Pomoc dla niepełnosprawnych

Informacje o projekcie

Opis projektu

Przedmiotowy Projekt polega na stworzeniu 30 e-usług dla obywateli w oparciu o nowopowstałą Elektroniczną Platformę Wymiany i Obiegu Dokumentów Administracji Rządowej Województwa Mazowieckiego (EPWiOD) integrującą 13 jednostek administracji publicznej. W ramach powyższego systemu wszystkie stanowiska pracy urzędników merytorycznych zaopatrzone zostaną w oprogramowanie umożliwiające komunikację elektroniczną oraz automatyzację wymiany dokumentów (zarówno w ramach jednostki jak i pomiędzy jednostkami administracji publicznej za pośrednictwem Elektronicznych Skrzynek Podawczych), tak aby docelowo wyeliminować dokumenty papierowe. Projekt pozwoli na ujednolicenie procedur i standardów działania administracji rządowej na terenie województwa mazowieckiego, w szczególności w zakresie procedur wewnętrznych i optymalnej obsługi klienta. Wdrożenie wpłynie na polepszenie warunków współpracy Urzędu z jednostkami wojewódzkiej administracji zespolonej oraz z jednostkami samorządu terytorialnego, co przyczyni się do wzrostu jakości usług publicznych dostarczanych przez te podmioty. System umożliwi pełną kontrolę oraz ewidencję realizowanych spraw, poprawi terminowość oraz sprawność realizowanych zadań, znacząco udoskonali monitorowanie działalności służb publicznych. Projekt doprowadzi do upowszechnienia stosowania technik systemu teleinformatycznego oraz zwiększy dostęp do usług elektronicznych poprzez rozbudowę regionalnej infrastruktury teleinformatycznej. Sprawna i nowoczesna administracja rządowa województwa mazowieckiego wraz z inicjatywami samorządowymi regionu przyczyni się do rozwoju elektronicznej gospodarki opartej na wiedzy oraz będzie wsparciem w budowie społeczeństwa informacyjnego.

Podziel / Share
Opublikowane przez Katarzyna Karmeluk, 26.11.2013, Ilość wejść: 1457, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Aktualne projekty

do góry