Pomoc dla niepełnosprawnych

Zarządzenia

Zarządzenia Wojewody Mazowieckiego 2012 rok

Poniżej znajduje się lista zarządzeń wydanych przez Wojewodę Mazowieckiego w 2012 roku.

 

                                                                                                                                                                         

Nr. Data Tytuł Pobierz

Zmiany/Uchylenie

Pobierz Uwagi
1 03.01.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do części nieruchomości położonej w gminie i obrębie Różan      
2 03.01.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w gminie Płoniawy-Bramura, obręb Szczuki      
3 03.01.2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w gminie i obrębie Mława      
4 4.01.2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Mazowieckiemu Urzędowi Wojewódzkiemu     Dz.Urz.z 2012r. poz.2024
5 04.01.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Warszawianka przy ulicy Uroczej, gmina Lesznowola      
6 04.01.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ulicy Młynarskiej 6      
7 04.01.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Radomiu przy ulicach Andrzeja Struga i Stanisława Zbrowskiego      
8 04.01.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w gminie Radzanowo, obręb Boryszewo Stare i Stróżewko      
9 04.01.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ulicy Norberta Barlickiego      
10 04.01.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Radomiu      
11 04.01.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonych w miejscowościach Wrzos i Podkanna gmina Przytyk      
12 04.01.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części pomieszczeń w budynku położonym w Ostrołęce przy ulicy Targowej 4      
13 04.01.2012r. w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2012 roku na terenie województwa mazowieckiego i dodatkowego wynagrodzenia za udział w pracach komisji lekarskich uchylone zarządzeniem Nr 61 z dnia 6.02.2012r.  
14 10.01.2012r. wybory uzupełniające do Rady Gminy Chlewiska     Dz.Urz. Woj.Maz. z 2012 r. poz. 438
15 10.01.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Łaguszów gmina Przyłęk uchylone zarz. nr 190 z 7.05.2013r.  
16 10.01.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Łaguszów gmina Przyłęk uchylone zarz. nr 206 z 9.05.2013r.  
17 10.01.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Garwolinie przy ul. Stachowskiego uchylone zarz. nr 248 z 21.05.2014r.  
18 10.01.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji w Warszawie przy ul. Wilczej      
19 10.01.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 72 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji w Warszawie      
20 10.01.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ul. Wrocławskiej      
21 10.01.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Czarnolas gmina Policzna      
22 10.01.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Płocku przy ul. Kolejowej 8      
23 10.01.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Mińsku Mazowieckim przy ul. dr Jana Huberta 5      
24 10.01.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Nasielsku przy ul. Polskiej Granicy Wojskowej 83      
25 10.01.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ulicy Tokarskiej      
26 10.01.2012r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ul. Obrońców      
27 10.01.2012r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ul. Kurpiowskiej      
28 10.01.2012r w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej o wydanie decyzji o przekazaniu trwałego zarządu przysługującego do części nieruchomości położonej w miejscowości Tarczyny gmina Lidzbark      
29 12.01.2012r zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Kuratorium Oświaty      
30 20.01.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Goszczyńskiego 1 zm. zarz. nr 300 z 29.06.2012r.  
31 20.01.2012r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Hucie Podgórnej Popowo A, gmina Somianka      
32 20.01.2012r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Siedlcach      
33 20.01.2012r w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ulicy Kościuszki 27      
34 20.01.2012r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w miejscowości Wilga gmina Wilga uchylone zarz Nr 361 z 16.08.2012r.  
35 23.01.2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Płoniawy-Bramura     Dz.Urz. Woj.Maz. z 2012 r. poz. 553
36 23.01.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę  części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Wóycickiego      
37 23.01.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę  części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Wóycickiego      
38 23.01.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę  części nieruchomości położonej w miejscowości Zegrze Południowe-Rybaki, gmina Nieporęt      
39 23.01.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Bajana 1      
40 23.01.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę  części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Nowolipie 2 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji w Warszawie      
41 23.01.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę  części nieruchomości w budynku położonym w Płocku przy ulicy Kolegialnej 15      
42 23.01.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny na rzecz Gminy Mochowo z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa  nieruchomości położonej w gminie i obrębie Mochowo      
43 23.01.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Bernardyńskiej 10      
44 23.01.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ulicy Energetyków      
45 23.01.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ulicy Andrzeja Struga      
46 23.01.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ulicy Młodzianowskiej      
47 23.01.2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Wierzbica gmina Wierzbica      
48 23.01.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ulicy Starokrakowskiej      
49 23.01.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Płocku przy ulicy Przemysłowej      
50 23.01.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości  stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Falęcice gmina Promna na nieruchomość stanowiącą współwłasność osób fizycznych położoną w miejscowości Falęcice gmina Promna uchylone zarz nr 87z 17.02.2012r.  
51 23.01.2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości  stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Garwolinie na część nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oddanej we wspóużytkowanie wieczyste osobom fizycznym położonej w Garwolinie      
52 25.01.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa  nieruchomości położonej w miejscowości Wilczkowice Górne gmina Kozienice zm.zarz. nr 232 z 18.05.2012r.  
53 25.01.2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa  nieruchomości położonej w Grójcu przy ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej 13      
54 25.01.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa  nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Wyszogrodzkiej      
55 31.01.2012r. w sprawie okreslenia trybu ogłaszania konkursów ofert na realizację zadań publicznych finansowanych ze środków Wojewody Mazowieckiego, przeprowadzania tych konkursów i ogłoszenia ich wyników oraz rozliczania przyznanych dotacji i kontroli realizowanych zadań finansowanych lub wspólfinansowanych z dotacji uchylone zarz. nr 142 z 28.03.2013r.  
56 03.02.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Zastruże gmina Warka      
57 03.02.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w obrębie Józefów II gmina Jabłonna uchylone zarz. nr 386 z 14.08.2013r.  
58 03.02.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Brzuza, gmina Łochów uchylone zarz. nr 264 z 6.06.2013r.  
59 03.02.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości położonej w Radomiu przy ul. Warzywnej 20 pozostającej w trwałym zarządzie Powiatowego Inspektoratu w Radomiu      
60 03.02.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny na rzecz Powiatu Piaseczyńskiego niezabudowanej nieruchomości położonej w Górze Kalwarii przy ulicy Sajny 1      
61 06.02.2012r. w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2012 r. na terenie województwa mazowieckiego i dodatkowego wynagrodzenia za udział w pracach komisji lekarskich

zm zarz. nr 123 z dnia 5.03.2012r.

zm.zarz. Nr 191 z 18.04.2012r.

 
62 06.02.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie części nieruchomości położonych w Warszawie na terenie Dzielnicy Białołęka      
63 8.02.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Strzałków gmina Wolanów      
64 8.02.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Otwocku przy ulicy Żurawiej 13 A      
65 14.02.2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Radziejowice     Dz.Urz. Poz. 1380
66 15.02.2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Młynarze     Dz.Urz. Poz. 1493
67 15.02.2012r. w sprawie nadania regulaminu Wojewódzkiej Radzie Ochrony Zabytków      
68 15.02.2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Tłuszczu przy ulicy Przemysłowej 21      
69 15.02.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Radomiu      
70 15.02.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ulicy Wierzbickiej      
71 15.02.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ulicy 1905 Roku i Ks. Andrzeja Łukasika      
72 15.02.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ulicy Potkanowskiej uchylone zarz. nr 83 z 28.02.2013r.  
73 15.02.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Ostrołęce przy ulicy I Armii Wojska Polskiego      
74 15.02.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ulicy Rodziny Ziętalów      
75 15.02.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę  części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Czakowa      
76 15.02.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę  części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy 1 Sierpnia 25      
77 15.02.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę  części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Widocznej      
78 15.02.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Kilińskiego      
79 15.02.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Wierzbica, gmina Serock      
80 15.02.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej położonej w Ożarowie Mazowieckim przy ulicy Konopskiej 9 uchylone zarz. nr 35 z 25.01.2013r.  
81 15.02.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Warszawie przy ulicy Sosnowieckiej 58      
82 15.02.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszwie przy ulicy Alei Jana Christiana Szucha 2/4      
83 15.02.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa 7 samodzielnych boksów garażowych w budynku garażowym znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Mrozach przy ulicy Leśnej 6      
84 15.02.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na wypowiedzenie umowy najmu części nieruchomości położonej w Lipsku przy ulicy Spacerowej 31A pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
85 17.02.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w gminie Wiskitki, obręb Oryszew Osada      
86 17.02.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ul. Grabowej i Sosnowej 16      
87 17.02.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości  stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Falęcice gmina Promna na nieruchomość stanowiącą współwłasność osób fizycznych położoną w miejscowości Falęcice gmina Promna      
88 17.02.2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie      
89 17.02.2012r w sprawie organizacji i przeprowadzenia ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego pod kryptonimem WYPADEK 2012      
90 17.02.2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw budżetu zadaniowego Wojewody Mazowieckiego      
91 17.02.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w gminie i obrębie Mała Wieś      
92 17.02.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w gminie i obrębie Mała Wieś      
93 17.02.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ul. Stefana Żeromskiego 75      
94 17.02.2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w województwie mazowieckim      
95 17.02.2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie Karty audytu wewnętrznego oraz Podręcznika procedur audytu wewnętrznego w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie     załączniki dostępne w Zespole Audytu Wewnętrznego
96 24.02.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w Garwolinie przy ulicy Sławińskiej      
97 24.02.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości pająków gmina Przyłęk      
98 24.02.2012r. zmieniajace zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Garwolinie przy ulicy Andersa i ulicy Sławińskiej      
99 24.02.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonych w miejscowościach Sawice Dwór i Sawice Wieś gmina Repki      
100 24.02.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Kazimierza Wielkiego 46      
101 27.02.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Borowa Góra, gmina Serock      
102 27.02.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Grębków, gmina Grębków zm.zarz. nr 182 z 12.04.2012r.  
103 27.02.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny na rzecz Gminy Szczutowo z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa  nieruchomości położonej w gminie i obrębie Szczutowo      
103a 29.02.2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Wojewody Mazowieckiego w 2012r. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego      
104 1.03.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Mrozy z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa  lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej wMrozach przy ulicy Leśnej 6      
105 1.03.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ulicy Miłej uchylone zarz. nr 482 z 23.11.2012r.  
106 1.03.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Zalesie gmina Grójec      
107 1.03.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Płocku przy ulicy Przemysłowej      
108 1.03.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ulicy Mokrej 13/19      
109 1.03.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Warce przy ulicy Wysockiego      
110 1.03.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ulicy Dębowej uchylone zarz. nr 502 z 7.12.2012r.  
111 1.03.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej  szydłowcu przy ulicy Kolejowej      
112 1.03.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w gminie i obrębie Mława      
113 1.03.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Radomiu przy ulicy Żelaznej i Tokarskiej      
114 1.03.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w gminie i obrębie Małą Wieś      
115 1.03.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Powsińskiej 73      
116 1.03.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Powsińskiej 73      
117 1.03.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Powsińskiej 73      
118 1.03.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Józefowie      
119 1.03.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Warszawskiej 13 uchylone zarz. nr 268 z 6.06.2012r.  
120 1.03.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Wilczkowice Górne gmina Kozienice      
121 1.03.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Otwocku przy ulicy Grunwaldzkiej      
122 1.03.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny na rzecz Gminy Dąbrówka z zasobu Skarbu Państwa zabudowanej  nieruchomości położonej w Dąbrówce przy ulicy Leśnej 3      
123 5.03.2012r. w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2012 r. na terenie województwa mazowieckiego i dodatkowego wynagrodzenia za udział w pracach komisji lekarskich      
124 5.03.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ulicy Kościuszki pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
125 5.03.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Radomiu przy ulicy Wierzbickiej      
126 5.03.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Radomiu przy ulicy Wielkopolskiej      
127 14.03.2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Myszyńcu     Dz.Urz.z 2012r. poz.2507
128 14.03.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Wierzbica gmina Wierzbica      
129 14.03.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym udziału Skarbu Państwa we własności nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy 1905 Roku 30b uchylone zarz. nr 539 z 6.07.2014r.  
130 14.03.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz współużytkowników wieczystych nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Pruszkowie przy ulicy Sienkiewicza      
131 14.03.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy Alei Gen. Antoniego Chruściela oraz na udzielenie bonifikaty      
132 14.03.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w Warszawie na terenie Dzielnicy Praga Południe uchylone zarz. nr 236 z 8.05.2014r.  
133 14.03.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Warszawskiej      
134 14.03.2012r. w sprawie dokonania zamiany nieruchomości stanowiących Skarbu Państwa na nieruchomości stanowiące własność Gminy Miasta Radomia oddane w użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa      
135 14.03.2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Serocku     Dz.Urz.z 2012r. poz.2508
136 16.03.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu użytkowego w budynku posadowionym na  nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wola Chynowska      
137 16.03.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Radzymińskiej 105      
138 16.03.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego znajdującego się na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Bagatela 14      
139 16.03.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Grójcu przy ulicy Spółdzielczej 5      
140 16.03.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu użytkowego w budynku posadowionym na  nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wola Chynowska      
141 19.03.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy Alei Jana Pawłą II      
142 19.03.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Planetowej 34      
143 19.03.2012r. w sprawie sposobu ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Wojewódzkiej Komisjii do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Warszawie      
144 20.03.2012r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych podległych Wojewodzie Mazowieckiemu do dokonywania w 2012 r. przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w obrębie jednego rozdziału      
145 20.03.2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji oceniającej wniosku zgłoszone przez gminy i powiaty w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój"      
146 20.03.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części zabudowanej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa położonej w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Siennickiej 25 uchylone zarz. nr 146 z 2.04.2013r.  
147 26.03.2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Żelechowie     Dz.Urz. poz.2975
148 26.03.2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Joniec     Dz.Urz. poz.2976
149 26.03.2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzania: 1) egzaminów dla kandydatów na instruktorów i instruktorów prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym albo tramwajem;2) testów kwalifikacyjnych dla osób ubiegających się o uzyskanie kwalifikacji wstepnej, kwalifikacji wstepnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstepnej  uzupełniającej lub kwalifikacji wstepnej  uzupełniającej przyśpieszonej w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy : C, C+E, C1 i C1+E lub D, D+E, D1 i D+E 3)egzaminów dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy      
150 27.03.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w gminie Stara Biała, obręb Ogorzelice      
151 27.03.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Żyrardowie przy ulicy Mickiewicza      
152 27.03.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali znajdujących się w budynku na nieruchomości położonej w Płocku przy Alei Kilińskiego 6A      
153 27.03.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Platynowej 10      
154 27.03.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa udziału we współużytkowaniu wieczystym nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Kąkolowej 2A oraz udziału we współwłasności budynków uchylone zarz. nr 127 z 28.03.2013r.  
155 27.03.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do części nieruchomości położonej w gminie i obrębie Dzierzążnia      
156 27.03.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w gminie i obrębie Załuski      
157 27.03.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w gminie i obrębie Baranowo      
158 27.03.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w gminie Płońsk, obręb Bońki Zawady      
159 28.03.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Kolegialnej 15      
160 28.03.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Ciechanowie przy ul. Płońskiej      
161 28.03.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Ciechanowie przy ul. Mazowieckiej      
162 28.03.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Platynowej 10      
163 28.03.2012r.  zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez  Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ul. Bogusławskiego i Kościuszki      
164 30.03.2012r. zmieniające zarzadzenie w sprawie powołania i zasad działania terenowych komisjii do spraw szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódz, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę      
165 30.03.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Klarysewskiej 57      
166 2.04.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Łagiewnickiej      
167 2.04.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Nasielskiej 46      
168 2.04.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę częśći nieruchomości położonej w Warszawie na terenie Dzielnicy Białołęka zm.zarz. nr 401 z dnia 20.09.2012r.  
169 2.04.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Przekornej i Potułkały      
170 2.04.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa udziału we współużytkowaniu wieczystym nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Kościańskiej 9 oraz udziału we współwłasności budynków      
171 2.04.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Gorzechowo, gmina Brudzeń Duży      
172 2.04.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Białobrzegach przy ulicy Żeromskiego 51      
173 2.04.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Garwolinie na część nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oddanej we współużytkowanie wieczyste osobom fizycznym położonej w Garwolinie uchylone zarz Nr 357 z 10.08.2012r.  
174 3.04.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Dębsk, gmina Szydłowo      
175 3.04.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Żyrardowie przy ulicy Mickiewicza      
176 3.04.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Płocku przy ulicy Zglenickiego      
177 10.04.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Łomiankach przy ulicy Łąkowej      
178 12.04.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego nr 8 znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Płocku przy Placu Obrońców 6      
179 12.04.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się w na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Platynowej 10 zm.zarz. nr 214 z 27.04.2012r.  
180 12.04.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Racławickiej      
181 12.04.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w miejscowości Wilga gmina Wilga zm.zarz. nr 489 z 23.11.2012r.  
182 12.04.2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Grębków gmina Grębków      
183 12.04.2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie części nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojeódzkiej Policji w Radomiu w budynku położonym w Płocku przy ulicy 1 Maja      
184 16.04.2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jakubów     Dz. Urz. Woj. Maz., poz.3527
185 16.04.2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Boguty-Pianki     Dz. Urz. Woj. Maz., poz.3528
186 16.04.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy 1905 Roku      
187 16.04.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Racławickiej      
188 16.04.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy Alei Szucha 2/4      
189 16.04.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości położonej w Warszawie w Dzielnicy Śródmieście      
190 16.04.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w Legionowie przy ulicy Stanisłąwa Konarskiego 11      
191 18.04.2012r. w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2012 r. na terenie województwa mazowieckiego i dodatkowego wynagrodzenia za udział w pracach komisji lekarskich      
192 19.04.2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jednorożec     Dz. Urz. Woj. Maz., poz.3672
193 24.04.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany części nieruchomości będącej własność Skarbu Państwa położonej w Zalesiu Górnym przy ul.Jelonka 2 na nieruchomość będącą własnością Gminy Piaseczno położoną w Zalesiu Górnym przy ul.Koralowych Dębów 25 uchylone zarz.nr 473 z 14.11.2012r.  
194 24.04.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Celejów gmina Wilga na części nieruchomości stanowiących współwłasność osób fizycznych położone w miejscowości Celejów gmina Wilga      
195 24.04.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Zawidz Mały, gmina Zawidz      
196 24.04.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Józefów uchylone zarz. nr 209 z 13.05.2013r.  
197 24.04.2012r. zmieniające zarzędzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Łagów gmina Przyłęk      
198 24.04.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie i gminie Nur      
199 24.04.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Asfaltowej 2      
200 24.04.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie w Dzielnicy Targówek uchyl.zarz. nr 417 z 30.08.2013r.  
201 24.04.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Kowala gmina Kowala      
202 24.04.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej gminie Rzekuń, obręb Nowa Wieś Wschodnia      
203 24.04.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Gminy Lutocin części nieruchomości położonych w gminie i obrębie Lutocin      
204 24.04.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny części nieruchomości położonej w Szydłowcu przy ulicy Kościuszki 194      
205 24.04.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa położonej w Nowym Dworze Mazowieckim      
206 24.04.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Nosarzewo Borowe, gmina Szydłowo      
207 24.04.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Archiwum Państwowemu M.St. Warszawy bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomością stanowiącą własność Skarbu Państwa położoną w Otwocku przy ulicy Górnej 7 zm.zarz. nr 377 z 30.08.2012r.  
208 24.04.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Stołeczną Policji w Warszawie o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do części zabudowanej nieruchomości położonej w Piasecznie przy ulicy Puławskiej 44      
209 24.04.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Stołeczną Policji w Warszawie o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do części zabudowanej nieruchomości położonej w Wołominie przy ulicy Piłsudskiego 57      
210 24.04.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do części nieruchomości położonej w obrębie i gminie Kadzidło      
211 24.04.2012r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert dotyczących realizacji zadania z zakresu rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" zm.zarz. nr 212 z 26.04.2012r.  
212 26.04.2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert dotyczących realizacji zadania z zakresu rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej"      
213 26.04.2012r. sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Warszawie przy ul. Żołnierzy Wyklętych      
214 27.04.2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Platynowej 10      
215 27.04.2012r. w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli przedsiębiorców w zakresie przestrzegania obowiązków wynikających z pozwolenia na nabywanie. przechowywanie lub używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

zm.zarz. nr 395 z 20.09.2012r.

uchylone zarz. nr 141 z 28.03.2013r.

 
216 27.04.2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu kwalifikującego oferty składane do "Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat realizowanego w latach 2011-2013 MALUCH"      
217 30.04.2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstwa państwowego poz nazwą: Stołeczne Przedsiębiorstwo Handlu Opałem i Materiałami Budowlanymi z siedzibą w Warszawie     Dz. Urz.poz 4126 z 2012r.
217a 2.05.2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i zasad działania terenowych komisjii do spraw szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódz, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę     Dz.Urz. poz. 4144 z 2012 r.
217b 2.05.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Markowskiej 18 a      
218 7.05.2012r. w sprawie powołania Zespołu do oceny formalnej wniosków organów prowadzących oraz kwalifikacji szkoły do objęcia wsparciem finansowym w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - "Cyfrowa szkoła"      
219 9.05.2012r. w sprawie systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie w zakresie elektronicznej komunikacji za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP      
220 14.05.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Warszawskiej      
221 14.05.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu udziału Skarbu Państwa we własności nieruchomości położonej w Szydłowcu przy ulicy Kolejowej 3      
222 14.05.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Wieniawa gmina Wieniawa      
223 14.05.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Prażmowie przy ulicy Czołchańskiego i Puszczyka      
224 14.05.2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Lipsku     Dz.Urz. poz. 4112 z 2012 r.
225 16.05.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości RSP Rasztów, gmina Klembów      
226 18.05.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny części nieruchomości położonej w miejscowości Wsoła, gmina Jedlińsk      
227 18.05.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Bernardyńskiej 19      
228 18.05.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku na nieruchomości położonej w gminie i obrębie Nur zm.zarz. nr 372 z 27.08.2012r.  
229 18.05.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Miasta Mława nieruchomości położonej w Mławie przy ulicy Reymonta zm.zarz. nr 41 z 1.02.2013r.  
230 18.05.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Postępu      
231 18.05.2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Białobrzegi, gmina Nieporęt      
232 18.05.2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Wilczkowice Górne gmina Kozienice      
233 18.05.2012r.  w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez  Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w obrębie i gminie Grudusk      
234 22.05.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny lokalu użytkowego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lipiny gmina Przyłęk wraz z odpowiadającym udziałem w prawie własności budynku i gruntu      
235 22.05.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Wołominie przy ulicy Sikorskiego 97      
236 22.05.2012r. w sprawie wyrażenia zgody ma sprzedaż na rzecz współużytkowników wieczystych nieruchomości gruntowych będących własnością Skarbu Państwa położonych w miejscowości Glina, Gmina Celestynów

zm.zarz. nr 376 z 30.08.2012r.

uchylone zarz. nr 214 z 13.05.2013r.

 
237 22.05.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Zawidz Mały gmina Zawidz      
238 23.05.2012r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert dotyczących realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej      
239 25.05.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Borzymowskiej 34/36 oraz w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu      
240 25.05.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany części  nieruchomości stanowiących własność Miasta Stołecznego Warszawy na nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa pozostające w użytkowaniu wieczystym Miasta Stołecznego Warszawy      
241 28.05.2012r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia  prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz wysokości stawek procentowych tych bonifikat     Dz.Urz. poz. 4556 z 2012 r.
242 28.05.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdujacego się na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Pawiej 30      
243 28.05.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdujacego się na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Platynowiej 10      
244 31.05.2012r. w sprawie zasięgu terytorialnego dodatkowego lotniczego przejścia granicznego Warszawa/Modlin uchylona zarz Nr 324 z 13.07.2012r.  
245 31.05.2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Prażmów     Dz.Urz. poz. 4492 z 2012 r.
246 31.05.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Powiatu Żuromińskiego nieruchomości położonej w gminie i obrębie Żuromin      
247 31.05.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w gminie Lipowiec Kościelny, obręb Turza Mała      
248 31.05.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Szewskiej      
249 31.05.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny części nieruchomości położonych w Garwolinie zm.zarz. nr 445 z 30.10.2012r.  
250 31.05.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego znajdujacego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Rozbrat 28/30      
251 31.05.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdujacego się na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Pawiej 30      
252 31.05.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Powsińskiej      
253 31.05.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali znajdujacych się w budynku na nieruchomości położonej w miejscowości Garbatka Letnisko (Podlas) gmina Garbatka Letnisko      
254 31.05.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Kolejowej      
255 31.05.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Dzieci Warszawy      
256 31.05.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Homera 14a      
257 31.05.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez  Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w miejscowości Borowie przy ulicy Sasimowskiego 10      
258 1.06.2012r. w sprawie przeprowadzenia wyborów ponownych do Rady Miejskiej w Tłuszczu     Dz.Urz. poz. 4493 z 2012 r.
259 6.06.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w gminie Słubice, obęb Świniary      
260 6.06.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdujacego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Klarysewskiej 57A      
261 6.06.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Kolegialnej 15      
262 6.06.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Bielskiej      
263 6.06.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Zabrodzie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa położonej w miejscowości Głuchy, gmina Zabrodzie      
264 6.06.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Góra Kalwaria części zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Linin, gmina Góra Kalwaria      
265 6.06.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany części nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa położonej w miejscowości Truskaw, gmina Izabelin na nieruchomość stanowiącą własność osób fizycznych położoną w miejscowości Trauskaw, gmina Izabelin      
266 6.06.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Belwederskiej 44B      
267 6.06.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa położonej w miejscowości Henryków Urocze, gmina Piaseczno      
268 6.06.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Warszawskiej 13      
269 6.06.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowzny na rzecz Gminy Mała Wieś prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w gminie i obrębie Mała Wieś      
270 6.06.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowzny na rzecz Powiatu Ciechanowskiego nieruchomości położonej w Ciechanowie przy ulicy Warszawskiej 34      
271 6.06.2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa częśći nieruchomości położonej w miejscowości Łagów gmina Przyłęk      
272 6.06.2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa częśći nieruchomości położonej w miejscowości Łaguszów gmina Przyłęk      
273 6.06.2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa częśći nieruchomości położonej w miejscowości Łaguszów gmina Przyłęk      
274 6.06.2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Łaguszów gmina Przyłęk      
275 6.06.2012r. w sprawie określenia zadań Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze województwa mazowieckiego uchylone zarz. nr 76 z 21.02.2013r.  
276 8.06.2012r. w sprawie ustalenia "Zasad planowania i wykonywania budżetu Wojewody Mazowieckiego w układzie zadaniowym"      
277 14.06.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w gminie Słubice, obręby Wiączemin Polski i Świniary      
278 14.06.2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w gminie Słubice, obręb Świniary      
279 14.06.2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w gminie Słubice, obręb Wiączemin Polski      
280 14.06.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości gruntowej położonej w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Mireckiego      
281 14.06.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Kamień gmina Białobrzegi uchylone zarz. nr 387 z 14.08.2013r.  
282 14.06.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowzny na rzecz Powiatu Pruszkowskiego z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Pruszkowie przy ulicy Ireny 6 i 8      
283 21.06.2012r. w sprawie zasad kalkulacji opłaty wynikającej z dodatkowych kosztów związanych z udostępnianiem informacji publicznej w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie zm.zarz. nr 227 z 24.05.2013r.  
284 26.06.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu      
285 26.06.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku na nieruchomości połozonej w Warszawie przy ul. Sienkiewicza 3      
286 26.06.2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w gminie Słubice, obręb Wiączemin Polski      
287 26.06.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości gruntowej położonej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Piłsudskiego      
288 26.06.2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w gminie Słubice, obręb Świniary      
289 26.06.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w gminie Radzanowo, obręb Boryszewo Stare i Stróżewko      
290 27.06.2012r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na terenie województwa mazowieckiego

zm.zarz. nr 491 z 10.10.2013r.

zm.zarz. nr 104 z 13.03.2014r.

zm.zarz. nr 378 z 4.08.2014r.

zm.zarz. nr 415 z 20.08.2014r.

zm.zarz. nr 98 z 27.02.2015r.

zm.zarz. nr 125 z 12.03.2015r.

zm.zarz. nr 154 z 31.03.2015r.

zm. zarz. nr 294 z 18.06.2015r.

zm.zarz. nr 343 z 15.07.2015r.

zm.zarz. nr 506 z 3.08.2015r.

zm. zarz. nr 369 z 19.07.2016r.

zm. zarz. nr 378 z 7.07.2017r.

zm.zarz. nr 642 z 18.12.2017r.

zm. zarz. nr 108 z 9.03.2018r.

zm. zarz nr 831 z dn. 14.11.2018r.

Statuty stacji sanitarno-epidemiolo- gicznych znajdują się na ich stronach internetowych
291 29.06.2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Paprotnia      
292 29.06.2012r w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy W Lubowidzu      
293 29.06.2012r w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul.Targowej 26/30      
294 29.06.2012r w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w miejscowości Sadowne      
295 29.06.2012r w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Krasińskiego      
296 29.06.2012r w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Związkowej      
297 29.06.2012r w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny części nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Dzikiej Kaczki      
298 29.06.2012r w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Radomiu przy ul. Starowolskiej 11b uchylone zarz nr 354 z 30.07.2013r.  
299 29.06.2012r w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Laskowcu przy ul. Mazurskiej 30      
300 29.06.2012r zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Goszczyńskiego 1      
301 29.06.2012r zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Prostej i Paryskiej      
302 02.07.2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady gminy Olszewo -Borki      
303 04.07.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Sawice -Wieś gmina Repki      
304 06.07.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność m. st. Warszawy  położonej w WArszawie przy ul. Grójeckiej 16      
305 06.07.2012r. w sprawie przeprowadzenia wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania      
306 09.07.2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Obryte      
307 10.07.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w Lubowidzu przy ul. Jana Pawła II      
308 10.07.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu  Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Góry      
309 10.07.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę  części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Prawniczej      
310 10.07.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę  części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Związkowej 31      
311 10.07.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Dzieci Warszawy róg Rydzyńskiej      
312 10.07.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicyR. Statkowskiego 25      
313 10.07.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Stellera 15      
314 10.07.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Kolegialnej 15      
315 10.07.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości położonej w miejscowości Sadowne gmina Sadowne      
316 10.07.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Przyłęckiej 32      
317 10.07.2012r. w sprawie wyrażenie zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Sakrbu Państwa połozonej w Radomiu przy ul. Zakręt 7 i 9      
318 11.07.2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie uchylenia zarządu komisarycznego oraz likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe "HOLDBUD" w Warszawie      
319 12.07.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa  nieruchomości położonej w miejscowości Świerże Górne, gmina Kozienice      
320 12.07.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w gminie Opinogóra Górna, obręb Załuże-Imbrzyki      
321 12.07.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Złocienia 3      
322 12.07.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Karczew przy ul. Świderskiej      
323 12.07.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa  nieruchomości położonej w Otwocku przy ul. Tatrzańskiej      
324 13.07.2012r. w sprawie zasięgu terytorialnego stałego przejścia granicznego Warszawa- Modlin      
325 18.07.2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Tarczynie     Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012r. poz.5864
326 18.07.2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Celestynów     Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012r. poz.5865
327 18.07.2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Baranów     Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012r. poz.5866
328 18.07.2012r. w sprawie wrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Agencji Rezerw Materiałowych w Warszawie nieruchomości położonej w gminie i obrębie Brok      
329 18.07.2012r. zmieniające zarzadzenie w sprawie zasad rachunkowości w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie     załaczniki dostępne w Biurze Administracyjno - Budżetowym
330 18.07.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w gminie Stara Biała. obręb Brwilno      
331 18.07.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Ciechanowie, obręb Śmiecin      
332 18.07.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w gminie Słubice. obręb Świniary      
333 18.07.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w gminie Słubice. obręb Świniary      
334 18.07.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali mieszkalnych nr 1 i nr 2 znajdujących się w budynku na nieruchomości położonej w Gąbinie przy ulicy Stary Rynek 12      
335 18.07.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Bagatela 14      
336 18.07.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa  lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Sulejówku przy ulicy Kasprowicza 4      
337 18.07.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa  nieruchomości położonej w Ciechanowie przy ulicy Orylskiej

zm. zarz. nr 271 z 7.06.2013r.

uchylone zarz. nr 373 z 30.07.2014r.

 

 
338 18.07.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Wareckiej 17 oraz ulicy Żółkiewskiego 34 uchylone zarz. nr 500 z 7.12.2012r.  
339 18.07.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa  części nieruchomości położonej w Karczewie przy ulicy Piłsudskiego uchylone zarz. nr 393 z 14.08.2013r.  
340 18.07.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa  w formie darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Przytyk przy ulicy Rynek 34      
341 18.07.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa  nieruchomości położonej w obrębie Rokicie, gmina Mochowo      
342 24.07.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Zawidz Kościelny, gmina Zawidz      
343 24.07.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Zawidz Mały, gmina Zawidz      
344 25.07.2012r. w sprawie oddania w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Białorzegach przy ulicy Żeromskiego 53      
345 25.07.2012r. w sprawie wyborów zuzpełniających do Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą     Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012r. poz.5670
346 25.07.2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sanniki     Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012r. poz.5671
348 27.07.2012r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektem pod nazwą "Elektroniczna platforma wymiany obiegu dokumentów administracji rządowej województwa mazowieckiego (EPWiOD)"      
349 27.07.2012r. w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnych dla ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego pracowników pedagogicznych zatrudnionych w publicznych placówkach opekuńczo-wychowawczych      
350 31.07.2012r. w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli przestrzegania warunkó utrwalania przebiegu imprez masowych

zm.zarz. nr 89 z 1.03.2013r.

zm.zarz. nr 422 z 3.09.2013r.

zm.zarz. nr 37 z 31.01.2014r.

uchylono zarz. nr 473 z 19.09.2014r.

 
351 3.08.2012r. w sprawie zasad gospodarowania środkami trwałymi oraz zasad prowadzenia gospodarki magazynowej majątku Obrony Cywilnej w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie

zm.zarz. nr 418 z 27.09.2012r.

uchylone zarz. nr 507 z 22.10.2014r.

 
352 3.08.2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie Zakładowego Planu Kont, polityki rachunkowości oraz obiegu dokumentów finansowo-księgowych      
353 08.08.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości połozonej w Warszawie przy ul. Koźmiana 2      
354 08.08.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości połozonej w gminie Słubice obręb Świniary      
355 10.08.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej we wsi Obory, gmina Konstancin - Jeziorna      
356 10.08.2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Agencję Mienia Wojskowego darowizny na rzecz Gminy Miasta Radom nieruchomości stanowiącej zasób nieruchomości Skarbu Państwa -Agencji Mienia Wojskowego, położonej w Radomiu przy ulicy Lubelskiej      
357 10.08.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany cześci nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Garwolinie na nieruchomość stanowiącą własność skarbu Państwa oddaną we współużytkowanie wieczyste osobom fizycznym położoną w Garwolinie

zm.zarz. nr 494 z 30.11.2012r.

uchylone zarz. nr 81 z 28.02.2013r.

 
358 14.08.2012r. w sprawie nadania Statutu Mazowieckiemu Urzęgowi Wojewódzkiemu w Warszawie zarz Nr 260 z 29.05.2014r. Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012r. poz.7300
359 16.08.2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Gozdowo     Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012r. poz.5990
360 16.08.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Kozietulskiego 4B      
361 16.08.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w miejscowości Wilga gmina Wilga      
362 16.08.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Moniuszki 4c      
363 16.08.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego  w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Brazylijskiej 10 B      
364 16.08.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulizy Obwodowej      
365 16.08.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Miasta Mińsk Mazowiecki nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej we wsi Stojadła gmina Mińsk Mazowiecki      
366 27.08.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Szlachecki Las gmina Przyłęk      
367 27.08.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Królewskiej uchylone zarz. nr 495 z 10.10.2013r.  
368 27.08.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału wynoszącego 1/2 w nieruchomości gruntowej położonej w Wołominie przy ulicy Miłej 33      
369 27.08.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w miejscowości Rudki gmina Przyłęk      
370 27.08.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji położonej w Łomiankach przy ulicy Warszawskiej 87      
371 27.08.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do lokalu mieszkalnego znajdujacego się na nieruchomości gruntowej położonej w Białobrzegach przy ulicy Żeromskiego 53      
372 27.08.2012r. zmieniajace zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku na nieruchomości położonej w gminie i obrębie Nur      
373 27.08.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiacych własność Skarbu Państwa położonych w Warszawie przy ulicy Ibisa i ulicy Gruchacza na nieruchomości stanowiące własność osoby prawnej położone w Warszawie przy ulicy Puławskiej      
374 30.08.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Walecznych 4/6      
375 30.08.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdujacego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Brazylijskiej 10      
376 30.08.2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa położonych w miejscowości Glina, Gmina Celestynów      
377 30.08.2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Archiwum Państwowemu M.St. Warszawy bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomością stanowiącą własność Skarbu Państwa położoną w Otwocku przy ulicy Górnej 7      
378 31.08.2012r. w sprawie likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Stołeczne Przedsiębiorstwo Handlu Opałem i Materiałami Budowlanymi z siedzibą w Warszawie

zm.zarz. nr 279 z 17.06.2013r.

zm. zarz. nr 94 z 7.03.2014r.

Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012r. poz. 6077
379 6.09.2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Warszawie oraz powołania jej członków      
380 6.09.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości położonej w Garwolinie przy ulicy Jagodzińskiej 10      
381 7.09.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Powązkowskiej 80      
382 11.09.2012r. w sprawie wyborów uzupeniających do Rady Gminy Czerwonka     Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012r. poz. 6310
383 11.09.2012r. w sprawie powołania Komisji oceniającej przydatność składników majątku Obrony Cywilnej uchylono zarz. nr 484 z 6.10.2014r.  
384 11.09.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Płocku, obręb Podolszyce-Borowiczki      
385 11.09.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości PAN Jastrzębiec przy ulicy Ogrodowej 6, gmina Lesznowola      
386 11.09.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego na nieruchomości położonej w miejscowości Pilawa pozotsającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
387 11.09.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do lokalu mieszkalnego znajdujacego się na nieruchomości położonej w Siedlcach przy Bolesława Prusa 16-18      
388 11.09.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Mieszka I      
389 11.09.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Wilczkowice Górne gmina Kozienice      
390 11.09.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Tygodniowej      
391 11.09.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej Sadowne gmina Sadowne      
392 11.09.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Ciepielów gmina Ciepielów      
393 19.09.2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Góra Kalwaria oraz na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonych  w Górze Kalwarii przy ulicach: Dominikanskiej, 3-go Maja, Kalwaryjskiej i Wojska Polskiego      
394 20.09.2012r. w spawie powołania zespołu oceniającego projekty nadesłane w ramach wojewódzkiej eliminacji do konkursu Europejskiej Nagrody w dziedzinie Zapobiegania Przestępczośc (ECPA)      
395 20.09.2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przestrzegania kontroli przedsiębiorców w zakresie przestrzegania obowiązków wynikających z pozwolenia na nabywanie, przechowywanie lub używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego      
396 20.09.2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw analizy wniosków o dofinansowanie zadań zawartych w "Programie na rzecz społeczności romskiej w Polsce"      
397 20.09.2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Warszawie oraz powołania jej członków      
398 20.09.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Mieszka I      
399 20.09.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Dolnej 8      
400 20.09.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Zabranieckiej      
401 20.09.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie części nieruchomości położonej w warszawie na terenie Dzielnicy Białołęka      
402 20.09.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Kazimierza Wielkiego 6B      
403 20.09.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa samodzielnego lokalu znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w obrębie Gołotczyzna, gmina Sońsk      
404 20.09.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Sawice-Wieś gmina Repki uchylone zarz. nr 434 z 17.09.2013r.  
405 20.09.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Stalowej 3      
406 20.09.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Michałówka gmina Kozienice      
407 20.09.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Sękocińskiej 6      
408 20.09.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu w budynku znajdującym się na nieruchomości położonej w Garwolinie przy Alei Legionów 44a uchylone zarz Nr 360 z 30.07.2013r.  
409 20.09.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę między Skarbem Państwa a Gminą Maków Mazowiecki udziałów we współwłasności nieruchomości położonej w Makowie Mazowieckim przy ulicy Moniuszki 6      
410 20.09.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do części nieruchomości położonej w miejscowości Bielany      
411 25.09.2012r. w sprawie powołania Zespołu realizacyjnego do spraw projektu pod nazwą "Elektroniczna platforma wymiany i obiegu dokumentów administracji rządowej województwa mazowieckiego (EPWiOD)

zm.zarz. nr 306 z 27.06.2013r.

zm.zarz. nr 406 z 19.08.2014r.

uchylone zarz. nr 289 z 6.06.2016r.

 
412 25.09.2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie uchylenia zarządu komisarycznego oraz likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe "Holdbud" w Warszawie     Dz.Urz. Woj. maz. poz.6554
413 27.09.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Bagatela 14      
414 27.09.2012r. w sprawie wyznaczenia Rzecznika Dyscyplinarnego dla Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Mazowieckim uchylone zarz. nr 599 z 30.10.2017r.  
415 27.09.2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego dla Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Mazowieckim      
416 27.09.2012r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji przeprowadzania inwentaryzacji w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie" zm.zarz. nr 508 z 27.09.2016r.  
417 27.09.2012r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie      
418 27.09.2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad gospodarowania środkami trwałymi oraz zasad prowadzenia gospodarki magazynowej majątku Obrony Cywilnej w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie      
419 27.09.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w miejscowości Lipiny gmina Przyłęk      
420 27.09.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu w budynku znajdującym się na nieruchomości położonej w Płocku przy Placu Obrońców Warszawy 6      
421 27.09.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali użytkowych znajdujących się w budynku na nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Kilińskiego 8A      
422 1.10.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz współużytkowników wieczystych nieruchomośći stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Mińsku Mazowieckim uchylone zarz. nr 328 z 01.07.2014r.  
423 1.10.2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Teresin     Dz.Urz. Woj. maz. poz.6695
424 3.10.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oddanej w użytkowanie wieczyste Gminy Miasta radomia na część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Radomia      
425 3.10.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na rozbudowę, nadbudowę  i przebudowę obiektów budowlanych na nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Bolesława Limanowskiego 29a pozostającej w trwałym zarządzie Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Radomiu      
426 5.10.2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Łaskarzew     Dz.Urz. Woj. maz. poz.6763
427 5.10.2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Skórcu     Dz.Urz. Woj. maz. poz.6764
428 8.10.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa położonej w miejscowości Władzin, Gmina Kołbiel zm.zarz. nr 328 z 8.07.2013r.  
429 10.10.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa położonej w miejscowości władzin, Gmina Kołbiel      
430 10.10.2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Promnie     Dz.Urz. Woj. maz. poz.6827
431 12.10.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Suchodół Włościański gmina Sabnie uchylone nr 378 z 7.08.2013r.  
432 16.10.2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Krasne     Dz.Urz. Woj. maz. poz.6915
433 16.10.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Miodowej 6      
434 16.10.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Miasta Stołecznego Warszawy położonej w Warszawie w Dzielnicy Targówek zm. zarz. nr 516 z 21.12.2012r.  
435 18.10.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonych w Ostrołęce przy ulicy gen. Tomasza Turskiego      
436 18.10.2012r. w sprawie wyrażenia zgody z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Gorzewo, gmina Gostynin      
437 18.10.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej włąsność Skarbu Państwa położonej w Siedlcach przy ulicy Kolejowej        
438 22.10.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Agencję Mienia Wojskowego z zasobu nieruchomości - Agencji Mienia Woskowego nieruchomości położonej w Chlewiskach przy ulicy Czachowskiego 47 oraz udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości      
439 25.10.2012r. w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw bezpieczeństwa imprez sportowych uchylone zarz. nr 48 z 29.01.2016r.
440 30.10.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na odstapienie od przetargowego trubu zawarcia umowy użytkowania nieruchomości położonej w warszawie przy ulicy Lewartowskiego i Anielewicza

zm.zarz. nr 57 z 8.02.2013r.

uchylone zarz. nr 625 z 24.12.2013r.

 
441 30.10.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do części nieruchomości położonej w miejscowości Maciejowice przy ulicy Kościelnej      
442 30.10.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na odfdanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Kozietulskiego 4 B      
443 30.10.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w gminie Słubice, obręb Wiączemin Polski      
444 30.10.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany części nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w obrębie Marianów Lucieński, gmina Gostynin na część nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej położonej w obrębie Marianów Lucieński, gmina Gostynin      
445 30.10.2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny części nieruchomości położonych w Garwolinie      
446 2.11.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Gminy Ojrzeń nieruchomości położonej w gminie i obrębie Ojrzeń      
447 2.11.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny na rzecz Gminy Mała Wieś prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w gminie i obrębie Mała Wieś      
448 2.11.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Legionowie przy ulicy Jagiellońskiej 26b pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji      
449 5.11.2012r. w sprawie przeprowadzenia ćwiczenia uzupełniającego z zakresu zarządzania kryzysowego pod kryptonimem "CMX 2012"      
450 6.11.2012r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej sładników rzeczowych majątku ruchomego Obrony Cywilnej      
451 9.11.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Siedlcach przy ulicy Starowiejskiej zm.zarz. nr 513 z 21.12.2012r.  
452 9.11.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonych w obrębie i gminie Łyse      
453 9.11.2012r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Transportu Drogowego w Radomiu      
454 14.11.2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Radziejowice      
455 14.11.2012r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Farmaceutycznemu w Warszawie uchylone zarz Nr 22 z 21.01.2015r.  
456 14.11.2012r. w sprawie planowania i relizacji w województwie mazowieckim zadań na potrzeby obronne państwa przez podmioty lecznicze oraz jednostki samorządu terytorialnego

zm.zarz. nr 415 z 3.08.2016r.

zm.zarz. nr 641 z 15.12.2017r.

 
457 14.11.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w gminie i obrębie Mława      
458 14.11.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w gminie i obrębie Sanniki      
459 14.11.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w miejscowości Izbica w gminie Serock      
460 14.11.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na  nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Mieszka I 13      
461 14.11.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego nr 2 znajdującego się w budynku na  nieruchomości położonej w Laskowcu przy ulicy Mazurskiej 30      
462 14.11.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie części  nieruchomości położonej w Legionowie przy ulicy Jagiellońskiej 26b pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji      
463 14.11.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Czerwonka Parcele, gmina Sochaczew      
464 14.11.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa położonej w Niegowie, gmina Zabrodzie      
465 14.11.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowiny nieruchomości położonej w miejscowości Orońsko gmina Orońsko      
466 14.11.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w obrębie Stropkowo, gmina Zawidz zm.zarz. nr 8 z 4.01.2013r.  
467 14.11.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Liszki gmina Repki      
468 14.11.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w gminie Wyszogród, obręb Chmielewo      
469 14.11.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w gminie Wyszogród, obręb Chmielewo      
470 14.11.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w gminie Wyszogród, obręb Chmielewo      
471 14.11.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w gminie Wyszogród, obręb Chmielewo      
472 14.11.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w obrębie Sierakowo, gmina Przasnysz      
473 14.11.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany części nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, położonej w Zalesiu Górnym przy ul.Jelonka 2 na nieruchomość będącą własnością Gminy Piaseczno, położoną w Zalesiu Górnym przy ul. Koralowych Dębów 25      
474 14.11.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w Glinojecku przy ulicy Płockiej 20      
475 15.11.2012r. w sprawie organizacji i przeprowadzenia ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego pod kryptonimem "KOZIENICE 2012"      
476 19.11.2012r. w sprawie przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 98 położonego w Warszawie przy ul. Korczyńskiej 8 zm. zarz. nr 425 z 9.09.2013r.  
477 21.11.2012r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszwie

zm.zarz. nr 517 z 27.12.2012r.

zm.zarz. nr 143 z 29.03.2013r.

zm.zarz. nr 85 z 27.02.2014r.

uchylone zarz. nr 377 z 31.07.2014r.

 
478 21.11.2012r. w sprawie systemów wykonywania czynności kancelaryjnych w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie

zm. zarz. nr 491 z 28.11.2012r.

zm.zarz. nr 144 z 2.04.2013r.

zm.zarz. nr 290 z 21.06.2013r.

zm.zarz. nr 59 z 14.02.2014r.

zm.zarz. nr 192 z 16.04.2014r.

zm.zarz. nr 144 z 24.03.2015r.

zm.zarz. nr 288 z 19.06.2015r.

zm.zarz. nr 586 z 20.08.2015r.

zm.zarz. nr 959 z 9.09.2015r.

zm.zarz. nr 1056 z 13.10.2015r.

zm.zarz. nr 485 z 12.09.2016r.

zm.zarz. nr 573 z 2.12.2016r.

zm.zarz. nr 46 z 06.02.2018r.

zarz.zm. nr 190 z 23.05.2018

 

 
479 22.11.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Radomiu przy Alei Wojska Polskiego      
480 23.11.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Mieszka I 11      
481 23.11.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Kazimierza Pułaskiego 9 pozostającej w trwałym zarządzie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie      
482 23.11.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ulicy Miłej      
483 23.11.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Ostrówek gmina Łochów      
484 23.11.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Rawica gmina Tczów uchylone zarz. nr 561 z 6.11.2013r.  
485 23.11.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Skwierczyn Dwór gmina Repki      
486 23.11.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości grunowej położonej w Sulejówku przy Paderewskiego 103 i 103A uchylone zarz. nr 84 z 27.02.2014r.  
487 23.11.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonych w gminie Ciechanów, obręb Ujazdowo      
488 23.11.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warce      
489 23.11.2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w miejscowości Wilga gmina Wilga      
490 23.11.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w miejscowości Grabów nad Pilicą gmina Grabów nad Pilicą pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
491 28.11.2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykonywanie czynności kancelaryjnych w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie      
492 28.11.2012r. wyrażenie zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w gminie i obrębie Mała Wieś      
493 29.11.2012r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Wojewody Mazowieckiego w 2013 r. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego" zm.zarz. nr 192 z 9.05.2013r.  
494 30.11.2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Garwolinie na nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa oddaną we współużytkowanie wieczyste osobom fizycznym położoną w Garwolinie      
495 3.12.2012r. zmieniajace zarządzenie w sprawie wyznaczenia zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego dla Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Mazowieckim      
496 7.12.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Miasta Radom nieruchomości położonej w Radomiu, obręb Żakowice zm.zarz. nr 113 z 26.03.2013r.  
497 7.12.2012r. w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dla ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych uchylone zarz nr 339 z 22.07.2013r  
498 7.12.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w obrębach Ławy i Goworki, gmina Rzekuń      
499 7.12.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji położonej w Konstancinie Jeziornie przy ulicy Ogrodowej 1      
500 7.12.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa położonej w Konstancinie Jeziornie przy ulicy Wareckiej 17 oraz ulicy Żółkiewskiego 34 uchylone zarz. nr 310 z 1.07.2013r.  
501 7.12.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Wierzbickiej      
502 7.12.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowo wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ulicy Dębowej      
503 10.12.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do części nieruchomości położonej w obrębie i gminie Naruszewo      
504 14.12.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości polożonej w Kozienicach przy ulicy Kochanowskiego 15      
505 14.12.2012r. w sprawie określenia zakresu kompetencji i zadań wykonywanych przez Wicewojewodę Mazowieckiego uchylone zarz. nr 237 z 24.05.2013r.  
506 14.12.2012r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Inspekcji Handlowej w Warszawie zm.zarz. nr 623 z 22.12.2014r.  
507 21.12.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Garwolinie      
508 21.12.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Oboźnej 3/5      
509 21.12.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej wOstrołęce, obręb 0003-3      
510 21.12.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Przyłęk, gmina Przyłęk      
511 21.12.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Osiny, gmina Gostynin

zm.zarz. nr 111 z 22.03.2013r.

uchylone zarz. nr 413 z 27.08.2013r.

 
512 21.12.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości położonej w miejscowości Koszary, gmina Iłża      
513 21.12.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Siedlcach przy ulicy Starowiejskiej      
514 21.12.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Zegrze Południowe Rybaki gmina Nieporęt      
515 21.12.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Miasta Stołecznego Warszawy położonej w Warszawie przy ulicy Ostronoga 23      
516 21.12.2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Miasta Stołecznego Warszawy położonej w Warszawie w Dzielnicy Targówek      
517 27.12.2012r. zmieniajace zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie      
518 28.12.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w gminie Brwinów, obręb Otrębusy      
519 28.12.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali użytkowych znajdujących się w budynku na nieruchomości położonej w Płocku przy Placu Dąbrowskiego 1      
520 28.12.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ulicy Wierzbickiej 26/44      
521 31.12.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny udziału w nieruchomości położonej w miejscowości Ceranów gmina Ceranów      
522 31.12.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w Wyśmierzycach Plac Wolności 11      
523 31.12.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Dziurków gmina Solec nad Wisłą      
524 31.12.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny części nieruchomości położonej w miejscowości Miętne gmina Garwolin zm.zarz. nr 284 z 17.06.2013r.  
525 31.12.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Gminy Szczawin Kościelny nieruchomości położonej w gminie i obrębie Szczawin Kościelny      
526 31.12.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Pilawa gmina Pilawa      
527 31.12.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Gminy Drobin nieruchomości położonej w Drobinie przy ulicy Płońskiej      
528 31.12.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Gminy Grudusk udziału we współwłasności nieruchomości położonej w Grudusku przy ulicy Ciechanowskiej 55      
529 31.12.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny na rzecz Miasta Ostrołęka prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Ostrołęce przy ulicy Bohaterów Westerplatte      
530 31.12.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny na rzecz Gminy Pułtusk prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Pułtusku, obręb 19      
531 31.12.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Gminy Dzierzgowo części nieruchomości położonej w gminie i obrębie Dzierzgowo      
532 31.12.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Gminy Strzegowo nieruchomości położonej w gminie Strzegowo, obręb Strzegowo Osada      
             
Podziel / Share
Magdalena Krakowiak-Wąsik, 03.01.2012, Ilość wejść: 16263, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

do góry