Pomoc dla niepełnosprawnych

[Biuro Informatyki] Cyfrowe udostępnienie dokumentacji administracji sektora publicznego - urzędów wojewódzkich

 

„Cyfrowe udostępnienie dokumentacji administracji sektora publicznego - urzędów wojewódzkich"

 

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020

Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd"

Działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego"

Poddziałanie nr 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki"
(typ I projektu: Cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych)

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020
oraz ze środków budżetu państwa

 

Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020
 
znajdują się na stronie:

www.polskacyfrowa.gov.pl

 

Podziel / Share
08.01.2018, Ilość wejść: 1712, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry