Pomoc dla niepełnosprawnych

E - usługi

 

E – usługi w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim zrealizowane w ramach projektu pn. „Elektroniczna Platforma Wymiany i Obiegu Dokumentów Województwa Mazowieckiego”(EPWiOD)

 

JAR/Wydział Nazwa e-usługi Poziom e-usługi

Wydział Spraw Cudzoziemców MUW

 

 

 

Uznanie za repatrianta

2

Wydanie zezwolenia na pracę typu E

2

Wydanie zezwolenia na pracę typu A

2

Wydanie zezwolenia na pracę typu B

2

Wydanie zezwolenia na pracę typu C

2

Wydanie zezwolenia na pracę typu D

2

Zaproszenia dla cudzoziemców na przyjazd do RP

2

Prowadzenie postępowania administracyjnego w celu wymiany karty pobytu

2

Postępowanie administracyjne w celu zarejestrowania pobytu obywatela Unii Europejskiej i wydania karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem Unii Europejskiej

2

Postępowanie administracyjne w celu wydania lub wymiany polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca

2

Postępowanie administracyjne w celu przedłużenia wizy

2

Udzielenie zezwolenia na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

2

Udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy

2

Udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE

2

Wyrażenie zgody przez Prezydenta RP na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego

2

Potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego

2

Uznanie za obywatela polskiego

2

Nadanie obywatelstwa polskiego przez Prezydenta RP

2

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Uzgadnianie planów ograniczeń dostaw ciepła

4

Wydział Prawny

Wpis do rejestru tłumaczy polskiego języka migowego (PJM) oraz systemu językowo-migowego (SJM)

3

Wydział Spraw Obywatelskich

Wydanie postanowienia opiniującego wniosek o wydanie książeczki żeglarskiej w zakresie istnienia przesłanek do odmowy wydania paszportu

4

Zgłoszenie utraty/zniszczenia/odnalezienia dokumentu paszportowego

3

Zwrot nienależnej opłaty paszportowej

3
Wydział Polityki Społecznej

Zezwolenie na umieszczenie rodzeństwa oraz zwiększenie liczby dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego

4

Zezwolenie na umieszczenie kolejnego dziecka, pomimo przekroczenia dopuszczalnej liczby dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej

4
 
Podziel / Share
Opublikowane przez Rafał Babraj, 18.12.2013, Ilość wejść: 1760, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Aktualne projekty

do góry