Pomoc dla niepełnosprawnych

E - usługi

Przykładowe e-usługi

 • Wniosek o stwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego,
 • Wniosek o stwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego dla osoby małoletniej,
 • Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego,
 • Wniosek o uznania za obywatela polskiego,
 • Wniosek o wydanie kart doskonalenia zawodowego dla ratowników medycznych oraz dla dyspozytorów medycznych,
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego,
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej,
 • Decyzja w sprawie wydania pozwolenia na nabywanie, przechowywanie lub używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego,
 • Wydawanie decyzji w sprawie umieszczenia w ewidencji obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne lub odpowiednie zabezpieczenie techniczne, znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego,
 • Dotacja dla spółek wodnych i związków spółek wodnych,
 • Formularz zgłoszeniowy ekologicznego materiału siewnego, nasion lub wegetatywnego materiału,
 • Zlecenie przeprowadzenia badań próbek żywności / kosmetyków / materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością /wymazów sanitarnych,
 • Wniosek w sprawie opinii sanitarnej dla pracowni/gabinetu rentgenowskiego,
 • Wniosek o wyrażenie zgody na zatrudnienie osoby, która nie jest nauczycielem,
 • Wniosek o wyrażenie zgody na zatrudnienie nauczyciela bez wymaganych kwalifikacji.

 

Podziel / Share
Opublikowane przez Rafał Babraj, 26.11.2013, Ilość wejść: 1395, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Aktualne projekty

do góry