Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Prasowy

BIP

Oddział Prasowy

Rzecznik Prasowy Wojewody Mazowieckiego

Kierownik Oddziału Prasowego
Ewa Filipowicz

wejście B, I piętro, pokój nr 164
e-mail rzecznik@mazowieckie.pl
 
 
Do zakresu działania Rzecznika Prasowego należy zarządzanie polityką informacyjną, a w szczególności:
 

1. przygotowywanie Wojewody do wystąpień medialnych;
2. reprezentowanie Wojewody w kontaktach z mediami;
3. zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w komunikacji zewnętrznej oraz prowadzenie działań informacyjnych w sytuacjach kryzysowych;
4. dbanie o spójność polityki informacyjnej i konsultacja działań komunikacyjnych prowadzonych przez komórki organizacyjne Urzędu i delegatury;
5. zarządzanie stroną internetową Urzędu oraz nadzór redakcyjny strony internetowej Urzędu za pośrednictwem Redaktora Naczelnego;
6. nadzór nad prowadzeniem profili Urzędu na portalach społecznościowych;
7. wspieranie oraz dbanie o spójność polityki informacyjnej prowadzonej przez zespolone służby, inspekcje i straże wojewódzkie z polityką informacyjną Wojewody.

 
 
Kierownik Oddziału Prasowego
 
 
Zadania Oddziału Prasowego:
 
1. kompleksowa obsługa dziennikarzy;
2. współpraca i obsługa Rzecznika Prasowego;
3. organizacja spotkań prasowych i innych wydarzeń z udziałem dziennikarzy;
4. redagowanie, wysyłanie do mediów informacji o działalności Wojewody, Urzędu oraz w razie potrzeby zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich;
5. prowadzenie działań informacyjnych w sytuacjach kryzysowych, zgodnie z Wojewódzkim Planem Zarządzania Kryzysowego;
6. prowadzenie i administrowanie strony internetowej Urzędu;
7. administrowanie profilami Urzędu w mediach społecznościowych;
8. monitoring mediów;
9. monitorowanie wydarzeń w województwie mazowieckim i w kraju pod kątem wykorzystania w polityce informacyjnej;
10. obsługa fotograficzna i dźwiękowa wydarzeń związanych z polityką informacyjną;
11. koordynacja i wsparcie działań komunikacyjnych oraz promocyjnych prowadzonych przez komórki organizacyjne Urzędu i delegatury.
 
 
Telefony do pracowników Oddziału:
 
22 695 69 36 
22 695 60 63 
22 695 66 22 
22 695 61 75 
 
Faks: 22 695 62 50
Podziel / Share
JSK Internet, 30.03.2009, Ilość wejść: 24668, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry