Pomoc dla niepełnosprawnych

Kancelaria Tajna

BIP

Kancelaria Tajna

specjalista - kierownik Kancelarii Tajnej

Urszula Szymanik
tel. 22 695 65 08
faks 22 695 66 86
wejście E, piętro II, pokój nr 622
e-mail uszymanik@mazowieckie.pl


Zadania Kancelarii Tajnej:

  1. bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych;
  2. przyjmowanie, rejestrowanie, przechowywanie i wysyłanie informacji niejawnych;
  3. prowadzenie obowiązujących środków ewidencji informacji niejawnych;
  4. udostępnianie oraz egzekwowanie zwrotu dokumentów zawierających informacje niejawne;
  5. zapewnienie przestrzegania właściwego oznaczania i rejestrowania informacji niejawnych;
  6. okresowa kontrola ewidencji i obiegu informacji niejawnych przechowywanych w Kancelarii Tajnej oraz bieżący nadzór nad postępowaniem z informacjami niejawnymi;
  7. przeprowadzanie, nie rzadziej niż raz na 5 lat, przeglądu materiałów w celu ustalenia, czy spełniają one ustawowe przesłanki ochrony;
  8. nadzór nad funkcjonowaniem systemu ochrony fizycznej Kancelarii Tajnej, a w szczególności nad funkcjonowaniem i eksploatacją zainstalowanych systemów i urządzeń alarmowych, przeciwpożarowych, kontroli dostępu oraz wyposażeniem pomieszczeń kancelarii.
Podziel / Share
JSK Internet, 30.03.2009, Ilość wejść: 6630, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry