Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Organizacji i Realizacji Inwestycji

BIP

Oddział Organizacji i Realizacji Inwestycji

 

Zastępca kierownika

Rafał Tobiasz


tel. 22 695 64 61
faks 22 695 60 62
wejście B, parter, pokój nr 48
e-mail rtobiasz@mazowieckie.pl


Zadania Oddziału Organizacji i Realizacji Inwestycji:

1) planowanie i koordynowanie spraw związanych z remontami, konserwacjami oraz zakupami inwestycyjnymi na rzecz Urzędu, w tym przygotowywanie planów zakupów i remontów;

2) koordynowanie, planowanie, rozliczanie i monitorowanie prawidłowego wykonania planu wydatków budżetowych biura;

3) współpraca z Biurem Kadr i Obsługi Prawnej w zakresie spraw kadrowych i dyscypliny pracy;

4) koordynowanie planu działania biura, w tym realizacja celów kontroli zarządczej poprzez identyfikację i analizę ryzyka;

5) redagowanie strony internetowej, intranetowej i Biuletynu Informacji Publicznej;

6) obsługa wewnętrznego systemu zgłoszeń OTRS – systemu informatycznego służącego do rejestracji i obsługi zgłoszeń zleceń, usterek, awarii, zapotrzebowani kierowanych przez pracowników Urzędu;

7) prowadzenie spraw dotyczących dostawy prasy codziennej, czasopism i publikacji na potrzeby Urzędu;

8) prowadzenie spraw związanych z zamawianiem ogłoszeń prasowych na potrzeby Urzędu;

9) realizowanie zleceń dotyczących tłumaczeń pisemnych dokumentów urzędowych i innych tekstów zgłaszanych przez komórki organizacyjne Urzędu;

10) realizacja zleceń poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu w zakresie brakowania dokumentacji niearchiwalnej kat. „B”;

11) zapewnienie obsługi sekretariatu  oraz prawidłowego obiegu korespondencji biura;

12) prowadzenie rejestru skarg, wniosków i petycji oraz wniosków o dostęp do informacji publicznej związanych z działalnością biura oraz nadzór nad ich terminowym załatwianiem;

13) zgłaszanie wniosków o wydanie upoważnień, w tym pełnomocnictw do przetwarzania danych osobowych dla pracowników biura;

14) koordynowanie spraw dotyczących katalogu usług wewnętrznych biura, w tym monitorowanie terminowości ich realizacji;

15) koordynowanie zadań z zakresu systemu zarządzania, w tym opracowywanie procedur, zarządzeń, map procesów usług wewnętrznych realizowanych przez biuro;

16) współudział w opracowywaniu planu finansowego budżetu dysponenta III stopnia;

17) sporządzanie analiz z wykonania wydatków budżetowych dysponenta III stopnia na potrzeby kierownictwa w części dotyczącej biura;

18) przygotowywanie informacji i wyjaśnień dla jednostek prowadzących kontrole wykonania budżetu.

Podziel / Share
Natalia Lech, 24.11.2017, Ilość wejść: 1250, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry