Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Zarządzania Kadrami

BIP

Oddział Zarządzania Kadrami


Izabela

Boreczek


tel. 22 695 60 32

wejście B, I piętro, pokój nr 175
 iboreczek@mazowieckie.pl

 

Zadania Oddziału Zarządzania Kadrami:

 

1. realizacja zadań wynikających z polityki kadrowej Wojewody i Dyrektora Generalnego

2. tworzenie oraz aktualizacja programu zarządzania zasobami ludzkimi w Urzędzie

3. organizowanie naboru na wolne stanowiska pracy w Urzędzie

4. koordynacja prac związanych z procesem dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w Urzędzie, w tym obsługa organizacyjna i koordynacja prac zespołu wartościującego

5. wykonywanie zadań z zakresu doskonalenia zawodowego pracowników Urzędu, w tym:

 
  • monitorowanie opracowywania i realizacji indywidualnych programów rozwoju zawodowego członków korpusu służby cywilnej z wyjątkiem osób zajmujących wyższe stanowiska w służbie cywilnej
  • opracowywanie i realizowanie planów szkoleń dla pracowników Urzędu
  • organizowanie szkoleń i innych form rozwoju zawodowego pracowników Urzędu
  • prowadzenie ewidencji szkoleń, studiów oraz środków finansowych wykorzystanych na te cele
  • analizowanie ocen szkoleń i ich efektywności
  • organizowanie służby przygotowawczej dla pracowników Urzędu
 

6. prowadzenie całokształtu spraw związanych z organizowaniem praktyk, staży i wolontariatu w Urzędzie

7. prowadzenie spraw w zakresie gospodarowania funduszem wynagrodzeń w zakresie Biura w tym opracowywanie planów i propozycji podziału funduszu płac

Podziel / Share
Magdalena Kubis, 21.02.2018, Ilość wejść: 14529, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry