Pomoc dla niepełnosprawnych

Biuro Rozwoju i Inwestycji

Biuro Rozwoju i Inwestycji

Biuro Rozwoju i Inwestycji

Biuro Rozwoju i Inwestycji dnia 6 listopada 2017 r. zastąpiło Wydział Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego.

 

SEKRETARIAT BIURA

tel. 22 695 60 82
fax 22 695 65 25
bri@mazowieckie.pl

pokój 638

 

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek | 8:00 - 16:00

 

plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

(wejście "F" od Al. Solidarności, piętro II)

 

Od 19 lutego 2018 r. uruchomiono Punkt Obsługi Klienta od Al. Solidarności (wejście "F"), gdzie przeniesiona została m.in. Kancelaria, tym samym niemożliwe jest samodzielne wejście do Urzędu, prosimy w razie potrzeby o wcześniejszy kontakt z Biurem w tej sprawie.


Tomasz Szlązak

Dyrektor Biura

 

tszlazak@mazowieckie.pl

 

 


Katarzyna Harmata

Zastępca Dyrektora Biura

 

kharmata@mazowieckie.pl

 

Przejdź do strony BIP Biura Rozwoju i Inwestycji

Do zakresu działania Biura Rozwoju i Inwestycji należy w szczególności:

 1. inicjowanie i koordynowanie wdrażania rozwiązań usprawniających funkcjonowanie Urzędu;
 2. realizacja zadań związanych z udzielaniem dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej oraz organizacja prac Komisji oceniającej wnioski w ramach wskazanego Programu, w tym:
 • prowadzenie działań związanych z naborem wniosków na kolejne okresy realizacji programu oraz obsługa wojewódzkiej komisji oceniającej wnioski złożone przez gminy i powiaty województwa,
 • przygotowywanie umów oraz aneksów zawieranych z beneficjentami na finansowanie projektów realizowanych w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej,
 • badanie i weryfikacja dokumentów finansowych celem stwierdzenia faktycznego wykorzystania środków budżetu państwa,
 • przeprowadzenie kontroli na miejscu realizacji projektów;
 1. realizacja zadań związanych z udzielaniem dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie projektów ze środków rezerwy ogólnej lub rezerw celowych budżetu państwa oraz innych zadań, zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad prowadzenia polityki rozwoju, w tym:
 • przygotowywanie, analiza i kompletowanie dokumentów niezbędnych do sporządzenia wniosków o uruchomienie środków budżetu państwa na realizację zadań lub projektów jednostek z terenu województwa mazowieckiego,
 • przygotowywanie umów oraz aneksów zawieranych z beneficjentami na finansowanie realizowanych projektów,
 • badanie i weryfikacja dokumentów finansowych celem stwierdzenia faktycznego wykorzystania środków budżetu państwa,
 • przeprowadzanie kontroli na miejscu realizacji projektów;
 1. prowadzenie spraw związanych z realizacją projektów dofinansowanych z budżetu środków europejskich w ramach programów operacyjnych;
 2. realizacja zadań związanych z rozwojem i bezpieczeństwem systemów i sieci teleinformatycznych;
 3. realizacja zadań nałożonych przepisami o Krajowym Zasobie Nieruchomości;
 4. obsługa projektów i programów określonych odrębnymi zarządzeniami lub decyzjami przez Wojewodę lub Dyrektora Generalnego;
 5. inicjowanie i koordynowanie działań inwestycyjno-rozwojowych Urzędu;
 6. wspieranie działań rządowej administracji zespolonej w województwie w zakresie możliwości wykorzystywania środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych;
 7. prowadzenie spraw z zakresu Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością;
 8. realizacja zadań związanych z planem działania Urzędu, kontrolą zarządcząi analizą ryzyka.

 

Podziel / Share
Opublikowane przez Rafał Rudnik, 17.05.2016, Ilość wejść: 4930, Rejestr zmian
Wersje dokumentu

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry