Pomoc dla niepełnosprawnych

Główny Księgowy Urzędu

BIP

Główny Księgowy Urzędu

Główny Księgowy 

Aldona Obiedzińska
tel. 22 695 65 12
faks 22 695 63 60
wejście C, II piętro, pokój 213
e-mail aobiedzinska@mazowieckie.pl


Zadania Głównego Księgowego Urzędu:

1) nadzór nad prowadzeniem rachunkowości i sporządzaniem okresowych sprawozdań z wykonania budżetu;

2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;

3) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;

4) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

5) nadzorowanie i kontrolowanie zgodności zapisów księgowych w urządzeniach księgowych ze sprawozdaniem i bilansem;

6) nadzór nad rozliczaniem i ewidencjonowaniem środków finansowych w ramach programów współfinansowanych przez Unie Europejską;

7) monitorowanie płynności i stanu rachunków Wojewody;

8) realizacja zadań związanych z egzekucją należności publicznych;

9) realizacja zadań związanych z egzekucją należności cywilnoprawnych;

10) nadzorowanie i ustalanie przypadających Wojewodzie należności oraz podejmowanie w stosunku do zobowiązanych czynności zmierzających do wykonania zobowiązania.

Podziel / Share
Opublikowane przez Joanna Ostrowska, 02.11.2016, Ilość wejść: 4830, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry