Pomoc dla niepełnosprawnych

Biuro Finansów Urzędu

Biuro Finansów Urzędu

    Dyrektor 
    Anna Czaplicka
    aczaplicka@mazowieckie.pl

 

Sekretariat dysponenta III stopnia - pokój 213
 tel. 22 695 63 79
 fax. 22 695 63 60
 finsekretariat@mazowieckie.pl

 

     plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa,
    wejście "C" , piętro II
    Godziny pracy: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00

 

Do zakresu działania Biura Finansów Urzędu należy, w szczególności:

 

 • prowadzenie spraw związanych z nałożonymi do 31.12.2015 r. grzywnami w drodze mandatu karnego, a w szczególności:
 ewidencjonowanie, wydawanie i rozliczanie druków mandatów karnych;
 ewidencjonowanie należności i dochodów mandatowych;
 windykacja należności mandatowych;
 prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie umarzania, odraczania terminów płatności lub rozkładania na raty spłaty 
  należności mandatowych oraz wydawania decyzji Wojewody w tym zakresie;
 • prowadzenie windykacji należności budżetowych w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z umarzaniem, odraczaniem terminów płatności lub rozkładaniem na raty spłaty
  należności budżetowych, do których mają zastosowanie odpowiednie przepisy w zakresie finansów publicznych i ordynacji podatkowej oraz 
  przygotowywanie projektów decyzji i oświadczeń woli Wojewody w tym zakresie;
 • prowadzenie spraw finansowych w ramach środków budżetowych i pozabudżetowych dysponenta III stopnia, w tym:
  a) planowanie i realizacja dochodów i wydatków budżetowych i pozabudżetowych w ścisłej współpracy z komórkami organizacyjnymi,
  b) prowadzenie rachunkowości Urzędu, w tym sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych,
  c) dokonywanie wypłat wynagrodzeń; 
 • zarządzanie budżetem zadaniowym dysponenta III stopnia; 
 • obsługa finansowa kasy zapomogowo-pożyczkowej; 
 • prowadzenie kasy Urzędu; 
 • wykonywanie zestawień i sprawozdań związanych ze sprawami finansowymi Urzędu;
Podziel / Share
Opublikowane przez Magdalena Kubis, 04.01.2019, Ilość wejść: 193, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry