Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Wsparcia Komórek Organizacyjnych

BIP

Zadania Oddziału Wsparcia Komórek Organizacyjnych:

 1. zapewnienie obsługi w zakresie organizacji pracy Dyrektora Generalnego, w tym obsługa sekretariatu Dyrektora Generalnego
 2. organizacja spotkań i narad z udziałem Dyrektora Generalnego
 3. obsługa wyjazdów krajowych i zagranicznych Dyrektora Generalnego
 4. opracowywanie na potrzeby Dyrektora Generalnego projektów pism i zestawień
 5. przygotowywanie analiz o charakterze zarządczym z zakresu właściwości Dyrektora Generalnego
 6. prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej oraz monitorowanie terminowości ich załatwienia
 7. redagowanie Biuletynu Informacyjnego Dyrektora Generalnego
 8. aktualizowanie strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu w zakresie właściwości biura
 9. aktualizowanie strony intranetowej urzędu
 10. prowadzenie książki kontroli realizowanych w urzędzie przez zewnętrzne organy kontroli
 11. koordynowanie, we współpracy z Biurem Administracyjnym oraz Biurem Informatyki
  i Rozwoju Systemów Informatycznych, spraw związanych z planowaniem i wykonaniem budżetu z zakresu właściwości Dyrektora Generalnego
 12. organizowanie i udzielanie wsparcia komórkom organizacyjnym urzędu w zakresie wskazanym przez Dyrektora Generalnego
 13. wykonywanie zadań, na zlecenie Dyrektora Generalnego, wymagających współdziałania komórek organizacyjnych
Podziel / Share
Opublikowane przez Igor Piwowarski, 22.12.2017, Ilość wejść: 186, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry