Pomoc dla niepełnosprawnych

Informacje o projekcie

Planowane efekty

Planowane efekty

 

Realizacja projektu stworzy mechanizmy poprawy jakości i zachowania ciągłości świadczonych usług publicznych, bezpieczeństwa przetwarzanych danych w urzędach państwowych, a także wykreuje trwałe podstawy do zwiększania liczby i podnoszenia jakości dostępnych usług, w odpowiedzi na systematycznie identyfikowane potrzeby.
Projekt skierowany jest do obywatela, przedsiębiorcy oraz podmiotów administracji publicznej (samorządowej) – klienta administracji publicznej. Funkcjonalności aplikacji dostosowane będą do potrzeb i oczekiwań klienta niepełnosprawnego. Zapewniona zostanie możliwość dostępu do systemu poprzez aplikacje mobilne.

Realizacja projektu przyczyni się do:
skrócenia czasu dostępu do systemu realizacji spraw urzędowych poprzez zapewnienie ciągłości usługi;
zmniejszenia liczby osobistych wizyt klientów w urzędzie, poprzez udostępnienie możliwości świadczenia usługi przez Internet;
zmniejszenia obszarów wykluczenia cyfrowego, poprzez dostosowanie dostępnych interfejsów;
skrócenia czasu trwania procesów biznesowych związanych ze świadczeniem usług;
zwiększenia potencjału interoperacyjności semantycznej i jakości informacji publicznej udostępnianych klientom;
utrzymania wysokiego poziomu zaufania wśród mieszkańców i transparentności do działań administracji publicznej;
lepsze wykorzystania potencjału kadrowego administracji publicznej oraz podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych (ICT);
zwiększenia dostępności i lepsze dostosowanie usług publicznych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Podziel / Share
Opublikowane przez Anna Kniaź, 29.11.2017, Ilość wejść: 113, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry