Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział ds. Analiz i Opracowań Programowych

BIP

Oddział ds. Analiz i Opracowań Programowych

Doradcy Wojewody Mazowieckiego:

 

Maria Orzechowska

- doradca I wicewojewody mazowieckiego

e-mail: morzechowska@mazowieckie.pl

tel. (22) 695-65-48

tel. kom. 783-920-851

 

Marcin Mąkosa

- doradca II wicewojewody mazowieckiego

e-mail: mmakosa@mazowieckie.pl

tel. (22) 695-65-42

tel.kom. 723-997-283 

 

Pełnomocnicy Wojewody Mazowieckiego:

 

 Agnieszka Zawadzka

- pełnomocnik wojewody ds równego traktowania oraz mniejszości narodowych i etnicznych

e-mail: a.zawadzka@mazowieckie.pl

tel. (22) 695-64-20

 

 Sylwia Pietrzak

- pełnomocnik wojewody ds rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i współpracy z organizacjami pozarządowymi

e-mail: spietrzak@mazowieckie.pl

tel. (22) 695-61-25

tel. kom. 797-853-266

 

 

Podziel / Share
JSK Internet, 30.03.2009, Ilość wejść: 18958, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry