Pomoc dla niepełnosprawnych

Zarządzenia

Zarządzenia Wojewody Mazowieckiego 2012 rok

Poniżej znajduje się lista zarządzeń wydanych przez Wojewodę Mazowieckiego w 2012 roku.

 

                                                                                                                                                                         

Nr. Data Tytuł Pobierz

Zmiany/Uchylenie

Pobierz Uwagi
1 03.01.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do części nieruchomości położonej w gminie i obrębie Różan      
2 03.01.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w gminie Płoniawy-Bramura, obręb Szczuki      
3 03.01.2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w gminie i obrębie Mława      
4 4.01.2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Mazowieckiemu Urzędowi Wojewódzkiemu     Dz.Urz.z 2012r. poz.2024
5 04.01.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Warszawianka przy ulicy Uroczej, gmina Lesznowola      
6 04.01.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ulicy Młynarskiej 6      
7 04.01.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Radomiu przy ulicach Andrzeja Struga i Stanisława Zbrowskiego      
8 04.01.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w gminie Radzanowo, obręb Boryszewo Stare i Stróżewko      
9 04.01.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ulicy Norberta Barlickiego      
10 04.01.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Radomiu      
11 04.01.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonych w miejscowościach Wrzos i Podkanna gmina Przytyk      
12 04.01.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części pomieszczeń w budynku położonym w Ostrołęce przy ulicy Targowej 4      
13 04.01.2012r. w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2012 roku na terenie województwa mazowieckiego i dodatkowego wynagrodzenia za udział w pracach komisji lekarskich uchylone zarządzeniem Nr 61 z dnia 6.02.2012r.  
14 10.01.2012r. wybory uzupełniające do Rady Gminy Chlewiska     Dz.Urz. Woj.Maz. z 2012 r. poz. 438
15 10.01.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Łaguszów gmina Przyłęk uchylone zarz. nr 190 z 7.05.2013r.  
16 10.01.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Łaguszów gmina Przyłęk uchylone zarz. nr 206 z 9.05.2013r.  
17 10.01.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Garwolinie przy ul. Stachowskiego uchylone zarz. nr 248 z 21.05.2014r.  
18 10.01.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji w Warszawie przy ul. Wilczej      
19 10.01.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 72 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji w Warszawie      
20 10.01.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ul. Wrocławskiej      
21 10.01.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Czarnolas gmina Policzna      
22 10.01.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Płocku przy ul. Kolejowej 8      
23 10.01.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Mińsku Mazowieckim przy ul. dr Jana Huberta 5      
24 10.01.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Nasielsku przy ul. Polskiej Granicy Wojskowej 83      
25 10.01.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ulicy Tokarskiej      
26 10.01.2012r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ul. Obrońców      
27 10.01.2012r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ul. Kurpiowskiej      
28 10.01.2012r w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej o wydanie decyzji o przekazaniu trwałego zarządu przysługującego do części nieruchomości położonej w miejscowości Tarczyny gmina Lidzbark      
29 12.01.2012r zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Kuratorium Oświaty      
30 20.01.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Goszczyńskiego 1 zm. zarz. nr 300 z 29.06.2012r.  
31 20.01.2012r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Hucie Podgórnej Popowo A, gmina Somianka      
32 20.01.2012r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Siedlcach      
33 20.01.2012r w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ulicy Kościuszki 27      
34 20.01.2012r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w miejscowości Wilga gmina Wilga uchylone zarz Nr 361 z 16.08.2012r.  
35 23.01.2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Płoniawy-Bramura     Dz.Urz. Woj.Maz. z 2012 r. poz. 553
36 23.01.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę  części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Wóycickiego      
37 23.01.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę  części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Wóycickiego      
38 23.01.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę  części nieruchomości położonej w miejscowości Zegrze Południowe-Rybaki, gmina Nieporęt      
39 23.01.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Bajana 1      
40 23.01.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę  części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Nowolipie 2 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji w Warszawie      
41 23.01.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę  części nieruchomości w budynku położonym w Płocku przy ulicy Kolegialnej 15      
42 23.01.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny na rzecz Gminy Mochowo z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa  nieruchomości położonej w gminie i obrębie Mochowo      
43 23.01.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Bernardyńskiej 10      
44 23.01.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ulicy Energetyków      
45 23.01.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ulicy Andrzeja Struga      
46 23.01.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ulicy Młodzianowskiej      
47 23.01.2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Wierzbica gmina Wierzbica      
48 23.01.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ulicy Starokrakowskiej      
49 23.01.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Płocku przy ulicy Przemysłowej      
50 23.01.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości  stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Falęcice gmina Promna na nieruchomość stanowiącą współwłasność osób fizycznych położoną w miejscowości Falęcice gmina Promna uchylone zarz nr 87z 17.02.2012r.  
51 23.01.2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości  stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Garwolinie na część nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oddanej we wspóużytkowanie wieczyste osobom fizycznym położonej w Garwolinie      
52 25.01.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa  nieruchomości położonej w miejscowości Wilczkowice Górne gmina Kozienice zm.zarz. nr 232 z 18.05.2012r.  
53 25.01.2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa  nieruchomości położonej w Grójcu przy ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej 13      
54 25.01.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa  nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Wyszogrodzkiej      
55 31.01.2012r. w sprawie okreslenia trybu ogłaszania konkursów ofert na realizację zadań publicznych finansowanych ze środków Wojewody Mazowieckiego, przeprowadzania tych konkursów i ogłoszenia ich wyników oraz rozliczania przyznanych dotacji i kontroli realizowanych zadań finansowanych lub wspólfinansowanych z dotacji uchylone zarz. nr 142 z 28.03.2013r.  
56 03.02.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Zastruże gmina Warka      
57 03.02.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w obrębie Józefów II gmina Jabłonna uchylone zarz. nr 386 z 14.08.2013r.  
58 03.02.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Brzuza, gmina Łochów uchylone zarz. nr 264 z 6.06.2013r.  
59 03.02.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości położonej w Radomiu przy ul. Warzywnej 20 pozostającej w trwałym zarządzie Powiatowego Inspektoratu w Radomiu      
60 03.02.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny na rzecz Powiatu Piaseczyńskiego niezabudowanej nieruchomości położonej w Górze Kalwarii przy ulicy Sajny 1      
61 06.02.2012r. w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2012 r. na terenie województwa mazowieckiego i dodatkowego wynagrodzenia za udział w pracach komisji lekarskich

zm zarz. nr 123 z dnia 5.03.2012r.

zm.zarz. Nr 191 z 18.04.2012r.

 
62 06.02.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie części nieruchomości położonych w Warszawie na terenie Dzielnicy Białołęka      
63 8.02.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Strzałków gmina Wolanów      
64 8.02.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Otwocku przy ulicy Żurawiej 13 A      
65 14.02.2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Radziejowice     Dz.Urz. Poz. 1380
66 15.02.2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Młynarze     Dz.Urz. Poz. 1493
67 15.02.2012r. w sprawie nadania regulaminu Wojewódzkiej Radzie Ochrony Zabytków      
68 15.02.2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Tłuszczu przy ulicy Przemysłowej 21      
69 15.02.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Radomiu      
70 15.02.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ulicy Wierzbickiej      
71 15.02.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ulicy 1905 Roku i Ks. Andrzeja Łukasika      
72 15.02.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ulicy Potkanowskiej uchylone zarz. nr 83 z 28.02.2013r.  
73 15.02.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Ostrołęce przy ulicy I Armii Wojska Polskiego      
74 15.02.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ulicy Rodziny Ziętalów      
75 15.02.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę  części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Czakowa      
76 15.02.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę  części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy 1 Sierpnia 25      
77 15.02.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę  części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Widocznej      
78 15.02.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Kilińskiego      
79 15.02.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Wierzbica, gmina Serock      
80 15.02.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej położonej w Ożarowie Mazowieckim przy ulicy Konopskiej 9 uchylone zarz. nr 35 z 25.01.2013r.  
81 15.02.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Warszawie przy ulicy Sosnowieckiej 58      
82 15.02.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszwie przy ulicy Alei Jana Christiana Szucha 2/4      
83 15.02.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa 7 samodzielnych boksów garażowych w budynku garażowym znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Mrozach przy ulicy Leśnej 6      
84 15.02.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na wypowiedzenie umowy najmu części nieruchomości położonej w Lipsku przy ulicy Spacerowej 31A pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
85 17.02.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w gminie Wiskitki, obręb Oryszew Osada      
86 17.02.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ul. Grabowej i Sosnowej 16      
87 17.02.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości  stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Falęcice gmina Promna na nieruchomość stanowiącą współwłasność osób fizycznych położoną w miejscowości Falęcice gmina Promna      
88 17.02.2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie      
89 17.02.2012r w sprawie organizacji i przeprowadzenia ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego pod kryptonimem WYPADEK 2012      
90 17.02.2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw budżetu zadaniowego Wojewody Mazowieckiego      
91 17.02.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w gminie i obrębie Mała Wieś      
92 17.02.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w gminie i obrębie Mała Wieś      
93 17.02.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ul. Stefana Żeromskiego 75      
94 17.02.2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w województwie mazowieckim      
95 17.02.2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie Karty audytu wewnętrznego oraz Podręcznika procedur audytu wewnętrznego w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie     załączniki dostępne w Zespole Audytu Wewnętrznego
96 24.02.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w Garwolinie przy ulicy Sławińskiej      
97 24.02.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości pająków gmina Przyłęk      
98 24.02.2012r. zmieniajace zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Garwolinie przy ulicy Andersa i ulicy Sławińskiej      
99 24.02.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonych w miejscowościach Sawice Dwór i Sawice Wieś gmina Repki      
100 24.02.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Kazimierza Wielkiego 46      
101 27.02.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Borowa Góra, gmina Serock      
102 27.02.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Grębków, gmina Grębków zm.zarz. nr 182 z 12.04.2012r.  
103 27.02.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny na rzecz Gminy Szczutowo z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa  nieruchomości położonej w gminie i obrębie Szczutowo      
103a 29.02.2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Wojewody Mazowieckiego w 2012r. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego      
104 1.03.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Mrozy z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa  lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej wMrozach przy ulicy Leśnej 6      
105 1.03.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ulicy Miłej uchylone zarz. nr 482 z 23.11.2012r.  
106 1.03.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Zalesie gmina Grójec      
107 1.03.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Płocku przy ulicy Przemysłowej      
108 1.03.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ulicy Mokrej 13/19      
109 1.03.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Warce przy ulicy Wysockiego      
110 1.03.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ulicy Dębowej uchylone zarz. nr 502 z 7.12.2012r.  
111 1.03.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej  szydłowcu przy ulicy Kolejowej      
112 1.03.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w gminie i obrębie Mława      
113 1.03.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Radomiu przy ulicy Żelaznej i Tokarskiej      
114 1.03.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w gminie i obrębie Małą Wieś      
115 1.03.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Powsińskiej 73      
116 1.03.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Powsińskiej 73      
117 1.03.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Powsińskiej 73      
118 1.03.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Józefowie      
119 1.03.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Warszawskiej 13 uchylone zarz. nr 268 z 6.06.2012r.  
120 1.03.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Wilczkowice Górne gmina Kozienice      
121 1.03.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Otwocku przy ulicy Grunwaldzkiej      
122 1.03.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny na rzecz Gminy Dąbrówka z zasobu Skarbu Państwa zabudowanej  nieruchomości położonej w Dąbrówce przy ulicy Leśnej 3      
123 5.03.2012r. w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2012 r. na terenie województwa mazowieckiego i dodatkowego wynagrodzenia za udział w pracach komisji lekarskich      
124 5.03.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ulicy Kościuszki pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
125 5.03.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Radomiu przy ulicy Wierzbickiej      
126 5.03.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Radomiu przy ulicy Wielkopolskiej      
127 14.03.2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Myszyńcu     Dz.Urz.z 2012r. poz.2507
128 14.03.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Wierzbica gmina Wierzbica      
129 14.03.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym udziału Skarbu Państwa we własności nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy 1905 Roku 30b uchylone zarz. nr 539 z 6.07.2014r.  
130 14.03.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz współużytkowników wieczystych nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Pruszkowie przy ulicy Sienkiewicza      
131 14.03.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy Alei Gen. Antoniego Chruściela oraz na udzielenie bonifikaty      
132 14.03.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w Warszawie na terenie Dzielnicy Praga Południe uchylone zarz. nr 236 z 8.05.2014r.  
133 14.03.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Warszawskiej      
134 14.03.2012r. w sprawie dokonania zamiany nieruchomości stanowiących Skarbu Państwa na nieruchomości stanowiące własność Gminy Miasta Radomia oddane w użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa      
135 14.03.2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Serocku     Dz.Urz.z 2012r. poz.2508
136 16.03.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu użytkowego w budynku posadowionym na  nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wola Chynowska      
137 16.03.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Radzymińskiej 105      
138 16.03.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego znajdującego się na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Bagatela 14      
139 16.03.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Grójcu przy ulicy Spółdzielczej 5      
140 16.03.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu użytkowego w budynku posadowionym na  nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wola Chynowska      
141 19.03.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy Alei Jana Pawłą II      
142 19.03.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Planetowej 34      
143 19.03.2012r. w sprawie sposobu ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Wojewódzkiej Komisjii do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Warszawie      
144 20.03.2012r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych podległych Wojewodzie Mazowieckiemu do dokonywania w 2012 r. przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w obrębie jednego rozdziału      
145 20.03.2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji oceniającej wniosku zgłoszone przez gminy i powiaty w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój"      
146 20.03.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części zabudowanej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa położonej w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Siennickiej 25 uchylone zarz. nr 146 z 2.04.2013r.  
147 26.03.2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Żelechowie     Dz.Urz. poz.2975
148 26.03.2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Joniec     Dz.Urz. poz.2976
149 26.03.2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzania: 1) egzaminów dla kandydatów na instruktorów i instruktorów prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym albo tramwajem;2) testów kwalifikacyjnych dla osób ubiegających się o uzyskanie kwalifikacji wstepnej, kwalifikacji wstepnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstepnej  uzupełniającej lub kwalifikacji wstepnej  uzupełniającej przyśpieszonej w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy : C, C+E, C1 i C1+E lub D, D+E, D1 i D+E 3)egzaminów dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy      
150 27.03.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w gminie Stara Biała, obręb Ogorzelice      
151 27.03.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Żyrardowie przy ulicy Mickiewicza      
152 27.03.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali znajdujących się w budynku na nieruchomości położonej w Płocku przy Alei Kilińskiego 6A      
153 27.03.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Platynowej 10      
154 27.03.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa udziału we współużytkowaniu wieczystym nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Kąkolowej 2A oraz udziału we współwłasności budynków uchylone zarz. nr 127 z 28.03.2013r.  
155 27.03.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do części nieruchomości położonej w gminie i obrębie Dzierzążnia      
156 27.03.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w gminie i obrębie Załuski      
157 27.03.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w gminie i obrębie Baranowo      
158 27.03.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w gminie Płońsk, obręb Bońki Zawady      
159 28.03.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Kolegialnej 15      
160 28.03.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Ciechanowie przy ul. Płońskiej      
161 28.03.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Ciechanowie przy ul. Mazowieckiej      
162 28.03.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Platynowej 10      
163 28.03.2012r.  zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez  Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ul. Bogusławskiego i Kościuszki      
164 30.03.2012r. zmieniające zarzadzenie w sprawie powołania i zasad działania terenowych komisjii do spraw szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódz, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę      
165 30.03.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Klarysewskiej 57      
166 2.04.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Łagiewnickiej      
167 2.04.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Nasielskiej 46      
168 2.04.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę częśći nieruchomości położonej w Warszawie na terenie Dzielnicy Białołęka zm.zarz. nr 401 z dnia 20.09.2012r.  
169 2.04.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Przekornej i Potułkały      
170 2.04.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa udziału we współużytkowaniu wieczystym nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Kościańskiej 9 oraz udziału we współwłasności budynków      
171 2.04.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Gorzechowo, gmina Brudzeń Duży      
172 2.04.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Białobrzegach przy ulicy Żeromskiego 51      
173 2.04.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Garwolinie na część nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oddanej we współużytkowanie wieczyste osobom fizycznym położonej w Garwolinie uchylone zarz Nr 357 z 10.08.2012r.  
174 3.04.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Dębsk, gmina Szydłowo      
175 3.04.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Żyrardowie przy ulicy Mickiewicza      
176 3.04.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Płocku przy ulicy Zglenickiego      
177 10.04.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Łomiankach przy ulicy Łąkowej      
178 12.04.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego nr 8 znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Płocku przy Placu Obrońców 6      
179 12.04.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się w na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Platynowej 10 zm.zarz. nr 214 z 27.04.2012r.  
180 12.04.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Racławickiej      
181 12.04.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w miejscowości Wilga gmina Wilga zm.zarz. nr 489 z 23.11.2012r.  
182 12.04.2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Grębków gmina Grębków      
183 12.04.2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie części nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojeódzkiej Policji w Radomiu w budynku położonym w Płocku przy ulicy 1 Maja      
184 16.04.2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jakubów     Dz. Urz. Woj. Maz., poz.3527
185 16.04.2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Boguty-Pianki     Dz. Urz. Woj. Maz., poz.3528
186 16.04.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy 1905 Roku      
187 16.04.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Racławickiej      
188 16.04.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy Alei Szucha 2/4      
189 16.04.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości położonej w Warszawie w Dzielnicy Śródmieście      
190 16.04.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w Legionowie przy ulicy Stanisłąwa Konarskiego 11      
191 18.04.2012r. w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2012 r. na terenie województwa mazowieckiego i dodatkowego wynagrodzenia za udział w pracach komisji lekarskich      
192 19.04.2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jednorożec     Dz. Urz. Woj. Maz., poz.3672
193 24.04.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany części nieruchomości będącej własność Skarbu Państwa położonej w Zalesiu Górnym przy ul.Jelonka 2 na nieruchomość będącą własnością Gminy Piaseczno położoną w Zalesiu Górnym przy ul.Koralowych Dębów 25 uchylone zarz.nr 473 z 14.11.2012r.  
194 24.04.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Celejów gmina Wilga na części nieruchomości stanowiących współwłasność osób fizycznych położone w miejscowości Celejów gmina Wilga      
195 24.04.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Zawidz Mały, gmina Zawidz      
196 24.04.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Józefów uchylone zarz. nr 209 z 13.05.2013r.  
197 24.04.2012r. zmieniające zarzędzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Łagów gmina Przyłęk      
198 24.04.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie i gminie Nur      
199 24.04.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Asfaltowej 2      
200 24.04.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie w Dzielnicy Targówek uchyl.zarz. nr 417 z 30.08.2013r.  
201 24.04.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Kowala gmina Kowala      
202 24.04.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej gminie Rzekuń, obręb Nowa Wieś Wschodnia      
203 24.04.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Gminy Lutocin części nieruchomości położonych w gminie i obrębie Lutocin      
204 24.04.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny części nieruchomości położonej w Szydłowcu przy ulicy Kościuszki 194      
205 24.04.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa położonej w Nowym Dworze Mazowieckim      
206 24.04.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Nosarzewo Borowe, gmina Szydłowo      
207 24.04.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Archiwum Państwowemu M.St. Warszawy bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomością stanowiącą własność Skarbu Państwa położoną w Otwocku przy ulicy Górnej 7 zm.zarz. nr 377 z 30.08.2012r.  
208 24.04.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Stołeczną Policji w Warszawie o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do części zabudowanej nieruchomości położonej w Piasecznie przy ulicy Puławskiej 44      
209 24.04.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Stołeczną Policji w Warszawie o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do części zabudowanej nieruchomości położonej w Wołominie przy ulicy Piłsudskiego 57      
210 24.04.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do części nieruchomości położonej w obrębie i gminie Kadzidło      
211 24.04.2012r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert dotyczących realizacji zadania z zakresu rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" zm.zarz. nr 212 z 26.04.2012r.  
212 26.04.2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert dotyczących realizacji zadania z zakresu rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej"      
213 26.04.2012r. sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Warszawie przy ul. Żołnierzy Wyklętych      
214 27.04.2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Platynowej 10      
215 27.04.2012r. w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli przedsiębiorców w zakresie przestrzegania obowiązków wynikających z pozwolenia na nabywanie. przechowywanie lub używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

zm.zarz. nr 395 z 20.09.2012r.

uchylone zarz. nr 141 z 28.03.2013r.

 
216 27.04.2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu kwalifikującego oferty składane do "Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat realizowanego w latach 2011-2013 MALUCH"      
217 30.04.2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstwa państwowego poz nazwą: Stołeczne Przedsiębiorstwo Handlu Opałem i Materiałami Budowlanymi z siedzibą w Warszawie     Dz. Urz.poz 4126 z 2012r.
217a 2.05.2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i zasad działania terenowych komisjii do spraw szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódz, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę     Dz.Urz. poz. 4144 z 2012 r.
217b 2.05.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Markowskiej 18 a      
218 7.05.2012r. w sprawie powołania Zespołu do oceny formalnej wniosków organów prowadzących oraz kwalifikacji szkoły do objęcia wsparciem finansowym w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - "Cyfrowa szkoła"      
219 9.05.2012r. w sprawie systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie w zakresie elektronicznej komunikacji za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP      
220 14.05.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Warszawskiej      
221 14.05.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu udziału Skarbu Państwa we własności nieruchomości położonej w Szydłowcu przy ulicy Kolejowej 3      
222 14.05.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Wieniawa gmina Wieniawa      
223 14.05.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Prażmowie przy ulicy Czołchańskiego i Puszczyka      
224 14.05.2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Lipsku     Dz.Urz. poz. 4112 z 2012 r.
225 16.05.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości RSP Rasztów, gmina Klembów      
226 18.05.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny części nieruchomości położonej w miejscowości Wsoła, gmina Jedlińsk      
227 18.05.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Bernardyńskiej 19      
228 18.05.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku na nieruchomości położonej w gminie i obrębie Nur zm.zarz. nr 372 z 27.08.2012r.  
229 18.05.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Miasta Mława nieruchomości położonej w Mławie przy ulicy Reymonta zm.zarz. nr 41 z 1.02.2013r.  
230 18.05.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Postępu      
231 18.05.2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Białobrzegi, gmina Nieporęt      
232 18.05.2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Wilczkowice Górne gmina Kozienice      
233 18.05.2012r.  w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez  Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w obrębie i gminie Grudusk      
234 22.05.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny lokalu użytkowego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lipiny gmina Przyłęk wraz z odpowiadającym udziałem w prawie własności budynku i gruntu      
235 22.05.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Wołominie przy ulicy Sikorskiego 97      
236 22.05.2012r. w sprawie wyrażenia zgody ma sprzedaż na rzecz współużytkowników wieczystych nieruchomości gruntowych będących własnością Skarbu Państwa położonych w miejscowości Glina, Gmina Celestynów

zm.zarz. nr 376 z 30.08.2012r.

uchylone zarz. nr 214 z 13.05.2013r.

 
237 22.05.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Zawidz Mały gmina Zawidz      
238 23.05.2012r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert dotyczących realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej      
239 25.05.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Borzymowskiej 34/36 oraz w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu      
240 25.05.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany części  nieruchomości stanowiących własność Miasta Stołecznego Warszawy na nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa pozostające w użytkowaniu wieczystym Miasta Stołecznego Warszawy      
241 28.05.2012r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia  prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz wysokości stawek procentowych tych bonifikat     Dz.Urz. poz. 4556 z 2012 r.
242 28.05.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdujacego się na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Pawiej 30      
243 28.05.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdujacego się na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Platynowiej 10      
244 31.05.2012r. w sprawie zasięgu terytorialnego dodatkowego lotniczego przejścia granicznego Warszawa/Modlin uchylona zarz Nr 324 z 13.07.2012r.  
245 31.05.2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Prażmów     Dz.Urz. poz. 4492 z 2012 r.
246 31.05.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Powiatu Żuromińskiego nieruchomości położonej w gminie i obrębie Żuromin      
247 31.05.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w gminie Lipowiec Kościelny, obręb Turza Mała      
248 31.05.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Szewskiej      
249 31.05.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny części nieruchomości położonych w Garwolinie zm.zarz. nr 445 z 30.10.2012r.  
250 31.05.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego znajdujacego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Rozbrat 28/30      
251 31.05.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdujacego się na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Pawiej 30      
252 31.05.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Powsińskiej      
253 31.05.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali znajdujacych się w budynku na nieruchomości położonej w miejscowości Garbatka Letnisko (Podlas) gmina Garbatka Letnisko      
254 31.05.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Kolejowej      
255 31.05.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Dzieci Warszawy      
256 31.05.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Homera 14a      
257 31.05.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez  Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w miejscowości Borowie przy ulicy Sasimowskiego 10      
258 1.06.2012r. w sprawie przeprowadzenia wyborów ponownych do Rady Miejskiej w Tłuszczu     Dz.Urz. poz. 4493 z 2012 r.
259 6.06.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w gminie Słubice, obęb Świniary      
260 6.06.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdujacego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Klarysewskiej 57A      
261 6.06.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Kolegialnej 15      
262 6.06.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Bielskiej      
263 6.06.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Zabrodzie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa położonej w miejscowości Głuchy, gmina Zabrodzie      
264 6.06.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Góra Kalwaria części zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Linin, gmina Góra Kalwaria      
265 6.06.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany części nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa położonej w miejscowości Truskaw, gmina Izabelin na nieruchomość stanowiącą własność osób fizycznych położoną w miejscowości Trauskaw, gmina Izabelin      
266 6.06.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Belwederskiej 44B      
267 6.06.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa położonej w miejscowości Henryków Urocze, gmina Piaseczno      
268 6.06.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Warszawskiej 13      
269 6.06.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowzny na rzecz Gminy Mała Wieś prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w gminie i obrębie Mała Wieś      
270 6.06.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowzny na rzecz Powiatu Ciechanowskiego nieruchomości położonej w Ciechanowie przy ulicy Warszawskiej 34      
271 6.06.2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa częśći nieruchomości położonej w miejscowości Łagów gmina Przyłęk      
272 6.06.2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa częśći nieruchomości położonej w miejscowości Łaguszów gmina Przyłęk      
273 6.06.2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa częśći nieruchomości położonej w miejscowości Łaguszów gmina Przyłęk      
274 6.06.2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Łaguszów gmina Przyłęk      
275 6.06.2012r. w sprawie określenia zadań Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze województwa mazowieckiego uchylone zarz. nr 76 z 21.02.2013r.  
276 8.06.2012r. w sprawie ustalenia "Zasad planowania i wykonywania budżetu Wojewody Mazowieckiego w układzie zadaniowym"      
277 14.06.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w gminie Słubice, obręby Wiączemin Polski i Świniary      
278 14.06.2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w gminie Słubice, obręb Świniary      
279 14.06.2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w gminie Słubice, obręb Wiączemin Polski      
280 14.06.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości gruntowej położonej w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Mireckiego      
281 14.06.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Kamień gmina Białobrzegi uchylone zarz. nr 387 z 14.08.2013r.  
282 14.06.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowzny na rzecz Powiatu Pruszkowskiego z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Pruszkowie przy ulicy Ireny 6 i 8      
283 21.06.2012r. w sprawie zasad kalkulacji opłaty wynikającej z dodatkowych kosztów związanych z udostępnianiem informacji publicznej w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie zm.zarz. nr 227 z 24.05.2013r.  
284 26.06.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu      
285 26.06.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku na nieruchomości połozonej w Warszawie przy ul. Sienkiewicza 3      
286 26.06.2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w gminie Słubice, obręb Wiączemin Polski      
287 26.06.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości gruntowej położonej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Piłsudskiego      
288 26.06.2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w gminie Słubice, obręb Świniary      
289 26.06.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w gminie Radzanowo, obręb Boryszewo Stare i Stróżewko      
290 27.06.2012r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na terenie województwa mazowieckiego

zm.zarz. nr 491 z 10.10.2013r.

zm.zarz. nr 104 z 13.03.2014r.

zm.zarz. nr 378 z 4.08.2014r.

zm.zarz. nr 415 z 20.08.2014r.

zm.zarz. nr 98 z 27.02.2015r.

zm.zarz. nr 125 z 12.03.2015r.

zm.zarz. nr 154 z 31.03.2015r.

zm. zarz. nr 294 z 18.06.2015r.

zm.zarz. nr 343 z 15.07.2015r.

zm.zarz. nr 506 z 3.08.2015r.

zm. zarz. nr 369 z 19.07.2016r.

zm. zarz. nr 378 z 7.07.2017r.

zm.zarz. nr 642 z 18.12.2017r.

zm. zarz. nr 108 z 9.03.2018r.

 

Statuty stacji sanitarno-epidemiolo- gicznych znajdują się na ich stronach internetowych
291 29.06.2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Paprotnia      
292 29.06.2012r w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy W Lubowidzu      
293 29.06.2012r w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul.Targowej 26/30      
294 29.06.2012r w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w miejscowości Sadowne      
295 29.06.2012r w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Krasińskiego      
296 29.06.2012r w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Związkowej      
297 29.06.2012r w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny części nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Dzikiej Kaczki      
298 29.06.2012r w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Radomiu przy ul. Starowolskiej 11b uchylone zarz nr 354 z 30.07.2013r.  
299 29.06.2012r w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Laskowcu przy ul. Mazurskiej 30      
300 29.06.2012r zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Goszczyńskiego 1      
301 29.06.2012r zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Prostej i Paryskiej      
302 02.07.2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady gminy Olszewo -Borki      
303 04.07.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Sawice -Wieś gmina Repki      
304 06.07.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność m. st. Warszawy  położonej w WArszawie przy ul. Grójeckiej 16      
305 06.07.2012r. w sprawie przeprowadzenia wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania      
306 09.07.2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Obryte      
307 10.07.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w Lubowidzu przy ul. Jana Pawła II      
308 10.07.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu  Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Góry      
309 10.07.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę  części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Prawniczej      
310 10.07.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę  części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Związkowej 31      
311 10.07.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Dzieci Warszawy róg Rydzyńskiej      
312 10.07.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicyR. Statkowskiego 25      
313 10.07.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Stellera 15      
314 10.07.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Kolegialnej 15      
315 10.07.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości położonej w miejscowości Sadowne gmina Sadowne      
316 10.07.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Przyłęckiej 32      
317 10.07.2012r. w sprawie wyrażenie zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Sakrbu Państwa połozonej w Radomiu przy ul. Zakręt 7 i 9      
318 11.07.2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie uchylenia zarządu komisarycznego oraz likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe "HOLDBUD" w Warszawie      
319 12.07.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa  nieruchomości położonej w miejscowości Świerże Górne, gmina Kozienice      
320 12.07.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w gminie Opinogóra Górna, obręb Załuże-Imbrzyki      
321 12.07.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Złocienia 3      
322 12.07.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Karczew przy ul. Świderskiej      
323 12.07.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa  nieruchomości położonej w Otwocku przy ul. Tatrzańskiej      
324 13.07.2012r. w sprawie zasięgu terytorialnego stałego przejścia granicznego Warszawa- Modlin      
325 18.07.2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Tarczynie     Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012r. poz.5864
326 18.07.2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Celestynów     Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012r. poz.5865
327 18.07.2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Baranów     Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012r. poz.5866
328 18.07.2012r. w sprawie wrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Agencji Rezerw Materiałowych w Warszawie nieruchomości położonej w gminie i obrębie Brok      
329 18.07.2012r. zmieniające zarzadzenie w sprawie zasad rachunkowości w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie     załaczniki dostępne w Biurze Administracyjno - Budżetowym
330 18.07.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w gminie Stara Biała. obręb Brwilno      
331 18.07.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Ciechanowie, obręb Śmiecin      
332 18.07.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w gminie Słubice. obręb Świniary      
333 18.07.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w gminie Słubice. obręb Świniary      
334 18.07.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali mieszkalnych nr 1 i nr 2 znajdujących się w budynku na nieruchomości położonej w Gąbinie przy ulicy Stary Rynek 12      
335 18.07.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Bagatela 14      
336 18.07.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa  lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Sulejówku przy ulicy Kasprowicza 4      
337 18.07.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa  nieruchomości położonej w Ciechanowie przy ulicy Orylskiej

zm. zarz. nr 271 z 7.06.2013r.

uchylone zarz. nr 373 z 30.07.2014r.

 

 
338 18.07.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Wareckiej 17 oraz ulicy Żółkiewskiego 34 uchylone zarz. nr 500 z 7.12.2012r.  
339 18.07.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa  części nieruchomości położonej w Karczewie przy ulicy Piłsudskiego uchylone zarz. nr 393 z 14.08.2013r.  
340 18.07.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa  w formie darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Przytyk przy ulicy Rynek 34      
341 18.07.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa  nieruchomości położonej w obrębie Rokicie, gmina Mochowo      
342 24.07.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Zawidz Kościelny, gmina Zawidz      
343 24.07.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Zawidz Mały, gmina Zawidz      
344 25.07.2012r. w sprawie oddania w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Białorzegach przy ulicy Żeromskiego 53      
345 25.07.2012r. w sprawie wyborów zuzpełniających do Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą     Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012r. poz.5670
346 25.07.2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sanniki     Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012r. poz.5671
348 27.07.2012r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektem pod nazwą "Elektroniczna platforma wymiany obiegu dokumentów administracji rządowej województwa mazowieckiego (EPWiOD)"      
349 27.07.2012r. w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnych dla ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego pracowników pedagogicznych zatrudnionych w publicznych placówkach opekuńczo-wychowawczych      
350 31.07.2012r. w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli przestrzegania warunkó utrwalania przebiegu imprez masowych

zm.zarz. nr 89 z 1.03.2013r.

zm.zarz. nr 422 z 3.09.2013r.

zm.zarz. nr 37 z 31.01.2014r.

uchylono zarz. nr 473 z 19.09.2014r.

 
351 3.08.2012r. w sprawie zasad gospodarowania środkami trwałymi oraz zasad prowadzenia gospodarki magazynowej majątku Obrony Cywilnej w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie

zm.zarz. nr 418 z 27.09.2012r.

uchylone zarz. nr 507 z 22.10.2014r.

 
352 3.08.2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie Zakładowego Planu Kont, polityki rachunkowości oraz obiegu dokumentów finansowo-księgowych      
353 08.08.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości połozonej w Warszawie przy ul. Koźmiana 2      
354 08.08.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości połozonej w gminie Słubice obręb Świniary      
355 10.08.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej we wsi Obory, gmina Konstancin - Jeziorna      
356 10.08.2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Agencję Mienia Wojskowego darowizny na rzecz Gminy Miasta Radom nieruchomości stanowiącej zasób nieruchomości Skarbu Państwa -Agencji Mienia Wojskowego, położonej w Radomiu przy ulicy Lubelskiej      
357 10.08.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany cześci nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Garwolinie na nieruchomość stanowiącą własność skarbu Państwa oddaną we współużytkowanie wieczyste osobom fizycznym położoną w Garwolinie

zm.zarz. nr 494 z 30.11.2012r.

uchylone zarz. nr 81 z 28.02.2013r.

 
358 14.08.2012r. w sprawie nadania Statutu Mazowieckiemu Urzęgowi Wojewódzkiemu w Warszawie zarz Nr 260 z 29.05.2014r. Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012r. poz.7300
359 16.08.2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Gozdowo     Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012r. poz.5990
360 16.08.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Kozietulskiego 4B      
361 16.08.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w miejscowości Wilga gmina Wilga      
362 16.08.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Moniuszki 4c      
363 16.08.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego  w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Brazylijskiej 10 B      
364 16.08.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulizy Obwodowej      
365 16.08.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Miasta Mińsk Mazowiecki nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej we wsi Stojadła gmina Mińsk Mazowiecki      
366 27.08.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Szlachecki Las gmina Przyłęk      
367 27.08.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Królewskiej uchylone zarz. nr 495 z 10.10.2013r.  
368 27.08.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału wynoszącego 1/2 w nieruchomości gruntowej położonej w Wołominie przy ulicy Miłej 33      
369 27.08.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w miejscowości Rudki gmina Przyłęk      
370 27.08.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji położonej w Łomiankach przy ulicy Warszawskiej 87      
371 27.08.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do lokalu mieszkalnego znajdujacego się na nieruchomości gruntowej położonej w Białobrzegach przy ulicy Żeromskiego 53      
372 27.08.2012r. zmieniajace zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku na nieruchomości położonej w gminie i obrębie Nur      
373 27.08.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiacych własność Skarbu Państwa położonych w Warszawie przy ulicy Ibisa i ulicy Gruchacza na nieruchomości stanowiące własność osoby prawnej położone w Warszawie przy ulicy Puławskiej      
374 30.08.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Walecznych 4/6      
375 30.08.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdujacego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Brazylijskiej 10      
376 30.08.2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa położonych w miejscowości Glina, Gmina Celestynów      
377 30.08.2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Archiwum Państwowemu M.St. Warszawy bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomością stanowiącą własność Skarbu Państwa położoną w Otwocku przy ulicy Górnej 7      
378 31.08.2012r. w sprawie likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Stołeczne Przedsiębiorstwo Handlu Opałem i Materiałami Budowlanymi z siedzibą w Warszawie

zm.zarz. nr 279 z 17.06.2013r.

zm. zarz. nr 94 z 7.03.2014r.

Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012r. poz. 6077
379 6.09.2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Warszawie oraz powołania jej członków      
380 6.09.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości położonej w Garwolinie przy ulicy Jagodzińskiej 10      
381 7.09.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Powązkowskiej 80      
382 11.09.2012r. w sprawie wyborów uzupeniających do Rady Gminy Czerwonka     Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012r. poz. 6310
383 11.09.2012r. w sprawie powołania Komisji oceniającej przydatność składników majątku Obrony Cywilnej uchylono zarz. nr 484 z 6.10.2014r.  
384 11.09.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Płocku, obręb Podolszyce-Borowiczki      
385 11.09.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości PAN Jastrzębiec przy ulicy Ogrodowej 6, gmina Lesznowola      
386 11.09.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego na nieruchomości położonej w miejscowości Pilawa pozotsającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
387 11.09.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do lokalu mieszkalnego znajdujacego się na nieruchomości położonej w Siedlcach przy Bolesława Prusa 16-18      
388 11.09.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Mieszka I      
389 11.09.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Wilczkowice Górne gmina Kozienice      
390 11.09.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Tygodniowej      
391 11.09.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej Sadowne gmina Sadowne      
392 11.09.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Ciepielów gmina Ciepielów      
393 19.09.2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Góra Kalwaria oraz na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonych  w Górze Kalwarii przy ulicach: Dominikanskiej, 3-go Maja, Kalwaryjskiej i Wojska Polskiego      
394 20.09.2012r. w spawie powołania zespołu oceniającego projekty nadesłane w ramach wojewódzkiej eliminacji do konkursu Europejskiej Nagrody w dziedzinie Zapobiegania Przestępczośc (ECPA)      
395 20.09.2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przestrzegania kontroli przedsiębiorców w zakresie przestrzegania obowiązków wynikających z pozwolenia na nabywanie, przechowywanie lub używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego      
396 20.09.2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw analizy wniosków o dofinansowanie zadań zawartych w "Programie na rzecz społeczności romskiej w Polsce"      
397 20.09.2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Warszawie oraz powołania jej członków      
398 20.09.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Mieszka I      
399 20.09.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Dolnej 8      
400 20.09.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Zabranieckiej      
401 20.09.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie części nieruchomości położonej w warszawie na terenie Dzielnicy Białołęka      
402 20.09.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Kazimierza Wielkiego 6B      
403 20.09.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa samodzielnego lokalu znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w obrębie Gołotczyzna, gmina Sońsk      
404 20.09.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Sawice-Wieś gmina Repki uchylone zarz. nr 434 z 17.09.2013r.  
405 20.09.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Stalowej 3      
406 20.09.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Michałówka gmina Kozienice      
407 20.09.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Sękocińskiej 6      
408 20.09.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu w budynku znajdującym się na nieruchomości położonej w Garwolinie przy Alei Legionów 44a uchylone zarz Nr 360 z 30.07.2013r.  
409 20.09.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę między Skarbem Państwa a Gminą Maków Mazowiecki udziałów we współwłasności nieruchomości położonej w Makowie Mazowieckim przy ulicy Moniuszki 6      
410 20.09.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do części nieruchomości położonej w miejscowości Bielany      
411 25.09.2012r. w sprawie powołania Zespołu realizacyjnego do spraw projektu pod nazwą "Elektroniczna platforma wymiany i obiegu dokumentów administracji rządowej województwa mazowieckiego (EPWiOD)

zm.zarz. nr 306 z 27.06.2013r.

zm.zarz. nr 406 z 19.08.2014r.

uchylone zarz. nr 289 z 6.06.2016r.

 
412 25.09.2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie uchylenia zarządu komisarycznego oraz likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe "Holdbud" w Warszawie     Dz.Urz. Woj. maz. poz.6554
413 27.09.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Bagatela 14      
414 27.09.2012r. w sprawie wyznaczenia Rzecznika Dyscyplinarnego dla Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Mazowieckim uchylone zarz. nr 599 z 30.10.2017r.  
415 27.09.2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego dla Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Mazowieckim      
416 27.09.2012r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji przeprowadzania inwentaryzacji w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie" zm.zarz. nr 508 z 27.09.2016r.  
417 27.09.2012r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie      
418 27.09.2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad gospodarowania środkami trwałymi oraz zasad prowadzenia gospodarki magazynowej majątku Obrony Cywilnej w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie      
419 27.09.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w miejscowości Lipiny gmina Przyłęk      
420 27.09.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu w budynku znajdującym się na nieruchomości położonej w Płocku przy Placu Obrońców Warszawy 6      
421 27.09.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali użytkowych znajdujących się w budynku na nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Kilińskiego 8A      
422 1.10.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz współużytkowników wieczystych nieruchomośći stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Mińsku Mazowieckim uchylone zarz. nr 328 z 01.07.2014r.  
423 1.10.2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Teresin     Dz.Urz. Woj. maz. poz.6695
424 3.10.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oddanej w użytkowanie wieczyste Gminy Miasta radomia na część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Radomia      
425 3.10.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na rozbudowę, nadbudowę  i przebudowę obiektów budowlanych na nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Bolesława Limanowskiego 29a pozostającej w trwałym zarządzie Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Radomiu      
426 5.10.2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Łaskarzew     Dz.Urz. Woj. maz. poz.6763
427 5.10.2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Skórcu     Dz.Urz. Woj. maz. poz.6764
428 8.10.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa położonej w miejscowości Władzin, Gmina Kołbiel zm.zarz. nr 328 z 8.07.2013r.  
429 10.10.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa położonej w miejscowości władzin, Gmina Kołbiel      
430 10.10.2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Promnie     Dz.Urz. Woj. maz. poz.6827
431 12.10.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Suchodół Włościański gmina Sabnie uchylone nr 378 z 7.08.2013r.  
432 16.10.2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Krasne     Dz.Urz. Woj. maz. poz.6915
433 16.10.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Miodowej 6      
434 16.10.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Miasta Stołecznego Warszawy położonej w Warszawie w Dzielnicy Targówek zm. zarz. nr 516 z 21.12.2012r.  
435 18.10.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonych w Ostrołęce przy ulicy gen. Tomasza Turskiego      
436 18.10.2012r. w sprawie wyrażenia zgody z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Gorzewo, gmina Gostynin      
437 18.10.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej włąsność Skarbu Państwa położonej w Siedlcach przy ulicy Kolejowej        
438 22.10.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Agencję Mienia Wojskowego z zasobu nieruchomości - Agencji Mienia Woskowego nieruchomości położonej w Chlewiskach przy ulicy Czachowskiego 47 oraz udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości      
439 25.10.2012r. w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw bezpieczeństwa imprez sportowych uchylone zarz. nr 48 z 29.01.2016r.
440 30.10.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na odstapienie od przetargowego trubu zawarcia umowy użytkowania nieruchomości położonej w warszawie przy ulicy Lewartowskiego i Anielewicza

zm.zarz. nr 57 z 8.02.2013r.

uchylone zarz. nr 625 z 24.12.2013r.

 
441 30.10.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do części nieruchomości położonej w miejscowości Maciejowice przy ulicy Kościelnej      
442 30.10.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na odfdanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Kozietulskiego 4 B      
443 30.10.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w gminie Słubice, obręb Wiączemin Polski      
444 30.10.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany części nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w obrębie Marianów Lucieński, gmina Gostynin na część nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej położonej w obrębie Marianów Lucieński, gmina Gostynin      
445 30.10.2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny części nieruchomości położonych w Garwolinie      
446 2.11.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Gminy Ojrzeń nieruchomości położonej w gminie i obrębie Ojrzeń      
447 2.11.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny na rzecz Gminy Mała Wieś prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w gminie i obrębie Mała Wieś      
448 2.11.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Legionowie przy ulicy Jagiellońskiej 26b pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji      
449 5.11.2012r. w sprawie przeprowadzenia ćwiczenia uzupełniającego z zakresu zarządzania kryzysowego pod kryptonimem "CMX 2012"      
450 6.11.2012r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej sładników rzeczowych majątku ruchomego Obrony Cywilnej      
451 9.11.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Siedlcach przy ulicy Starowiejskiej zm.zarz. nr 513 z 21.12.2012r.  
452 9.11.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonych w obrębie i gminie Łyse      
453 9.11.2012r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Transportu Drogowego w Radomiu      
454 14.11.2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Radziejowice      
455 14.11.2012r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Farmaceutycznemu w Warszawie uchylone zarz Nr 22 z 21.01.2015r.  
456 14.11.2012r. w sprawie planowania i relizacji w województwie mazowieckim zadań na potrzeby obronne państwa przez podmioty lecznicze oraz jednostki samorządu terytorialnego

zm.zarz. nr 415 z 3.08.2016r.

zm.zarz. nr 641 z 15.12.2017r.

 
457 14.11.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w gminie i obrębie Mława      
458 14.11.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w gminie i obrębie Sanniki      
459 14.11.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w miejscowości Izbica w gminie Serock      
460 14.11.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na  nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Mieszka I 13      
461 14.11.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego nr 2 znajdującego się w budynku na  nieruchomości położonej w Laskowcu przy ulicy Mazurskiej 30      
462 14.11.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie części  nieruchomości położonej w Legionowie przy ulicy Jagiellońskiej 26b pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji      
463 14.11.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Czerwonka Parcele, gmina Sochaczew      
464 14.11.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa położonej w Niegowie, gmina Zabrodzie      
465 14.11.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowiny nieruchomości położonej w miejscowości Orońsko gmina Orońsko      
466 14.11.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w obrębie Stropkowo, gmina Zawidz zm.zarz. nr 8 z 4.01.2013r.  
467 14.11.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Liszki gmina Repki      
468 14.11.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w gminie Wyszogród, obręb Chmielewo      
469 14.11.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w gminie Wyszogród, obręb Chmielewo      
470 14.11.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w gminie Wyszogród, obręb Chmielewo      
471 14.11.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w gminie Wyszogród, obręb Chmielewo      
472 14.11.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w obrębie Sierakowo, gmina Przasnysz      
473 14.11.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany części nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, położonej w Zalesiu Górnym przy ul.Jelonka 2 na nieruchomość będącą własnością Gminy Piaseczno, położoną w Zalesiu Górnym przy ul. Koralowych Dębów 25      
474 14.11.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w Glinojecku przy ulicy Płockiej 20      
475 15.11.2012r. w sprawie organizacji i przeprowadzenia ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego pod kryptonimem "KOZIENICE 2012"      
476 19.11.2012r. w sprawie przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 98 położonego w Warszawie przy ul. Korczyńskiej 8 zm. zarz. nr 425 z 9.09.2013r.  
477 21.11.2012r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszwie

zm.zarz. nr 517 z 27.12.2012r.

zm.zarz. nr 143 z 29.03.2013r.

zm.zarz. nr 85 z 27.02.2014r.

uchylone zarz. nr 377 z 31.07.2014r.

 
478 21.11.2012r. w sprawie systemów wykonywania czynności kancelaryjnych w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie

zm. zarz. nr 491 z 28.11.2012r.

zm.zarz. nr 144 z 2.04.2013r.

zm.zarz. nr 290 z 21.06.2013r.

zm.zarz. nr 59 z 14.02.2014r.

zm.zarz. nr 192 z 16.04.2014r.

zm.zarz. nr 144 z 24.03.2015r.

zm.zarz. nr 288 z 19.06.2015r.

zm.zarz. nr 586 z 20.08.2015r.

zm.zarz. nr 959 z 9.09.2015r.

zm.zarz. nr 1056 z 13.10.2015r.

zm.zarz. nr 485 z 12.09.2016r.

zm.zarz. nr 573 z 2.12.2016r.

zm.zarz. nr 46 z 06.02.2018r.

 
479 22.11.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Radomiu przy Alei Wojska Polskiego      
480 23.11.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Mieszka I 11      
481 23.11.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Kazimierza Pułaskiego 9 pozostającej w trwałym zarządzie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie      
482 23.11.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ulicy Miłej      
483 23.11.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Ostrówek gmina Łochów      
484 23.11.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Rawica gmina Tczów uchylone zarz. nr 561 z 6.11.2013r.  
485 23.11.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Skwierczyn Dwór gmina Repki      
486 23.11.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości grunowej położonej w Sulejówku przy Paderewskiego 103 i 103A uchylone zarz. nr 84 z 27.02.2014r.  
487 23.11.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonych w gminie Ciechanów, obręb Ujazdowo      
488 23.11.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warce      
489 23.11.2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w miejscowości Wilga gmina Wilga      
490 23.11.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w miejscowości Grabów nad Pilicą gmina Grabów nad Pilicą pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
491 28.11.2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykonywanie czynności kancelaryjnych w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie      
492 28.11.2012r. wyrażenie zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w gminie i obrębie Mała Wieś      
493 29.11.2012r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Wojewody Mazowieckiego w 2013 r. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego" zm.zarz. nr 192 z 9.05.2013r.  
494 30.11.2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Garwolinie na nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa oddaną we współużytkowanie wieczyste osobom fizycznym położoną w Garwolinie      
495 3.12.2012r. zmieniajace zarządzenie w sprawie wyznaczenia zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego dla Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Mazowieckim      
496 7.12.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Miasta Radom nieruchomości położonej w Radomiu, obręb Żakowice zm.zarz. nr 113 z 26.03.2013r.  
497 7.12.2012r. w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dla ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych uchylone zarz nr 339 z 22.07.2013r  
498 7.12.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w obrębach Ławy i Goworki, gmina Rzekuń      
499 7.12.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji położonej w Konstancinie Jeziornie przy ulicy Ogrodowej 1      
500 7.12.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa położonej w Konstancinie Jeziornie przy ulicy Wareckiej 17 oraz ulicy Żółkiewskiego 34 uchylone zarz. nr 310 z 1.07.2013r.  
501 7.12.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Wierzbickiej      
502 7.12.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowo wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ulicy Dębowej      
503 10.12.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do części nieruchomości położonej w obrębie i gminie Naruszewo      
504 14.12.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości polożonej w Kozienicach przy ulicy Kochanowskiego 15      
505 14.12.2012r. w sprawie określenia zakresu kompetencji i zadań wykonywanych przez Wicewojewodę Mazowieckiego uchylone zarz. nr 237 z 24.05.2013r.  
506 14.12.2012r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Inspekcji Handlowej w Warszawie zm.zarz. nr 623 z 22.12.2014r.  
507 21.12.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Garwolinie      
508 21.12.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Oboźnej 3/5      
509 21.12.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej wOstrołęce, obręb 0003-3      
510 21.12.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Przyłęk, gmina Przyłęk      
511 21.12.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Osiny, gmina Gostynin

zm.zarz. nr 111 z 22.03.2013r.

uchylone zarz. nr 413 z 27.08.2013r.

 
512 21.12.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości położonej w miejscowości Koszary, gmina Iłża      
513 21.12.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Siedlcach przy ulicy Starowiejskiej      
514 21.12.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Zegrze Południowe Rybaki gmina Nieporęt      
515 21.12.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Miasta Stołecznego Warszawy położonej w Warszawie przy ulicy Ostronoga 23      
516 21.12.2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Miasta Stołecznego Warszawy położonej w Warszawie w Dzielnicy Targówek      
517 27.12.2012r. zmieniajace zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie      
518 28.12.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w gminie Brwinów, obręb Otrębusy      
519 28.12.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali użytkowych znajdujących się w budynku na nieruchomości położonej w Płocku przy Placu Dąbrowskiego 1      
520 28.12.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ulicy Wierzbickiej 26/44      
521 31.12.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny udziału w nieruchomości położonej w miejscowości Ceranów gmina Ceranów      
522 31.12.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w Wyśmierzycach Plac Wolności 11      
523 31.12.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Dziurków gmina Solec nad Wisłą      
524 31.12.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny części nieruchomości położonej w miejscowości Miętne gmina Garwolin zm.zarz. nr 284 z 17.06.2013r.  
525 31.12.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Gminy Szczawin Kościelny nieruchomości położonej w gminie i obrębie Szczawin Kościelny      
526 31.12.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Pilawa gmina Pilawa      
527 31.12.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Gminy Drobin nieruchomości położonej w Drobinie przy ulicy Płońskiej      
528 31.12.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Gminy Grudusk udziału we współwłasności nieruchomości położonej w Grudusku przy ulicy Ciechanowskiej 55      
529 31.12.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny na rzecz Miasta Ostrołęka prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Ostrołęce przy ulicy Bohaterów Westerplatte      
530 31.12.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny na rzecz Gminy Pułtusk prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Pułtusku, obręb 19      
531 31.12.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Gminy Dzierzgowo części nieruchomości położonej w gminie i obrębie Dzierzgowo      
532 31.12.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Gminy Strzegowo nieruchomości położonej w gminie Strzegowo, obręb Strzegowo Osada      
             
Podziel / Share
Magdalena Krakowiak, 03.01.2012, Ilość wejść: 15138, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry