Pomoc dla niepełnosprawnych

WIPER

 

 

„Wdrożenie  i popularyzacja e-usług realizowanych przez

administrację rządową w województwie mazowieckim (WiPER)’’

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Oś Priorytetowa II - Wzrost e-potencjału Mazowsza

Działanie 2.1. „E-usługi”

Poddziałanie 2.1.1 "E-usługi dla Mazowsza”

Beneficjent: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020
oraz ze środków budżetu państwa

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 znajdują się na stronie:

www.funduszedlamazowsza.eu

 

 

 

Podziel / Share
Opublikowane przez Radosław Michalski, 05.10.2016, Ilość wejść: 4000, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
do góry