Pomoc dla niepełnosprawnych

Informacje o projekcie

Zakres projektu

  • Budowa serwerowni głównej oraz modernizacja serwerowni zapasowej

a) przebudowa pomieszczeń (m.in. ścian działowych, montaż sufitu podwieszanego),

b) wyposażenie pomieszczeń w systemy specjalistyczne (m.in. zasilania, gaszenia, klimatyzacji),

c) wyposażenie pomieszczeń w systemy bezpieczeństwa (m.in. systemy monitorowania, systemy dostępu),

d) budowa/modernizacja infrastruktury (sieci zasilających, oświetlenia, sieci LAN),

e) opracowanie dokumentacji projektowej i powykonawczej.

 

  • Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej i technicznej:

a) doposażenie serwerowni w wybranych lokalizacjach (m.in. w serwery, systemy archiwizacji, sprzęt aktywny),

b) zapewnienie łącz teleinformatycznych do wybranych lokalizacji (w tym łącz światłowodowych),

c) modernizacja systemów technicznych (m.in. systemów bezpieczeństwa, systemów chłodzenia, systemów zasilania, sieci LAN).

 

  • Dostarczenie systemu EZD:

a) dostarczenie i wdrożenie systemu EZD w JAR,

b) aktualizacje systemu EZD u wszystkich partnerów projektu,

c) Integracje systemu z wybranymi systemami wewnętrznymi,

d) Integracje systemu z wybranymi systemami i rejestrami zewnętrznymi.

 

  • Stacje robocze:

a) wyposażenie wybranych jednostek w stacje skanująco-walidujące,

b) wyposażenie jednostek w stacje robocze oraz komputery przenośne,

c) dostarczenie niezbędnego oprogramowania systemowego, narzędziowego biurowego oraz systemów bezpieczeństwa (m.in. oprogramowania antywirusowego).

 

  • Urządzenia biurowe:

a) wyposażenie jednostek w niezbędne urządzenia biurowe (drukarki, urządzenia wielofunkcyjne itp.),

b) wyposażenie jednostek w urządzenia skanujące o odpowiedniej przepustowości,

c) wyposażenie jednostek w czytniki i drukarki kodów kreskowych,

d) dostarczenie niezbędnego oprogramowania specjalistycznego.

 

  • Szkolenia:

a) przygotowanie i uruchomienie interaktywnych modułów szkoleniowych e-learning pozwalających pracownikowi, na rożnych poziomach organizacyjnych, w łatwy i precyzyjny sposób zapoznać się z systemem EZD oraz usługami elektronicznymi wytworzonymi w projekcie,

b) budowa i uruchomienie platformy szkoleniowej (e-learning), umożliwiającej zaimplementowanie na platformie szkoleń, w postaci interaktywnych modułów szkoleniowych,

c) szkolenia w formie warsztatowej, dla pracowników obsługi systemu, administratorów i operatorów systemu (szkolenia specjalistyczne) oraz pozostałych użytkowników wewnętrznych.

 

  • Uruchomienie e-Usług:

a) wykonanie analizy prawno-środowiskowej realizowanych w ramach MUW i JAR procesów pod kątem optymalnego wyboru implementowanych e-usług,

b) przygotowanie i konfiguracja e-usług w systemie EPWiOD,

c) przygotowanie i wdrożenie formularzy elektronicznych na platformie ePUAP,

d) przygotowanie i uruchomienie usług na platformie ePUAP.

Podziel / Share
Opublikowane przez Katarzyna Karmeluk, 26.11.2013, Ilość wejść: 1068, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry