Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Zarządzania Obsługą Klienta i Dokumentacją

BIP

Oddział Zarządzania Obsługą Klienta i Dokumentacją

kierownik

Karolina Łaba

tel. 22 695 61 41

faks. 22 695 66 87

wejście F, parter, pokój nr 15

klaba@mazowieckie.pl


 

zastępca kierownika

Agnieszka Jeż

tel. 22 695 60 23

faks. 22 695 62 42

wejście B, parter, pokój nr 74

 ajez@mazowieckie.pl

 

Stanowiska pracy w delegaturach (Kancelaria)

Ciechanów


specjalista
Olga Kamińska
tel.23 671 93 00
e-mail okaminska@mazowieckie.pl

Ostrołęka


.
.
tel. 29 746 62 00
e-mail 

Płock


inspektor
Małgorzata Szmyt
tel. 24 235 11 03
e-mail mszmyt@mazowieckie.pl

Radom


starszy inspektor
Izabela Wojciechowska
tel. 48 362 05 55
e-mail iwojciechowska@mazowieckie.pl

Siedlce


starszy inspektor
Urszula Kowalczyk
tel. 25 644 62 34
e-mail ukowalczyk@mazowieckie.pl

 

Stanowiska pracy w delegaturach (Archiwum)

Ciechanów

specjalista
Aneta Karpińska

tel. 23 671 93 10
e-mail a.karpinska@mazowieckie.pl

 

Ostrołęka

starszy inspektor
Barbara Suchecka

tel. 29 746 62 05
e-mail bsuchecka@mazowieckie.pl

 

Płock

specjalista
Izabela Bor

tel. 24 235 11 05
e-mail ibor@mazowieckie.pl

Radom

specjalista
Ewa Niewola

tel. 48 332 92 44
e-mail eniewola@mazowieckie.pl

Siedlce

specjalista
Anna Kempka

tel. 25 644 62 34
e-mail akempka@mazowieckie.pl

 

Zadania Oddziału Zarządzania Obsługą Klienta i Dokumentacją:

 

1. współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie odpowiedniego klasyfikowania, kwalifikowania i przygotowania wytworzonej dokumentacji w celu przekazania do archiwum zakładowego

2. przejmowanie w stanie uporządkowanym, akt z komórek organizacyjnych Urzędu

3. przechowywanie i udostępnianie dokumentacji znajdującej się w zasobie archiwum zakładowego w siedzibie Urzędu w Warszawie oraz w delegaturach

4. opracowywanie i przekazywanie materiałów archiwalnych do właściwego archiwum państwowego

5. współdziałanie z Oddziałem Spraw Pracowniczych w wydawaniu zaświadczeń Rp-7 i świadectw pracy osobom, których akta osobowe znajdują się w zasobach archiwum zakładowego

6. prowadzenie spraw z zakresu brakowania dokumentacji niearchiwalnej

7. współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie zapewnienia właściwego znakowania dokumentów w Urzędzie, zgodnie z przepisami instrukcji kancelaryjnej, oraz przestrzegania stosowania jednolitego rzeczowego wykazu akt

8. przejmowanie, przechowywanie i udostępnianie akt zlikwidowanych przedsiębiorstw dla których organem założycielskim był Wojewoda, znajdujących się w magazynach w Otwocku i Radomiu

9. odbieranie i rozdział korespondencji kierowanej do Urzędu, w tym pocztą, osobiście i wpływającej na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu

10. rejestrowanie w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją korespondencji przychodzącej i wychodzącej z Urzędu

11. prowadzenie spraw związanych z realizacją wysyłki służbowej

12. obsługa składu chronologicznego

13. zapewnienie ciągłości w realizacji usług pocztowych dla Urzędu

14. prowadzenie punktu potwierdzającego Profil Zaufany Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e-PUAP)

http://mazowieckie.pl/pl/kontakt/elektroniczna-skrzynka/272,Elektroniczna-Skrzynka-Podawcza-e-PUAP.html

 

 

Punkt przyjmowania korespondencji, plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, wejście F, parter, pokój 1 od 8:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku

 

Dokumentacja zlikwidowanych przedsiębiorstw dla których Wojewoda Mazowiecki był organem założycielskim, znajduje się w:

 

 1. Oddziale Archiwum
  ul. Górna 13, 05-400 Otwock
    tel. 22 788 45 12
   faks 22 788 53 66
 2. Oddziale Archiwum
  ul. Zielińskiego 13, 26-600 Radom
    tel. 48 363 87 07
   faks 48 363 87 07
Podziel / Share
Magdalena Kubis, 21.02.2018, Ilość wejść: 631, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry