Pomoc dla niepełnosprawnych

Ostrołęka

Ostrołęka

 

Kierownik Delegatury
Samodzielne Stanowisko do Spraw Współpracy ze Społecznościami Lokalnymi
Marcin Grabowski

 

 

tel. 29 746 62 00
mgrabowski@mazowieckie.pl

 
 
Delegatura Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce
Sekretariat Delegatury – pokój nr 66
tel. 29 746 62 00
fax. 29 746 62 02
 
 
 
ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 15 07-410 Ostrołęka. Pok. 76
 
Godziny pracy: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00

 

Zadania Delegatury:

 • prowadzenie czynności w postępowaniu wyjaśniającym i nadzorczym, czynności pomiarowych lub ewidencyjnych, a także kontrolnych określonych w ustawach oraz w innych okolicznościach wymagających złożenia wyjaśnienia lub oświadczenia,
 • wydawanie dokumentów urzędowych, zaświadczeń oraz dokonywanie poświadczeń,
 • podejmowanie decyzji administracyjnych w zakresie wynikającym z udzielonych upoważnień,
 • wykonywanie czynności związanych z bieżącym zarządzaniem mieniem i reprezentowaniem Skarbu Państwa w zakresie wynikającym z udzielonych upoważnień,
 • przyjmowanie obywateli w sprawach petycji, skarg i wniosków,
 • przyjmowanie korespondencji urzędowej.

 

Biura/Wydziały:

 •     Biuro Wojewody
 •     Biuro Kadr i Obsługi Prawnej
 •     Biuro Obsługi Urzędu
 •     Wydział Geodezji
 •     Wydział Infrastruktury
 •     Wydział Kontroli
 •     Wydział Polityki Społecznej
 •     Wydział Spraw Obywatelskich
 •     Wydział Nadzoru Prawnego
 •     Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
 •     Wydział Spaw Cudzoziemców
 •     Wydział Zdrowia

 

Podziel / Share
Magdalena Kubis, 12.04.2018, Ilość wejść: 29841, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
 • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry