Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Zarządzania Obsługą Klienta i Dokumentacją

BIP

kierownik

Karolina Łaba

tel. 22 695 61 41

faks. 22 695 66 87

wejście F, parter, pokój nr 15

klaba@mazowieckie.pl


 

zastępca kierownika

Barbara Domańska

tel. 22 695 60 23

faks. 22 695 62 42

wejście B, parter, pokój nr 74

b.domanska@mazowieckie.pl

 

Stanowiska pracy w delegaturach (Kancelaria)

Ciechanów


specjalista
Olga Kamińska
tel.23 671 93 00
e-mail okaminska@mazowieckie.pl

Ostrołęka


.
.
tel. 29 746 62 00
e-mail 

Płock


inspektor
Małgorzata Szmyt
tel. 24 235 11 03
e-mail mszmyt@mazowieckie.pl

Radom


starszy inspektor
Izabela Wojciechowska
tel. 48 362 05 55
e-mail iwojciechowska@mazowieckie.pl

Siedlce


starszy inspektor
Urszula Kowalczyk
tel. 25 644 62 34
e-mail ukowalczyk@mazowieckie.pl

 

Stanowiska pracy w delegaturach (Archiwum)

Ciechanów

specjalista
Aneta Karpińska

tel. 23 671 93 10
e-mail a.karpinska@mazowieckie.pl

 

Ostrołęka

starszy inspektor
Barbara Suchecka

tel. 29 746 62 05
e-mail bsuchecka@mazowieckie.pl

 

Płock

specjalista
Izabela Bor

tel. 24 235 11 05
e-mail ibor@mazowieckie.pl

Radom

specjalista
Ewa Niewola

tel. 48 332 92 44
e-mail eniewola@mazowieckie.pl

Siedlce

specjalista
Anna Kempka

tel. 25 644 62 34
e-mail akempka@mazowieckie.pl

 

Zadania Oddziału Zarządzania Obsługą Klienta i Dokumentacją:

 

  1. współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie odpowiedniego klasyfikowania, kwalifikowania i przygotowania wytworzonej dokumentacji w celu przekazania do archiwum zakładowego

  2. przejmowanie w stanie uporządkowanym, akt z komórek organizacyjnych Urzędu

  3. przechowywanie i udostępnianie dokumentacji znajdującej się w zasobie archiwum zakładowego w siedzibie Urzędu w Warszawie oraz w delegaturach

  4. opracowywanie i przekazywanie materiałów archiwalnych do właściwego archiwum państwowego

  5. współdziałanie z Oddziałem Spraw Pracowniczych w wydawaniu zaświadczeń Rp-7 i świadectw pracy osobom, których akta osobowe znajdują się w zasobach archiwum zakładowego

  6. prowadzenie spraw z zakresu brakowania dokumentacji niearchiwalnej

  7. współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie zapewnienia właściwego znakowania dokumentów w Urzędzie, zgodnie z przepisami instrukcji kancelaryjnej, oraz przestrzegania stosowania jednolitego rzeczowego wykazu akt

  8. przejmowanie, przechowywanie i udostępnianie akt zlikwidowanych przedsiębiorstw dla których organem założycielskim był Wojewoda, znajdujących się w  magazynach w Otwocku i Radomiu

  9. odbieranie i rozdział korespondencji kierowanej do Urzędu, w tym pocztą, osobiście i wpływającej na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu

10. rejestrowanie w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją korespondencji przychodzącej i wychodzącej z Urzędu

11. prowadzenie spraw związanych z realizacją wysyłki służbowej

12. obsługa składu chronologicznego

13. zapewnienie ciągłości w realizacji usług pocztowych dla Urzędu

14. prowadzenie punktu potwierdzającego Profil Zaufany Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e-PUAP)

http://mazowieckie.pl/pl/kontakt/elektroniczna-skrzynka/272,Elektroniczna-Skrzynka-Podawcza-e-PUAP.html

 

 

Punkt przyjmowania korespondencji, plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, wejście F, parter, pokój 1 od 8:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku

 

Dokumentacja zlikwidowanych przedsiębiorstw dla których Wojewoda Mazowiecki był organem założycielskim, znajduje się w:

 

 1. Oddziale Archiwum
  ul. Górna 13, 05-400 Otwock
    tel. 22 788 45 12
   faks 22 788 53 66
 2. Oddziale Archiwum
  ul. Zielińskiego 13, 26-600 Radom
    tel. 48 363 87 07
   faks 48 363 87 07
Podziel / Share
Magdalena Kubis, 10.08.2018, Ilość wejść: 2308, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry