Pomoc dla niepełnosprawnych

Informacje o projekcie

Planowane efekty

 

Realizacja projektu stworzy mechanizmy poprawy jakości i zachowania ciągłości świadczonych usług publicznych, bezpieczeństwa przetwarzanych danych w urzędach państwowych, a także wykreuje trwałe podstawy do zwiększania liczby i podnoszenia jakości dostępnych usług, w odpowiedzi na systematycznie identyfikowane potrzeby.
Projekt skierowany jest do obywatela, przedsiębiorcy oraz podmiotów administracji publicznej (samorządowej) – klienta administracji publicznej. Funkcjonalności aplikacji dostosowane będą do potrzeb i oczekiwań klienta niepełnosprawnego. Zapewniona zostanie możliwość dostępu do systemu poprzez aplikacje mobilne.

Realizacja projektu przyczyni się do:
skrócenia czasu dostępu do systemu realizacji spraw urzędowych poprzez zapewnienie ciągłości usługi;
zmniejszenia liczby osobistych wizyt klientów w urzędzie, poprzez udostępnienie możliwości świadczenia usługi przez Internet;
zmniejszenia obszarów wykluczenia cyfrowego, poprzez dostosowanie dostępnych interfejsów;
skrócenia czasu trwania procesów biznesowych związanych ze świadczeniem usług;
zwiększenia potencjału interoperacyjności semantycznej i jakości informacji publicznej udostępnianych klientom;
utrzymania wysokiego poziomu zaufania wśród mieszkańców i transparentności do działań administracji publicznej;
lepsze wykorzystania potencjału kadrowego administracji publicznej oraz podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych (ICT);
zwiększenia dostępności i lepsze dostosowanie usług publicznych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Podziel / Share
Opublikowane przez Anna Kniaź, 29.11.2017, Ilość wejść: 329, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry