Pomoc dla niepełnosprawnych

Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego

BIP

redaktor naczelny

Artur Czaban

 

tel. 48 362 08 61, 48 362 04 03
faks. 22 695 63 86
Radom, pokój nr 11
aczaban@mazowieckie.pl

 

Zadania Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego:

1. redagowanie, wydawanie i udostępnianie Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego,w szczególności przez:

  •  załatwianie bieżących spraw wpływających do redakcji dziennika urzędowego,
  •  współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego oraz podmiotami ogłaszającymi akty normatywne i inne akty prawne w dzienniku urzędowym w zakresie poprawności materiałów przekazanych do ogłoszenia, a także z dostawcą oprogramowania dedykowanego redakcji dziennika urzędowego w zakresie prawidłowości i kompletności plików kierowanych do ogłoszenia w dzienniku urzędowym,
  •  weryfikację materiałów kierowanych do ogłoszenia w dzienniku urzędowym oraz przygotowywanie projektów obwieszczeń prostujących błędy w aktach prawnych ogłoszonych w dzienniku urzędowym powstałych na etapie ogłoszenia,
  •  prowadzenie archiwum dziennika urzędowego za lata 1999-2011 oraz współpracę z Biblioteką Sejmową w zakresie archiwizacji aktów ogłoszonych w dzienniku urzędowym,
  •  ogłaszanie aktów normatywnych i innych aktów prawnych oraz rozstrzygnięć nadzorczych w dzienniku urzędowym w postaci elektronicznej,
  •  przygotowanie porozumień Wojewody i ich ogłaszanie w dzienniku urzędowym,
  •  tworzenie skorowidza dziennika urzędowego,
  •  udostępnianie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu aktów normatywnych i innych aktów prawnych oraz innych informacji przeznaczonych do udostępnienia
2. udostępnianie do nieodpłatnego, powszechnego wglądu zbiorów Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w języku polskim w wersji elektronicznej.

 
Podziel / Share
21.02.2018, Ilość wejść: 1422, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry