Pomoc dla niepełnosprawnych

Zarządzenia

Zarządzenia Wojewody Mazowieckiego 2008 rok

Poniżej znajduje się lista zarządzeń wydanych przez Wojewodę Mazowieckiego w 2008 r.

 

Nr. Data Tytuł Pobierz Zmiana/Uchylenie Pobierz Uwagi
1 02.01.2008 w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu poboru w 2008 roku na terenie województwa mazowieckiego

Zarz. Nr 13 z 04.02.2008 r.

Zarz. Nr 22 z 25.02.2008 r.

Zarz. Nr 31 z 17.03.2008 r.

Zarz. Nr 89 z 28.04.2008 r.

 
2 08.01.2008 w sprawie określenia zakresu zadań i kompetencji Wicewojewody

Zarz. Nr 7 z 16.01.2008 r.

Zarz. Nr 47 z 01.02.2010 r.

 
3 14.01.2008 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Brochowie

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 2 poz. 65
4 15.01.2008 w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie

 

     
5 16.01.2008 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Józefowie przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 7 na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Józefów położoną w Józefowie przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10

 

     
6 16.01.2008 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Władysławów, gmina Żelechów

 

     
7 16.01.2008  zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zakresu zadań i kompetencji Wicewojewody

 

     
8 17.01.2008  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w miejscowości Władysławów, gmina Żelechów

 

     
 8A 21.01.2008 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

 

     
9 24.01.2008 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jedlnia Letnisko

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 8 poz. 255
10 28.01.2008 w sprawie zamknięcia stanu prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "AGROMA"

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow z 2008 r. Nr 9 poz. 299 oraz Nr 13 poz. 467
11 30.01.2008 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu

 

     
12 01.02.2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Czernice Borowe, gmina Czernice Borowe

 

     
13 04.02.2008 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu poboru w 2008 r. na terenie Województwa Mazowieckiego

 

     
14 06.02.2008 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Mazowieckiego Kuratora Oświaty

 

Zarz. Nr 19 z 14.02.2008 r.

 

 
15 06.02.2008 zmieniające zarządzenie w sprawie połączenia :1) Wojewódzkiego Ośrodka Organizacji, Ekonomiki i Informatyki w Ochronie Zdrowia w Warszawie, 2) Ciechanowskiego Ośrodka Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia w Ciechanowie, 3) Wojewódzkiego Zakładu Organizacji i Ekonomiki Opieki Zdrowotnej w Ostrołęce, 4) Wojewódzkiego Ośrodka Kształcenia, Informatyki i Statystyki Medycznej w Płocku, 5) Wojewódzkiego Ośrodka Ekonomiki i Organizacji Ochrony Zdrowia w Radomiu, 6) Wojewódzkiego Zespołu Metodycznego Opieki Zdrowotnej w Siedlcach, w Mazowieckie Centrum Zdrowia Publicznego

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 17 poz. 678
16 14.02.2008 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Stare Przytuły, gmina Rzekuń na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Rzekuń położoną w obrębie Stare Przytuły, gmina Rzekuń

 

     
17 14.02.2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 11

 

     
18 14.02.2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Przasnyszu przy ulicy Szosa Ciechanowska

 

     
19 14.02.2008 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Mazowieckiego Kuratora Oświaty

 

     
20 19.02.2008  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości, położonych w miejscowości Bączki, gmina Maciejowice

 

     
21 19.02.2008 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Radomiu przy ulicy Piastowskiej 6 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości

 

     
 21A 22.02.2008 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody

 

     
22 25.02.2008 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu poboru w 2008r. na terenie Województwa Mazowieckiego

 

     
23 26.02.2008 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wierzbno

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 28 poz. 1017
24 26.02.2008 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Warszawie oraz powołania jej członków

 

     
25 07.03.2008 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu położonej w Gąbinie przy ulicy Stary Rynek 17

 

     
26 12.03.2008 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Osieck

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 36 poz. 1286
27 12.03.2008 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Dobre

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 36 poz. 1287
28 12.03.2008 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody

 

     
29 12.03.2008 uchylające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Ostrołęce, obręb 3

 

     
30 13.03.2008 w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Oceniającej VI edycji programu "Moja szkoła w Unii Europejskiej" realizowanego przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 

 

Zarz. Nr 92 z 20.03.2009 r. 

 

 
31 17.03.2008 zmieniające zarzadzenie w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu poboru w 2008 r, na terenie województwa mazowieckiego

 

     
32 17.03.2008 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bulkowo

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 36 poz. 1288
33 17.03.2008 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Radzanowo

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 36 poz. 1289
34 17.03.2008 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Leoncin

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 36 poz. 1290
35 17.03.2008 w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych podległych Wojewodzie Mazowieckiemu do dokonywania w 2008r.przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami oraz zmian w planach dochodów własnych w obrębie jednego rozdziału

 

     
36 17.03.2008 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Koordynacyjnego do spraw Realizacji Rządowego Programu "Razem Bezpieczniej"

 

     
37 17.03.2008 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Władysławów, gmina Żelechów

 

     
38 17.03.2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Płońsku przy ulicy Płockiej

 

     
39 17.03.2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Wisłostrada 

 

     
40 17.03.2008 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Miasta Przasnysza nieruchomości położonej w Przasnyszu, obręb 1

 

     
41 17.03.2008 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Białowieskiej 17 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości

 

     
42 17.03.2008 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu położonej w miejscowości Kadzidło

 

     
43 17.03.2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Cybernetyki 17/17A/17B

 

     
44 17.03.2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny udziału w nieruchomości, położonej w miejscowości Stara Błotnica

 

     
45 17.03.2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Garwolinie przy ulicy Andersa

 

     
46 17.03.2008 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości, położonej w miejscowości Ostrów, gmina Maciejowice

 

     
47 17.03.2008 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości, położonych w miejscowości Ostrów, gmina Maciejowice

 

     
48 17.03.2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Garwolinie

 

     
49 17.03.2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ulicy ks. Antoniego Pęksy

 

     
50 17.03.2008 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Miasta Stołecznego Warszawy położonej w Warszawie przy ulicy Raduńskiej 3

 

     
51 17.03.2008 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Radomiu przy ulicy Piastowskiej 6 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości

 

     
52 17.03.2008 w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Las Kabacki im. Stefana Starzyńskiego"

 

     
53 17.03.2008 w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Las Bielański"

 

     
54 17.03.2008 w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatów przyrody

 

     
55 20.03.2008 w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

 

Zarz. Nr 245 z 31.07.2009r.

 

 
56 21.03.2008 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w nieruchomości położonej w miejscowości Kolonia Nadwiślańska, gmina Solec nad Wisłą

 

     
57 21.03.2008 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu położonej w Sokołowie Podlaskim przy ulicy Wolności 48

 

     
58 21.03.2008 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości, położonej w miejscowości Ostrów, gmina Maciejowice

 

     
59 26.03.2008 w sprawie wyborów uzupełniających do rady gminy Krzynowłoga Mała

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 44, poz. 1559
60 26.03.2008 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Ostrów, gmina Maciejowice

 

     
61 26.03.2008 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w miejscowości Podwierzbie, gmina Maciejowice

 

     
62 26.03.2008 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w miejscowości Kolonia Nadwiślańska, gmina Solec nad Wisłą

 

     
63 04.04.2008 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego w budyknu znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Radomiu przy ulicy Mieszka I 11 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości

 

     
64 04.04.2008 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Podkowa Leśna

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 49 poz. 1724
65 07.04.2008 w sprawie powołania Zespołu Opiniującego oferty dotyczące realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej

 

     
66 07.04.2008 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jabłonna

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 49 poz. 1725
67 07.04.2008 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Tłuszczu

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 49 poz. 1726
68 08.04.2008 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości, położonych w miejscowości Antoniówka Świerżowska, gmina Maciejowice

 

     
69 08.04.2008 uchylające zarządzenie w sprawie wysokości "czynszu symbolicznego" lub "opłaty symbolicznej" za użytkowanie wieczyste gruntów przejętych na podstawie dekretu z dnia 26 października 1945r. O własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy - stanowiących własność Skarbu Państwa

 

     
70 17.04.2008 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Szreńsku

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 54 poz. 1904
71           brak zarządzenia nr 71 z powodu błędu w rejestracji
72 17.04.2008 w sprawie odwołania Rzecznika Dyscyplinarnego dla Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Mazowieckim

 

     
73 17.04.2008 w sprawie wyznaczenia Rzecznika Dyscyplinarnego dla Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Mazowieckim

 

Zarz. Nr 10 z 8.01.2009 r. 

 

 
74 17.04.2008 w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania

 

     
75 18.04.2008 uchylające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Ciechanowie przy ulicy Armii Krajowej

 

     
76 18.04.2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Gostyninie przy ulicy Płockej

 

     
77 18.04.2008 zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w miejscowości Ławy, gmina Rzekuń

 

     
78 22.04.2008 w sprawie powołania składu osobowego Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie

 

Zarz. Nr 152 z 12.05.2009 r.

Zarz. Nr 331 z 6.10.2009 r.

 

 
79 23.04.2008 w sprawie połączenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Warszawie z siedzibą w Warszawie, przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Piasecznie z siedzibą w Piasecznie i przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 65, poz. 2363
80 24.04.2008 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad postępowania w zakresie udzielania zamówień w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim oraz formy i trybu przekazywania informacji dotyczących procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych przez kierowników służb inspekcji i straży wojewódzkich oraz kierowników jednostek podporządkowanych Wojewodzie Mazowieckiemu

 

     
81 24.04.2008 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Warszawie w obrębie 50406

 

     
82 24.04.2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Tamka 4 oraz na udzielenie bonifikat od ceny tego lokalu i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ułamkowej części nieruchomości

 

     
83 24.04.2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości zabudowanej położonej w Grójcu przy ulicy Józefa Piłsudskiego 39

 

Zarz. Nr 291 z 20.10.2008 r.

 

 
84 24.04.2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Kolejowej

 

     
85 24.04.2008  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Ostrołęce przy ulicy 11 Listopada

 

     
86 28.04.2008 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokali mieszkalnych w budynkach znajdujących się na nieruchomości gruntowej położonej w Otwocku przy ulicy Kołłątaja 86 i 88 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości

 

     
87 28.04.2008 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali mieszkalnych nr 3 i nr 65 w budynku położonym w Warszawie przy Alei Szucha 27

 

     
88 28.04.2008 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali mieszkalnychnr 16 i nr 30 w budynku położonym w Warszawie przy ulicy Złocienia 3

 

     
89 28.04.2008 zmieniające zarzadzenie w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu poboru w 2008 r. na terenie województwa mazowieckiego

 

     
90 28.04.2008 zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Wierzbica, gmina Wierzbica

 

     
91 30.04.2008 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

 

     
92 05.05.2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa połżonej w Sulejówku przy ulicy Bema

 

     
93 05.05.2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Zwoleniu, gmina Zwoleń

 

     
94 05.05.2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Leszno

 

     
95 07.05.2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Wyszogrodzkiej

 

     
96 07.05.2008 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego nr 34 w budynku położonym w Warszawie przy Alei Szucha 27

 

     
97 07.05.2008 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego oraz powołania jej członków

 

     
98 08.05.2008 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Jońcu

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 71 poz. 2611
99 08.05.2008 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Olszanka

 

     
100 09.05.2008 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Kozienickiego Parku Narodowego imienia Profesora Ryszarda Zaręby

 

     
101 14.05.2008 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Limanowskiego 2

 

     
102 14.05.2008 w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli u przedsiębiorców i w jednostkach badawczych, w zakresie wynikającym z pozwolenia na nabywanie, przechowywanie lub używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

 

Zarz. Nr 148 z 11.06.2008 r.

 

 
103 15.05.2008 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Mrozy

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 78 poz. 2810
104 21.05.2008 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Ostrów, gmina Maciejowice

 

     
105 21.05.2008 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Podwierzbie, gmina Maciejowice

 

     
106 21.05.2008 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w miejscowości Kraski Górne, gmina Maciejowice

 

     
107 21.05.2008 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Brazylijskiej 10 B

 

     
108 21.05.2008 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w miejscowości Borkowice

 

     
109 21.05.2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w miejscowości Kanie, gmina Brwinów

 

     
110 21.05.2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Radomiu

 

Zarz. Nr 302 z 24.10.2008 r.

 

 
111 26.05.2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w obrębie Komorowo, gmina Ostrów Mazowiecka

 

     
112

27.05.2008

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Krasnosielc

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008r. Nr 84 poz. 3006
113 27.05.2008 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Stołeczną Policji o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Bohaterów Warszawy 31

 

     
114 27.05.2008 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny na rzecz Powiatu Kozienickiego części nieruchomości położonej w Kozienicach przy ulicy Kochanowskiego 28

 

     
 114A 30.05.2008 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do spraw analizy wniosków o dofinansowanie zadań zawartych w Programie na rzecz społeczności romskiej w Polsce

 

     
115 30.05.2008 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Radomiu przy ulicy Mieszka I 13 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości

 

     
116 30.05.2008 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Radomiu przy ulicy Mieszka I 13 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości

 

     
117 30.05.2008 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Radomiu przy ulicy Mieszka I 13 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości

 

     
118 30.05.2008 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Radomiu przy ulicy Mieszka I 13 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości

 

     
119 30.05.2008 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Radomiu przy ulicy Mieszka I 13 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości

 

     
120 30.05.2008 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Radomiu przy ulicy Mieszka I 13 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości

 

     
121 30.05.2008 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Radomiu przy ulicy Mieszka I 13 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości

 

     
122 30.05.2008 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Radomiu przy ulicy Mieszka I 13 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości

 

     
123 30.05.2008 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Radomiu przy ulicy Mieszka I 13 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości

 

     
124 30.05.2008 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Radomiu przy ulicy Mieszka I 13 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości

 

     
125 30.05.2008 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Radomiu przy ulicy Mieszka I 13 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości

 

     
126 30.05.2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości gruntowej położonej w Radomiu przy ulicy Mieszka I 13

 

     
127 30.05.2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w obrębie Aleksandrówka, gmina Kozienice

 

     
128 02.06.2008 w sprawie powołania Rady Kombatantów Województwa Mazowieckiego

 

Zarz. Nr 330 z 6.10.2009 r.

 

 
129 03.06.2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa budynku stanowiącego samodzielny lokal mieszkalny znajdującego się na nieruchomości gruntowej położonej w Drobinie przy ulicy Płońskiej 10/9

 

Zarz. Nr 249 z 28.08.2008

 

 
130 03.06.2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa budynku stanowiącego samodzielny lokal mieszkalny znajdującego się na nieruchomości gruntowej położonej w Drobinie przy ulicy Płońskiej 10/9a

 

Zarz. Nr 246 z 28.08.2008 r.

 

 
131 03.06.2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa budynku stanowiącego samodzielny lokal mieszkalny znajdującego się na nieruchomości gruntowej położonej w Drobinie przy ulicy Płońskiej 10/8

 

Zarz. Nr 247 z 28.08.2008 r.

 

 
132 03.06.2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa budynku stanowiącego samodzielny lokal mieszkalny znajdującego się na nieruchomości gruntowej położonej w Drobinie przy ulicy Płońskiej 10/10a

 

Zarz. Nr 248 z 28.08.2008 r.

 

 
133 03.06.2008 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w Mławie przy ulicy Reymonta

 

     
134 06.06.2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa budynku stanowiącego samodzielny lokal mieszkalny znajdującego się na nieruchomości gruntowej położonej w Drobinie przy ulicy Płońskiej 10/8a

 

Zarz. Nr 244 z 28.08.2008 r.

 

 
135 06.06.2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa budynku stanowiącego samodzielny lokal mieszkalny znajdującego się na nieruchomości gruntowej położonej w Drobinie przy ulicy Płońskiej 10/10

Zarz. Nr 245 z 28.08.2008 r.

 

 
136 06.06.2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Ostrowi Mazowieckiej przy Placu Waryńskiego

 

     
137 06.06.2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Sulejówku przy ulicy 3 - Go Maja 23

 

     
138 06.06.2008 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Radomiu przy ulicy Mieszka I 13 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości

 

     
139 09.06.2008 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w miejscowości Lisówek, gmina Grójec

 

     
140 09.06.2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Ciechanowie, obręb Szczurzyn

 

     
141 09.06.2008 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Radomiu przy ulicy Piastowskiej 6 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości

 

Zarz. Nr 45 z 10.02.2009 r.

 

 
142 09.06.2008 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego w budynku znjadującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Radomiu przy ulicy Mieszka I nr 13 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości

 

     
143 09.06.2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Siedlcach

 

     
144 09.06.2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Komorowo, gmina Ostrów Mazowiecka

 

     
145 09.06.2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Małkini Górnej przy ulicy Nurskiej

 

     
146 11.06.2008 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego w budynku znjadującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Radomiu przy ulicy Mieszka I nr 13 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości

 

     
147 11.06.2008 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Radomiu przy ulicy Mieszka I nr 13 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości

 

     
148 11.06.2008 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli u przedsiębiorców i w jednostkach badawczych, w zakresie wynikającym z pozowlenia na nabywanie, przechowywanie lub używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

 

     
149 12.06.2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Ciechanowie, obręb Szczurzyn

 

     
150 12.06.2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Ciechanowie, obręb Szczurzyn

 

     
151 13.06.2008 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku położonym w Warszawie przy ulicy Białowieskiej 17

 

     
152 13.06.2008 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego nr 81 w budynku położonym w Warszawie przy Alei Jana Pawła II 63

 

     
153 13.06.2008 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku położonym w Warszawie przy ulicy Wspólnej 52/54

 

     
154 13.06.2008 w sprawie powołania zespołu do oceny wniosków o wyposażenie szkół i placówek w urządzenia do monitoringu telewizyjnego

 

     
155 16.06.2008 w sprawie prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Mazowieckie Przedsiębiorstwo Budownictwa Uprzemysłowionego

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 105 poz. 3737
156 16.06.2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Ostrołęce przy ulicy Bohaterów Westerplatte

 

     
157 16.06.2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Ostrołęce przy ulicy Reymonta 11

 

     
158 18.06.2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej Skarbu Państwa położonej w Ostrołęce przy ulicy Zawadzkiego

 

     
159 18.06.2008 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w miejscowości Przedmieście Dalsze, gmina Solec nad Wisłą

 

     
160 18.06.2008 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w miejscowości Przedmieście Dalsze, gmina Solec nad Wisłą

 

     
161 18.06.2008 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w miejscowości Dziurków, gmina Solec nad Wisłą

 

     
162 18.06.2008 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w miejscowości Solec, gmina Solec nad Wisłą

 

     
163 20.06.2008 zmieniające zarzadzenie w sprawie Powołania Członków Rady Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego

 

     
164 20.06.2008 zmienające zarządzenie w sprawie wykazu stanowisk oraz oraz rodzajów prac zleconych w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie oraz Centrum Informatyki i Obsługi Administracyjnej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych

 

     
165 25.06.2008 zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w Konstancinie - Jeziornie przy ulicy Słomczyńskiej

 

     
166 25.06.2008 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do udziału w nieruchomości położonej w Ostrowi Mazowieckiej przy ulicy Sielskiej

 

     
167 25.06.2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Makowie Mazowieckim przy ulicy Przasnyskiej

 

     
168 27.06.2008 w sprawie zmiany zarządzenia o wszczęciu postępowania naprawczego oraz o ustanowieniu zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą: Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół "CEZAS" w Warszawie przy ul. Słomińskiego 11

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 168 poz. 4212
169 27.06.2008 w sprawie zmiany zarządzenia o wszczęciu postępowania naprawczego oraz o ustanowieniu zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą: Warszawskie Zakłady Mechaniczne "PZL - WZM" w Warszawie

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 168 poz. 4213
170 27.06.2008 w sprawie zmiany zarządzenia o wszczęciu postępowania naprawczego oraz o ustanowieniu zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą:Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowe "HOLBUD"

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 168 poz. 4214
171 27.06.2008 w sprawie zmiany zarządzenia o wszczęciu postępowania naprawczego oraz o ustanowieniu zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą:Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno - Kartograficzne w Warszawie przy ul. St. Wojciechowskiego 17

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 168 poz. 4215
172 27.06.2008 w sprawie zmiany zarządzenia o wszczęciu postępowania naprawczego oraz o ustanowieniu zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą:Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa Przedsiębiorstwo Państwowe

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 168 poz. 4216
173 27.06.2008 w sprawie zmiany zarządzenia o wszczęciu postępowania naprawczego oraz o ustanowieniu zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą:Warszawska Centrala Materiałów Budowlanych - Plus

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 168 poz. 4217
174 27.06.2008 w sprawie zmiany zarządzenia o wszczęciu postępowania naprawczego oraz o ustanowieniu zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą: Warszawska Centrala Materiałów Budowlanych - Logistyka w Warszawie, przy ul. Instalatorów 7B

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 168 poz. 4218
175 01.07.2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Ławy, Gmina Rzekuń

 

     
176 01.07.2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Wilga

 

     
177 01.07.2008 w sprawei wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej Warszawie przy ulicy Muszkieterów

 

     
178 01.07.2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Serpelice, gmina Sarnaki

 

     
179 01.07.2008 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku położonym w Warszawie przy ul Długosza 10

 

     
180 04.07.2008 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 122 poz. 4318
181 04.07.2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Ostrołęce przy ulicy Bohaterów Westerplatte

 

     
182 04.07.2008 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Krzemień - Zagacie, Gmina Jabłonna Lacka

 

     
183 04.07.2008 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Wyszkowie pomiędzy ul. Matejki i Partyzantów na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Wyszków położoną w Wyszkowie przy ulicy Pułtuskiej

 

     
184 08.07.2008 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zaręby Kościelne

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 122 poz. 4319
185 09.07.2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w fornie darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Pruszyn, gmina Siedlce

 

     
186 16.07.2008 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Natolin, Gmina Ceranów

 

     
187 17.07.2008 w sprawie prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "AGROMA"

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 123 poz. 4339
188 17.07.2008 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Grzesiuka 2

 

     
189 17.07.2008 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Grzesiuka 2

 

     
190 17.07.2008 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Grzesiuka 2

 

     
191 17.07.2008 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Grzesiuka 2

 

     
192 17.07.2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Biała Góra, Gmina Stromiec

 

     
193 17.07.2008 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w miejscowości Karskie, Gmina Repki

 

     
194 18.07.2008 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Zespołu Parków Krajobrazowych Mazowieckiego, Chojnowskiego i Brudzeńskiego

 

     
195 22.07.2008 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Mirów

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 129 poz. 4488
196 22.07.2008 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Grzesiuka 2

 

     
197 22.07.2008 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Grzesiuka 2

 

     
198 22.07.2008 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Grzesiuka 2

 

     
199 22.07.2008 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Grzesiuka 2

 

     
200 22.07.2008 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Grzesiuka 2

 

     
201 22.07.2008 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Grzesiuka 2

 

     
202 22.07.2008 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Grzesiuka 2

 

     
203 22.07.2008 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Grzesiuka 2

 

     
204 22.07.2008 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Grzesiuka 2

 

     
205 22.07.2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w Ożarowie Mazowieckim przu ul. Zamoyskiego 34B

 

     
206 22.07.2008 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Józefów II, gmina Jabłonna na nieruchomości stanowiące własność Miasta Legionowo położone w Legionowie przy ul. Adama Mickiewicza 11

 

     
207 22.07.2008 w sprawie przeprowadzenia ogólnokrajowego treningu systemu wykrywania i alarmowania

 

     
208 23.07.2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Łochowie

 

     
209 23.07.2008 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Grzesiuka 2

 

     
210 23.07.2008 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Grzesiuka 2

 

     
211 29.07.2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Hucie Podgórnej Popowo A gmina Somianka

 

     
212 29.07.2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Hucie Podgórnej Popowo A gmina Somianka

 

     
213 29.07.2008 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Stołeczną Policji o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Skrzyneckiego 16

 

     
214 29.07.2008 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Stołeczną Policji o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Patriotów 81

 

     
215 31.07.2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w obrębie Chotomów, gmina Jabłonna

  

     
216 01.08.2008 w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnych dla ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz ośrodkach adopcyjno - opiekuńczych

 

     
217 01.08.2008 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Regiminie

 

   

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 133 poz. 4639

218 01.08.2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Hucie Podgórnej Popowo A gmina Somianka

 

     
219 01.08.2008 w sprawie powołania Zespołu Opiniującego oferty dotyczące realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej

 

     
220 06.08.2008 zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Jedlanka Nowa,gmina Iłża

 

     
221 06.08.2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Łaszówka I, gmina Kozienice

 

     
222 06.08.2008 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do części nieruchomości, położonej w Kozienicach przy ulicy Spokojnej

 

     
223 07.08.2008 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Przesmyki

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 135 poz. 4741
224 07.08.2008 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Paprotnia

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 135 poz. 4742
225 07.08.2008 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Halinowie

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 135 poz. 4743
226 07.08.2008 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Gołymin - Ośrodek

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 135 poz. 4744
227 07.08.2008 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Goszczyn

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 135 poz. 4745
228 13.08.2008 w sprawie powołania Mazowieckiego Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

 

Zarz. Nr 283 z 15.10.2008 r.

Zarz. Nr 91 z 20.03.2009 r.

Zarz. Nr 198 z 16.06.2009 r.

 Zarz. Nr 335 z     09.10.2009 r.    

uchylone Zarz. Nr 91 z 31.03.2010 r.  

 

 
229 14.08.2008 w sprawie utworzenia w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie rachunku dochodów własnych

 

     
230 18.08.2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Czarnolas, gmina Policzna

 

     
231 18.08.2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Siedlcach przy ulicy Kleeberga

 

     
232 18.08.2008 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej położonej w miejscowości Bojmie, gmina Kołtuń

 

     
233 18.08.2008 w sprawie wyrażenia zgody na na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości, położonych w miejscowości Ostrów, gmina Maciejowice

 

     
234 18.08.2008 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Myszyńcu

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 142, poz. 5026
235 18.08.2008 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Nur

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 142, poz. 5027
236 21.08.2008 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w miejscowości Ostrowiec, gmina Repki

 

     
237 21.08.2008 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Kolonia Nadwiślańska gmina Solec nad Wisłą

 

     
238 21.08.2008 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Piastowskiej

 

     
239 21.08.2008 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Wierzbickiej

 

     
240 21.08.2008 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Piastowskiej

 

     
241 21.08.2008 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości pozstającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu położonej w Radomiu przy ulicy 11 Listopada 37/59

 

     
242 21.08.2008 zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Pilawie przy ulicy Przemysłowej

 

     
243 22.08.2008 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Nowe Miasto

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 148 poz. 5181
244 28.08.2008 zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa budynku stanowiącego samodzielny lokal mieszkalny znajdującego się na nieruchomości gruntowej położonej w Drobinie przy ulicy Płońskiej 10/8a

 

     
245 28.08.2008 zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa budynku stanowiącego samodzielny lokal mieszkalny znajdującego się na nieruchomości gruntowej położonej w Drobinie przy ulicy Płońskiej 10/10

 

     
246 28.08.2008 zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa budynku stanowiącego samodzielny lokal mieszkalny znajdującego się na nieruchomości gruntowej położonej w Drobinie przy ulicy Płońskiej 10/9a

 

     
247 28.08.2008 zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa budynku stanowiącego samodzielny lokal mieszkalny znajdującego się na nieruchomości gruntowej położonej w Drobinie przy ulicy Płońskiej 10/8

 

     
248 28.08.2008 zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa budynku stanowiącego samodzielny lokal mieszkalny znajdującego się na nieruchomości gruntowej położonej w Drobinie przy ulicy Płońskiej 10/10a

 

     
249 28.08.2008 zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa budynku stanowiącego samodzielny lokal mieszkalny znajdującego się na nieruchomości gruntowej położonej w Drobinie przy ulicy Płońskiej 10/9

 

     
250 28.08.2008 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonych w obrębie Stare Lubiejewo, gmina Ostrów Mazowiecka

 

     
251 02.09.2008 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz miasta Siedlce nieruchomości położonych w Siedlcach

 

     
252 04.09.2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku na nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Borkowice

 

     
253 04.09.2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Borkowice

 

     
254 09.09.2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Gniewoszów

 

     
255 11.09.2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy 3 - go Maja

 

     
256 11.09.2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Milanówku przy ulicy Łąkowej

 

     
257 11.09.2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Żelechów gmina Żabia Wola

 

     
258 11.09.2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Słubica Wieś gmina Żabia Wola

 

     
259 11.09.2008 w sprawie wyborów uzupełniających do rady gminy Płoniawy Bramura

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 168 poz. 5688
260 11.09.2008 w sprawie wyborów uzupełniających do rady gminy Czerwin

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 168 poz. 5689
261 15.09.2008 w sprawie powołania Zespołu Opiniującego oferty dotyczące realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej

 

     
262 24.09.2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Królewskiej

 

     
263 24.09.2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Bożęcinie Dużym gmina Stare Babice

 

     
264 29.09.2008 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ulicy Zielonej 21 na nieruchomość stanowiącą własność Miasta Radomia położoną w Radomiu przy ulicy Okulickiego 9d

 

     
265 30.09.2008 w sprawie likwidacji Centrum Informatyki i Obsługi Administracyjnej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

 

Zarz. Nr 173a z 27.05.2009 r.

 

 
266 30.09.2008 w sprawie powołania Zespołu do oceny wniosków w sprawie przyznania dofinansowania rządowego programu "Rozwój Edukacji na terenach wiejskich w latach 2008 - 2013"

 

     
267 30.09.2008 w sprawie powołania Zespołu do oceny wniosków w sprawie przyznania dofinansowania Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008r. "Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych"

 

     
268 06.10.2008 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Pawiej 30

 

     
269 06.10.2008 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Warszawie oraz powołania jej członków

 

     
270 09.10.2008 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego nr 15 w budynku położonym w Warszawie przy ul Okulskiej 6

 

     
271 10.10.2008 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Raciążu

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 175 poz. 6246
272 10.10.2008 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy i Miasta Wyszogród

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 175 poz. 6247
273 10.10.2008 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Nowy Świat 21

 

     
274 10.10.2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Hucie Podgórnej Popowo A gmina Somianka

 

     
275 10.10.2008 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Kłudno, gmina Wieniawa

 

     
276 13.10.2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Wyszkowie przy ulicy Kościuszki

 

     
277 13.10.2008 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu położonej w Radomiu przy ulicy 11 Listopada 37/59

 

     
278 13.10.2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Ciechanowie, obręb Szczurzyn

 

     
279 13.10.2008 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach położonej w Siedlcach przy ulicy Czerwonego Krzyża 47

 

     
280 13.10.2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Hucie podgórnej Popowo A, gmina Somianka

 

     
281 13.10.2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Siedlcach przy ulicy Świętojańskiej 6

 

     
282 13.10.2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy Chrzanowskiego

 

     
283 15.10.2008 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Mazowieckiego Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

 

     
284 15.10.2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Gostyninie, obręb Gostynin

 

     
285 15.10.2008 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w miejscowości Piastów, gmina Jedlińsk

 

     
286 15.10.2008 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w miejscowości Dąbrówka Podłężna, gmina Zakrzew

 

     
287 15.10.2008 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w miejscowości Gutów, gmina Jedlińsk

 

     
288 15.10.2008 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu oraz wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w Radomiu przy ulicy Krychnowickiej

 

     
289 20.10.2008 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Wieniawa, gmina Wieniawa

 

     
290 20.10.2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Ostrołęce przy ulicy Bohaterów Westerplatte

 

     
291 20.10.2008 uchylające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości zabudowanej położonej w Grójcu przy ulicy Józefa Piłsudskiego 39

 

     
292 20.10.2008 uchylające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Wierzbica, gmina Wierzbica

 

     
293 20.10.2008 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Warszawskiej

 

     
294 20.10.2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Czerniakowskiej 103/105 oraz na udzielenie bonifikat od ceny tych lokali i od pierwszej połaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości

 

     
295 22.10.2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Wierzbica, gmina Wierzbica

 

     
296 23.10.2008 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów dla kandydatów na instruktorów i instruktorów prowadzacych szkolenie osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym albo tramwajem oraz nadania jej regulaminu wewnętrznego

 

Zarz. Nr 90 z 19.03.2009 r.

 

 
297 24.10.2008 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w miejscowości Kępa Podwierzbiańska, gmina Maciejowice

 

     
298 24.10.2008 w sprawie wyrażenia zgody na na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Garwolinie przy ulicy Andersa

 

     
299 24.10.2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Miałkówku, gmina Gostynin

 

     
300 24.10.2008 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Skrzeszew, gmina Wieliszew na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Wieliszew położoną w obrębie Wieliszew PGR. Gmina Wieliszew

 

     
301 24.10.2008 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Tamka 4

 

     
302 24.10.2008 zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Radomiu

 

     
303 29.10.2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Ciechanowie, obręb Szczurzyn

 

     
304 29.10.2008 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego nr 12 w budynku położonym w Warszawie przy ulicy Baonu Zośka 4A

 

     
305 29.10.2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Makowie Mazowieckim przy u. Przasnyskiej 16

 

     
306 29.10.2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Rząśniku, gmina Rząśnik

 

     
307 30.10.2008 w sprawie prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Stołeczne Przedsiębiorstwo Handlu Opałem i Materiałami Budowlanymi

 

Zarz. Nr 68 z 27.02.2009 r.

 

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 1, poz. 3
308 30.10.2008 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Ostrołęce, obręb 2

 

     
309 30.10.2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Żabiej Woli, obręb Zaręby

 

     
310 30.10.2008 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w miejscowości Liszki, gmina Repki

 

     
311 30.10.2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Wyszkowie przy ulicy Strażackiej

 

     
312 30.10.2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Ciechanowie, obręb Śmiecin

 

     
313 30.10.2008 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Warszawie położonej w Warszawie przy ulicy Chłodnej 3

 

     
314 04.11.2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Gostyninie, obręb Gostynin

 

     
315 06.11.2008 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Węgrowie

 

Zarz. Nr 377 z 29.12.2008 r. 

 

 
316 13.11.2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ulicy Bolesława Chrobrego 54

 

     
317 13.11.2008 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Bonifacego 90

 

     
318 13.11.2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Żwirki i Wigury na rzecz Powiatu Grodziskiego

 

Zarz. Nr 26 z 15.01.2010 r.

 

 
319 13.11.2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Ostrołęce przy ulicy Bohaterów Westerplatte

 

     
320 13.11.2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w Milanówku przy ulicy Kruczej

 

     
321 13.11.2008 w sprawie powołania Komisji oceniającej wnioski zgłoszone przez gminy i powiaty w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011

 

Zarz. Nr 315 z 29.09.2009 r.

Zarz Nr 421 z 28.09.2010r.

 

 
322 17.11.2008 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Przasnyszu

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 196, poz. 7163
323 17.11.2008 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego przy Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Warszawie

 

     
324 17.11.2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości połozonej w miejscowości Sułkowice, gmina Chynów

 

     
325 17.11.2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Wilczkowice Górne, gmina Kozienice

 

     
326 24.11.2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości gruntowej położonej w Radomiu przy ul. Mieszka I 11

 

     
327 24.11.2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej we wsi Szydłówek, gmina Szydłowo

 

     
328 25.11.2008 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Domanice

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 202, poz. 7599
329 25.11.2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ulicy Zborowskiego

 

     
330 25.11.2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ulicy 1905 Roku

 

     
331 25.11.2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Koźmiana 2 oraz na udzielenie bonifikat od ceny tego lokalu i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości

 

     
332 25.11.2008 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Borkowice przy ulicy Spacerowej 1/3

 

     
333 25.11.2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ulicy Wielkopolskiej

 

     
334 25.11.2008 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem cześci nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewdzkiej Policji z siedzibą w Radomiu położonej w Kosowie Lackim

 

     
335 27.11.2008 w sprawie wyrażenia zogdy na Zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości połoŻonej w wsi Bartoszówka gmina Żabia Wola

 

     
336 27.11.2008 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości, położonej w Radomiu przy ulicy Mieszka I 13

 

     
337 27.11.2008 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Rakowieckiej

 

     
338 02.12.2008 sprawie powłania Zespołu do spraw organizacji opieki urazowej na obszarze województwa mazowieckiego

 

     
339 02.12.2008 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w Krzynowłodze Małej

 

     
340 02.12.2008 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Tamka 4

 

     
341 02.12.2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w miejscowości Siczki, gmina Jedlnia Letnisko

 

     
342 02.12.2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, części nieruchomości położonej w Warszaie przy ulicy Pięknej 56

 

     
343 02.12.2008 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki

 

     
344 04.12.2008 w sprawie prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Przedsiębiorstwo Robót Wiertniczych i Górniczych z siedzibą w Warszawie

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 1, poz. 4
345 05.12.2008 w sprawie wyrażenia zgody na na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Miasta Stołecznego Warszawy położonej w Warszawie przy ulicy Boremlowskiej 28

 

     
346 05.12.2008 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Władysławów, gmina Żelechów

 

     
347 05.12.2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Białobrzegach przy ulicy Rzecznej

 

     
348 05.12.2008 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem cześci nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewdzkiej Policji z siedzibą w Radomiu położonej w Mławie

 

     
349 05.12.2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Pilawie

 

     
350 05.12.2008 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Warszawie oraz powołania jej członków

 

     
351 05.12.2008 w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnych dla ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz ośrodkach adopcyjno - opiekuńczych

 

     
352 10.12.2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w miejscowości Moszna Wieś i Moszna Parcela Gmina Brwinów

 

     
353 10.12.2008 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w miejscowości Nowe Iganie, gmina Siedlce

 

     
354 10.12.2008 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w Starym Lubotyniu

 

     
355 10.12.2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Czerwińsku nad Wisłą

 

     
356 10.12.2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Goworki, gmina Rzekuń

 

     
357 10.12.2008 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Kobyłce przy ulicy Wołomińskiej 3 na nieruchomość stanowiącą własność gminy Kobyłka położoną w Kobyłce przy ul. Ks. Marmo

 

     
358 12.12.2008 w sprawie prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Fabryka Tarcz Ściernych

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 1, poz. 5
359 19.12.2008 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Leoncin

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 219, poz. 9364
360 19.12.2008 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kobyłce

 

     
361 19.12.2008 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Sokołowie Podlaskim

 

     
362 19.12.2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w Płocku obręb 16 Ciechomice na rzecz Miasta Płock

 

     
363 19.12.2008 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Przedmieście Dalsze gmina Solec nad Wisłą

 

     
364 19.12.2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie Z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ul Św Bonifacego

 

     
365 19.12.2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości, położonej w Warszawie przy ulicy Czerniakowskiej 93

 

     
366 19.12.2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Otwocku przy ulicy Kraszewskiego 2a

 

     
367 19.12.2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości, położonej w Warszawie przy ulicy Jaracza 2

 

     
368 22.12.2008 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Bolesława Limanowskiego 134b

 

     
369 22.12.2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Paganiniego 2/4

 

     
370 22.12.2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stranowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Goworki, gmina Rzekuń

 

     
371 24.12.2008 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę mieruchomości położonej w miejscowości Zegrze Płd. Rybaki, gmina Nieporęt

 

     
372 29.12.2008 w sprawie zmiany zarządzenia o wszczęciu postępowania naprawczego oraz ustanowieniu zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych w Przasnyszu, przy ul. Gdańskiej 4

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 220, poz. 9479
373 29.12.2008 w sprawie zmiany zarządzenia o wszczęciu postępowania naprawczego oraz ustanowieniu zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą: Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Wola w Warszawie

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 220, poz. 9480
374 29.12.2008 w sprawie zmiany zarządzenia o wszczęciu postępowania naprawczego oraz ustanowieniu zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą: Warszawska Fabryka Dźwigów TRANSLIFT

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 220, poz. 9481
375 29.12.2008 w sprawie uchylenia zarządu komisarycznego oraz likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Warszawska Centrala Materiałów Budowlanych - Plus

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 220, poz. 9482
376 29.12.2008 w sprawie uchylenia zarządu komisarycznego oraz likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Warszawska Centrala Materiałów Budowlanych - Logistyka

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 220, poz. 9483
377 29.12.2008 zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Węgrowie

 

     
Podziel / Share
JSK Internet, 24.06.2011, Ilość wejść: 3809, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry