Pomoc dla niepełnosprawnych

Informacje o projekcie

Odbiorcy projektu

Ostatecznymi odbiorcami produktów będących wynikiem realizacji projektu są:

  • Klienci administracji rządowej - korzystający z uruchomionych usług on-line, w tym:

• obywatele (mieszkańcy województwa mazowieckiego),
• podmioty gospodarcze (przedsiębiorcy),
• organy administracji publicznej.

Wymienione grupy użytkowników uzyskają szybki, bezpłatny dostęp do informacji udostępnianych przez MUW oraz JAR w ramach systemu EPWiOD.

  • Pracownicy MUW oraz JAR - którzy zyskają nowoczesne i przyjazne rozwiązanie informatyczne, wspierające efektywną i racjonalną pracę w zakresie wymiany korespondencji papierowej i elektronicznej pomiędzy urzędami administracji zespolonej, zachęcające do posługiwania się technikami informatycznymi.

Powyższe grupy odbiorców są zgodne z grupami docelowymi określonymi ramach RPO WM, Priorytet II, Działanie 2.2 Rozwój e-usług.

Podziel / Share
Opublikowane przez Katarzyna Karmeluk, 26.11.2013, Ilość wejść: 1269, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry