Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Organizacji i Realizacji Inwestycji

BIP

 Zadania Oddziału Organizacji i Realizacji Inwestycji:

 1. koordynowanie spraw związanych z remontami oraz konserwacjami budynków Urzędu;
 2. współpracę z Biurem Rozwoju i Inwestycji w sprawie realizacji inwestycji;
 3. dokonywanie zakupów części zamiennych na rzecz Oddziału Administrowania Systemami i Sprzętem Informatycznym;
 4. koordynowanie, planowanie, rozliczanie i monitorowanie prawidłowego wykonania planu wydatków budżetowych biura;
 5. współudział w opracowywaniu planu finansowego budżetu dysponenta III stopnia;
 6. sporządzanie analiz z wykonania wydatków budżetowych dysponenta III stopnia na potrzeby kierownictwa w części dotyczącej biura;
 7. przygotowywanie informacji i wyjaśnień dla jednostek prowadzących kontrole wykonania budżetu;
 8. współpracę z Biurem Kadr i Obsługi Prawnej w zakresie spraw kadrowych i dyscypliny pracy;
 9. koordynowanie planu działania biura, w tym realizację celów kontroli zarządczej poprzez identyfikację i analizę ryzyka;
 10. redagowanie strony internetowej, intranetowej i Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie właściwości biura;
 11. obsługę wewnętrznego systemu zgłoszeń OTRS – systemu informatycznego służącego do rejestracji i obsługi zgłoszeń zleceń, usterek, awarii, zapotrzebowań kierowanych przez pracowników Urzędu;
 12. prowadzenie spraw dotyczących dostawy prasy codziennej, czasopism i publikacji na potrzeby Urzędu;
 13. prowadzenie spraw związanych z zamawianiem ogłoszeń prasowych na potrzeby Urzędu;
 14. realizowanie zleceń dotyczących tłumaczeń pisemnych dokumentów urzędowych i innych tekstów zgłaszanych przez komórki organizacyjne Urzędu;
 15. realizację zleceń poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu w zakresie brakowania dokumentacji niearchiwalnej kat. „B”;
 16. zapewnienie obsługi sekretariatu oraz prawidłowego obiegu korespondencji biura;
 17. prowadzenie rejestru skarg, wniosków i petycji oraz wniosków o dostęp do informacji publicznej związanych z działalnością biura oraz nadzór nad ich terminowym załatwianiem;
 18. zgłaszanie wniosków o wydanie upoważnień, w tym pełnomocnictw do przetwarzania danych osobowych dla pracowników biura;
 19. koordynowanie spraw dotyczących katalogu usług wewnętrznych biura, w tym monitorowanie terminowości ich realizacji;
 20. koordynowanie zadań z zakresu systemu zarządzania, w tym opracowywanie procedur, zarządzeń, map procesów usług wewnętrznych realizowanych przez biuro.

Podziel / Share
Joanna Brzezińska, 23.05.2018, Ilość wejść: 2190, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry