Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Prezydialny

BIP

Oddział Prezydialny

Kierownik Oddziału Prezydialnego:

Justyna Dudar

Tel. 695-61-06
wejście C , II piętro, pokój 238
e-mail: jdudar@mazowieckie.pl


Zadania Oddziału:


1. organizacja współpracy Wojewody z organami administracji centralnej;
2. organizacja współpracy Wojewody z organami jednostek samorządu terytorialnego;
3. organizacja współpracy Wojewody z parlamentarzystami, partiami politycznymi oraz z kościołami i związkami wyznaniowymi;
4. przygotowanie i obsługa oficjalnych wizyt Wojewody, Wicewojewodów i DyrektoraGeneralnego w uroczystościach państwowych i innych wydarzeniach na terenie województwa mazowieckiego;
5. obsługa wyjazdów krajowych i zagranicznych Wojewody, Wicewojewodów, Dyrektora i zastępców dyrektora;
6. prowadzenie rejestru zespołów opiniodawczo-doradczych tworzonych przez Wojewodę;
7. rozpatrywanie wystąpień dotyczących przyjęcia przez Wojewodę patronatów i udziału w komitetach honorowych oraz przygotowywanie na nie odpowiedzi;
8. przygotowywanie listów gratulacyjnych i kurtuazyjnych, wynikających z funkcji reprezentacyjnych Wojewody i Wicewojewodów;
9. realizacja zobowiązań wynikających z przyjętych przez Wojewodę zaproszeń, patronatów i udziału w komitetach honorowych;
10. organizacja spotkań i narad z udziałem Wojewody, Wicewojewodów, Dyrektora Generalnego, Dyrektora i zastępców dyrektora;
11. przygotowywanie analiz, opracowań i sprawozdań dotyczących Biura Wojewody;
12. zapewnienie obsługi organizacyjnej pracy Wojewody, Wicewojewodów, Dyrektora i zastępców dyrektora;
13. koordynacja organizacji wystaw artystycznych prezentowanych za zgodą Wojewody na terenie Urzędu.

Podziel / Share
JSK Internet, 30.03.2009, Ilość wejść: 25929, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry