Pomoc dla niepełnosprawnych

E - usługi

Przykładowe e-usługi

 • Wniosek o stwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego,
 • Wniosek o stwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego dla osoby małoletniej,
 • Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego,
 • Wniosek o uznania za obywatela polskiego,
 • Wniosek o wydanie kart doskonalenia zawodowego dla ratowników medycznych oraz dla dyspozytorów medycznych,
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego,
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej,
 • Decyzja w sprawie wydania pozwolenia na nabywanie, przechowywanie lub używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego,
 • Wydawanie decyzji w sprawie umieszczenia w ewidencji obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne lub odpowiednie zabezpieczenie techniczne, znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego,
 • Dotacja dla spółek wodnych i związków spółek wodnych,
 • Formularz zgłoszeniowy ekologicznego materiału siewnego, nasion lub wegetatywnego materiału,
 • Zlecenie przeprowadzenia badań próbek żywności / kosmetyków / materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością /wymazów sanitarnych,
 • Wniosek w sprawie opinii sanitarnej dla pracowni/gabinetu rentgenowskiego,
 • Wniosek o wyrażenie zgody na zatrudnienie osoby, która nie jest nauczycielem,
 • Wniosek o wyrażenie zgody na zatrudnienie nauczyciela bez wymaganych kwalifikacji.

 

Podziel / Share
Opublikowane przez Rafał Babraj, 26.11.2013, Ilość wejść: 1184, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry