Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Administrowania Systemami i Sprzętem Informatycznym

BIP

Zadania Oddziału Administrowania Systemami i Sprzętem Informatycznym:

 1. uzgadnianie z Biurem Rozwoju Inwestycji, budowy i modernizacji sieci komputerowych we wszystkich lokalizacjach Urzędu;
 2. aktualizację systemów i aplikacji na komputerach użytkowników;
 3. zarządzanie domeną na komputerach pracowników Urzędu, w tym:
  • dodawanie lub usuwanie użytkowników,
  • zmiana uprawnień użytkowników,
  • zdalna instalacja oprogramowania;
 4. monitorowanie zabezpieczeń komputerów użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych do sieci informatycznej Urzędu;
 5. techniczne administrowanie systemami informatycznymi Urzędu, w szczególności:
  • pocztą elektroniczną,
  • systemem Elektronicznego Zarządzania Dokumentami,
  • Ewidencją Obiegu Dokumentów w Wydziale Spraw Cudzoziemców,
  • Elektroniczną Skrzynką Podawczą na ePUAP,
  • usługami elektronicznymi Urzędu (Elektroniczna Książka Telefoniczna),
  • systemem informatycznym zarządzania przedsiębiorstwem (ERP)/Elektroniczna Informacja Pracownicza (EIP),
  • innymi systemami informatycznymi rządowymi i wewnętrznymi;
 6. zapewnienie sprawnego działania systemów informatycznych Urzędu przez:
  • zarządzanie sprzętem komputerowym i urządzeniami drukująco - kopiującymi Urzędu,
  • obsługę serwisową sprzętu komputerowego Urzędu,
  • zarządzanie systemem obsługi zgłoszeń,
  • zarządzanie modernizacją lub wymianą sprzętu komputerowego pracowników Urzędu,
  • zarządzanie licencjami oprogramowania komputerowego,
  • opiniowanie i dokonywanie analiz technicznych sprzętu komputerowego;
 7. administrowanie lokalnymi sieciami komputerowymi;
 8. utrzymaniem sprawności technicznej i technologicznej rejestrów prowadzonych technikami informatycznego przetwarzania danych;
 9. aktualizację systemów i aplikacji administrowanych przez oddział;
 10. zapewnienie sprawnej łączności telefonicznej, internetu bezprzewodowego WI-FI;
 11. prowadzenie rejestru sprzętu komputerowego użytkowników oraz jego wartości niematerialnych i prawnych.

Podziel / Share
Joanna Brzezińska, 23.05.2018, Ilość wejść: 2042, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry