Pomoc dla niepełnosprawnych

Informacje o projekcie

Partnerzy projektu

Projekt jest realizowany w trzynastu jednostkach administracji rządowej (JAR) na Mazowszu:

 • Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie wraz z delegaturami w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach,
 • Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie,
 • Kuratorium Oświaty w Warszawie,
 • Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Warszawie,
 • Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie,
 • Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie,
 • Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Warszawie,
 • Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Warszawie,
 • Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Warszawie,
 • Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Siedlcach,
 • Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Warszawie,
 • Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Radomiu,
 • Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie.

 

Liderem Projektu jest Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.

 

Podziel / Share
Opublikowane przez Katarzyna Karmeluk, 26.11.2013, Ilość wejść: 1013, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry