Pomoc dla niepełnosprawnych

Informacje o projekcie

Cele projektu

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną dla mieszkańców województwa mazowieckiego oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa i interoperacyjności systemów informatycznych udostępniających informację publiczną.

Osiągnięcie celu głównego projektu nastąpi do połowy 2018 r., w wyniku realizacji następujących działań:
uruchomienie jednego punktu dostępu do katalogu usług publicznych zespolonej administracji rządowej województwa mazowieckiego, obejmującego 105 e-usług o średnim i wysokim poziomie dojrzałości;
usunięcie znanych luk bezpieczeństwa przetwarzania danych środowisk IT wybranych jednostek rządowej administracji zespolonej województwa mazowieckiego;
integrację głównych systemów informatycznych jednostek zespolonej administracji rządowej oraz podniesienie poziomu ich interoperacyjności;
zapewnienia dostępu do usług osobom niepełnosprawnym.

Zakres przedmiotowy projektu w pełni wpisuje się w założenia Osi Priorytetowej II – Wzrost e-potencjału Mazowsza, której celem jest zwiększanie liczby oraz jakości usług udostępnianych w formie elektronicznej. Biorąc pod uwagę potrzeby oraz skalę koniecznych do podjęcia działań na Mazowszu w obszarze e-usług, jedną z priorytetowych e-usług jest e-administracja (w tym geoinformacja) i kontynuowanie działań podjętych w latach 2007-2013, ze szczególnym naciskiem na tworzenie i rozwój e-usług publicznych skierowanych do obywateli i przedsiębiorców.

Podziel / Share
Opublikowane przez Anna Kniaź, 29.11.2017, Ilość wejść: 329, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry