Pomoc dla niepełnosprawnych

WIPER

WIPER

 

„Wdrożenie  i popularyzacja e-usług realizowanych przez

administrację rządową w województwie mazowieckim (WiPER)’’

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Oś Priorytetowa II - Wzrost e-potencjału Mazowsza

Działanie 2.1. „E-usługi”

Poddziałanie 2.1.1 "E-usługi dla Mazowsza”

Beneficjent: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020
oraz ze środków budżetu państwa

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 znajdują się na stronie:

www.funduszedlamazowsza.eu

Podziel / Share
Opublikowane przez Anna Kniaź, 29.11.2017, Ilość wejść: 661, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry