Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Zarządzania Kadrami

BIP


tel. 22 695 60 60
faks 22 695 63 86
wejście B, I piętro, pokój nr 175
e-mail bkop@mazowieckie.pl

Zadania Oddziału Zarządzania Kadrami:

 1. realizacja zadań wynikających z polityki kadrowej Wojewody i Dyrektora Generalnego
 2. opracowywanie i wdrażanie rozwiązań w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w urzędzie
 3. prowadzenie całokształtu spraw w zakresie naborów na wolne stanowiska pracy w urzędzie
 4. koordynacja całokształtu prac związanych z procesem opisów i wartościowania stanowisk pracy w urzędzie, w tym obsługa organizacyjna i koordynacja prac zespołu wartościującego
 5. wykonywanie zadań z zakresu doskonalenia zawodowego pracowników urzędu, w tym:
  • monitorowanie opracowywania i realizacji indywidualnych programów rozwoju zawodowego członków korpusu służby cywilnej
  • opracowywanie i realizowanie planów szkoleń dla pracowników urzędu
  • organizowanie szkoleń i innych form rozwoju zawodowego pracowników urzędu
  • prowadzenie ewidencji szkoleń, studiów oraz środków finansowych wykorzystanych na te cele
  • analizowanie ocen szkoleń i ich efektywności
  • organizowanie służby przygotowawczej dla pracowników urzędu
 6. organizowanie służby przygotowawczej na platformie e-learningowej dla pracowników urzędów, z którymi urząd podpisał stosowne porozumienia
 7. prowadzenie całokształtu spraw związanych z organizowaniem praktyk, staży i wolontariatu w urzędzie
 8. prowadzenie spraw w zakresie gospodarowania funduszem wynagrodzeń, w tym opracowywanie planów i propozycji podziału funduszu płac
Podziel / Share
Opublikowane przez JSK Internet, 31.07.2009, Ilość wejść: 13854, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry