Pomoc dla niepełnosprawnych

Informacje o projekcie

Odbiorcy projektu

Ostatecznymi odbiorcami produktów będących wynikiem realizacji projektu są:

  • Klienci administracji rządowej - korzystający z uruchomionych usług on-line, w tym:

• obywatele (mieszkańcy województwa mazowieckiego),
• podmioty gospodarcze (przedsiębiorcy),
• organy administracji publicznej.

Wymienione grupy użytkowników uzyskają szybki, bezpłatny dostęp do informacji udostępnianych przez MUW oraz JAR w ramach systemu EPWiOD.

  • Pracownicy MUW oraz JAR - którzy zyskają nowoczesne i przyjazne rozwiązanie informatyczne, wspierające efektywną i racjonalną pracę w zakresie wymiany korespondencji papierowej i elektronicznej pomiędzy urzędami administracji zespolonej, zachęcające do posługiwania się technikami informatycznymi.

Powyższe grupy odbiorców są zgodne z grupami docelowymi określonymi ramach RPO WM, Priorytet II, Działanie 2.2 Rozwój e-usług.

Podziel / Share
Opublikowane przez Katarzyna Karmeluk, 26.11.2013, Ilość wejść: 1438, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Aktualne projekty

do góry