, poz. 6880
 423  21.12.2009 zmieniające zarządzenie o wszczeciu postępowania naprawczego oraz ustanowieni zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą Warszawska Fabryka Dźwigów "Translift"

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 215, poz. 6881
 424  21.12.2009 w sprawie zmiany zarządzenia o wszczęciu postępowania naprawczego oraz ustanowieniu zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą: Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "Wola" w Warszawie

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 215, poz. 6882
 425  22.12.2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiąychj własność SP połozonych w Radomiu przy ul. Malczewskiego18A

 

 zm. zarz. Nr 332 z 29.07.2010 r. 

uchylone zarz. nr 166 z 12.04.2011r.

 

 

 
 426  23.12.2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność SP połozonej w Hucie Podgórnej Popowo A, gmina Somianka

 

     
 427  23.12.2009 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie remontu budynków na nieruchomości położonej w Radomiu przy ul. B.Limanowskiego 29a

 

     
 428  23.12.2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność SP połozonej w Hucie Podgórnej Popowo A, gmina Somianka

 

     
 429  23.12.2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiąćej własność SP położonej w Nowym Dworze Mazowieckim

 

     
 430  29.12.2009 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Kopernika

 

     
 431  29.12.2009 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości SP nieruchomości położonej w miejscowości Wieniawa, gmina Wieniawa

 

uchylone zarz. nr 505 z 27.10.2011r.  
 432  29.12.2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność SP położonej w Sokołowie Podlaskim przy ul. Fabrycznej

 

     
 433  29.12.2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność SP położonej w Płocku przy ul. Otolińskiej

 

     
 434  29.12.2009 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiącej zasób nieruchomości SP na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Somianka

 

     
 435  30.12.2009 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Tartacznej

 

     
 436  30.12.2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej właność SP położonej w Garwolinie przy ul. Targowej

 

     
 437  30.12.2009 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości położonej w miejscowości Koszary, gmina Iłża

 

     
 438  30.12.2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości SP w formie darowizny nieruchomośc położonej w miejscowości Strzała

 

     
 439  30.12.2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność SP położonej w Legionowie przy ul. Suwalnej 9

 

     
 440  30.12.2009 zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetowych oraz zasad dysponowania środkami budżetowymi w części 85/14

 

     
 441  31.12.2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność SP położonej w Radomiu przy ul. Młodzianowskiej 94

 

     
 442  31.12.2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność SP położonej w Sokołowie Podlaskim przy ul. Fabrycznej

 

     
 443  31.12.2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości SP nieruchomości położonej w Radomiu przy ul. Tygodniowej

 

 zm. zarz. Nr 168 z 07.05.2010r.

uchylone zarz. nr 898 z 3.09.2015r.

 

 
 444  31.12.2009 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Warszawie przy Al. Szucha 17/19

 

     
 445  31.12.2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż uzytkownikowi wieczystemu nieruchomości SP położonej w powiecie Ciechanowskim, gmina Sońsk

 

     
 446  31.12.2009  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własności Skarbu Państwa położonej w obrębie Soczewka , gmina Nowy Duninów

 

     
 447  31.12.2009  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Piłsudskiego

 

     
 448  31.12.2009  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji położonej w Piasecznie przy ul. Puławskiej

 

     
Podziel / Share
JSK Internet, 24.06.2011, Ilość wejść: 5565, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

do góry