Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Programów i Koordynacji Projektów

BIP

Kierownik Oddziału
Marcin Jaśkiewicz

tel. 22 695 64 94
fax 22 695 65 25
mjaskiewicz@mazowieckie.pl
pok. 633
Do zakresu działania Oddziału Programów i Koordynacji Projektów należy:

 1. realizacja zadań związanych z udzielaniem dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w ramach PRGiPID oraz organizacja prac Komisji oceniającej wnioski w ramach wskazanego Programu, w tym:
  a. prowadzenie działań związanych z naborem wniosków na kolejne okresy realizacji programu oraz obsługa wojewódzkiej komisji oceniającej wnioski złożone przez gminy i powiaty województwa,
  b. przygotowywanie umów oraz aneksów zawieranych z beneficjentami na finansowanie projektów realizowanych w ramach PRGiPID,
  c. badanie i weryfikacja dokumentów finansowych celem stwierdzenia faktycznego wykorzystania środków budżetu państwa,
  d. przeprowadzenie kontroli na miejscu realizacji projektów;
 2. realizacja zadań związanych z udzielaniem dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie projektów ze środków rezerwy ogólnej lub rezerw celowych budżetu państwa oraz innych zadań, zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad prowadzenia polityki rozwoju, w tym:
  a. przygotowywanie, analiza i kompletowanie dokumentów niezbędnych do sporządzenia wniosków o uruchomienie środków budżetu państwa na realizację zadań lub projektów jednostek z terenu województwa mazowieckiego,
  b. przygotowywanie umów oraz aneksów zawieranych z beneficjentami na finansowanie realizowanych projektów,
  c. badanie i weryfikacja dokumentów finansowych celem stwierdzenia faktycznego wykorzystania środków budżetu państwa,
  d. przeprowadzanie kontroli na miejscu realizacji projektów;
 3. prowadzenie spraw związanych z realizacją projektów dofinansowanych z budżetu środków europejskich w ramach programów operacyjnych;
 4. wdrażanie projektów finansowanych ze środków unijnych i budżetu Urzędu prowadzonych przez biuro/urząd, w ramach uczestnictwa w powołanych tym celu zespołach.
 5. zapewnienie obsługi sekretariatu oraz prawidłowego obiegu korespondencji biura;
 6. prowadzenie wspólnego dla całego Biura rejestru skarg, wniosków i petycji oraz wniosków o dostęp do informacji publicznej związanych z działalnością biura oraz nadzór nad ich terminowym załatwianiem.
Podziel / Share
Opublikowane przez Rafał Rudnik, 17.05.2016, Ilość wejść: 4000, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry