Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Zarządzania Dokumentacją

BIP

kierownik

Karolina Łaba
tel. 22 695 61 41
faks. 22 695 66 87
wejście B, parter, pokój nr 40
e-mail klaba@mazowieckie.pl


zastępca kierownika

Agnieszka Jeż
tel. 22 695 60 23
faks. 22 695 62 42
wejście B, parter, pokój nr 74
e-mail ajez@mazowieckie.pl

Stanowiska pracy w delegaturach (Kancelaria)

Ciechanów


inspektor

Olga K
amińska
tel.23 671 93 00
e-mail okaminska@mazowieckie.pl

Ostrołęka


sekretarka

Barbara Zwierz
tel. 29 746 62 00
e-mail bzwierz@mazowieckie.pl

Płock


inspektor

Małgorzata Szmyt
tel. 24 235 11 03
e-mail mszmyt@mazowieckie.pl

Radom


starszy inspektor

Izabela Wojciechowska
tel. 48 362 05 55
e-mail iwojciechowska@mazowieckie.pl

Siedlce


inspektor
Urszula Kowalczyk
tel. 25 644 62 34
e-mail ukowalczyk@mazowieckie.pl

Stanowiska pracy w delegaturach (Archiwum)

Ciechanów

specjalista
Aneta Karpińska
tel. 23 671 93 10
e-mail a.karpinska@mazowieckie.pl

Ostrołęka

starszy inspektor
Barbara Suchecka
tel. 29 746 62 05
e-mail bsuchecka@mazowieckie.pl

 

Płock

starszy inspektor
Izabela Bor
tel. 24 235 11 05
e-mail ibor@mazowieckie.pl

Radom

starszy inspektor
Ewa Niewola
tel. 48 332 92 44
e-mail
eniewola@mazowieckie.pl

Siedlce

starszy inspektor
Anna Kempka
tel. 25 644 62 34
e-mail akempka@mazowieckie.pl


Zadania Oddziału Zarządzania Dokumentacją:

 1. współpraca z komórkami organizacyjnymi urzędu w zakresie odpowiedniego klasyfikowania, kwalifikowania i przygotowania wytworzonej dokumentacji, celem przekazania do archiwum zakładowego
 2. przejmowanie, w stanie uporządkowanym, akt z komórek organizacyjnych urzędu
 3. przechowywanie i udostępnianie dokumentacji znajdującej się w zasobie archiwum zakładowego w siedzibie urzędu w Warszawie oraz w delegaturach
 4. opracowywanie i przekazywanie materiałów archiwalnych do właściwego Archiwum Państwowego
 5. współdziałanie z Oddziałem Spraw Pracowniczych w wydawaniu zaświadczeń Rp-7
  i świadectw pracy osobom, których akta osobowe znajdują się w zasobach archiwum zakładowego
 6. prowadzenie spraw z zakresu brakowania dokumentacji niearchiwalnej
 7. zapewnienie właściwego znakowania dokumentów w urzędzie, zgodnie z przepisami instrukcji kancelaryjnej, oraz przestrzegania stosowania jednolitego rzeczowego wykazu akt
 8. przejmowanie, przechowywanie i udostępnianie akt zlikwidowanych przedsiębiorstw, dla których organem założycielskim był Wojewoda, znajdujących się w magazynach w Otwocku i Radomiu
 9. przyjmowanie korespondencji składanej osobiście do urzędu
 10. odbieranie i rozdział korespondencji adresowanej do urzędu
 11. odbieranie i rozdział korespondencji wpływającej na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą urzędu
 12. rejestrowanie w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją korespondencji przychodzącej i wychodzącej z urzędu
 13. prowadzenie spraw związanych z realizacją wysyłki służbowej
 14. obsługa składu chronologicznego
 15. zapewnienie ciągłości w realizacji usług pocztowych dla urzędu

Punkt przyjmowania korespondencji
wejście B, parter, pokój 39
pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa
od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku


Dokumentacja zlikwidowanych przedsiębiorstw, dla których Wojewoda Mazowiecki był organem założycielskim, znajduje się w:

 1. Oddziale Archiwum
  ul. Górna 13, 05-400 Otwock
  tel. 22 788 45 12
  faks 22 788 53 66
 2. Oddziale Archiwum
  ul. Zielińskiego 13, 26-600 Radom
  tel. 48 363 87 07
  faks 48 363 87 07
Podziel / Share
Opublikowane przez JSK Internet, 31.07.2009, Ilość wejść: 13029, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry