Pomoc dla niepełnosprawnych

Biuro Kadr i Obsługi Prawnej

 Dyrektor
Olga Jarmołowicz

ojarmolowicz@mazowieckie.pl 


Zastępca Dyrektora
Katarzyna Galas

kgalas@mazowieckie.pl Sekretariat – pokój nr 163
 tel. 22 695 60 60
 fax. 22 695 63 86
 bkop@mazowieckie.pl


plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
Godziny pracy: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00

 

 
Zadania Biura:
 • Realizacja zadań Wojewody objętych działem administracji rządowej, administracja publiczna w zakresie administracji, 
  w tym organizacji urzędów administracji publicznej oraz procedur administracyjnych, reform i organizacji struktur 
  administracji publicznej oraz zespolonej administracji rządowej w województwie.
 • Realizacja zadań Dyrektora Generalnego w szczególności w zakresie:
  - dokonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w Urzędzie oraz realizowania polityki personalnej,
  - zapewnienia właściwej organizacji pracy Urzędu, w tym prowadzenie archiwum zakładowego i zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Podziel / Share
05.02.2018, Ilość wejść: 64430, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Aktualne projekty

do góry