Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział do spraw Inwestycji

BIP

Kierownik Oddziału
Anna Kniaź

tel. 22 695 63 06
fax 22 695 63 02
akniaz@mazowieckie.pl
pok. 48, wejście B
Do zakresu działania Oddziału do spraw Inwestycji należy:

  1. planowanie, monitorowanie i rozliczanie procesu realizacji inwestycji, zakupów inwestycyjnych i remontów nieruchomości Skarbu Państwa użytkowanych na cele statutowe Urzędu;
  2. prowadzenie spraw związanych z uzyskaniem decyzji administracyjnych zezwalających na rozpoczęcie i prowadzenie budowy i wykonanie robót budowlanych, dla obiektów Urzędu;
  3. sporządzanie analiz i zestawień finansowych w zakresie planowanych inwestycji;
  4. koordynowanie, planowanie, rozliczanie i monitorowanie prawidłowego wykonania planu wydatków budżetowych biura.
Podziel / Share
Opublikowane przez Rafał Rudnik, 16.11.2017, Ilość wejść: 1515, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry