Pomoc dla niepełnosprawnych

[Biuro Informatyki] WIPER

 

 

"Wdrożenie  i popularyzacja e-usług realizowanych przez administrację rządową w województwie mazowieckim (WiPER)"

Okres realizacji projektu: 1 października 2015 r. 31 grudnia 2018 r.
 

 


Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Oś Priorytetowa II - Wzrost e-potencjału Mazowsza

Działanie 2.1. "E-usługi"

Poddziałanie 2.1.1 "E-usługi dla Mazowsza"


Beneficjent: Wojewoda Mazowiecki

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020
oraz ze środków budżetu państwa

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 znajdują się na stronie:

www.funduszedlamazowsza.eu / www.funduszedlamazowsza.eu/.../WiPER

Podziel / Share
29.11.2017, Ilość wejść: 2081, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry