Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Organizacyjny

BIP

 Zadania Oddziału Organizacyjnego:

 1. koordynowanie, planowanie, rozliczanie i monitorowanie prawidłowego wykonania planu wydatków budżetowych biura;
 2. współudział w opracowywaniu planu finansowego budżetu dysponenta III stopnia, w części dotyczącej biura;
 3. sporządzanie analiz z wykonania wydatków budżetowych dysponenta III stopnia na potrzeby kierownictwa, w części dotyczącej biura;
 4. prowadzenie spraw związanych z planowaniem, monitorowaniem wykonania i realizacją zakupów artykułów biurowych, wyposażania pomieszczeń Urzędu i innych zakupów, z wyłączeniem sprzętu informatycznego;
 5. zakup biletów lotniczych w uzgodnieniu z Biurem Wojewody, w celu realizacji wizyt oraz wyjazdów krajowych i zagranicznych Wojewody, Wicewojewodów i Dyrektora Generalnego;
 6. prowadzenie magazynu Urzędu,
 7. realizacja spraw związanych z gospodarowaniem odzieżą ochronną i roboczą;
 8. prowadzenie powielarni Urzędu oraz realizacja spraw tablic informacyjnych;
 9. prowadzenie, w uzgodnieniu z Biurem Kadr i Obsługi Prawnej, spraw dotyczących zaopatrzenia Urzędu we właściwe pieczęcie i stemple oraz przeprowadzanie likwidacji zużytych lub nieaktualnych;
 10. prowadzenie, we współpracy z Biurem Kadr i Obsługi Prawnej, spraw kadrowych i dyscypliny pracy, w zakresie dotyczącym pracowników biura;
 11. koordynowanie planu działania biura i realizacji celów kontroli zarządczej poprzez identyfikację i analizę ryzyka;
 12. redagowanie strony internetowej, intranetowej i Biuletynu Informacji Publicznej, w zakresie właściwości biura;
 13. prowadzenie spraw dotyczących dostawy prasy codziennej, czasopism i publikacji na potrzeby Urzędu;
 14. prowadzenie spraw związanych z zamawianiem ogłoszeń prasowych na potrzeby Urzędu;
 15. realizowanie zleceń dotyczących tłumaczeń pisemnych dokumentów urzędowych i innych tekstów zgłaszanych przez komórki organizacyjne Urzędu;
 16. realizowanie zleceń w zakresie dezynfekcji gazowej i brakowania dokumentacji;
 17. zapewnienie obsługi sekretariatu oraz prawidłowego obiegu korespondencji biura;
 18. koordynowanie spraw związanych z udzielaniem odpowiedzi na skargi, wnioski i petycje oraz wnioski o dostęp do informacji publicznej związane z działalnością biura;
 19. koordynowanie spraw dotyczących katalogu usług wewnętrznych biura, w tym monitorowanie terminowości ich realizacji;
 20. koordynowanie spraw związanych z opiniowaniem projektów aktów prawnych, aktów wewnętrznych oraz innych dokumentów kierowanych do biura;
 21. koordynowanie zadań z zakresu systemu zarządzania, w tym opracowywanie procedur, zarządzeń, map procesów usług wewnętrznych realizowanych przez biuro.
Podziel / Share
23.05.2018, Ilość wejść: 2428, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry